Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB"

Transkript

1 Kära läsare! Med bara några veckor kvar på året blickar vi nu framåt, in på Jag hoppas du tar dig några minuter för att bläddra i vår katalog och se vilka kurser som passar dig i vår. Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad inom dina fackområden. Utbildningarna skapas utifrån aktiv omvärldsbevakning, vilket borgar för att du alltid hittar relevanta utbildningar i vårt utbud. Även för administrativ personal försöker vi tillgodose utbildningsbehovet, och i mars kommer advokatsekreterare att kunna förkovra sig på familjerättens område. Förutom rent juridiska kurser erbjuder vi nu också kursen Konsten att ta och få betalt, som vänder sig till biträdande jurister och nya advokater som får offentliga förordnanden. Vad innebär skälig ersättning och hur lyckas man få det? Under våren ordnar vi en mängd kurser i Stockholm, flera kurser i Göteborg, och dessutom erbjuder vi kurser i Kalifornien, London, Amsterdam och Ligurien. I höst bär det sedan av bl.a. till turkiska Belek. Har du upptäckt nyttan av våra veckoslutskurser i Sverige? På relativt nära håll kan du få många s utbildning utan att det behöver inkräkta på så många s ordinarie arbetstid. Om du saknar någon kurs i vårt utbud, är du välkommen att höra av dig till någon av oss på Limhamnsgruppen, så ska vi försöka få in den. Se våra kontaktuppgifter på sista sidan. Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

2 Innehåll Anmäl dig på Affärsrätt Licensavtal Avtal om företagsöverlåtelse och aktieägaravtal Utland 6 feb s maj s. 22 Brottmål (Försvararakademin) Kriminaltekniska utredningar Utland feb Nyhet s. 8 Fortsättningskurs för försvarare mar s. 12 Avancerad förhörsteknik Utland mar s. 14 Påföljdsseminarium Utland 29 maj 2 jun s. 29 Målsägandebiträde och försvarare maj s. 28 Familjerätt Internationell arvs- och bodelningsrätt 13 mar Nyhet s.11 Advokatsekreterarkurs familjerättslig inriktning 25 mar s. 13 LVU-processen från start till mål 7 maj Nyhet s. 21 Komplicerade boutredningar Göteborg 7 maj s. 23 Vårdnad, boende och umgänge Göteborg 3 juni s. 30 Fastighetsrätt Ledningsrätt 26 mar Nyhet s. 16 Markavvattning 27 mar Nyhet s. 17 Lokalhyresrätt fördjupningskurs 3 apr Nyhet s. 18 Professionell fastighetsrätt maj s. 27

3 Konkursrätt Gäldenärens avtal 10 apr s. 19 Insolvens och arbetsrätt apr Nyhet s. 20 Grundläggande konkurshantering 15 maj s. 26 Skadeståndsrätt Nya skadeståndsrättsliga möten EKMR 12 mar Nyhet s. 10 Processrätt Att processa mänskliga rättigheter i svensk domstol 8 maj Nyhet s. 24 Övrigt Konsten att ta och få betalt 8 maj Nyhet s. 25 Miljöbalkens tillståndskrav 4 juni Nyhet s. 31

4 Nära hem utbildningar i Sverige Utbildningarna skapas utifrån aktiv omvärldsbevakning, vilket borgar för att du alltid hittar relevanta utbildningar i vårt utbud. Vi följer strikt myndigheters krav och Advokatsamfundets riktlinjer gällande omfattning och innehåll. Vi är även noga i val av utbildningsplatser. Miljön ska bidra till en avslappnad stämning för att främja inlärningen, men även ge möjlighet att knyta nya kontakter. På de hotell och konferensanläggningar vi väljer kan du förvänta dig vackra interiörer, god mat och hög service. Och långt borta utbildningar utomlands Vårt koncept att arrangera utbildningar utomlands hänger ihop med två mycket enkla faktum. Det ena är att sköna miljöer främjar inlärningen, det andra att kursavgiften blir densamma. Resmål kan vara Västindiens turkosa stränder, San Francisco, Dubai, Gran Canaria, eller Europas eget smultronställe Toscana. Du ägnar dagarna åt rätt antal utbildnings, och fritiden åt nya upplevelser. Utbildningarna kompletteras med valfria kringarrangemang för sinnenas stimulans kulinariska upplevelser med inhemska kockar, vandringar i vild natur eller originella vinprovningar i ekdoftande källare. Resmålen ändras från år till år. Specifika uppdragsutbildningar Vi skräddarsyr gärna specifika koncept både i Sverige och utomlands för just era behov och önskemål. Är ni jurister på en mindre ort, kan vi förlägga utbildningen där ni befinner er och fylla resterande platser med externa deltagare. Vi tar ansvar för hela arrangemanget. Ni kan se fram emot ett unikt upplägg med mycket hög servicegrad. Samtliga kurser för 2014 finner du på vår webbplats

5 Grundkurs för försvarare från första mötet med klienten till avslutat uppdrag Hotel J, Nacka Strand, 18 weekendkurs Denna kurs behandlar i korthet samtliga moment i försvarar gärningen. Från det första mötet med klienten till dess att uppdraget avslutats. Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners, Göteborg Rådman Fanny Gleiss Wilborg Kurser under planering Våld mot barn och unga Stockholm, 7 Nyhet Brottmål. Vårdnads-, boende- och umgängesmål. Verkställighetsmål beträffande vårdnad, boende och umgänge. LVU. Advokat Lena Feuk, Advokat Lena Feuk, Stockholm

6

7 Licensavtal särskilt avseende teknologilicensiering Rättsliga frågor kring handel med immateriella rättigheter och teknik kräver allt större uppmärksamhet. Dessa tillgångar är också ofta affärskritiska. En viktig delmängd av de rättsliga frågeställningarna på detta område rör licensavtal. Licensavtalsjuridiken har länge kommit att betraktas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, men det kontraktsrättsliga perspektivet har inte uppmärksammats lika ofta. Denna kurs avser att fylla detta behov. Kursen kommer att behandla licensavtal, särskilt avseende teknologilicensiering, utifrån ett renodlat kontraktsrättsligt perspektiv. Tonvikten ligger på att identifiera vilka regler som kan antas gälla när licensavtalet ger en ofullständig reglering. Frågor om royaltyupplägg och påföljder vid kontraktsbrott behandlas även, liksom avtalade tvistlösningsregler. Målgrupper Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister på teknikintensiva företag samt jurister som i sin yrkeverksamhet arbetar med avtalsfrågor inom licensområdet. Mål Deltagaren ska efter att ha genomgått kursen ha fått en bättre uppfattning om förekommande avtalsskrivningsproblem och en bättre förmåga att kunna argumentera i tvister rörande licensavtal. 7 6 februari 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Eric M. Runesson, Sandart & Partners Advokatbyrå, Stockholm Professor Christina Ramberg, Stockholm universitet kr exkl. moms. 7

8 Kriminaltekniska utredningar och tekniken att arbeta med egna utredningar i brottmål februari 2014 La Valencia Hotel, La Jolla, Kalifornien, USA Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners, Göteborg Kriminaltekniker Sonny Björk, Stockholm kr exkl. moms. På denna fördjupningskurs inriktar vi oss särskilt på försvararens arbete i ärenden där kriminalteknisk utredning förekommer. Under kursen kommer den mycket erfarne f.d. kriminalkommisarien och kriminalteknikern Sonny Björk att övergripande undervisa i allmän kriminalteknik. Undervisningen kommer särskilt att inrikta sig på vilka möjligheter och utredningsåtgärder som står till buds inom kriminaltekniken. Exemplvis kommer Sonny att berätta hur en brottsplatsundersökning ska genomföras. Sonny Björk som har ett särskilt intresse för utredningar med skjutvapen kommer också att ingående lära ut metoder för beräkning av skottvinklar och annat som kan vara av betydelse för att kunna ifrågasätta åklagarens påståenden i ärenden där skjutvapen förekommer. Idén med kursen är således att lära ut grundläggande kriminalteknik men också att illustrera hur dessa kunskaper parat med fantasi och initiativrikedom kan lägga grunden för ett aktivt och framgångsrikt försvar. Som ett inslag i kursen kommer också ingående diskuteras beviskravet i brottmål med särskild inriktning på kravet på utredningens robusthet. Målgrupper Nyhet Utland Kursen vänder sig i första hand till dem som har erfarenhet av brottmålsprocessen. Även de som inte har varit verksamma så länge har stor nytta av kursen. 8

9 Kursprogram 20 februari, Kursdag Presentation av kursen och deltagarna. Allmänt om beviskravet i brottmål och metoder för att ifrågasätta utredningens robusthet. Allmän kriminalteknik. 21 februari, kursdag Fortsatt allmän kriminalteknik När och hur genomför man egna utredningar som försvarare? 22 februari, kursdag Presentation av egna utredningar. Förmiddagen ägnas åt diskussioner kring hur egna utredningar bäst skall presenteras: Skall det ske genom sakframställning? Powerpoint? Eller genom förhör av sakkunniga? Fortsatt kriminalteknik. 23 februari, ledig dag 24 februari, kursdag Allmänt om förhörsteknik rörande sakkunnigförhör. SKL:s utlåtandeskalor, hur säker är en plustvåa? Kriminalteknik med särskild inriktning på användande av skjutvapen. 25 februari, kursdag Vi arbetar efter två alternativ. Alternativ 1 Rättegångsbesök, vilket är beroende på om vi får tillträde. Alternativ 2 Hur får man betalt för de egna utredningarna? Har försvaret någon utredningsbörda eller kan det rentav vara farligt ibland att genomföra egna utredningar? Allmän taktik; hur ska jag få domstolen att dela försvarets uppfattning? Avslutande frågestund. 9

10 Nya skadeståndsrättsliga möten EKMR, diskriminering och domstolsfel 6 12 mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Professor Håkan Andersson, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet kr exkl. moms. Skadeståndsrätten är ett klassiskt rättsområde, som ständigt får gripa tag i och hantera problem som dyker upp inom det övriga rätts- och samhällslivet. Man kan därmed iaktta hur begreppsapparaten, principerna och de argumentativa strukturerna inom skadeståndsrätten möter nya utmaningar, varvid gradvisa förskjutningar och nyanseringar görs. Detta får stora praktiska konsekvenser, genom att man idag kan diskutera och lösa problem som för bara ett eller några decennier sedan såg ut att ligga helt utanför det rättsligt genomförbara. Kursen behandlar tre sådana nya möten som påverkat skadeståndsrätten på ett spännande sätt under senare år. Det första mötet är med Europakonventionen (EKMR) och dess mänskliga rättigheter, som för att bli levande juridik här och nu måste översättas till konkreta argument och resonemang utifrån rättskällorna. Det andra mötet har vi mellan diskrimineringsjuridiken och skadeståndsrätten, där ett antal preciserande temakretsar kan förtydliga och konkretisera de annars till synes enhetliga begreppen kring diskriminering och ersättningsbestämning. Ett sista möte är det mellan skadeståndsrätten och förvaltnings- eller processrätten, varigenom visas att vad som till ganska nyligen framstod som en omöjlighet nämligen statens ansvar för felaktigheter i domstolar och andra rättshanterande organ faktiskt numera både kan diskuteras och nå framgång vid talan. På kursen behandlas dessa möten, och ett genomgående praktisk tema är frågan hur båda de mötande rättsområden därigenom modifieras och utvecklas. (Det handlar således inte om en ensidig avpassning av de andra områdena in i skadeståndsrätten, utan lika mycket en förändring av skadeståndsrättens praktiska handhavande.) Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, domare och andra som arbetar med, och intresserar sig för, skadeståndsrätt. 10

11 Internationell arvs- och bodelningsrätt en fördjupning Den internationella arvs- och bodelningsrätten är inte sällan svår att tillämpa i praktiken där du som jurist ofta ställs inför många svårbedömda frågor och problemställningar. Advokat Ulf Bergquist och professor Michael Hellner kommer att redogöra för flera av dessa svåra frågor och hur man på bästa sätt får gå till väga för att lösa problemen. En fråga som ofta uppkommer gäller om svensk domstol ska beakta utländsk rätt oavsett om någon av parterna yrkat på det. Kan vi i Sverige tillämpa utländska rättsinstitut som inte finns i svensk lag? Frågor om hemvist och medborgarskap är också frågor som är av stor vikt vid internationella arvsoch bodelningsfrågor. Hur länge ska någon ha bott i Sverige för att anses ha fått hemvist här? Hur behandlas situationer då den avlidne hade dubbelt medborgarskap? Andra frågor som kommer att belysas och diskuteras gäller dödsbon och arvsrättsdomar. Kan det finnas mer än ett dödsbo efter samma person? Erkänns utländska arvsrättsdomar i Sverige? HD och hovrätterna har tagit ställning i flera av ovannämnda frågor och problem. Flera aktuella rättsfall kommer att analyseras och kommenteras av lärarna. Dessutom kommer en närmare presentation att ske av ny och kommande EU-lagstiftning avseende arv och bodelning. Denna fördjupningskurs är upplagd på ett sätt som ska ge stor praktisk nytta för den som ställs inför internationella arvs- och bodelningssituationer i sitt juridiska arbete. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig främst till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privatoch familjerättsliga frågor och har viss erfarenhet inom området mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Ulf Bergquist, Bergquist Advokatbyrå, Stockholm Professor Michael Hellner, Juridiska institutionen, Stockholms universitet kr exkl. moms. 11

12 Fortsättningskurs för försvarare brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv mars 2014 Hotel J, Nacka Strand Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Partners, Göteborg Hovrättslagman Hjalmar Forsberg, Hovrätten för Västra Sverige Detta är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått Grundkurs för försvarare eller motsvarande kurs och vill fortsätta att utveckla dina färdigheter eller till dig som är lite mer erfaren och vill fräscha upp dina kunskaper. Under kursen kommer vi att beröra och komma med praktiska tips rörande samtliga moment i brottmålsprocessen. Vi kommer särskilt att fördjupa oss i momenten häktning, förhörsteknik, egna utredningar och hovrättsprocessen. Kursen kommer att utgå från praktiska frågeställningar i verkliga mål. Målgrupper Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl. moms. 12

13 Advokatsekreterarkurs familjerättslig inriktning Kursen behandlar de olika formerna av samlevnad, äktenskap och samboförhållande. Hinder mot äktenskap, vem som äger vad i ett äktenskap, vad är giftorättsgods, vad är enskild egendom, gåvor mellan makar, och innebörden av äktenskapsskillnad är en del av det som tas upp under dagen. Du får också lära dig om vilken egendom som omfattas av sambolagstiftningen och hur man bodelar i samboförhållande. Andra frågor som kommer att belysas är: Vad händer om en make eller sambo dör? Vad säger juridiken om barn finns inom äktenskapet eller samboförhållandet? Vad säger arvsrätten när barn finns i förhållandet? Kort sagt kommer allt som har med äktenskap och samboförhållanden att tas upp. Såväl när det ingås, som när du lever och dör och vad vi kan göra för att skydda oss i olika situationer. Syftet med kursen är att deltagaren ska få mer kunskap och förståelse på familjerättens område i sitt dagliga arbete. Målgrupp Kursen vänder sig till advokatsekreterare, paralegals, bouppteckningshandläggare och övriga inom juridisk administration som önskar en större insikt och kunskap i familjerätten. Några större förkunskaper inom juridik behövs inte mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Peter Cademan, Advokatfirman Glimstedt, Norrköping kr exkl. moms. 13

14 Avancerad förhörsteknik med praktisk svensk tillämpning mars 2014 The Regency Hotel, London, Storbritannien Advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm Advokat Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse & Co Försvarsadvokater, Helsingborg Denna fördjupningskurs är uppbygd runt förhörsteknik och speciellt den förhörsteknik som används i brittiska domstolar.tillsammans kommer vi att gå igenom de olika förhörs teknikerna och lära oss att tillämpa dessa i svensk domstol. Kursen innehåller bland annat vad du får och inte får göra, frågeförbud, egen motbevisning, vad vittnet får och inte får säga. Vi kommer att gå igenom åklagarens bevisbörda, komplett erande förhör med åklagarens vittnen och vad åklagaren ska bevisa. Vi tar upp förberedelser, teknik, hur du uppträder under förhöret, taktik, tillförlitlighet och trovärdighet, hur du ställer frågor, hur man tar reda på så mycket man kan om det vittnena skall höras om m.m. På denna fördjupningskurs kommer du även att få träffa och undervisas av en erfaren engelsk barrister samt även tillbringa en dag i engelsk domstol (The Old Bailey) och uppleva den engelska förhörstekniken på riktigt. Deltagarantalet är begränsat, för att vi ska få plats i domstolen. Målgrupper Utland Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i förhörsteknik och inspireras av de engelska barristernas nyanserade förhörsteknik kr exkl. moms. 14

15 Kursprogram 27 mars, Kursdag 1 Presentation av kursen. Föreläsning av barrister. Analys av rättegångsbesök. Hur planerar du förhör? Hur formulerar du dina frågor? Hur leder du ditt förhördit du vill? Hur uppträder du? Föreläsning av barrister. 28 mars, Kursdag 2 Besök i domstol. 29 mars, Kursdag 3 Hur sammanfattar du förhöret under förhöret och i pläderingen? Frågestund. Dagsprogram Onsdag 26 mars Flygen från Arlanda, Landvetter och Köpenhamn landar ungefär samtidigt vid lunchtid. Efter uppsamling sker busstransfer från Heathrow. På väg in från Heathrow gör vi en utflyktsrunda med bussen, där Jörgen Westerhov från First Class Travel guidar oss genom London, innan vi kommer till vårt kurshotell, The Regency, i South Kensington. Senare på kvällen erbjuder vi en välkomstmiddag. Torsdag 27 mars Kurstider Sedan är kvällen ledig för egna restaurang- och eventuella musikalbesök. Fredag 28 mars Kurstider Dagen ägnas åt ett besök på The Central Criminal Court, mer känd som Old Bailey, vilket egentligen är namnet på gatan där den klassiska domstolsbyggnaden ligger. Efter rättegångsbesöket är det bara att svinga sig ut i Londons kvällsliv och kanske gå på någon av musikalerna. Hör av dig om du önskar hjälp med bokning av biljetter. Lördag 29 mars Kurstider Efter kursen inbjuder vi till ytterligare fördjupning i några av Londons mest notoriska dåd genom en promenad i Jack The Rippers fotspår. Söndag 10 mars Ledig tid fram till bussavgång mot flygplatsen kl Hemvändande flyg med British Airways till Arlanda, Landvetter eller Köpenhamn avgår sen eftermiddag. 15

16 Ledningsrätt 7 26 mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Viktor Falkenström, Hamilton Advokatbyrå, Karlstad Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet kr exkl. moms. För att upplåta och säkerställa olika allmännyttiga ledningar finns sedan år 1974 ledningsrätt. Genom en lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten upplåts ledningsrätt. Förrättningen kan omfatta upplåtelse (ny rättighet), omprövning (ändring) och omvandlig (servitut blir ledningsrätt). Ledningsrätt kan upplåtas både när parterna är helt överens, när parterna är överens om vissa frågor och när det råder fullständig tvist. Ledningsrätt har utformats som ett mellanting mellan servitut och nyttjanderätt. En ledningsrätt kan knytas till person eller fastighet. Fastighetsägarna ska ha ersättning för den marknadsvärdeminskning som ledningsrätten orsakar. Ledningsrättsbeslutet består av karta, beskrivning och protokoll. Det är av yttersta vikt att dessa handlingar är fullständiga och korrekta med de befogenheter som behövs för att säkerställa ledningarna. Åtkomst till mark är alltid en central del för att kunna utföra verksamheter såsom uppförande av infrastruktur, industriell verksamhet eller energiproduktion. Som verksamhetsutövare ställs man ofta inför valet hur man ska komma åt marken. Att köpa all mark som behövs är oftast inte möjligt då det är för dyrt. Vidare kan frivilliga nyttjanderättsavtal visa sig vara svåra att erhålla då markägare kan motsätta sig projektet. I dessa fall har ledningsrätten ofta en central roll då det som nämnts ovan är ett mellanting mellan servitut och nyttjanderätt. Den har dock även inslag av expropriation vilket ofta är avskräckande för många verksamhetsutövare. Den stabila rättighet som skapas är dock oerhört värdefull och får ofta positiva effekter på projektet som helhet. Målgrupper Nyhet Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, ledningsbolag, exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, banker, skogsbolag, och lantmätare. 16

17 Markavvattning Markavvattning är enligt miljöbalken de åtgärder som utförs för att avvattna mark eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten. Att påverka vatten på detta sätt medför dock att man per automatik utför det som kallas för vattenverksamhet. Detta är generellt sett förknippat med ett krav på tillstånd enligt MB 11 kap. I vissa fall kan det räcka med en anmälan till länsstyrelsen. Då tillstånd erfordras aktiveras miljöbalkens regler om krav på bl.a. samråd, miljökonsekvensbeskrivning, ansökan m.m. som gör processen relativt omfattande. Vidare finns för markavvattning särskilda regler att ta hänsyn till i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamheter (LVV). Reglerna gäller både vid nya markavvattningar och ändring av befintliga. Markavvattningssamfälligheter enligt LVV 3 kap. innebär att flertalet fastighetsägare samverkar om markavvattning. Markavattningssamfälligheterna är normalt knutna till fastigheter men går inte att hitta i fastighetsregister eller registerkarta. De hanteras inte i lantmäteriförrättningar som andra samfälligheter utan hanteras istället av länsstyrelser och domstolar. Ett stopp i ledning för markavvattning kan, förutom översvämning av stora områden med efterföljande skador, innebära skadeståndsansvar för delägarna i markavvattningssamfälligheten. Den instans som prövar frågor kring markavvattning som kräver tillstånd är normalt mark- och miljödomstolen i första instans. I vissa fall är det länsstyrelsen som är första instans beroende på omfattning av sökt verksamhet. I sin hantering har domstolarna (och även länsstyrelsen) att ta hänsyn inte bara till de miljörättsliga aspekterna utan även de fastighetsrättsliga. Detta gör att avgöranden av nu aktuell typ uppvisar en hel del frågeställningar och lösningar som är unika och saknar motstycke i andra typer av ärenden. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, banker, skogsbolag och lantmätare mars 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Viktor Falkenström, Hamilton Advokatbyrå, Karlstad Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet kr exkl. moms. 17

18 Lokalhyresrätt fördjupningskurs 6 3 april 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Maria Ingelsson, Advokatfirman Lindahl, Uppsala Docent Erika P Björkdahl, Juridiska institutionen, Uppsala universitet kr exkl. moms. Jordabalkens regler om lokalhyresavtal kan ibland aktualisera relativt invecklade tillämpningsfrågor. Tillämpningen kan vidare kompliceras av att lokalhyresavtalen många gånger kombineras med andra åtaganden av icke hyresrättslig karaktär. Exempel på det är kopplingar till olika sorters samarbetsavtal eller franchiseavtal. Denna kurs syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i vissa aktuella och särskilt problematiska lokalhyresrättsliga frågor. De olika frågorna kommer att analyseras på ett djupgående plan. Löpande görs även kopplingar till hur problemställningarna kan hanteras från mer praktisk synpunkt. Härutöver kommer rent avtalsrättsliga aspekter av problemen att belysas. Särskilt fokus kommer att ligga på frågor, där det enligt lärarnas erfarenhet ofta uppkommer problem vid den praktiska tillämpningen. Under kursen berörs bland annat spörsmålet om vilket utrymme som finns att tillämpa regler om passivitet och konkludent handlande i olika hyresrättsliga situationer, vilka skyldigheter parterna har vid avträdande av lokal och hur hyresvärdens skyldighet rörande ersättningslokal närmare ska förstås. Fördjupningskursen är indelad i fem olika huvudmoment som alla kommer att belysas under dagen. Vilka momenten är framgår detaljerat nedan i kursinnehållet. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, men kan även vara av intresse för jurister på kommuner, bygg- och fastighetsbolag och andra företag samt myndigheter verksamma inom fastighetsområdet. 18

19 Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext till sin natur och som regleras på olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2 kap. 20 lagen om företagsrekonstruktion, LFR. Lagrummet är och har varit ganska svårtillämpat. Vid konkurs saknas det bestämmelser i konkurslagen och i stället tillämpas 63 KöpL och 12 kap. 31 Jordabalken. Nya bestämmelser har införts när det gäller bl.a. kommissionsavtal och försäkringsavtal. Avtalen som behandlas på kursen är bl.a. köp av lös egendom, hyra av lös egendom, hyra och köp av fast egendom, leasingavtal, kommissionsavtal, försäkringsavtal samt avtal vid handel med värdepapper. I konkurslagstiftningen saknas det bestämmelser om hur gäldenärens avtal ska hanteras, varför 63 Köplagen och 12 kap. 31 Jordbalken gås igenom med därtill hörande praxis. Utöver detta beskrivs gäldenärens avtal vid offentligt ackord samt när ett nytt avtal har ingåtts under en pågående företagsrekonstruktion. Frågan om och när ett nytt avtal har ingåtts har bl.a. betydelse för den s.k. superförmånsrätten i förmånsrättslagen. Vidare diskuteras fordrans uppkomst och vilka fordringar som omfattas av ett offentligt ackord. Målgrupper Göteborg Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, kronofogdar, domare, och andra som arbetar med företagsrekonstruktioner och konkurser april 2014 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg Docent Marie Karlsson-Tuula, Handelshögskolan, Göteborgs universitet kr exkl. moms. 19

20 Insolvens och arbetsrätt lönegaranti och arbetsrätt vid konkurs och företagsrekonstruktion april 2014 Hotel J, Nacka Strand Advokat Erik Danhard, Hamilton Advokatbyrå, Stockholm Advokat Hans Elliot, Advokatfirman Glimstedt, Lund Limhamnsgruppen erbjuder en genomgång av insolvensrätten med särskild koppling till den arbetsrättsliga regleringen och lönegarantin. Kursen riktar sig till jurister och erfarna handläggare vid advokatbyråer och myndigheter. Vid kursen beskrivs kortfattat förfarandet vid konkurs och företagsrekonstruktion. Kursens fokus ligger på den arbetsrättsliga fordringsrätten dvs. hanteringen av lönegarantin samt utdelning för arbetstagares fordringar och statens lönegarantiregress. Vidare redovisas arbetsrättsliga frågeställningar kopplade till konkursförvaltningen och en förvärvare av konkursgäldenärens egendom. Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att besvara de frågor som dyker upp vid tillämpningen och förmedlar samtidigt de nödvändiga teoretiska kunskaperna som behövs för den praktiska hanteringen. Kursen innehåller en systematisk genomgång för att förmedla en god hanteringsteknik. Praktiska frågor behandlas löpande under varje avsnitt. Båda föreläsarna medverkar under hela kursen. Boken KonkursArbetsrätt, femte upplagan 2013, av Erik Danhard ingår som kurslitteratur. Målgrupper Nyhet Kursen vänder sig främst till erfarna konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor kr exkl. moms. 20

21 LVU-processen från start till mål gällande rätt och praktiska tips och råd Nyhet Kursen ger fördjupade kunskaper om hur ett LVUmål handläggs, de enskilda aktörernas roller och att ge praktiska råd om hur man på bästa sätt tar till vara på sin klients rättigheter före, under och efter den rättsliga processen. Frågor som kommer tas upp är bland annat det offentliga biträdets olika roller samt processföring i Förvaltningsrätten. Med kursen kommer du att få en överskådlig och praktisk bild av hur ett LVU-ärende bör drivas från start till mål. 7 7 maj 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Advokat Peter Zeijersborger, Adv.byrån Zeijersborger & Co, Göteborg kr exkl. moms. 21

22 Avtal om företagsöverlåtelse och aktieägaravtal best practice vid drafting och vanligt förekommande tvistefrågor maj 2013 Amsterdam American Hotel****, Amsterdam, Nederländerna Advokat Christer Danielsson, Frank Advokatbyrå, Stockholm kr exkl. moms. Utland För praktiskt verksamma jurister är företagsöverlåtelseavtal och aktieägaravtal de kanske mest frekvent förekommande avtalstyperna av alla. Under ledning av advokaten Christer Danielsson erbjuder Limhamnsgruppen nu en praktiskt inriktad genomgång av frågor som uppkommer såväl vid upprättandet av sådana avtal som vid tvist om dem. Tanken med kursen är att förmedla praktiskt inriktad, erfarenhets baserad kunskap som är omöjlig att skaffa sig genom litteraturstudier. Vid genomgången används ett antal genomarbetade mallavtal i alternativa utformningar, till exempel säljarvänliga och köpar vänliga aktieöverlåtelseavtal. Vi diskuterar vilka alternativa lösningar som är möjliga i fråga om enskilda klausuler och vilka argument som kan anföras för respektive lösning. Kort sagt: Varför står det som det står och vad kunde det ha stått i stället? Målet med genomgången är att deltagarna ska få en uppfattning om vad som är best practice på båda områdena. Som antytts vänder sig kursen dock inte bara till den som förhandlar och upprättar avtal. Även den som har att hantera tvister om företagsöverlåtelser och gemensamt ägande har glädje av kursen. Tvistefrågorna diskuteras utifrån särskilt konstruerade case studies. Under kursen analyseras också ingående Högsta domstolens nyligen meddelade dom om möjligheterna att i ett aktieägar avtal avtala bort rätten till tvångsinlösen (NJA 2011 s. 429). Rättsfallet har redan blivit föremål för omfattande diskussion i doktrinen och tycks ha bäring långt utöver den konkreta fråga som avgjordes i målet. 22

23 Komplicerade boutredningar praktiska och juridiska problem När Gud kommer med döden, kommer djävulen med arvingarna är ett gammalt ordspråk som lyckligtvis oftast är mer en skröna än en visdom. Samtidigt är det en realitet att boutredningen efter en avliden ofta medför bråk och juridiska tvister mellan de berörda. Dessa tvister måste ibland slitas i en domstol med eller utan samband med arvskiftet. Tvisterna kastar dock även sin skugga över de praktiska och formella frågor som ska lösas när någon avlider. Ju mer ovanliga familje- och förmögenhetsförhållanden den avlidne hade, desto mer utrymme finns för dödsboets delägare och andra intressenter att i förvaltningsfrågor och andra praktiska frågor agera för att förstärka sin ekonomi och position. Lagtekniskt hanteras dessa frågor framför allt i 18 och 19 kap. ärvdabalken, men även andra rättsregler måste beaktas i sammanhanget. Vilka krav kan ställas på av domstolen förordnad boutredningsman i fråga om kunskap, ojävighet? Dessa frågor belyses framför allt med rättsfall. Ärvdabalken behandlar fördelningsfrågorna separat från förvaltningsfrågorna, men delägarna har ofta svårt att förstå detta. Hur man bäst kan lösa detta problem lär du dig på kursen. Vidare belyses bouppteckningens betydelse och roll för att åtminstone identifiera och belysa motsättningarna mellan dödsboets intressenter och formalia kring bodelning och arvskifte samt slutredovisningens betydelse och dess återverkan på hur boutredningen bedrivs. Kursen kommer att behandla handläggningsfrågorna framför allt ur de rättsliga synpunkter som aktualiseras när de materiella tvistefrågorna medför att handläggningsfrågorna påverkas, med andra ord ett slags boutredningens processrätt. Målgrupper Göteborg Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, även andra som åtar sig uppdrag som boutredningsman eller biträder med rådgivning vid boutredningar. Även de som arbetar inom domstolar, bank eller fastighetsmäklare. Deltagarna förväntas ha viss praktisk och teoretisk bakgrund från de aktuella frågorna. 6 7 maj 2014 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg Advokat Torgny Lebenberg, Lebenberg Advokatbyrå, Stockholm kr exkl. moms. 23

24 Att processa mänskliga rättigheter i svensk domstol 7 8 maj 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Jurist Stellan Gärde, Gardeproduction, Stockholm Nyhet Allt fler advokater i Sverige har börjat använda rättigheterna i Europakonventionen och andra internationella regler till stöd för och som grund för talan i svensk domstol. Detta har inneburit viktiga landvinningar för rättsskyddet i Sverige och möjligheter att få rättelse och kompensation vid kränkningar. Sedan 2005 finns möjlighet att yrka skadestånd mot stat eller kommun om kränkningar sker av fysisk eller juridisk persons rättigheter. Under kursen går vi igenom ett flertal domar i Högsta domstolen, hovrätterna och vissa tingsrätter där advokater åberopat mänskliga rättigheter och domstolarna i domskälen lagt dessa till grund för domen. Domarna rör bland annat skadeståndsrätt, äganderätt, yttrandefrihet, föreningsrätt, rättvis rättegång och skälig tid för dom. Vi analyserar domar där domskälen innefattar direkta hänvisningar till konventioner och där domstolarna lagt dessa till grund för domen. Genomgången kommer att innefatta en kritisk granskning och diskussion kring yrkanden och grunder och om dessa kunnat utvecklas mer effektivt. Syftet är att förbättra processen och förutsättningarna för att undvika rättsförluster kr exkl. moms. 24

25 Nyhet Det hjälper inte hur skicklig jurist du än är om du inte får rimlig ersättning för ditt arbete. Advokatyrket kräver en kombination av juridiska och affärsmässiga färdigheter. Kursen vänder sig främst till den biträdande juristen och relativt nya advokater, vilka har offentliga förordnanden inklusive rättshjälp. Grundtesen är ju att juristen och advokaten ska ha skälig ersättning. Vad innebär detta och hur lyckas man med det? Under kursen kommer de formella förutsättningarna om ersättning att gås igenom. Även praktiska tips om hur den perfekta räkningen ska se ut kommer att ges. Konsten att ta och få betalt regler, möjligheter och praktisk hantering 7 8 maj 2014 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Rådman Anders Samuelson, Solna tingsrätt kr exkl. moms. 25

26 Grundläggande konkurshantering 7 15 maj 2014 Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm Advokat Hans Elliot, Advokatfirman Glimstedt, Lund Kursen vänder sig till handläggare oavsett bakomliggande utbildning. Avsikten är att ge deltagarna en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i dennes arbete. Kursen behandlar konkursförfarandet med undantag för konkursarbetsrätt med lönegaranti. Handläggare är alltför ofta hänvisade till egen förkovran och att lära genom egen erfarenhet. Sätten att hantera standardfrågor varierar mellan förvaltarbyråerna i landet. Organisationerna hinner många gånger inte justera sitt arbetssätt och sina mallar i takt med rättsutvecklingen, detta på punkter som kan te sig oviktiga men där fel emellanåt kan få obehagliga konsekvenser. må fel orsakar allt för ofta betydande arbete med rättning. Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet och till nybörjaren. Den mer erfarne har också stor nytta av kursen, särskilt inom organisationer som vill se över och förbättra sin hantering. Kursdeltagarna ges möjlighet att påverka kursinnehållet genom att i förväg komma in med frågor eller önskemål. Deltagarna ges vidare tillfälle att under kursens genomförande ta upp frågor av allmänt intresse kr exkl. moms. 26

27 Professionell fastighetsrätt Med kursen Professionell fastighetsrätt vill lärarna på ett gediget sätt komplettera de fastighetsrättsliga kunskaper som förmedlas på juristutbildningarna. Syftet med kursen är att ge deltagaren en djupare insikt i många av de fastighetsrättsliga frågor som kan uppkomma. Kursen inleder med grundläggande fastighetsrättsliga frågor för att därefter övergå till frågor som fastighetsreglering, bygglov, vägrätt, expropriation, nyttjanderätt och servitut. En stor fördel med kursen är att den leds av en jurist och en lantmätare för att på så sätt kunna ge en juridisk men även praktisk bild av olika frågor och problemställningar. Undervisningen kommer till en del att bygga på traditionella rättskällor med lagtext, förarbeten och rättsfall, men vi kommer också att arbeta med färdigheter, särskilt då hur ansökningar på fastighetsområdet ska utföras och hur fastighetsrättslig information och då inte bara fastighetsregistret ska uppsökas och uttolkas. Kursen kommer också att behandla kontraktsskrivning vid köp och upplåtelser och bland annat visa på vilken betydelse och vilka möjligheter som reglerna om fastighetsbildning här erbjuder. Eftersom kursen syftar till att komplettera det som deltagarna lärt sig på sin juristutbildning, kommer köprättsliga fel och bostadshyresreglerna att vara nedtonade på denna kurs. Målgrupper Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister på kommuner, banker, bygg- och fastighetsbolag och andra företag och myndigheter verksamma inom fastighetsområdet maj 2014 Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm Professor Ulf Jensen, avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, avdelningen för fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet kr exkl. moms. 27

28 Målsägandebiträde och försvarare maj 2014 Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm Advokat Claes Borgström, Borgström & Bodström Advokatbyrå, Stockholm Advokat Thomas Bodström, Borgström & Bodström Advokatbyrå, Stockholm Kursen innehåller de olika moment som ingår i såväl målsägandebiträdes- som försvararuppdraget. Frågor som uppkommer i avsnittet om målsägandebiträde är om man bör biträda åtalet, utveckla gärningsbeskrivningen, kontakter med utredaren, deltagande vid förhör m.m. Därtill kommer också yrkande om skadestånd och praxis. Kursen belyser problematiken kring häktade klienter med restriktioner och arbetet under förundersökningen. För försvararuppdraget läggs särskilt tonvikt på diskussionen kring sakframställningen, egna förhör, korsförhör och plädering. Dessutom behandlas överklaganden och hovrättsprocessen. Kursledarna kommer att redovisa egna erfarenheter och presentera en del praktiska exempel kr exkl. moms. 28

29 Påföljdsseminarium påföljdssystemets grund, principer samt praktiska resonemang Det svenska påföljdssystemet är till sin struktur relativt komplicerat och därför svårt att tillämpa för både domare, åklagare och försvarare. Olika delar av systemet bygger även på olika ideologiska och principiella grunder, vilket inte gör det lättare för den som ska ta ställning till vilken som är den rätta påföljden i ett enskilt fall. Syftet med kursen är att genom föreläsningar och praktiska övningar ge deltagaren en ökad förståelse för hur påföljdssystemet är uppbyggt och principerna för dess utformning för att denne i sin praktiska yrkesroll ska kunna föra välgrundade resonemang i påföljdsfrågor. Kursupplägget är inriktat på att deltagarna tillsammans i mindre grupper ska diskutera påföljdsfrågor med utgångspunkt i verkliga rättsfall och att dessa påföljdsfrågor sedan under ledning av lärarna ska diskuteras gemensamt och att deltagarna i samband därmed ska få en omfattande och noggrann genomgång av påföljdssystemets olika delar. Kursen bygger alltså till stor del på diskussioner mellan deltagarna och lärarna. Kursupplägget har använts under många år i samband med utbildning av domare samt även vid kurser för försvarsadvokater och visat sig mycket uppskattat och framgångsrikt. Målgrupper Nyhet Utland Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, domare, åklagare och andra jurister som arbetar med brottmål och i sin dagliga verksamhet sysslar med frågor om påföljdsbestämningar maj 2 juni 2014 Excelsior Palace Hotel*****, Rapallo, Ligurien, Italien F.d. hovrättslagman Staffan Levén Lagman Erik Sundström, Lycksele tingsrätt kr exkl. moms. 29

30 Vårdnad, boende och umgänge gällande rätt och klienthantering 7 3 juni 2014 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg Professor Anna Singer, Uppsala universitet Advokat Sophie Palmgren Paulsson, Tre Advokater, Malmö Reglerna i 6 kap. föräldrabalken har under de senaste decennierna genomgått flera reformer i syfte att minska antalet vårdnadsrelaterade tvister i domstol. Trots detta förefaller antalet tvister att öka snarare än minska. Stora krav på kunnande och omdöme ställs på dem som kommer i kontakt med vårdnadsrelaterade tvister som ombud, utredare eller domare. Det handlar inte bara om att känna till de rättsliga reglerna utan även om att besitta en god kännedom om hur olika konfliktfrågor på bästa sätt ska hanteras. Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge och hur reglerna tillämpas och kan tillämpas i praktiken. Kursen behandlar även frågor om den praktiska hanteringen av kontakter med klienter, motpartsombud och domstol. Kursen vänder sig både till dem som har viss erfarenhet av vårdnadsrelaterade tvister och till dem som står i begrepp att börja ta sig an sådana tvister. Kursdeltagarna ges viss möjlighet till att påverka kursens innehåll genom att i förväg inkomma med frågor eller önskemål. Deltagarna ges vidare tillfälle att under kursens genomförande ta upp frågor av allmänt intresse. Målgrupper Göteborg Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister och andra som i sin juridiska yrkesverksamhet arbetar med vårdnadsrelaterade frågor kr exkl. moms. 30

31 Miljöbalkens tillståndskrav respektive ansvaret för föroreningar i mark och vatten Kursen ger klarhet i och förståelse om miljöbalkens regler om tillstånd och ansvar. Vad, hur och på vilket sätt måste du som är eller företräder verksamhetsutövare, fastighetsägare eller annan aktör agera i olika ärendehanteringar enligt dagens miljökrav? Hur undviker du kostsamma misstag? Ansvaret enligt miljöbalken är långtgående och har enligt domstolspraxis tolkats extensivt under senare år. Några frågor som kommer att belysas är tillståndskrav och anmälan enligt miljöbalken, tidsaspekten för att få till ett tillstånd och vem som måste bekosta sanering av förorenad mark eller förorenat vatten. Även hur du säkrar upp miljöansvaret vid ett förvärv eller en bolagstransaktion diskuteras under kursdagen. Det nya IED-direktivet innebär ett antal utmaningar för befintliga industriella verksamheter i Sverige men drabbar även annan verksamhet och betydelse för fastighetsägare. Under kursdagen får du lära dig att förstå IED-direktivets krav på bl.a. statusrapport och hur du hanterar rapporten i kommersiella sammanhang. Målgrupper Nyhet Advokater och biträdande jurister. Handläggare, projektledare och jurister verksamma inom fastighetssektorn, industrin, energibolag och kommuner. 7 4 juni 2014 Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm Advokat Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma, Stockholm kr exkl. moms. 31

32 Limhamnsgruppens publikationer Hyresmanual Hyresmanualen är ett tidsbesparande verktyg, anpassat för advokater och andra konsulter samt inte minst för dem som bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet. Konkurspraktikan Praktikan är ett oumbärligt och enkelt hjälpmedel för var och en som sysslar med konkursförvaltning. Varje jurist, handläggare, ekonom eller assistent bör ha sitt exemplar som följeslagare i konkursarbetet. Även domstolar och myndigheter med verksamhet som innefattar konkurs har god användning av detta synnerligen genomarbetade epos av advokat Hans Elliot. Rekonstruktionspraktikan Rekonstruktionspraktikan är ett mycket bra hjälpmedel för var och en som sysslar med företagsrekonstruktion eller deltar som borgenär i ett sådant förfarande. Varje jurist, ekonom eller assistent bör ha sitt exemplar som följeslagare i arbetet i en företagsrekonstruktion. Praktikan är även en god källa till information i en eventuell på ett rekonstruktionsförsök följande konkurs. Domstolar och myndigheter med kopplingar till rekonstruktion har användning för detta genomarbetade epos av advokat Hans Elliot. Publikationerna går att beställa via vår webbplats:

Juridisk vidareutbildning. Maj december 2014. Limhamnsgruppen.se. Några av våra nya kurser 2014. Påföljdsseminarium Rapallo, Italien 29 maj 2 juni

Juridisk vidareutbildning. Maj december 2014. Limhamnsgruppen.se. Några av våra nya kurser 2014. Påföljdsseminarium Rapallo, Italien 29 maj 2 juni Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning Maj december 2014 Några av våra nya kurser 2014 - Hyres- och fastighetsrätt LVU-processen Processrätt Miljörätt Förhörsteknik Generationsskifte

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning 2015. Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande

Läs mer

Hösten 2015. Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

Hösten 2015. Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB Hösten 2015 Det drar ihop sig till en intensiv höst hos oss på Limhamnsgruppen! Vi har laddat med kurser inom många ämnesområden. För att underlätta när du planerar din professionella vidareutbildning

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN LYDIGSHÄLLA AB SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN SAMT VM-KVAL I FOTBOLL 4 8 september 2013 Dublin Irland - Sverige www.lydigshalla.se 1 Försvarare och målsägandebiträde skall utan sidohänsyn

Läs mer

Juridisk vidareutbildning. September december 2013. Limhamnsgruppen.se

Juridisk vidareutbildning. September december 2013. Limhamnsgruppen.se Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning September december 2013 Nya kurser hösten och vintern 2013 avtalsrätt, brottmål, entreprenadrätt, familjerätt, fastighetsrätt, konkursrätt,

Läs mer

Prövningens omfattning fortsatta utmaningar

Prövningens omfattning fortsatta utmaningar Prövningens omfattning fortsatta utmaningar 27 januari 2014 PIA PEHRSON Advokat/Partner 1 Kort om FOYEN Bildades 1987 Highly recommended law firm i Legal 500 Advokatfirma med verksamhet i Sverige och Norge

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Advokaten i brottmålsprocessen Plats: Havanna & Varadero- Kuba Datum: 3-13 januari 2016 Brottmålen intar en särställning inom rättsskipningen. Inte inom något annat

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

AoM Consult AB. Familjerätt, sharia och internationell familjerätt. Din utbildningskonsult. Datum: 14-20 mars 2015 Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten

AoM Consult AB. Familjerätt, sharia och internationell familjerätt. Din utbildningskonsult. Datum: 14-20 mars 2015 Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten AoM Consult AB Din utbildningskonsult Familjerätt, sharia och internationell familjerätt Datum: 14-20 mars 2015 Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten Kursen ger kunskaper om islams historia, rättsvetenskap

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2014

Advokatsamfundets. KURSER hösten 2014 Advokatsamfundets KUS hösten 2014 Uppdaterad augusti 2014 Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Något kort om förhör i rättegång.

Något kort om förhör i rättegång. NYHETER M.M. 2011-10-13 Något kort om förhör i rättegång. En part som för en talan i ett mål hos en domstol åberopar ofta flera omständigheter som utgör en grund för att rätten domstolen ska fatta det

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att bereda mål, fatta beslut och döma på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 2015-03-17 LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 1. Ring till ditt försäkringsbolag och säg att du ska göra en gemensam process med flera handlare angående försäljning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 november 2013 T 1470-12 KLAGANDE Lantmäteriet 801 82 Gävle MOTPART ES SAKEN Förrättningskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts,

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Till Svea hovrätt överklagade personskademål mellan januari 2000- juni 2002.

Till Svea hovrätt överklagade personskademål mellan januari 2000- juni 2002. Till Svea hovrätt överklagade personskademål mellan januari 2000- juni 2002. En studie om utfall vid överklagade personskademål samt ekonomiska risker för den skadelidande. Bengt H. Johansson, Leg läkare

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2015 T 3708-14 KLAGANDE Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén, 802001-1071 Ombud: Advokat K M MOTPARTER 1. N K 2. Ö K Ombud för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Projektet Konflikt och Försoning

Projektet Konflikt och Försoning Projektet Konflikt och Försoning Ett nytt sätt att handlägga vårdnads-, boende- och umgängestvister i tingsrätten och på familjerätten med syfte att sätta barnets behov i fokus och hjälpa föräldrarna att

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Projektet Konflikt och Försoning

Projektet Konflikt och Försoning Projektet Konflikt och Försoning Ett nytt sätt att handlägga vårdnads-, boende- och umgängestvister i tingsrätten och på familjerätten med syfte att sätta barnets behov i fokus och hjälpa föräldrarna att

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING

FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING FRÅGOR OCH SVAR OM JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Elektrikerförbundets medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller. Varför behöver

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer