Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter"

Transkript

1 C020/ ark

2 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars arkiv. Sitt eget ämbetsarkiv delade han i tre delar. De två första delarna speglar de två sidorna av en ärkebiskops arbete: arbetet inom stiftet och arbetet på rikskyrklig nivå. Utöver dessa två arkiv finns även ett arkiv med handlingar som Hultgren ansåg vara gemensamma för ärkebiskopsämbetet och biskopsmötet, där ärkebiskopen är ordförande. Detta är Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Vid ordnings- och förteckningsarbete har hans ordning behållits. Det innebär att arkivet i sin tur är uppdelat i två delar: handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter och ärkebiskopens ekumeniska och internationella uppgifter. Innan och under Gunnar Hultgrens ämbetstid rasade debatten om prästvigning av kvinnor och de första kvinnorna i Sverige prästvigdes av honom. Detta har naturligtvis satt stora spår i arkivmaterialet, främst i form av korrespondens med såväl ledare i Sverige och världen som med den svenska allmänheten. År 1964 firades ärkesätets 800-årsjubileum under stor pompa och med många internationella gäster i Uppsala. Därifrån finns både en stor mängd handlingar och en del fotografier. Arkivet innehåller även mycket material rörande den svenska utlandsverksamheten, internationella kontakter med Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet samt korrespondens med kyrkor och samfund i andra länder. Slutligen finns en riklig samling pressklipp från Gunnar Hultgrens ämbetstid. Sida 1 av1

3 Innehållsförteckning A Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter A1 Handlingar rörande inrikes uppgifter A1a Handlingar rörande biskopsvigningar vol A1b Handlingar rörande böndagsplakatet vol A1c Handlingar rörande predikanter vid riksdagens öppnande A1d Handlingar rörande kyrkomötet vol A1e Handlingar rörande prästvigning av kvinnor, den inomkyrkliga vol debatten A1f Skrivelser till och från Kungl. Maj:t och myndigheter vol A1g Handlingar rörande Johan Meijers fond vol A1h Handlingar rörande Kyrkliga arbetsfonden vol A1i Handlingar rörande ordensutmärkelser A1j Handlingar rörande ärkebiskopsämbetet, diverse vol A1k Handlingar rörande diskussionen kring kyrka - stat vol A1l Handlingar rörande rikskyrkliga högtider och förrättningar vol A1m Handlingar rörande ärkesätets 800-årsjubileum vol A2 Handlingar rörande organ och möten A2a Handlingar rörande Svenska kyrkans diakonistyrelse/centralråd, vol allmänt A2b Handlingar rörande Kyrkans presstjänst, Vår kyrka, Sks m.fl. organ vol A2c Handlingar rörande Allmänna kyrkliga mötet vol A3 Handlingar rörande Missionsstyrelsen A3a Handlingar rörande Missionsstyrelsen, allmänt vol A3b Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Sydafrika vol A3c Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Rhodesia vol A3d Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Tanzania/Tanganyika vol A3e Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Indien vol A3f Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Hongkong A3g Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Malaysia vol A4 Handlingar rörande Utlandsverksamhet A4a Handlingar rörande Sjömansvårdsstyrelsen vol A4b Handlingar rörande annan kyrklig verksamhet utomlands vol A5 Handlingar rörande organisationer A5a Handlingar rörande Samariterhemmet vol A5b Handlingar rörande Svenska bibelsällskapet Sida 1 av3

4 Innehållsförteckning A5c Handlingar rörande S:ta Katharinastiftelsen vol A5d Handlingar rörande övriga organisationer A6 Handlingar rörande diakoninämnden vol B B1 B1a B1b B1c B2 Handlingar rörande ärkebiskopens ekumeniska och internationella uppgifter Handlingar rörande ekumeniska nämnder och fonder Handlingar rörande Svenska ekumeniska nämnden Handlingar rörande Ärkebiskop Nathan Söderbloms minnesfond Handlingar rörande Samkristna skolnämnden Handlingar rörande Kyrkornas världsråd B2a Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, allmänt vol B2b Handlingar rörande Kyrkornas världsråds generalförsamlingar vol B2c Handlingar rörande Kyrkornas världsråds centralkommitté vol B2d B2e Handlingar rörande Kyrkornas världsråds exekutivkommitté Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Europeiska kyrkokonferensen B2f Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Faith and Orderkommissionen B2g Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Svenska kyrkohjälpen (Inter-Church-Aid) B3 B3a Handlingar rörande Lutherska Världsförbundet Handlingar rörande Lutherska Världsförbundet, Svenska sektionen vol B3b Handlingar rörande Lutherische Stiftung für ökumenische Forschung 1 vol B3c Handlingar rörande Lutherska världsförbundet, vol B3d B4 B4a Generalförsamlingen i Helsingfors 1963 Handlingar rörande Lutherhjälpen - Svenska kyrkohjälpen Handlingar rörande förbindelser med kyrkor och samfund utomlands Handlingar rörande förbindelser med Augustana Evangelical vol Lutheran Church B4b Handlingar rörande förbindelser med Norden vol B4c Handlingar rörande förbindelser med Tyskland vol B4d Handlingar rörande förbindelser med Frankrike vol B4e Handlingar rörande förbindelser med Belgien B4f Handlingar rörande förbindelser med England och Skottland vol B4g Handlingar rörande förbindelser med USA vol B4h B4i Handlingar rörande förbindelser med Baltikum, Polen och Tjeckoslovakien Handlingar rörande förbindelser med Ungern, Österrike 1 vol 1 vol vol B4j Handlingar rörande förbindelser med Romersk-katolska kyrkan vol B4k Handlingar rörande förbindelser med Ekumeniska patriarkatet och vol Sida 2 av3

5 Innehållsförteckning Greklands ortodoxa kyrka B4l Handlingar rörande förbindelser med Moskvapatriarkatet B4m Handlingar rörande förbindelser med övriga kyrkor i utlandet B5 Förbindelser med andra kyrkor och samfund i Sverige vol C C1 D D1 Trycksaker ningsurklipp vol Fotografier Fotografier vol Sida 3 av3

6 Handlingar rörande biskopsvigningar A1a Handlingar rörande: Torsten Bohlin, Gustaf Ljunggren; 1937 Torsten Ysander, Tor Andrae; 1938 Arvid Runestam, Bengt Jonzon; 1940 J. Cullberg; 1942 Manfred Björkqvist; 1948Gunnar Hultgren; Anders Nygren; 1950 Malmström; 1951Ingve Rudberg, Algot Anderberg; 1953 Dick Helander; 1954Ljungberg; 1955 Gösta Lundström; 1956 Sven Danell Ruben Josefson, N. Bolander, Ragnar Askmark 1960 Martin Lindsström; mfl Sida 2 av 69

7 Handlingar rörande böndagsplakatet A1b Böndagsplakat samt sammanställningar och handlingar rörande böndagsplakat Sida 3 av 69

8 Handlingar rörande predikanter vid riksdagens öppnande A1c Ingår i A1d: Sida 4 av 69

9 Handlingar rörande kyrkomötet 1963 A1d Häri även Handlingar rörande predikanter vid riksdagens öppnande A1c. Sida 5 av 69

10 Handlingar rörande prästvigning av kvinnor, den inomkyrkliga debatten A1e Sida 6 av 69

11 Skrivelser till och från Kungl. Maj:t och myndigheter A1f Sida 7 av 69

12 Handlingar rörande Johan Meijers fond A1g Sida 8 av 69

13 Handlingar rörande Kyrkliga arbetsfonden A1h Sida 9 av 69

14 Handlingar rörande ordensutmärkelser A1i Ingår i A1j. Sida 10 av 69

15 Handlingar rörande ärkebiskopsämbetet, diverse A1j Häri även Handlingar rörande ordensutmärkelser, A1i. Sida 11 av 69

16 Handlingar rörande diskussionen kring kyrka - stat A1k Sida 12 av 69

17 Handlingar rörande rikskyrkliga högtider och förrättningar A1l Sida 13 av 69

18 Handlingar rörande ärkesätets 800-årsjubileum 1964 A1m Förberedelser: Press, Utställningsutskottet, Planeringsutskottet, Jubileumskommittén Inbjudningar och tackskrivelser Högtidligheterna:Gudstjänsten, Banketten, Gåvor, Tal, Transporter, middagar och luncher, Brev och telegram, Ungdomskonferensen "En tjänande kyrka", Konferensen "Konst som rit" Konferens för liturgi och kyrkomusik Sekretariat och ekonomi Trycksaker och minnessaker. Fotografier, se D1: ningsurklipp Fotoalbum ingår i D1: 1. Sida 14 av 69

19 Handlingar rörande Svenska kyrkans diakonistyrelse/centralråd, allmänt A2a Svenska kyrkans diakonistyrelse ombildades till Svenska kyrkans centralråd Sida 16 av 69

20 Handlingar rörande Kyrkans presstjänst, Vår kyrka, Sks m.fl. organ A2b Sida 17 av 69

21 Handlingar rörande Allmänna kyrkliga mötet A2c Allmänna kyrkliga mötet 1960, 1964, 1967 Sida 18 av 69

22 Handlingar rörande Missionsstyrelsen, allmänt A3a Sida 20 av 69

23 Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Sydafrika A3b Sida 21 av 69

24 Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Rhodesia A3c Sida 22 av 69

25 Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Tanzania/Tanganyika A3d Sida 23 av 69

26 Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Indien A3e Sida 24 av 69

27 Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Hongkong A3f Ingår i A3g: Sida 25 av 69

28 Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Malaysia A3g Häri även Handlingar rörande Missionsstyrelsen, Hongkong, A3f. Sida 26 av 69

29 Handlingar rörande Sjömansvårdsstyrelsen A4a Sida 28 av 69

30 Handlingar rörande annan kyrklig verksamhet utomlands A4b Kyrklig verksamhet i Argentina, Italien, Mexico, Schweiz, Spanien, Portugal, Sydafrika, Turkiet m.fl. länder Sida 29 av 69

31 Handlingar rörande Samariterhemmet A5a Häri även A5b. Sida 31 av 69

32 Handlingar rörande Svenska bibelsällskapet A5b Ingår i A5a: Sida 32 av 69

33 Handlingar rörande S:ta Katharinastiftelsen A5c Med handlingar rörande Margit Sahlin. Häri även Handlingar rörande Svenska bibelsällskapet, A5d. Sida 33 av 69

34 Handlingar rörande övriga organisationer A5d Ingår i A5c: Sida 34 av 69

35 Handlingar rörande diakoninämnden A

36 Handlingar rörande Svenska ekumeniska nämnden B1a Sida 37 av 69

37 Handlingar rörande Ärkebiskop Nathan Söderbloms minnesfond B1b Serien inbunden Protokollsbok. Volymen överförd till minnesfondens arkiv. Sida 38 av 69

38 Handlingar rörande Samkristna skolnämnden B1c Sida 39 av 69

39 Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, allmänt B2a Sida 41 av 69

40 Handlingar rörande Kyrkornas världsråds generalförsamlingar B2b Handlingar rörande generalförsamlingarna i New Delhi 1961 och Uppsala 1968 samt övriga handlingar Sida 42 av 69

41 Handlingar rörande Kyrkornas världsråds centralkommitté B2c Häri även Handlingar rörande Kyrkornas världsråds exekutivkommitté, B2d, Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Europeiska kyrkokonferensen, B2e, Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Faith and Order-kommissionen, B2f och Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Svenska kyrkohjälpen (Inter-Church-Aid), B2g. Sida 43 av 69

42 Handlingar rörande Kyrkornas världsråds exekutivkommitté B2d Ingår i B2c: Sida 44 av 69

43 Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Europeiska kyrkokonferensen B2e Ingår i B2c: Sida 45 av 69

44 Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Faith and Order-kommissionen B2f Ingår i B2c: Sida 46 av 69

45 Handlingar rörande Kyrkornas världsråd, Svenska kyrkohjälpen (Inter-Church-Aid) B2g Ingår i B2c: Sida 47 av 69

46 Handlingar rörande Lutherska Världsförbundet, Svenska sektionen B3a Sida 49 av 69

47 Handlingar rörande Lutherische Stiftung für ökumenische Forschung B3b Sida 50 av 69

48 Handlingar rörande Lutherska världsförbundet, Generalförsamlingen i Helsingfors 1963 B3c Häri även Handlingar rörande Lutherhjälpen - Svenska kyrkohjälpen, B3d. Sida 51 av 69

49 Handlingar rörande Lutherhjälpen - Svenska kyrkohjälpen B3d Ingår i B3c:1. Sida 52 av 69

50 Handlingar rörande förbindelser med Augustana Evangelical Lutheran Church B4a Handlingar rörande kyrkan och dess jubileum Sida 54 av 69

51 Handlingar rörande förbindelser med Norden B4b Island , Finland , Danmark och Norge Sida 55 av 69

52 Handlingar rörande förbindelser med Tyskland B4c Sida 56 av 69

53 Handlingar rörande förbindelser med Frankrike B4d Häri även A2de. Sida 57 av 69

54 Handlingar rörande förbindelser med Belgien B4e Ingår i A2dd:1. Denna serie finns ej. Kanske har arkivet förtecknats om någon gång och hänvisningen inte blivit ändrad. Vet ej var handlingarna finns /NH 2015 Sida 58 av 69

55 Handlingar rörande förbindelser med England och Skottland B4f The Church of England och Anglican Communion The Church of England och Anglican Communion The Church of Scotland Sida 59 av 69

56 Handlingar rörande förbindelser med USA B4g Lutheran Church in America, Episcopal Church, Latvian Evangelical Lutheran Church och Gunnar W. E. Nicholsons Fellowship Sida 60 av 69

57 Handlingar rörande förbindelser med Baltikum, Polen och Tjeckoslovakien B4h Häri även Handlingar rörande förbindelser med Ungern, Österrike, B4i. Sida 61 av 69

58 Handlingar rörande förbindelser med Ungern, Österrike B4i Ingår i B4h: Sida 62 av 69

59 Handlingar rörande förbindelser med Romersk-katolska kyrkan B4j Romersk-katolska kyrkan allmänt Andra Vatikankonciliet Sida 63 av 69

60 Handlingar rörande förbindelser med Ekumeniska patriarkatet och Greklands ortodoxa kyrka B4k Häri även Handlingar rörande förbindelser med Moskvapatriarkatet, B4l och Handlingar rörande förbindelser med övriga kyrkor i utlandet, B4m. Sida 64 av 69

61 Handlingar rörande förbindelser med Moskvapatriarkatet B4l Ingår i B4k: Sida 65 av 69

62 Handlingar rörande förbindelser med övriga kyrkor i utlandet B4m Ingår i B4k: Australien, Canada, Egypten, Etiopien, Koptiska kyrkan, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Latinamerika, Portugal, Ryssland, Schweiz och USA. Med Postbok Sida 66 av 69

63 Förbindelser med andra kyrkor och samfund i Sverige B Sida 67 av 69

64 ningsurklipp C Klipp rörande ekumenik, kvinnliga präster, stat-kyrka, biskopsutnämningar och biskopsmötet Klipp rörande ekumenik, romerska kyrkan, kyrkligt arbete, kultur och sammhälle och utlandsfrågor Klipp rörande biskopsutnämningar, biskopsmötet, stat-kyrka, bibel och bekännelse och ekumenik Klipp rörande utlandsfrågor, kultur och samhälle, kyrkligt arbete, romerskkatolska kyrkan och kyrkomötet Klipp rörande ekumenik, bibel och bekännelse, stat-kyrka, biskopsutnämningar och biskopsmötet Klipp rörande utlandsfrågor, kultur och samhälle, kyrkligt arbete och romersk-katolska kyrkan Klipp rörande ekumenik, bibel och bekännelse, stat-kyrka, biskopsutnämningar och biskopsmötet Klipp rörande ulandsfrågor, kultur och samhälle, kyrkligt arbete och romersk-katolska kyrkan Sida 68 av 69

65 Fotografier D Inga fotografier från 1968 har påträffats i denna volym, utan endast fotoalbum och lösa fotografier från ärkestiftets 800-årsjubileum 1964, se serie A1m (de lösa bilderna från A1m:6). Sida 69 av 69

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter A0 s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande biskopsvigningar A1a 1 1932-1948 2 1949-1957 3 1959-1966

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Vagabonds Resebarometer 2010

Vagabonds Resebarometer 2010 Juni 2010 Vagabonds Resebarometer 2010 - Svenska folkets resvanor Vagabonds Resebarometer 2010 är en årlig reseundersökning som kartlägger svenska folkets resvanor. Det är en totalundersökning av våra

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift C020/ ark0045.02 2015-11-26 Historik Historik för. Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Inledning Kartlägger hur sociallagstiftningen förändrats med avseende

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1969 1978 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:2, B:1, B:2 och B:3. 1980 1990 Ingår i volym A1:1. Protokoll för 1981 saknas. 1991 2003 Ingår i volym A1:1.

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift Handlingar rörande domkapitel, prästerskap och församlingar A1 Handlingar rörande svenska församlingar i utlandet A3 Serien i kartong. 1 1958-1967 Handlingar rörande Ulrika Eleonora församling i London,

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

PISA (Programme for International

PISA (Programme for International INGMAR INGEMANSSON, ASTRID PETTERSSON & BARBRO WENNERHOLM Svenska elevers kunskaper i internationellt perspektiv Rapporten från PISA 2000 presenterades i december. Här ges några resultat därifrån. Projektet

Läs mer

Publiceringsanalyser vid Vetenskapsrådets analysenhet

Publiceringsanalyser vid Vetenskapsrådets analysenhet Publiceringsanalyser vid Vetenskapsrådets analysenhet Calle Jacobsson, Staffan Karlsson, Daniel Wadskog Analysenheten, Avdelningen för forskningspolitiska frågor Vetenskapsrådets publikationsdatabas Grundmaterialet

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Samlarklubben Skilling

Samlarklubben Skilling Priser Auktion April 2012 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris 1 = 90 36 = 5 71 = 200 106 = 150 141 = 5 2 = 20 37 = - - - 72 = 130 107 = 100 142 = - - - 3 = 15 38 = - - - 73 = 90 108 = 260 143 = 25

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

DAVO Album Skandinavien Västeuropa

DAVO Album Skandinavien Västeuropa Skandinavien Standard Regular Luxus Pris Pris Pris Sverige 1 1855-1989 1855-1969 1855-1969 720 650 1370 Sverige 2 1990-2013 1970-1979 1970-1979 680 550 980 Sverige 3 1980-1995 1980-1995 - 650 1370 Sverige

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning av utländska gästnätter Under januari-april ökade de utländska besökarnas gästnätter med 1 i. Ökningen i var större än i hela Stockholm- Mälarregionen och

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 4 900 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar Rapport om myndigheters informationsförfrågningar juli december Apple tar skyddet av din information på största allvar och vi gör vårt yttersta för att erbjuda säkraste möjliga hårdvara, mjukvara och tjänster.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Spanien. Storbritannien

Spanien. Storbritannien Energimarknad 24 Svensk kärnkraftproducerad el per invånare i jämförelse med andra länder år 21 kwh/invånare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sverige Belgien Finland Frankrike Slovakien Spanien Storbritannien Tyskland

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer