Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar. MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Nr 00/05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar. MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Nr 00/05"

Transkript

1 Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Oktober 2000 Nr 00/05 MORGONDAGENS FOTOKLUBB -klubbledarträffen Söndagen den 8 oktober ägde SVEFO:s klubbledarträff rum. Huvudrubriken var Morgondagens fotoklubb och omfattade programpunkter som Digital fotografi, Utveckling av klubbarnas och SVEFO:s aktiviteter samt Medlemsutvecklingen i klubbarna. Uppslutningen var glädjande stor. Representanter från femton olika klubbar deltog inalles 34 personer. Dessutom medverkade som talare Stefan Ohlsson från Fotografisk Tidskrift, Lennart Jansson från Fujifilm, Henrik Lundström från Nikon och Mats Ekman från Diabolaget. Det blev mycket intressanta och givande föredragningar och därtill livliga diskussioner bland deltagarna i dagens två grupparbeten. Vi diskuterade och fann att intresset för och behov av bilder ökar och med största sannolikhet kommer den analoga och digitala 25 november 2000 SVEFO utställning och årsmöte januari 2001 SVEFOs vinterutflykt till skärgårdsön Arholma I det här utskicket medföljer följande bilagor: Inbjudan till vinterutflykten Danderyds FK inbjudan och program Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Balans o resultaträkning fotografin att leva sida vid sida alternativt i kombination med varandra under överskådlig tid både vad gäller kameror och bildbearbetning. Diskussionerna ledde också fram till att SVEFO i huvudsak ska fokusera på sådant som de enskilda klubbarna inte mäktar med på egen hand t.ex. kurser. Till slut konstaterades att klubbarna på olika sätt måste marknadsföra sig aktivt och synbart t.ex. genom en egen hemsida och samarbeta än mer med varandra ingen kan kunna allt men tillsammans kan vi göra mycket mer! Kerstin Blomberg Gedda Danderyds Fotoklubb Lennart Jansson från FUJIFILM håller sitt föredrag för intresserade åhörare SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar och utkommer med 5 nr. per år. Utgivningsmånader : Januari, Februari, Mars, Augusti och Oktober SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubbar SVEFOs ordförande : Göran Kindwall, Oskarsvägen Lidingö Tel Fax Postgiro: , årsavgift: 200 kr.

2 Inbjudan till inbjudan till Inbjudan till inbjudan till Inbjudan till inbjudan till inbjudan till SVEFO`s Vinterutflykt till skärgårdsön Arholma jan 2001 Arholma SVEFO`s vinterutflykt går i år till skärgårdsön Arholma som ligger nordost om Norrtälje, och är 230 ha stor. Arholma bjuder på varierad skärgårdsmotiv. Avresa: Torsd 25 jan Stockholm Centralen ca kl med samåkning av personbil eller i minibuss, beroende på antal deltagare. Samling vid Simpnäs brygga. Färjan avgår kl (restid från Stockholm till Simpnäs ca 2 tim) Boende: 3 st nätter på STF vandrarhem på Arholma. Kostnad 150 kr /person/natt. Vandrarhem med bl.a. kök, tvättstuga, dusch och TV-rum. Handelsboden är stängd under vintertid. Obs! handla med mat för 3 dagar (frukost, lunch och middag.) Hemresa: Söndag 28 kl eller kl 14,45 Kostnad per person: 450 kr. Obs! det tillkommer bensinpengar, som betalas under resan till den bilförare/minibuss ni åker med. Anmäl dig: till SVEFO`s reseledare Patrik Österberg, telefon: eller Därefter betalar du in ditt belopp till SVEFO`s pg På talongen anger du namn, adress, tel.nr, klubbtillhörighet, ev tillgång till egen bil? och märk talongen Vinterutflykt Välkommen till Vinterutflykten. SISTA INBETALNINGSDAG den 10 Januari 2001

3 Välkomna till DANDERYDS FOTOKLUBB Postgiro Sida 1(1) SVEFO-stämman och Fotoutställningen i hörsalen, Täby centrum (se bifogad karta) lördagen den 25 november 2000 Program: Lokalen och utställningen öppnas SVEFO-stämma Lunch Juryredovisning (ca) kaffepaus (ca) Avslutning Välkomna att se SVEFO-utställningen och lyssna till redovisningen av juryns bildbedömning. Jury för SVEFO 2000 är fotografen Janne Hägerholm samt konstnären Leif Wideryd. Janne Hägerholm har varit verksam som fotograf de senaste 30 åren. Under ett flertal år har han arbetat som kommunal fotograf med dokumentationer, flygfotografering m.m. Han har arbetat även som frilans med eget företag. Arbetar mycket i egen studio, främst med människor som motiv. Arbetar även som lärare i studiofoto porträtt/reklam. Leif Wideryd, aktivt utövande konstnär boende i Vallentuna. Har under åren haft en rad separatutställningar i Stockholm och i övriga landet och finns representerad via Statens konstråd i olika offentliga byggnader. Leif undervisar dessutom i måleri. Det finns ett flertal restauranger inne i eller i anslutning till Täby centrum. Eftermiddagskaffe finns att köpa i anslutning till utställningslokalen. Återlämning av bilder kommer att ske direkt efter redovisningen. Bilderna utlämnas och kvitteras klubbvis av en representant för deltagande klubb. Bilder som inte hämtas, kommer att återsändas till respektive klubb. Det finns gott om P-platser intill hörsalen. Observera dock att det är en 3 timmars parkering. Flytta därför bilen under lunchuppehållet. Vid frågor, kontakta: Jan Bergman Kerstin Blomberg-Gedda Se även SVEFOs hemsida Välkomna! C:\Mina dokument\dfk\svefo utställningen\program.doc

4 DANDERYDS FOTOKLUBB Postgiro Sida 1(1) Hur du hittar till utställningslokalen. Hörsalen i bibliotekshuset vid Täby Centrum Ingången ligger intill Täby Närsjukhus. Det står Galleri Lundmark över porten där du skall gå in. Det finns en informationstavla i porten som hänvisar till hörsalen plan 3. Vi kommer att ha en skylt utanför porten. Om du åker med SL. Buss 614 går från T-banan vid Danderyds Sjukhus kl Du är framme vid hållplatsen Tibbleskolan som ligger strax intill hörsalen kl C:\Mina dokument\dfk\svefo utställningen\inbjudan karta.doc

5 SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar DAGORDNING för distriktsårsmöte den 25 november Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna 2 Fastställande av dagordning 3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 4 Val av ordförande för årsmötet 5 Val av sekreterare för årsmötet 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Behandling av motioner och styrelsens förslag 11 Fastställande av avgifter för kommande år 12 Val av ordförande 13 Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen 14 Val av suppleanter till styrelsen 15 Val av revisorer och en revisorssuppleant 16 Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte 17 Frågor rörande kommande årsmöten 18 Övriga frågor 19 Årsmötets avslutning

6 SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar Verksamhetsberättelse 1 oktober september 2000 Funktionärer: Ordförande Göran Kindwall Lidingö FK Ordinarie ledamot Kerstin Blomberg Danderyds FK Ordinarie ledamot K-G Gramén Enskede FK Ordinarie ledamot Jan Bergman Danderyds FK Ordinarie ledamot Sven Gedda Danderyds FK Suppleant Janos Legendi Nynäshamns FK Suppleant Patrik Österberg Nynäshamns FK Suppleant Åke Tegbäck Sundbybergs FK Revisor Jan Better Danderyds FK Revisor Margareta Molén Sundbybergs FK Revisorssuppleant Ulf Larsson Enskede FK Valberedning Carl Blom Gävle FK Curt Lindfors Danderyds FK Britt Rehnfeldt Enskede FK Styrelsemöten: Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 6 st protokollförda styrelsemöten. SVEFO-INFO: har under verksamhetsåret utkommit med 5 nummer och 1 extranummer (maj 2000). Medlemmar: Antalet medlemsklubbar har varit 25 st och antalet enskilda medlemmar har varit 6 st. Arrangemang: SVEFOs årsmöte och SVEFO-utställningen som hölls i Folkets Hus i Nynäshamn. Ett femtiotal personer deltog i årsmötesförhandlingarna. I anslutning till årsmötet redovisade SVEFOs ordförande Göran Kindwall svaren på den enkät som tidigare under hösten sänts ut till klubbarna. Enkäten rönte stort gensvar bland klubbarna eftersom 21 klubbar svarade. Dryga hundratalet personer närvarade vid juryns redovisning av SVEFO-utställningen. Över 600 bilder hade skickats in från 14 klubbar och 104 fotografer. "Bästa klubb" blev Nynäshamns FK och "Bästa fotograf" blev Mikael Egdahl, Nynäshamns FK. Arrangör: Nynäshamns FK Vinterutflykt till Kökar på Åland. 9 deltagare från 4 klubbar som under ledning av Andy Horner tillbringade tre dagar ute i Ålands skärgård. Kvällstid blev det mycket fotosnack där Andy Horner gav många goda råd och tips. Arrangör: SVEFO-styrelsen

7 BILD-2000 arrangerades av Gävle FK. Ett sextiotal personer närvarade. 9 klubbar och 49 fotografer deltog i tävlingen. Enskede FK vann klubbtävlingen och erhöll därmed sin tredje inteckning i vandringspriset och får därmed behålla detta för all framtid. "Bästa fotograf" blev Britt Rehnfeldt, Enskede FK. Gävle FK till delades en Nikon-kamera för "Det mest kreativa förbättringsförslaget" med anledning av den enkät som utskickades till SVEFO-klubbarna under hösten Arrangör: Gävle FK RIFO-utställningen i Stockholm. Enskede FK arrangerade den årligen återkommande riksfotoutställningen samt de båda enbildstävlingarna. Klubben lockade med flera högklassiga bildföredragshållare såsom Morten Krogvold, Elisabet Zeilon och Hans Hammarskiöld. Glädjande var att flera fotografer från vårt distrikt hade stora framgångar i de redovisade utställningarna. Enskede FK erhöll en inteckning i vandringspriset i Grupp A. Vid riksfotostämman valdes Bo Cederwall, FK Focus Örebro, till ny förbundsordförande efter Göte Kreutz. Göran Zebühr, Enskede FK, invaldes som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Arrangör: Enskede FK Höstutflykt till Hedemora och Dala-Husby som - dessvärre - samlade endast ett fåtal fotografer från 3 klubbar. Inkvartering i SFS:s vandrarhem. Utflykter till Carl Larssons Sundborn och till Zorngården i Mora. Arrangör: SVEFO-styrelsen Klubbledarträff. "Morgondagens fotoklubb" var huvudämnet för denna träff i Täby Centrum. Följande programpunkter behandlades: Digital fotografi, utveckling av klubbarnas och SVEFO:s aktiviteter samt medlemsutveckling i klubbarna. Representanter från 15 klubbar deltog, inalles 34 personer. Dessutom medverkade inbjudna personer från Fujifilm, Nikon, Diabolaget och Fotografisk Tidskrift. Arrangör: SVEFO-styrelsen Vidare under verksamhetsåret har uppbyggnaden av SVEFOs hemsida fortsatt och verksamheten har i möjligaste mån internetanpassats. Ett domän namn har anskaffats. SVEFOs nya hemsideadress är Sittande styrelse tackar för det förtroende vi åtnjutit och ställer nu våra platser till årsmötets förfogande. Stockholm den 31 oktober 2000 Styrelsen för SVEFO genom Göran Kindwall Ordförande K-G Gramén Sekreterare

8 SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar KASSARAPPORT FÖR TIDEN INGÅENDE BALANS Skulder Tillgångar Eget kapital ,38 Postgiro 1.292,30 Kapitalkonto , ,38 TRANSAKTIONER Intäkter Kostnader Ränta på kapitalkonto 113,07 Giroavgift 616,00 Ränta på girokonto 3,81 Hemsida 1.001,00 Utflykter anmälningsavgifter ,00 Kuvert 345,00 Årsavgifter klubbar ,00 Portoutgifter SVEFO-INFO 1.208,60 Årsavgifter enskilda ,00 Portoutgifter övrigt 354, ,88 Priser/presenter 1.071,80 Styrelsemöten 2.287,00 Utflykter utgifter , ,40 Intäkter minus kostnader -676,52 = årets resultat UTGÅENDE BALANS Tillgångar Skulder Postgiro 1.502,71 Ackumulerat överskott ,38 Kapitalkonto ,15 Årets resultat -676, , ,86 Kassarapport doc

November 4/2008. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 4/2008. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 4/2008 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare meddelats är det

Läs mer

SVEFOs hemsida www.svefo.cx

SVEFOs hemsida www.svefo.cx SVEFOs hemsida www.svefo.cx Kalendarium 2003 Nästa SVEFO-INFO I april/maj. Februari Ordföranden har ordet Något händer inom SVEFO kunde vi läsa på dessa rader i januari 2002. Jag hoppas att ni av innehållet

Läs mer

Riksfotostämma och Riksfototräff 2015 16-17 maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö

Riksfotostämma och Riksfototräff 2015 16-17 maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar inbjuder till Riksfotostämma och Riksfototräff 2015 16-17 maj i kulturkvarteret S:t Gertrud i Malmö Kallelse till Riksfotostämma lördagen den 16 maj

Läs mer

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Det här är ett nyhetsbrev från styrelsen i Östsvenska fotodistriktet. Det är samtidigt ett embryo til en mer stadigvarande informationskanal. Just nu åker vi lite

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

SVEFO-INFO. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Mars 2001 Nr 02/01. SVEFO:s vinterutflykt till Arholma, 25-28 januari 2001

SVEFO-INFO. KALENDARIUM Kommande aktiviteter: Mars 2001 Nr 02/01. SVEFO:s vinterutflykt till Arholma, 25-28 januari 2001 SVEFO-INFO Mars 2001 Nr 02/01 Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar KALENDARIUM Kommande aktiviteter: 31 mars Redovisning av "BILD 2001" i Kryddgården, Enköping. Se bilagd program och karta.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

Nr 1 Januari 2013 Fotograf: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb

Nr 1 Januari 2013 Fotograf: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb FÖRBUNDSINFORM Nr 1 Januari 2013 Fotograf: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb 2 Omslagsfotografer Framsidan: Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb. Ingegerd Karlsson är 84 år. Hon köpte

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Arbetets museums vänförening

Arbetets museums vänförening Arbetets museums vänförening 1 Arbetets Museums Vänförening Årsmöte 11 april 2015 Klockan 11.30 på Arbetets museum, Norrköping Lokal: Alvarummet, plan 6 Förslag till Dagordning 1. Mötets öppnande samt

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Svensk-Lettiska Föreningen Nr 2 (46) 2008, mars

Svensk-Lettiska Föreningen Nr 2 (46) 2008, mars Medlemsblad för Svensk-Lettiska Föreningen Nr 2 (46) 2008, mars Vice ordförande: Kerstin Aronsson, tel 070-7181923, e-post: kerstin@aronsson.a.se Redaktion: Rune Bengtsson, Siargatan 11, 5 tr, 118 27 STOCKHOLM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2014 Fotot ovan är från bruksdammen i Svartån i den gamla hyttbyn Bennebo i Karbenning socken. Idag

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer