Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015"

Transkript

1 Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningen 2014 består av Vide Bergenholtz (sammankallande), Oskar Nordström, Stina Odlingson och Petronella Tillö. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 4-8 ledamöter. Valberedningen nominerar härmed 9 personer till förbundsstyrelsen 2015, dvs. 5 ledamöter utöver presidiet. Det finns bland de nominerade en bred representation vad gäller t.ex. ålder, kön, bostadsort, bakgrund, personlighet och erfarenhet, vilket valberedningen ser som en stor tillgång. Valberedningen anser det sittande presidiet vara kunniga, engagerade samt ha ett gott samarbete och anser därför att det vore positivt för förbundet att behålla det sittande presidiet. Kontinuiteten i arbetet stärks också av att sittande verksamhetsrevisorer samt ekonomisk revisor föreslås fortsätta. Förbundsordförande Catalina Fuentez Araya 25 år, Stockholm Catalina satt i förbundsstyrelsen som ordförande under Hon har tidigare studerat genusvetenskap och har på senaste tiden varit biträdande projektledare för SFQ:s nationella projekt Avslöja Heteronormen! Catalina trivs med att vara den som är spindeln i nätet och att ha en övergripande roll. Hon har verkat som ansiktet utåt för SFQ och har haft en delegerande och sammankallande roll i styrelsen. Catalina tycker om att inspirera, motivera och visionera. Hon vill verka för att alla känner sig inkluderade och representerade i SFQ:s arbete. Till kommande år vill Catalina lägga ytterligare fokus på att jobba strategiskt och att sätta ett årsfokus för nya styrelsen. Hon vill också jobba med andra organisationer och utveckla samarbeten. Valberedningen anser att Catalinas vision, erfarenhet och förmåga att motivera andra kommer att fylla en stor funktion även kommande år och är glada att kunna föreslå hon som ordförande en period till. Vice förbundsordförande Stina Lundin 30 år, Stockholm Stina har sedan augusti 2014 haft uppdraget vice ordförande för SFQ:s förbundsstyrelse och hon är även projektledare för Avslöja heteronormen! Stina läser en master i historiska studier. Stina säger att hon vill effektivisera och bygga upp kontinuitet i förbundet, men att hon även är intresserad av att stärka SFQ:s högskolepolitiska ställning. Genom sitt arbete med

2 projektet har Stina insett att hon klarar av att ha många bollar i luften samtidigt. Valberedningen tror att Stinas analytiska och organisatoriska förmågor, tillsammans med hennes genuina engagemang för likabehandling inom högskoleväsendet, kommer att ha god effekt på förbundet även i fortsättningen. Stina är en balanserad person som klarar av att driva projekt och samtidigt se till verksamheten på lång sikt. Hennes fortsatta arbete i presidiet som vice ordförande kommer att innebära stabilitet för andra styrelse- och förbundsmedlemmar. Samtidigt ser valberedningen att Stinas visioner och kompetens är precis det som SFQ behöver just nu. Förbundssekreterare Sabina Hedbäck 24 år, Stockholm Sabina har suttit i förbundsstyrelsen tidigare, som ledamot under 2013 och som sekreterare under Hon studerar sista året på pol kand-programmet i nationalekonomi och statsvetenskap på Stockholms universitet. Sabina säger att hon blir lycklig av organisering och att få saker att fungera som de ska. Mycket av arbetet med nyhetsbrev, protokoll och hemsidan sköts av henne. Hon tycker att förbundet ska fokusera på kommunikation både internt och externt. Hon trivs bäst då hon befinner sig mitt i spännande diskussioner och tycker att SFQ ska stärka sin position inom högskolepolitiken. Under kommande år vill Sabina lägga mer fokus på att arrangera olika evenemang och att möta människor. Valberedningen tror att Sabinas erfarenhet, noggrannhet och engagemang kommer att vara en stor tillgång i styrelsen och det gör henne till en utmärkt sekreterare även kommande år. Förbundskassör Daniel Dannfors 26 år, Uppsala Daniel pluggar just nu ekonomi, sitter som kassör för Nyköpings stadsteater och Upplands nations spelföring och är aktiv inom nationslivet i Uppsala. Daniel har varit förbundskassör under Han har gjort ett bra jobb med att hålla koll på saker som är viktiga för förbundets grundläggande verksamhet, så som; föreningens ekonomi, mejlsystem, medlemssystem och mycket annat. Daniels uppmärksamhet för detaljer och noggrannhet gör honom till en bra styrelsemedlem. I och med hans vilja att sitta kvar i styrelsen och vara med och påverka utbildningsklimatet i större grad är valberedningen säker på att han skulle tillföra viktig kontinuitet och stabilitet till styrelsen Daniel har varit en fenomenal kassör och valberedningen anser att SFQ:s ekonomi kommer ligga i trygga händer med Daniel på positionen i ytterligare ett år.

3 Ledamöter Moa Björnemalm 20, Stockholm Moa studerar genusvetenskap på Stockholms universitet. Hen var med och startade upp en studentkår på gymnasiet och har gått flertalet utbildningar för Sveriges Studentkårer. Moa har aktivt drivit transfrågor i såväl sin hemkommun som inom ett politiskt parti och det är också just transfrågor hen vill driva inom SFQ. Moa beskriver sig själv som en kreativ person med ett analytiskt öga. Hen är en pratsam människokännare med ett stort engagemang. I förbundsstyrelsen vill Moa se fokus läggas mot att jobba för mindre könsbinäritet och för att få in mer intersektionella perspektiv med mindre anglofiering och europacentrering. Moa har erfarenhet av föreningsliv sedan tidigare och har suttit i flera styrelser. I SFQ:s styrelse har Moa gärna en kommunicerande roll och verka för att värva nya medlemmar. Hen kommer att hjälpa till där det behövs och ser sig själv bli mycket engagerad i arbetet. Valberedningen tror att Moas engagemang, tidigare erfarenheter och fokus blir en viktig tillgång förbundsstyrelsens arbete Matilda Nilsson 33 år, Lund Matilda läser en masterutbildning i socialantropologi vid Lunds universitet och har tidigare varit engagerad i Håbeteku. Hon har också varit aktiv inom näringslivet och har under flera år drivit ett eget företag. Inom SFQ vill hon fokusera på att bredda begreppet hbt och göra SFQ mer synligt på lärosätena. Matilda har en master i ledarskap och organisation med inriktning hållbart ledarskap vilket gör att hon kan bidra med strategiskt tänkande, långsiktig planering och organisationskunskap till styrelsen. Hon beskriver sig som en målmedveten och lugn ledare och vill ha en roll där hon får vara med och skapa långsiktiga visioner för organisationen. Hon har dessutom kompetens inom sociala medier och webb vilket har efterfrågats av sittande styrelse. I och med sin vilja att påverka akademien och sin långsiktiga ambition inom SFQ så är valberedningen övertygad om att Matilda är ett bra val som ledamot. Elias Olsson 31 år, Göteborg Elias studerar till lärare i historia och bild på HDK (högskolan för design och konsthantverk). Han har tidigare varit studentrepresentant på högskolan och har nyligen engagerat sig i Håbeteku.

4 Elias beskriver sig själv som en idéspruta som är enveten och energisk. Han är även social och gillar att tala inför folk vilket gör att han gärna tar sig an sådana uppdrag. I förbundsstyrelsen skulle han vilja se ett större fokus på frågor som rör funktionalitet och könsidentitet. Hans engagemang grundar sig i viljan att påverka inom olika frågor och göra högskolan mindre heteronormativ, denna vilja stärks ytterligare då han studerar till lärare och vill kunna ge en positiv undervisning. Han vill gärna lära känna nya människor och tycker att en viktig del i SFQ:s arbete är att aktiva från hela landet ska kunna mötas. Valberedningen tror att dessa egenskaper kommer att göra Elias till en ledamot som kan bidra med mycket under förbundsstyrelsens arbete Khalid Rashid 32 år, Stockholm tills årsskiftet (folkbokförd i Göteborg) Khalid är heltidsanställd av RFSL för att jobba med projektet Aldrig okej! som riktar sig till unga hbtq-identifierade brottsoffer. I sitt arbete bemöter Khalid själv brottsoffer och han utbildar andra organisationer till att kunna göra detsamma. Khalid har en avslutad masterutbildning i socialt arbete från Göteborgs universitet. Khalid är intresserad av att driva hbtq-frågor på fler arenor än i arbetet och han tror att normkritiska perspektiv behöver implementeras på många utbildningar och institutioner inom det svenska läroväsendet. Khalid har även erfarenhet som fackligt engagerad och av lobbyarbete genom RFSL. Khalid har dessutom arbetat som IT-tekniker och är bekväm med att använda Wordpress. Han uppfyller därför delar av den webbkompetens som valberedningen eftersöker att införa i förbundsstyrelsen. Med dessa erfarenheter, hans utbildning och tydliga normkritiska perspektiv i åtanke är det ingen fråga om att Khalid kommer att vara en enorm tillgång för SFQ. Rebecca Rees 22 år, Umeå Rebecca pluggar till studie och yrkes-vägledare på Umeå universitet. Hon kandiderar även om till posten som ordförande för SFQ Umeå och ser ett långvarigt engagemang i SFQ framför sig. Hon är driven, engagerad i förbundets frågor och vill nu lära sig mer om förbundsstyrelsens arbete. Rebecca anser att SFQ bör hålla på mer med projekt (som Avslöja heteronormen!) då SFQ:s informationsspridande och kunskapsbildande funktioner är viktiga och centrala. Personligen vill hon jobba på att uppmuntra och stärka lokalvadelningarna genom samarbeten och nätverkande då hon tycker att det är viktigt att det sociala sammanhanget i lokalavdelningarnas arbeten inte glöms bort. Rebecca beskriver sig själv som att alltid vara på jakt efter nya erfarenheter och nya möten. Valberedningen tror att Rebeccas idéer,

5 perspektiv och lokalavdelningsfokus kommer gagna både styrelsens arbete och förbundet i stort. Verksamhetsrevisorer Valberedningen föreslår för 2015 två verksamhetsrevisorer: Emilia Wikström Melin (sammankallande) 28 år, Stockholm Emilia arbetar just nu som ombudsman för Unga Örnar och är revisor för Stockholm Universitets studentkår för tredje året i rad. Under sin studietid var hon aktiv i studentrörelsen, bland annat som vice ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Emilia har varit verksamhetsrevisor för SFQ under 2014 och samarbetet har fungerat bra. I och med sina kontakter inom studentvärlden kommer Emilia fortsätta att vara ett viktigt stöd för styrelsen i kombination med Noas erfarenhet inom hbtq-världen. Emilia har ett intresse för att se SFQ vidareutvecklas och valberedningen tror att hon tillför viktiga perspektiv och mycket kontinuitet vilket gör henne till ett bra val som verksamhetsrevisor. Noa Elstad 38 år, Stockholm Noa är dels projektledare på RFSU och dels frilanskonsult på Perspektivbyrån. Under ca 15 år har hen varit engagerad i flertalet organisationer och då ofta som ordförande, bland annat för SFQ åren Hen har även varit revisor för Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations (ANSO) ett år. Noa har varit verksamhetsrevisor tillsammans med Emilia under 2014 och valberedningen ser att Noas gedigna kunskap om SFQ som organisation och dess historia, tillsammans med övrig föreningserfarenhet och kontakter inom hbtq-världen, kommer vara en viktig tillgång för styrelsen under Valberedningen ser också kontinuiteten som en viktig aspekt och ser att Noas intresse för att följa SFQ vidare i utvecklingen är mycket fördelaktigt och gör Noa till ett bra val som verksamhetsrevisor. Ekonomisk revisor Tomas Berg (Focus Revision) För att granska räkenskaperna för 2015 föreslår valberedningen Tomas Berg från Focus Revision.

6 Tomas har reviderat SFQ:s ekonomi Både styrelsen och Tomas tycker att granskningen och samarbetet har gått bra. Valberedningen ser därför ingen anledning till att byta ekonomisk revisor och nominerar med glädje Tomas till ekonomisk revisor för 2015.

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov

har valberedningen genomfört intervjuer med de sökande samt talat med referenser vid behov Sammansättning Valberedningen för 2013/2014 tillsattes under Vår-SM 2013 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: Carl Edman Linn Emilsson Nina Haskovec Johan Nilsson Johanna

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

Valbilaga. Kongress14

Valbilaga. Kongress14 Valbilaga Hej! Först och främst vill valberedningen återigen tacka för det förtroende ni medlemmar gav oss under Årsmötet 13. Vi har sedan vi tillträde 1 januari 2014 arbetat aktivt med att få fram ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsplan 2012. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Det du håller i din hand är Sveriges Förenade HBTQ-studenters (SFQ) verksamhetsberättelse för 2012. Den är uppdelad på sex stycken huvudrubriker; Verksamhetsplan, Projekt,

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 21 Valbilaga Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

Meddelande Bilaga fumm13-6.6a. Umeå, 2014-03-19 Sid 1(1)

Meddelande Bilaga fumm13-6.6a. Umeå, 2014-03-19 Sid 1(1) Meddelande Bilaga fumm13-6.6a Sid 1(1) Bilaga fumv13-6.1a Sid 1(5) Emil Manninen 890128-0159 +46708277222 Emma0052@student.umu.se se.linkedin.com/pub/emil-manninen/60/363/803/ Projektledare, Uniaden Kom

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Frågor och svar från kandidater till HTM2

Frågor och svar från kandidater till HTM2 Frågor och svar från kandidater till HTM2 Felix Aronsson, Sektionsordförande g tror helt enkelt att jag skulle passa bra. g har lätt att arbeta med andra och jag tror att jag ger ett bra första intryck.

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Remissvar långtidsplanen

Remissvar långtidsplanen SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer