Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum"

Transkript

1 Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal 1960-tal Accession: Ständigt pågående Sammanfattning: Protokoll, kontrakt, offerter, korrespondens, kassaverifikationer, trycksaker etc. i original om ej annat anges. 1. Handlingar från och rörande Folkets Parkers Centralorganisation 1.1 Styrelse- och Revisionsberättelse från kongressen Förteckning över deltagarna i kongressen Diverse utskick och direktiv rörande biljettpriser, nöjesskatt, tecknande av försäkringar etc. 2. Handlingar rörande styrelsen i Eksjö Folkets Parkförening 2.1 Utdrag ur protokoll fört vid årsmöten med Eksjö Folkets Parkförening 1948 samt Verksamhets- och revisionsberättelser: 1946, 1947, 1948, 1949, Diverse korrespondens till styrelsen i Eksjö Folkets Parkförening Diverse korrespondens från styrelsen i Eksjö Folkets Parkförening Diverse offerter ställda till Eksjö Folkets Parkförening Handlingar rörande verksamheten vid Eksjö Folkets Park 3.1 Kontrakt rörande orkestrar, artister, teatersällskap rekvisita och scenografi Bok över utgifter Kassaverifikationer Övrigt material från och rörande Eksjö Folkets Parkförening 4.1 Nöjesskattedeklarationer 1948, 1949, 1953, 1954, Eksjö Folkets Park Jubileumsskrift Medlemsbok Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park. Oanvänd. 4.4 Medlemsbok Eksjö Folkets Parkförening, 5 st. Oanvända. 4.5 Block för inkomsttablå

2 4.6 Skylt Ring Servitris 4.7 Vapendepoten Falun, katalog n:o Katalog från Föreningscentralen i Sundsvall 4.9 Program Eksjö Folkets Park 1952 och Kopior. Utställningsmaterial från Eksjö Museum Uppgift om rivningen av Eksjö Folkets Park. E-postkorrespondens från Eksjö museum 2004.

3 Arkivförteckning för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning nr 195 vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum Arkivbildare: Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning nr 195 Titel: Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning nr 195 Omfång: 0,4 hyllmeter Tid: ca Accession: Avslutad Sammanfattning: Kassaböcker, protokoll, medlemsmatriklar, verksamhetsberättelser, cirkulär och trycksaker etc. i original. 1. Matriklar 1.1 Medlemsmatrikel ca Medlemsmatrikel ca Kontingentmatrikel Kontingentmatrikel Kassaböcker 2.1 Huvudbok Kassaböcker, 9 st, Protokoll Verkstadsklubben 3.1 Protokollbok för styrelsen i Verkstadsklubben Protokollbok för Eksjö-verkens Verkstadsklubb Protokoll över konferenser och kongresser 4.1 Förslag och motioner till Svenska Järn- och metallarbetareförbundets 10:de ordinarie kongress Protokoll över förhandlingar vid konferens mellan Svenska Metallarbetareförbundet och Sveriges Verkstadsförening, Stockholms Folkets hus Protokoll vid Sv. Metallindustriarbetareförbundets 13:e kongress i Stockholm Protokoll över förhandlingar vid konferens mellan Svenska Metallarbetareförbundet och Sveriges Verkstadsförening, Stockholms Folkets hus 1920.

4 4.5 Protokoll från Verkstadsarbetarekonferensen Protokoll fört vid Sv. Metallindustriarbetareförbundets 15:de kongress Dagordning, arbetsordning och motioner vid Landsorganisationens tionde ordinarie kongress Verkstadsindustrins informationskonferens angående dyrtidstilläggets inräkning i lönerna Verksamhetsberättelser 5.1 Verksamhetsberättelser för Sv. Järn- och Metallarbetareförbundet. Årgångar , , 1908, 1909, 1911, 1912, Verksamhetsberättelser för Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Årgångar 1914, 1915, 1924, 1925, 1930, Trycksaker 6.1 Eksjö metall 50 år. 50-årsskrift för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 195 i Eksjö Två exemplar , Valter Åhman. LO-skriftserien Stadgar för Landsorganisationen i Sverige Syndikalismen i Svensk jordmån, Gustav Möller Jern og Metallarbeideren. Nr 2, Ackordstidlista för bilbranschen. Odaterat. 7. Övrigt 7.1 Diverse kassaverifikationer Diverse cirkulär och övriga utskick Förteckning över förlorade medlemsböcker Utredningar över löneförhållanden och arbetstid vid firmor och industrier i Eksjö

5 Arkivförteckning för handlingar rörande EGIK och Ryttarspelen vid Eksjö Museum Titel: EGIK och Ryttarspelen. Tid: Accession: ständigt pågående. Sammanfattning: sammanställningar, korrespondens, broschyrer, tidningsartiklar, fotografier, etc. i original, avskrift och kopia. 1. Ryttarspelen 1.1. Ryttarspelet a. Protokoll och arbetsorder. Original b. Korrespondens. Original c. Artiklar. Original Ryttarspelet a. Räkenskaper. Original b. Försäkringsbrev och tillståndsorder. Original c. Redovisning. Original Ryttarspelet a. Räkenskaper. Original Eksjö gymnastik- och idrottsklubb 2.1. Medlemsblad. Original Handlingar rörande klubbens uppkomst och jubileer. Original och avskrifter Artiklar. Original och kopior Artiklar, reklam, program 3.1. Artiklar rörande Albert Engströmsrundan. Original och kopior samt odaterat Reklam och artiklar. Original Program och listor rörande skytteklubben. Original

6 Arkivförteckning för handlingar rörande olika föreningar vid Eksjö Museum Titel: Föreningar i Eksjö. Tid: Accession: ständigt pågående. Sammanfattning: artiklar, broschyrer, inbjudningar, register etc. i original och kopia. 1. Handlingar rörande föreningslivet i Eksjö 1.1. Artiklar rörande Eksjö Köpmannaförening. Kopior Handlingar rörande fackföreningar. Kopior Artiklar rörande Fredrika Bremerförbundet. Kopior Handlingar rörande Borgerskapskassan. Kopior samt odaterat Handlingar och fotografi rörande Eksjö Fruntimmersförening. Kopior Handlingar rörande Eksjö Hundramannaförening. Kopior Artiklar rörande Eksjö orkesterförening. Kopior Artiklar rörande Eksjö manskör. Kopior Handlingar rörande Riksförbundet Rättvisa åt Landsorten. Original. Odaterat Artiklar rörande Rotary Lions. Kopior Handlingar rörande Eksjö Folkdanslag. Original. Odaterat Handlingar rörande Arendt Byggmästares gille. Original och kopior samt odaterat Handlingar rörande Eksjö Fastighetsägareförening. Original Handlingar rörande Ungdomsrådet i Eksjö. Kopior Handlingar rörande Skuruhatt. Kopior Handlingar rörande Österbymo Föreläsningsförening. Original Artiklar rörande hantverksföreningen. Original och kopior Handlingar rörande sydöstra Sveriges konditorförening. Original samt odaterat Artiklar rörande Eksjö Typografklubb. Kopior

7 Arkivförteckning för Eksjö Museums handlingar rörande Föreningen Norden Titel: Föreningen Norden. Tid: Accession: avslutad. Sammanfattning: tidningsartiklar, fotografier, reseprogram, vykort i original och kopior. 1. Handlingar rörande Föreningen Norden 1.1. Urklippbok med artiklar, vykort, reseprogram, reklam. Original Nordens framtidsland Nordkalotten Artiklar rörande Eksjö och Aerö. Original och kopior Vykort (och tavelbitar(?)) från Aerö och Aerököbing. Odaterade.

8 Arkivförteckning för handlingar rörande Hushållssällskapet Jönköpings län vid Eksjö Museum Titel: Hushållssällskapet Jönköpings län. Tid: Accession: avslutad. Sammanfattning: sällskapets tryckserie åren 1907 samt samt vägledning för besökare och handlingar rörande Skedhults säteri. Arkivbox och arkivalier bör hanteras med försiktighet. 1. Jönköpings län Hushållssällskaps handlingar och tidskrift :III :I :III :II. 2. Övriga handlingar rörande Jönköpings läns Hushållssällskap 2.1. Vägledning för besökare. Kopior. Odaterad Handlingar rörande Skedhults säteri. Kopia. Odaterad Särtryck ur förvaltningsberättelse Kopior

9 Arkivförteckning för handlingar rörande IOGT-NTO i Eksjö vid Eksjö Museum Titel: IOGT-NTO nykterhetsrörelsen och templet. Tid: Accession: ständigt pågående. Sammanfattning: räkenskaper, korrespondens, sammanställningar, tidningsartiklar, fotografier, föremål etc. i original och kopia. Arkivboxen och arkivalierna bör behandlas med viss försiktighet. 1. Räkenskaper Rörelsens historia 2.1. Handlingar rörande rörelsens historia och tempelhuset. Original och kopior samt odaterat Medlemsmatrikel för ungdomsförbundet. Original Fotografier rörande rörelsens historia. Original. Odaterade Korrespondens. Original Artiklar rörande nykterhetsrörelsen. Kopior Stadgar för ungdomsföreningen. Kopior Program för underhållningskvällar. Original Föremål tillhörande rörelsen 3.1. Program. Original Ordningsskylt. Original. Odaterad Rörelsens flagga. Original. Odaterad.

10 Arkivförteckning för handlingar rörande nykterhetsrörelsen vid Eksjö Museum Titel: Nykterhetsrörelsen. Tid: Accession: ständigt pågående. Sammanfattning: tidningsartiklar och föreläsningar i kopia. 1. Nykterhetsrörelsen i Eksjö 1.1. Handlingar från föreläsning på förbudskongressen Kopior Artiklar rörande nykterhetsrörelsen. Kopior Reklam. Kopia. Odaterat.

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse

Arbetsordning för klubbstyrelse Arbetsordning för klubbstyrelse 1. Styrelsemöten 2. Klubbmöten 3. Suppleanter 4. Kallelse 5. Protokoll 6. Styrelsens befogenheter 7. Firmatecknare 8. Attesträtt 9. Utåtriktad information och klubbens korrespondens

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer