Innehåll. Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Svenska - 67 -"

Transkript

1

2 Innehåll Funktioner Tillbehör Introduktion Förberedelser Försiktighetsåtgärder Översikt över fjärrkontroll (RC1186) Översikt över fjärrkontroll (RC1110) xx800 LCD TV och funktionsknappar Anslutningar (tillval) xx760 LCD TV och funktionsknappar Anslutningar (tillval) xx785 LCD TV och funktionsknappar Anslutningar (tillval) Översikt över anslutningar (tillval) Strömanslutning Sätt i batterier i fjärrkontrollen Fjärrkontrollens räckvidd Slå på/stänga av tv-apparaten Så här gör du för att slå på din tv: Så här gör du för att stänga av din tv Första installationen för analog tv Navigera i det analoga tv-menysystemet Grundläggande inställningar Allmän drift Informationsfält Elektronisk programguide (EPG) Visa textning Digital text-tv (*) Analog text-tv Trådlös hämtning Menysystem för IDTV Kanallista Navigera i hela kanallistan Flytta kanalerna i kanallistan Radera kanalerna i kanallistan Ändra namn på kanaler Aktivera kanallås Ställa in favoriter Så här gör du för att lägga till en kanal i en favoritlista Radera en kanal från en favoritlista Använd den BLÅ knappen för att navigera bland favoritkanalerna (*) Hjälp på skärmen Installation Automatisk sökning Manuell sökning Kanal- och frekvenssökning Rensa tjänstlista (*) Första installationen Konfigurering Favoritläge Sök krypterad kanal Kanallista Språkinställningar Systemspråk Ljudspråk Språk på textning Guidespråk * Språkinställningar Föräldrainställningar Nivålås Menylås Ange lösenord Tidsinställningar Uppgradering av mottagare Nedsatt hörsel (*) AC3-ljud (*) Timers Språk Tv-inställningar CAM-moduler DVBT-C-användarinstruktioner Allmän drift Informationsfält Elektronisk programguide (EPG) Visa textning Text-tv Menysystem för digital-tv Kanallista Navigera i hela kanallistan Flytta kanalerna i kanallistan Radera kanalerna i kanallistan Ändra namn på kanaler Aktivera lås på kanaler Ställa in favoriter Så här gör du för att lägga till en kanal i en favoritlista Radera en kanal från en favoritlista Använd den BLÅ knappen för att navigera bland favoritkanalerna Hjälp på skärmen Installation Antenninstallation Automatisk sökning Kanalsökning Frekvenssökning Nätverkssökning Kabelinstallation Automatisk sökning Frekvenssökning Nätverkssökning Rensa kanallista (*) Första installationen Funktionen Standbysökning Konfigurering Favoritläge Sök krypterad kanal Kanallista Sändningstyp Språkinställningar Systemspråk Ljudspråk Språk på textning Språkinställningar Föräldrainställningar Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 67

3 Nivålås Ange lösenord Tidsinställningar Uppgradering av mottagare Nedsatt hörsel (*) AC3-ljud (*) Timers Tv-inställningar CAM-moduler Analogt tv-menysystem Bildmeny FullPIX Demo (tillval) Läge Kontrast/Ljusstyrka/Skärpa/Färg/Färgton. 113 Färgtemperatur Brusreduktion Filmläge (valfritt) Spelläge (tillval) Lagra Återställ Ljudmeny Volym Equalizer Balans Hörlurar Volym Balans Ljudläge AVL Effekt Dynamisk bas D-panorama (tillval) SRS TruSurr XT (tillval) Subwoofer Virtual Dolby (tillval) Lagra Funktionsmeny Insomningstimer Barnspärr Språk EXT-2 utgång Standardzoom Movie Sense (tillval) Blå bakgrund Menybakgrund Menytimeout Text-tv-språk Installationsmeny Program Band Kanal Färgsystem Ljudsystem Finjustera Sökning Videobandspelare (VCR) Lagra program Programmeny Namn Lägg till Radera Svenska APS (automatisk programsökning) Land Installationsmeny i AV-lägen Färgsystem Videobandspelare (VCR) Lagra program Menyn Källa Menysystem för PC-läge Ljudmeny Funktionsmeny PC-bildmeny Meny för PC-bildposition Autoposition Horisontal position Vertikal position Pixelfrekvens Fas Ingen signal och låg signalstyrka (PC-läge)(tillval) Visa tv-information Funktionen tyst läge Lägen PIP (bild i bild) och PAP (bild och bild) Frys bild Bildlägesval (endast RC1186) Zoomlägen Text-tv Speciella text-tv-funktioner Anslut extern utrustning HD-upplösning Via scart Via antenningång Dekoder Anslut en dekoder med ett antennuttag till tv-apparaten Anslut en dekoder utan ett antennuttag till tv-apparaten Tv och videospelare Spela upp NTSC Kopieringsfunktion Kamera och videokamera Så här gör du för att ansluta till AV-ingång 124 Så här gör du för att ansluta till S-VHS Input (tillval) Ansluta dekodern till videokameran Anslut hörlurar (tillval) Ljudlinjeutgångar Tips Bilaga A: PC-ingång, typiska visningslägen Bilaga B: Anslut extern utrustning Bilaga C: Huvud- och PIP/PAP-bildkombinationer (tillval) Bilaga D: Antennanslutning Bilaga E: AV- och HDMI-signalkompatibel (tillval) 128 Bilaga F: Stiftspecifikationer Bilaga G: RC1110 Programguide Fjärrkontrollknappar Fjärrkontroller som stöds Specifikationer Viktiga instruktioner (den här instruktionen är endast tillgänglig för UK) SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 68

4 Funktioner Fjärrstyrd LCD-tv. Tillbehör Två HDMI-anslutningar för digital video och ljud för HD-signaler. Digital markbunden tv (tillval) Digital markbunden kabel-tv (tillval) Full HD (1920 x 1080). Stöder HD Ready (1080p)-ingångar till 100 Hzmodeller. (Valfritt) 100 program från VHF- eller UHF-bandet eller kabelkanaler kan ställas in på förhand. Kabelkanaljustering. OSD-menysystem. 2 scartuttag för externa enheter. Fjärrkontrollen kan se olika ut beroende på modell. AV-in och S-Video (tillval). Stereoljudsystem (SRS TruSurr XT) (tillval). Text-tv, fastext, TOP-text. Anslutning för hörlurar. Automatiskt programmeringssystem. Automatisk justering framåt eller bakåt. Insomningstimer. Barnspärr. Batterier 2 x AAA (för RC1110) Batteri 1 x CR2025 (för RC1186) Automatiskt tyst läge vid sändningsuppehåll. NTSC-uppspelning. PIP/PAP/PAT-funktioner (tillval). AVL (automatisk volymbegränsning). Automatisk standby när det inte finns en signal. PLL (frekvenssökning) (tillval). Datoringång. Användarhandbok Plug and Play för Windows 98, ME, 2000, XP och Vista. Ljudutgång. CI- och smart card-platser (tillval) Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 69

5 Introduktion Tack för att du har valt den här FINLUX-produkten. Den här handboken innehåller information om hur du använder din tv på rätt sätt. Läs den här handboken innan du börjar använda din tv. Förvara handboken så att du i framtiden kan använda den som referens. Förberedelser Lämna en fri yta på minst 10 cm runt tv-apparaten för att ge tillräcklig luftcirkulation. Om du vill förhindra fel och farliga situationer bör du inte placera föremål ovanpå tv-apparaten. Enheten bör inte användas i extrema klimat. Försiktighetsåtgärder Läs följande säkerhetsåtgärder noga för din egen säkerhets skull. Strömkälla Tv-apparaten får endast drivas med ström från en kontakt med V AC, 50 Hz. Kontrollera att du väljer korrekt spänning. Strömsladd Kläm inte sladden, och placera inte tv-apparaten eller möbler på strömsladden. Hantera strömsladden genom att hålla i kontakten. Dra inte ur sladden genom att dra i själva sladden. Rör aldrig strömsladden med våta händer eftersom det kan leda kortslutning eller en elektrisk stöt. Slå aldrig en knut på sladden, och knyt aldrig ihop den med andra sladdar. Strömsladden bör placeras så att ingen kan trampa på den. En skadad strömsladd kan orsaka brand eller ge en elektrisk stöt. Om sladden är skadad och behöver ersättas bör det göras av en kvalificerad person. Vatten och fukt Använd inte enheten i våta eller fuktiga utrymmen (undvik badrum, intill diskhon i köket och nära tvättmaskinen). Utsätt inte enheten för regn eller vatten eftersom det kan innebära fara. Placera inte föremål med vatten, som till exempel en blomvas, ovanpå enheten. Undvik droppande eller stänkande vatten. Om föremål eller vätska hamnar i tv-höljet drar du ur strömsladden och låter en kvalificerad person kontrollera tv-apparaten innan du använder den igen. Rengöring Dra ur strömsladden innan du börjar att rengöra tv-apparaten. Använd inte vätska eller rengöringsmedel. Använd en mjuk och torr trasa. Ventilation Springorna och öppningarna på tv-apparaten är till för ventilation och måste vara fria för att enheten ska fungera korrekt. Öppningarna och springorna får inte täckas över eftersom det då finns risk för överhettning. Värme och brandfarliga objekt Tv-apparaten får inte placeras nära öppen låga eller andra värmekällor, som till exempel ett element. Kontrollera att det aldrig placeras tända ljus ovanpå din tv. Batterier bör inte exponeras för värme från solsken, eld eller liknande. Blixtnedslag Vid åskväder eller när du reser bort bör du dra ur strömsladden från vägguttaget. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 70

6 Reservdelar Kontrollera att den servicetekniker som lagar eller byter ut delar på din tv har använt sig av reservdelar som leverantören rekommenderar. Icke-auktoriserade reservdelar kan leda till brand, elektriska stötar eller annan fara. Service All service ska utföras av kvalificerad personal. Ta inte bort höljet själv eftersom du kan få en elektrisk stöt. Återvinning Instruktioner för återvinning: Förpackningsmaterialet går att återvinna. Förpackningsmaterial som till exempel foliepåsar får inte användas av barn. Installation Enheten måste fästas ordentligt mot väggen (om det alternativet finns tillgängligt) enligt instruktionerna för att förhindra skador. LCD-skärm LCD-skärmen är en teknisk produkt med cirka en miljon tunna transistorer som ger dig en mycket detaljerad bild. Ibland kan ett fåtal icke aktiva bildpunkter framträda som blå, gröna eller röda bildpunkter på skärmen. Detta påverkar inte din produkts funktion. Varning Lämna inte din tv påslagen eller i standbyläge när du lämnar ditt hem. Batterier, inklusive de utan tungmetaller, får inte slängas i hushållssoporna. Lämna batterierna till återvinning. Ta reda på vilka regler som gäller för ditt område. Eftersom LCD-skärmen innehåller små mängder av kvicksilver måste den lämnas på lämplig uppsamlingsplats för återvinning. Information för användare i EU-länder Den här symbolen på produkten eller på förpackningen innebär att produkten inte får hanteras som hushållsavfall utan måste lämnas in för återvinning. Det finns särskilda uppsamlingssystem för återvinning inom EU. Mer information om återvinning finns hos de lokala myndigheterna eller i affären du köpte produkten. Koppla från enheten LICENSMEDDELANDE (tillval) Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. VARUMÄRKESINFORMATION is a trademark of SRS Labs, Inc. TruSurround technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc. (tillval) Nätkabeln används för att koppla bort tv-apparaten från nätet och måste därför vara i gott skick. Hörlursvolym För hög volym i hörlurarna kan orsaka hörselskador. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 71

7 Översikt över fjärrkontroll (RC1186) Standby Sifferknappar 1 Extern källa Föregående program Mono/stereo / dual I-II Vänsterknapp Nedknapp Meny Program upp / Program ned Grön knapp / Bild / Sida ned (**) / Textning för EU-länder (**) Röd knapp / Ljud / Kanallista (*) (**) / Sida ned (**) Tid / Textning för UK (**) Text-tv Mix (i TXT-läge) / PIP på-av Bildstorlek / Expandera Visa / Byt från tv till dator Indexsida / Elektronisk programguide (**) Uppdatera (i TXT-läge) / PAP-läge Håll (i TXT-läge) / PIP-läge Blå / Installera / Val av favoritläge (*) (**) Gul / Funktion / Aktuellt språk(*) (**) Volym upp / Volym ned Avstängning av ljudet TV / Digital-tv (**) Högerknapp Uppknapp OK (lagra) / Välj / Frys bild 28 Info (programlista) 29 Personliga preferenser 30 Ingen funktion (*) Dessa knappar är genvägar till tillgängliga funktioner (utom för UK-modeller). (**) Funktionerna i fet stil är endast tillgängliga för DIGITALA TV-modeller. OBS! Den här fjärrkontrollen kan också användas till din tv. Om du vill veta mer om den här fjärrkontrollen kan du hitta information om knapparna på den här sidan. Vissa olikheter kan förekomma när du jämför den med den andra fjärrkontrollen. Svenska ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ SOURCE AV P<P/SWAP I-II 0 INFO EXIT -/-- PP SELECT OK DTV MENU TV P/CH / / / / WIDE GUIDE SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 72

8 Översikt över fjärrkontroll (RC1110) 1 Lägesindikatorer 2 Standby 3 Sifferknappar RC MODE 1 4 Ingen funktion 5 Program upp 6 Volym ned / Volym upp 25 TV SAT DVD DVD-R ABC DEF GHI JKL MNO PQR M / Meny 8 Föregående program Pilknappar Text-tv / Bild och TXT Info Ändra bildstorlek / Expandera STU VWX YZ V.SOURCE +10 AV 0 -/-- P+ V- V+ P Installera Funktion / Ljudspråk på/av i DTV-läge Bild / Textning på/av i DTV-läge (*) / Sida upp (*) Ljud / Kanallista (*) / Sida ned (*) MIX / PIP-PAP på-av Index / Elektronisk programguide (EPG) (*) Mono/stereo / dual I-II OK / Bildfrysning / Välj (*) WATCH TV/C RETURN SETUP / TIME TEXT TV-RADIO AUDIO I-II P<P OK OPTS DISPLAY GUIDE SUBTITLE REPEAT /II i HELP LANG TV / DTV (*) Program ned LIST FREEZE FAV Avstängning av ljudet Extern källa RC-LÄGESVÄLJARE (*) Dessa knappar är kortkommandon för tillgängliga funktioner (undantag för Storbritannien). (**) Dessa funktioner tryckta i fet stil är endast tillgängliga för DIGITAL TV-modeller. Information om hur du gör för att programmera fjärrkontrollen som levererades med produkten finns i bilaga G. OBS! Den här fjärrkontrollen kan också användas till din tv. Om du vill veta mer om den här fjärrkontrollen kan du hitta information om knapparna på den här sidan. Vissa olikheter kan förekomma när du jämför den med den andra fjärrkontrollen. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 73

9 xx800 LCD TV och funktionsknappar STAND BY TV/AV MENU P/CH + TV/AV MENU -P/CH+ + -VOLUME+ Anslutningar (tillval) HDMI-ingång på sidan (tillval) S/PDIF Out CI slot Video In Audio Inputs Headphone Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 74

10 T V/AV ME NU P/CH xx760 LCD TV och funktionsknappar STAND BY + + TV/AV MENU P/CH + TV/AV MENU -P/CH+ + -VOLUME+ Anslutningar (tillval) HDMI-ingång på sidan (tillval) S/PDIF Out CI slot Video In Audio Inputs Headphone Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 75

11 xx785 LCD TV och funktionsknappar Standby button TV/AV MENU P/CH + TV/AV button MENU button Program Up/ Program Down buttons + Volume Up/ Volume Down buttons Anslutningar (tillval) HDMI-ingång på sidan (tillval) S/PDIF Out CI slot Video In Audio Inputs Headphone Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 76

12 Översikt över anslutningar (tillval) (tillval) S-Video-ingången används för att ansluta en S-Video-signal (till exempel från en videokamera eller videobandspelare). För att använda S-VIDEO-ingången, ansluter du videokabeln mellan S-VIDEO-ingången på tv-apparaten och S-Video-utgången på din enhet. Anslut ljudkabeln mellan ljudingångarna (som visas med bokstaven C på bilden) på tv-apparaten och ljuduttaget på din enhet. (GUL) Videoingången används för att ansluta videosignaler från externa enheter. Anslut videokabeln mellan VIDEO IN-uttaget på tv-apparaten och VIDEO OUT-kontakten på din enhet. (RÖD-VIT) Ljudingångarna används för att ansluta ljudsignaler från externa enheter. Anslut ljudkabeln mellan LJUDINGÅNGARNA på tv-apparaten och AUDIO OUT på din enhet. Hörlursuttaget används för att ansluta externa hörlurar till systemet. Anslut till HÖRLURSUTTAGET för att lyssna på din tv med hörlurar (medföljer ej). Datoringången används för att ansluta en dator till tv-apparaten. Anslut PC-kabeln mellan PC INPUT på tv-apparaten och videosignalutgången på din dator. (RÖD-VIT) Datorljudingångar ansluts till ljuduttaget på din dator för att du ska kunna lyssna på ljud från datorn. Anslut ljudkabeln mellan PC AUDIO INPUT på tv-apparaten och ljudutgångarna på din dator. (RÖD-VIT) Ljudutgångar för ljudsignaler till en extern enhet som till exempel ett annat ljudsystem. Om du vill ansluta externa högtalare till din tv kan du använda AUDIO LINE OUTS på tv-apparaten och en ljudkabel. (RÖD-VIT) Komponentljudingångar används för att ansluta komponentljud. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 77

13 Anslut ljudkabeln mellan COMPONENT AUDIO INPUTS på tv-apparaten och ljudutgångarna på din enhet. (GRÖN, BLÅ, RÖD) Komponentvideoingångar (YpBPr) används för att ansluta komponentvideo. Du kan ansluta komponentvideo- och ljuduttagen till en enhet som har en komponentutgång. Anslut komponentvideokablarna mellan COMPONENT VIDEO INPUTS på tv-apparaten och komponentvideoutgångarna på din enhet. När du ansluter måste du kontrollera att bokstäverna på din tv ( Y, Pb, Pr ) stämmer överens med din enhets uttag. HDMI-ingångar används för att ansluta en enhet som har ett HDMI-uttag. Din LCD-tv kan visa bilder med HD-upplösning från enheter som satellitmottagare (med HD-upplösning) eller DVD-spelare. Dessa enheter måste anslutas via HDMI-uttagen eller komponentuttaget. Dessa uttag kan hantera HD-videosignalerna 720p eller 1080i. Videosignaler på 1080p fungerar endast i HDMI-läge. För en anslutning från HDMI till HDMI behövs ingen särskild ljudanslutning. OBS! Om du använder en DVI-HDMI-kabel behövs även en separat ljudanslutning. För anslutningar med HDMI-1 används COMPONENT AUDIO INPUTS. Använd PC AUDIO IN-ingångarna för HDMI-2. SCART 1-ingångar eller -utgångar för externa enheter. Anslut SCART-kabeln mellan SCART-uttaget på tv-apparaten och SCART-uttaget på din externa enhet (som till exempel en dekoder, videobandspelare eller DVD). OBS! Om en extern enhet ansluts via SCART-uttagen kommer tv-apparaten att automatiskt byta till AVläge. Om bägge uttagen är upptagna samtidigt prioriteras SCART 1. SCART 2-ingångar eller -utgångar för externa enheter. RF-ingången ansluts till en antenn eller kabel. Observera att om du använder en dekoder eller en mediespelare måste du ansluta antennkabeln via enheten till tv-apparaten med lämplig antennkabel som visas på bilden nedan. Den här anslutningen får endast användas vid servicearbeten. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 78

14 (tillval) CI-plats, Smart card-plats och SPDIF Out. CI-platsen används för att sätt in ett CI-kort. Med ett CI-kort kan du se alla de kanaler som du abonnerar på. Mer information finns i avsnittet Gemensamt gränssnitt. Smart card-platsen används för att se krypterade tv-kanaler. S/PDIF Out används för att överföra digitala ljudsignaler. Använd en RCA-kabel för att överföra ljud signaler till en enhet som har S/PDIF-ingång. (Svart) Subwoofer Out används för att ansluta en extern subwoofer för att ge systemet en djupare baseffekt. Använd en lämplig RCA-kabel för att ansluta systemet till en subwoofer. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 79

15 Strömanslutning VIKTIGT! Tv-apparaten är tillverkad för V växelström, 50 Hz. Fjärrkontrollens räckvidd Rikta fjärrkontrollen mot tv-apparatens fjärrkontrollsensor när du trycker på en knapp. När du har packat upp din tv bör du vänta tills tv-apparaten uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet. Sätt i strömsladden i strömuttaget. Sätt i batterier i fjärrkontrollen Ta bort batterilocket som finns på baksidan genom att försiktigt dra det bakåt. Fjärrkontroll Sätt i ett CR2025 eller motsvarande batteri och sätt tillbaka batterilocket. Fjärrkontroll 1110 Sätt i två AAA/R3-batterier eller motsvarande. Placera batterierna åt rätt håll och sätt tillbaka locket. Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter. OBS! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när den inte ska användas på ett tag. Annars kan den bli skadad om batterierna läcker.. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 80

16 Slå på/stänga av tv-apparaten Så här gör du för att slå på din tv: Din tv startas i två steg: 1- Anslut strömsladden till systemet. Tryck på knappen. Din tv övergår till standbyläge (valfritt). 2- Gör så här för att slå på din tv när den är i standbyläge: Tryck på en sifferknapp på fjärrkontrollen för att välja en kanal eller tryck på knapparna -P/CH eller P/CH+ på din tv. Du kan också trycka på knapparna P+ eller P- på fjärrkontrollen och därmed kommer det senaste läget väljas. Slå på tv-apparaten med någon av metoderna. Så här gör du för att stänga av din tv Tryck på (standby) -knappen på fjärrkontrollen eller -knappen på tv-apparaten för att byta till standbyläge. Navigera i det analoga tvmenysystemet Tryck på MENU för att visa huvudmenyn. Tryck på eller för att välja en ikon. Använd eller för att markera ett alternativ. Tryck på eller för att ändra den markerade inställningen. Tryck på för fler alternativ. Tryck på OK för att lagra. Om du vill gå ur menyn eller undermenyn trycker du på MENU. OBS! Detta gäller för navigering i det analoga tvmenysystemet. Mer information om hur du väljer alternativ finns i avsnittet Navigera i det analoga tv-menysystemet. OBS! Dessa förklaringar gäller för båda fjärrkontrollerna. För att stänga av tv-apparaten helt måste strömsladden tas ur uttaget. Första installationen för analog tv AUTOPROGRAM Språk Svenska Land Spanien T XT Språk West Om din tv inte stöder DTV-funktionen, läs då i det här avsnittet hur du gör en automatisk sökning. Välj ditt Land, Språk och Textspråk genom att använda knapparna eller and /. Tryck på knappen OK eller knappen RÖD för att fortsätta. Avbryt genom att trycka på den BLÅ knappen. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 81

17 Grundläggande inställningar VIKTIGT: För UK-modeller: Instruktionerna fram till avsnittet Menysystem för analog tv gäller endast för digitala tv-modeller. Om du har en analog tv-modell, se avsnittet Menysystem för analog tv. När du slår på din tv för första gången är den i digitalläge. Eftersom det är första gången som din tv används finns det inga kanaler lagrade i minnet. Följande meddelande visas på skärmen: Vill du starta en automatisk sökning efter digitalkanaler? Ja Nej Digital-tv:n kommer automatiskt att söka UHFkanalerna 21 till 68 för digitala tv-sändningar och kommer att visa namnen på de kanaler som hittas. Detta tar cirka fem minuter. När din tv används för första gången slås IDTV på först. Eftersom det är första gången som IDTV används finns det inga kanaler lagrade i minnet. För övriga europeiska modeller: När tv-apparaten slås på för första gången kommer språkmenyn att visas på skärmen. Meddelandet Välj språk visas på alla språk i menyn på skärmen. Genom att använda knapparna eller markerar du det språk du vill ställa in. Tryck sedan på OK. I dialogrutan visas Ställ in språk intill OK, vilket betyder tryck på knappen SELECT för att välja det markerade språkalternativet. Du kan få information om hur menyn används genom att trycka på knappen. Tryck på igen för att gå ur hjälpmenyn. Sedan visas meddelandet Första installationen på skärmen. Genom att använda knapparna eller markerar du det land du vill ställa in. Tryck sedan på OK. Första installationen OK Välj land Ställ in land och fortsätt installationen Finland När Första installationen är slutförd visas följande meddelande på skärmen: Vill du starta en automatisk sökning efter digitalkanaler? Ja Nej Starta den automatiska sökningen genom att välja Ja, eller välj Nej för att avsluta. Välj Ja eller Nej genom att markera alternativet med knapparna eller och tryck sedan på knappen OK. Detta tar cirka fem minuter. För att avbryta sökningen trycker du på MENY när som helst under processen. Följande meddelande visas under automatisk sökning: Automatisk sökning 0 % Codec 4:3 Codec 16:9 MENU Avbryt sökningen 100 % Efter att processen Automatisk sökning är slutförd visas ett meddelande som frågar efter analoga kanaler på skärmen. Tv:n byter till analogt tv-läge. Vill du söka efter analoga kanaler? Ja Nej Om du vill söka efter analoga kanaler väljer du Ja. Följande meny visas för att söka efter analoga kanaler: Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 82

18 Språk Land AUTOPROGRAM Svenska Spanien T XT Språk West Ange språk genom att trycka på knappen eller. Tryck eller för att markera Land och använd sedan eller för att välja ett alternativ. Tryck sedan på eller och markera Textspråk, och tryck på eller för att ställa in. När du är klar trycker du på OK för att fortsätta. Följande meddelande visas: APS körs... Allmän drift Om du trycker på knappen TV/DTV när du tittar på ett program innebär det att din tv kommer att byta mellan att visa digital markbunden sändning och analog sändning. Informationsfält När du byter kanal med knapparna P/CH + eller P/CH - (P+ eller P- för RC1110) eller sifferknapparna kommer din tv att visa kanalbilden tillsammans med ett informationsfält längst ned på skärmen. Fältet visas på skärmen i cirka 3 sekunder. Informationsfältet kan också visas när som helst genom att du trycker på knappen trycker på Nu: 11:00-12:00 Nyheter. När du igen försvinner informationsfältet. Nu: 12:00-13:00 Nyheter Informationsfältet ger information om den kanal och det program som du tittar på. Namnet på kanalen visas tillsammans med kanalnumret och signalstyrkan. Information om pågående och nästa program ges tillsammans med start- och sluttid. När den inledande automatiska programsökningen är slutförd kommer en programlista att visas på skärmen. I programlistan ser du de programnummer och namn som tilldelats programmen. Om du inte vill ha dessa placeringar och/eller namn på programmen kan du ändra dem i programtablån. Mer information finns i avsnittet Programtablå. Aktuell information visas med kanalnamnet. Fältet till vänster som visar programnamnet visar också det aktuella programmets förlopp. Det blåa fältet rör sig framåt efter hand som programmet spelas upp. Tips: Inte alla kanaler sänder programdata. Om namn och tider på programmet inte är tillgängligt visas Ingen information tillgänglig i informationsfältet. OBS! Om den kanal du valt är låst, måste du ange den korrekta koden på fyra siffror för att kunna titta på kanalen. I sådana fall visas en dialogruta som frågar efter koden: Mata in låskoden Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 83

19 Elektronisk programguide (EPG) Vissa kanaler skickar information om både pågående och nästa program. Informationen uppdateras automatiskt. Om det inte finns information tillgängligt visas enbart kanalnamnet och texten Ingen information tillgänglig. Tryck på knappen GUIDE ( för RC 1110) för att visa EPG-menyn. Tryck på knappen eller för att navigera bland kanaler eller program. Tryck på knappen eller för att navigera bland kanal- och programlistan. I EPG-menyn kan du lätt se den utökade informationen genom att trycka på knappen. Elektronisk programguide Onsdag 31/7 09:13 Nyheter 10: (Nyheter/aktuell)... Kanaler Pågående program Nästa program Panorama Jonathan Meades: Filthy Rich and... Gavin and Stacey This is CBBC! This is CBBC! 80. BBC NEWS 24 World Business... BBC News BBCi BBCi Detectiv Nash... WolffEuv revair IV Navigera Programtablå Titta på i Mer OK Programpåminnelsen kan ställas in så att den ger en signal när programmet startar om du tittar på en annan kanal. Om du anger en påminnelse till ett program, kommer du att tillfrågas om du vill byta kanal när programmet startar. Elektronisk programguide Onsdag 31/7 09:13 Nyheter 10: (Nyheter/aktuell)... Kanaler Pågående program Nästa program Panorama Jonathan Meades: Filthy Rich and... Gavin and Stacey This is CBBC! This is CBBC! 80. BBC NEWS 24 World Business... BBC News BBCi BBCi Detectiv Nash... WolffEuv revair IV Navigera Programtablå Titta på i Mer OK Genom att trycka på knappen BLÅ kan du se det utökade schemat för programmen. Om du trycker på knappen kan du på ett enkelt sätt se detaljerad hjälpinformation. Tryck på knappen igen för att stänga hjälpmenyn. Om du trycker på knappen BLÅ visas följande EPG-meny på skärmen: Elektronisk programguide Onsdag 21/4 10:12 Tisdag 21/4, 20:00-22:00 BBC ONE Du kan stänga det här fönstret genom att trycka på samma knapp igen. I EPG-menyn visas alla kanaler. Den aktuella kanalen är markerad när du öppnar EPG-menyn. Använd knapparna eller för att byta kanal. Tryck även på knapparna RÖD eller GRÖN för att bläddra upp/ned bland kanalerna på sidan. Tryck på OK för att se den markerade kanalen. Om du markerar ett program, en kort programbeskrivning eller en lång programbeskrivning kommer start- och sluttid att visas på skärmen. Om du trycker på knappen OK när nästa program är markerad sätts en påminnelse igång och en klocka visas intill den markerade kanalen. Det finns ingen information i Genom att trycka på GUL/BLÅ kan du flytta schemat bakåt/framåt en dag. Med knapparna RÖD/GRÖN kan du ändra den angivna tiden. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 84

20 Genom att trycka på knappen kan du enkelt se detaljerad hjälpinformation. Tryck på knappen igen för att stänga hjälpmenyn. Visa textning Med digitala markbundna sändningar (DVB-T) sänds vissa program med textning. Du kan välja att visa textningen när du ser på dessa program. När knappen för textning trycks ned visas textvalet på skärmen. Välj mellan att visa textningen eller att dölja den. Du kan läsa mer om språkalternativen för textning i Språkinställningar i avsnittet Konfigurationsmenyn. Digital text-tv (*) Funktionen finns endast tillgänglig för UK-modeller. Med digitala markbundna sändningar (DVB-T) kan du förutom bilder och ljud även se digital text-tv. När du trycker på knappen (Text) igen, visas den digitala text-tv-skärmen. Analog text-tv Du använder text-tv och dess funktioner på samma sätt som i ett analogt textsystem. Mer information finns i avsnittet Analog text-tv. Trådlös hämtning Du kan hämta uppdaterad information till din digitaltv genom att alltid byta till standbyläge när du inte tittar på tv. Klockan varje morgon söker din digital-tv automatiskt efter ny information som hämtas hem till din digital-tv automatiskt. Överföringen tar ungefär 30 sekunder. Om du vill göra överföringen manuellt anger du automatisk hämtning som Aktiv i mottagarens uppgraderingsinställningar. Digital text-tv sänds ibland samtidigt som normala sändningar. Tryck på knappen. Information om digital text-tv visas. Navigera med de färgade knapparna, / / / och OK. Metoden kan variera beroende på innehållet i den digitala texten. Följ instruktionerna som visas om digital text-tv. När meddelandet Tryck VÄLJ eller liknande visas trycker du på knappen OK. När knappen (Text) trycks ned byter du tillbaka till den vanlig sändningen. Med digitala markbundna sändningar (DVB-T) finns det, utöver digital text-tv-sändning samtidigt som normala sändningar, även kanaler som sänder enbart digital text-tv. När du tittar på en kanal som sänder enbart digital text-tv är bildkvoten (bildformatet) den samma som för den bild du tidigare tittade på. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 85

21 Menysystem för IDTV IDTV-menyn kan enbart visas när du ser på digitala markbundna sändningar. Tryck på knappen TV/DTV för att byta till IDTV när du är i analogt läge. OBS! Vissa menyrubriker kan visas på olika sätt beroende på vilket land du valde i grundinställningarna vid den första installationen. Tryck på knappen MENY och menyn nedan visas på skärmen: Huvudmeny Kanallista Installation Konfiguration Timrar Språk TV-inställning Access Kanallista Använd knapparna eller på fjärrkontrollen i huvudmenyn och se till att det första alternativet, kanallista, är markerat och tryck sedan på knappen OK för att visa Kanallista. I den här menyn kan du göra följande: Navigera genom hela kanallistan Om du vill titta på en kanal markerar du den med hjälp av eller och trycker sedan på OK samtidigt som det valda objektet i kanallistans meny är markerat med hjälp av knapparna eller. Flytta kanalerna i kanallistan Tryck på knappen eller för att välja den kanal som du vill flytta. Tryck på knappen eller och markera alternativet Flytta i kanallistans meny. Flytta står intill OK, vilket betyder att du ska trycka på OK för att flytta den markerade kanalen till önskad position i kanallistan. Meddelandet i kanallistan visas nedan: Kanallista Välj Byt Radera Red. namn Lås Favoriter 1. BBC ONE 2. BBC TWO 7. BBC THREE 70. CBBC Channel 80. BBC NEWS BBCi 106. Prima 108. Sky Text 501. BBC HD1 Funktion Välj kanal OK Byt i Mer Tryck på OK. Följande meddelande visas: Redigera nummer Nytt nummer Flytta kanaler Radera kanaler Ändra namn på kanaler Aktivera lås på kanaler Ställa in favoriter Det är i kanallistan som du hanterar kanalerna. Navigera i hela kanallistan Tryck på knapparna eller för att välja föregående eller nästa kanal. Du kan trycka på knapparna RÖD/GRÖN för att gå en sida uppåt eller nedåt. vill flytta. Svenska Ange ett nummer med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på OK för att bekräfta. OBS! Om du anger samma programnummer på kanalen som du vill flytta kommer meddelandet... kanaluppgifter kommer att ersättas. Vill du fortsätta? att visas. Tryck på OK för att fortsätta eller välj Nej för att avbryta. Radera kanalerna i kanallistan Tryck på eller för att välja den kanal som du 02-SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK

22 Tryck på knappen eller och markera alternativet Radera i kanallistans meddelandemeny. I kanallistans meny står Radera intill OK längst ned på skärmen, vilket betyder att du ska trycka på knappen OK för att radera den markerade kanalen i kanallistan. Kanallista Välj Byt Radera Red. namn Lås Favoriter 1. BBC ONE 2. BBC TWO 7. BBC THREE 70. CBBC Channel 80. BBC NEWS BBCi 106. Prima 108. Sky Text 501. BBC HD1 Funktion Välj kanal OK Radera i Mer Tryck på OK för att radera den markerade kanalen i kanallistan. Följande meddelande visas på skärmen: Den valda tjänsten kommer att raderas permanent, och favoritlistan kommer att stängas av. Vill du fortsätta? Ja Tryck på eller för att markera det önskade alternativet. Om knappen OK trycks ned samtidigt som Ja är markerat kommer den markerade kanalen att raderas. Välj Nej för att avbryta raderingen. Nej Ändra namn på kanaler Om du vill ändra namn på en kanal måste du markera kanalen genom att trycka på knapparna eller. Markera sedan raden Redigera namn genom att trycka på knapparna eller. Tryck på knappen OK för att ändra namnet. Meddelande i menyn kanallista visas nedan: Kanallista Välj Byt Radera Red. namn Lås Favoriter 1. BBC ONE 2. BBC TWO 7. BBC THREE 70. CBBC Channel 80. BBC NEWS BBCi 106. Prima 108. Sky Text 501. BBC HD1 Funktion Välj kanal OK Red. namn i Mer Om du trycker på knapparna eller flyttar du till föregående/nästa tecken. Genom att trycka på eller ändras det aktuella tecknet, till exempel b blir a på och c på. Om du trycker på sifferknapparna 0 till 9 ersätts de markerade tecknen med det tecken som finns ovanför knappen. Tryck på knappen MENY för att avbryta redigeringen eller OK för att spara det nya namnet. Aktivera kanallås Kanallås gör det möjligt för föräldrar att skydda åtkomsten till kanaler med ett lösenord. För att låsa en kanal måste du kunna föräldralåsets lösenord (standardvärdet är fabriksinställt på 0000 och kan endast ändras i Konfigurationsmenyn). Genom att trycka på eller markerar du kanalen som ska låsas och väljer sedan alternativet Lås genom att trycka på eller. Tryck sedan på knappen OK. En lösenordsruta visas: Mata in låskoden Ställa in favoriter Du kan ställa in olika kanaler som favoriter för att sedan enbart navigera bland dina favoriter. Ange en favorit genom att markera Favoriter längst ned i kanallistans meny. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 87

23 Ange en favorit genom att markera Favoriter längst ned i kanallistans meny. Tryck sedan på OK och menyn Redigera favoritlistor visas på skärmen. Du kan placera dina favoritkanaler i listor med hjälp av Lista 1, Lista 2, Lista 3, Lista 4 eller Lista 5. Med 5 olika listor kan du placera kanalerna i olika kategorier (sport, musik etc.). Genom att aktivera listnumret för favoriter i undermenyn Favoritläge i konfigurationsmenyn, aktiverar du endast de kanaler som finns i den valda listan. Meddelanden i kanallistan ser ut så här: Redigera favoritlistor Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 1. BBC ONE 2. BBC TWO 7. BBC THREE 70. CBBC Channel 80. BBC NEWS BBCi 106. Prima 108. Sky Text 501. BBC HD Funktion Välj kanal OK Lägg till/ta bort i Mer Så här gör du för att lägga till en kanal i en favoritlista Tryck på knapparna / för att markera den kanal som du vill lägga till din favoritlista. Välj en lista genom att trycka på knapparna /. Genom att trycka på OK lägger du till den markerade kanalen till den valda listan. För varje kanal finns en ikon som visar vilken favoritlista den tillhör (i bilden ovan visar ikonen att BBC ONE finns i Lista 1.). Radera en kanal från en favoritlista Markera den kanal som du vill ta bort från favoritlistan. OBS! Samma kanal kan läggas till i flera favoritlistor. Aktivera Favoriter genom att gå till konfigurationsmenyn och välja det listnummer i Favoritläge som du vill aktivera genom att trycka på eller. Avbryt Favoriter genom att ställa in Favoritläge på AV. Använd den BLÅ knappen för att navigera bland favoritkanalerna (*) Du kan navigera bland favoritkanallistorna med den BLÅ knappen. För varje tryck på BLÅ kan du navigera bland favoritkanalerna som står längst upp i varje lista. När en kanallista är vald kan du navigera bland favoritkanalerna i listan genom att trycka på knapparna P/CH+ eller P/CH-. OBS! (*) Den här funktionen finns tillgänglig för alla länder utom UK. Hjälp på skärmen Tryck på knappen för att visa information om menyfunktionerna (gäller samtliga menyer). För menyn Kanallista visas följande meddelande på skärmen: Tryck på VÄLJ-knappen på fjärrkontrollen för att byta till den markerade kanalen,meny för att avbryta Tips: Genom att trycka på kan du få hjälp Installation med att visa information i IDTV. Installationsmenyn är till för att du ska kunna skapa en Kanaltablå på det mest effektiva sättet. Välj Installation från huvudmenyn genom att trycka på eller som visas nedan: Markera den lista från vilken kanalen ska tas bort och tryck på OK. Ikonen som visar listnumret försvinner från menyn. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 88

24 Huvudmeny Kanallista Installation Konfiguration Timrar Språk TV-inställning Access I den här menyn ingår följande funktioner: Automatisk sökning Vill du söka efter analoga kanaler? Ja Markera Ja och tryck på OK för att söka efter analoga kanaler. Följande meny visas på skärmen vid analog kanalsökning: Språk Land Nej AUTOPROGRAM Svenska Spanien T XT Språk West Manuell sökning Rensa tjänstlista Första installationen Automatisk sökning Du startar automatisk sökning genom att trycka på OK samtidigt som rubriken Automatisk sökning är markerad. Följande meddelande visas på skärmen: Kontrollera antennanslutningen. Vill du starta den automatiska sökningen? Föregående kanallista kommer att ersättas. Ja Markera Ja eller Nej genom att använda knappen Nej eller och tryck på OK för att bekräfta. Om du väljer Ja startar den automatiska sökningen. Välj Nej för att avbryta den automatiska sökningen. När sökningen är slutförd för de digitala kanalerna, visas en text på skärmen som frågar om sökning efter analoga kanaler: Svenska Ange Språk genom att trycka på knapparna eller. Tryck eller för att markera Land och använd sedan eller för att välja ett alternativ. Tryck sedan på knappen eller och markera Textspråk, och tryck på eller för att ställa in. När du är klar trycker du på knappen OK för att fortsätta. Manuell sökning Kanal- och frekvenssökning Vid manuell sökning anges multiplexnumren eller multiplexfrekvenserna manuellt och det är enbart denna multiplex som kan sökas för kanalerna. För varje giltigt kanal- eller frekvensnummer visas signalnivå och signalkvalitet längst ned på skärmen. Vid både manuell och automatisk sökning lagras inte en befintlig kanal en gång till. Detta för att undvika onödiga kopior. Rensa tjänstlista (*) (*) Den här inställningen visas endast om landalternativet är inställt på Danmark, Sverige, Norge eller Finland. 02-SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 89

25 Använd den här inställningen för att ta bort lagrade kanaler. Tryck på knapparna eller för att välja Rensa tjänstlista och tryck på OK. Följande meddelande visas på skärmen: Vill du radera alla kanaler? Ja Tryck OK för att avbryta. Nej Välj Ja genom att trycka på eller och tryck på OK för att radera alla kanaler. Första installationen Användaren kan använda denna funktion för att hämta standardinställningarna som gjordes i fabriken. Om du vill installera fabriksinställningar markerar du menyn Första installation och trycker på knappen OK. Därefter ombeds du att bekräfta raderingen av alla kanaler och inställningar. Välj Ja genom att trycka på OK när Ja är markerat för att radera den befintliga kanaltablån. Vill du starta en automatisk sökning efter digitalkanaler? Ja Markera Ja genom att trycka på eller och tryck sedan på OK för att starta installationen. När sökningen är slutförd för de digitala kanalerna, visas en text på skärmen som frågar om sökning efter analoga kanaler: Nej Vill du söka efter analoga kanaler? Ja Markera Ja genom att trycka på eller och tryck på OK för att söka efter analoga kanaler. Följande meny visas på skärmen vid analog kanalsökning: Språk Land Nej AUTOPROGRAM Svenska Spanien T XT Språk West Vill du verkligen radera alla kanaler och inställningar för den första installationen? Ja Nej När fabriksinställningarna har hämtats visas menyn Första installationen. Menyn språkalternativ visas på skärmen. Välj önskat språk genom att använda knapparna eller och tryck på knappen OK för att aktivera. Sedan visas meddelandet Första installationen på skärmen. Genom att använda knapparna eller markerar du det land du vill ställa in. Tryck sedan på knappen OK. Första installationen OK Välj land Ställ in land och fortsätt installationen Finland När Första installationen är slutförd visas följande meddelande på skärmen: Svenska Ange Språk genom att trycka på knapparna eller. Tryck eller för att markera Land och använd sedan eller för att välja ett alternativ. Tryck sedan på knappen eller och markera Textspråk, och tryck på eller för att ställa in. När du är klar trycker du på knappen OK för att fortsätta. Konfigurering Tryck på knappen MENY för att visa huvudmenyn och tryck sedan på två gånger för att markera konfiguration. Tryck på knappen OK för att visa konfigurationsmenyn. Tryck på knappen MENY för att gå ur menyn. 02-SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 90

26 Huvudmeny Kanallista Installation Konfiguration Timrar Språk TV-inställning Access De olika konfigurationsfunktionerna visas i en lista tillsammans med en liten bild av den kanal som valts. Du kan välja en funktion genom att markera motsvarande menyrad med knapparna eller. Konfigurationsmenyn ser ut så här: När inställningen är på, hittar sökprocessen även krypterade kanaler. Om den manuellt ställs in som AV kommer inte krypterade kanaler att hittas under automatiska eller manuella sökningar. Använd eller för att välja sökning efter krypterad kanal och tryck på knapparna eller för att sätta på eller stänga av den här inställningen. Kanallista *Den här funktionen är inte tillgänglig för UK. I konfigurationsmenyn markerar du Kanallista genom att trycka på eller. Använd knapparna eller för att ställa in Kanallista till Endast tv, Endast radio eller Endast text. Med den här funktionen går det bara att navigera bland den valda typen av kanallista. Favoritläge Sök krypterad kanal Kanallista Språkinställningar Av På Endast TV Om Endast radio väljs kan du bara navigera genom radiokanalerna i kanallistan genom att använda knapparna P + eller P -. OK Land: Finland i Favoritläge Den här funktionen aktiverar eller inaktiverar läget för favoritkanallistan. Använd knappen eller för att ställa in favoritläge till Lista 1, Lista 2... (upp till Lista 5) eller Av. Av inaktiverar läget för favoritkanallistan. Om Favoritläge ställts in genom att välja ett kanallistenummer i vanligt funktionsläge, och om du använder knapparna P/CH+ och P/CH- går det enbart att navigera genom kanalerna som tidigare har bestämts som favoriter i den valda kanallistan. Sök krypterad kanal Funktionen för att söka efter en krypterad kanal är alltid PÅ när den första installationen har slutförts. Om Endast text väljs kan du bara navigera genom textkanalerna i kanallistan genom att använda knapparna P + eller P -. Språkinställningar I konfigurationsmenyn markerar du Språkinställningar genom att trycka på eller. Tryck på OK och språkinställningens undermeny visas på skärmen: Språk för system Svenska Språk för ljud Svenska Språk för undertexter Svenska Menyspråk Svenska Använd knapparna eller för att markera det objekt i menyn som ska justeras. Systemspråk Systemspråk bestämmer menyspråket på skärmen. Använd knappen eller för att ange Systemspråk. Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 91

27 Ljudspråk Digitala markbundna tv-kanaler kan sända flera programljud på fler än ett språk samtidigt. Den här funktionen väljer på vilket språk programljudet kommer att vara när du byter till en kanalsändning med flera programljud. Använd knappen eller för att bläddra genom språkalternativen. Språk på textning Digitala markbundna sändningar kan sända textning som visas på skärmen för användare med nedsatt hörsel. Den här funktionen väljer önskat språk på undertexter och gör det möjligt att visa textningen automatiskt om den informationen finns med i signalen. Använd knappen eller för att bläddra mellan Av och de olika språkalternativen. Guidespråk * (Det här alternativet är endast tillgängligt för UK.) Det är möjligt att vissa digitala sändningar stödjer funktionen elektronisk programguide (EPG) på andra språk. I sådana fall kan du ändra språkinställningen med hjälp av alternativet för guidespråk. Observera att funktionen endast fungerar om den stöds av sändningen. OBS! Om landalternativet är inställt på Danmark, Sverige, Norge eller Finland, fungerar språkinställningsmenyn enligt beskrivningen nedan: Språkinställningar I konfigurationsmenyn markerar du Språkinställningar genom att trycka på eller. Tryck på OK och språkinställningens undermeny visas på skärmen: Språk för system Svenska Primary Audio Language Svenska Secondary Audio Language Svenska Primary Subtitle Language Svenska Secondary Subtitle Language Svenska Primary Teletext Language Svenska Secondary Teletext Language Svenska Använd knappen eller för att markera den menyfunktion som du vill justera och tryck på eller för att bekräfta. Obs! Systemspråk bestämmer menyspråket på skärmen. Ljudspråk används för att välja kanalens ljudspår. Grundinställningarna är första prioritet när det finns flera alternativ tillgängliga i en sändning. Den andra inställningen är alternativet när det första valet inte är tillgängligt. Föräldrainställningar Vissa kanaler sänder material som du inte vill att barnen ska titta på. Vilken kanal som helst kan låsas, och för att titta på en låst en kanal måste du ange en fyrsiffrig PIN-kod. På så sätt kan kanaler som inte passar för barn skyddas. Den här funktionen aktiverar eller inaktiverar menyskyddssystemet och här kan du ändra PINkoden. Använd knapparna eller för att markera Föräldrainställningar. Tryck på OK för att öppna menyn Föräldrainställningar. En dialogruta visas där du måste ange ett lösenord: Mata in låskoden Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 92

28 Det finns bara ett lösenord och det är förinställt på Ange lösenordet. Om fel lösenord anges visas följande meddelande på skärmen och du kommer inte in i menyn. Fel låskod Om lösenordet är korrekt visas menyn Föräldrainställningar på skärmen. Barnlås Av Menylås Av Ställa in låskod Använd knappen eller för att markera det objekt i menyn som ska justeras. Nivålås *Nivålåset är inte tillgängligt för UK. Använd eller för att ställa in Nivålåset. Menylås Använd eller för att ställa in Menylåset. Här kan du ställa in/återställa låset för att begränsa åtkomsten till huvudmenyn eller installationsmenyn. Om menylåset inte är aktivt innebär det fri åtkomst till menysystemet. Av: Alla menyer är tillgängliga. genom att trycka på eller. Tryck OK och tidsinställningens undermeny visas på skärmen: Aktuell tid 14:26 Tidzonsinställning Auto Tidzon GMT +0 Använd knapparna eller för att markera tidszoninställning. Tidszonen ställer du in genom att använda knapparna eller. Den kan ställas in på AUTO eller MANUELL. Om du väljer AUTO kan du inte ställa in aktuell tid eller tidszon. Om du väljer alternativet MANUELL kan du ändra på tidszonsinställningarna: Du väljer tidszon genom att trycka på knappen eller. Använd knappen eller för att ändra tidszonen mellan GMT-12 eller GMT+12. Aktuell tid överst på menylistan kommer att ändras enligt den tidszon som valts. Uppgradering av mottagare Din IDTV kan uppgraderas via konfigurationsmenyn som du kommer åt via huvudmenyn. Välj Uppgradering av mottagare genom att trycka på knappen eller : Huvudmeny: Huvudmenyn är endast tillgänglig om rätt lösenord anges. Användaren kan inte lägga till, radera, ändra namn, flytta kanaler eller ställa in en timer. Installation: Installationsmenyn är låst och användaren kan inte lägga till kanaler. Favoritläge Sök krypterad kanal Kanallista Språkinställningar Av På Endast TV Ändringarna uppdateras när du går ur konfigurationsmenyn. Ange lösenord I den här menyn kan du även ändra lösenordet och ställa in/ändra läget föräldralås. Tidsinställningar *Den här funktionen är inte tillgänglig för UK. OK Land: Finland i I konfigurationsmenyn markerar du Uppgradering av mottagare genom att trycka på knapparna eller. Tryck sedan på OK för att starta uppgraderingsprocessen. Följande meny visas på skärmen. I konfigurationsmenyn markerar du Tidsinställning Svenska SWED-MB26 FACEOFF FINLUX IDTV-( UK)-(100HZ)(TC)-ORTAK 93

Innehåll. Svenska - 49 -

Innehåll. Svenska - 49 - Innehåll Egenskaper... 51 Tillbehör... 51 Inledning... 52 Förberedelser... 52 Säkerhetsföreskrifter... 52 Strömkälla... 52 Nätsladd... 52 Fukt och vatten... 52 Rengöring... 52 Ventilation... 53 Värme och

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Innehåll. Svenska - 42 -

Innehåll. Svenska - 42 - Innehåll Egenskaper... 44 Tillbehör... 44 inledning... 45 Förberedelse... 45 Säkerhetsföreskrifter... 45 Översikt över fjärrkontrollen... 47 LCD-tv och funktionsknappar... 48 Anslutningar... 49 Strömanslutning...

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Egenskaper... 3 Tillbehör... 3 inledning... 4 Förberedelse... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt över fjärrkontrollen... 6 LCD-tv och funktionsknappar... 7 Anslutningar... 8 Strömanslutning...

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska - 113 - 04-SWED-5005-1110 UK-17MB15-PEU IDTV-(VIRT 113 DOLBY-HD READY)(ECO PIP)-OZEL-50109148.P65 20.06.

Innehållsförteckning. Svenska - 113 - 04-SWED-5005-1110 UK-17MB15-PEU IDTV-(VIRT 113 DOLBY-HD READY)(ECO PIP)-OZEL-50109148.P65 20.06. Innehållsförteckning Fjärrkontrollens knappar... 114 PLASMA TV... 115 Installera plasmapanelen på väggen.. 117 Installera högtalarna (tillval)... 118 Förberedelse... 119 Egenskaper... 119 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

L42VP01C L42VP01S. Manual de Instrucciones. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instruktionsbog. Televisor Color LCD Digital. Digital LCD Färg TV Apparat

L42VP01C L42VP01S. Manual de Instrucciones. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instruktionsbog. Televisor Color LCD Digital. Digital LCD Färg TV Apparat Televisor Color LCD Digital Digital LCD Färg TV Apparat Digital LCD Farge-TV Digitalt LCD Farvefjernsyn L42VP01C L42VP01S Manual de Instrucciones Bruksanvisning Bruksanvisning Instruktionsbog E S N DK

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Din manual HITACHI 15LD2550EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273398

Din manual HITACHI 15LD2550EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273398 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI 15LD2550EB. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI 15LD2550EB instruktionsbok

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Din manual HITACHI L32H01E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274288

Din manual HITACHI L32H01E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274288 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI L32H01E. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI L32H01E instruktionsbok

Läs mer

Din manual HITACHI L37VP01E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274346

Din manual HITACHI L37VP01E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274346 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI L37VP01E. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI L37VP01E instruktionsbok

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Din manual HITACHI L42SP04E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2814916

Din manual HITACHI L42SP04E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2814916 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI L42SP04E. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI L42SP04E instruktionsbok

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 LCD-skärm... 3 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns funktionsknappar... 7 Översikt av

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 EuroSky Manual Fjärrkontroll Svenska x Innehållsförteckning Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 Inställningar Installera EuroSky 4 universalkontroll 17 Sökning 18 Identifiera koderna du hittar under

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

6281' 3,&785( )($785(,167$// *8,'( $%& '() *+, 678 9:; <= '79 (;,7 $ 9

6281' 3,&785( )($785(,167$// *8,'( $%& '() *+, 678 9:; <= '79 (;,7 $ 9 Innehåll Före användning... 24 Säkerhet... 25 Fjärrkontrollen - knappar... 26 Frontpanelens knappar... 27 Anslutning av extern utrustning... 27 Antennanslutningar... 27 Innan du sätter på TV-n... 28 Att

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

42FLD745. Färg-TV BRUKSANVISNING

42FLD745. Färg-TV BRUKSANVISNING 42FLD745 Färg-TV BRUKSANVISNING S Innehåll Fjärrkontrollens knappar...2 Bruksknappar och anslutningar på televisionen... 3 Placering av televisionen...4 Egenskaper...5 Användarsäkerhet...5 Återvinnings-

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer