TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören vol B 3b Ny Teknik vol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol"

Transkript

1 Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll vol A 1d Bilagor till presidieprotokoll vol A 1e Protokoll från C-möte/ ledningsgrupp vol A 1f SLL-protokoll vol A 1g Övriga protokoll vol B 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSER vol B 2 STADGAR vol B 3 TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören vol B 3b Ny Teknik vol B 3C Civilingenjörsförbundens tidskrift B 3Ca Civilingenjörsförbundens tidskrift vol B 3Cb Civilingenjörsförbundens tidskrift vol B 3D CF-tidskriften B 3Da CF-tidskriften - IH vol B 3Db CF-tidskriften - TAM vol B 3e Teknologen vol B 3f Högskoleaktuellt vol B 3g Förbundsnytt vol B 3H Tidskrifter: Föreningen Teknik och Miljö (FTM) B 3Ha Teknik under ansvar - för renare miljöer vol B 3Hb Teknik för bättre miljö vol B 3i Allmänt om tidskrifter vol B 4 BROSCHYRER OCH TRYCKSAKER vol B 5 INFORMATION B 5a Informationskampanjer/-verksamheten vol B 5b Pressmeddelanden vol B 5C E-information B 5Ca E-information - IH vol B 5Cb E-information - TAM vol B 5Cc Gemensam info med andra förbund vol Sida 1 av6

2 B 5d S-information vol B 5e Samlad E-, S- och K-information vol B 5f Interninformation vol B 5g Interna meddelanden vol B 5h Utskick vol B 5i Information om medlemsavgifter vol B 6 UNDERVISNINGSMATERIAL B 6a Undervisningsmaterial: AE vol B 6b Undervisningsmaterial: AS vol B 6c Undervisningsmaterial: AK vol B 6d Undervisningsmaterial vol B 6e Undervisningsmaterial: Kompetensutveckling vol B 7 Ekonomi: Revisorsgruppen vol C 1 DIARIER C 1a Stockholms diarium vol C 1b Ärendediarium vol C 1c Diarium: AE vol C 1d Diarium: AE vol C 1e Diarium: ME:P vol C 1f Diarium: ME:P vol C 1g Diarium för ankommande skrivelser vol D 1 FÖRTECKNINGAR D 1a Arkivförteckning vol D 1b Matriklar vol D 1c Teknologkontaktmän vol D 1d Kontaktmän - E-, S- och K-sektor vol D 1e Lokalavdelningsförteckning: E-sektionen vol D 1f Förteckning över besvarade remisser vol D 1g Förteckning över medlemsföretag inom HAO vol D1h Adressförteckning vol E 1 KORRESPONDENS E 1a Korrespondens: Glenn Carlsson, förbundsordförande vol E 1b Korrespondens: Gerhard Raunio, förbundsordförande vol E 1c Korrespondens: Alfred Nettelbrandt, förbundsdirektör vol E 1d Korrespondens: Sven Magnusson, förbundsdirektör vol E 1e Korrespondens: Jan Martin, förbundssekreterare vol E 1f Korrespondens: Kansli/Stab vol E 1g Korrespondens: Inger Grufman, ombudsman vol Sida 2 av6

3 E 1h Korrespondens: Inkommande brev vol E 1i Korrespondens: Utgående brev vol E 2 ANSÖKNINGAR OCH DISPENSER E 2a Inträdesansökningar: Cf och AEA vol E 2b Avslagna medlemsansökningar vol E 2c Dispenser vol E 2d Övertidsdispenser vol E 2e Ansökningar om A-kassa vol E 3 MOTIONER vol E 4 FÖRHANDLINGSNYTT vol F 1 HANDLINGAR RÖRANDE FÖRBUNDSLEDNING F 1a Ledningsgruppen vol F 1b Valnämnden vol F 1c Kanslifrågor vol F 1d Enskilda sektionsutskottet vol F 2 HANDLINGAR RÖRANDE MEDLEMSÄRENDEN F 2Aa Företagsregister till medlemsärenden vol F 2Ab Namnregister till medlemsärenden vol F 2Ba Avslutade enskilda medlemsärenden vol F 2Bb Avslutade enskilda medlemsärenden vol F 2Bc Ej avslutade enskilda medlemsärenden vol F 2Ca Avslutade diarieförda medlemsärenden-k vol F 2Cb Avslutade kommunala medlemsärenden vol F 2Cc Avslutade kommunala medlemsärenden vol F 2d Avslutade diarieförda medlemsärenden - S vol F 2e Äldre diarieförda medlemsärenden vol F 2Fa Avslutade medlemsärenden: konkurser ME:P vol F 2Fb Avslutade medlemsärenden: konkurser ME:P vol F 2g Avslutade oregistrerade ärenden vol F 2h Medlemsärenden: Etnisk diskriminering vol F 3 HANDLINGAR RÖRANDE REMISSER F 3a Remisshandlingar och - svar vol F 3b Remisser samt kopior av samlade protokoll vol F 3c Remisser: AE vol F 4 HANDLINGAR RÖRANDE LÖNEAVTAL F 4A SAF-Avtal F 4Aa SAF vol F 4Ab Avtal med SAFs branschförbund vol Sida 3 av6

4 F 4b PTK-avtal vol F 4C SFO-avtal F 4Ca SFO vol F 4Cb Avtal med SFOs branschkommitté vol F 4d KFO-avtal vol F 4e KAB-avtal vol F 4F Löneavtal: P2 F 4Fa Löneavtal: P2 - IH vol F 4Fb Löneavtal: P2 - TAM vol F 4g Avtalsrörelsen: allmänt vol F 4h Kommunala avtal vol F 4i HAO-avtal vol F 4j CR-avtal vol F 4k Övriga avtal vol F 5 HANDLINGAR RÖRANDE LÖNEFÖRHANDLINGAR F 5a Lokala förhandlingsresultat: AE-sektorn vol F 5b Reservationsvisa centrala löneförhandlingar: AE-sektorn vol F 5c Paul Lidehälls personarkiv vol F 6 Handlingar rörande allmänna lönefrågor vol F 7 HANDLINGAR RÖRANDE FÖRHANDLINGSPROTOKOLL F 7a Förhandlingsprotokoll- IF/SVR/SER vol F 7b Förhandlingsprotokoll: Enskild sektor vol F 8 HANDLINGAR RÖRANDE TK-GRUPPEN: REKRYTERING vol F 9 HANDLINGAR RÖRANDE UTBILDNING F 9a Handlingar rörande högskola och universitet vol F 9b Chefsutvecklingsprogrammet vol F 9c Internat, kurser och utbildningssatsningar vol F 9d Baskurs: statlig sektor vol F 9e Baskurs: kommunal sektor vol F 9f Baskurs: enskild sektor vol F 9g TLL vol F 9h Kurskataloger vol F 9i Lärare vol F 10 HANDLINGAR RÖRANDE ARBETSMARKNADSFRÅGOR F 10A Handlingar rörande arbetsmarknad och konflikter F 10Aa Arbetsmarknad vol F 10Ab Konflikter vol F 10Ac Arbetslöshet - allmänt vol Sida 4 av6

5 F 10Ad CFAK vol F 10B Handlingar rörande arbetsförmedling F 10Ba CF-börsen vol F 10Bb CF-börsen: Avslutade uppdrag vol F 10C Handlingar rörande yrkesgrupper F 10Ca Handlingar rörande civilingenjörers yrkeskunnande vol F 10Cb Handlingar rörande brandingenjörer vol F 10d Handlingar rörande AE-nämnden vol F 10E Handlingar rörande praktikfrågor F 10Ea Praktikavtal vol F 10Eb Praktikguide vol F 10F Handlingar rörande jämställdhet och mångfald F 10Fa Jämställdhet vol F 10Fb Mångfaldsgruppen vol F 11 HANDLINGAR RÖRANDE ORGANISATION OCH HISTORIA F 11a Sveriges ingenjörers historia och organisationsfrågor vol F 11b Fusioner vol F 11c Kommittén för CF:s långsiktiga politik vol F 12 Handlingar rörande nätverk och kontakter vol F 13 HANDLINGAR RÖRANDE STIFTELSER OCH FONDER F 13a CF:s understöds-och stipendiefond vol F 13b Herman & Sigrid Nyléns stiftelse vol F 13c Ingeströmsfonden vol F 13d Miljöfonden vol F 13e Stenhagens fond vol F 13f CF:s ideella allemansfond vol F 13g Alla fonder vol F 14 HANDLINGAR RÖRANDE UTLANDSFRÅGOR F 14a FEANI vol F 14b Allmänt om utlandsfrågor vol F 15 HANDLINGAR RÖRANDE RANGLISTOR OCH LÖNESTATISTIK F 15a Företagsvisa ranglistor och lönestatistik-e vol F 15b Företagsvisa ranglistor och lönestatistik-s vol F 15c Företagsvisa ranglistor och lönestatistik-k & L vol F 15d Företagsvisa ranglistor och lönestatistik- E, S och K vol F 15e Internationell lönestatistik vol F 15Ga Lönestatistik - E, S och K vol F 15Gb Lönestatistik - S och K vol Sida 5 av6

6 F 15Gc Lönestatistik - E vol F 15Gd Lönestatistik - S och E vol F 15h Medlemsstatistik vol F 15i Löneplanskort vol F 16 HANDLINGAR RÖRANDE ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR F 16Aa PTK vol F 16Ab SIF vol F 16Ac SACO vol F 16Ad Svenskt Näringsliv vol F 16b Föreningar vol F 17 HANDLINGAR RÖRANDE PRISER vol F 18 HANDLINGAR RÖRANDE ENKÄTER vol F 19 HANDLINGAR RÖRANDE GRU vol F 20 HANDLINGAR RÖRANDE TELEKOMGRUPPEN vol F 21 HANDLINGAR RÖRANDE SIFEO/AVD vol F 22 HANDLINGAR RÖRANDE CFÄK vol F 23 HANDLINGAR RÖRANDE JURIDISKA FRÅGOR vol F 24 HANDLINGAR RÖRANDE SJUKFÖRSÄKRINGSFRÅGOR vol F 25 HANDLINGAR RÖRANDE PENSIONSFRÅGOR vol F 26 HANDLINGAR RÖRANDE PROJEKT vol Ö 1 FOTOGRAFIER vol Ö 2 PRESSKLIPP vol Sida 6 av6

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Arkiv: Sveriges Småskollärarinneförbund/SSLF

Arkiv: Sveriges Småskollärarinneförbund/SSLF Arkiv: Sveriges Småskollärarinneförbund/SSLF Arkivförteckning Protokoll A Ombudsmöte/kongress, föreningsmöten (A1) Styrelsens protokoll (A2) Protokoll från tidningskommittén, f.d. Skoltidningens Förlags

Läs mer

TAM 6:2012 REKOMMENDATION. Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisning. Version 2.0

TAM 6:2012 REKOMMENDATION. Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisning. Version 2.0 TAM 6:2012 REKOMMENDATION Struktur för dokumenthanteringsplan och Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 1.1 Tillägg vid omarbetningen 2012... 4 2. STRUKTUR FÖR DOKUMENTHANTERINGSPLAN... 5 2.1 Dokumenthanteringsplanens

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor

DIN ROLL SOM LOKALOMBUD. kommunal sektor DIN ROLL SOM LOKALOMBUD kommunal sektor 2 DIN ROLL SOM LOKALOMBUD Vad är Jusek? Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är ett av de största

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB Verksamhetsplan 2012 KFS och KFS Företagsservice AB INNEHÅLL Programförklaring 2 Ordförande har ordet 4 KFS är 5 KFS historik, omvärld och position 6 KFS 2012 och 2020 8 Framtidens KFS 10 Avtal 12 och

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1(3) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 1 april 2004-31 mars 2007 Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Sif: för CF: Kooperationens Förhandlingsorganisation

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen guiden Tema: ÅLDERSDISKRIMINERING 40-plussarna åker i papperskorgen Personnumret har blivit en sorteringsfaktor vid rekrytering. Michael Strauss, vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Go Veteran,

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer