Välkommen till ett nytt år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ett nytt år!"

Transkript

1 Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes Bönnemark, min pappa, startade Limhamnsgruppen för snart fyrtio år sedan har vi haft tusentals nöjda deltagare på våra kurser. Det som utmärker oss är det personliga bemötandet. Du får omsorgsfull service där ingenting lämnas åt slumpen. Vi är noga med detaljerna, och många är de advokater, jurister och andra som vidareutbildat sig genom oss under större delen av sin karriär. Som alltid spänner våra kurser över skiftande områden, så vi tror att det finns något matnyttigt för både dig och dina kollegor. Och som alltid är du välkommen att höra av dig om du saknar något i vårt utbud! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

2 Innehåll Anmäl dig på Affärsrätt Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupning Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 6 maj Nyhet s.8 28 maj Nyhet Aktiebolagslagen en grundlig genomgång 19 nov s.45 Offentlig upphandling utmaningar, möjligheter och nyheter Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal s nov Nyhet s.50 3 dec Nyhet s.57 Stiftelserätt civilrättsliga aspekter 9 dec s.62 Arbetsrätt Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare Att undvika preskription i arbetsrätten MBL-förhandla när, hur och varför Att undvika preskription i arbetsrätten 23 apr Nyhet s.6 10 jun Nyhet s.19 1 okt Nyhet s dec Nyhet s.64 Asyl- och migrationsrätt Ensamkommande barn i asylprocessen Migrationsprocessen Ensamkommande barn i asylprocessen Migrationsprocessen 28 maj s jun s nov s dec s.55 Brottmål (Försvararakademin) Fortsättningskurs för försvarare apr s.7 Bortom rimligt tvivel beviskravet i teori och praktik 3 jun Nyhet s.17 Grundkurs för försvarare sep s.20 Ekobrott tankar, förberedelser och frågeställningar 30 sep Nyhet s.23 Att förhöra ett vittne grundkurs 14 okt Nyhet s.29 Kriminaltekniska utredningar Utland okt Nyhet s.31 Skattetillägg och skattebrott i allmän domstol 22 okt Nyhet s.34 Fortsättningskurs för försvarare nov s.42 Försvararen i förundersökningen nov s.43 Att förhöra ett vittne fortsättningskurs 25 nov Nyhet s.46 Övergrepp mot barn den rättsliga och praktiska hanteringen 1 dec s.53

3 Entreprenadrätt Entreprenadrätt i praktiken 26 nov s.48 Familjerätt EU:s nya arvsförordning och nya IAL Göteborg 22 apr Nyhet s.5 EU:s nya arvsförordning och nya IAL 21 maj Nyhet s.10 Familjerättsveckan sep-3 okt Utland s.22 Internationell familjerätt i praktiken en grundläggande kurs 29 okt s.37 Vårdnad, boende och umgänge 18 nov s.44 Ekonomisk familjerätt 9-10 dec s.60 Fastighetsrätt Köp av fastigheter genom bolagsförvärv 8 okt s.27 Arrenderätten introduktion och fördjupningsfrågor 15 okt Nyhet s.30 Lokalhyresavtalet praktiska problem och lösningar 21 okt Nyhet s.33 Företagsekonomi Att läsa och förstå årsredovisningar 1 dec s.52 Obeståndsrätt KonkursArbetsrätt 2 jun s.15 KonkursArbetsrätt Göteborg 7 okt s.26 KonkursArbetsrätt 13 okt s.28 Konkursboets miljöansvar 22 okt s.35 Likvidationsförfarandet och kapitalbrist 28 okt s.36 Utredning i konkurs nov s.38 Företagsrekonstruktion 2 dec Nyhet s.56 Återvinning i konkurs 8 dec s.58

4 Innehåll Processrätt Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process 6-10 maj Utland s.9 Bevisprövning i tvistemål 11 nov s.39 Att vinna i domstol 8 dec Nyhet s.59 Socialrätt Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV Ystad maj Nyhet s.14 LVU-processen från start till mål 12 nov s.40 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV nov Nyhet s.51 Övriga kurser Konsten att ta och få betalt 9 jun s.18 Digital hantering i domstolsprocessen 7 okt s.25 Konsten att ta och få betalt 10 dec s.63

5 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL Göteborg 22 april 2015 EU:s nya arvsförordning kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Under dagen kommer lärarna att på ett praktiskt och pedagogiskt sätt att belysa den stora förändring som den nya förordningen innebär för dig som jurist när du arbetar med internationella arvsfrågor. Ulf Bergquist har varit ledamot av EU-kommissionens expertgrupp, som utarbetat arvsförordningen. Han har också varit expert i den svenska statliga utredning, som utarbetat IAL. Ulf är ordförande i den expertgrupp av professorer och advokater i England, Tyskland, Frankrike, Italien, Holland och Sverige som arbetar med en lagkommentar till arvsförordningen. (Språken blir engelska, tyska och franska). Även en lagkommentar till svenska IAL kommer att ges ut av Ulf, då i samarbete med advokat Lina Melén (sommaren 2015) kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Nyhet Bergquist & Partners byrå, Lagkommentaren till EU:s nya arvsförordning kommer att ingå som kursmaterial till kursen. Ges även 21 maj i. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 5

6 Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare 23 april 2015 Många företagare ägnar inte arbetsrätten en tanke förrän en facklig organisation hör av sig och hävdar att företaget brutit mot någon viktig arbetsrättslig bestämmelse. Först då inser många att arbetsrätten är en snårskog av regler, formalia och frister som man måste behärska för att inte hamna fel i en arbetsrättslig fråga. Med kunskap om hur man ska göra och en del tålamod går det många gånger att förebygga eller lösa problem på ett bra sätt. Fel hanterad kan dock även en till synes enkel personalfråga bli dyrbar. Kursen ger en bred och grundlig kunskap om de väsentliga lagarna såsom medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, lagen om rättegången i arbetstvister och diskrimineringslagen. Under kursen applicerar vi de aktuella program bestämmelserna och anmälan på praktiska på exempel och handfasta råd och tips om hur man bör agera som ombud eller rådgivare kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder Nyhet firman Wåhlin, Malmö Kursen vänder sig i första hand till dig som i din roll som advokat, bolagsjurist eller annan form av rådgivare till bolag, kommer i kontakt med och får arbetsrättsliga frågor från klienter eller ledningen, men som känner att du måste ha mer praktisk kunskap för att kunna ge värdefulla råd. 6

7 Fortsättningskurs för försvarare brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv Nacka Strand april 2015 Detta är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått Grundkurs för försvarare eller motsvarande kurs och vill fortsätta att utveckla dina färdigheter eller till dig som är lite mer erfaren och vill fräscha upp dina kunskaper. Under kursen kommer vi att beröra och komma med praktiska tips rörande samtliga moment i brottmålsprocessen. Vi kommer särskilt att fördjupa oss i momenten häktning, förhörsteknik, egna utredningar och hovrättsprocessen. Kursen kommer att utgå från praktiska frågeställningar i verkliga mål. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse byrån Kruse&Co Försvarsadvokater, Helsingborg Hjalmar Forsberg Hovrättslagman Hovrätten för Västra Sverige Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 7

8 Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupningskurs 6 maj 2015 Aktiebolagslagen innehåller ett stort antal regler som rör aktiekapitalet och dess skydd. Syftet med detta regelsystem är att skapa garantier för att bolagen verkligen tillförs tillgångar vid bolagsbildningen och att dessa tillgångar inte försvinner under bolagets verksamhet. Kapitalskyddsreglerna är en konsekvens av det begränsade personliga ansvaret och det har angivits att de har till syfte att i första hand värna om bolagets fordringsägares intressen men även de anställda och det allmänna. Reglerna kan också anses ha betydelse för aktieägarna själva genom att kapitalanskaffning underlättas. Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet kan sägas vara uppbyggt på tre grundpelare, nämligen (i) tillskottsplikten, (ii) begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet eller upparbetat kapital samt (iii) reglerna om tvångslikvidation. program Till kapitalskyddet och anmälan hänförs på ibland även aktiebolagslagens låneförbudsregler, även om det står klart att det huvudsakliga syftet med dessa är skatterättsligt. Reglerna om kapitalanvändning och låneförbud är komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken. Syftet med kursen är att på ett interaktivt och praktiskt sätt tränga in i reglerna för att skapa en djupare förståelse för hur de tillämpas i praktiken kr exkl moms 6 timmar Carl Svernlöv Nyhet Baker & McKenzie byrå, er, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra verksamma inom det aktiebolagsrättsliga området. 8

9 Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process Hotel Astoria7, San Sebastián, Baskien, Spanien 6 10 maj 2015 Kursen ger deltagarna fördjupade kunskaper om den centrala processrätten och konkreta råd och tips om hur den förnyade tvistemålsprocessen bör hanteras från stämningsansökan fram till pläderingen. Efter kursen ska deltagarna inte bara vara väl bekanta med det regelverk som styr processen utan även kunna tala samma språk som domaren. Genom en ökad kännedom om vad domstolen förväntar sig av parterna och vad parterna bör kunna förvänta sig av domstolen, kommer deltagarna att vara bättre på att bedöma vilka överväganden som bör göras i varje situation och hur man på bästa sätt når framgång i målet. Kursupplägget är inriktat på föreläsningar varvade med diskussioner om olika processuella frågor med utgångspunkt i verkliga och fiktiva rättsfall. I samband med diskussionen får deltagarna en omfattande och noggrann genomgång av tvistemålprocessens olika delar på den nivå deltagarna sätter med sina frågor och sin erfarenhet. Kursen bygger alltså till stor del på diskussioner mellan deltagarna och lärarna utifrån såväl teori som praktik. Kursen vänder sig till advokater och jurister som arbetar med tvister eller tvisterelaterade uppdrag. De frågor och problem som tas upp inom kursprogrammets delområden penetreras på djupet och gott om tid sätts av till fördjupande diskussion och frågor. Våra lärare tillhör de främsta tvistemålsexperterna i landet och har stor erfarenhet av att utbilda både domarkollegor, advokater och juridiska ombud inom företag och institutioner kr exkl moms 18 timmar Erik Sundström Lagman Lycksele tingsrätt Thore Brolin F.d. rådman s Fanny Gleiss Wilborg Chefsrådman Södertörns tingsrätt Utland 9

10 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL 21 maj 2015 EU:s nya arvsförordning kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Under dagen kommer lärarna att på ett praktiskt och pedagogiskt sätt att belysa den stora förändring som den nya förordningen innebär för dig som jurist när du arbetar med internationella arvsfrågor. program Ulf och Bergquist anmälan har på varit ledamot av EU-kommissionens expertgrupp, som utarbetat arvsförordningen. Han har också varit expert i den svenska statliga utredning, som utarbetat IAL. Ulf är ordförande i den expertgrupp av professorer och advokater i England, Tyskland, Frankrike, Italien, Holland och Sverige som arbetar med en lagkommentar till arvsförordningen. (Språken blir engelska, tyska och franska). Även en lagkommentar till svenska IAL kommer att ges ut av Ulf, då i samarbete med advokat Lina Melén (sommaren 2015) kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Nyhet Bergquist & Partners byrå, Lagkommentaren till EU:s nya arvsförordning kommer att ingå som kursmaterial till kursen. Ges även 22 april i Göteborg. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privatoch familjerättsliga ärenden. 10

11

12 Ensamkommande barn i asylprocessen 28 maj 2015 Kursen ger en grundläggande men också fördjupad praktisk kunskap om asylprocessen för ensamkommande barn ur biträdets perspektiv. En process som skiljer sig åt från den vanliga asylprocessen på flera sätt. Under dagen kommer asylprocessens alla steg att behandlas, och förutom den praktiska handläggningen kommer åldersutredningar, språkanalyser samt bevisföring att diskuteras. Fokus kommer att vara på asylprocessen hos Migrationsverket, men även handläggningen i Migrationsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen kommer att beröras. Därutöver kommer ärenden med omedelbar verkställighet samt s.k. Dublinärenden gås igenom och beskrivas. Kursen ska ge ett bra avstamp för dig som önskar företräda program barn och i asylprocessen anmälan på men är också tänkt att ge det redan praktiserande offentliga biträdet nya infallsvinklar och tips på hur man på bästa sätt kan tillvarata barnens rättigheter kr exkl moms 7 timmar Viktoria Nyström AE Nyströms byrå, Viktoria Nyströms alldeles färska bok Handbok för offentliga biträden i asylprocessen ingår som del i kursmaterialet. Migrationsprocessen i sin helhet behandlas i kursen Migrationsprocessen den 3 4 juni samt den 2 3 december. Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister i asylprocessen. 12

13 Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 28 maj 2015 De flesta som skriver lagkommentarer baserar dessa på förarbeten, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och remissyttranden, vad andra har skrivit (doktrin) och rättsfall. Dessa kommentarer blir i regel allmänt hållna och ska täcka många olika situationer. Eftersom varje mål är unikt får rättspraxis ett begränsat värde som utfyllande rätt. Köplagen är skriven för alla slags köp och måste därför vara skriven för en bred tillämpning. En del uttryck är ålderdomliga och oklara, flera bestämmelser är onödiga eller saknar tillämpning och tidsangivelser är oprecisa och svåra att tillämpa. När köplagen skrevs var avsikten att anpassa sig i flera avseenden till standardavtalsrätten, vilket man gjort i vissa bestämmelser, samtidigt som man inte ville fjärma sig för mycket från den internationella köplagen som också gäller som svensk lag kr exkl moms 7 timmar Ulf Contman Contman AB, Nyhet Kursens innehåll är samspelet mellan köplagen och NL 09 för att utröna i vilken utsträckning köplagen kan utgöra utfyllande rätt. Mål Deltagaren kommer efter att ha genomgått kursen kunna tillämpa köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal, såsom Orgalime S 2102 och ABM 07. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som arbetar med NL 09 och andra standardavtal. 13

14 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV grundläggande genomgång med praktiska handgrepp Ystad Saltsjöbad, Ystad maj 2015 Socialrätten är i mångt och mycket ett mångfacetterat och komplicerat rättsområde. Det krävs inte bara juridisk kunskap och kompetens utan innefattar också förståelse för många andra moment och ageranden i kontakten med klienten och myndigheter. Denna grundkurs tar sikte på denna helhet och riktar sig till dig som vill arbeta inom området socialrätt. Denna tredagarskurs innefattar bl.a. grundläggande genomgång av lagstiftningen på området praktiska handgrepp kring ärendenas hantering biträdets agerande innan, under och i samband med domstolsprocessen ställföreträdarens uppgifter och förhållningssätt till myndigheter och domstol program och anmälan på advokatetiska synpunkter överklagande till högre instans. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och det kommer att ges utrymme för diskussion och debatt mellan deltagarna och lärarna kr exkl moms 18 timmar UllaBella af Klercker Nyhet firman af Klercker, Anna Björklund Sju er, Kursen riktar sig framför allt till advokater, biträdande jurister och andra jurister som idag arbetar, eller önskar börja, med socialrättsliga frågor. 14

15 KonkursArbetsrätt 2 juni 2015 Kursen är ständigt aktuell och ger en överblick över det numera synnerligen spretiga regelsystemet samt tillhandahåller praktiska svar på de vanligaste frågorna inom konkursarbetsrättsområdet. Särskild vikt läggs vid nyheter inom det arbetsrättsliga och insolvensrättsliga området. Med anledning av de nya förmånsrättsreglerna från 2004 och återställningen 2009 har det blivit både viktigare och svårare att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt har det blivit tydligt hur EG-direktivet om lönegaranti på ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla ett stort antal tillämpningsproblem. Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska kunna ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar kr exkl moms 7 timmar Erik Danhard Hamilton byrå, Erik Danhards bok KonkursArbetsrätt, femte upplagan, ingår som kursmaterial. Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor. 15

16 Migrationsprocessen 3 4 juni 2015 Kursen ger en grundläggande praktisk kunskap om asylprocessen steg för steg, framför allt under handläggningen hos Migrationsverket men även hos Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Innehållet riktar in sig på att ge nya infallsvinklar och tips på hur man på bästa sätt kan tillvarata sina klienters rättigheter. Vilken uppgift har egentligen det offentliga biträdet och vad ska/kan biträdet kräva av de andra aktörerna i ärendet? Under kursdagarna behandlas även djupare frågor om bevisvärdering, minnespsykologi och landinformation som alla är viktiga inslag i asylprocessen. Utöver den vanliga asylprocessen kommer frågor om omedelbar verkställighet och s.k. säkerhetsärenden diskuteras liksom frågor om vilka rättsmedel och möjligheter som finns att program tillämpa och efter anmälan ett beslut på eller dom vunnit laga kraft. Kursen ska således förutom att ge en ordentlig översikt av asylprocessen göra flera djupdykningar i några av de rättsfrågor som är frekvent förekommande och ibland av avgörande betydelse vid bedömningen av ett asylärende. Kursen är därmed till för dig som arbetar med eller vill arbeta med asylsökande i migrationsärenden och som önskar vetskap om processen eller få nya tips, råd och infallsvinklar på hur du kan arbeta. Hanteringen av ärenden avseende ensamkommande barn behandlas i kursen Ensamkommande barn i asylprocessen 28 maj resp. 25 november kr exkl moms 13,5 timmar Viktoria Nyström AE Nyströms byrå, Björn Berselius Kammarrättsråd Kammarrätten i Ignacio Vita Jur kand Sju advokater, Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister i asylprocessen. 16

17 Bortom rimligt tvivel beviskravet i teori och praktik 3 juni 2015 Bortom rimligt tvivel har blivit en gyllene regel för bevisprövningen i en rättsstat och de flesta länder i världen tillämpar detta som en norm. Den stora fördelen med denna norm är att den också ger en metod för prövningen, nämligen ett tillvägagångssätt för att undersöka tvivel: Om det finns tvivel och detta är rimligt får domstolen inte döma till ansvar. Detta innebär inte alls att bevisvärderingen blir enkel, men den får åtminstone en klar struktur. Vad som menas med tvivel och rimligt är dock frågor som måste problematiseras liksom frågan om utredningen duger för att ge rätten möjlighet att undersöka friande hypoteser. I modern bevisteori har frågan om bevismaterialets robusthet därför blivit en central frågeställning: Om utredningen är för smal går det inte att hitta något tvivel och därför behövs ett mått för utredningens omfattning om slutsatsen ska kunna dras på goda grunder. Det har också blivit allt tydligare i HD att man är benägen att fria en tilltalad på grund av utredningsbrister. Alltså behöver aktörer i rätten kunna argumentera kring detta med robusthet kr exkl moms 6 timmar Christian Diesen Professor emeritus s universitet Nyhet Kursen syftar till att ge kunskap om beviskravet i brottmål: historik, teori, gällande rätt, praxis och metodik för prövningen. Efter genomgången kurs är förhoppningen att deltagaren på ett väsentligt sätt har ökat sin analys- och argumentationsförmåga när det gäller bevisvärdering. Christian Diesens rev. uppl. av boken BEVIS 10 ingår som en del i kursmaterialet. er, biträdande jurister och andra som i sin yrkesverksamhet arbetar med brottmål. 17

18 Konsten att ta och få betalt regler, möjligheter och praktisk hantering 9 juni 2015 Det hjälper inte hur skicklig jurist du än är om du inte får rimlig ersättning för ditt arbete. yrket kräver en kombination av juridiska och affärsmässiga färdigheter. Kursen vänder sig främst till den biträdande juristen och relativt nya advokater, vilka har offentliga förordnanden inklusive rättshjälp. Grundtesen är ju att juristen och advokaten ska ha skälig ersättning. Vad innebär detta och hur lyckas man med det? Under kursen kommer de formella förutsättningarna om ersättning att gås igenom. Även praktiska tips om hur den perfekta räkningen ska se ut kommer att ges kr exkl moms 7 timmar Anders Samuelson Rådman Solna tingsrätt program och anmälan på 18

19 Att undvika preskription i arbetsrätten 10 juni 2015 Att navigera rätt bland arbetsrättsliga tidsfrister är inte lätt men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Detta gäller oavsett om du är domare, förhandlare på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, har hand om personalfrågor i ett företag eller om du är förbundsjurist eller advokat med uppgiften att företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig tvist kr exkl moms 7 timmar Nyhet Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna undvikas i rättstvister. Vi har med vår bok Preskription i arbetsrätten försökt skapa en handledning som ger en god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga regelverket om preskription. Boken är m.a.o. både karta och lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma grundstötningar. Kursen innefattar en grundläggande genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal. Vi kommer att använda boken som kursmaterial. Kursens syfte är att ge dig de nödvändiga kunskaperna om arbetsrättslig preskription för att du skall kunna ge dem du företräder den bästa rådgivningen och vidta åtgärder på rätt sätt och i rätt tid. Stellan Gärde Jurist Gardeproduction, Bo Ericson Jurist Ämnesområden vi kommer att gå igenom under kursen kan du se i kursprogrammet nedan. Eftersom Arbetsdomstolens domar har stor betydelse inom svensk arbetsrätt kommer de viktigare avgörandena om preskription att redovisas. 19

20 Grundkurs för försvarare från första mötet med klienten till avslutat uppdrag Nacka Strand september 2015 Särskilt i början kan det vara svårt att hitta strategier för hur arbetet som försvarare ska skötas. Att tidigt lära sig en grundläggande modell är därför viktigt. Konsten att tidigt under förundersökningen fokusera på rätt frågor samt att få till stånd ett förtroligt och väl fungerande samarbete med sin klient är avgörande för ett lyckat arbete som försvarare. Syftet med denna grundläggande kurs är därför att försöka lära ut en modell för hur arbetet kan bedrivas samt genom praktiska råd ge tips om hur arbetet rent faktiskt kan utföras. Denna kurs behandlar i korthet samtliga moment i försvarargärningen. Från det första mötet med klienten till dess att uppdraget avslutats. program Vid och kursen anmälan kommer på samtliga moment vid huvudförhandlingen att beröras med särskild inriktning på huvudförhandlingen i tingsrätt. Översiktligt kommer även förhandlingen i hovrätt att gås igenom. Grundläggande modeller för hur ett aktivt försvar kan genomföras under förundersökningen kommer också att ingående beröras. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse byrån Kruse&Co Försvarsadvokater, Helsingborg Fanny Gleiss Wilborg Chefsrådman Södertörns tingsrätt Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 20

21

22 Familjerättsveckan 2015 Excelsior Palace Hotel, Rapallo, Italien 26 september 3 oktober 2015 Familjerättsveckan är en av Limhamns gruppens mest omtyckta kurser. En kombination av tre kunniga erfarna lärare och ett föreläsningsupplägg där de är samtidigt närvarande under kurspassen borgar för kursens kvalitet. Det ges gott om utrymme för diskussion och frågor från deltagarna vilket resulterar i att alla delämnen penetreras noggrant. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister och jurister på juridiska byråer som i sin dagliga verksamhet har att handskas med frågor inom den ekonomiska familjerätten. Kursupplägget är inriktat på den praktiska hanteringen av ekonomiskt familjerättsliga problem så att kursdeltagaren program ska och ha anmälan möjlighet att påanvända sina nyvunna kunskaper så snabbt och lätt som möjligt väl tillbaka på kontoret efter kursveckan. Kursdagarna är uppdelade i ett föreläsningspass på förmid dagen och ett kvällspass i seminarieform. Innehållsmässigt kommer alla relevanta aspekter av den ekonomiska familjerätten att behandlas och under ett av förmiddagspassen i mitten av veckan tas även det internationellt privaträttsliga perspektivet upp kr exkl moms 30 timmar Göran Lindén Fredric Renström Utland firman Björn Rosengren, Lindskog Malmström byrå, Theddo Rother-Schirren firman Rother-Schirren, 22

23 Ekobrott tankar, förberedelser och frågeställningar inför rättegång 30 september 2015 Kursen ger en genomgång av vanligt förekommande frågeställningar och tankar om hur du som försvarare genom förberedelser kan kvalitetssäkra utfallet av rättegången. Mål om ekonomisk brottslighet har som regel en annan bakgrund än traditionell brottslighet. Ofta har Skatteverket gjort en anmälan om misstänkt brottslighet till Ekobrottsmyndigheten. Till grund för den anmälan ligger regelmässigt en skattepromemoria och en skatteprocess pågår eller är avslutad. Ibland har skattesubjektet/den bokföringsskyldige gått i konkurs och en misstankesanmälan från konkursförvaltaren har föranlett en förundersökning. Det kan ha varit en marknadsplats, en nätmäklare eller Finansinspektionen som anmält misstanke om brott. Anmälarna i dessa fall har en lagstadgad skyldighet att anmäla om misstanke finns om brott. Därefter utreder Ekobrottsmyndigheten misstankarna kr exkl moms 6 timmar Catarina Walldén Rådman s tingsrätt Nyhet Om åtal väcks hamnar målet i tingsrätten. Plötsligt gäller andra regler än hos Skatteverket, hos nätmäklaren, marknadsplatsen etc. och de allmänna domstolarnas bevisregler och rättsprinciper träder i förgrunden. Tingsrätten har sin vanliga sammansättning. Det är viktigt att försvararen förvissar sig om att alla omständigheter av betydelse för den tilltalades ansvar faktiskt blir belysta under rättegången på ett sätt som hela rätten förstår. 23

24 MBL-förhandla när, hur och varför 1 oktober 2015 Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar är av central betydelse på svensk arbetsmarknad. Grundreglerna finns i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), men det finns också en rad olika centrala och lokala kollektivavtal som styr hur och när medbestämmandeförhandlingar skall genomföras. Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar i arbetstagarorganisationerna och förhandlingsrätten tillkommer såväl arbetsgivare, arbetsgivarorganisation som arbetstagarorganisation. Denna kurs är inriktad på att omsätta reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket. Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå hur man förhandlar MBL-frågor. Kursen har fokus på den praktiska tillämpningen av lagstiftningen varför det är lämpligt program med viss och förkunskap anmälan om påmbl kr exkl moms 6 timmar Jonas Wiberg Nyhet firman DLA Nordic, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, arbetsrättsjurister, bolagsjurister samt andra jurister som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor och förhandlingar. 24

25 Digital hantering i domstolsprocessen 7 oktober 2015 Kursen vänder sig till jurister som vill inspireras att lämna pappershanteringen och i stället arbeta digitalt. Syftet med kursen är att ge juristen kunskap om hur man med hjälp av Ipaden hanterar omfattande material såsom förundersökningsprotokoll, åtal och domar. Deltagarna får lära sig hur man behandlar och gör understrykningar, systematiserar och gör elektroniska dokument sökbara. Vidare presenterar vi hur man på olika sätt snabbt kan hitta material under en huvudförhandling. En genomgång görs även av hur Ipaden kan användas på ett övertygande sätt under sakframställan och plädering. Kursdagen varvas med teoretiska avsnitt och många praktiska övningar varför kursdokumentationen blir begränsad. Ett e-brev skickas ut ca tio dagar innan kursstart till deltagarna där man ombeds ladda hem ett antal appar. En förutsättning för kursens genomförande är att deltagaren tar med sin Ipad. Vi rekommenderar Ipad 2 eller senare versioner kr exkl moms 6 timmar Henrik Olsson Lilja firman Alhtin, Obs! Antalet är begränsat till 15 kursdeltagare. er och biträdande jurister. 25