Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud."

Transkript

1 Gör ett val om Avivas erbjudande att betala dig för att du ska avstå din rätt till särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Limited och Commercial Union Life Assurance Company Limited. Dokumentet är tryckt på återvinningsbart papper. GN /2009 Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud.?

2 Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud Clare är främst känd för sitt tidigare arbete som generaldirektör ( ) för Ofgas, tillsynsmyndighet för gasbranschen. Som generaldirektör gick hon i spetsen för införandet av valmöjligheter och konkurrens för att tillhandahålla varor och tjänster rörande gas i Storbritannien. Det ledde till stora förbättringar av effektiviteten i branschen och då till betydande prissänkningar för konsumenterna för deras gasleveranser. Under sin karriär har hon också verkat som ekonom på Storbritanniens finansministerium, föreläst vid London Business School, etablerat och lett privata företagsintressen och innehaft en rad icke ledande chefsposter. Detta dokument har utarbetats och ges ut av Clare Spottiswoode CBE, som står som ansvarig för det, och följer hennes uppdrag i egenskap av försäkringstagarnas ombud avseende förslaget till omallokering av de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Limited och Commercial Union Life Assurance Company Limited. Närmare information om hennes roll och avseende i vilken mån hon förlitat sig på att den information som hon tillhandahållits av Aviva är riktig och fullständig, återfinns i hennes rapport.

3 Juni 2009 Office of the Policyholder Advocate PO Box London EC3P 3AE Bästa försäkringstagare Sedan det tidigare omallokeringserbjudandet meddelades i juli 2008 och mitt brev till er i september har finansvärlden utsatts för stora svängningar. En effekt har varit betydande förändringar av värdet på tillgångar och därmed även av värdet på de övertagna förmögenhetsmassorna. Detta har gjort att Aviva dragit tillbaka det erbjudande som man ursprungligen lade fram i juli 2008 och ersatt det med ett nytt erbjudande. Jag anser att man enligt FSA:s (Financial Services Authority, den brittiska tillsynsmyndigheten) regler genom det nya erbjudandet tillgodoser de allra flesta försäkringstagares intressen och ställningen för de försäkringstagare som inte antar erbjudandet är vederbörligt skyddad. Ditt erbjudande I detta informationspaket får du ett brev från Aviva som innehåller ett enskilt erbjudande som gäller din försäkring. Detta erbjudande innebär att vi betalar dig ett belopp 1 mot att du avsäger dig din rätt att erhålla några framtida särskilda utdelningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna för två av Avivas with profits-fonder. (Om du inte känner till dessa villkor ber vi dig titta på sidan 4 i denna guide, som för dig vidare till ett avsnitt med Frågor och svar och mer ingående förklaringar av de olika aspekterna av omallokeringsförslaget). Det är viktigt att observera att även de försäkringstagare som i framtiden kanske skulle tjäna ekonomiskt på att rösta Nej sannolikt måste behålla sina försäkringar under många år innan deras eventuella framtida särskilda utskiftningar kan överstiga detta erbjudande. För att hjälpa dig att fatta ett beslut om huruvida du ska anta erbjudandet grundas min vägledning på grupper av försäkringar som är likvärdiga. Denna vägledning finns på sidorna Oron på världens finansmarknader har lett till att värdet på den övertagna förmögenhetsmassan sjunkit sedan det tidigare erbjudandet i juli Det nya erbjudandet från Aviva är en förändring från ett fast erbjudande till ett som kan förändras beroende på förmögenhetsmassans värde. Brevet med erbjudandet från Aviva innehåller uppgifter om det lägsta belopp du får om du röstar Ja. Det blir högre om den övertagna förmögenhetsmassan under sommaren 2009 är värd mer än GBP 1,2 miljarder. I slutet av 2008 uppgick värdet till GBP 1,5 miljarder (se kommentar på sidan 7). Denna process ger försäkringstagarna möjlighet att vinna på att förmögenhetsmassornas värde ökar, samtidigt som man säkerställer att du vet vilket lägsta belopp du kan komma att erhålla. Om brittisk domstol, som måste godkänna förslaget, godkänner omallokeringen och man får det slutliga godkännandet från Avivas styrelse, är avsikten att Aviva ska påbörja utbetalningarna i november fortsättning 1 För de allra flesta försäkringstagarna 1

4 Sammanfattning: - för de allra flesta försäkringstagarna är erbjudandet förmånligare än vad de kan förväntas erhålla från eventuella särskilda utskiftningar under försäkringens löptid. - med utgångspunkt från Avivas grundläggande antaganden om vad som kan hända om man inte genomför någon omallokering, beräknar vi att det belopp som försäkringstagare skulle kunna förvänta sig att få från förmögenhetsmassan enligt gällande FSA-regler är omkring GBP 100 milj., medan försäkringstagare erbjuds GBP 500 milj. när förmögenhetsmassorna värderas till GBP milj. (dvs. GBP 1,2 miljarder). - det finns ett minsta betalningserbjudande på GBP 200, oavsett försäkringens storlek. Denna minimiersättning blir högre om förmögenhetsmassans värde överstiger GBP 1,2 miljarder. - i brevet du fått från Aviva visas den lägsta betalning du kan komma att få för din försäkring. Även den höjs om förmögenhetsmassan överstiger GBP 1,2 miljarder sommaren försäkringstagarna har ett verkligt fritt val du är inte bunden av något majoritetsbeslut. Det innebär att om du vill anta erbjudandet måste du fylla i röstsedeln och skicka in den i bifogat kuvert. - de som inte önskar anta erbjudandet kommer under många olika omständigheter att ha minst lika bra förutsättningar som hittills. Dessutom: - det belopp som omfattas av erbjudandet kommer att fastställas så nära det förväntade utbetalningstillfället som möjligt. Det innebär att försäkringstagare kommer att vinna på en eventuell ökning av förmögenhetsmassans värde över GBP 1,2 miljarder. - om förmögenhetsmassan faller under GBP 1,2 miljarder och Aviva beslutar att genomföra omallokeringen kommer den lägsta utbetalningen ändå att vara GBP 200. I diagrammen på nästa sida visas hur erbjudandet kommer att förändras på en glidande skala, beroende på förmögenhetsmassans värde sommaren Det vänstra diagrammet visar det totala belopp som Aviva skulle betala vid olika värden på förmögenhetsmassan om samtliga försäkringstagare antar erbjudandet. I det högra diagrammet visas hur det lägsta beloppet för respektive försäkring förändras vid olika värden på förmögenhetsmassan. För många försäkringstagare kommer erbjudandet att vara högre än det lägsta beloppet, eftersom det baseras på ett antal faktorer, däribland storleken på placeringen, typ av försäkring och hur lång löptid försäkringen har kvar. 2

5 Totalt erbjudande vid olika förmögenhetsvärden milj GBP Övertagna förmögenhetsmassor (miljarder GBP) Lägst erbjudande vid olika förmögenhetsvärden GBP Övertagna förmögenhetsmassor (miljarder GBP) Du väljer Under hela diskussionen med Aviva har jag varit noga med att försäkringstagarna ska ha ett verkligt val när det gäller omallokeringsförslagen. Vi har arbetat hårt för att se till att om du av någon anledning inte vill anta erbjudandet ska din position vara fortsatt tryggad. Nu har du möjlighet att bestämma om du vill anta erbjudandet eller inte. Om du vill veta mer om omallokeringen än vad som framgår av den här vägledningen är du välkommen att läsa min rapport (se sidan 26). Hur FSA:s regler påverkar På det sätt som FSA:s regler för närvarande tillåter att förmögenhetsmassan används, minskar värdet på de eventuella särskilda utskiftningar du avstår från väsentligt om du antar detta erbjudande. I min vägledning jämförs vad du, enligt FSA:s regler, avstår från med erbjudandet. Slutsats Det är ingen överdrift att säga att det råder extraordinära förhållanden och under sådana omständigheter är det mycket positivt att ett erbjudande läggs fram. Jag anser att Avivas förslag ligger i alla berättigade försäkringstagares intresse, med tanke på att - du får ett erbjudande som i de allra flesta fall innebär mer än du rimligtvis kan förvänta dig att erhålla vid framtida särskilda utskiftningar ur den övertagna förmögenhetsmassan - du har ett verkligt val mellan att anta erbjudandet eller inte och om du inte antar erbjudandet har du i stort sett kvar samma förutsättningar som i dag. Jag hoppas att vi nu kan slutföra omallokeringen och att de som vill anta erbjudandet kan se fram emot att erhålla utbetalningarna i slutet av året. Med vänlig hälsning Clare Spottiswoode CBE 3

6 Innehållsförteckning Centrala frågor 4 Hur denna vägledning är upplagd 5 Vägledning för försäkringstagare från försäkringstagarnas ombud, Clare Spottiswoode CBE 8 Vägledning Vanliga premieförsäkringar som förfaller till betalning före utgången av 2016 (automatiskt vid förfall eller för att man tänker lösa in dem innan dess) 9 Vägledning Försäkringar med engångspremie 10 Vägledning Vanliga premieförsäkringar som förfaller till betalning mellan 2017 och 2021 (automatiskt vid förfall eller för att man tänker lösa in dem under denna tid) 11 Vägledning Vanliga premieförsäkringar som förfaller till betalning efter 2021 (automatiskt vid förfall eller för att man tänker lösa in dem före 2021) Bakgrundsinformation Hur denna vägledning är upplagd Denna vägledning är indelad i avsnitt och du hittar den viktigaste informationen på sidorna I resten av vägledningen finns en mängd information som kan vara intressant och nyttig, med närmare uppgifter om något av det som utmärker with profits-försäkringar och omallokeringen. Några försäkringstagare kanske också vill läsa Clare Spottiswoodes rapport eller sammanfattning. Vill du ha mer information kan du ringa till oss på: För Republiken Irland ringer du till Ringer du internationellt är numret Du kan också skriva till oss på adressen: Office of the Policyholder Advocate PO Box London EC3P 3AE Storbritannien. Eller besök vår webbplats på (endast på engelska). 12 Kort om omallokeringen Varför omallokeringen genomförs Frågor och svar 19 Hur FSA:s gällande regler påverkar försäkringstagare 20 Vad Avivas försäljning av nya försäkringar betyder för omallokeringen Varför förmögenhetsmassan inte delas 90:10 vid en omallokering 24 Så har Clare Spottiswoode och hennes team gått till väga 25 Kommande steg 26 Mer information 27 Kontaktuppgifter 4

7 Vägledning för försäkringstagare från försäkringstagarnas ombud, Clare Spottiswoode CBE I detta avsnitt lägger jag fram mina synpunkter på hur erbjudandet ter sig för olika grupper av försäkringstagare. Därigenom ger jag viss vägledning som hjälp för att besluta om man ska anta eller avvisa erbjudandet. Enligt gällande FSA-bestämmelser innebär det för de allra flesta försäkringstagare att man erhåller en större summa än det belopp man kan förvänta sig att erhålla under försäkringens hela löptid. Vi har sett till att de som inte antar erbjudandet är skyddade. Om du bestämmer dig för att rösta Nej eller inte rösta alls, så kan du vara säker på att under en lång rad omständigheter ha i stort sett samma ställning som du har i dag. Försäkringstagarna har en verklig valmöjlighet. With profits-försäkringar är komplicerade och utfallet av dem beror på en mängd faktorer som alla kan variera. Jag hoppas vägledningen är tillräcklig för att du ska kunna bestämma hur du ska göra. Behöver du mer information som stöd finns det i avsnittet Frågor och svar och närmare förklaringar av vissa frågor finns längre fram i denna vägledning. Det val du måste göra Röstar du Ja säljer du i praktiken dina rättigheter till eventuella framtida särskilda utskiftningar ur den övertagna förmögenhetsmassan 1 till Aviva, i utbyte mot en ersättning. Betalningen skickas till försäkringstagarna från november Du måste fylla i den röstsedel du fått som en del av detta informationspaket. Du kommer att ha en röst för varje försäkring. Har du mer än en berättigad försäkring måste du rösta en gång för varje försäkring för att registrera hur du vill göra. Du kan göra olika val för var och en av dina försäkringar. Om du beslutar att inte anta erbjudandet har du kvar dina rättigheter till eventuella framtida särskilda utskiftningar, men du får ingen utbetalning. Röstar du inte räknas det som en Nej-röst. Du kanske får ett brev från Aviva med en påminnelse om omröstningen. 1 För enkelhets skull hänvisar vi till "den övertagna förmögenhetsmassan" eller "förmögenhetsmassan" i resten av den här väglednngen. Vad du bör tänka på när du läser sidorna Vi har uppskattat hur sannolikt det är att det blir särskilda utskiftningar i framtiden om en omallokering inte genomförs, dvs. om allt förblir som det är i dag. Det hjälper oss att göra en bedömning av vilket belopp försäkringstagarna avsäger sig rätten till. Det kan jämföras med erbjudandet om omallokering. 2. Flera faktorer är viktiga för att avgöra om det skulle kunna bli särskilda utskiftningar i framtiden och hur stora de kan tänkas bli. Några sådana faktorer är: - Utvecklingen på finansmarknaden. Utvecklas marknaden väl betyder det att förmögenhetsmassan sannolikt växer, vilket gör det mer sannolikt att det finns mer pengar för särskilda utskiftningar i framtiden. - Om marknaderna inte utvecklas väl är det mindre troligt att det ska finnas några pengar till särskilda utskiftningar i framtiden. - Hur länge försäkringstagare behåller sina försäkringar. Om fler försäkringstagare än Aviva antar beslutar att lösa in sina försäkringar (en faktor som vi räknar in i grundfallet, se sida 7) kommer i framtiden färre personer att dela eventuella särskilda utskiftningar. - Om å andra sidan färre försäkringstagare än man förväntar sig löser in sina försäkringar, kommer eventuella särskilda utskiftningar att vara värda mindre för dem eftersom man kommer att dela dem med fler personer. - Även hur många nya with profits-försäkringar Aviva säljer har betydelse. FSA tillåter att förmögenhetsmassan används för att täcka det kapitalbehov som behövs för ny verksamhet, vilket gör att dessa pengar inte är tillgängliga för särskilda utskiftningar. Ju mer förmögenhetsmassan används för att subventionera ny verksamhet på det här sättet, desto mindre kan man räkna med att få i form av särskilda utskiftningar. (Se sidan 20 för ytterligare information om varför försäljningen av nya försäkringar är viktig vid en omallokering.) - Om färre nya subventionerade with profitsförsäkringar säljs än förväntat är det möjligt att det skulle finns mer pengar för särskilda utskiftningar. 5

8 3. Det finns andra faktorer som kan påverka ditt beslut. Däribland: - Huruvida du föredrar tryggheten med ett erbjudande nu jämfört med möjligheten att du kanske får mer senare i särskilda utskiftningar som skulle läggas till din försäkring i form av bonusar. - Hur många år din försäkring har kvar att löpa. Ju längre din försäkring löper, desto större är möjligheten att det blir särskilda utskiftningar under den återstående löptiden. - Det kan finnas skattefördelar med att anta erbjudandet (som man i Storbritannien får skattefritt), i stället för att vänta på eventuella särskilda utskiftningar (som man kan förvänta sig blir beskattade på samma sätt som vanliga försäkringsförmåner). - Det kan också vara värt att tänka på om det är troligt att du behåller din försäkring tillräckligt länge för att få särskilda utskiftningar som uppgår till mer än erbjudandet, även om du för närvarande tänker göra det. Vad erbjudandet innebär för olika grupper av berättigade försäkringstagare Vi har delat in försäkringarna efter hur länge de löper och efter typ, dvs. huruvida de är vanliga premieförsäkringar eller försäkringar med engångspremie, t.ex. obligationer. De här uppgifterna behövs för att veta till vilken grupp din försäkring hör Gör du och kommer du att fortsätta göra regelbundna inbetalningar, t.ex. varje månad? (Vanlig premieförsäkring.) Har du betalat för din försäkring med ett engångsbelopp? (Engångspremieförsäkring om din försäkring var en vanlig premieförsäkring och du antingen har slutat att göra inbetalningar eller gjort om den till ett fribrev betecknar vi den här som en engångspremieförsäkring.) Hur länge måste din försäkring löpa innan den förfaller eller innan du tänker lösa in den? (För en pensionsförsäkring: Hur lång tid är det till dagen för pensionering enligt avtal eller till den dag du tänker börja ta ut pension eller köpa en livränta från Aviva eller någon annan leverantör?) Grupperna: 1. Vanliga premieförsäkringar som förfaller före utgången av 2016 (antingen automatiskt på förfallodagen eller för att man tänker lösa in dem innan dess). 2. Engångspremieförsäkringar (inkl. with profits-livräntor). 3. Vanliga premieförsäkringar som förfaller mellan början av 2017 och utgången av 2021 (antingen automatiskt på förfallodagen eller för att man tänker lösa in dem innan dess). 4. Vanliga premieförsäkringar som förfaller efter 2021 (antingen automatiskt på förfallodagen eller för att man tänker lösa in dem innan dess). Mer allmänt bör du när du läser detta tänka på att även om mina rådgivare och jag har gjort ett stort antal beräkningar, så måste vi när vi gör det se många år in i framtiden för att försöka bedöma vad du kan tänkas göra avkall på om du antar Avivas erbjudande. Framtiden är med nödvändighet osäker. Därför är det inte möjligt för någon att med säkerhet säga huruvida Avivas erbjudande är värt mer än de förmåner som du gör avkall på om du antar erbjudandet. De uppgifter vi har använt för våra beräkningar har tillhandahållits av Aviva på grundval de försäkringar som var gällande på berättigandedagen (21 november 2006). Vi kommer under sommaren att kontrollera vår vägledning till enskilda grupper av försäkringstagare, i förhållande till data för utgången av 2008 som tillhandahålls av Aviva. Medför detta någon väsentlig ändring av den vägledning som ges i dag, kommer Aviva att ge relevanta försäkringstagare möjlighet att besluta om de vill ändra sin röst. Om du känner några som helst tvivel om vad du ska göra rekommenderar vi dig att inhämta oberoende ekonomisk rådgivning. Rådgivningen kan innebära en kostnad och du bör vara medveten om eventuella avgifter. 6

9 Sidor med vägledning Vid sammanställningen av denna vägledning tog vi Avivas grundfall för vad som kan hända och vi har sedan förändrat vissa faktorer med syfte att göra jämförelser. De faktorer som vi varierar för att illustrera hur dina framtida särskilda utskiftningar kan se ut är: - värdet på eventuella särskilda utskiftningar, - hur länge försäkringstagare behåller sina försäkringar samt - antalet nya with profits-försäkringar som Aviva säljer i framtiden. (En förklaring av varför antalet sålda nya försäkringar är viktigt finns på sidan 20 i denna vägledning.) För grupp 1 är vägledningen okomplicerad. Vägledningen för grupp 3 är relativt okomplicerad jämfört med "grundfallet". För grupperna 2 och 4 visar vi olika möjliga utfall om man ändrar de faktorer som påverkar om det kanske blir särskilda utskiftningar i framtiden och hur stora de skulle kunna bli. Observera: - Vi har tittat på framtida situationer för vilka erbjudandet kan visa sig vara mindre intressant. Vi visar exempelvis en kolumn där de eventuella beloppen för särskilda utskiftningar är 25 procent högre varje år de förekommer. Vi visar sedan att förändring kan medföra att sådana särskilda utskiftningar blir de samma som eller högre än det erbjudande du får från Aviva. - Tabellerna i vägledningen visar prognoser jämfört med en rad värden på förmögenhetsmassan. Summan GBP 1,57 miljarder gäller förmögenhetsmassan per den 31 december 2008, inkl. en beräknad justering av Aviva efter årets slut. 7

10 Försäkringstagare 1 Försäkringstagare 1 gör regelbundna inbetalningar för försäkringen, som förfaller eller kommer att lösas in före utgången av Försäkringstagaren bör anta erbjudandet. - Erbjudandet är sannolikt mycket bättre än någon eventuell särskild utskiftning som kan bli aktuell innan försäkringen utlöper. Vägledning för försäkringstagare 1 I illustrationen visas under vilka förutsättningar försäkringstagare 1 bör anta erbjudandet ( ). Förmögenhet smassa per den 1oktober 2009 (mdr GBP) Om Avivas försäljning av nya försäkringar per år ökar med 5% varje år efter 2010 (grundfall) minskar med 5% varje år efter 2010 minskar med 15% varje år efter 2010 Om särskilda utskiftningar ökar med 25% varje år sådana förekommer, jämfört med vad som förväntas i grundfallet 1,2 1,57 1,8 2,1 8

11 Försäkringstagare 2 Försäkringstagare 2 har betalat försäkringen med en engångsbetalning. - Detta beslut är inte enkelt. - Som visas i diagrammet nedan kan framtida särskilda utskiftningar bli större än erbjudandet. - Enligt "grundfallet", med ett värde på förmögenhetsmassan på GBP 1,2 miljarder, kan det dröja fram till 2024 innan man gör eventuella särskilda utskiftningar som motsvarar det erbjudande som ges. - Vi har också varierat beloppet för de särskilda utskiftningar som vi beräknar kan betalas ut i framtiden. I diagrammet visas att effekten av särskilda utskiftningar är 25 % högre varje år då de genomförs. - När vi gör det kan de eventuella särskilda utskiftningarna under vissa omständigheter vara högre än det aktuella erbjudandet runt år 2016 (med ett värde på den övertagna förmögenhetsmassan på GBP 2,1 miljarder) eller år 2023 (med ett värde på den övertagna förmögenhetsmassan på 2,1 miljarder). - Under dessa omständigheter bör försäkringstagaren överväga sin egen personliga situation och, framför allt, om man föredrar att erhålla en bestämd summa nu eller möjligheten att en större bonus sätts in på försäkringen någon gång i framtiden. Överväg att söka oberoende ekonomisk rådgivning om du tvekar om hur du ska göra. Vägledning för försäkringstagare 2 Med hjälp av antagandena i "grundfallet"och genom att variera vissa faktorer illustrerar vi nedan när eventuella framtida utskiftningar kan bli värda mer än erbjudandet. Vi visar det tidigaste datum då det kan inträffa enligt de antaganden som görs. Förmögenhet smassa per den 1oktober 2009 (mdr GBP) Om Avivas försäljning av nya försäkringar per år ökar med 5% varje år efter 2010 (grundfall) minskar med 5% varje år efter 2010 minskar med 15% varje år efter 2010 Om särskilda utskiftningar ökar med 25% varje år sådana förekommer, jämfört med vad som förväntas i grundfallet 1, , , ,

12 Försäkringstagare 3 Försäkringstagare 3 gör regelbundna inbetalningar för försäkringen, som förfaller eller kommer att lösas in mellan 2017 och Beslutet är relativt enkelt. - I vissa fall kan, vilket framgår av diagrammet nedan, framtida särskilda utskiftningar uppgå till mer än erbjudandet. - I "grundfallet", med ett beräknat värde på den övertagna förmögenhetsmassan på GBP 1,2 miljarder, är det sannolikt att de särskilda utskiftningarna inte kommer att överskrida det belopp som erbjuds i dag. - Om försäljningen av nya försäkringar skulle sjunka väsentligt skulle det vara möjligt att göra nya utskiftningar. Men det skulle kunna dröja åtminstone till 2019 (med en övertagen förmögenhetsmassa på 1,2 miljarder) innan eventuella särskilda utskiftningar uppgår till ett belopp motsvarande erbjudandets. Vi har också varierat beloppet för vilken särskild utskiftning vi beräknar kommer att betalas i framtiden. I tabellen visas konsekvenserna av att särskilda utskiftningar betalas ut som är 25 procent högre för varje år de förekommer. När vi gör detta skulle de eventuella särskilda utskiftningarna under vissa förutsättningar kunna uppgå till mer än dagens erbjudande omkring 2017 (med en förmögenhetsmassa värd GBP 2,1 miljarder) eller 2019 (med en förmögenhetsmassa på GBP 1,8 miljarder). Försäkringstagaren bör under dessa förhållanden beakta sina egna personliga förhållanden och särskilt om det vore mer förmånligt att få ett fast belopp i dag än möjligheten att i framtiden få en större bonus lagd till försäkringen. Överväg att söka oberoende ekonomisk rådgivning om du tvekar om hur du ska göra. Vägledning för försäkringstagare 3 I illustrationen visas under vilka förutsättningar försäkringstagare 3 definitivt borde anta erbjudandet ( ). Med hjälp av antagandena i "grundfallet" och genom att variera vissa faktorer illustrerar vi nedan när eventuella framtida utskiftningar kan bli värda mer än erbjudandet. Vi visar det tidigaste datum då det kan inträffa enligt de antaganden som görs. Förmögenhet smassa per den 1oktober 2009 (mdr GBP) Om Avivas försäljning av nya försäkringar per år ökar med 5% varje år efter 2010 (grundfall) minskar med 5% varje år efter 2010 minskar med 15% varje år efter 2010 Om särskilda utskiftningar ökar med 25% varje år sådana förekommer, jämfört med vad som förväntas i grundfallet 1, , , ,

13 Försäkringstagare 4 Försäkringstagare 4 gör regelbundna inbetalningar för försäkringen, som förfaller eller kommer att lösas in efter år Beslutet är inte enkelt. Som beskrivs i diagrammet nedan kan framtida särskilda utskiftningar vara värda mer än erbjudandet. I "grundfallet", med ett beräknat värde på den övertagna förmögenhetsmassan på GBP 1,2 miljarder, kan det dröja fram till 2028 innan eventuella särskilda utskiftningar motsvarar värdet på erbjudandet. Vi har också varierat beloppet för vilken särskild utskiftning vi beräknar kommer att betalas i framtiden. I tabellen visas konsekvenserna av att särskilda utskiftningar betalas ut som är 25 procent högre för varje år de förekommer. När vi gör detta skulle de eventuella särskilda utskiftningarna under vissa förutsättningar kunna uppgå till mer än dagens erbjudande omkring 2017 (med en förmögenhetsmassa värd GBP 2,1 miljarder) eller 2019 (med en förmögenhetsmassa på GBP 1,8 miljarder). Försäkringstagaren bör under dessa förhållanden beakta sina egna personliga förhållanden och särskilt om det vore mer förmånligt att få ett fast belopp i dag än möjligheten att i framtiden få en större bonus lagd till försäkringen. Överväg att söka oberoende ekonomisk rådgivning om du tvekar om hur du ska göra. Vägledning för försäkringstagare 4 Med hjälp av antagandena i grundfallet" och genom att variera vissa faktorer illustrerar vi nedan när eventuella framtida utskiftningar kan bli värda mer än erbjudandet. Vi visar det tidigaste datum då det kan inträffa enligt de antaganden som görs. Förmögenhet smassa per den 1oktober 2009 (mdr GBP) Om Avivas försäljning av nya försäkringar per år ökar med 5% varje år efter 2010 (grundfall) minskar med 5% varje år efter 2010 minskar med 15% varje år efter 2010 Om särskilda utskiftningar ökar med 25% varje år sådana förekommer, jämfört med vad som förväntas i grundfallet 1, , , ,

14 Kort om omallokeringen 1. Du erbjuds en betalning mot att du avstår din rätt till framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i två av Avivas with profits-fonder CGNU Life Assurance Limited och Commercial Union Life Assurance Company Limited. Om du antar erbjudandet är du inte berättigad att få några framtida särskilda utskiftningar ur den övertagna förmögenhetsmassan. Den rätten övergår till Aviva. I de flesta fall betalar vi kontant vanligtvis i form av en check om det inte föreligger några rättsliga, tillsynsrelaterade, säkerhets- eller skatteskäl som talar mot en kontantutbetalning. Utbetalning till försäkringstagare sker från november Antar du inte erbjudandet har du kvar din rätt till framtida särskilda utskiftningar. De betalas ut i form av bonusar (inte kontanter) som läggs till din försäkring. Din försäkring skulle läggas i en särskild fond och dess ställning skulle vara skyddad. Du får ingen betalning. 3. Den brittiska tillsynsmyndigheten, Financial Services Authority, har granskat Avivas erbjudande och angett som sin preliminära inställning att erbjudandet är rättvist och kan läggas fram för försäkringstagare. 4. På grund av de oerhörda svängningarna på finansmarknaden har värdet på förmögenhetsmassan sjunkit. I juli 2008 värderades den till omkring GBP 2,1 miljarder och den 31 december 2008 hade den sjunkit till GBP 1,57 miljarder. 5. För att säkerställa att det fortfarande går att lämna ett erbjudande under dessa svåra marknadsförhållanden, har Aviva utarbetat en formel där erbjudandet baseras på förmögenhetsmassans värde i mitten av För att undvika en beräkning på dagen när, kommer erbjudandet att baseras på förmögenhetsmassans genomsnittliga värde i juni, juli och augusti (uppdaterad information finns på webbplatsen) Om värdet på förmögenhetsmassan uppgår till mer än 1,2 miljarder kommer Aviva att höja beloppen för de enskilda utbetalningarna. Det betyder att försäkringstagare och aktieägare får ett erbjudande som baseras på ett värde för förmögenhetsmassan som ligger så nära den tidpunkt då utbetalningarna kan göras som möjligt. 6. Alla som röstar Ja kommer att få minst GBP 200. Om förmögenhetsmassans genomsnittliga värde överstiger GBP 1,2 miljarder kommer denna minimibetalning att höjas. 7. Erbjudandet i brevet baseras på en förmögenhetsmassa på GBP 1,2 miljarder och i beräkningen tar man hänsyn till hur lång löptid försäkringen har kvar och placerat belopp. Erbjudandet höjs om förmögenhetsmassans genomsnittliga värde överstiger GBP 1,2 miljarder. 8. Det samlade erbjudandet uppgår till drygt 40 procent av förmögenhetsmassan med beaktande av den särskilda utskiftningen (På sidorna 15 och förklarar vi varför erbjudandet inte uppgår till 90 procent av den övertagna förmögenhetsmassan.) 9. Enligt det oberoende ombudets för försäkringstagarna, Clare Spottiswoode, åsikt uppgår erbjudandet enligt FSA:s gällande bestämmelser till mer än vad det stora flertalet försäkringstagare skulle kunna få vid eventuella framtida särskilda utskiftningar om ingen omallokering genomförs. 10. Utan omallokering skulle vissa försäkringstagare rimligen kunna räkna med att eventuella framtida särskilda utskiftningar under försäkringarnas löptid blev värda mer än erbjudandet från Aviva. Men sannolikt skulle man i de flesta fall behöva behålla sin försäkring i flera år för att få sådana särskilda utskiftningar. 11. Försäkringstagare väljer personligen hur de vill göra. Detta är inget majoritetsbeslut. 12. Om förmögenhetsmassans värde faller under GBP 1,2 miljarder och Aviva genomför omallokeringen kommer den lägsta utbetalningen att förbli GBP 200. Vad du än bestämmer dig för att göra, så påverkar det inte din eventuella rätt till den särskilda utskiftning som tillkännagavs i februari se sidan 13. Varför omallokeringen genomförs 1. Alla försäkringsbolag måste ha kvar betydande mängder kapital. 2. With profits-försäkringar är särskilt kapitalkrävande, eftersom de ger garanterade försäkringsförmåner, som betalas ut oavsett hur väl placeringarna utvecklas, och utlovar viss utjämning mellan vinsterna. 12

15 3. Eftersom marknadsvillkoren mycket väl kan medföra att försäkringstagarna garanteras högre förmåner än deras premier egentligen förtjänar, behöver bolagen ha pengar i reserv (en "kapitalbuffert") för att kunna leva upp till dessa garantier även i tider då placeringarna utvecklas dåligt. 4. Som många andra försäkringsbolag har Aviva byggt upp en "kapitalbuffert" tack vare många år av vad man då uppfattade som kloka placeringsbeslut om hur mycket bonus man hade råd att ge försäkringstagarna. 5. Kapital som ackumulerats på detta sätt kallas en övertagen förmögenhetsmassa. Innan man började använda datorer i stor omfattning fattade bolag beslut som, mot bakgrund av vad man i dag vet, sannolikt var alltför försiktiga. 6. Men dagens marknadsförhållanden visar hur svårt det är att bedöma hur mycket kapital som bör sparas. 7. När det står klart att det finns mer kapital i förmögenhetsmassan än som behövs kan tilläggsbonusar, så kallade särskilda utskiftningar, läggas till försäkringar och höja deras värde. Sådana särskilda utskiftningar ur förmögenhetsmassan betalas till 90 procent till försäkringstagare och till 10 procent till aktieägare. 8. Vid en omallokering erbjuder bolaget sig att betala nuvarande försäkringstagare för deras rätt till alla sådana framtida särskilda utskiftningar. Följaktligen kommer alla särskilda utskiftningar som skulle ha gått till de försäkringstagare som antar erbjudandet att i stället gå till aktieägarna. normala 90 procent av eventuella särskilda utskiftningar från den fonden och aktieägare kommer att fortsätta att erhålla sina normala 10 procent av de särskilda utskiftningarna. 11. Omallokeringen ger bolaget möjlighet att få tillgång till kapital det annars inte skulle ha kommit åt. Omallokeringen måste vara en tillräckligt bra affär för Aviva, annars skulle man inte föreslå den. 12. I denna omallokering anser försäkringstagarnas ombud att erbjudandet ligger i försäkringstagarnas intresse. Hon anser detta eftersom hon beräknar att eventuella särskilda utskiftningar, enligt FSA:s gällande regler, uppgår till omkring GBP 100 miljoner, medan försäkringsinnehavarna erbjuds GBP 500 miljoner. Utskiftningen nyligen till berättigade försäkringstagare I slutet av 2007 förändrade bolaget sin placeringsstrategi, delvis som en följd av omallokeringsdiskussionerna med försäkringstagarnas ombud och FSA, så att riskerna minskades och mindre kapital behövdes i förmögenhetsmassan för att stödja fonden. I februari 2008 tillkännagavs en särskild utskiftning med ett beräknat värde per den 1 januari 2008 på GBP 2,3 miljarder, varav GBP 2,1 miljarder 2 betalas till berättigade försäkringstagare under tre år. De vars försäkringar gäller den 1 januari 2008, 2009 och 2010 får alla tre betalningarna. 9. Ett bolag behöver inte göra något erbjudande om omallokering och om det inte gör det skulle försäkringstagare och aktieägare fortsätta att erhålla eventuella särskilda utskiftningar som görs enligt den normala kvoten 90: Försäkringstagare behöver inte anta ett eventuellt erbjudande om omallokering. Om de inte gör det kommer deras försäkringar att placeras i en särskild fond med en egen del av den övertagna förmögenhetsmassan. Försäkringstagare som inte antar erbjudandet kommer att fortsätta att erhålla sina 2 Storleken på den särskilda bonusen kommer att variera beroende på hur fondernas placeringar utvecklas fram till dagen för den tredje utskiftningen. 13

16 Frågor och svar 1. Påverkar omallokeringen beloppen för de regelbundna betalningar jag gör för försäkringen? - Nej, omallokeringen påverkar inte de betalningar du gör för din försäkring eller andra försäkringsvillkor. 2. Varför erbjuds jag en betalning? Aviva i. erbjuder dig en betalning för att köpa ut dina intressen i eventuella framtida särskilda utskiftningsbetalningar ur den övertagna förmögenhetsmassan, ii. erbjuder dig en ersättning som man anser ger bolagets aktieägare god avkastning och som uppgår till mer än det belopp för särskilda utskiftningar som de flesta försäkringstagare kan räkna med enligt FSA:s gällande regler och iii. kan göra det eftersom den förmögenhetsmassa som annars kanske skulle betalas ut i form av särskilda utskiftningar till framtida försäkringstagare för att subventionera deras försäkringar inte längre går till dem. Denna del av förmögenhetsmassan är därför tillgänglig för att delas mellan nuvarande försäkringstagare och aktieägare och båda vinner på affären. (På sidan 20 finns en förklaring till varför nivån på den framtida försäljningen av nya försäkringar är relevant för dig.) 3. Varför ändrades överenskommelsen efter juli 2008? Varför uppgår inte erbjudandet till ett visst belopp? - Världens finansmarknader har upplevt svåra störningar sedan överenskommelsen i juli Förmögenhetsmassan har sjunkit i värde. - Värdet på tillgångarna i förmögenhetsmassan kan ändras snabbt även på kort sikt. - Aviva hade gjort det ursprungliga fasta erbjudandet under förutsättning att det skulle gälla så länge det ledande aktieindexet, FTSE 100, låg kvar på mellan 5000 och Eftersom aktieindexet fallit under 5000 beslutade bolaget att inte stå fast vid sitt ursprungliga erbjudande. - I stället för ett fast erbjudande har man tagit fram en glidande skala som gör det möjligt att ge ett erbjudande som kan klara förändrade marknadsvillkor. - Slutligt värde för erbjudandet fastställs närmare den tidpunkt då utbetalningarna görs. - Erbjudandet är fortfarande bra för de allra flesta försäkringstagarna. I de flesta fall är det mer än man skulle kunna få i eventuella framtida särskilda utskiftningar eftersom när värdet på förmögenhetsmassan minskar, så minskar även sannolikheten att man gör sådana utskiftningar. - Om värdet på förmögenhetsmassan faller under GBP 2,1 miljarder, och Aviva fullföljer erbjudandet, kommer det lägsta erbjudandet för varje försäkring att vara GBP Vad är en särskild utskiftning? En särskild utskiftning är en betalning ur en övertagen förmögenhetsmassa som (när det gäller just dessa fonder) delas mellan försäkringstagarna (90 procent) och aktieägarna (10 procent) och som betalas ut i form av en extrabonus som läggs till försäkringen (närmare upplysningar finns på sida 13, punkt 4-8). Finns mer pengar (så kallat "överskjutande överskott") i förmögenhetsmassan än som krävs för de ändamål som anges under fråga 5 nedan, måste bolaget överväga att göra en särskild utskiftning eller en omallokering. 5. Till vad används en övertagen förmögenhetsmassa? FSA medger att förmögenhetsmassan används bland annat för att a. Skapa en säkerhetsbuffert som gör att bolaget kan erbjuda dig garanterade förmåner och ändå placera en stor del av dina premier i aktier och andra placeringar. De ger sannolikt hög avkastning på lång sikt men de medför också en större risk för förluster. b. Ge viss utjämning av försäkringstagarnas utbetalningar, c. Ge (subventionerat) stöd i form av kapital för teckning av nya with profits-försäkringar. d. Betala aktieägarskatt. e. Göra strategiska placeringar för bolagets räkning. f. Betala kostnaden för krav på grund av vilseledande försäljning 3. 3 FSA samråder om huruvida bolag inte längre ska kunna betala kostnaderna för ersättning och gottgörelse vid vilseledande försäljning ur övertagna förmögenhetsmassor. I skrivande stund har FSA ännu inte meddelat sitt beslut. 14

17 6. Håller försäkringstagarnas ombud med om att förmögenhetsmassan ska kunna användas för dessa ändamål? Försäkringstagarnas ombud anser inte att förmögenhetsmassan bör användas för att betala för saker som aktieägarna själva skulle behöva betala om det inte fanns någon förmögenhetsmassa. En mer ingående redogörelse för detta finns på sidan Vad är en omallokering? - Vid en omallokering erbjuder sig företaget att köpa ut den rätt försäkringstagare har till eventuella framtida särskilda utbetalningar ur förmögenhetsmassan. - Eftersom framtida särskilda utskiftningar inte är garanterade och är beroende av om det i framtiden finns något överskjutande överskott, erbjuds försäkringstagarna vid en omallokering en viss summa pengar i dag, i stället för ett belopp av okänd storlek i framtiden. Sannolikhet, tidpunkt och omfattning för särskilda utskiftningar beror på en rad olika faktorer, men särskilt på hur placeringarna utvecklas och på hur många nya försäkringar Aviva säljer i framtiden. - Enligt FSA:s bestämmelser utses vid en omallokering ett ombud för försäkringstagarna för att företräda försäkringstagarnas intressen. 8. Den övertagna förmögenhetsmassan är ett överskott, så varför kan det inte delas ut 90:10 till försäkringstagare nu som en försäkringsbonus? En del av förmögenhetsmassan måste behållas för att se till att förmånerna skyddas för nuvarande försäkringstagare. En del behålls också för framtida försäkringstagare. 9. Hur uppstod förmögenhetsmassan? - Bolaget har under ed inför finansutskottet sagt att medlen är år gamla och att "med tiden och tack vare försiktig förvaltning har ett överskott uppstått och det är i dag svårt att spåra detta bakåt och med absolut säkerhet reda ut var de kommer ifrån". - Genom det sätt förmögenhetsmassan har förvaltats på har det inte förrän nyligen uppstått något överskjutande överskott att skifta ut. I slutet av 2007 ändrade bolaget placeringsstrategi, delvis som en följd av omallokeringen, så att risken blev lägre och mindre kapital behövde hållas kvar i förmögenhetsmassan för att understödja fonden. Det innebar att ca GBP 2,3 miljarder kunde delas ut i form av en särskild utskiftning, där 90 procent går till berättigade försäkringstagare och 10 procent till aktieägarna. Det var denna utskiftning före omallokering som tillkännagavs i februari Hur sannolikt är det att det i framtiden blir några särskilda utskiftningar ur dessa fonder? - Det beror i synnerhet på hur väl fondernas placeringar utvecklas och på hur många nya with profits-försäkringar Aviva säljer. - Försäkringstagarnas ombud anser att den särskilda utskiftning som tillkännagavs i februari 2008 innebär att det är osannolikt att det blir någon liknande särskild utskiftning under den närmaste framtiden. - På sidorna 7-11 i denna vägledning beskrivs olika potentiella utfall baserat på en rad olika antaganden. 11. Vem äger förmögenhetsmassan? - Enligt lag ägs förmögenhetsmassan av bolaget, men görs särskilda utskiftningar måste de till 90 procent betalas ut till försäkringstagare och till 10 procent till aktieägare. Vid en omallokering kan bolaget göra ett erbjudande om att köpa ut försäkringstagares rätt till framtida särskilda utskiftningar ur förmögenhetsmassan. - Genom att anta eller inte anta erbjudandet har alla försäkringstagare möjlighet att personligen bestämma om de vill ge upp sina rättigheter till eventuella framtida särskilda utskiftningar. 12. Vem har glädje av en förmögenhetsmassa? - Både försäkringstagare och aktieägare har fördel av den. - Om förmögenhetsmassan blir större och det finns mer än som behövs kan överskottet skiftas ut med 90 procent till försäkringstagare och 10 procent till aktieägare. - Aviva gynnas med mer än sina normala 10 procent genom att enligt gällande FSA-regler kunna använda förmögenhetsmassan bland annat för att ge stöd i form av kapital för att subventionera teckning av ny verksamhet, betala aktieägarskatt, göra strategiska placeringar och betala kostnader för vilseledande försäljning (se fotnot på sidan 14). 15

18 13. Vad innebär erbjudandet? - Den minsta utbetalningen för varje försäkring är GBP 200, som blir högre om värdet på förmögenhetsmassan överstiger GBP 1,2 miljarder, baserat på det genomsnittliga värdet i juni, juli och augusti För många försäkringstagare blir erbjudandet högre. Det grundas på hur mycket de placeringar som innehas är värda, typ av placering och hur lång tid försäkringen har kvar att löpa. - Försäkringstagare som antar sina respektive erbjudanden ger upp sina rättigheter att få del av eventuella framtida särskilda utdelningar ur den övertagna förmögenhetsmassan. - Aviva får fullständig kontroll över den del av förmögenhetsmassan som förs över till bolaget från de försäkringstagare som antar erbjudandet. Endast Aviva kommer i åtnjutande av eventuella framtida särskilda utskiftningar från den delen av förmögenhetsmassan, men måste fortsätta att använda förmögenhetsmassan för att erbjuda alla försäkringstagare inklusive dem som antagit erbjudandet säkerhet. - Försäkringstagare som inte vill anta erbjudandet behåller sin rätt till framtida särskilda utskiftningar ur förmögenhetsmassan, men får inte någon betalning. 14. Hur betalar bolaget för det här? - Aktieägarna i Aviva plc betalar för erbjudandet om omallokering ur egna medel. Det kommer inte ur den övertagna förmögenhetsmassan eller ur någon del av with profits-fonderna. - I gengäld köper Aviva rätten till alla framtida särskilda utskiftningar som de försäkringstagare som antagit erbjudandet annars skulle ha fått. 15. Varför har jag blivit erbjuden pengar för en omallokering, men inte fått veta något om en särskild utskiftning? - Sannolikt har din försäkring förfallit och du är inte berättigad till den särskilda utskiftning som tillkännagavs i februari Om din försäkring fortfarande gäller och du inte har fått något meddelande bör du ta upp frågan med Aviva. 16. Vilka blir skattekonsekvenserna om jag antar erbjudandet? Är du en fysisk person med skattemässig hemvist i Storbritannien bör den kontanta utbetalningen inte vara skattepliktig. Det gäller både liv- och pensionsförsäkringar. Undantag är om betalningen är ett resultat av inbyte av livförsäkring eller om livförsäkringen köpts "i andra hand". På motsvarande sätt bör en kontant utbetalning inte bli skattepliktig för enskilda försäkringstagare med skattemässig hemvist på Jersey, Guernsey eller Isle of Man. Vissa försäkringar får inte något erbjudande, utan i stället en tilläggsbonus värd lika mycket. (Gäller detta din försäkring framgår det av det brev du fått från Aviva.) Erhållandet av denna extra bonus bör inte få några skattemässiga konsekvenser utöver vad som normalt gäller dina försäkringsbonusar, oberoende av var du bor. Omfattas inte dina omständigheter av beskrivningen ovan (t.ex. om din skattemässiga hemvist inte är Storbritannien, Isle of Man eller Kanalöarna) eller om du är osäker på din skattesituation, bör du inhämta relevant lokal rådgivning om erbjudandets skattekonsekvenser. 17. Vilka blir de skattemässiga följderna om jag inte antar erbjudandet? Alla framtida särskilda utskiftningar kommer att utgöra en extra bonus till din försäkring och beskattas på vanligt sätt. 18. Behandlas alla försäkringstagare lika? - Ja, berättigade försäkringstagare behandlas på samma sätt, men de belopp de erbjuds kommer att variera beroende på typ av försäkring, hur lång tid försäkringen har kvar att löpa och hur mycket pengar man placerat. 19. Varför rekommenderar Aviva detta för 99% av försäkringstagarna, men försäkringstagarnas ombud bara för "det stora flertalet"? Aviva har gjort en egen uppskattning av hur sannolikt det är att särskilda utskiftningar kan bli aktuella i framtiden och av hur många berättigade försäkringstagare som får mer genom att anta erbjudandet i stället för att vänta på eventuella framtida särskilda utskiftningar. Försäkringstagarnas ombud har testat andra möjligheter och använt en annan metod än Aviva för att komma fram till en egen uppskattning. Resultatintervallet för det test försäkringstagarnas ombud gjort visar att erbjudandet är förmånligt för procent av försäkringstagarna, beroende på vilka antaganden man gjort om framtiden. Det finns inget "rätt" eller "fel" svar på denna fråga, eftersom framtiden är oviss och utfallet blir olika med olika antaganden. 16

19 20. Det ser ut som om bolaget får mycket för pengarna. Varför rekommenderar ni att vi ska anta erbjudandet? - Förklaringen på sidorna visar hur förmögenhetsmassan behandlas vid en omallokering. Det skiljer sig från en särskild utskiftning enligt kvoten 90:10 (se fråga 4). - Vid en omallokering tar bolaget initiativet och erbjuder en summa för att köpa ut försäkringstagares intressen i framtida eventuella särskilda utskiftningar ur den övertagna förmögenhetsmassan. - Bolaget får redan betydande förmåner av den övertagna förmögenhetsmassan utöver de 10 procenten av eventuella särskilda utskiftningar (se svar på frågorna 4 och 5). Dessa förmåner räknas in när bolaget fattar sitt beslut. Det finns också faktorer som minskar värdet på företagets förmögenhetsmassa. Man måste ha förmögenhetsmassan för att stödja fonden när man har tagit full kontroll och det finns risker kopplade till detta. Det finns också betydande skatteutgifter och andra kostnader att ta hänsyn till. - Ur försäkringstagarnas synvinkel är erbjudandet värt mer än de allra flesta av dem rimligtvis kan förvänta sig att erhålla under försäkringens löptid, enligt gällande FSA-regler (se sidan 19). - Övriga försäkringstagare måste vänta många år innan man kan tjäna på att tacka nej till erbjudandet. - Den största delen av förmögenhetsmassan som skulle tilldelas försäkringstagare skulle sannolikt (om ingen omallokering genomfördes) inte tillfalla nuvarande försäkringstagare utan framtida försäkringstagare. - Efter en omallokering skulle framtida försäkringstagare inte längre få del av särskilda utskiftningar ur den omallokerade förmögenhetsmassan och pengarna de sannolikt skulle få blir tillgängliga för att ge nuvarande försäkringstagare, och aktieägare, förmåner genom omallokeringen. - Vissa försäkringstagare kan få ut mer av framtida särskilda utskiftningar, men kan ha personliga skäl för att acceptera en utbetalning i dag. 21. Vad händer med mina årsbonusar och min slutbonus om jag antar erbjudandet? Gör Aviva mindre riskfyllda placeringar som ger lägre avkastning i framtiden? Den oberoende expertens roll är att säkerställa att bolaget skyddar försäkringstagarna vid en omallokering och att deras förväntningar på vanliga bonusar inte påverkas av affären. Han finner att utfallet för din försäkring så långt möjligt kommer att bli samma som det skulle ha blivit utan en omallokering. På motsvarande sätt förväntas inte placeringspolicyn för de tillgångar som ska täcka din försäkring ändras. 22. Kommer Aviva att ändra villkoren för min försäkring? Nej. Dina viktigaste försäkringsvillkor påverkas inte av omallokeringen. 23. Blir fonden lika säker efter en omallokering som den är i dag? Fondens säkerhet och hur fonden kommer att fungera efter omallokeringen kommenteras av den oberoende experten. En kort sammanfattning av hans rapport finns i den broschyr som Aviva skickat till dig. En längre sammanfattning och hans fullständiga rapport kan du få tillgång till på försäkringstagarnas ombuds och Avivas webbplatser (endast på engelska). Du kan också begära ett tryckt exemplar genom att ringa vårt hjälpnummer (numret finns på baksidan av den här vägledningen). 24. Varför ingick ni en överenskommelse medan FSA fortfarande samråder om huruvida bolag ska få fortsätta att betala kostnader i samband med vilseledande försäljning ur den övertagna förmögenhetsmassan? Gör det inte att mindre pengar finns tillgängliga för att dela ut till försäkringstagare? Det stora flertalet krav i anslutning till vilseledande försäljning har i dag reglerats och konsekvenserna för eventuella framtida särskilda utskiftningar är begränsade. 25. Är försäkringstagarnas ombud tillfreds med ordningen för att bestämma vilka försäkringstagare som ska vara berättigade till ett erbjudande om omallokering? Försäkringstagarnas ombud skrev en inledning till Avivas vägledning om berättigande till omallokeringen, som skickades till alla försäkringstagare i december Hon är i stort nöjd med ordningen. Även den oberoende experten lämnade synpunkter. 17

Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning

Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning "Detta är en av Aviva utarbetad översättning av förordet och sammanfattningen av försäkringstagarnas ombuds rapport. Försäkringstagarnas ombud ansvarar inte för att översättningen är riktig. Vid eventuell

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY PROSPEKT 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2010 AB, 556790-3330. Detta prospekt

Läs mer

Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB

Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB REMISS Dnr 2009/1652 2009-10-19 Förslag till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB Riksgälden föreslår i denna remiss en modell för att fördela de avgifter som ska debiteras

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Börsbolagens finansiella rapportering 2005

Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Björn Grundvall- Bo Magnusson- Nils Liliedahl- Sigvard Heurlin Peter Malmqvist Rolf Rundfelt EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

2007:5. Statens ansvar och åtagande inom premiepensionssystemet

2007:5. Statens ansvar och åtagande inom premiepensionssystemet 2007:5 Statens ansvar och åtagande inom premiepensionssystemet Statskontoret, 2006 URN:NBN:se:statskontoret-2006-200705-pdf MISSIV DATUM DIARIENR 2007-04-23 2006/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-12-21

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Rovdriften på pensionssparare

Rovdriften på pensionssparare Det pågår en rovdrift på pensionsspararnas pengar Pensionsbolag och mellanhänder tar oskäligt mycket betalt för sina tjänster. Det sker i det fördolda och utan att pensionsspararna är medvetna om hur mycket

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Underlag för utvärdering

Underlag för utvärdering Dnr 214/251 21 februari 214 Underlag för utvärdering Statsskuldens förvaltning 213 1 Underlag för utvärdering 213 1 Mål och utvärdering 1 1.1 Uppdrag 1 1.2 Ramverk för statsskuldsförvaltningen 1 2 Riksgäldens

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar

En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar Rapport 2008:17 En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar Konsumentverket 2008 3 (26) Sammanfattning Marknadsföring

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer