Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966"

Transkript

1 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges Samfällda drätselkammaren :a och 2:a avdelningen Handlingar bundna tillsammans med protokollet AK AK Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll

2 signum A2 Register till protokoll AK n i kortlåda om inte annat anges

3 signum A3 Föredragningslistor n i AK Saknas

4 signum C Diarium n inbunden om inte annat anges AK För drätselkammarens III:e avdelning se Tekniska verkens arkiv Saknas Se stadsfullmäktiges arkiv C:2 och C:

5 signum D1 Liggare över beviljade bostadsanskaffningslån för egna hem Inbunden

6 signum D2 Liggare över tertiär- och tilläggslån Inbunden

7 signum D3 Mantalslängder Västra distriktet Östra distriktet Norra distriktet Västra distriktet Östra distriktet Norra distriktet

8 signum D4A Taxeringslängd för inkomst Prövningsnämndens ändringslängd Saknas Saknas

9 signum D4B Taxeringslängder över fastighet samt skogsaccislängder n i AK Saknas Skogsaccislängd

10 signum D5 Postböcker n inbunden

11 signum D6 Riksförsäkringsanstaltens arbetsgivareförteckning AK

12 signum D7 Avlöningskort Omfattar tiden Abenius Andersson, B 2 Andersson, D Andersson, H 3 Andersson, I Andersson, R 4 Andersson, S Avenius 5 Axelsson Berglund, I 6 Berglund, K Björklund 7 Björkman Borg 8 Borgegård Cronqvist 9 Dalbom Ejdervik 10 Ek Elander 11 Elisson Ergin 12 Eriksson, A Eriksson, K 13 Eriksson, L Evertsson 14 Fagerstedt Fransson 15 Franzén Grell 16 Green Gustavsson, E 17 Gustavsson, Ev Götmark 18 Hafström Hedin 19 Hedlund Hultberg 20 Hultgren Ivarsson 21 Jacksson Jansson 22 Jaard Johansson, E 23 Johansson, F Johansson, N 24 Johansson, O Jonsson, O 25 Jonsson, R Karlsson, E 26 Karlsson, G Karlsson, R 27 Karlsson, S Körberg 28 Laadi Larsson, F 29 Larsson, G Larsson, D 30 Larsson, P Liljestrand 31 Lind Lindmark 32 Lindros Lönnvik 33 Lööv Mörn 34 Netz Nolgren 35 Norberg Nylin 36 Nylund Nörman 37 Ocklund Olsson, H 38 Olsson, I Persson, E 39 Persson, F Pettersson, B 40 Pettersson, D Qvist 41 Ragnarsson Rörstrand

13 signum D7 Avlöningskort 42 Sahlberg Schöön 43 Selander Stenström 44 Sterner Svensson 45 Svensson, H Sörum 46 Taaler Törnvall 47 Uddman Vidlund 48 Vidström Zetterman 49 Åberg - Östman

14 signum D8 Liggare och register Inventarium

15 signum E1 Diarieförda handlingar Se även A1:2 och 3 där handlingarna är bundna tillsammans med protokollen s 3:e avdelning Se Tekniska verken E:

16 signum E1 Diarieförda handlingar

17 signum E2 Inkomna handlingar, ej diarieförda n i AK Enstaka handlingar daterade Med sakregister

18 signum F1 Mellanräkning med Kumla stad och Kumla landskommun AK

19 signum F2 Handlingar rörande personal n i AK Handlingar rörande kommunalanställdas pension. Skrivelser från SKP mm Pensionsregister Sökanden till kommunalborgmästarebefattningen Kommunalarbetare, statistik Avlöningsuppgifter Avlöningsuppgifter Avlöningsuppgifter Avlöningsuppgifter Löneregister Handlingar rörande personal, protokollsutdrag, skrivelser, läkarintyg m m

20 signum F3 Handlingar rörande bostadsbyggande och låneärenden n i AK Ansökningar om bostadslån, akter Ansökningar om bostadslån, akter Korrespondens med byggnadslånebyrån och industrikommissionen i byggnads- och låneärenden Byggnadskvoter Slutredovisade bostadslån Avräkningsböcker gällande anskaffningslån samt tertiärlån

21 signum F4 Handlingar rörande stadens grustag AK massuppgift m m

22 signum F5 Handlingar rörande vatten och avlopp Södra Mos-avloppet

23 signum F6 Utredninga angående centralisering av elverkets bokföring och kassarörelse till drätselkontoret AK

24 signum F7 Makulerade försäkringshandlingar 1 U å 2 U å n i AK

25 signum F8 Avskrifter av deklarationer n i AK

26 signum F9 Handlingar rörande festmåltider AK

27 signum F10 Avskrivningsplaner AK

28 signum F11 Handlingar rörande lasarettsfrågan AK

29 signum F12 Handlingar rörand betalningsföreläggande och inkassoärenden n i AK A-J, betalningsföreläggande K-Ö, betalningsföreläggande Inkassoärenden

30 signum F13 Handlingar rörande premieunderlag, Riksförsäkringsanstalten AK

31 signum F14 Handlingar rörande polisen n i AK Statsbidragsansökningar Löneuppgifter

32 signum F15 Handlingar rörande nöjesskatt Skrivelser från länsstyrelsen, STF m fl

33 signum F16 Redovisning av biljettförsäljning AK Redovisning av biljettförsäljning från varmbadhuset, idrottsparken, golfbanorna och Djupadalsbadet.

34 signum F17 Uppgörelsen med Ingenäs AK Protokoll och handlingar

35 signum F18 Karhulagåvan Karhulagåvan till Finlands vänner

36 signum F19 Diverse ämnesordnade handlingar AB Ivan Öhlin, 1950-tal Bostadsrättsföreningen Jutagården Kiosk Stä 702, Skifte av samfällighet i Kumlaby AnnMarie Holms fastigheter 1958 Diverse fastigheter Försäljning av Stä 774 a Viadukten Stenevägen-Kyrkogatan Breddning av Kungsvägen Utsökningsärenden, arrende- och nyttjandetvister Investeringsberäkningar

37 signum F20 Handlingar rörande svenska norgehjälpen Innehåller även F21

38 signum F21 Handlingar rörande stadskamrer Sven Nilsson tal Ingår i F20:1

39 signum F22 Expropriationsmål

40 signum F23 Donationer och testamenten tal

41 signum F24 Ansvarsförbindelser m m

42 signum F25 Handlingar rörande kungabesöket

43 signum F26 Handlingar rörande omorganisation m m Angående tillsättande av central byggnadskommitte, fasighetskontorets organisation m m

44 signum F27 Handlingar rörande bokslut, budget och stat

45 signum G1A Huvudböcker n inbunden

46 signum G1B Bilagor till bokslut n i AK

47 signum G1C Koncepthuvudböcker n i AK saknas

48 signum G2 Kassaböcker n inbunden

49 signum G3 Dagböcker n inbunden om inte annat anges

50 signum G4A Inkomstjournaler n i AK

51 signum G4B Utgiftsjournaler n i AK

52 signum G5 Memoralier Bd Bd

53 signum G6 Räkningsbok

54 signum G7 Fördelningsböcker

55 signum G8 Fördelningskort n i AK a-6b 7a-14c a-UH a-8d a-15ö a-uh a-8a a-avr b-14c a-8b c-14c a-15b a- avr /1-31/ /4-31/ a-8ö a-14c a-avr a-13a Avr a-7ö a-8ö a-15a avr Avr Avr 1-71 inkomst a a-8b utgift c-14a Avr a Avräkningar inkomst Avräkningar inkomst c-12a inkomst a-20a inkomst a-6b utgift b-7ö utgift a-8ö utgift a-15ö utgift a-20ö utgift b-12ö utgift a-13ö utgift

56 signum G8 Fördelningskort Avräkningar Bostadslån annuitet c-20 inkomst Avräkning inkomst a-7ö utgift a-12ö utgift a-16ö utgift avräkning inkomst inkomst Annuitetslån inkomst Bostadslån inkomst Hjälpkonton inkomst och utgift utgift a-7e utgift f-8c utgift a-15a utgift c-16f utgift d-12ö utgift Annuitetslån utgift Annuitetslån GHJK utgift c-14a inkomst Annuitetslån inkomst Bostadslån inkomst och utgift a-hjk inkomst utgift e7 utgift e8-8a utgift b-13a utgift b-15a utgift c-16b utgift c-hjk utgift c-15a inkomst c-hjk inkomst Annuitetslån inkomst Annuitetslån inkomst Bostadslån inkoms och utgift a-5c utgift a-ö utgift a-7e utgift b-11b utgift a-20 utgift b-8d2 utgift a-14ö utgift

57 signum G8 Fördelningskort Annuitetslån e-8a utgift Hjälpkonton a-20 inkomst c-14 inkomst T11877-e15989 annuitetslån Le2859-t11876 annuitetslån Bostadslån Annuitetslån Hjälpkonton Utgift 5a-7e Utgift 8a-8d Utgift 11b-13d Utgift 1a-4ö Utgift 13a-15j Utgift 7e11-7ö Utgift 15l Inkomst hjälpkonton Annuitetslån Annuitetslån e Annuitetslån up Inkomst 15a Inkomst 1c-14a Utgift 1a-4ö Utgift 8a-8f Utgift5a-7e Utgift 7e12-7ö Utgift 11b1-b Utgift Bostadslån Utgift Hjälpkonton Utgift 15l Utgift 13e-15i Inkomst 1c Hjälpkonton , Hjälpkonton 112, Annuitetslån , Annuitetslån 31, , Annuitetslån 41, , Annuitetslån 20,37-20, Utgift 1a-4ö Utgift 8a-8e Utgift 5a-7d Utgift 15a1-15l Utgift 7e1-7ö

58 signum G8 Fördelningskort Utgift13b1-14a Utgift 8f-13a Utgift 15ö Hjälpkonto 902,1-961, Annuitetslån 20, , Annuitetslån 20, , Annuitetslån 25, , Annuitetslån 41, , Inkomst 1c Hjälpkonto , Hjälpkonto 912, Utgift 1a-4ö Utgift 8a-8f Utgift 5a-7d Utgift 15a0,1-15l Utgift 13b1-14a Utgift 7e1-7ö Utgift 11b-13a Utgift 15ö Inkomst Annuitetslån 20,37-20, Annuitetslån 41, , Hjälpkonto 902,1-961, Hjälpkonto 912, Annuitetslån 20, , Annuitetslån 21,308-40, Utgift 1a-4ö Utgift 8a-8f Utgift 5a-7d Utgift 13b-14a

59 signum G8 Fördelningskort Utgift 7e-7ö Utgift 11b-13a Utgift 15a0-15k Utgift 15ö ,042-4, ,045-3, ,200-3, ,010-5, ,200-5, ,351-5, ,621-5, ,760-5, ,042-6, ,042-4, ,042-8, ,671-8, ,200-3, ,045-3, ,010-5, ,161-5, ,300-5, ,472-5, ,710-5, , , ,042-4, ,042-8, , ,045-3, ,075-3, ,200-3, ,600-3, ,010-5, ,170-5, ,300-5, ,472-5,563

60 signum G8 Fördelningskort , ,730-5, ,042-6, ,522-6, ,0100-5, ,1110-5, ,200-5, ,300-5, ,720-5, ,6210-5, ,7100-5, ,7600-5, ,800-5, ,0420-6, ,4941-6, ,0450-3, ,0750-3, ,200-3, ,5200-3, ,042-8, ,1634-7, ,0450-4,

61 signum G9 Verifikationer

62 signum G10B Följesedlar till verifikationer, sammanträdesersättning

63 signum G10C Allegater till utgiftsverifikationer

64 signum G11 Memorialverifikationer

65 signum G12 Debiterings- och uppbördslängder för kommunalutskylder

66 signum G13 Hundskatteregister Se Kumla vidgade stad

67 signum G14 Nöjesskattelängder

68 signum G15 Restlängder å kommunalutskylder

69 signum G16 Avräkningsbok över redovisade restantier

70 signum G17 Övriga räkenskaper Donationsfonder Biljettbok

71 signum H Finansstatistik

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark 2011- Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk www.ajtte.com Denna publikation ingår i Forskningsarkivets

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 143 Borgen Vallentunavatten AB, 3 miljoner kronor (KS 2012.386) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla

Läs mer