Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB"

Transkript

1 Kära läsare! Med bara några veckor kvar på året blickar vi nu framåt, in på Jag hoppas du tar dig några minuter för att bläddra i vår katalog och se vilka kurser som passar dig i vår. Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad inom dina fackområden. Utbildningarna skapas utifrån aktiv omvärldsbevakning, vilket borgar för att du alltid hittar relevanta utbildningar i vårt utbud. Även för administrativ personal försöker vi tillgodose utbildningsbehovet, och i mars kommer advokatsekreterare att kunna förkovra sig på familjerättens område. Förutom rent juridiska kurser erbjuder vi nu också kursen Konsten att ta och få betalt, som vänder sig till biträdande jurister och nya advokater som får offentliga förordnanden. Vad innebär skälig ersättning och hur lyckas man få det? Under våren ordnar vi en mängd kurser i Stockholm, flera kurser i Göteborg, och dessutom erbjuder vi kurser i Kalifornien, London, Amsterdam och Ligurien. I höst bär det sedan av bl.a. till turkiska Belek. Har du upptäckt nyttan av våra veckoslutskurser i Sverige? På relativt nära håll kan du få många s utbildning utan att det behöver inkräkta på så många s ordinarie arbetstid. Om du saknar någon kurs i vårt utbud, är du välkommen att höra av dig till någon av oss på Limhamnsgruppen, så ska vi försöka få in den. Se våra kontaktuppgifter på sista sidan. Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

2 Innehåll Anmäl dig på Affärsrätt Licensavtal Avtal om företagsöverlåtelse och aktieägaravtal Utland 6 feb s maj s. 22 Brottmål (Försvararakademin) Kriminaltekniska utredningar Utland feb Nyhet s. 8 Fortsättningskurs för försvarare mar s. 12 Avancerad förhörsteknik Utland mar s. 14 Påföljdsseminarium Utland 29 maj 2 jun s. 29 Målsägandebiträde och försvarare maj s. 28 Familjerätt Internationell arvs- och bodelningsrätt 13 mar Nyhet s.11 Advokatsekreterarkurs familjerättslig inriktning 25 mar s. 13 LVU-processen från start till mål 7 maj Nyhet s. 21 Komplicerade boutredningar Göteborg 7 maj s. 23 Vårdnad, boende och umgänge Göteborg 3 juni s. 30 Fastighetsrätt Ledningsrätt 26 mar Nyhet s. 16 Markavvattning 27 mar Nyhet s. 17 Lokalhyresrätt fördjupningskurs 3 apr Nyhet s. 18 Professionell fastighetsrätt maj s. 27

3 Konkursrätt Gäldenärens avtal 10 apr s. 19 Insolvens och arbetsrätt apr Nyhet s. 20 Grundläggande konkurshantering 15 maj s. 26 Skadeståndsrätt Nya skadeståndsrättsliga möten EKMR 12 mar Nyhet s. 10 Processrätt Att processa mänskliga rättigheter i svensk domstol 8 maj Nyhet s. 24 Övrigt Konsten att ta och få betalt 8 maj Nyhet s. 25 Miljöbalkens tillståndskrav 4 juni Nyhet s. 31

4 Nära hem utbildningar i Sverige Utbildningarna skapas utifrån aktiv omvärldsbevakning, vilket borgar för att du alltid hittar relevanta utbildningar i vårt utbud. Vi följer strikt myndigheters krav och Advokatsamfundets riktlinjer gällande omfattning och innehåll. Vi är även noga i val av utbildningsplatser. Miljön ska bidra till en avslappnad stämning för att främja inlärningen, men även ge möjlighet att knyta nya kontakter. På de hotell och konferensanläggningar vi väljer kan du förvänta dig vackra interiörer, god mat och hög service. Och långt borta utbildningar utomlands Vårt koncept att arrangera utbildningar utomlands hänger ihop med två mycket enkla faktum. Det ena är att sköna miljöer främjar inlärningen, det andra att kursavgiften blir densamma. Resmål kan vara Västindiens turkosa stränder, San Francisco, Dubai, Gran Canaria, eller Europas eget smultronställe Toscana. Du ägnar dagarna åt rätt antal utbildnings, och fritiden åt nya upplevelser. Utbildningarna kompletteras med valfria kringarrangemang för sinnenas stimulans kulinariska upplevelser med inhemska kockar, vandringar i vild natur eller originella vinprovningar i ekdoftande källare. Resmålen ändras från år till år. Specifika uppdragsutbildningar Vi skräddarsyr gärna specifika koncept både i Sverige och utomlands för just era behov och önskemål. Är ni jurister på en mindre ort, kan vi förlägga utbildningen där ni befinner er och fylla resterande platser med externa deltagare. Vi tar ansvar för hela arrangemanget. Ni kan se fram emot ett unikt upplägg med mycket hög servicegrad. Samtliga kurser för 2014 finner du på vår webbplats

5 Grundkurs för försvarare från första mötet med klienten till avslutat uppdrag Hotel J, Nacka Strand, 18 weekendkurs Denna kurs behandlar i korthet samtliga moment i försvarar gärningen. Från det första mötet med klienten till dess att uppdraget avslutats. Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners, Göteborg Rådman Fanny Gleiss Wilborg Kurser under planering Våld mot barn och unga Stockholm, 7 Nyhet Brottmål. Vårdnads-, boende- och umgängesmål. Verkställighetsmål beträffande vårdnad, boende och umgänge. LVU. Advokat Lena Feuk, Advokat Lena Feuk, Stockholm

6

7 Licensavtal särskilt avseende teknologilicensiering Rättsliga frågor kring handel med immateriella rättigheter och teknik kräver allt större uppmärksamhet. Dessa tillgångar är också ofta affärskritiska. En viktig delmängd av de rättsliga frågeställningarna på detta område rör licensavtal. Licensavtalsjuridiken har länge kommit att betraktas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, men det kontraktsrättsliga perspektivet har inte uppmärksammats lika ofta. Denna kurs avser att fylla detta behov. Kursen kommer att behandla licensavtal, särskilt avseende teknologilicensiering, utifrån ett renodlat kontraktsrättsligt perspektiv. Tonvikten ligger på att identifiera vilka regler som kan antas gälla när licensavtalet ger en ofullständig reglering. Frågor om royaltyupplägg och påföljder vid kontraktsbrott behandlas även, liksom avtalade tvistlösningsregler. Målgrupper Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister på teknikintensiva företag samt jurister som i sin yrkeverksamhet arbetar med avtalsfrågor inom licensområdet. Mål Deltagaren ska efter att ha genomgått kursen ha fått en bättre uppfattning om förekommande avtalsskrivningsproblem och en bättre förmåga att kunna argumentera i tvister rörande licensavtal. 7 6 februari 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Eric M. Runesson, Sandart & Partners Advokatbyrå, Stockholm Professor Christina Ramberg, Stockholm universitet kr exkl. moms. 7

8 Kriminaltekniska utredningar och tekniken att arbeta med egna utredningar i brottmål februari 2014 La Valencia Hotel, La Jolla, Kalifornien, USA Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners, Göteborg Kriminaltekniker Sonny Björk, Stockholm kr exkl. moms. På denna fördjupningskurs inriktar vi oss särskilt på försvararens arbete i ärenden där kriminalteknisk utredning förekommer. Under kursen kommer den mycket erfarne f.d. kriminalkommisarien och kriminalteknikern Sonny Björk att övergripande undervisa i allmän kriminalteknik. Undervisningen kommer särskilt att inrikta sig på vilka möjligheter och utredningsåtgärder som står till buds inom kriminaltekniken. Exemplvis kommer Sonny att berätta hur en brottsplatsundersökning ska genomföras. Sonny Björk som har ett särskilt intresse för utredningar med skjutvapen kommer också att ingående lära ut metoder för beräkning av skottvinklar och annat som kan vara av betydelse för att kunna ifrågasätta åklagarens påståenden i ärenden där skjutvapen förekommer. Idén med kursen är således att lära ut grundläggande kriminalteknik men också att illustrera hur dessa kunskaper parat med fantasi och initiativrikedom kan lägga grunden för ett aktivt och framgångsrikt försvar. Som ett inslag i kursen kommer också ingående diskuteras beviskravet i brottmål med särskild inriktning på kravet på utredningens robusthet. Målgrupper Nyhet Utland Kursen vänder sig i första hand till dem som har erfarenhet av brottmålsprocessen. Även de som inte har varit verksamma så länge har stor nytta av kursen. 8

9 Kursprogram 20 februari, Kursdag Presentation av kursen och deltagarna. Allmänt om beviskravet i brottmål och metoder för att ifrågasätta utredningens robusthet. Allmän kriminalteknik. 21 februari, kursdag Fortsatt allmän kriminalteknik När och hur genomför man egna utredningar som försvarare? 22 februari, kursdag Presentation av egna utredningar. Förmiddagen ägnas åt diskussioner kring hur egna utredningar bäst skall presenteras: Skall det ske genom sakframställning? Powerpoint? Eller genom förhör av sakkunniga? Fortsatt kriminalteknik. 23 februari, ledig dag 24 februari, kursdag Allmänt om förhörsteknik rörande sakkunnigförhör. SKL:s utlåtandeskalor, hur säker är en plustvåa? Kriminalteknik med särskild inriktning på användande av skjutvapen. 25 februari, kursdag Vi arbetar efter två alternativ. Alternativ 1 Rättegångsbesök, vilket är beroende på om vi får tillträde. Alternativ 2 Hur får man betalt för de egna utredningarna? Har försvaret någon utredningsbörda eller kan det rentav vara farligt ibland att genomföra egna utredningar? Allmän taktik; hur ska jag få domstolen att dela försvarets uppfattning? Avslutande frågestund. 9

10 Nya skadeståndsrättsliga möten EKMR, diskriminering och domstolsfel 6 12 mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Professor Håkan Andersson, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet kr exkl. moms. Skadeståndsrätten är ett klassiskt rättsområde, som ständigt får gripa tag i och hantera problem som dyker upp inom det övriga rätts- och samhällslivet. Man kan därmed iaktta hur begreppsapparaten, principerna och de argumentativa strukturerna inom skadeståndsrätten möter nya utmaningar, varvid gradvisa förskjutningar och nyanseringar görs. Detta får stora praktiska konsekvenser, genom att man idag kan diskutera och lösa problem som för bara ett eller några decennier sedan såg ut att ligga helt utanför det rättsligt genomförbara. Kursen behandlar tre sådana nya möten som påverkat skadeståndsrätten på ett spännande sätt under senare år. Det första mötet är med Europakonventionen (EKMR) och dess mänskliga rättigheter, som för att bli levande juridik här och nu måste översättas till konkreta argument och resonemang utifrån rättskällorna. Det andra mötet har vi mellan diskrimineringsjuridiken och skadeståndsrätten, där ett antal preciserande temakretsar kan förtydliga och konkretisera de annars till synes enhetliga begreppen kring diskriminering och ersättningsbestämning. Ett sista möte är det mellan skadeståndsrätten och förvaltnings- eller processrätten, varigenom visas att vad som till ganska nyligen framstod som en omöjlighet nämligen statens ansvar för felaktigheter i domstolar och andra rättshanterande organ faktiskt numera både kan diskuteras och nå framgång vid talan. På kursen behandlas dessa möten, och ett genomgående praktisk tema är frågan hur båda de mötande rättsområden därigenom modifieras och utvecklas. (Det handlar således inte om en ensidig avpassning av de andra områdena in i skadeståndsrätten, utan lika mycket en förändring av skadeståndsrättens praktiska handhavande.) Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, domare och andra som arbetar med, och intresserar sig för, skadeståndsrätt. 10

11 Internationell arvs- och bodelningsrätt en fördjupning Den internationella arvs- och bodelningsrätten är inte sällan svår att tillämpa i praktiken där du som jurist ofta ställs inför många svårbedömda frågor och problemställningar. Advokat Ulf Bergquist och professor Michael Hellner kommer att redogöra för flera av dessa svåra frågor och hur man på bästa sätt får gå till väga för att lösa problemen. En fråga som ofta uppkommer gäller om svensk domstol ska beakta utländsk rätt oavsett om någon av parterna yrkat på det. Kan vi i Sverige tillämpa utländska rättsinstitut som inte finns i svensk lag? Frågor om hemvist och medborgarskap är också frågor som är av stor vikt vid internationella arvsoch bodelningsfrågor. Hur länge ska någon ha bott i Sverige för att anses ha fått hemvist här? Hur behandlas situationer då den avlidne hade dubbelt medborgarskap? Andra frågor som kommer att belysas och diskuteras gäller dödsbon och arvsrättsdomar. Kan det finnas mer än ett dödsbo efter samma person? Erkänns utländska arvsrättsdomar i Sverige? HD och hovrätterna har tagit ställning i flera av ovannämnda frågor och problem. Flera aktuella rättsfall kommer att analyseras och kommenteras av lärarna. Dessutom kommer en närmare presentation att ske av ny och kommande EU-lagstiftning avseende arv och bodelning. Denna fördjupningskurs är upplagd på ett sätt som ska ge stor praktisk nytta för den som ställs inför internationella arvs- och bodelningssituationer i sitt juridiska arbete. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privatoch familjerättsliga frågor och har viss erfarenhet inom området mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Ulf Bergquist, Bergquist Advokatbyrå, Stockholm Professor Michael Hellner, Juridiska institutionen, Stockholms universitet kr exkl. moms. 11

12 Fortsättningskurs för försvarare brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv mars 2014 Hotel J, Nacka Strand Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners, Göteborg Hovrättslagman Hjalmar Forsberg, Hovrätten för Västra Sverige Detta är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått Grundkurs för försvarare eller motsvarande kurs och vill fortsätta att utveckla dina färdigheter eller till dig som är lite mer erfaren och vill fräscha upp dina kunskaper. Under kursen kommer vi att beröra och komma med praktiska tips rörande samtliga moment i brottmålsprocessen. Vi kommer särskilt att fördjupa oss i momenten häktning, förhörsteknik, egna utredningar och hovrättsprocessen. Kursen kommer att utgå från praktiska frågeställningar i verkliga mål. Målgrupper Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl. moms. 12

13 Advokatsekreterarkurs familjerättslig inriktning Kursen behandlar de olika formerna av samlevnad, äktenskap och samboförhållande. Hinder mot äktenskap, vem som äger vad i ett äktenskap, vad är giftorättsgods, vad är enskild egendom, gåvor mellan makar, och innebörden av äktenskapsskillnad är en del av det som tas upp under dagen. Du får också lära dig om vilken egendom som omfattas av sambolagstiftningen och hur man bodelar i samboförhållande. Andra frågor som kommer att belysas är: Vad händer om en make eller sambo dör? Vad säger juridiken om barn finns inom äktenskapet eller samboförhållandet? Vad säger arvsrätten när barn finns i förhållandet? Kort sagt kommer allt som har med äktenskap och samboförhållanden att tas upp. Såväl när det ingås, som när du lever och dör och vad vi kan göra för att skydda oss i olika situationer. Syftet med kursen är att deltagaren ska få mer kunskap och förståelse på familjerättens område i sitt dagliga arbete. Målgrupp Kursen vänder sig till advokatsekreterare, paralegals, bouppteckningshandläggare och övriga inom juridisk administration som önskar en större insikt och kunskap i familjerätten. Några större förkunskaper inom juridik behövs inte mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Peter Cademan, Advokatfirman Glimstedt, Norrköping kr exkl. moms. 13

14 Avancerad förhörsteknik med praktisk svensk tillämpning mars 2014 The Regency Hotel, London, Storbritannien Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co Försvarsadvokater, Helsingborg Denna fördjupningskurs är uppbygd runt förhörsteknik och speciellt den förhörsteknik som används i brittiska domstolar.tillsammans kommer vi att gå igenom de olika förhörs teknikerna och lära oss att tillämpa dessa i svensk domstol. Kursen innehåller bland annat vad du får och inte får göra, frågeförbud, egen motbevisning, vad vittnet får och inte får säga. Vi kommer att gå igenom åklagarens bevisbörda, komplett erande förhör med åklagarens vittnen och vad åklagaren ska bevisa. Vi tar upp förberedelser, teknik, hur du uppträder under förhöret, taktik, tillförlitlighet och trovärdighet, hur du ställer frågor, hur man tar reda på så mycket man kan om det vittnena skall höras om m.m. På denna fördjupningskurs kommer du även att få träffa och undervisas av en erfaren engelsk barrister samt även tillbringa en dag i engelsk domstol (The Old Bailey) och uppleva den engelska förhörstekniken på riktigt. Deltagarantalet är begränsat, för att vi ska få plats i domstolen. Målgrupper Utland Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i förhörsteknik och inspireras av de engelska barristernas nyanserade förhörsteknik kr exkl. moms. 14

15 Kursprogram 27 mars, Kursdag 1 Presentation av kursen. Föreläsning av barrister. Analys av rättegångsbesök. Hur planerar du förhör? Hur formulerar du dina frågor? Hur leder du ditt förhördit du vill? Hur uppträder du? Föreläsning av barrister. 28 mars, Kursdag 2 Besök i domstol. 29 mars, Kursdag 3 Hur sammanfattar du förhöret under förhöret och i pläderingen? Frågestund. Dagsprogram Onsdag 26 mars Flygen från Arlanda, Landvetter och Köpenhamn landar ungefär samtidigt vid lunchtid. Efter uppsamling sker busstransfer från Heathrow. På väg in från Heathrow gör vi en utflyktsrunda med bussen, där Jörgen Westerhov från First Class Travel guidar oss genom London, innan vi kommer till vårt kurshotell, The Regency, i South Kensington. Senare på kvällen erbjuder vi en välkomstmiddag. Torsdag 27 mars Kurstider Sedan är kvällen ledig för egna restaurang- och eventuella musikalbesök. Fredag 28 mars Kurstider Dagen ägnas åt ett besök på The Central Criminal Court, mer känd som Old Bailey, vilket egentligen är namnet på gatan där den klassiska domstolsbyggnaden ligger. Efter rättegångsbesöket är det bara att svinga sig ut i Londons kvällsliv och kanske gå på någon av musikalerna. Hör av dig om du önskar hjälp med bokning av biljetter. Lördag 29 mars Kurstider Efter kursen inbjuder vi till ytterligare fördjupning i några av Londons mest notoriska dåd genom en promenad i Jack The Rippers fotspår. Söndag 10 mars Ledig tid fram till bussavgång mot flygplatsen kl Hemvändande flyg med British Airways till Arlanda, Landvetter eller Köpenhamn avgår sen eftermiddag. 15

16 Ledningsrätt 7 26 mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Viktor Falkenström, Hamilton Advokatbyrå, Karlstad Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet kr exkl. moms. För att upplåta och säkerställa olika allmännyttiga ledningar finns sedan år 1974 ledningsrätt. Genom en lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten upplåts ledningsrätt. Förrättningen kan omfatta upplåtelse (ny rättighet), omprövning (ändring) och omvandlig (servitut blir ledningsrätt). Ledningsrätt kan upplåtas både när parterna är helt överens, när parterna är överens om vissa frågor och när det råder fullständig tvist. Ledningsrätt har utformats som ett mellanting mellan servitut och nyttjanderätt. En ledningsrätt kan knytas till person eller fastighet. Fastighetsägarna ska ha ersättning för den marknadsvärdeminskning som ledningsrätten orsakar. Ledningsrättsbeslutet består av karta, beskrivning och protokoll. Det är av yttersta vikt att dessa handlingar är fullständiga och korrekta med de befogenheter som behövs för att säkerställa ledningarna. Åtkomst till mark är alltid en central del för att kunna utföra verksamheter såsom uppförande av infrastruktur, industriell verksamhet eller energiproduktion. Som verksamhetsutövare ställs man ofta inför valet hur man ska komma åt marken. Att köpa all mark som behövs är oftast inte möjligt då det är för dyrt. Vidare kan frivilliga nyttjanderättsavtal visa sig vara svåra att erhålla då markägare kan motsätta sig projektet. I dessa fall har ledningsrätten ofta en central roll då det som nämnts ovan är ett mellanting mellan servitut och nyttjanderätt. Den har dock även inslag av expropriation vilket ofta är avskräckande för många verksamhetsutövare. Den stabila rättighet som skapas är dock oerhört värdefull och får ofta positiva effekter på projektet som helhet. Målgrupper Nyhet Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, ledningsbolag, exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, banker, skogsbolag, och lantmätare. 16

17 Markavvattning Markavvattning är enligt miljöbalken de åtgärder som utförs för att avvattna mark eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten. Att påverka vatten på detta sätt medför dock att man per automatik utför det som kallas för vattenverksamhet. Detta är generellt sett förknippat med ett krav på tillstånd enligt MB 11 kap. I vissa fall kan det räcka med en anmälan till länsstyrelsen. Då tillstånd erfordras aktiveras miljöbalkens regler om krav på bl.a. samråd, miljökonsekvensbeskrivning, ansökan m.m. som gör processen relativt omfattande. Vidare finns för markavvattning särskilda regler att ta hänsyn till i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamheter (LVV). Reglerna gäller både vid nya markavvattningar och ändring av befintliga. Markavvattningssamfälligheter enligt LVV 3 kap. innebär att flertalet fastighetsägare samverkar om markavvattning. Markavattningssamfälligheterna är normalt knutna till fastigheter men går inte att hitta i fastighetsregister eller registerkarta. De hanteras inte i lantmäteriförrättningar som andra samfälligheter utan hanteras istället av länsstyrelser och domstolar. Ett stopp i ledning för markavvattning kan, förutom översvämning av stora områden med efterföljande skador, innebära skadeståndsansvar för delägarna i markavvattningssamfälligheten. Den instans som prövar frågor kring markavvattning som kräver tillstånd är normalt mark- och miljödomstolen i första instans. I vissa fall är det länsstyrelsen som är första instans beroende på omfattning av sökt verksamhet. I sin hantering har domstolarna (och även länsstyrelsen) att ta hänsyn inte bara till de miljörättsliga aspekterna utan även de fastighetsrättsliga. Detta gör att avgöranden av nu aktuell typ uppvisar en hel del frågeställningar och lösningar som är unika och saknar motstycke i andra typer av ärenden. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, banker, skogsbolag och lantmätare mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Viktor Falkenström, Hamilton Advokatbyrå, Karlstad Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet kr exkl. moms. 17

18 Lokalhyresrätt fördjupningskurs 6 3 april 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Maria Ingelsson, Advokatfirman Lindahl, Uppsala Docent Erika P Björkdahl, Juridiska institutionen, Uppsala universitet kr exkl. moms. Jordabalkens regler om lokalhyresavtal kan ibland aktualisera relativt invecklade tillämpningsfrågor. Tillämpningen kan vidare kompliceras av att lokalhyresavtalen många gånger kombineras med andra åtaganden av icke hyresrättslig karaktär. Exempel på det är kopplingar till olika sorters samarbetsavtal eller franchiseavtal. Denna kurs syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i vissa aktuella och särskilt problematiska lokalhyresrättsliga frågor. De olika frågorna kommer att analyseras på ett djupgående plan. Löpande görs även kopplingar till hur problemställningarna kan hanteras från mer praktisk synpunkt. Härutöver kommer rent avtalsrättsliga aspekter av problemen att belysas. Särskilt fokus kommer att ligga på frågor, där det enligt lärarnas erfarenhet ofta uppkommer problem vid den praktiska tillämpningen. Under kursen berörs bland annat spörsmålet om vilket utrymme som finns att tillämpa regler om passivitet och konkludent handlande i olika hyresrättsliga situationer, vilka skyldigheter parterna har vid avträdande av lokal och hur hyresvärdens skyldighet rörande ersättningslokal närmare ska förstås. Fördjupningskursen är indelad i fem olika huvudmoment som alla kommer att belysas under dagen. Vilka momenten är framgår detaljerat nedan i kursinnehållet. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, men kan även vara av intresse för jurister på kommuner, bygg- och fastighetsbolag och andra företag samt myndigheter verksamma inom fastighetsområdet. 18

19 Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext till sin natur och som regleras på olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2 kap. 20 lagen om företagsrekonstruktion, LFR. Lagrummet är och har varit ganska svårtillämpat. Vid konkurs saknas det bestämmelser i konkurslagen och i stället tillämpas 63 KöpL och 12 kap. 31 Jordabalken. Nya bestämmelser har införts när det gäller bl.a. kommissionsavtal och försäkringsavtal. Avtalen som behandlas på kursen är bl.a. köp av lös egendom, hyra av lös egendom, hyra och köp av fast egendom, leasingavtal, kommissionsavtal, försäkringsavtal samt avtal vid handel med värdepapper. I konkurslagstiftningen saknas det bestämmelser om hur gäldenärens avtal ska hanteras, varför 63 Köplagen och 12 kap. 31 Jordbalken gås igenom med därtill hörande praxis. Utöver detta beskrivs gäldenärens avtal vid offentligt ackord samt när ett nytt avtal har ingåtts under en pågående företagsrekonstruktion. Frågan om och när ett nytt avtal har ingåtts har bl.a. betydelse för den s.k. superförmånsrätten i förmånsrättslagen. Vidare diskuteras fordrans uppkomst och vilka fordringar som omfattas av ett offentligt ackord. Målgrupper Göteborg Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, kronofogdar, domare, och andra som arbetar med företagsrekonstruktioner och konkurser april 2014 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg Docent Marie Karlsson-Tuula, Handelshögskolan, Göteborgs universitet kr exkl. moms. 19

20 Insolvens och arbetsrätt lönegaranti och arbetsrätt vid konkurs och företagsrekonstruktion april 2014 Hotel J, Nacka Strand Advokat Erik Danhard, Hamilton Advokatbyrå, Stockholm Advokat Hans Elliot, Advokatfirman Glimstedt, Lund Limhamnsgruppen erbjuder en genomgång av insolvensrätten med särskild koppling till den arbetsrättsliga regleringen och lönegarantin. Kursen riktar sig till jurister och erfarna handläggare vid advokatbyråer och myndigheter. Vid kursen beskrivs kortfattat förfarandet vid konkurs och företagsrekonstruktion. Kursens fokus ligger på den arbetsrättsliga fordringsrätten dvs. hanteringen av lönegarantin samt utdelning för arbetstagares fordringar och statens lönegarantiregress. Vidare redovisas arbetsrättsliga frågeställningar kopplade till konkursförvaltningen och en förvärvare av konkursgäldenärens egendom. Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att besvara de frågor som dyker upp vid tillämpningen och förmedlar samtidigt de nödvändiga teoretiska kunskaperna som behövs för den praktiska hanteringen. Kursen innehåller en systematisk genomgång för att förmedla en god hanteringsteknik. Praktiska frågor behandlas löpande under varje avsnitt. Båda föreläsarna medverkar under hela kursen. Boken KonkursArbetsrätt, femte upplagan 2013, av Erik Danhard ingår som kurslitteratur. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig främst till erfarna konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor kr exkl. moms. 20

21 LVU-processen från start till mål gällande rätt och praktiska tips och råd Nyhet Kursen ger fördjupade kunskaper om hur ett LVUmål handläggs, de enskilda aktörernas roller och att ge praktiska råd om hur man på bästa sätt tar till vara på sin klients rättigheter före, under och efter den rättsliga processen. Frågor som kommer tas upp är bland annat det offentliga biträdets olika roller samt processföring i Förvaltningsrätten. Med kursen kommer du att få en överskådlig och praktisk bild av hur ett LVU-ärende bör drivas från start till mål. 7 7 maj 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Peter Zeijersborger, Adv.byrån Zeijersborger & Co, Göteborg kr exkl. moms. 21

22 Avtal om företagsöverlåtelse och aktieägaravtal best practice vid drafting och vanligt förekommande tvistefrågor maj 2013 Amsterdam American Hotel****, Amsterdam, Nederländerna Advokat Christer Danielsson, Frank Advokatbyrå, Stockholm kr exkl. moms. Utland För praktiskt verksamma jurister är företagsöverlåtelseavtal och aktieägaravtal de kanske mest frekvent förekommande avtalstyperna av alla. Under ledning av advokaten Christer Danielsson erbjuder Limhamnsgruppen nu en praktiskt inriktad genomgång av frågor som uppkommer såväl vid upprättandet av sådana avtal som vid tvist om dem. Tanken med kursen är att förmedla praktiskt inriktad, erfarenhets baserad kunskap som är omöjlig att skaffa sig genom litteraturstudier. Vid genomgången används ett antal genomarbetade mallavtal i alternativa utformningar, till exempel säljarvänliga och köpar vänliga aktieöverlåtelseavtal. Vi diskuterar vilka alternativa lösningar som är möjliga i fråga om enskilda klausuler och vilka argument som kan anföras för respektive lösning. Kort sagt: Varför står det som det står och vad kunde det ha stått i stället? Målet med genomgången är att deltagarna ska få en uppfattning om vad som är best practice på båda områdena. Som antytts vänder sig kursen dock inte bara till den som förhandlar och upprättar avtal. Även den som har att hantera tvister om företagsöverlåtelser och gemensamt ägande har glädje av kursen. Tvistefrågorna diskuteras utifrån särskilt konstruerade case studies. Under kursen analyseras också ingående Högsta domstolens nyligen meddelade dom om möjligheterna att i ett aktieägar avtal avtala bort rätten till tvångsinlösen (NJA 2011 s. 429). Rättsfallet har redan blivit föremål för omfattande diskussion i doktrinen och tycks ha bäring långt utöver den konkreta fråga som avgjordes i målet. 22

23 Komplicerade boutredningar praktiska och juridiska problem När Gud kommer med döden, kommer djävulen med arvingarna är ett gammalt ordspråk som lyckligtvis oftast är mer en skröna än en visdom. Samtidigt är det en realitet att boutredningen efter en avliden ofta medför bråk och juridiska tvister mellan de berörda. Dessa tvister måste ibland slitas i en domstol med eller utan samband med arvskiftet. Tvisterna kastar dock även sin skugga över de praktiska och formella frågor som ska lösas när någon avlider. Ju mer ovanliga familje- och förmögenhetsförhållanden den avlidne hade, desto mer utrymme finns för dödsboets delägare och andra intressenter att i förvaltningsfrågor och andra praktiska frågor agera för att förstärka sin ekonomi och position. Lagtekniskt hanteras dessa frågor framför allt i 18 och 19 kap. ärvdabalken, men även andra rättsregler måste beaktas i sammanhanget. Vilka krav kan ställas på av domstolen förordnad boutredningsman i fråga om kunskap, ojävighet? Dessa frågor belyses framför allt med rättsfall. Ärvdabalken behandlar fördelningsfrågorna separat från förvaltningsfrågorna, men delägarna har ofta svårt att förstå detta. Hur man bäst kan lösa detta problem lär du dig på kursen. Vidare belyses bouppteckningens betydelse och roll för att åtminstone identifiera och belysa motsättningarna mellan dödsboets intressenter och formalia kring bodelning och arvskifte samt slutredovisningens betydelse och dess återverkan på hur boutredningen bedrivs. Kursen kommer att behandla handläggningsfrågorna framför allt ur de rättsliga synpunkter som aktualiseras när de materiella tvistefrågorna medför att handläggningsfrågorna påverkas, med andra ord ett slags boutredningens processrätt. Målgrupper Göteborg Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, även andra som åtar sig uppdrag som boutredningsman eller biträder med rådgivning vid boutredningar. Även de som arbetar inom domstolar, bank eller fastighetsmäklare. Deltagarna förväntas ha viss praktisk och teoretisk bakgrund från de aktuella frågorna. 6 7 maj 2014 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg Advokat Torgny Lebenberg, Lebenberg Advokatbyrå, Stockholm kr exkl. moms. 23

24 Att processa mänskliga rättigheter i svensk domstol 7 8 maj 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Jurist Stellan Gärde, Gardeproduction, Stockholm Nyhet Allt fler advokater i Sverige har börjat använda rättigheterna i Europakonventionen och andra internationella regler till stöd för och som grund för talan i svensk domstol. Detta har inneburit viktiga landvinningar för rättsskyddet i Sverige och möjligheter att få rättelse och kompensation vid kränkningar. Sedan 2005 finns möjlighet att yrka skadestånd mot stat eller kommun om kränkningar sker av fysisk eller juridisk persons rättigheter. Under kursen går vi igenom ett flertal domar i Högsta domstolen, hovrätterna och vissa tingsrätter där advokater åberopat mänskliga rättigheter och domstolarna i domskälen lagt dessa till grund för domen. Domarna rör bland annat skadeståndsrätt, äganderätt, yttrandefrihet, föreningsrätt, rättvis rättegång och skälig tid för dom. Vi analyserar domar där domskälen innefattar direkta hänvisningar till konventioner och där domstolarna lagt dessa till grund för domen. Genomgången kommer att innefatta en kritisk granskning och diskussion kring yrkanden och grunder och om dessa kunnat utvecklas mer effektivt. Syftet är att förbättra processen och förutsättningarna för att undvika rättsförluster kr exkl. moms. 24

25 Nyhet Det hjälper inte hur skicklig jurist du än är om du inte får rimlig ersättning för ditt arbete. Advokatyrket kräver en kombination av juridiska och affärsmässiga färdigheter. Kursen vänder sig främst till den biträdande juristen och relativt nya advokater, vilka har offentliga förordnanden inklusive rättshjälp. Grundtesen är ju att juristen och advokaten ska ha skälig ersättning. Vad innebär detta och hur lyckas man med det? Under kursen kommer de formella förutsättningarna om ersättning att gås igenom. Även praktiska tips om hur den perfekta räkningen ska se ut kommer att ges. Konsten att ta och få betalt regler, möjligheter och praktisk hantering 7 8 maj 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Rådman Anders Samuelson, Solna tingsrätt kr exkl. moms. 25

26 Grundläggande konkurshantering 7 15 maj 2014 Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm Advokat Hans Elliot, Advokatfirman Glimstedt, Lund Kursen vänder sig till handläggare oavsett bakomliggande utbildning. Avsikten är att ge deltagarna en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i dennes arbete. Kursen behandlar konkursförfarandet med undantag för konkursarbetsrätt med lönegaranti. Handläggare är alltför ofta hänvisade till egen förkovran och att lära genom egen erfarenhet. Sätten att hantera standardfrågor varierar mellan förvaltarbyråerna i landet. Organisationerna hinner många gånger inte justera sitt arbetssätt och sina mallar i takt med rättsutvecklingen, detta på punkter som kan te sig oviktiga men där fel emellanåt kan få obehagliga konsekvenser. må fel orsakar allt för ofta betydande arbete med rättning. Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet och till nybörjaren. Den mer erfarne har också stor nytta av kursen, särskilt inom organisationer som vill se över och förbättra sin hantering. Kursdeltagarna ges möjlighet att påverka kursinnehållet genom att i förväg komma in med frågor eller önskemål. Deltagarna ges vidare tillfälle att under kursens genomförande ta upp frågor av allmänt intresse kr exkl. moms. 26

27 Professionell fastighetsrätt Med kursen Professionell fastighetsrätt vill lärarna på ett gediget sätt komplettera de fastighetsrättsliga kunskaper som förmedlas på juristutbildningarna. Syftet med kursen är att ge deltagaren en djupare insikt i många av de fastighetsrättsliga frågor som kan uppkomma. Kursen inleder med grundläggande fastighetsrättsliga frågor för att därefter övergå till frågor som fastighetsreglering, bygglov, vägrätt, expropriation, nyttjanderätt och servitut. En stor fördel med kursen är att den leds av en jurist och en lantmätare för att på så sätt kunna ge en juridisk men även praktisk bild av olika frågor och problemställningar. Undervisningen kommer till en del att bygga på traditionella rättskällor med lagtext, förarbeten och rättsfall, men vi kommer också att arbeta med färdigheter, särskilt då hur ansökningar på fastighetsområdet ska utföras och hur fastighetsrättslig information och då inte bara fastighetsregistret ska uppsökas och uttolkas. Kursen kommer också att behandla kontraktsskrivning vid köp och upplåtelser och bland annat visa på vilken betydelse och vilka möjligheter som reglerna om fastighetsbildning här erbjuder. Eftersom kursen syftar till att komplettera det som deltagarna lärt sig på sin juristutbildning, kommer köprättsliga fel och bostadshyresreglerna att vara nedtonade på denna kurs. Målgrupper Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister på kommuner, banker, bygg- och fastighetsbolag och andra företag och myndigheter verksamma inom fastighetsområdet maj 2014 Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm Professor Ulf Jensen, avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet kr exkl. moms. 27

28 Målsägandebiträde och försvarare maj 2014 Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm Advokat Claes Borgström, Borgström & Bodström Advokatbyrå, Stockholm Advokat Thomas Bodström, Borgström & Bodström Advokatbyrå, Stockholm Kursen innehåller de olika moment som ingår i såväl målsägandebiträdes- som försvararuppdraget. Frågor som uppkommer i avsnittet om målsägandebiträde är om man bör biträda åtalet, utveckla gärningsbeskrivningen, kontakter med utredaren, deltagande vid förhör m.m. Därtill kommer också yrkande om skadestånd och praxis. Kursen belyser problematiken kring häktade klienter med restriktioner och arbetet under förundersökningen. För försvararuppdraget läggs särskilt tonvikt på diskussionen kring sakframställningen, egna förhör, korsförhör och plädering. Dessutom behandlas överklaganden och hovrättsprocessen. Kursledarna kommer att redovisa egna erfarenheter och presentera en del praktiska exempel kr exkl. moms. 28

29 Påföljdsseminarium påföljdssystemets grund, principer samt praktiska resonemang Det svenska påföljdssystemet är till sin struktur relativt komplicerat och därför svårt att tillämpa för både domare, åklagare och försvarare. Olika delar av systemet bygger även på olika ideologiska och principiella grunder, vilket inte gör det lättare för den som ska ta ställning till vilken som är den rätta påföljden i ett enskilt fall. Syftet med kursen är att genom föreläsningar och praktiska övningar ge deltagaren en ökad förståelse för hur påföljdssystemet är uppbyggt och principerna för dess utformning för att denne i sin praktiska yrkesroll ska kunna föra välgrundade resonemang i påföljdsfrågor. Kursupplägget är inriktat på att deltagarna tillsammans i mindre grupper ska diskutera påföljdsfrågor med utgångspunkt i verkliga rättsfall och att dessa påföljdsfrågor sedan under ledning av lärarna ska diskuteras gemensamt och att deltagarna i samband därmed ska få en omfattande och noggrann genomgång av påföljdssystemets olika delar. Kursen bygger alltså till stor del på diskussioner mellan deltagarna och lärarna. Kursupplägget har använts under många år i samband med utbildning av domare samt även vid kurser för försvarsadvokater och visat sig mycket uppskattat och framgångsrikt. Målgrupper Nyhet Utland Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, domare, åklagare och andra jurister som arbetar med brottmål och i sin dagliga verksamhet sysslar med frågor om påföljdsbestämningar maj 2 juni 2014 Excelsior Palace Hotel*****, Rapallo, Ligurien, Italien F.d. hovrättslagman Staffan Levén Lagman Erik Sundström, Lycksele tingsrätt kr exkl. moms. 29

30 Vårdnad, boende och umgänge gällande rätt och klienthantering 7 3 juni 2014 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg Professor Anna Singer, Uppsala universitet Advokat Sophie Palmgren Paulsson, Tre Advokater, Malmö Reglerna i 6 kap. föräldrabalken har under de senaste decennierna genomgått flera reformer i syfte att minska antalet vårdnadsrelaterade tvister i domstol. Trots detta förefaller antalet tvister att öka snarare än minska. Stora krav på kunnande och omdöme ställs på dem som kommer i kontakt med vårdnadsrelaterade tvister som ombud, utredare eller domare. Det handlar inte bara om att känna till de rättsliga reglerna utan även om att besitta en god kännedom om hur olika konfliktfrågor på bästa sätt ska hanteras. Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge och hur reglerna tillämpas och kan tillämpas i praktiken. Kursen behandlar även frågor om den praktiska hanteringen av kontakter med klienter, motpartsombud och domstol. Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet av vårdnadsrelaterade tvister och till dem som står i begrepp att börja ta sig an sådana tvister. Kursdeltagarna ges viss möjlighet till att påverka kursens innehåll genom att i förväg inkomma med frågor eller önskemål. Deltagarna ges vidare tillfälle att under kursens genomförande ta upp frågor av allmänt intresse. Målgrupper Göteborg Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister och andra som i sin juridiska yrkesverksamhet arbetar med vårdnadsrelaterade frågor kr exkl. moms. 30

31 Miljöbalkens tillståndskrav respektive ansvaret för föroreningar i mark och vatten Kursen ger klarhet i och förståelse om miljöbalkens regler om tillstånd och ansvar. Vad, hur och på vilket sätt måste du som är eller företräder verksamhetsutövare, fastighetsägare eller annan aktör agera i olika ärendehanteringar enligt dagens miljökrav? Hur undviker du kostsamma misstag? Ansvaret enligt miljöbalken är långtgående och har enligt domstolspraxis tolkats extensivt under senare år. Några frågor som kommer att belysas är tillståndskrav och anmälan enligt miljöbalken, tidsaspekten för att få till ett tillstånd och vem som måste bekosta sanering av förorenad mark eller förorenat vatten. Även hur du säkrar upp miljöansvaret vid ett förvärv eller en bolagstransaktion diskuteras under kursdagen. Det nya IED-direktivet innebär ett antal utmaningar för befintliga industriella verksamheter i Sverige men drabbar även annan verksamhet och betydelse för fastighetsägare. Under kursdagen får du lära dig att förstå IED-direktivets krav på bl.a. statusrapport och hur du hanterar rapporten i kommersiella sammanhang. Målgrupper Nyhet Advokater och biträdande jurister. Handläggare, projektledare och jurister verksamma inom fastighetssektorn, industrin, energibolag och kommuner. 7 4 juni 2014 Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm Advokat Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma, Stockholm kr exkl. moms. 31

32 Limhamnsgruppens publikationer Hyresmanual Hyresmanualen är ett tidsbesparande verktyg, anpassat för advokater och andra konsulter samt inte minst för dem som bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet. Konkurspraktikan Praktikan är ett oumbärligt och enkelt hjälpmedel för var och en som sysslar med konkursförvaltning. Varje jurist, handläggare, ekonom eller assistent bör ha sitt exemplar som följeslagare i konkursarbetet. Även domstolar och myndigheter med verksamhet som innefattar konkurs har god användning av detta synnerligen genomarbetade epos av advokat Hans Elliot. Rekonstruktionspraktikan Rekonstruktionspraktikan är ett mycket bra hjälpmedel för var och en som sysslar med företagsrekonstruktion eller deltar som borgenär i ett sådant förfarande. Varje jurist, ekonom eller assistent bör ha sitt exemplar som följeslagare i arbetet i en företagsrekonstruktion. Praktikan är även en god källa till information i en eventuell på ett rekonstruktionsförsök följande konkurs. Domstolar och myndigheter med kopplingar till rekonstruktion har användning för detta genomarbetade epos av advokat Hans Elliot. Publikationerna går att beställa via vår webbplats:

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning 2015. Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG ADVOKATIDAG Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 11 juni 2008 Advokaten har ett stort ansvar för grundläggande rättigheter För den enskilde är det svårt att överblicka konsekvenserna av de nya lagarna

Läs mer

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ANNONS Advokaten & FAMILJEN TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET RIKSUPPLAGAN JUNI 2010 Vad får rättssäkerheten kosta? Det är ytterst bekymmersamt

Läs mer

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Dag 1 - förmiddag Inledning och deltagarpresentation Sofie Hermansson, miljöjurist Statens geotekniska institut

Läs mer

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM

Advokatdagarna. Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 PROGRAM Sveriges advokatsamfund önskar er Varmt välkomna till Advokatdagarna Grand Hôtel 8-9 november 2012 Konferens Bankett Inspiration Innehåll Programöversikt

Läs mer

Din juridiska följeslagare

Din juridiska följeslagare NYHET S BREV FRÅN ADV O KATFIRMAN FYL G IA APRIL 2013 Din juridiska följeslagare En Fylgia är ett fornnordiskt väsen som betyder följeslagare. Det är så vi ser på oss själva, och det vi vill vara; juridiska

Läs mer

advokaten Kan vi lita på det goda samhället? Etiskt regelverk sätter ramarna

advokaten Kan vi lita på det goda samhället? Etiskt regelverk sätter ramarna ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ANNONS advokaten idag T e m at i d n i n g i S v e n s k a Dag b l a d e t s r i k s u p p l ag a J u n i 2 0 0 9 Kan vi lita på det goda

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Advokaters egna utredningar i straffprocessen

Advokaters egna utredningar i straffprocessen Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i processrätt 30 högskolepoäng Advokaters egna utredningar i straffprocessen Frågor om deras betydelse och berättigande Författare: Christine Staberg

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid UNG & ADVOKAT Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 31 maj 2007 Advokat i en ny tid unga företagare behöver unga jurister En stor del av dagens företag drivs av människor födda på 60- och 70-talen och

Läs mer

Lagen om företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Tillämparuppsats, 20 poäng / utgåva 3 Handledare universitetsadjunkt Enar Folkesson VT 2001 Lagen om företagsrekonstruktion en ännu inte

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister?

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? AV HARRY BERGMAN, TINGSNOTARIE 1988 1991 1 OCH OLLE FLYGT, TINGSNOTARIE 1991 1992 2 Utgångspunkter från tingsnotarie till advokat 3 Somliga

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Enskild vårdnad kan bli vanligare

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Enskild vårdnad kan bli vanligare ADVOKAT & KVINNA Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 31 maj 2006 Enskild vårdnad kan bli vanligare hårdare krav på föräldrar att komma överens Barnets bästa blir ännu viktigare vid skilsmässor. Domstolarna

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

CANIS NON EST CANEM. Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna

CANIS NON EST CANEM. Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna CANIS NON EST CANEM Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna Författare: Sebastian Frizzo Handledare: Christian Diesen Studie: Likhet inför lagen Stockholms Universitets Juridiska Fakultet

Läs mer

Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige

Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige Diarienummer 2005/0429 Tryckt på Jordbruksverkets tryckeri, oktober 2006 Sammanfattning Som en del av kvalitetsarbetet

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

Okunskap om advokatens roll bakom kritiken

Okunskap om advokatens roll bakom kritiken Jag vet inte om det här är världens allra bästa yrke, det är i vart fall ett väldigt bra yrke. Stefan Brocker, advokat TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2015 ÅRGÅNG 81 Fokus: Rapport om grov

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Ansvarsfrågor vid bygglov

Ansvarsfrågor vid bygglov Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Ansvarsfrågor vid bygglov -fel, trots formellt riktiga beslut Författare: Mattias Heldesjö Handledare: Kjell Adolfsson

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer