Välkommen till ett nytt år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ett nytt år!"

Transkript

1 Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes Bönnemark, min pappa, startade Limhamnsgruppen för snart fyrtio år sedan har vi haft tusentals nöjda deltagare på våra kurser. Det som utmärker oss är det personliga bemötandet. Du får omsorgsfull service där ingenting lämnas åt slumpen. Vi är noga med detaljerna, och många är de advokater, jurister och andra som vidareutbildat sig genom oss under större delen av sin karriär. Som alltid spänner våra kurser över skiftande områden, så vi tror att det finns något matnyttigt för både dig och dina kollegor. Och som alltid är du välkommen att höra av dig om du saknar något i vårt utbud! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

2 Innehåll Anmäl dig på Affärsrätt Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupning Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 6 maj Nyhet s.8 28 maj Nyhet Aktiebolagslagen en grundlig genomgång 19 nov s.45 Offentlig upphandling utmaningar, möjligheter och nyheter Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal s nov Nyhet s.50 3 dec Nyhet s.57 Stiftelserätt civilrättsliga aspekter 9 dec s.62 Arbetsrätt Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare Att undvika preskription i arbetsrätten MBL-förhandla när, hur och varför Att undvika preskription i arbetsrätten 23 apr Nyhet s.6 10 jun Nyhet s.19 1 okt Nyhet s dec Nyhet s.64 Asyl- och migrationsrätt Ensamkommande barn i asylprocessen Migrationsprocessen Ensamkommande barn i asylprocessen Migrationsprocessen 28 maj s jun s nov s dec s.55 Brottmål (Försvararakademin) Fortsättningskurs för försvarare apr s.7 Bortom rimligt tvivel beviskravet i teori och praktik 3 jun Nyhet s.17 Grundkurs för försvarare sep s.20 Ekobrott tankar, förberedelser och frågeställningar 30 sep Nyhet s.23 Att förhöra ett vittne grundkurs 14 okt Nyhet s.29 Kriminaltekniska utredningar Utland okt Nyhet s.31 Skattetillägg och skattebrott i allmän domstol 22 okt Nyhet s.34 Fortsättningskurs för försvarare nov s.42 Försvararen i förundersökningen nov s.43 Att förhöra ett vittne fortsättningskurs 25 nov Nyhet s.46 Övergrepp mot barn den rättsliga och praktiska hanteringen 1 dec s.53

3 Entreprenadrätt Entreprenadrätt i praktiken 26 nov s.48 Familjerätt EU:s nya arvsförordning och nya IAL Göteborg 22 apr Nyhet s.5 EU:s nya arvsförordning och nya IAL 21 maj Nyhet s.10 Familjerättsveckan sep-3 okt Utland s.22 Internationell familjerätt i praktiken en grundläggande kurs 29 okt s.37 Vårdnad, boende och umgänge 18 nov s.44 Ekonomisk familjerätt 9-10 dec s.60 Fastighetsrätt Köp av fastigheter genom bolagsförvärv 8 okt s.27 Arrenderätten introduktion och fördjupningsfrågor 15 okt Nyhet s.30 Lokalhyresavtalet praktiska problem och lösningar 21 okt Nyhet s.33 Företagsekonomi Att läsa och förstå årsredovisningar 1 dec s.52 Obeståndsrätt KonkursArbetsrätt 2 jun s.15 KonkursArbetsrätt Göteborg 7 okt s.26 KonkursArbetsrätt 13 okt s.28 Konkursboets miljöansvar 22 okt s.35 Likvidationsförfarandet och kapitalbrist 28 okt s.36 Utredning i konkurs nov s.38 Företagsrekonstruktion 2 dec Nyhet s.56 Återvinning i konkurs 8 dec s.58

4 Innehåll Processrätt Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process 6-10 maj Utland s.9 Bevisprövning i tvistemål 11 nov s.39 Att vinna i domstol 8 dec Nyhet s.59 Socialrätt Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV Ystad maj Nyhet s.14 LVU-processen från start till mål 12 nov s.40 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV nov Nyhet s.51 Övriga kurser Konsten att ta och få betalt 9 jun s.18 Digital hantering i domstolsprocessen 7 okt s.25 Konsten att ta och få betalt 10 dec s.63

5 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL Göteborg 22 april 2015 EU:s nya arvsförordning kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Under dagen kommer lärarna att på ett praktiskt och pedagogiskt sätt att belysa den stora förändring som den nya förordningen innebär för dig som jurist när du arbetar med internationella arvsfrågor. Ulf Bergquist har varit ledamot av EU-kommissionens expertgrupp, som utarbetat arvsförordningen. Han har också varit expert i den svenska statliga utredning, som utarbetat IAL. Ulf är ordförande i den expertgrupp av professorer och advokater i England, Tyskland, Frankrike, Italien, Holland och Sverige som arbetar med en lagkommentar till arvsförordningen. (Språken blir engelska, tyska och franska). Även en lagkommentar till svenska IAL kommer att ges ut av Ulf, då i samarbete med advokat Lina Melén (sommaren 2015) kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Nyhet Bergquist & Partners byrå, Lagkommentaren till EU:s nya arvsförordning kommer att ingå som kursmaterial till kursen. Ges även 21 maj i. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privat- och familjerättsliga ärenden. 5

6 Praktisk arbetsrätt för juridiska rådgivare 23 april 2015 Många företagare ägnar inte arbetsrätten en tanke förrän en facklig organisation hör av sig och hävdar att företaget brutit mot någon viktig arbetsrättslig bestämmelse. Först då inser många att arbetsrätten är en snårskog av regler, formalia och frister som man måste behärska för att inte hamna fel i en arbetsrättslig fråga. Med kunskap om hur man ska göra och en del tålamod går det många gånger att förebygga eller lösa problem på ett bra sätt. Fel hanterad kan dock även en till synes enkel personalfråga bli dyrbar. Kursen ger en bred och grundlig kunskap om de väsentliga lagarna såsom medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, lagen om rättegången i arbetstvister och diskrimineringslagen. Under kursen applicerar vi de aktuella program bestämmelserna och anmälan på praktiska på exempel och handfasta råd och tips om hur man bör agera som ombud eller rådgivare kr exkl moms 6 timmar Robert Nylinder Nyhet firman Wåhlin, Malmö Kursen vänder sig i första hand till dig som i din roll som advokat, bolagsjurist eller annan form av rådgivare till bolag, kommer i kontakt med och får arbetsrättsliga frågor från klienter eller ledningen, men som känner att du måste ha mer praktisk kunskap för att kunna ge värdefulla råd. 6

7 Fortsättningskurs för försvarare brottmålsprocessen ur ett praktiskt perspektiv Nacka Strand april 2015 Detta är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som gått Grundkurs för försvarare eller motsvarande kurs och vill fortsätta att utveckla dina färdigheter eller till dig som är lite mer erfaren och vill fräscha upp dina kunskaper. Under kursen kommer vi att beröra och komma med praktiska tips rörande samtliga moment i brottmålsprocessen. Vi kommer särskilt att fördjupa oss i momenten häktning, förhörsteknik, egna utredningar och hovrättsprocessen. Kursen kommer att utgå från praktiska frågeställningar i verkliga mål. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse byrån Kruse&Co Försvarsadvokater, Helsingborg Hjalmar Forsberg Hovrättslagman Hovrätten för Västra Sverige Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 7

8 Värdeöverföringar och förbjudna lån en fördjupningskurs 6 maj 2015 Aktiebolagslagen innehåller ett stort antal regler som rör aktiekapitalet och dess skydd. Syftet med detta regelsystem är att skapa garantier för att bolagen verkligen tillförs tillgångar vid bolagsbildningen och att dessa tillgångar inte försvinner under bolagets verksamhet. Kapitalskyddsreglerna är en konsekvens av det begränsade personliga ansvaret och det har angivits att de har till syfte att i första hand värna om bolagets fordringsägares intressen men även de anställda och det allmänna. Reglerna kan också anses ha betydelse för aktieägarna själva genom att kapitalanskaffning underlättas. Det aktiebolagsrättsliga kapitalskyddet kan sägas vara uppbyggt på tre grundpelare, nämligen (i) tillskottsplikten, (ii) begränsningar i bolagets rätt att disponera över tillskjutet eller upparbetat kapital samt (iii) reglerna om tvångslikvidation. program Till kapitalskyddet och anmälan hänförs på ibland även aktiebolagslagens låneförbudsregler, även om det står klart att det huvudsakliga syftet med dessa är skatterättsligt. Reglerna om kapitalanvändning och låneförbud är komplicerade och svåra att tillämpa i praktiken. Syftet med kursen är att på ett interaktivt och praktiskt sätt tränga in i reglerna för att skapa en djupare förståelse för hur de tillämpas i praktiken kr exkl moms 6 timmar Carl Svernlöv Nyhet Baker & McKenzie byrå, er, biträdande jurister, bolagsjurister, revisorer och andra verksamma inom det aktiebolagsrättsliga området. 8

9 Den nya tvistemålsprocessen en konstruktiv process Hotel Astoria7, San Sebastián, Baskien, Spanien 6 10 maj 2015 Kursen ger deltagarna fördjupade kunskaper om den centrala processrätten och konkreta råd och tips om hur den förnyade tvistemålsprocessen bör hanteras från stämningsansökan fram till pläderingen. Efter kursen ska deltagarna inte bara vara väl bekanta med det regelverk som styr processen utan även kunna tala samma språk som domaren. Genom en ökad kännedom om vad domstolen förväntar sig av parterna och vad parterna bör kunna förvänta sig av domstolen, kommer deltagarna att vara bättre på att bedöma vilka överväganden som bör göras i varje situation och hur man på bästa sätt når framgång i målet. Kursupplägget är inriktat på föreläsningar varvade med diskussioner om olika processuella frågor med utgångspunkt i verkliga och fiktiva rättsfall. I samband med diskussionen får deltagarna en omfattande och noggrann genomgång av tvistemålprocessens olika delar på den nivå deltagarna sätter med sina frågor och sin erfarenhet. Kursen bygger alltså till stor del på diskussioner mellan deltagarna och lärarna utifrån såväl teori som praktik. Kursen vänder sig till advokater och jurister som arbetar med tvister eller tvisterelaterade uppdrag. De frågor och problem som tas upp inom kursprogrammets delområden penetreras på djupet och gott om tid sätts av till fördjupande diskussion och frågor. Våra lärare tillhör de främsta tvistemålsexperterna i landet och har stor erfarenhet av att utbilda både domarkollegor, advokater och juridiska ombud inom företag och institutioner kr exkl moms 18 timmar Erik Sundström Lagman Lycksele tingsrätt Thore Brolin F.d. rådman s Fanny Gleiss Wilborg Chefsrådman Södertörns tingsrätt Utland 9

10 EU:s nya arvsförordning och nya internationella arvslagen IAL 21 maj 2015 EU:s nya arvsförordning kommer att träda i kraft den 17 augusti Den innebär att (nästan) alla EU-länder inklusive Sverige får gemensamma IP-regler på arvsområdet. Förordningen kommer att i Sverige kompletteras av den nya internationella arvslagen (IAL). IAL kommer att träda i kraft samma dag som förordningen. IAL kommer att ersätta våra nuvarande lagar från 1930-talet, IDL och NDL. Ikraftträdandet av förordningen och IAL innebär stora förändringar på det internationella arvsrättsliga området. Under dagen kommer lärarna att på ett praktiskt och pedagogiskt sätt att belysa den stora förändring som den nya förordningen innebär för dig som jurist när du arbetar med internationella arvsfrågor. program Ulf och Bergquist anmälan har på varit ledamot av EU-kommissionens expertgrupp, som utarbetat arvsförordningen. Han har också varit expert i den svenska statliga utredning, som utarbetat IAL. Ulf är ordförande i den expertgrupp av professorer och advokater i England, Tyskland, Frankrike, Italien, Holland och Sverige som arbetar med en lagkommentar till arvsförordningen. (Språken blir engelska, tyska och franska). Även en lagkommentar till svenska IAL kommer att ges ut av Ulf, då i samarbete med advokat Lina Melén (sommaren 2015) kr exkl moms 6 timmar Ulf Bergquist Bergquist & Partners byrå, Erica Striby Nyhet Bergquist & Partners byrå, Lagkommentaren till EU:s nya arvsförordning kommer att ingå som kursmaterial till kursen. Ges även 22 april i Göteborg. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som i sin yrkesverksamhet arbetar med internationella privatoch familjerättsliga ärenden. 10

11

12 Ensamkommande barn i asylprocessen 28 maj 2015 Kursen ger en grundläggande men också fördjupad praktisk kunskap om asylprocessen för ensamkommande barn ur biträdets perspektiv. En process som skiljer sig åt från den vanliga asylprocessen på flera sätt. Under dagen kommer asylprocessens alla steg att behandlas, och förutom den praktiska handläggningen kommer åldersutredningar, språkanalyser samt bevisföring att diskuteras. Fokus kommer att vara på asylprocessen hos Migrationsverket, men även handläggningen i Migrationsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen kommer att beröras. Därutöver kommer ärenden med omedelbar verkställighet samt s.k. Dublinärenden gås igenom och beskrivas. Kursen ska ge ett bra avstamp för dig som önskar företräda program barn och i asylprocessen anmälan på men är också tänkt att ge det redan praktiserande offentliga biträdet nya infallsvinklar och tips på hur man på bästa sätt kan tillvarata barnens rättigheter kr exkl moms 7 timmar Viktoria Nyström AE Nyströms byrå, Viktoria Nyströms alldeles färska bok Handbok för offentliga biträden i asylprocessen ingår som del i kursmaterialet. Migrationsprocessen i sin helhet behandlas i kursen Migrationsprocessen den 3 4 juni samt den 2 3 december. Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister i asylprocessen. 12

13 Köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal 28 maj 2015 De flesta som skriver lagkommentarer baserar dessa på förarbeten, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och remissyttranden, vad andra har skrivit (doktrin) och rättsfall. Dessa kommentarer blir i regel allmänt hållna och ska täcka många olika situationer. Eftersom varje mål är unikt får rättspraxis ett begränsat värde som utfyllande rätt. Köplagen är skriven för alla slags köp och måste därför vara skriven för en bred tillämpning. En del uttryck är ålderdomliga och oklara, flera bestämmelser är onödiga eller saknar tillämpning och tidsangivelser är oprecisa och svåra att tillämpa. När köplagen skrevs var avsikten att anpassa sig i flera avseenden till standardavtalsrätten, vilket man gjort i vissa bestämmelser, samtidigt som man inte ville fjärma sig för mycket från den internationella köplagen som också gäller som svensk lag kr exkl moms 7 timmar Ulf Contman Contman AB, Nyhet Kursens innehåll är samspelet mellan köplagen och NL 09 för att utröna i vilken utsträckning köplagen kan utgöra utfyllande rätt. Mål Deltagaren kommer efter att ha genomgått kursen kunna tillämpa köplagen som utfyllande rätt till NL 09 och andra standardavtal, såsom Orgalime S 2102 och ABM 07. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra jurister som arbetar med NL 09 och andra standardavtal. 13

14 Särskild företrädare, LVU, LVM, LPT och LRV grundläggande genomgång med praktiska handgrepp Ystad Saltsjöbad, Ystad maj 2015 Socialrätten är i mångt och mycket ett mångfacetterat och komplicerat rättsområde. Det krävs inte bara juridisk kunskap och kompetens utan innefattar också förståelse för många andra moment och ageranden i kontakten med klienten och myndigheter. Denna grundkurs tar sikte på denna helhet och riktar sig till dig som vill arbeta inom området socialrätt. Denna tredagarskurs innefattar bl.a. grundläggande genomgång av lagstiftningen på området praktiska handgrepp kring ärendenas hantering biträdets agerande innan, under och i samband med domstolsprocessen ställföreträdarens uppgifter och förhållningssätt till myndigheter och domstol program och anmälan på advokatetiska synpunkter överklagande till högre instans. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och det kommer att ges utrymme för diskussion och debatt mellan deltagarna och lärarna kr exkl moms 18 timmar UllaBella af Klercker Nyhet firman af Klercker, Anna Björklund Sju er, Kursen riktar sig framför allt till advokater, biträdande jurister och andra jurister som idag arbetar, eller önskar börja, med socialrättsliga frågor. 14

15 KonkursArbetsrätt 2 juni 2015 Kursen är ständigt aktuell och ger en överblick över det numera synnerligen spretiga regelsystemet samt tillhandahåller praktiska svar på de vanligaste frågorna inom konkursarbetsrättsområdet. Särskild vikt läggs vid nyheter inom det arbetsrättsliga och insolvensrättsliga området. Med anledning av de nya förmånsrättsreglerna från 2004 och återställningen 2009 har det blivit både viktigare och svårare att hantera de arbetsrättsliga frågorna i en konkurs. Samtidigt har det blivit tydligt hur EG-direktivet om lönegaranti på ett självständigt sätt avgör i vilka fall en arbetstagare ska ha rätt till lönegaranti. Till området hör vidare bl.a. reglerna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion, som visat sig innehålla ett stort antal tillämpningsproblem. Kursen är upplagd utifrån förutsättningen att kursdeltagarna själva ska kunna ventilera tillämpningsfrågor och deras lösningar kr exkl moms 7 timmar Erik Danhard Hamilton byrå, Erik Danhards bok KonkursArbetsrätt, femte upplagan, ingår som kursmaterial. Kursen vänder sig främst till konkursförvaltare, biträdande jurister, jurister verksamma vid tillsynsmyndigheter och kronofogdemyndigheter samt erfarna handläggare av lönegarantifrågor. 15

16 Migrationsprocessen 3 4 juni 2015 Kursen ger en grundläggande praktisk kunskap om asylprocessen steg för steg, framför allt under handläggningen hos Migrationsverket men även hos Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Innehållet riktar in sig på att ge nya infallsvinklar och tips på hur man på bästa sätt kan tillvarata sina klienters rättigheter. Vilken uppgift har egentligen det offentliga biträdet och vad ska/kan biträdet kräva av de andra aktörerna i ärendet? Under kursdagarna behandlas även djupare frågor om bevisvärdering, minnespsykologi och landinformation som alla är viktiga inslag i asylprocessen. Utöver den vanliga asylprocessen kommer frågor om omedelbar verkställighet och s.k. säkerhetsärenden diskuteras liksom frågor om vilka rättsmedel och möjligheter som finns att program tillämpa och efter anmälan ett beslut på eller dom vunnit laga kraft. Kursen ska således förutom att ge en ordentlig översikt av asylprocessen göra flera djupdykningar i några av de rättsfrågor som är frekvent förekommande och ibland av avgörande betydelse vid bedömningen av ett asylärende. Kursen är därmed till för dig som arbetar med eller vill arbeta med asylsökande i migrationsärenden och som önskar vetskap om processen eller få nya tips, råd och infallsvinklar på hur du kan arbeta. Hanteringen av ärenden avseende ensamkommande barn behandlas i kursen Ensamkommande barn i asylprocessen 28 maj resp. 25 november kr exkl moms 13,5 timmar Viktoria Nyström AE Nyströms byrå, Björn Berselius Kammarrättsråd Kammarrätten i Ignacio Vita Jur kand Sju advokater, Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister i asylprocessen. 16

17 Bortom rimligt tvivel beviskravet i teori och praktik 3 juni 2015 Bortom rimligt tvivel har blivit en gyllene regel för bevisprövningen i en rättsstat och de flesta länder i världen tillämpar detta som en norm. Den stora fördelen med denna norm är att den också ger en metod för prövningen, nämligen ett tillvägagångssätt för att undersöka tvivel: Om det finns tvivel och detta är rimligt får domstolen inte döma till ansvar. Detta innebär inte alls att bevisvärderingen blir enkel, men den får åtminstone en klar struktur. Vad som menas med tvivel och rimligt är dock frågor som måste problematiseras liksom frågan om utredningen duger för att ge rätten möjlighet att undersöka friande hypoteser. I modern bevisteori har frågan om bevismaterialets robusthet därför blivit en central frågeställning: Om utredningen är för smal går det inte att hitta något tvivel och därför behövs ett mått för utredningens omfattning om slutsatsen ska kunna dras på goda grunder. Det har också blivit allt tydligare i HD att man är benägen att fria en tilltalad på grund av utredningsbrister. Alltså behöver aktörer i rätten kunna argumentera kring detta med robusthet kr exkl moms 6 timmar Christian Diesen Professor emeritus s universitet Nyhet Kursen syftar till att ge kunskap om beviskravet i brottmål: historik, teori, gällande rätt, praxis och metodik för prövningen. Efter genomgången kurs är förhoppningen att deltagaren på ett väsentligt sätt har ökat sin analys- och argumentationsförmåga när det gäller bevisvärdering. Christian Diesens rev. uppl. av boken BEVIS 10 ingår som en del i kursmaterialet. er, biträdande jurister och andra som i sin yrkesverksamhet arbetar med brottmål. 17

18 Konsten att ta och få betalt regler, möjligheter och praktisk hantering 9 juni 2015 Det hjälper inte hur skicklig jurist du än är om du inte får rimlig ersättning för ditt arbete. yrket kräver en kombination av juridiska och affärsmässiga färdigheter. Kursen vänder sig främst till den biträdande juristen och relativt nya advokater, vilka har offentliga förordnanden inklusive rättshjälp. Grundtesen är ju att juristen och advokaten ska ha skälig ersättning. Vad innebär detta och hur lyckas man med det? Under kursen kommer de formella förutsättningarna om ersättning att gås igenom. Även praktiska tips om hur den perfekta räkningen ska se ut kommer att ges kr exkl moms 7 timmar Anders Samuelson Rådman Solna tingsrätt program och anmälan på 18

19 Att undvika preskription i arbetsrätten 10 juni 2015 Att navigera rätt bland arbetsrättsliga tidsfrister är inte lätt men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Detta gäller oavsett om du är domare, förhandlare på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, har hand om personalfrågor i ett företag eller om du är förbundsjurist eller advokat med uppgiften att företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig tvist kr exkl moms 7 timmar Nyhet Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna undvikas i rättstvister. Vi har med vår bok Preskription i arbetsrätten försökt skapa en handledning som ger en god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga regelverket om preskription. Boken är m.a.o. både karta och lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma grundstötningar. Kursen innefattar en grundläggande genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal. Vi kommer att använda boken som kursmaterial. Kursens syfte är att ge dig de nödvändiga kunskaperna om arbetsrättslig preskription för att du skall kunna ge dem du företräder den bästa rådgivningen och vidta åtgärder på rätt sätt och i rätt tid. Stellan Gärde Jurist Gardeproduction, Bo Ericson Jurist Ämnesområden vi kommer att gå igenom under kursen kan du se i kursprogrammet nedan. Eftersom Arbetsdomstolens domar har stor betydelse inom svensk arbetsrätt kommer de viktigare avgörandena om preskription att redovisas. 19

20 Grundkurs för försvarare från första mötet med klienten till avslutat uppdrag Nacka Strand september 2015 Särskilt i början kan det vara svårt att hitta strategier för hur arbetet som försvarare ska skötas. Att tidigt lära sig en grundläggande modell är därför viktigt. Konsten att tidigt under förundersökningen fokusera på rätt frågor samt att få till stånd ett förtroligt och väl fungerande samarbete med sin klient är avgörande för ett lyckat arbete som försvarare. Syftet med denna grundläggande kurs är därför att försöka lära ut en modell för hur arbetet kan bedrivas samt genom praktiska råd ge tips om hur arbetet rent faktiskt kan utföras. Denna kurs behandlar i korthet samtliga moment i försvarargärningen. Från det första mötet med klienten till dess att uppdraget avslutats. program Vid och kursen anmälan kommer på samtliga moment vid huvudförhandlingen att beröras med särskild inriktning på huvudförhandlingen i tingsrätt. Översiktligt kommer även förhandlingen i hovrätt att gås igenom. Grundläggande modeller för hur ett aktivt försvar kan genomföras under förundersökningen kommer också att ingående beröras. Mål Målet med kursen är att gå igenom strategier för hur försvararuppdraget ska utföras och därmed utveckla deltagarnas förmåga att genom ordning, noggrannhet, engagemang samt initiativrikedom tillvarata klientens intressen på bästa sätt kr exkl moms 18 timmar Johan Eriksson Försvarsadvokaterna, Lars Kruse byrån Kruse&Co Försvarsadvokater, Helsingborg Fanny Gleiss Wilborg Chefsrådman Södertörns tingsrätt Kursen riktar sig såväl till nybörjaren som till den som tycker att det skulle underlätta arbetet med handfasta praktiska råd om de grundläggande frågorna för en försvarsadvokat. 20

21

22 Familjerättsveckan 2015 Excelsior Palace Hotel, Rapallo, Italien 26 september 3 oktober 2015 Familjerättsveckan är en av Limhamns gruppens mest omtyckta kurser. En kombination av tre kunniga erfarna lärare och ett föreläsningsupplägg där de är samtidigt närvarande under kurspassen borgar för kursens kvalitet. Det ges gott om utrymme för diskussion och frågor från deltagarna vilket resulterar i att alla delämnen penetreras noggrant. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister och jurister på juridiska byråer som i sin dagliga verksamhet har att handskas med frågor inom den ekonomiska familjerätten. Kursupplägget är inriktat på den praktiska hanteringen av ekonomiskt familjerättsliga problem så att kursdeltagaren program ska och ha anmälan möjlighet att påanvända sina nyvunna kunskaper så snabbt och lätt som möjligt väl tillbaka på kontoret efter kursveckan. Kursdagarna är uppdelade i ett föreläsningspass på förmid dagen och ett kvällspass i seminarieform. Innehållsmässigt kommer alla relevanta aspekter av den ekonomiska familjerätten att behandlas och under ett av förmiddagspassen i mitten av veckan tas även det internationellt privaträttsliga perspektivet upp kr exkl moms 30 timmar Göran Lindén Fredric Renström Utland firman Björn Rosengren, Lindskog Malmström byrå, Theddo Rother-Schirren firman Rother-Schirren, 22

23 Ekobrott tankar, förberedelser och frågeställningar inför rättegång 30 september 2015 Kursen ger en genomgång av vanligt förekommande frågeställningar och tankar om hur du som försvarare genom förberedelser kan kvalitetssäkra utfallet av rättegången. Mål om ekonomisk brottslighet har som regel en annan bakgrund än traditionell brottslighet. Ofta har Skatteverket gjort en anmälan om misstänkt brottslighet till Ekobrottsmyndigheten. Till grund för den anmälan ligger regelmässigt en skattepromemoria och en skatteprocess pågår eller är avslutad. Ibland har skattesubjektet/den bokföringsskyldige gått i konkurs och en misstankesanmälan från konkursförvaltaren har föranlett en förundersökning. Det kan ha varit en marknadsplats, en nätmäklare eller Finansinspektionen som anmält misstanke om brott. Anmälarna i dessa fall har en lagstadgad skyldighet att anmäla om misstanke finns om brott. Därefter utreder Ekobrottsmyndigheten misstankarna kr exkl moms 6 timmar Catarina Walldén Rådman s tingsrätt Nyhet Om åtal väcks hamnar målet i tingsrätten. Plötsligt gäller andra regler än hos Skatteverket, hos nätmäklaren, marknadsplatsen etc. och de allmänna domstolarnas bevisregler och rättsprinciper träder i förgrunden. Tingsrätten har sin vanliga sammansättning. Det är viktigt att försvararen förvissar sig om att alla omständigheter av betydelse för den tilltalades ansvar faktiskt blir belysta under rättegången på ett sätt som hela rätten förstår. 23

24 MBL-förhandla när, hur och varför 1 oktober 2015 Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar är av central betydelse på svensk arbetsmarknad. Grundreglerna finns i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), men det finns också en rad olika centrala och lokala kollektivavtal som styr hur och när medbestämmandeförhandlingar skall genomföras. Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar i arbetstagarorganisationerna och förhandlingsrätten tillkommer såväl arbetsgivare, arbetsgivarorganisation som arbetstagarorganisation. Denna kurs är inriktad på att omsätta reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket. Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå hur man förhandlar MBL-frågor. Kursen har fokus på den praktiska tillämpningen av lagstiftningen varför det är lämpligt program med viss och förkunskap anmälan om påmbl kr exkl moms 6 timmar Jonas Wiberg Nyhet firman DLA Nordic, Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, arbetsrättsjurister, bolagsjurister samt andra jurister som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor och förhandlingar. 24

25 Digital hantering i domstolsprocessen 7 oktober 2015 Kursen vänder sig till jurister som vill inspireras att lämna pappershanteringen och i stället arbeta digitalt. Syftet med kursen är att ge juristen kunskap om hur man med hjälp av Ipaden hanterar omfattande material såsom förundersökningsprotokoll, åtal och domar. Deltagarna får lära sig hur man behandlar och gör understrykningar, systematiserar och gör elektroniska dokument sökbara. Vidare presenterar vi hur man på olika sätt snabbt kan hitta material under en huvudförhandling. En genomgång görs även av hur Ipaden kan användas på ett övertygande sätt under sakframställan och plädering. Kursdagen varvas med teoretiska avsnitt och många praktiska övningar varför kursdokumentationen blir begränsad. Ett e-brev skickas ut ca tio dagar innan kursstart till deltagarna där man ombeds ladda hem ett antal appar. En förutsättning för kursens genomförande är att deltagaren tar med sin Ipad. Vi rekommenderar Ipad 2 eller senare versioner kr exkl moms 6 timmar Henrik Olsson Lilja firman Alhtin, Obs! Antalet är begränsat till 15 kursdeltagare. er och biträdande jurister. 25

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning 2015. Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande

Läs mer

Hösten 2015. Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

Hösten 2015. Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB Hösten 2015 Det drar ihop sig till en intensiv höst hos oss på Limhamnsgruppen! Vi har laddat med kurser inom många ämnesområden. För att underlätta när du planerar din professionella vidareutbildning

Läs mer

Juridisk vidareutbildning

Juridisk vidareutbildning Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning 2016 Några av våra nya kurser 2016 -- Barn och unga i rättsprocessen -- Asyl- och migrations - processen 1 och 2 -- Målsägandebiträde

Läs mer

Juridisk vidareutbildning. Maj december 2014. Limhamnsgruppen.se. Några av våra nya kurser 2014. Påföljdsseminarium Rapallo, Italien 29 maj 2 juni

Juridisk vidareutbildning. Maj december 2014. Limhamnsgruppen.se. Några av våra nya kurser 2014. Påföljdsseminarium Rapallo, Italien 29 maj 2 juni Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning Maj december 2014 Några av våra nya kurser 2014 - Hyres- och fastighetsrätt LVU-processen Processrätt Miljörätt Förhörsteknik Generationsskifte

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner

Straffprocessrätt 2/18/14. En översiktlig introduktion. Föreläsningens huvudteman. Processrätt. Processtyper och -lagar. Processens funktioner Straffprocessrätt En översiktlig introduktion Föreläsning av Eric Bylander den 17 februari 2014 Föreläsningens huvudteman Processrätten definierad Processens funktioner Straffprocessens särdrag Central

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket Överklagandeguiden Så överklagar man beslut från Skatteverket Inledning En av de vanligaste frågorna vi på Rättvis skatteprocess får är hur man överklagar beslut från Skatteverket och driver sin process

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Juridisk vidareutbildning. September december 2013. Limhamnsgruppen.se

Juridisk vidareutbildning. September december 2013. Limhamnsgruppen.se Limhamnsgruppen.se Juridisk vidareutbildning Juridisk vidareutbildning September december 2013 Nya kurser hösten och vintern 2013 avtalsrätt, brottmål, entreprenadrätt, familjerätt, fastighetsrätt, konkursrätt,

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

God man för ensamkommande barn i förvaltningsdomstol

God man för ensamkommande barn i förvaltningsdomstol God man för ensamkommande barn i förvaltningsdomstol Linköping torsdag d. 16 feb. 2017 Lars I. Magnusson, rådman tillika ämnesansvarig i migrationsrätt Domstolsakademin 1 Disposition I. Aspekter på uppdraget

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 4261-09 KLAGANDE AA Ombud: Jur.kand. FW MOTPART Goutera AB, 556605-4598 Vretvägen 13 142 43 Skogås Ombud: Advokat POJ SAKEN

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (6) Lars Lindström

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (6) Lars Lindström YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-11-14 R 97-2013 1 (6) Lars Lindström Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder; SFS 1999:132 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan FAQ Sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan 1(6) Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan Stockholmsprästen arbetar kvar i sin församling. Vilka garantier finns för att han inte begår nya

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning; SFS 1999:133 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket 601 70 Norrköping Stockholm den 7 juli 2016 Via brev och e-post Bäste Anders, Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens

Läs mer

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning HomOL (1999-133) Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (Ändring t.o.m. SFS 2003:310 införd) Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB

Kära läsare! Väl mött 2014! Niklas Bönnemark Vd, Limhamnsgruppen AB Kära läsare! Med bara några veckor kvar på året blickar vi nu framåt, in på 2014. Jag hoppas du tar dig några minuter för att bläddra i vår katalog och se vilka kurser som passar dig i vår. Vi hjälper

Läs mer

Rättsmedlen 4/28/14 T4, UU Föreläsningens huvudteman. Rättsmedel. Föreläsning av Eric Bylander den 28 april 2014

Rättsmedlen 4/28/14 T4, UU Föreläsningens huvudteman. Rättsmedel. Föreläsning av Eric Bylander den 28 april 2014 Rättsmedlen Föreläsning av Eric Bylander den 28 april 2014 Föreläsningens huvudteman Rättsmedel definierade Omprövning och överprövning Fokus på överklagande vad, var, vem, hur, när, särskilt pt-regleringen

Läs mer

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG Malmö den 15 januari 2017 Hovrätten över Skåne och Blekinge Box 846 201 80 Malmö Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980 Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö 076-0066110 040-123

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Ny instansordning för va-mål

Ny instansordning för va-mål Cirkulärnr: 15:46 Diarienr: 15/06745 Nyckelord: Va-mål, va-avgifter, Statens va-nämnd, lagen om allmänna vattentjänster, LAV Handläggare: Anna Marcusson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2015-12-30

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i Promemoria Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning TP PT Lagen FPT Innehållsförteckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT Stockholm den 14 november 2012 Göta hovrätt Box 2223 550 02 Jönköping Överklagande Överklagat avgörande: Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT 198-12 Klagande: Ombud: Mikael Andersson,

Läs mer