Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet"

Transkript

1 Styrelseledamöter Pernilla Bruno ordförande Anders Forsberg vice ordförande Thomas Bruno Tom Martinsen Anna Holgersson Therese Björk Gardell kårledare Elisabeth Bettan Svensson kårledare (ersätter Catarina Svensson) Dessutom deltog Agnetha Högström mammaföreningen Ej närvarande Erica Karlsson kassör Hanna Nilsson sekreterare Patrik Jönsson Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet Inga ändringar föreslogs Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen. Protokoll från styrelsemöten 24 september och 12 november 2013 förelåg för styrelsens godkännande. Styrelsen godkände protokollen.

2 Therese och Bettan rapporterade från avdelningarna och kårens visionshelg. Läget på avdelningarna är i huvudsak stabilt och verksamheten har kommit igång efter helgernas uppehåll. Spåraravdelningen orsakar dock visst huvudbry. Dels är avdelningen något för stor med 27 spårare varav nästan alla närvarar på varje möte. Det är ett gott betyg till verksamheten att scouterna kommer varje möte men det ställer stora krav på ledarna. Därtill kommer Malin Jönsson resa utomlands igen med avresa i mars. Till dess behöver minst en ny ledare rekryteras till avdelningen då Josefin Bengtsson annars blir ensam ledare. En förälder med tidigare scoutbakgrund i Dalby scoutkår har tillfrågats och kårledarna ska återuppta den kontakten i samband med nästa möte med spårarna. Vi har nu ca. 65 scouter aktiva på de fyra avdelningarna från spårare upp till utmanare. Ingen rapport föreligger för styrelsen. Styrelsen konstaterar att vi, med anledning av vårt kollektiva ansvar, har ett behov av att få löpande rapportering avseende läget i ekonomin. Styrelsen konstaterar vidare att det behöver göras ännu lättare att skicka redovisningar och kvitton till kassören då det påträffats kvitton uppsatta på anslagstavlan i ledarrummet som varit ämnade att skickas till kassören. Styrelsen beslutar: att uppmana kassören att kvartalsvis lämna rapporter till styrelsen avseende scoutkårens ekonomiska läge med prognos avseende avseende årets resultat. att uppdra åt Pernilla att ordna frankerade och adresserade kuvert i ledarrummet för en enklare insändning av kvitton och redovisningar till kassören. Thomas rapporterar att arbetet med att uppdatera hemsidan gått på sparlåga under slutet av 2013 men ytterligare arbete är inplanerat under januari. Två annonser i nästa nummer av VNT är beställda; en med avseende på loppmarknaden och en allmänt hållen om vår verksamhet. Avseende arbetet med mailkonton och maillistor för Thomas och Tom en diskussion och en lösning torde vara på plats innan sista januari. Therese påminner om skyltfönstret hos Holgerssons som behöver uppdateras. Ingen rapport från stödföreningen. Kårledarna meddelar att stödföreningen fastställt datum för snyggningsdagen till den 12 april. Mer information om tider och vad som ska göras kommer senare.

3 Agneta rapporterar att Mammaföreningen hade bra drag på försäljningen av lotter på julskyltningen. Totalt inbringade lottförsäljningen ungefär kronor. Styrelsen diskuterar upplevelsen från arbetet med skyltsöndagen. Styrelsen konstaterar att både uppbyggnad och rivning flöt mycket bra med stor delaktighet från äventyrarna och några utmanare. På grund av eldshowen på Försköningen flyttade nästan alla besökare över till Försköningen ganska tidigt. Troligtvis är det och förhållandevis långsam krabellurstekning orsak till att vi hade både korvar och krabellursmet kvar. Dock inga större mängder. Thomas har funderingar på hur vår plats på skyltsöndagen kan utvecklas för att få till både ett bättre flöde av besökare och bättre exponering av scoutkåren med information och PR-material. Thomas ska skriva ner dessa tankar inför nästa år. Insamlingen till förmån för Scouternas arbete i det tyfondrabbade Filippinerna gav kr, vilka skickas till Scouternas Världsfonder. Styrelsen konstaterar att det är dags att ta tag i arbetet med att skriva verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Utöver ansvariga ledares ansvar för respektive avdelning fördelas ansvar enligt följande: Julskyltningen Thomas Mammaföreningen Erica Sjöröd Runt Therese St Georg Magnus (ansvarig äventyrarledare VT-13) Bakkenresan Mette Styrelsen går igenom enkätsvaren från förra höstens medlemsenkät. Styrelsen konstaterar att det bland kommentarerna finns en del kommentarer som påkallar uppmärksammande från kårens sida. Dock är dessa huvudsakligen redan adresserade genom vidtagna åtgärder för lugnare möten, framskjutna mötestider för äventyrarna och principdiskussion kring fika på avdelningsmötena. Styrelsen beslutar att göra om enkäten under höstterminens andra halva för uppföljning av verksamhetens utveckling. att uppdra åt informationsansvarig att hitta ett bättre enkätverktyg eller utveckla enkät på hemsidan för detta.

4 Pernilla föredrar hur arbetet med att finna nya ansvariga för driften av badet gått. Styrelsen konstaterar att vi behöver ha en bättre och tydligare beskrivning av ansvar och mandat när det gäller badet. Styrelsen beslutar att utse Anna Holgersson till ansvarig för ekonomihanteringen kring badet att utse Anja Jönsson till ansvarig för driften av badet att uppdra åt Pernilla att fortsätta arbetet med att finna en andra ansvarig för driften av badet att uppdra åt Hanna Nilsson att ta fram utkast på ansvars- och mandatfördelning avseende driften av badet. Ansvars- och mandatfördelningen skall fastställas av styrelsen på kommande möte. Pernilla förklarar mötet avslutat. Veberöd, dag som ovan Thomas Bruno sekreterare Pernilla Bruno ordförande Therese Björk Gardell justerare

5 Utveckling av julskyltningen Thomas Förslag till utveckling Medlemsenkät Thomas Följas upp Trygga möten ledarutbildning Kårledarna Följas upp Kortbetalning badet Tom, Anna Genomföra Lotteritillstånd Hanna Följas upp Integrationsprojekt Hanna Följas upp Kvartalsvisa ekonomirapporter Erica Följas upp Frankerade och adresserade kuvert Pernilla Följas upp Skyltfönstret hos Holgerssons Thomas Följas upp Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Följas upp, fastställas Ansvars- och mandatfördelning badet Hanna Beslut En andra ansvarig för driften av badet Pernilla Följas upp, beslut

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

1 Mötet Öppnas Ordf. Magnus Axelson-Fisk förklarar mötet öppnat kl. 17.20 i konstrummet på uh.

1 Mötet Öppnas Ordf. Magnus Axelson-Fisk förklarar mötet öppnat kl. 17.20 i konstrummet på uh. Protokoll Föreningen Ungdomens Hus Styrelsemöte 16/3-11 1 Mötet Öppnas Ordf. Magnus Axelson-Fisk förklarar mötet öppnat kl. 17.20 i konstrummet på uh. 2 Val av presidium Mötet beslutar att: välja Magnus

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 404

Kårstyrelsens sammanträde nr 404 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-02-02 2014-02-28 Kårstyrelsens sammanträde nr 404 Datum: 2014-02-02 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-11-07 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystad Brukshundsklubb 2/10 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer