Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual)"

Transkript

1 Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Trafikmätning Få information om antalet motorfordon, cyklister och/eller gångtrafikanter vid önskade mätpunkter via Infracontrol Online. Modulen Trafikmätning finns nu integrerad i tjänsten. Via modulen Trafikmätning kan användaren få tillgång till funktioner för mätpunkter, trafikmätare och budskapsskyltar anslutna till systemet. Kontakta Infracontrol om funktionen Trafikmätning önskas i ert system. Nedanstående funktioner m.fl. finns att tillgå i modulen Trafikmätning: Mätpunkter - Visa om ett eller flera ärenden/larm finns för mätpunkt (trafikmätare/skylt). - Visa om kommunikationsfel finns mellan mätpunkt (trafikmätare/skylt) och Infracontrol Online. - Visa/konfigurera om arbete pågår vid mätpunkt. - Visa om trafikmätare och/eller skylt finns ansluten till mätpunkt. - Konfigurera anslutning/bortkoppling av trafikmätare och/eller skylt till mätpunkt. - Visa geografisk position för mätpunkt. Trafikmätare - Visa till vilken mätpunkt trafikmätare är ansluten. Skyltar - Visa till vilken mätpunkt skylt är ansluten. - Visa/konfigurera budskap på skylt (fritext). I modulen Trafikmätning finns underlänkarna: - Karta - Mätpunkter - Trafikdata

2 Karta I kartan visas den geografiska positionen för registrerade mätpunkter. Öppna karta med mätpunkter 1. Klicka på fliken Trafikmätning och underlänken Karta. En kartvy med mätpunkter öppnas. Trafikmätning: Mätpunkter i karta. 2

3 Symbolerna för mätpunkterna i kartan har följande betydelse: En mätpunkt. En mätpunkt med ett eller flera aktiva ärenden/larm. Klicka på en symbol i kartan för att öppna en ruta med information om anläggningens namn, en beskrivning och vem som är ärendeansvarig då ärende/larm skapats för anläggningen. Trafikmätning: En ruta med information om mätpunkt visas i kartan. Via ovanstående ruta går det att skapa ett nytt ärende (länken Skapa nytt ärende) för anläggningen samt att öppna en detaljvy för att visa mer information (länken Visa mer information) om anläggningen, som t.ex. aktuella ärenden för anläggningen. Via kartan går det även att: - Söka en gatuadress. - Söka en anläggning via anläggningsnamnet. - Visa övriga ärenden (som aktuell användare har behörighet till). 3

4 Mätpunkter Alla mätpunkter som användaren har behörighet för kan förutom i kartan även visas i en listvy. Visa mätpunkter i en listvy 1. Klicka på fliken Trafikmätning och underlänken Mätpunkter. En listvy med registrerade mätpunkter öppnas. Trafikmätning: Mätpunkter i listvy. Varje rad i listvyn representerar en mätpunkt. Listvyn är indelad i kolumnerna: Status Visar en eller flera statussymboler. Ett eller flera ärenden är aktiva för mätpunkten. Systemet har inte kontakt med trafikmätare och/eller skylt som är ansluten till mätpunkten. Visad status är därför osäker. Arbete pågår i anläggningen. Symbolen tänds och släcks manuellt. Mätpunkt Visar mätpunktens namn. Klicka på rubriken för att sortera mätpunkterna i bokstavs- /nummerordning. Adress Visar parkeringsanläggningens adress. Trafikmätare Visar ansluten trafikmätare. Observera att behörighet för trafikmätaren krävs för att den ska visas. Trafikdata för mätpunkten visas dock även om behörighet saknas. 4

5 Skylt Visar ansluten skylt. Observera att behörighet för skylten krävs för att den ska visas. Trafikdata för mätpunkten visas dock även om behörighet saknas. Pennikon Klicka på pennikonen för att skapa en felanmälan på anläggningen (ärendeformulär öppnas). Pil-ikon Klicka på pil-ikonen för att expandera raden och visa mätpunktens signaler. Signalerna är ett summalarm av kommunikationslarm hämtat från den trafikmätare och/eller skylt som är ansluten till mätpunkten. Trafikmätning: Expanderad rad för mätpunkt. Sök med fritext i listan 1. Skriv önskad text i fritextfältet ovanför listan för att söka efter en mätpunkt. Filtrering i listan sker löpande allt eftersom texten matas in. Sökning sker i följande anläggningsegenskaper: Mätpunktsnamn Adress Beskrivning Ansvarig (t.ex. den entreprenör som ansvarar för mätpunkten) 5

6 Öppna detaljvy för mätpunkt via listvyn 1. Öppna listvyn Mätpunkter och klicka på mätpunktens namn. En detaljvy för aktuell mätpunkt öppnas. Trafikmätning: Detaljvy för en mätpunkt. Anslut trafikmätare/skylt till mätpunkt En trafikmätare och/eller en skylt kan anslutas till en mätpunkt. 1. Öppna listvyn Mätpunkter och klicka på önskat mätpunktsnamn. En detaljvy för aktuell mätpunkt öppnas. 2. Klicka på fliken Konfiguration. Sidan för konfiguration öppnas. 3. Välj önskad trafikmätare och/eller skylt i menyerna under rubrikerna Trafikmätare respektive Skylt. Önskade val är nu anslutna till aktuell mätpunkt. 6

7 Trafikmätning: Anslut trafikmätare och skylt till mätpunkt. Koppla bort trafikmätare/skylt från mätpunkt 1. Öppna listvyn Mätpunkter och klicka på önskat mätpunktsnamn. En detaljvy för aktuell mätpunkt öppnas. 2. Klicka på fliken Konfiguration. Sidan för konfiguration öppnas. 3. Välj Ingen i menyerna under rubrikerna Trafikmätare respektive Skylt. Trafikmätare och/eller skylt är nu bortkopplade från aktuell mätpunkt. Trafikmätning: Trafikmätare är bortkopplad från mätpunkt. 7

8 Skyltar En digital skylt kan anslutas till en mätpunkt. Via Infracontrol Online kan skyltens budskap konfigureras. Ändra skyltbudskap 1. Öppna listvyn Mätpunkter och klicka på önskat skyltnamn (kolumnen Skylt). En detaljvy för aktuell skylt öppnas. Trafikmätning: Mätpunkter i listvy. 2. Klicka på fliken Konfiguration. Sidan för konfiguration öppnas. 3. Klicka på pennikonen till höger om den textsida som ska ändras under rubriken Konfigurera budskap. Texten blir editerbar/textfält visas. Trafikmätning: Ändra skyltbudskap. 8

9 4. Ändra/skriv önskat skyltbudskap i textfälten och ange den tid som budskapet ska visas, klicka därefter på bockikonen för att skicka budskapet till skylten. Hämta skyltbudskap från skylt 1. Öppna listvyn Mätpunkter och klicka på önskat skyltnamn (kolumnen Skylt). En detaljvy för aktuell skylt öppnas. Trafikmätning: Mätpunkter i listvy. 5. Klicka på fliken Konfiguration. Sidan för konfiguration öppnas. 6. Klicka på knappen Uppdatera under rubriken Nuvarande budskap. Skyltbudskap hämtas från skylt och visas ovanför knappen. Trafikmätning: Hämta skyltbudskap. 9

10 Trafikdata I trafikmätningens trafikdata visas diagram för: Antal passager per timme (med väderdata) Diagrammet består av ett linjediagram där varje linje representerar en mätpunkts antal passager per timme. I diagrammets filterfunktion går det att filtrera på: - En eller flera mätpunkter - Tidsspann Initialt visas antalet passager vid alla mätpunkter, två veckor tillbaka i tiden. Trafikmätning: Trafikdata Antal passager per timme. 10

11 Antal passager per dygn Diagrammet är ett stapeldiagram där varje stapel representerar antalet passager per dygn, för aktuellt tidsintervall. För visning av diagram krävs filtrering. I diagrammets filterfunktion går det att filtrera på: - En anläggning - Tidsspann Trafikmätning: Trafikdata Antal passager per dygn Exportera trafikdata (Excel/.asc) Trafikdata kan exporteras till en Excel- eller asc-fil. Det finns tre alternativa Excelfiler: All fordonsdata I exporten visas (för valt tidsintervall): - Riktning - Hastighet (km/h) - Längd (cm) - Tid till föregående (sek) 11

12 Summering dagar och veckor I exporten visas: - Summering varje veckodag per vecka, t.ex. måndag (antal) - Summering per vecka Summering med väderdata I exporten visas (för valt tidsintervall): - Antal per timme - Temperatur ( C) - Nederbörd (mm) - Vindstyrka (m/s) 1. Öppna Beläggningshistoriken och klicka på knappen Excelexport/.asc i övre högra delen av sidan. En dialogruta för konfigurering av exporten öppnas. Knapparna.asc och Excelexport. Dialogruta för konfigurering av Excelexport. 12

13 Dialogruta för konfigurering av.asc-export. 2. För Excelexport: Välj mätpunkter, tidsspann och format. För export till asc-fil: Välj mätpunkt och tidsspann. Klicka därefter på knappen Exportera. En Excel/asc-fil skapas. Excelexport All fordonsdata. Excelexport Summering dagar och veckor. 13

14 Excelexport Summering med väderdata. Export till asc-fil öppnad i Notepad. 14

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas.

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Assistent Modulen Möten Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Stäng/logga ut Flikarna till vänster visar de olika modulerna (Meddelande, Ledamot, Prenumerera,

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.2. Senast uppdaterad: 2014-06-09

Webforum. Nya funktioner i version 14.2. Senast uppdaterad: 2014-06-09 Webforum Nya funktioner i version 14.2 Senast uppdaterad: 2014-06-09 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 3 Dokument... 4 Edit online i Firefox för Mac... 4 Enklare access till mobilgränssnittet

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Frakt & Betalning. Om Frakt & Betalning...2. Fraktalternativ...2 Betalningsalternativ...2 Kom igång...3

Frakt & Betalning. Om Frakt & Betalning...2. Fraktalternativ...2 Betalningsalternativ...2 Kom igång...3 Innehållsförteckning Om Frakt & Betalning...2 Fraktalternativ...2 Betalningsalternativ...2 Kom igång...3 Välj fraktleverantörer...3 Välj betalningsalternativ...3 Export & Moms...4 Välj in länder ni exporterar

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Utifrån vår mission och din nytta har vi delat upp Mitt Sverige Bygger i tre huvudflikar:

Utifrån vår mission och din nytta har vi delat upp Mitt Sverige Bygger i tre huvudflikar: 2013-03-20 Manual Välkommen som användare! Vi har, utifrån de uppgifter du lämnat till oss, skapat en personlig profil för att du ska få rätt information vid rätt tidpunkt. Du kan ha flera olika profiler

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Handbok Saldoanalys. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Saldoanalys. Å-DATA Infosystem AB Handbok Saldoanalys Å-DATA Infosystem AB Saldoanalys 1 1. INLEDNING... 2 2 SYSTEMÖVERSIKT... 3 2.1 Sidöversikt... 4 2.1.1 Val av företag och fråga... 4 3 UNDERHÅLL FRÅGOR... 5 3.1 Översikt Funktioner...

Läs mer

Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas

Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas Dnr 5.2.5-269/2013 2015-07-01 1(8) Statistik och jämförelser statistikdatabasen@socialstyrelsen.se Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas Här beskriver vi hur du går till väga för att göra ett

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d s a d m i n i s t r at i o n Aveny Grav Aveny Grav Med Aveny Grav erbjuds ett heltäckande hjälpmedel för Kyrkogårdsadministration. Fullständig

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer