Välkommen till ett nytt år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ett nytt år!"

Transkript

1 Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande längd och på olika orter, både i Sverige och utomlands. Inom Försvararakademin kan vi bland annat presentera en inspirationsföreläsning i 24 mars med några av de mest meriterade advokaterna från USA och Storbritannien. På familjerättssidan är den stora nyheten EU:s arvsförordning och nya internationella arvslagen (IAL), med bland andra advokat Ulf Bergquist, som har varit med och utarbetat både förordningen och IAL. Inom obeståndsrätten ger vi kurser i konkursarbetsrätt, konkursboets miljöansvar och likvidationsförfarande, och på det affärsrättsliga området ger vi bland annat en fördjupningskurs i värdeöverföringar och förbjudna lån med advokat Carl Svernlöv. Det här är ett smakprov av kurser. Vårt kursutbud uppdateras ständigt, så besök gärna vår webbplats (eller www. forsvararakademin.se) för att se de senast utannonserade kurserna. Under året räknar vi med att ge ut en ny upplaga av advokaterna Bengt Asks och Dennis Dicksens Hyresmanual, som kommer att utgöra kursmaterial på kursen Lokalhyresavtalet praktiska problem och lösningar, där Dennis Dicksen är lärare. Jag hoppas att vi träffas på någon eller några av våra kurser under året. Väl mött! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

2 Innehåll Anmäl dig på Affärsrätt Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupning 6 maj s.17 Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 28 maj s.23 Aktiebolagslagen en grundlig genomgång 19 nov s.44 Arbetsrätt Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare Verksamhetsövergång arbetsrättsliga frågeställningar 23 apr s maj s.19 Brottmål (Försvararakademin) Grundkurs för försvarare 6-8 mar s.4 Avancerad förhörsteknik med praktisk tillämpning mar Utland s.5 Att företräda i mål om terroristmisstänkta 24 mar s.7 Fortsättningskurs för försvarare apr s.14 Bevisvärdering i brottmål 28 apr s.15 Straffprocessuella tvångsmedel fokus på praktisk hantering 28 maj s.21 Bortom rimligt tvivel beviskravet i teori och praktik 3 jun s.26 Grundkurs för försvarare sep s.28 Ekobrott tankar, förberedelser och frågeställningar 30 sep s.30 Att förhöra ett vittne grundkurs 14 okt s.35 Fortsättningskurs för försvarare nov s.42 Att förhöra ett vittne fortsättningskurs 25 nov s.45 Övergrepp mot barn den rättsliga och praktiska hanteringen 1 dec s.48 Entreprenadrätt Entreprenadrätten ett juridiskt pussel? 26 mar s.9 Familjerätt EU:s nya arvsförordning och nya IAL 19 mar s.6 Göteborg Ekonomisk familjerätt mar s.10 Göteborg EU:s nya arvsförordning och nya IAL 22 apr s.11 EU:s nya arvsförordning och nya IAL 21 maj s.20 Familjerättsveckan sep-3 okt Utland s.29 Internationell familjerätt i praktiken en grundläggande kurs 29 okt s.41 Vårdnad, boende och umgänge 18 nov s.43

3 Fastighetsrätt Köp av fastigheter genom bolagsförvärv 8 okt s.33 Arrenderätten introduktion och fördjupningsfrågor 15 okt s.36 Lokalhyresavtalet praktiska problem och lösningar 21 okt s.37 Obeståndsrätt KonkursArbetsrätt 2 jun s.25 KonkursArbetsrätt Göteborg 7 okt s.32 KonkursArbetsrätt 13 okt s.34 Konkursboets miljöansvar 22 okt s.39 Likvidationsförfarandet och kapitalbrist 28 okt s.40 Processrätt Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process 6-10 maj Utland s.18 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV Ystad maj s.24 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV nov s.47 Övriga kurser Digital hantering i domstolsprocessen 7 okt s.31 Kurser på gång Aff försvara sig mot polisens särkilda spaningsmetoder Hantering av skattetillägg och skattebrott Europarätt contra svensk rättsprocess i Europadomstolen Offentlig upphandling Praktisk kriminalteknik Rättsmedicin Kritisk granskning av förundersökning Hyresrätt MBL Testamentsrätt Att läsa och förstå årsredovisningar

4 Grundkurs för försvarare från första mötet med klienten till avslutat uppdrag Nacka Strand 6 8 mars 2015 Särskilt i början kan det vara svårt att hitta strategier för hur arbetet som försvarare ska skötas. Att tidigt lära sig en grundläggande modell är därför viktigt. Konsten att tidigt under förundersökningen fokusera på rätt frågor samt att få till stånd ett förtroligt och väl fungerande samarbete med sin klient är avgörande för ett lyckat arbete som försvarare. Syftet med denna grundläggande kurs är därför att försöka lära ut en modell för hur arbetet kan bedrivas samt genom praktiska råd ge tips om hur arbetet rent faktiskt kan utföras. Denna kurs behandlar i korthet samtliga moment i försvarargärningen. Från det första mötet med klienten till dess att uppdraget avslutats. Vid kursen kommer samtliga moment vid huvudförhandlingen program att beröras och anmälan med särskild på inriktning på huvudförhandlingen i tingsrätt. Översiktligt kommer även förhandlingen i hovrätt att gås igenom. Grundläggande modeller för hur ett aktivt försvar kan genomföras under förundersökningen kommer också att ingående beröras. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Björn Hurtig erna Hurtig & Partners, Göteborg Claudia Vadaszi Rådman Södertörns tingsrätt Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 4

5 Avancerad förhörsteknik med praktisk tillämpning The Westbury Hotel, Dublin, Irland mars 2015 Limhamnsgruppen har genom våra lärare, Lars Kruse och Johan Eriksson blivit erbjudna, under våra kurser i London tillsammans med Solicitor Kenneth Carr, att samarbeta med två av världens absolut främsta försvarsadvokater. Båda har sin bas i sitt hemland USA och i Storbritannien. Nancy Hollander och Linda Moreno har deltagit i stora internationella terroristmål, bl.a. på Nordirland och Guantamano Bay. Få försvarsadvokater i USA har deltagit i fler mål om rikets säkerhet och terrorism än Nancy och Linda. De räknas bland de bästa försvaradvokaterna i USA, framträder i nationella teveprogram som experter och ansedda som Super Lawyers. De försvarar för närvarande bl.a. Chelsea Manning/ Wikileaks och Wesley Snipes. Denna fördjupningskurs bygger på den teknik som används i de anglosaxiska domstolarna. erna där behärskar tekniken till fulländning, Wellmans bok; The art of crossexamination kom ut innan Sveriges samfund bildades. Tillsammans kommer vi att gå igenom olika förhörstekniker och lära oss att tillämpa dem i svensk domstol. Kursen innehåller bland annat dina förberedelser inför förhöret innefattande insamling av kunskap om förhörspersonen och strukturering av vittnesutsagor i förundersökningen, vad du får och inte får göra, frågeförbud, när du måste angripa ett vittne och när du inte ska göra det. Vidare hur du bör uppträda under förhöret, taktiska dispositioner, hur och i vilken ordning du ställer frågor, när du måste söka egen motbevisning och inte minst en noggrann genomgång av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet, samt mycket annat matnyttigt. Till detta kommer du att få bevittna en riktig rättegång och se hur teknikerna tillämpas i verkligheten. Deltagarantalet är begränsat för att alla skall få pröva sina färdigheter och för att vi skall få plats i domstolen kr exkl moms 20 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse Adv.byrån Kruse & Co, Helsingborg Nancy Hollander Attorney Albuquerque, USA och London, UK Linda Moreno Attorney Tampa, USA och London, UK Kenneth Carr Solicitor London, UK Utland 5

6 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL 19 mars 2015 EU:s nya arvsförordning (förordningen) kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Kursledare blir advokat Ulf Bergquist, som i egenskap av expert varit med vid utarbetandet av såväl EU:s arvsförordning som IAL. Medverkar under dagen gör också advokaterna Lina Melén och Erica Striby. Ulf Bergquist kommer tillsammans program med experter och anmälan från andra påeu-länder att utge en lagkommentar till EU:s arvsförordning. Även en lagkommentar till IAL kommer att ges ut av Ulf Bergquist, då i samarbete med advokat Lina Melén. Lagkommentaren till EU:s arvsförordning (på engelska) kommer att ingå som en del i kursmaterialet. Ges även: 22 april Göteborg 21 maj kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Lina Melén Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Bergquist & Partners byrå, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 6

7 Att företräda i mål om terroristmisstänkta kvällsföreläsning 24 mars 2015 En inspirationsföreläsning med tre av världens främsta och mest erfarna försvarsadvokater samt två av Sveriges främsta och mest namnkunniga försvarsadvokater. Nancy Hollander Nancy Hollander diskuterar hur de internationella domstolarna hanterar terroristmål och mål som rör den nationella säkerheten. Dessa mål kommer upp i Internationella brottmålsdomstolen och i de olika andra domstolarna, däribland Särskilda domstolen för Libanon, Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien och Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda och andra internationella domstolar. Nancy Hollander talar också om hur ordet terrorist har använts historiskt och om kända personer som ansågs som terrorister vid ett tillfälle och som hjältar vid en annan tidpunkt. Linda Moreno Linda Moreno behandlar terroristmålets skärseld mot bakgrund av två av hennes senaste rättegångar. Frågor som väcks är följande: De unika frågorna när man försvarar någon som är anklagad för terrorism. Att lägga fram bevis fungerar annorlunda i terroristmål. Hur samarbetar man med utländska advokater? Kenneth Carr Kenneth Carr talar om prövningen av terroristmål i Storbritannien. Vidare diskuterar Kenneth terroristlagarnas omfattande karaktär och de problem som försvaret står inför. Johan Eriksson och Lars Kruse fungerar som moderatorer kr exkl moms 3 timmar Obs! Kursen ges på engelska. Nancy Hollander Attorney Albuquerque, USA och London UK Linda Moreno Attorney Tampa, USA och London UK Kenneth Carr Solicitor London, UK Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse Adv.byrån Kruse & Co, Helsingborg 7

8 program och anmälan på 8

9 Entreprenadrätten ett juridiskt pussel? 26 mars 2015 Entreprenadrätt är ett rättsområde som många advokater och jurister känner sig osäkra på. Det som är särskilt kännetecknande för entreprenadrätten är avsaknaden av lagstiftning och förarbeten och ganska knapphändig rättspraxis. Många gånger måste man lägga ett pussel av omfattande juridiska och tekniska dokument för att förstå vad som har gått fel i ett entreprenadprojekt. Lägg till krav på intresse för tekniska frågor och gärna egen praktisk erfarenhet av hur det fungerar på en byggarbetsplats. Då är det förståeligt att många jurister upplever entreprenadrätten som svårtillgänglig och komplicerad. Den här kursen ger en bred och grundlig kunskap om det som kännetecknar entreprenadrätten och hur man som juridisk rådgivare ska agera för att undvika att hamna fel från början i hanteringen av entreprenadrättsliga ärenden kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder Robert Nylinder, MAQS byrå, Malmö Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som advokat, bolagsjurist eller annan typ av rådgivare, som känner ett behov av att få lära dig mer om entreprenadrättens karaktäristika och som vill få entreprenadrätten förklarad på ett pedagogiskt sätt, med utgångspunkt i verkliga exempel. 9

10 Ekonomisk familjerätt bredd och fördjupning ur praktikerns synvinkel Göteborg mars 2015 Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister, jurister vid juridiska byråer, banker och försäkringsbolag samt andra som arbetar med bodelnings- och arvsfrågor. Kursen ger en fördjupning i flera viktiga och vanligt förekommande familjerättsliga frågor, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente. Under kursen kommer också de nya reglerna i ÄktB 10:2a och 11:4a, om personskadeersättning och skulder som uppkommit genom brott, att behandlas. Samtliga frågor kommer att diskuteras avseende såväl den materiella juridiken som hur juristens praktiska handläggning och hantering kan påverkas av uppdragets karaktär. Vad ska jag som rådgivare, ombud, bodelningsförrättare och program boutredningsman och anmälan särskilt på tänka på? Och vad ska jag kräva av de andra aktörerna i ärendet? Ur innehållet: Familjerättsliga uppdrag Äktenskapsförord Samboavtal Dold samäganderätt Några särskilda bodelningsfrågor Makars pensionsrättigheter Testamente Villkor vid gåva och testamente Avveckling av dödsbon er kr exkl moms 13,5 timmar Margareta Brattström Professor Uppsala universitet Göran Lindén firman Björn Rosengren, 10

11 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL Göteborg 22 april 2015 EU:s nya arvsförordning (förordningen) kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Kursledare blir advokat Ulf Bergquist, som i egenskap av expert varit med vid utarbetandet av såväl EU:s arvsförordning som IAL. Medverkar under dagen gör också advokaterna Lina Melén och Erica Striby. Ulf Bergquist kommer tillsammans med experter från andra EU-länder att utge en lagkommentar till EU:s arvsförordning. Även en lagkommentar till IAL kommer att ges ut av Ulf Bergquist, då i samarbete med advokat Lina Melén. Lagkommentaren till EU:s arvsförordning (på engelska) kommer att ingå som en del i kursmaterialet. Ges även: 19 mars 21 maj kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Lina Melén Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Bergquist & Partners byrå, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 11

12 Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare 23 april 2015 Många företagare ägnar inte arbetsrätten en tanke förrän en facklig organisation hör av sig och hävdar att företaget brutit mot någon viktig arbetsrättslig bestämmelse. Först då inser många att arbetsrätten är en snårskog av regler, formalia och frister som man måste behärska för att inte hamna fel i en arbetsrättslig fråga. Med kunskap om hur man ska göra och en del tålamod går det många gånger att förebygga eller lösa problem på ett bra sätt. Fel hanterad kan dock även en till synes enkel personalfråga bli dyrbar. Kursen ger en bred och grundlig kunskap om de väsentliga lagarna såsom medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, lagen om rättegången i arbetstvister och diskrimineringslagen. Under kursen applicerar vi de aktuella program bestämmelserna och anmälan på praktiska på exempel och handfasta råd och tips om hur man bör agera som ombud eller rådgivare kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder MAQS byrå, Malmö Kursen vänder sig i första hand till dig som i din roll som advokat, bolagsjurist eller annan form av rådgivare till bolag, kommer i kontakt med och får arbetsrättsliga frågor från klienter eller ledningen, men som känner att du måste ha mer praktisk kunskap för att kunna ge värdefulla råd. 12

13 13

14 Fortsättningskurs för försvarare brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv Nacka Strand april 2015 Detta är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått Grundkurs för försvarare eller motsvarande kurs och vill fortsätta att utveckla dina färdigheter eller till dig som är lite mer erfaren och vill fräscha upp dina kunskaper. Under kursen kommer vi att beröra och komma med praktiska tips rörande samtliga moment i brottmålsprocessen. Vi kommer särskilt att fördjupa oss i momenten häktning, förhörsteknik, egna utredningar och hovrättsprocessen. Kursen kommer att utgå från praktiska frågeställningar i verkliga mål. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur program försvararuppdraget och anmälan ska på utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Björn Hurtig erna Hurtig & Partners, Göteborg Hjalmar Forsberg Hovrättslagman Hovrätten för Västra Sverige Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 14

15 Bevisvärdering i brottmål ur domarens synvinkel 28 april 2015 Till nytta för försvararens argumentation för en frikännande dom. Bevisvärdering är essensen i den dömande verksamheten och utgör grunden för domstolens ställningstaganden när en åtalads skuld ska avgöras. Bevisvärdering är också det svåraste momentet i domarens göromål. Försvararen frågar sig inte sällan hur domstolen kommer att värdera bevisningen och annat processmaterial. Kursen vänder sig till försvarare och ger inblick i domartänket vid avgörandet av skuldfrågan. Den redogör för betydelsen av och samspelet mellan art.6 i Europakonventionen, kravet på utredningens robusthet och värderingen av processmaterialet. Genomgången syftar till att belysa de svagheter som kan finnas i processmaterialet och visa på omständigheter som är värda att betona i slutanförandet. Kända och helt okända rättsfall med allt från bötesbrott till grova brott kommer att diskuteras. Särskild vikt kommer att tillmätas värdering av muntlig bevisning, varvid Högsta domstolens praxis samt viss forskningsrapport och annat material av relevans kommer att genomgås. Relevanta bestämmelser ur rättegångsbalken kommer likaså att beröras kr exkl moms 7 timmar Helga Hullmann Rådman s tingsrätt Catarina Walldén Rådman s tingsrätt 15

16 program och anmälan på 16

17 Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupningskurs 6 maj 2015 Aktiebolagslagen innehåller ett stort antal regler som rör aktiekapitalet och dess skydd. Syftet med detta regelsystem är att skapa garantier för att bolagen verkligen tillförs tillgångar vid bolagsbildningen och att dessa tillgångar inte försvinner under bolagets verksamhet. Kapitalskyddsreglerna är en konsekvens av det begränsade personliga ansvaret och det har angivits att de har till syfte att i första hand värna om bolagets fordringsägares intressen men även de anställda och det allmänna. Reglerna kan också anses ha betydelse för aktieägarna själva genom att kapitalanskaffning underlättas. Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet kan sägas vara uppbyggt på tre grundpelare, nämligen (i) tillskottsplikten, (ii) begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet eller upparbetat kapital samt (iii) reglerna om tvångslikvidation. Till kapitalskyddet hänförs ibland även aktiebolagslagens låneförbudsregler, även om det står klart att det huvudsakliga syftet med dessa är skatterättsligt. Reglerna om kapitalanvändning och låneförbud är komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken. Syftet med kursen är att på ett interaktivt och praktiskt sätt tränga in i reglerna för att skapa en djupare förståelse för hur de tillämpas i praktiken kr exkl moms 6 timmar Carl Svernlöv Baker & McKenzie byrå, er, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra verksamma inom det aktiebolagsrättsliga området. 17

18 Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process Hotel Astoria7, San Sebastián, Baskien, Spanien 6 10 maj 2015 Kursen ger deltagarna fördjupade kunskaper om den centrala processrätten och konkreta råd och tips om hur den förnyade tvistemålsprocessen bör hanteras från stämningsansökan fram till pläderingen. Efter kursen ska deltagarna inte bara vara väl bekanta med det regelverk som styr processen utan även kunna tala samma språk som domaren. Genom en ökad kännedom om vad domstolen förväntar sig av parterna och vad parterna bör kunna förvänta sig av domstolen, kommer deltagarna att vara bättre på att bedöma vilka överväganden som bör göras i varje situation och hur man på bästa sätt når framgång i målet. Kursupplägget är inriktat på föreläsningar varvade med diskussioner om olika processuella frågor med utgångspunkt i verkliga och fiktiva rättsfall. I samband med diskussionen program får deltagarna och anmälan en omfattande på och noggrann genomgång av tvistemålprocessens olika delar på den nivå deltagarna sätter med sina frågor och sin erfarenhet. Kursen bygger alltså till stor del på diskussioner mellan deltagarna och lärarna utifrån såväl teori som praktik. Kursen vänder sig till advokater och jurister som arbetar med tvister eller tvisterelaterade uppdrag. De frågor och problem som tas upp inom kursprogrammets delområden penetreras på djupet och gott om tid sätts av till fördjupande diskussion och frågor. Våra lärare tillhör de främsta tvistemålsexperterna i landet och har stor erfarenhet av att utbilda både domarkollegor, advokater och juridiska ombud inom företag och institutioner kr exkl moms 18 timmar Erik Sundström Lagman Lycksele tingsrätt Thore Brolin Rådman s tingsrätt Fanny Gleiss Wilborg Enhetschef Domstolsverket Utland 18

19 Verksamhetsövergång arbetsrättsliga frågeställningar 20 maj 2015 När man nämner begreppet verksamhetsövergång tänker många i första hand på köp eller försäljning av ett företag. De flesta juridiska rådgivare är medvetna om att köparen och säljaren av ett företag har vissa arbetsrättsliga skyldigheter gentemot personalen i säljarbolaget. Däremot är medvetenheten sämre om att en arbetsrättslig verksamhetsövergång kan anses äga rum även vid situationer som byte av entreprenör genom upphandling, out- eller insourcing, omstruktureringar, eller andra typer av affärsavtal som t.ex. inkråmsöverlåtelser. Under dagen kommer vi att gå igenom vilka arbetsrättsliga konsekvenser som uppkommer vid en verksamhetsövergång. Vi kommer att behandla både svensk och internationell rättsutveckling och på ett praktiskt sätt gå igenom vad man som rådgivare ska tänka på och hur man ska agera vid övergång av verksamhet. Kursen ger en bred och grundlig kunskap om det arbetsrättsliga begreppet verksamhetsövergång kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder MAQS byrå, Malmö Kursen vänder sig till advokater, bolagsjurister eller annan typ av rådgivare till bolag och som löpande lämnar affärsjuridiska råd, men som känner att man behöver mer kunskap inom det arbetsrättsliga området för att kunna ge värdefulla råd vid verksamhetsövergång. 19

20 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL 21 maj 2015 EU:s nya arvsförordning (förordningen) kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Kursledare blir advokat Ulf Bergquist, som i egenskap av expert varit med vid utarbetandet av såväl EU:s arvsförordning som IAL. Medverkar under dagen gör också advokaterna Lina Melén och Erica Striby. Ulf Bergquist kommer tillsammans program med experter och anmälan från andra på EU-länder att utge en lagkommentar till EU:s arvsförordning. Även en lagkommentar till IAL kommer att ges ut av Ulf Bergquist, då i samarbete med advokat Lina Melén. Lagkommentaren till EU:s arvsförordning (på engelska) kommer att ingå som en del i kursmaterialet. Ges även: 22 april Göteborg 21 maj kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Lina Melén Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Bergquist & Partners byrå, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 20

21 Straffprocessuella tvångsmedel fokus på praktisk hantering 28 maj 2015 Kursen behandlar de straffprocessuella tvångsmedlen i svensk lagstiftning. Under kursen har vi en genomgång av tvångsmedelsreglerna beträffande bland annat anhållande och häktning reseförbud och anmälningsskyldighet kvarstad beslag hemliga tvångsmedel husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning Fokus läggs på försvararens möjligheter att praktiskt omsätta regelverket i sitt dagliga arbete. Relevanta fall från JO och JK gås igenom liksom avgöranden från allmän domstol. I viss mån berörs även Europakonventionens betydelse kring användningen av tvångsmedelsreglerna kr exkl moms 7 timmar Catharina Wikner firman Wikner, Falun Claudia Vadaszi Rådman Södertörns tingsrätt Denna kurs vänder sig till advokater som åtar sig uppdrag som offentliga försvarare och till biträdande jurister som står i begrepp att bli advokater och som har för avsikt att åta sig uppdrag som offentliga försvarare. 21

22 program och anmälan på 22

23 Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 28 maj 2015 De flesta som skriver lagkommentarer baserar dessa på förarbeten, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och remissyttranden, vad andra har skrivit (doktrin) och rättsfall. Dessa kommentarer blir i regel allmänt hållna och ska täcka många olika situationer. Eftersom varje mål är unikt får rättspraxis ett begränsat värde som utfyllande rätt. Köplagen är skriven för alla slags köp och måste därför vara skriven för en bred tillämpning. En del uttryck är ålderdomliga och oklara, flera bestämmelser är onödiga eller saknar tillämpning och tidsangivelser är oprecisa och svåra att tillämpa. När köplagen skrevs var avsikten att anpassa sig i flera avseenden till standardavtalsrätten, vilket man gjort i vissa bestämmelser, samtidigt som man inte ville fjärma sig för mycket från den internationella köplagen som också gäller som svensk lag kr exkl moms 7 timmar Ulf Contman Contman AB, Kursens innehåll är samspelet mellan köplagen och NL 09 för att utröna i vilken utsträckning köplagen kan utgöra utfyllande rätt. Mål Deltagaren kommer efter att ha genomgått kursen kunna tillämpa köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal, såsom Orgalime S 2102 och ABM 07. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som arbetar med NL 09 och andra standardavtal. 23

24 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV grundläggande genomgång med praktiska handgrepp Ystad Saltsjöbad, Ystad maj 2015 Socialrätten är i mångt och mycket ett mångfacetterat och komplicerat rättsområde. Det krävs inte bara juridisk kunskap och kompetens utan innefattar också förståelse för många andra moment och ageranden i kontakten med klienten och myndigheter. Denna grundkurs tar sikte på denna helhet och riktar sig till dig som vill arbeta inom området socialrätt. Denna tredagarskurs innefattar bl.a. grundläggande genomgång av lagstiftningen på området praktiska handgrepp kring ärendenas hantering biträdets agerande innan, under och i samband med domstolsprocessen ställföreträdarens uppgifter och förhållningssätt till myndigheter och domstol program och anmälan på advokatetiska synpunkter överklagande till högre instans. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och det kommer att ges utrymme för diskussion och debatt mellan deltagarna och lärarna kr exkl moms 18 timmar UllaBella af Klercker firman af Klercker, Anna Björklund Sju er, Kursen riktar sig framför allt till advokater, biträdande jurister och andra jurister som idag arbetar, eller önskar börja, med socialrättsliga frågor. 24

25 KonkursArbetsrätt 2 juni 2015 Kursen är ständigt aktuell och ger en överblick över det numera synnerligen spretiga regelsystemet samt tillhandahåller praktiska svar på de vanligaste frågorna inom konkursarbetsrättsområdet. Särskild vikt läggs vid nyheter inom det arbetsrättsliga och insolvensrättsliga området. Med anledning av de nya förmånsrättsreglerna från 2004 och återställningen 2009 har det blivit både viktigare och svårare att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt har det blivit tydligt hur EG-direktivet om lönegaranti på ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla ett stort antal tillämpningsproblem. Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska kunna ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar kr exkl moms 7 timmar Erik Danhard Hamilton byrå, Erik Danhards bok KonkursArbetsrätt, femte upplagan, ingår som kursmaterial. Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor. 25

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

Hösten 2015. Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

Hösten 2015. Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB Hösten 2015 Det drar ihop sig till en intensiv höst hos oss på Limhamnsgruppen! Vi har laddat med kurser inom många ämnesområden. För att underlätta när du planerar din professionella vidareutbildning

Läs mer

Juridisk vidareutbildning

Juridisk vidareutbildning Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning 2016 Några av våra nya kurser 2016 -- Barn och unga i rättsprocessen -- Asyl- och migrations - processen 1 och 2 -- Målsägandebiträde

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Juridisk vidareutbildning. Maj december 2014. Limhamnsgruppen.se. Några av våra nya kurser 2014. Påföljdsseminarium Rapallo, Italien 29 maj 2 juni

Juridisk vidareutbildning. Maj december 2014. Limhamnsgruppen.se. Några av våra nya kurser 2014. Påföljdsseminarium Rapallo, Italien 29 maj 2 juni Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning Maj december 2014 Några av våra nya kurser 2014 - Hyres- och fastighetsrätt LVU-processen Processrätt Miljörätt Förhörsteknik Generationsskifte

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner Straffprocessrätt En översiktlig introduktion Föreläsning av Eric Bylander den 17 februari 2014 Föreläsningens huvudteman Processrätten definierad Processens funktioner Straffprocessens särdrag Central

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB Kära läsare! Med bara några veckor kvar på året blickar vi nu framåt, in på 2014. Jag hoppas du tar dig några minuter för att bläddra i vår katalog och se vilka kurser som passar dig i vår. Vi hjälper

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG Malmö den 15 januari 2017 Hovrätten över Skåne och Blekinge Box 846 201 80 Malmö Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980 Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö 076-0066110 040-123

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Juridisk vidareutbildning. September december 2013. Limhamnsgruppen.se

Juridisk vidareutbildning. September december 2013. Limhamnsgruppen.se Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning September december 2013 Nya kurser hösten och vintern 2013 avtalsrätt, brottmål, entreprenadrätt, familjerätt, fastighetsrätt, konkursrätt,

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Förhörs- och pläderingsteknik Plats: Split, Kroatien Datum: 24-29 maj 2017 Alla som arbetat som biträde under en brottmålsprocess vet hur lätt det är att gå bort sig

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT Stockholm den 14 november 2012 Göta hovrätt Box 2223 550 02 Jönköping Överklagande Överklagat avgörande: Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT 198-12 Klagande: Ombud: Mikael Andersson,

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det.

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det. SFIR-mingel på väg hem - 28 januari 2013 Prövningstillstånd till hovrätterna I drygt fyra år har vi haft det. Christer Löfgren PT De fyra skälen för prövningstillstånd är 1. Ändring 2. Granskning (var

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-10-24 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-10-13 B 4815-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

Läs mer

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28. Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28. Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-28 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Herrelösa fastigheter samt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket Överklagandeguiden Så överklagar man beslut från Skatteverket Inledning En av de vanligaste frågorna vi på Rättvis skatteprocess får är hur man överklagar beslut från Skatteverket och driver sin process

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör En modernare rättegång Videoinspelning och uppspelning av förhör Producerad av projekt EMR, Domstolsverket, 2008, Foto: Patrik Svedberg, Form: Kommunikationsbyrån Vinna, Tryck:?, Diarienr: 749-2005 En

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Något kort om förhör i rättegång.

Något kort om förhör i rättegång. NYHETER M.M. 2011-10-13 Något kort om förhör i rättegång. En part som för en talan i ett mål hos en domstol åberopar ofta flera omständigheter som utgör en grund för att rätten domstolen ska fatta det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer