Prövningens omfattning fortsatta utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prövningens omfattning fortsatta utmaningar"

Transkript

1 Prövningens omfattning fortsatta utmaningar 27 januari 2014 PIA PEHRSON Advokat/Partner 1

2 Kort om FOYEN Bildades 1987 Highly recommended law firm i Legal 500 Advokatfirma med verksamhet i Sverige och Norge Arbetar med teknikintensiv juridik med spetskompetens inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, energi och miljö, offentlig upphandling samt transaktioner Fullservicebyrå Kontor Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Oslo 125 medarbetare, varav 85 medarbetare i Sverige Samarbete med global advokatbyrå K&L Gates, internationellt nätverk via London Omfattande verksamhet som rådgivare åt gruvindustrin. Biträder bl.a. svenska, finska, brittiska, kanadensiska och australiensiska intressenter i gruvaffärer och projekt

3 Team som kan hantera samtliga juridiska aspekter vid gruvetablering Miljöjuridik & markåtkomst Markåtkomst Tillstånd, bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd enligt bl.a. Minerallagen och Miljöbalken FOYEN Gruvjuridik Bolagsjuridik Bolagsstrukturer Due Diligence M&A Joint Venture och exploateringsavtal Entreprenadjuridik Entreprenader och tillhörande avtal Internationella kontrakt, FIDIC m.m.

4 Gruvjuridik på FOYEN från ax till limpa TILLSTÅND OCH MARKÅTKOMST Tillgång till mark markavtal, vägavtal markanvisningar m.m. Ansökan om rätt att bedriva gruvnäring, undersökningstillstånd, bearbetningskoncession och andra frågor enligt Minerallagen (1991:45) Miljöprövning enligt miljöbalken samråd, miljökonsekvensbeskrivning och tillstånd Dispenser och godkännanden enligt miljöbalken Natura 2000-frågor Bygglov och detaljplan Dammansvar Sevesofrågor säkerhetsrapportering riskanalyser Arbetsmiljöansvar överföring miljöansvar ENTREPRENADAVTAL Totalentreprenad eller utförandeentreprenad? Incitament- och partneringavtal, AB 04 eller ABT 06 Internationella kontrakt FIDIC Underentreprenad, lämpliga villkor Konsultavtal DUE DILIGENCE Undersökning av bolag och fastigheter Säkerställande av förvärvade rättigheter Kontroll av tillstånd Riskanalys STARTA BOLAG I SVERIGE Färdiga lagerbolag Registrering av styrelse, verksamhetsändamål, firma etc. Aktieägaravtal Löpande företagstjänster AFFÄRSAVTAL/ JOINT VENTURES Samarbetsavtal Förvärv och försäljningar Finansiering Earn-in klausuler Exitstrategier KURSER Miljöansvar och överföring, ansvar för yttre miljö och arbetsmiljö Nya Plan- och Bygglagen Förvärv och due diligence Entreprenadavtal

5 Vad krävs för undersökning och gruva? Undersökningstillstånd, arbetsplan Bearbetningskoncession enligt minerallagen

6 Och enligt miljöbalken? Undersökningar - Samråd 12 kap 6 Gruvdrift - Tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken Och exempelvis Natura 2000-tillstånd 7 kap miljöbalken Vissa delar av miljöbalken satta ur spel? Hur ingående är lokaliseringsprövningen?

7 Större perspektiv och andra störningar Citybanan - MÖD 2007:50 (dom ) Saken: Tillstånd enligt 11 kap. MB för bortledande av inläckande grundvatten från en tillfartstunnel för Citybanan Avgränsning: Uppdelning av tunneln i olika ansökningar och begränsning till geohydrologisk påverkan Domstolen: Grundvattenfrågans omfattning och andra störningar från arbetet med vattenföretaget kräver att hela verksamheten prövas samtidigt hela tunnelns lokaliseringen är relevant

8 Prövningens omfattning Ett grundläggande mål med Miljöbalken och MKB-direktivet En omfattande prövning av en verksamhets totala miljöpåverkan Överblickbara tillstånd för verksamhetsutövaren Miljömässiga konsekvenser måste kunna överblickas och erforderlig reglering måste säkerställas Prövningen begränsar sig inte till vad som vid en första anblick kan verka vara fallet

9 Integrerade verksamheter Svappavaara - MÖD 2011:51 (dom ) Saken: Tillstånd enligt 9 kap. MB för ny gruvbrytning i anslutning till ett anrikningsverk med ett gammalt och gällande tillstånd Avgränsning: Ansökan gällde endast påverkan från gruvbrytningen Domstolen: Vattentillförsel till recipientmagasinet samt tillstånd för deponering bedömdes inte omfattats av ansökan och luftutsläpp hade inte prövats gemensamt Tekniskt och miljömässigt samband leder till att det ska ses som en verksamhet och en samlad prövning ska ske

10 HD-målet T Zinkgruvan tre fastighetsägare Bearbetningskoncession 25 år Magasin för deponi av avfallssand Markanvisat område enligt minerallagen 9 kap 1-3 Överklagat av fastighetsägarna till HD

11 Centrala frågeställningar Kan markanvisning ske tills vidare trots att miljötillståndet är tidsbegränsat? Inkräktar markanvisningen på Europakonventionen? 1 tilläggsprotokollet? 2 kap 15 RF?

12 Samspel minerallagen-miljöbalken? Samspel minerallagen miljöbalken, några exempel Intresseavvägning RF och Europakonventionen Subjektiva bedömningar? Död hand över marken?

13 Bunge-målet Natura 2000 Några särskilda frågeställningar HD i T dom meddelad Uppdelning i tillåtlighetsprövning 22 kap (jfr 17 kap) miljöbalken Fullständig, exakt och slutlig prövning om Natura 2000? Flera jämförelser med EU-rättslig praxis avseende Natura 2000 Inga rimliga tvivel får föreligga om att verksamheten INTE har någon skadlig inverkan

14 Lösning? Ny nationell mineralstrategi dags för en samordnad prövning enligt minerallagen och miljöbalken? I vart fall en skrotning av tillåtlighetsprövningen

15 Kontakt Pia Pehrson, Advokat/partner FOYEN ADVOKATFIRMA Regeringsgatan 52, Box 7229, Stockholm Tel: Mobil: E-post: 15

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

DOM 2013-11-06 Stockholm

DOM 2013-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2013-11-06 Stockholm Mål nr M 4093-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE Blaikengruvan

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2013 Miljöaffärer TEMA: Corporate Environmental Law ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS) Elektroniska kommunikationer i planeringen Elektroniska kommunikationer i planeringen Boverket december 2010 2 Elektroniska kommunikationer i planeringen Titel:

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 Prospekt Januari 2010 Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 I detta prospekt ( Prospektet ) används definitionen Nordic Mines och Bolaget

Läs mer

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar Carl Caesar Thomas Kalbro Hans Lind Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:1 Finansdepartementet

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2005. Advokater med rätt perspektiv. www.mannheimerswartling.se

Nyhetsbrev # 1, 2005. Advokater med rätt perspektiv. www.mannheimerswartling.se REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis rapport 6501 juni 2012 En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Dannemora Mineral Aktiebolag (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Dannemora Mineral Aktiebolag (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Dannemora Mineral Aktiebolag (publ) Detta prospekt avser en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare och graden av offentliggörande för prospektet står

Läs mer

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2010 Åsa Torstensson Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Ansvarsfrågor vid bygglov

Ansvarsfrågor vid bygglov Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Ansvarsfrågor vid bygglov -fel, trots formellt riktiga beslut Författare: Mattias Heldesjö Handledare: Kjell Adolfsson

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Juridikgruppen. Rättsliga frågor vid flytten till molnet en checklista. version 1.0 2011-05-11

Juridikgruppen. Rättsliga frågor vid flytten till molnet en checklista. version 1.0 2011-05-11 Juridikgruppen Rättsliga frågor vid flytten till molnet en checklista version 1.0 2011-05-11 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons Erkännande Dela-Lika 3.0 Datum [Med]författare Version

Läs mer