K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K o M K unskap och M öte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005"

Transkript

1 KoM Kunskap och Möte Utbildning för anhöriga till vuxna med funktionshinder hösten 2004 februari 2005

2 Kunskap och Möte - utbildning för föräldrar Med Kunskap och Möte skapar Föräldrautbildningen ett forum där föräldrar och andra anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder möts, får kunskaper och utbyter erfarenheter. Föräldrautbildningen ger kunskaper om olika funktionshinder och deras konsekvenser, om habilitering och samhällets övriga stöd och om hur man kan påverka sin egen situation. I möten där man känner igen sig i andras berättelser, får man också möjligheter att reflektera över den speciella situation, som det innebär att ha ett barn med funktionshinder. För att underlätta för dig anger vi för varje kurs lämplig målgrupp utifrån din anhöriges ålder och funktionshinder. Alla kurser som erbjuds här bekostas helt eller delvis av Föräldrautbildningens anslag som är avsett för föräldrar och andra anhöriga. Därför kan vi inte ta emot assistenter eller annan personal. Anmälan Anmälningstalongen hittar du på sista sidan i programmet. Skriftlig anmälan skickas eller faxas till nedanstående adress. Det går också bra att anmäla sig på Handikapp & Habiliterings hemsida För att underlätta vår administration använder vi IT och registrerar dina uppgifter hos oss. Återbud Anmäl alltid återbud vid förhinder så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kostnad De flesta kurserna är kostnadsfria. En låg avgift tas ut i samband med heldagskurser, internat och någon enstaka kvällskurs. Inbetalningskort skickas ut tillsammans med bekräftelse där sista betalningsdag anges. Adress: Handikapp & Habilitering, Föräldrautbildningen, Box 17519, Stockholm. Fax: Vi som arbetar med föräldrautbildning och gärna informerar mer är: Kristina Eklund, tfn , utbildare, e-post Kerstin Ström, tfn , utbildare, e-post Karin Wallgren, tfn , utbildare, e-post Stina Claesson, tfn , assistent, e-post 1

3 Kursinnehåll Individuell plan en laglig rättighet och ett sätt att strukturera stödet i vardagen... 3 Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen Adoptivbarn och funktionshindrad dubbelt annorlunda Autism hur gör man då? Temakväll om epilepsi Syskonträff forumspel Kraft att räcka till Begåvningsstöd en väg till ökad självständighet En väg till ett självständigare liv Nästan ikapp trots handikapp Vem vill vá ihop med mig då? Våga vara Olle flyttar hemifrån Teckenkommunikation Tecken till tal Övrig föräldrautbildning inom Handikapp & Habilitering

4 5/10 Individuell plan en laglig rättighet och ett sätt att strukturera stödet i vardagen Vill du ha ökat inflytande över stödet som ges? Behöver insatserna samordnas bättre? Vill du i god tid planera för ditt barns framtid? Här belyses hur en individuell plan enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) kan vara ett användbart verktyg i dessa sammanhang. Kvällens föreläsare är Ann-Marie Stenhammar och Karin Öhrner. De har stor erfarenhet av individuella planer, Ann-Marie som tidigare utredare för Socialstyrelsen och mamma till en son med funktionshinder och Karin som biståndshandläggare i Hässelby stadsdelsförvaltning. Målgrupp: Alla åldrar, alla funktionshinder. Tid: Tisdag den 5 oktober klockan 18:30 21:00. Plats: Handikapp & Habilitering, E-huset intill Södersjukhuset. Anmälan: Senast 17 september. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kristina Eklund, telefon /10, 18/10 Utvecklingsstörning diagnos i sena tonåren eller som vuxen och 25/10 En kurs för dig som är förälder/anhörig till någon som fått diagnosen utvecklingsstörning i sena tonåren eller som vuxen. Vad är utvecklingsstörning och hur kommer man fram till diagnosen? Konsekvenser i vardagen? Vilka tankar och reaktioner väcker den förändrade situationen hos personen som fått diagnos? Och hur tänker vi som föräldrar /anhöriga kring detta? Vilket stöd kan samhället erbjuda? Vi träffas under tre kvällar kring dessa frågeställningar. Kursledare är psykologer och kuratorer från habiliteringscenter för vuxna, Psykoterapimottagningen och Föräldrautbildningen. Du får också möjlighet att möta andra anhöriga och utbyta erfarenheter med dem. OBS! Kursen omfattar tre tillfällen. Målgrupp: Från 16 år, utvecklingsstörning. Tid: Måndagarna 11/10, 18/10, 25/10 klockan 18:30-21:00. Plats: Habiliteringscenter Hornstull för vuxna, Södermalm Anmälan: Senast 24 september. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kristina Eklund, telefon /10 Adoptivbarn och funktionshindrad dubbelt annorlunda Vad har adoptivbarnen varit med om innan adoptionen? Vad har de fått med sig av goda och dåliga erfarenheter och vad får det för betydelse för dem senare i livet? Vilka blir konsekvenserna om man dessutom är extra skör på grund av funktionshinder? Barnpsykolog Birgit Ahlén från Adoptionsrådgivningen i Uppsala har speciellt engagerat sig i dessa frågor och den här kvällen kommer hon att berätta om sina erfarenheter från möten med adoptivfamiljer och från besök på barnhem utanför Sverige. Tillfälle kommer även att ges till frågor och diskussion. Målgrupp: Alla åldrar, alla funktionshinder. Tid: Tisdag den 19 oktober klockan 18:30 21:00. Plats: Handikapp & Habilitering, E-huset intill Södersjukhuset. Anmälan: Senast 24 september. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kerstin Ström, telefon

5 28/10 Autism - hur gör man då? Som förälder inbjuds du till en temadag som ger dig grundkunskaper om hur du ska kunna förstå din son/dotter och om hur han/hon ska kunna förstå dig. Kursledare är Leif Ekström, specialpedagog med många års praktik inom autismområdet och själv pappa till en nu vuxen son med autism. Leif berättar om kommunikation, bemötande och konsten att göra omgivningen tydlig, begriplig och hanterlig. Med ökad förståelse kan man också förebygga beteendestörningar. Tankarna har sin grund i det amerikanska TEACCH-programmet. Denna temadag är tänkt för dig som vill fördjupa dina kunskaper i hur man gör. Målgrupp: Alla åldrar, autism med utvecklingsstörning. Tid: Torsdag den 28 oktober klockan 09:00 16:00. Plats: STF Fridhemsplan Vandrarhem & Konferens. Kostnad: 100 kronor. Lunch och kaffe ingår. Anmälan: Senast 26 september. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kristina Eklund telefon /11 Temakväll om epilepsi Denna temakväll handlar om epilepsi i vuxenlivet. Vi har bjudit in Lars Lund, neurolog, med lång erfarenhet från epilepsiområdet. Han har också speciellt intresserat sig för flerhandikapp och epilepsi. Frågor som kommer att belysas under kvällen är bland annat om medicinering och svårigheterna kring att ställa in rätt medicin. Förändras behoven som vuxen? När kan det handla om övermedicinering? Vi pratar också om olika risksituationer och hur man som anhörig kan förhålla sig till sådana. Och vilka förväntningar kan jag ha på personal i boende och daglig verksamhet? Målgrupp: Från 16 år, epilepsi. Tid: Måndag 22 november klockan 18:30 21:00. Plats: Handikapp & Habilitering, E-huset intill Södersjukhuset. Anmälan: Senast 25 oktober. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kristina Eklund, telefon /11 Syskonträff - forumspel 28/11 En annorlunda syskonträff för er som har syskon med funktionshinder. Vi har bjudit in teatergruppen Fenix från Norrköping som uppför ett forumspel kring hur det kan vara att ha ett syskon med funktionshinder. Några i gruppen är syskon själva. Forumspelet går till så att teatergruppen spelar en scen på ca 15 min. Därefter får ni i syskongruppen, avbryta och föreslå ändringar. Efter en timme avbryts föreställningen. När teatergruppen har spelat klart kommer vi att fortsätta prata i smågrupper indelade efter ålder. Du som kommer ska vara tio år eller äldre. Obs! Samma kurs vid båda tillfällena! Målgrupp: Alla åldrar, alla funktionshinder. Tid: Lördag 27 november klockan 12:30 16:00. Söndag 28 november klockan 12:30 16:00. Plats: 27/11 Botkyrka Folkhögskola Norsborg 28/11 Habiliteringscenter Norrtull, nära Odenplan. Anmälan: Senast 21 oktober. Se anmälningsblankett på sista sidan. Ange även syskonens ålder! Frågor: Besvaras av Kerstin Ström, telefon

6 7/12 Kraft att räcka till Att vara förälder till en vuxen son/dotter med utvecklingsstörning innebär både glädje och bekymmer i vardagen. Hur räcka till för det vuxna barnet, eget förvärvsarbete, den övriga familjen och inte minst sig själv. Hur orka tampas med myndigheter? Och hur göra för att få kraft att räcka till? Berit Rausch, socionom och själv förälder till en nu vuxen dotter med utvecklingsstörning, delar med sig av sina erfarenheter. Tillfälle ges också att tillsammans utbyta tankar. Målgrupp: Utvecklingsstörning eller autism. Tid: Tisdagen den 7 december klockan 18:30 21:00. Plats: Handikapp & Habilitering, E-huset intill Södersjukhuset. Anmälan: Senast 8 november. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kristina Eklund, telefon /12 Begåvningsstöd en väg till ökad självständighet Hur kan vi förtydliga omvärlden för personer med nedsatt tidsuppfattning, minne, planeringsförmåga och läs- och skrivförmåga? Personalen på Klara Mera berättar om olika kognitiva (begåvningsstödjande) hjälpmedel. De visar exempel på så väl tekniska hjälpmedel som metoder i vardagen. På Klara Mera Center för begåvningsstöd, arbetar arbetsterapeuter, logoped och tekniker med stor kunskap om kognitivt stöd och habilitering. Målgrupp: Från 13 år, utvecklingsstörning eller autism. Tid: Tisdag den 8 december klockan 18:15 21:15. Plats: Klara Mera Center för begåvningsstöd, Södermalm. Anmälan: Senast 12 november. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kristina Eklund, telefon /1 En väg till ett självständigare liv 2005 Två kursdagar om hur man som nära anhörig till en ung person med Asperger syndrom (från 16 år) kan sikta mot bestämda mål. Eva och Dan Lönnberg, själva föräldrar till två unga vuxna söner med Asperger syndrom berättar och ger många exempel på hur man: - Åstadkommer en tydlig och begriplig omgivning. - Lägger upp strategier med hjälp av scheman, olika hjälpmedel, sociala berättelser mm. - Hjälper den unge och omgivningen att få insikt om innebörden av funktionshindret. - Individualiserar boendet. - Kan körkortsträna tillsammans. OBS! Kursen omfattar två kursdagar. Målgrupp: Från 16 år, Asperger syndrom. Tid: Fredag den 21 och lördag den 22 januari 2005, klockan 09:00 16:00. Plats: Sfären konferens, Bergshamra. Kostnad: 200 kronor. Lunch och kaffe ingår. Anmälan: Senast 13 december. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Karin Wallgren, tfn /1 Nästan ikapp trots handikapp 5

7 2005 Föreläsare denna kväll är Katarina Frankel, författare till boken Nästan ikapp trots handikapp och hennes mamma Astrid Frankel. Katarina, med eget funktionshinder på grund av en cp-skada, berättar om händelser från sin uppväxt och om sin kamp att få ett eget självständigt liv. Hon kommer också att tala om sin nya bok, som hon skriver utifrån intervjuer hon gjort med ungdomar med olika funktionshinder. Astrid berättar utifrån sitt föräldraperspektiv om bland annat syskonens roll i familjen, hur det har varit att ta emot hjälp av andra och om nätverk. Målgrupp: Alla åldrar, cp Tid: Måndag 24 januari 2005 klockan 18:00 21:00. Plats: Handikapp & Habilitering, E-huset intill Södersjukhuset. Anmälan: Senast 15 december. Se anmälningsblankett på sista sidan. Frågor: Besvaras av Kerstin Ström, telefon

8 Övrig föräldrautbildning inom Handikapp & Habilitering Habiliteringscentren anordnar föräldrasammankomster och utbildning efter behov och önskemål från enskilda föräldrar. Exempel på sådana kan vara Samhällets stöd, Om tonåren, Familjedagar, Temadag för mor- och farföräldrar. Även gruppverksamhet till exempel för syskon för barn och ungdomar med funktionshinder förekommer. Vill du veta vad som planeras eller har egna önskemål kontakta ditt habiliteringscenter. Stödteamet Asperger syndrom (barn/ungdom ) vänder sig till familjer med barn/ungdom i åldern år. Stödteamet anordnar temakvällar/dagar samt grupper för föräldrar kring olika aspekter av funktionshindret. Särskilda tillfällen anordnas även för syskon och för mor- och farföräldrar. Sedan remiss och intresseanmälan har kommit till Stödteamet får familjerna kontinuerligt inbjudan till dessa tematillfällen och grupper. För ytterligare information kontakta Jane Åkerlid, assistent, telefon Inom Verksamheten Ovanliga Diagnoser planeras under hösten 2004 sammankomster omkring följande diagnoser: 4/9 Temadag 22q11 deletionssyndrom samarbete med föreningen Catch 22 i Sverige. 27/9, 15/11 Temakvällar Duchennes muskeldystrofi. Psykologerna Christina Renlund och Inga-Lill Kristiansson mfl 1/10 Temadag CHARGE. vad är det? Hab. överläkare Elisabet Fernell, Karolinska, Ulla Holmqvist Äng, spec.ped. institutet mfl. 15/10 Temadag Syndromdiagnos i skolan med fokus på 22q11 deletionssyndrom (Catch 22) Fil dr Inga-Lill Jakobsson, institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 11/11 Temakväll Artrogryphos, diagnostik och genetik. Genetiker The Hung Bui, habiliteringsöverläkare Mia Hovmöller mfl Karolinska Universitetssjukh. 18/11 Temakväll Tuberös skleros - senaste nytt från Cambridge och Stockholm, Berit Öberg Svenska Föreningen för Tuberös skleros. 24/11 Temakväll Williams syndrom hos vuxna - om KBT, kognitiv beteendeterapi. Psykolog Carola Strandlund habiliteringscenter vuxna för autism. 24/11 Temadag Litet barn ovanlig diagnos, för föräldrar till små barn 0-2 år som fått en ovanlig diagnos eller som genomgår utredning med anledning av misstanke om ovanlig diagnos. Spädbarnsverksamheten Tittut och genetiker/barnläkare Britt-Mari Anderlid. För mer information, program och anmälan kontakta Kristina Gustafsson Bonnier telefon , e-post: 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 ANMÄLNINGSBLANKETT Tema:... Datum:... Namn:... Namn:... Adress:... Postnr:...Postadress:... Telefon: dag och kväll... Förälder Syskon, ålder... Övrig anhörig:... Typ av funktionshinder... Den funktionshindrades ålder är...år och har kontakt med......hab center/stödteam. Särskild kost under temadagen?... E-postadress:... Vid behov av tolk kontakta oss eller ditt habiliteringscenter OBS Anmälan är bindande. Bekräftelse kommer med mer information. Skickas till Föräldrautbildningen, Box 17519, Stockholm eller på faxnr Anmälan kan också göras på Handikapp & Habiliteringens hemsida. ANMÄLNINGSBLANKETT Tema:... Datum:... Namn:... Namn:... Adress:... Postnr:...Postadress... Telefon: dag och kväll Förälder Syskon, ålder... Övrig anhörig:... Typ av funktionshinder... Den funktionshindrades ålder är...år och har kontakt med......hab center/stödteam. Särskild kost under temadagen?... E-postadress:... Vid behov av tolk kontakta oss eller ditt habiliteringscenter. OBS Anmälan är bindande. Bekräftelse kommer med mer information. Skickas till Föräldrautbildningen, Box 17519, Stockholm eller på faxnr Anmälan kan också göras på Handikapp & Habiliteringens hemsida. 12

14 13

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

- LSS - På brukarnas villkor -

- LSS - På brukarnas villkor - Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Individuella planer - LSS - På brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med stöd

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi 1 Vilka möjligheter finns? Hur hittar jag information, råd och stöd? När ett barn eller en ung person får diagnosen epilepsi

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. augusti 2012

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. augusti 2012 Duvan De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. augusti 2012 Information om höstens aktiviteter, föreläsningar och träffar - läs, anmäl och skriv in i din agenda - www.duv.ax - Duvan - - De Utvecklingsstördas

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer