Välkommen till ett nytt år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ett nytt år!"

Transkript

1 Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande längd och på olika orter, både i Sverige och utomlands. Inom Försvararakademin kan vi bland annat presentera en inspirationsföreläsning i 24 mars med några av de mest meriterade advokaterna från USA och Storbritannien. På familjerättssidan är den stora nyheten EU:s arvsförordning och nya internationella arvslagen (IAL), med bland andra advokat Ulf Bergquist, som har varit med och utarbetat både förordningen och IAL. Inom obeståndsrätten ger vi kurser i konkursarbetsrätt, konkursboets miljöansvar och likvidationsförfarande, och på det affärsrättsliga området ger vi bland annat en fördjupningskurs i värdeöverföringar och förbjudna lån med advokat Carl Svernlöv. Det här är ett smakprov av kurser. Vårt kursutbud uppdateras ständigt, så besök gärna vår webbplats (eller www. forsvararakademin.se) för att se de senast utannonserade kurserna. Under året räknar vi med att ge ut en ny upplaga av advokaterna Bengt Asks och Dennis Dicksens Hyresmanual, som kommer att utgöra kursmaterial på kursen Lokalhyresavtalet praktiska problem och lösningar, där Dennis Dicksen är lärare. Jag hoppas att vi träffas på någon eller några av våra kurser under året. Väl mött! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

2 Innehåll Anmäl dig på Affärsrätt Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupning 6 maj s.17 Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 28 maj s.23 Aktiebolagslagen en grundlig genomgång 19 nov s.44 Arbetsrätt Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare Verksamhetsövergång arbetsrättsliga frågeställningar 23 apr s maj s.19 Brottmål (Försvararakademin) Grundkurs för försvarare 6-8 mar s.4 Avancerad förhörsteknik med praktisk tillämpning mar Utland s.5 Att företräda i mål om terroristmisstänkta 24 mar s.7 Fortsättningskurs för försvarare apr s.14 Bevisvärdering i brottmål 28 apr s.15 Straffprocessuella tvångsmedel fokus på praktisk hantering 28 maj s.21 Bortom rimligt tvivel beviskravet i teori och praktik 3 jun s.26 Grundkurs för försvarare sep s.28 Ekobrott tankar, förberedelser och frågeställningar 30 sep s.30 Att förhöra ett vittne grundkurs 14 okt s.35 Fortsättningskurs för försvarare nov s.42 Att förhöra ett vittne fortsättningskurs 25 nov s.45 Övergrepp mot barn den rättsliga och praktiska hanteringen 1 dec s.48 Entreprenadrätt Entreprenadrätten ett juridiskt pussel? 26 mar s.9 Familjerätt EU:s nya arvsförordning och nya IAL 19 mar s.6 Göteborg Ekonomisk familjerätt mar s.10 Göteborg EU:s nya arvsförordning och nya IAL 22 apr s.11 EU:s nya arvsförordning och nya IAL 21 maj s.20 Familjerättsveckan sep-3 okt Utland s.29 Internationell familjerätt i praktiken en grundläggande kurs 29 okt s.41 Vårdnad, boende och umgänge 18 nov s.43

3 Fastighetsrätt Köp av fastigheter genom bolagsförvärv 8 okt s.33 Arrenderätten introduktion och fördjupningsfrågor 15 okt s.36 Lokalhyresavtalet praktiska problem och lösningar 21 okt s.37 Obeståndsrätt KonkursArbetsrätt 2 jun s.25 KonkursArbetsrätt Göteborg 7 okt s.32 KonkursArbetsrätt 13 okt s.34 Konkursboets miljöansvar 22 okt s.39 Likvidationsförfarandet och kapitalbrist 28 okt s.40 Processrätt Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process 6-10 maj Utland s.18 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV Ystad maj s.24 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV nov s.47 Övriga kurser Digital hantering i domstolsprocessen 7 okt s.31 Kurser på gång Aff försvara sig mot polisens särkilda spaningsmetoder Hantering av skattetillägg och skattebrott Europarätt contra svensk rättsprocess i Europadomstolen Offentlig upphandling Praktisk kriminalteknik Rättsmedicin Kritisk granskning av förundersökning Hyresrätt MBL Testamentsrätt Att läsa och förstå årsredovisningar

4 Grundkurs för försvarare från första mötet med klienten till avslutat uppdrag Nacka Strand 6 8 mars 2015 Särskilt i början kan det vara svårt att hitta strategier för hur arbetet som försvarare ska skötas. Att tidigt lära sig en grundläggande modell är därför viktigt. Konsten att tidigt under förundersökningen fokusera på rätt frågor samt att få till stånd ett förtroligt och väl fungerande samarbete med sin klient är avgörande för ett lyckat arbete som försvarare. Syftet med denna grundläggande kurs är därför att försöka lära ut en modell för hur arbetet kan bedrivas samt genom praktiska råd ge tips om hur arbetet rent faktiskt kan utföras. Denna kurs behandlar i korthet samtliga moment i försvarargärningen. Från det första mötet med klienten till dess att uppdraget avslutats. Vid kursen kommer samtliga moment vid huvudförhandlingen program att beröras och anmälan med särskild på inriktning på huvudförhandlingen i tingsrätt. Översiktligt kommer även förhandlingen i hovrätt att gås igenom. Grundläggande modeller för hur ett aktivt försvar kan genomföras under förundersökningen kommer också att ingående beröras. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Björn Hurtig erna Hurtig & Partners, Göteborg Claudia Vadaszi Rådman Södertörns tingsrätt Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 4

5 Avancerad förhörsteknik med praktisk tillämpning The Westbury Hotel, Dublin, Irland mars 2015 Limhamnsgruppen har genom våra lärare, Lars Kruse och Johan Eriksson blivit erbjudna, under våra kurser i London tillsammans med Solicitor Kenneth Carr, att samarbeta med två av världens absolut främsta försvarsadvokater. Båda har sin bas i sitt hemland USA och i Storbritannien. Nancy Hollander och Linda Moreno har deltagit i stora internationella terroristmål, bl.a. på Nordirland och Guantamano Bay. Få försvarsadvokater i USA har deltagit i fler mål om rikets säkerhet och terrorism än Nancy och Linda. De räknas bland de bästa försvaradvokaterna i USA, framträder i nationella teveprogram som experter och ansedda som Super Lawyers. De försvarar för närvarande bl.a. Chelsea Manning/ Wikileaks och Wesley Snipes. Denna fördjupningskurs bygger på den teknik som används i de anglosaxiska domstolarna. erna där behärskar tekniken till fulländning, Wellmans bok; The art of crossexamination kom ut innan Sveriges samfund bildades. Tillsammans kommer vi att gå igenom olika förhörstekniker och lära oss att tillämpa dem i svensk domstol. Kursen innehåller bland annat dina förberedelser inför förhöret innefattande insamling av kunskap om förhörspersonen och strukturering av vittnesutsagor i förundersökningen, vad du får och inte får göra, frågeförbud, när du måste angripa ett vittne och när du inte ska göra det. Vidare hur du bör uppträda under förhöret, taktiska dispositioner, hur och i vilken ordning du ställer frågor, när du måste söka egen motbevisning och inte minst en noggrann genomgång av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet, samt mycket annat matnyttigt. Till detta kommer du att få bevittna en riktig rättegång och se hur teknikerna tillämpas i verkligheten. Deltagarantalet är begränsat för att alla skall få pröva sina färdigheter och för att vi skall få plats i domstolen kr exkl moms 20 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse Adv.byrån Kruse & Co, Helsingborg Nancy Hollander Attorney Albuquerque, USA och London, UK Linda Moreno Attorney Tampa, USA och London, UK Kenneth Carr Solicitor London, UK Utland 5

6 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL 19 mars 2015 EU:s nya arvsförordning (förordningen) kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Kursledare blir advokat Ulf Bergquist, som i egenskap av expert varit med vid utarbetandet av såväl EU:s arvsförordning som IAL. Medverkar under dagen gör också advokaterna Lina Melén och Erica Striby. Ulf Bergquist kommer tillsammans program med experter och anmälan från andra påeu-länder att utge en lagkommentar till EU:s arvsförordning. Även en lagkommentar till IAL kommer att ges ut av Ulf Bergquist, då i samarbete med advokat Lina Melén. Lagkommentaren till EU:s arvsförordning (på engelska) kommer att ingå som en del i kursmaterialet. Ges även: 22 april Göteborg 21 maj kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Lina Melén Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Bergquist & Partners byrå, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 6

7 Att företräda i mål om terroristmisstänkta kvällsföreläsning 24 mars 2015 En inspirationsföreläsning med tre av världens främsta och mest erfarna försvarsadvokater samt två av Sveriges främsta och mest namnkunniga försvarsadvokater. Nancy Hollander Nancy Hollander diskuterar hur de internationella domstolarna hanterar terroristmål och mål som rör den nationella säkerheten. Dessa mål kommer upp i Internationella brottmålsdomstolen och i de olika andra domstolarna, däribland Särskilda domstolen för Libanon, Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien och Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda och andra internationella domstolar. Nancy Hollander talar också om hur ordet terrorist har använts historiskt och om kända personer som ansågs som terrorister vid ett tillfälle och som hjältar vid en annan tidpunkt. Linda Moreno Linda Moreno behandlar terroristmålets skärseld mot bakgrund av två av hennes senaste rättegångar. Frågor som väcks är följande: De unika frågorna när man försvarar någon som är anklagad för terrorism. Att lägga fram bevis fungerar annorlunda i terroristmål. Hur samarbetar man med utländska advokater? Kenneth Carr Kenneth Carr talar om prövningen av terroristmål i Storbritannien. Vidare diskuterar Kenneth terroristlagarnas omfattande karaktär och de problem som försvaret står inför. Johan Eriksson och Lars Kruse fungerar som moderatorer kr exkl moms 3 timmar Obs! Kursen ges på engelska. Nancy Hollander Attorney Albuquerque, USA och London UK Linda Moreno Attorney Tampa, USA och London UK Kenneth Carr Solicitor London, UK Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse Adv.byrån Kruse & Co, Helsingborg 7

8 program och anmälan på 8

9 Entreprenadrätten ett juridiskt pussel? 26 mars 2015 Entreprenadrätt är ett rättsområde som många advokater och jurister känner sig osäkra på. Det som är särskilt kännetecknande för entreprenadrätten är avsaknaden av lagstiftning och förarbeten och ganska knapphändig rättspraxis. Många gånger måste man lägga ett pussel av omfattande juridiska och tekniska dokument för att förstå vad som har gått fel i ett entreprenadprojekt. Lägg till krav på intresse för tekniska frågor och gärna egen praktisk erfarenhet av hur det fungerar på en byggarbetsplats. Då är det förståeligt att många jurister upplever entreprenadrätten som svårtillgänglig och komplicerad. Den här kursen ger en bred och grundlig kunskap om det som kännetecknar entreprenadrätten och hur man som juridisk rådgivare ska agera för att undvika att hamna fel från början i hanteringen av entreprenadrättsliga ärenden kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder Robert Nylinder, MAQS byrå, Malmö Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som advokat, bolagsjurist eller annan typ av rådgivare, som känner ett behov av att få lära dig mer om entreprenadrättens karaktäristika och som vill få entreprenadrätten förklarad på ett pedagogiskt sätt, med utgångspunkt i verkliga exempel. 9

10 Ekonomisk familjerätt bredd och fördjupning ur praktikerns synvinkel Göteborg mars 2015 Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister vid juridiska byråer, banker och försäkringsbolag samt andra som arbetar med bodelnings- och arvsfrågor. Kursen ger en fördjupning i flera viktiga och vanligt förekommande familjerättsliga frågor, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente. Under kursen kommer också de nya reglerna i ÄktB 10:2a och 11:4a, om personskadeersättning och skulder som uppkommit genom brott, att behandlas. Samtliga frågor kommer att diskuteras avseende såväl den materiella juridiken som hur juristens praktiska handläggning och hantering kan påverkas av uppdragets karaktär. Vad ska jag som rådgivare, ombud, bodelningsförrättare och program boutredningsman och anmälan särskilt på tänka på? Och vad ska jag kräva av de andra aktörerna i ärendet? Ur innehållet: Familjerättsliga uppdrag Äktenskapsförord Samboavtal Dold samäganderätt Några särskilda bodelningsfrågor Makars pensionsrättigheter Testamente Villkor vid gåva och testamente Avveckling av dödsbon er kr exkl moms 13,5 timmar Margareta Brattström Professor Uppsala universitet Göran Lindén firman Björn Rosengren, 10

11 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL Göteborg 22 april 2015 EU:s nya arvsförordning (förordningen) kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Kursledare blir advokat Ulf Bergquist, som i egenskap av expert varit med vid utarbetandet av såväl EU:s arvsförordning som IAL. Medverkar under dagen gör också advokaterna Lina Melén och Erica Striby. Ulf Bergquist kommer tillsammans med experter från andra EU-länder att utge en lagkommentar till EU:s arvsförordning. Även en lagkommentar till IAL kommer att ges ut av Ulf Bergquist, då i samarbete med advokat Lina Melén. Lagkommentaren till EU:s arvsförordning (på engelska) kommer att ingå som en del i kursmaterialet. Ges även: 19 mars 21 maj kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Lina Melén Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Bergquist & Partners byrå, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 11

12 Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare 23 april 2015 Många företagare ägnar inte arbetsrätten en tanke förrän en facklig organisation hör av sig och hävdar att företaget brutit mot någon viktig arbetsrättslig bestämmelse. Först då inser många att arbetsrätten är en snårskog av regler, formalia och frister som man måste behärska för att inte hamna fel i en arbetsrättslig fråga. Med kunskap om hur man ska göra och en del tålamod går det många gånger att förebygga eller lösa problem på ett bra sätt. Fel hanterad kan dock även en till synes enkel personalfråga bli dyrbar. Kursen ger en bred och grundlig kunskap om de väsentliga lagarna såsom medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, lagen om rättegången i arbetstvister och diskrimineringslagen. Under kursen applicerar vi de aktuella program bestämmelserna och anmälan på praktiska på exempel och handfasta råd och tips om hur man bör agera som ombud eller rådgivare kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder MAQS byrå, Malmö Kursen vänder sig i första hand till dig som i din roll som advokat, bolagsjurist eller annan form av rådgivare till bolag, kommer i kontakt med och får arbetsrättsliga frågor från klienter eller ledningen, men som känner att du måste ha mer praktisk kunskap för att kunna ge värdefulla råd. 12

13 13

14 Fortsättningskurs för försvarare brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv Nacka Strand april 2015 Detta är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått Grundkurs för försvarare eller motsvarande kurs och vill fortsätta att utveckla dina färdigheter eller till dig som är lite mer erfaren och vill fräscha upp dina kunskaper. Under kursen kommer vi att beröra och komma med praktiska tips rörande samtliga moment i brottmålsprocessen. Vi kommer särskilt att fördjupa oss i momenten häktning, förhörsteknik, egna utredningar och hovrättsprocessen. Kursen kommer att utgå från praktiska frågeställningar i verkliga mål. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur program försvararuppdraget och anmälan ska på utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Björn Hurtig erna Hurtig & Partners, Göteborg Hjalmar Forsberg Hovrättslagman Hovrätten för Västra Sverige Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 14

15 Bevisvärdering i brottmål ur domarens synvinkel 28 april 2015 Till nytta för försvararens argumentation för en frikännande dom. Bevisvärdering är essensen i den dömande verksamheten och utgör grunden för domstolens ställningstaganden när en åtalads skuld ska avgöras. Bevisvärdering är också det svåraste momentet i domarens göromål. Försvararen frågar sig inte sällan hur domstolen kommer att värdera bevisningen och annat processmaterial. Kursen vänder sig till försvarare och ger inblick i domartänket vid avgörandet av skuldfrågan. Den redogör för betydelsen av och samspelet mellan art.6 i Europakonventionen, kravet på utredningens robusthet och värderingen av processmaterialet. Genomgången syftar till att belysa de svagheter som kan finnas i processmaterialet och visa på omständigheter som är värda att betona i slutanförandet. Kända och helt okända rättsfall med allt från bötesbrott till grova brott kommer att diskuteras. Särskild vikt kommer att tillmätas värdering av muntlig bevisning, varvid Högsta domstolens praxis samt viss forskningsrapport och annat material av relevans kommer att genomgås. Relevanta bestämmelser ur rättegångsbalken kommer likaså att beröras kr exkl moms 7 timmar Helga Hullmann Rådman s tingsrätt Catarina Walldén Rådman s tingsrätt 15

16 program och anmälan på 16

17 Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupningskurs 6 maj 2015 Aktiebolagslagen innehåller ett stort antal regler som rör aktiekapitalet och dess skydd. Syftet med detta regelsystem är att skapa garantier för att bolagen verkligen tillförs tillgångar vid bolagsbildningen och att dessa tillgångar inte försvinner under bolagets verksamhet. Kapitalskyddsreglerna är en konsekvens av det begränsade personliga ansvaret och det har angivits att de har till syfte att i första hand värna om bolagets fordringsägares intressen men även de anställda och det allmänna. Reglerna kan också anses ha betydelse för aktieägarna själva genom att kapitalanskaffning underlättas. Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet kan sägas vara uppbyggt på tre grundpelare, nämligen (i) tillskottsplikten, (ii) begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet eller upparbetat kapital samt (iii) reglerna om tvångslikvidation. Till kapitalskyddet hänförs ibland även aktiebolagslagens låneförbudsregler, även om det står klart att det huvudsakliga syftet med dessa är skatterättsligt. Reglerna om kapitalanvändning och låneförbud är komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken. Syftet med kursen är att på ett interaktivt och praktiskt sätt tränga in i reglerna för att skapa en djupare förståelse för hur de tillämpas i praktiken kr exkl moms 6 timmar Carl Svernlöv Baker & McKenzie byrå, er, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra verksamma inom det aktiebolagsrättsliga området. 17

18 Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process Hotel Astoria7, San Sebastián, Baskien, Spanien 6 10 maj 2015 Kursen ger deltagarna fördjupade kunskaper om den centrala processrätten och konkreta råd och tips om hur den förnyade tvistemålsprocessen bör hanteras från stämningsansökan fram till pläderingen. Efter kursen ska deltagarna inte bara vara väl bekanta med det regelverk som styr processen utan även kunna tala samma språk som domaren. Genom en ökad kännedom om vad domstolen förväntar sig av parterna och vad parterna bör kunna förvänta sig av domstolen, kommer deltagarna att vara bättre på att bedöma vilka överväganden som bör göras i varje situation och hur man på bästa sätt når framgång i målet. Kursupplägget är inriktat på föreläsningar varvade med diskussioner om olika processuella frågor med utgångspunkt i verkliga och fiktiva rättsfall. I samband med diskussionen program får deltagarna och anmälan en omfattande på och noggrann genomgång av tvistemålprocessens olika delar på den nivå deltagarna sätter med sina frågor och sin erfarenhet. Kursen bygger alltså till stor del på diskussioner mellan deltagarna och lärarna utifrån såväl teori som praktik. Kursen vänder sig till advokater och jurister som arbetar med tvister eller tvisterelaterade uppdrag. De frågor och problem som tas upp inom kursprogrammets delområden penetreras på djupet och gott om tid sätts av till fördjupande diskussion och frågor. Våra lärare tillhör de främsta tvistemålsexperterna i landet och har stor erfarenhet av att utbilda både domarkollegor, advokater och juridiska ombud inom företag och institutioner kr exkl moms 18 timmar Erik Sundström Lagman Lycksele tingsrätt Thore Brolin Rådman s tingsrätt Fanny Gleiss Wilborg Enhetschef Domstolsverket Utland 18

19 Verksamhetsövergång arbetsrättsliga frågeställningar 20 maj 2015 När man nämner begreppet verksamhetsövergång tänker många i första hand på köp eller försäljning av ett företag. De flesta juridiska rådgivare är medvetna om att köparen och säljaren av ett företag har vissa arbetsrättsliga skyldigheter gentemot personalen i säljarbolaget. Däremot är medvetenheten sämre om att en arbetsrättslig verksamhetsövergång kan anses äga rum även vid situationer som byte av entreprenör genom upphandling, out- eller insourcing, omstruktureringar, eller andra typer av affärsavtal som t.ex. inkråmsöverlåtelser. Under dagen kommer vi att gå igenom vilka arbetsrättsliga konsekvenser som uppkommer vid en verksamhetsövergång. Vi kommer att behandla både svensk och internationell rättsutveckling och på ett praktiskt sätt gå igenom vad man som rådgivare ska tänka på och hur man ska agera vid övergång av verksamhet. Kursen ger en bred och grundlig kunskap om det arbetsrättsliga begreppet verksamhetsövergång kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder MAQS byrå, Malmö Kursen vänder sig till advokater, bolagsjurister eller annan typ av rådgivare till bolag och som löpande lämnar affärsjuridiska råd, men som känner att man behöver mer kunskap inom det arbetsrättsliga området för att kunna ge värdefulla råd vid verksamhetsövergång. 19

20 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL 21 maj 2015 EU:s nya arvsförordning (förordningen) kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Kursledare blir advokat Ulf Bergquist, som i egenskap av expert varit med vid utarbetandet av såväl EU:s arvsförordning som IAL. Medverkar under dagen gör också advokaterna Lina Melén och Erica Striby. Ulf Bergquist kommer tillsammans program med experter och anmälan från andra på EU-länder att utge en lagkommentar till EU:s arvsförordning. Även en lagkommentar till IAL kommer att ges ut av Ulf Bergquist, då i samarbete med advokat Lina Melén. Lagkommentaren till EU:s arvsförordning (på engelska) kommer att ingå som en del i kursmaterialet. Ges även: 22 april Göteborg 21 maj kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Lina Melén Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Bergquist & Partners byrå, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 20

21 Straffprocessuella tvångsmedel fokus på praktisk hantering 28 maj 2015 Kursen behandlar de straffprocessuella tvångsmedlen i svensk lagstiftning. Under kursen har vi en genomgång av tvångsmedelsreglerna beträffande bland annat anhållande och häktning reseförbud och anmälningsskyldighet kvarstad beslag hemliga tvångsmedel husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning Fokus läggs på försvararens möjligheter att praktiskt omsätta regelverket i sitt dagliga arbete. Relevanta fall från JO och JK gås igenom liksom avgöranden från allmän domstol. I viss mån berörs även Europakonventionens betydelse kring användningen av tvångsmedelsreglerna kr exkl moms 7 timmar Catharina Wikner firman Wikner, Falun Claudia Vadaszi Rådman Södertörns tingsrätt Denna kurs vänder sig till advokater som åtar sig uppdrag som offentliga försvarare och till biträdande jurister som står i begrepp att bli advokater och som har för avsikt att åta sig uppdrag som offentliga försvarare. 21

22 program och anmälan på 22

23 Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 28 maj 2015 De flesta som skriver lagkommentarer baserar dessa på förarbeten, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och remissyttranden, vad andra har skrivit (doktrin) och rättsfall. Dessa kommentarer blir i regel allmänt hållna och ska täcka många olika situationer. Eftersom varje mål är unikt får rättspraxis ett begränsat värde som utfyllande rätt. Köplagen är skriven för alla slags köp och måste därför vara skriven för en bred tillämpning. En del uttryck är ålderdomliga och oklara, flera bestämmelser är onödiga eller saknar tillämpning och tidsangivelser är oprecisa och svåra att tillämpa. När köplagen skrevs var avsikten att anpassa sig i flera avseenden till standardavtalsrätten, vilket man gjort i vissa bestämmelser, samtidigt som man inte ville fjärma sig för mycket från den internationella köplagen som också gäller som svensk lag kr exkl moms 7 timmar Ulf Contman Contman AB, Kursens innehåll är samspelet mellan köplagen och NL 09 för att utröna i vilken utsträckning köplagen kan utgöra utfyllande rätt. Mål Deltagaren kommer efter att ha genomgått kursen kunna tillämpa köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal, såsom Orgalime S 2102 och ABM 07. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som arbetar med NL 09 och andra standardavtal. 23

24 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV grundläggande genomgång med praktiska handgrepp Ystad Saltsjöbad, Ystad maj 2015 Socialrätten är i mångt och mycket ett mångfacetterat och komplicerat rättsområde. Det krävs inte bara juridisk kunskap och kompetens utan innefattar också förståelse för många andra moment och ageranden i kontakten med klienten och myndigheter. Denna grundkurs tar sikte på denna helhet och riktar sig till dig som vill arbeta inom området socialrätt. Denna tredagarskurs innefattar bl.a. grundläggande genomgång av lagstiftningen på området praktiska handgrepp kring ärendenas hantering biträdets agerande innan, under och i samband med domstolsprocessen ställföreträdarens uppgifter och förhållningssätt till myndigheter och domstol program och anmälan på advokatetiska synpunkter överklagande till högre instans. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och det kommer att ges utrymme för diskussion och debatt mellan deltagarna och lärarna kr exkl moms 18 timmar UllaBella af Klercker firman af Klercker, Anna Björklund Sju er, Kursen riktar sig framför allt till advokater, biträdande jurister och andra jurister som idag arbetar, eller önskar börja, med socialrättsliga frågor. 24

25 KonkursArbetsrätt 2 juni 2015 Kursen är ständigt aktuell och ger en överblick över det numera synnerligen spretiga regelsystemet samt tillhandahåller praktiska svar på de vanligaste frågorna inom konkursarbetsrättsområdet. Särskild vikt läggs vid nyheter inom det arbetsrättsliga och insolvensrättsliga området. Med anledning av de nya förmånsrättsreglerna från 2004 och återställningen 2009 har det blivit både viktigare och svårare att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt har det blivit tydligt hur EG-direktivet om lönegaranti på ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla ett stort antal tillämpningsproblem. Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska kunna ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar kr exkl moms 7 timmar Erik Danhard Hamilton byrå, Erik Danhards bok KonkursArbetsrätt, femte upplagan, ingår som kursmaterial. Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor. 25

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Din juridiska följeslagare

Din juridiska följeslagare NYHET S BREV FRÅN ADV O KATFIRMAN FYL G IA APRIL 2013 Din juridiska följeslagare En Fylgia är ett fornnordiskt väsen som betyder följeslagare. Det är så vi ser på oss själva, och det vi vill vara; juridiska

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ADVOKATIDAG ADVOKATIDAG Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 11 juni 2008 Advokaten har ett stort ansvar för grundläggande rättigheter För den enskilde är det svårt att överblicka konsekvenserna av de nya lagarna

Läs mer

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm

Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Minnesanteckningar från juristträff den 11 12 november 2008, Naturvårdsverket, Stockholm Dag 1 - förmiddag Inledning och deltagarpresentation Sofie Hermansson, miljöjurist Statens geotekniska institut

Läs mer

Advokaters egna utredningar i straffprocessen

Advokaters egna utredningar i straffprocessen Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i processrätt 30 högskolepoäng Advokaters egna utredningar i straffprocessen Frågor om deras betydelse och berättigande Författare: Christine Staberg

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet.

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Daniel Sedighha & Erik Wahlbro Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Penningtvätt, målvakter, bulvaner och lagerbolag. Corporate crime Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT- 10 Handledare: Marie

Läs mer

FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002. Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR. Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer.

FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002. Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR. Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer. FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002 Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer. Handledare Erling Green Carl-Michael Unger Författare Pernilla

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta.

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Lise Bergh, Amnesty Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2009 årgång

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2004 Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt En rättsdogmatisk studie Författare: Charlotte

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Institutionen för företagsekonomi Rose-Marie Gustavsson Anna Nyström Linda Åhlin Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Crime in accountancy - A study of its

Läs mer

Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material...

Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material... Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material...5 1.4 Avgränsning...9 1.5 Begreppsförklaring...9 1.6 Disposition...10

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Av Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Det brukar sägas att en väl fungerande aktiemarknad

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Vår främsta bundsförvant och konkurrensfördel är advokatetiken. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande

Vår främsta bundsförvant och konkurrensfördel är advokatetiken. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande Vår främsta bundsförvant och konkurrensfördel är advokatetiken. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 6 2009 årgång 75 Fokus: Skiljeförfarande

Läs mer

Advokaten. Den sällsamma dansen politik och juridik. Fokus:

Advokaten. Den sällsamma dansen politik och juridik. Fokus: Ni ska inte tro att de legendariska mordutredare ni läser om som verkade på 1950- och 1960-talen var några snillen. Leif GW Persson Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2012 årgång

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

SIPU:s kurser. våren 2015

SIPU:s kurser. våren 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer