Inledning MÅL KVALITET I RÄTT TID. Medarbetarskap. Ledarskap. Inledning 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning MÅL KVALITET I RÄTT TID. Medarbetarskap. Ledarskap. Inledning 3"

Transkript

1 Göingemodellen

2 Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt MÅL Inledning 3 Östra Göinge en del av Skånes gröna hjärta 4 Historien om Göingemodellen 6 Lean grunden för ledningsfilosofin 8 Göingemodellen 10 Ständiga förbättringar Göingemodellen en värdegrund 12 Göingemodellen ett arbetssätt 14 Ledstjärna: Här gaur Arbetssättets da! grundpelare 16 KVALITET Arbetssättets principer 18 Öppenhet Rätt från mig Engagemang Värde för kunden 20 Stoppa vid fel Ansvar Vi lär av varandra 22 Utjämning Eliminera slöseri Metoder och Standard verktyg 24 Medarbetarskap Inledning Östra Göinge står inför ständiga utmaningar. Kraven på mer service, högre kvalitet och bättre resultat är många såväl från göingepolitikerna, göingeborna och göingeföretagen som från staten och dess myndigheter. Kraven måste vi klara av med begränsade resurser. Detta fordrar att vi är en organisation i utveckling med tydligt fokus på ständiga förbättringar både i stort och smått. Vi måste undvika slöserier i alla verksamheter, alltid. Det ska märkas att vi är noggranna och sparsamma. Vårt svar på de utmaningar vi står inför är Göingemodellen. När vi arbetar enligt den tar vi vara på varandras kunskaper och färdigheter, jobbar smartare, jäktar mindre, höjer kvaliteten och minskar våra kostnader. Syftet med denna skrift är att vara vår gemensamma handbok när vi arbetar vidare med Göingemodellen vid förvaltningens och de kommunala bolagens alla arbetsplatser. Använd den som stöd i arbetet för ständiga förbättringar. Det ska jag göra. Kunden i fokus Ord på vägen 38 Respekt för individen Jonas Rydberg, kommunchef 2 Göingemodellen Göingemodellen 3

3 HÄSSLEHOLM KRISTIANSTAD MALMÖ Östra Göinge kommun en del av Skånes gröna hjärta Östra Göinge ligger i nordöstra Skåne i det historiska gränslandet mellan Sverige och Danmark. Här byter landskapet skepnad från öppen odlingsbygd med stora gods och gårdar, ädellövskogar och sammanhängande hagmark i söder till sydsvenska höglandets barrskogar, torp och insjöar i norr. De största och mest kända sjöarna är Immeln och Tydingen. Genom Östra Göinge från Östanå i norr till Hanaskog i söder rinner Helge å. Den var förr en viktig transportled och flera av byarna i Östra Göinge ligger därför invid ån. Idag är Helge å en betydande vattenkraftskälla. Göingebygdens historia syns i både kultur och arkitektur. Under medeltiden var befolkningen så stor och välbärgad att flera gedigna stenkyrkor kunde uppföras. Dessa tjänade både som gudstjänstlokaler och som försvarsanläggningar. Senare kom den tid som gett upphov till så många myter och historier om snapphanarna, som än idag vårdas och berättas. Dagens Östra Göinge rymmer en rik mångfald. Här finns gemytliga byar och vild skog, stora slott och små torp, genuint hantverk och modern konst. Här bryts och bearbetas den svarta diabasen som vi kallar vårt svarta guld och vi värdesätter närproducerade råvaror och lokala delikatesser. Östra Göinge har många eldsjälar, uppfyllda av den unika Göingeandan en kombination av envishet och uppfinningsrikedom. I de djupa skogarna krävdes det ofta kloka lösningar för att säkra överlevnaden och denna vilja finns fortfarande kvar både i yrkeslivet och privat. Östra Göinge kommun bildades 1974 genom sammanslagning av tidigare Broby, Knislinge, Hjärsås och Glimåkra kommuner. Idag kännetecknas Östra Göinge kommun av samhällsservice med god kvalitet präglad av kundfokus, hållbarhetstänkande och ständig utveckling. Östra Göinge erbjuder attraktiva boendemiljöer i en skön och grön kulturbygd med närhet till såväl expansiva IKEA i Älmhult som kommunikationernas knutpunkt Hässleholm och handelsstaden Kristianstad. Inom en och en halv timmes restid nås Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö samt sju flygplatser, varav en är internationell. Det finns många skäl till att vi kallar Östra Göinge för Skånes gröna hjärta. 4 Göingemodellen Göingemodellen 5

4 2005 Scania flyttar till Södertälje Ny förenklad förvaltningsorganisation Planering för gemensam förvaltning Arbete med ny nämndsorganisation Dags för organisationsförändringarna Arbete med värdegrunden Utbildning för alla medarbetare 2012 ESF-projektet GoingeLean pågår 2013 Avstamp för Göingemodellen Historien om Göingemodellen År 2005 kom de första signalerna från Scanias lokala produktionsanläggning i Sibbhult om förestående förändringar inom Scaniakoncernen. En tid därefter beslutade företagsledningen att stora delar av verksamheten skulle flyttas från Östra Göinge till Södertälje. Redan tidigt i denna process uppstod ett nära samarbete mellan kommunledningen och Scania för att gemensamt hitta lösningar och mildra konsekvenserna av detta beslut. Kommunledning och politiker kom då i kontakt med Scanias produktionssystem, som bygger på begreppet Lean. År 2006 togs ett beslut i kommunfullmäktige om en ny, förenklad förvaltningsorganisation med en gemensam förvaltning. År 2007 inleddes rekryteringsprocessen av ny kommunchef. Den nytillträdde kommunchefens första uppdrag blev att planera för en gemensam kommunförvaltning, i syfte att bättre möta kundernas behov. År 2008 gjordes en rad studiebesök i kommuner med liknande förändringsbehov. Under hösten påbörjades det politiska arbetet med att ta fram en ny nämndsorganisation. År 2009 gjordes alla förberedelser för organisationsförändringarna och den 30 mars trädde dessa i kraft. Arbetet med att nå en kommun en vision en förvaltning en värdegrund ett arbetssätt hade kommit en bra bit på väg. Samma år påbörjades också en förstudie med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF. Ett antal chefer fick förståelse för vad Lean-arbetssättet innebär och hur ledarskapet behöver förändras för att skapa delaktighet hos medarbetarna. År 2010 initierade kommun- och förvaltningsledningen arbetet med värdegrunden. År 2011 fortsatte arbetet med värdegrunden och alla medarbetare deltog i att ta fram spelregler för de tre värdeord som hade fastslagits. Senare under året beviljades kommunen bidrag från ESF för att genomföra arbetet som kartlagts i förstudien år En utbildningsinsats för alla medarbetare påbörjades samtidigt med en omfattande chefs- och ledarutbildning. År 2012 pågick ESF-projektet GoingeLean för fullt och merparten av kommunens drygt 900 medarbetare hade påbörjat utbildningen om ständiga förbättringar liksom efterföljande förbättringsarbeten med rötter i det dagliga arbetet. År 2013 gick projekt GoingeLean i mål och kommunens samtliga medarbetare hade avslutat sina utbildningar. Därmed togs också det egentliga avstampet för det uthålliga vardagsarbetet med ständiga förbättringar, förankrat i Göingemodellen. 6 Göingemodellen Göingemodellen 7

5 Lean grunden för ledningsfilosofin Lean ligger till grund för Östra Göinge kommuns ledningsfilosofi. Konceptet Lean har sina ursprungliga rötter i biltillverkaren Toyotas framgångsrika arbetssätt. Syftet är att nå hög effektivitet och kvalitet med fokus på kundernas behov. Medarbetarnas engagemang i förbättringsarbetet är centralt. Grundtanken i Lean är att skapa flexibla och effektiva processer där fel och brister kontinuerligt arbetas bort. För att åstadkomma detta är det viktigt att medarbetarnas kunskaper om kunden tas tillvara. Ledarskapets huvudsakliga uppgift är att bygga en lärande organisation och skapa goda möjligheter för medarbetarna att få bruk för sina kunskaper. Beslut ska fattas så nära kunden som möjligt och varje medarbetare har en viktig roll i att ständigt förbättra arbetet utifrån sin unika kompetens och erfarenhet. och Att fokusera på ständiga förbättringar och bekämpa slöseri handlar mer om förhållningssätt attityd än teknik; det är ett sätt att vara. Röst från Lean-utbildningen i Östra Göinge kommun 8 Göingemodellen Göingemodellen 9

6 Göingemodellen en vision En kommun en förvaltning En vision Östra Göinge kommuns vision lyder stolta göingar. Visionen är kort och kärnfull och uttrycker en beslutsamhet i att skapa en positiv utveckling för Östra Göinge kommun. Syftet med visionen är att samla alla krafter kommun, företag, föreningar och medborgare kring en gemensam och önskad bild av framtiden. Det viktiga är inte att bli just invånare, utan att utvecklingen går åt rätt håll. Känslan av stolthet över den egna kommunen är grundläggande och dessutom ett redskap i sig för att kunna påverka utvecklingen i önskad riktning. En förvaltning Östra Göinge kommun är organiserad som en enda förvaltning, där kommunchefen är förvaltningschef. Syftet är att främja ett effektivare utnyttjande av resurserna och skapa mer nytta åt skattebetalarna. en värdegrund ett arbetssätt En värdegrund En viktig del av Göingemodellen är kommunens värdegrund. Den visar vägen för hur vi förhåller oss till de vi är till för, till varandra och till uppdraget. Ett arbetssätt I Östra Göinge kommun strävar vi efter att ständigt utveckla vår verksamhet genom ett systematiskt förbättringsarbete så att arbetsmoment som inte är värdeskapande för kunden effektiviseras eller arbetas bort. Syftet är att öka tillgängligheten till service och tjänster för kommunens invånare, företagare och besökare. Arbetssättet och filosofin för hur vi leder och styr verksamheten har sitt ursprung i Lean-konceptet. 10 Göingemodellen Göingemodellen 11

7 MÅL Ständiga förbättringar Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt Utjämning Eliminera slöseri Standard Kunden i fokus Ledstjärna: Här gaur da! Öppenhet Engagemang Ansvar Göingemodellen en värdegrund Göingemodellens ledstjärna är formulerad på göingska och lyder: Här gaur da! vi ser möjligheter och utmanar gamla sanningar 1. Förarbetet till värdegrunden gjordes av kommun- och förvaltningsledningen, som tillsammans tog fram ledstjärnan och värdeorden öppenhet, engagemang och ansvar. KVALITET Rätt från mig Stoppa vid fel Medarbetarskap Respekt för individen Därefter gavs alla medarbetare möjlighet att beskriva vad värdeorden innebar för dem som individer, men också för det dagliga arbetet. Med medarbetarnas tankar som grund arbetades sedan tre spelregler fram till vart och ett av värdeorden. Den första spelregeln tar utgångspunkt i kundrelationen, den andra i vårt agerande och den tredje i arbetsmiljön. Öppenhet Vi säger som det är Vi finns på jobbet för göingeborna och de som besöker vår kommun. I alla kontakter med våra kunder är vi öppna, ärliga och säger som det är. Det är tillåtet att göra fel, men inte att dölja det Ingen får medvetet göra fel och mötet med våra kunder måste bli så bra som möjligt. När något trots allt går fel måste vi agera och lära oss av det som kunde blivit bättre. På det sättet ökar vi ständigt servicegraden och förbättrar värdet för de vi är till för. Delad kunskap är dubbel kunskap För att skapa en lärande organisation ser vi till att på ett strukturerat och medvetet sätt sprida goda exempel från det dagliga arbetet. Engagemang Vi agerar alltid utifrån ett kundperspektiv Vi tar på oss kundens glasögon för att se det som kan bli bättre. Problem är till för att lösas Tillsammans har vi stora möjligheter att lösa problem som behöver lösas. Vårt arbetssätt ger oss hjälpmedel att göra saker rätt, men vi måste själva ansvara för att vi gör rätt saker utifrån ett kundfokus och de lagar och förordningar som gäller. Glädje och trygghet föder framgång Vi är varandras arbetsmiljö. Det är viktigt att vi både lyssnar på varandra och ser varandra. Detta skapar en känsla av glädje och trygghet. Ansvar Nöjda kunder är allas ansvar Oavsett var i kommunen vi arbetar och vilket uppdrag vi har, har vi alla ett ansvar mot de som är i kontakt med kommunen. Får vi frågor som rör andra områden än det egna hjälper vi till att guida våra kunder rätt. Be hellre om förlåtelse än om tillåtelse Agera på din egen kunskap i stället för att fråga uppåt! Ledningens syn är att beslut ska tas så nära kunden som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt För att kunna agera och ge våra kunder tjänster av god kvalitet i rätt tid, är det viktigt att vi förenklar arbetet så mycket som möjligt. Varje medarbetare ska veta hur saker ska göras genom att följa enkla rutiner och all information ska vara lätt tillgänglig. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att förenkla för oss själva och därmed också för våra kunder. 12 Göingemodellen 1 göingska för Här går det Göingemodellen 13

8 MÅL Ständiga förbättringar närmast Vår kultur ska bära våra värderingar: öppenhet, engagemang och ansvar. Med ett stödjande ledarskap kan besluten fattas längst ut i organisationen, kunden. Röst från GoingeLean-projektet Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt Utjämning Eliminera slöseri Standard Kunden i fokus Ledstjärna: Här gaur da! Öppenhet Engagemang Ansvar KVALITET Rätt från mig Stoppa vid fel Medarbetarskap Respekt för individen Göingemodellen ett arbetssätt Arbetssättet står i centrum för Göingemodellen. Kundfokus, lagarbete och ett kontinuerligt lärande ligger till grund för den gemensamma kultur, som vi ansvarar för och vårdar tillsammans. Beslut ska fattas där kunskapen om kunden är som störst, så långt ut i organisationen som möjligt. Medarbetarskap Vi som arbetar i Östra Göinge kommun har två jobb: dels det professionella uppdraget som exempelvis lärare, administratör eller undersköterska, dels uppdraget att ständigt arbeta med att förbättra och utveckla tjänsterna för våra kunder. I det löpande arbetet är det medarbetarna som bäst ser vad som behöver förbättras och som har störst kunskaper om hur förbättringarna kan genomföras. Det är medarbetarnas kunskaper och ständiga förbättringsarbete som i många små steg leder mot de övergripande målen och för oss närmare visionen. göra fel, men inte att dölja det. Vi vill lära av misstagen och då är det viktigt att följa upp den uppkomna avvikelsen så att samma fel inte inträffar igen. Ledarskap Chefen ska vara en möjliggörare som coachar medarbetarna så att deras kunskaper kommer till nytta och kreativitet frigörs. Genom att stötta en medarbetare och ställa frågor snarare än ge svar, hjälper chefen medarbetaren att lösa en situation med egen kraft. Allt arbete innebär ett lärande samtidigt som allt lärande också är arbete. Om något går fel följer vi upp avvikelsen och utformar förbättringsåtgärder. Strukturen med enhetsnära pulstavlor stödjer det dagliga förbättringsarbetet. Det är där vi ser hur enhetens verksamhet mår och det är där medarbetarna lyfter förbättringsförslag och synliggör avvikelser. Alla medarbetare vill göra ett gott jobb. Det innebär att vi ska sträva efter en trygg arbetsmiljö där det är tillåtet att 14 Göingemodellen Göingemodellen 15

9 MÅL Ständiga förbättringar Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt Ledstjärna: Här gaur da! Öppenhet Engagemang Ansvar KVALITET Rätt från mig Stoppa vid fel Medarbetarskap Utjämning Eliminera slöseri Standard Kunden i fokus Respekt för individen Arbetssättets grundpelare Vårt hus består av principer som talar om hur vi ska tänka. För vårt arbetssätt finns två grundförutsättningar: utjämning och standard. Utjämning I en daglig verksamhet uppstår ofta ojämnheter i arbetsbelastningen. Ett sätt att tydliggöra detta är att planera och följa upp arbetet visuellt. När en större enhets planerade verksamhet blir synlig är det lättare att se hur insatser kan disponeras om för att kapa toppar och på det viset använda resurserna där de bäst behövs. Det blir också lättare att ta ett gemensamt ansvar för helheten och hitta avvikelser i processen. Utjämning innebär att på ett medvetet plan skapa ett jämnare arbetsflöde och på så sätt minska stressen hos medarbetarna. Med ett lugnare och mer metodiskt arbete blir det också lättare att planera insatserna och klara av att möta kundernas förväntningar och behov. Standardisering är en förutsättning för att utjämning ska fungera. Standard Ibland är kundbehovet större än vad vi kan tillgodose. Då uppstår det som kan kallas förväntansgap. Det är viktigt att minska förväntansgapet och tydligt beskriva vad vi faktiskt kan leverera, så att kunden vet vad den kan förvänta sig. Standard kan uttryckas som det just nu bäst kända och överenskomna arbetssättet. Om vi inte själva är överens om hur arbetet ska utföras, utan var och en gör så som den tror och vill, vet vi inte hur lång tid en speciell arbetsuppgift tar. Vi kan inte heller förutsäga kvaliteten på tjänsten om den utförs på olika sätt av olika medarbetare. Det är de medarbetare som utför tjänsten som ska beskriva processen och komma överens om hur och vad de ska göra utifrån kända kundbehov. När vi förändrar vårt arbetssätt måste vi också följa upp om de förändringar vi gör ger de förbättringar vi har förväntat oss. Att göra rätt från början handlar om att fråga kunden om vilka behov hon har. Röst från verksamheten i Östra Göinge kommun Citat, Göingemodellen 16 Göingemodellen Göingemodellen 17

10 MÅL Ständiga förbättringar Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt Ledstjärna: Här gaur da! Öppenhet Engagemang Ansvar KVALITET Rätt från mig Stoppa vid fel Medarbetarskap Utjämning Eliminera slöseri Standard Kunden i fokus Respekt för individen Arbetssättets principer Principerna hjälper oss att tänka rätt. Som stöd i arbetet finns det en rad hjälpmedel, se avsnittet Metoder och verktyg. I rätt tid Olika kunder har olika behov. I rätt tid innebär att tjänsten ska vara tillgänglig då efterfrågan uppstår. Många tjänster är beroende av att flera medarbetare samverkar och därför är verksamhetens tillgång till resurser av avgörande betydelse för om kunden ska få sitt behov uppfyllt i rätt tid. Det är viktigt att veta när olika steg måste utföras för att servicen ska kunna ges till kunden när efterfrågan uppstår. Takt/puls Vad vi än jobbar med varierar efterfrågan ständigt, vilket i sin tur påverkar behovet av resurser. Om vi inte vet vilken tidsåtgång olika delmoment kräver finns risk att kunden inte kommer att få sitt behov uppfyllt i rätt tid. När takten eller pulsen mäts i bestämda avstämningspunkter i vardagsarbetet visar det sig om arbetet ligger i takt med planeringen utifrån kundernas efterfrågan och behov, eller om en insats måste till för att målet ska nås. Behovsstyrt Att ha en behovsstyrd tjänsteproduktion innebär i grunden att vi bara producerar den service och de tjänster som efterfrågas. Efterfrågan styr också i vilken takt vi ska skapa dessa tjänster. Kvalitet När vi är överens om och förstår hela processen har vi ett gemensamt ansvar för tjänstens kvalitet. Genom att tidigt upptäcka avvikelser från en standard kan vi avhjälpa fel redan innan de upptäcks av mottagaren av tjänsten. Rätt från mig Rätt från mig är den princip som ska leda till att fel identifieras, förebyggs och slutligen elimineras. Medarbetarna ska jobba vidare med felen i syfte att lära av dem inte för att klandra varandra. Stoppa vid fel När arbetssättet är fastställt kan vi stoppa vid fel och fråga: Varför blev det inte rätt? Finns det en standard? Följdes standarden? Det är viktigt att vi stoppar vid fel och tillsammans med berörda medarbetare ser till att kvaliteten kontinuerligt förbättras. 18 Göingemodellen Göingemodellen 19

11 MÅL Ständiga förbättringar Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt Ledstjärna: Här gaur da! Öppenhet Engagemang Ansvar KVALITET Rätt från mig Stoppa vid fel Medarbetarskap Utjämning Eliminera slöseri Standard Kunden i fokus Respekt för individen Värde för kunden Dina mest missnöjda kunder är din största källa till förbättring. Bill Gates Värde skapas för en kund när en insats görs som motsvarar kundens behov i rätt mängd, vid rätt tidpunkt, med rätt kvalitet och till rätt pris. Ibland kan förväntningarna till och med överträffas genom att vi lyckas göra det där lilla extra för kunden. Eliminera slöseri Allt arbete kräver tid för att utföras. Arbetstiden innehåller värdeskapande tid, men också annan tid som inte direkt ökar värdet för kunden, men som ändå är nödvändig och går åt för att vi ska kunna utföra tjänsten. Utöver detta finns dessutom tid som går åt till slöseri, till exempel tid som vi lägger på att leta efter information eller materiel, vänta på personer eller på att bilen vi ska använda blir ledig. En central del av vårt arbetssätt handlar om att renodla arbetet genom att ta bort slöserier och minska tiden vi lägger på det som är nödvändigt men inte värdeskapande. Vad är det då som tillför värde? Låt oss titta på ett exempel. Inom hemtjänsten har en kund fått sitt behov biståndsbedömt till att omfatta morgonhjälp. Den konkreta hjälpen med morgonhygien, påklädning och servering av frukost är värdeskapande arbete. Hemtjänstmedarbetarens transport till kundens bostad skapar inget värde men är nödvändig för tjänstens utförande. Tiden det tar att leta efter det som ska tas med ut till hembesöket och att tömma ut det som någon annan lämnat kvar i bilen dagen innan är slöseri och ska arbetas bort. Genom att ta bort den tid vi ägnar åt slöserier får vi mer tid över till att skapa värde för kunden och till att ytterligare förbättra våra tjänster. Det handlar inte om att springa snabbare, utan om att arbeta smartare för att minska stressen och öka värdet för våra kunder. 20 Göingemodellen Göingemodellen 21

12 MÅL Ständiga förbättringar Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt Ledstjärna: Här gaur da! Öppenhet Engagemang Ansvar KVALITET Rätt från mig Stoppa vid fel Medarbetarskap Utjämning Eliminera slöseri Standard Kunden i fokus Respekt för individen Vi lär av varandra Omgivningens förutsättningar förändras ständigt och med dem människors behov. Som medarbetare i en kommun innebär vårt uppdrag att ge service åt kommunens kunder på en rad olika områden inom skola, omsorg, näringsliv och samhällsbyggnad. För att uppnå bästa resultat i vårt arbete, krävs att vi är lyhörda för kunders behov och att vi lär av varandra, både av kollegor internt och av andra framgångsrika organisationer och aktörer. Ständiga förbättringar Förbättringsarbete bygger på att systematiskt förbättra våra processer utifrån kundernas behov genom att ta vara på värdet av deras synpunkter och följa upp avvikelser. Många av processerna är komplexa och tvärfunktionella. I övergångarna mellan organisationens funktioner ökar risken för bristande effektivitet, otydligt ansvar, onödiga kostnader och missnöjda kunder. För att nå ett gott resultat är det nödvändigt att arbeta med förbättringar på bredden av hela organisationen. Från arbetslaget närmast kunden till kommunchefens ledningsgrupp går en obruten kedja av tavelmöten ett system som har en central betydelse för arbetet med ständiga förbättringar på tvären i vår organisation. Ryggraden i förbättringsarbetet består av processorientering, pulsmöten vid tavlan och visualisering av mål, resultat och förbättringsarbeten. Läs mer om detta under avsnittet Metoder och verktyg. Att fullt ut arbeta utifrån Göingemodellen innebär att aldrig slå sig till ro. Att arbeta med ständiga förbättringar tillhör vårt normaltillstånd och omfattar varje medarbetare. 22 Göingemodellen Göingemodellen 23

13 Metoder och verktyg Inom ramarna för Göingemodellen använder vi oss av ett antal verktyg för att ständigt kunna förbättra och förenkla våra processer. På följande sidor finns ett axplock av de metoder vi använder för att i små men målmedvetna steg nå våra mål. Göingemodellen 25

14 METODER OCH VERKTYG Förbättringshjulet PDCA Förbättringshjulet, eller PDCA-hjulet, är ett bra hjälpmedel för att på ett strukturerat sätt testa olika förbättringsidéer. Plan planera Välj förbättringsområde Utifrån förbättringsförslag och avvikelser görs en prioritering av förbättringsområden. I det arbetet kan man ha hjälp av en prioriteringsmatris, se sid 36. Kundkrav Definiera vem som är kunden och beskriv kundens behov och krav på tjänsten. Definiera problemet Beskriv problemet som ska lösas. Hur stämmer kundens krav överens med organisationens förutsättningar? Analysera förväntansgapet. Nuläge Kartlägg nuläget och identifiera relevanta mätvärden och ramar. Väg in ekonomiska, organisatoriska, etiska och legala aspekter på situationen. Analysera grundorsaker Beskriv problemets grundorsak och analysera tänkbara anledningar till att problemet uppstått. Sök lösningar Bolla idéer och prioritera. Fundera över förslag på lösningar på kort och lång sikt. Skilj på vad ni vill respektive måste uppnå. Utvärdera lösningar och välj de bästa som står till medarbetarnas förfogande. Mål & Mått Beskriv förväntade förbättringar och formulera specifika mål. Formulera och enas om en handlingsplan. För in kontrollpunkter för uppföljning. Handlingsplan Beskriv kort aktiviteten som ska göras som ett steg i riktning mot målet. Namnge en person som ansvarar för att aktiviteten blir utförd med hjälp av andra. Sätt ett datum då aktiviteten måste vara klar. Om tidsplanen inte hålls, behåll första datum som rödmarkeras och sätt nytt datum. Do genomför Genomför aktiviteterna i handlingsplanen. Mät enligt uppsatta mål och mått. Beskriv eventuella avvikelser, svårigheter eller oförutsedda effekter. Förändringarna testas i liten skala för att göra dem mer hanterbara. Mät på ett enkelt sätt. Check studera Jämför resultaten med planen. Är kunden nöjd? Vad har vi uppnått? Studera, analysera och tolka data. Var förändringen en förbättring? Fastställ orsaker till avvikelser från planen. Act agera Revidera planen vid avvikelser. Standardisera processen. Säkerställ att de fördelar som uppnåtts blir bestående. Se tillbaka: Vad har vi lärt oss? Vad har vi uppnått? Vilken är vår nya utgångspunkt för att fortsätta att förbättra processen? METODER OCH VERKTYG 26 Göingemodellen Göingemodellen 27

15 METODER OCH VERKTYG Kund Förväntningar Behov Metoder Process Resurser Uppfyllt behov Tillfredställd kund Uppfyllda förväntningar Processkartläggning Mycket av det vi gör i vårt dagliga arbete kan beskrivas som processer som skapar värde för kunderna. En förutsättning för att skapa en gemensam bild av nuläget är att vi har grepp om processerna. Genom processkartläggningar får alla som deltar i arbetet en helhetsbild och förståelse för det totala flödet, inte bara för sin egen del. Processerna beskrivs på olika nivåer beroende på vilken typ av process det handlar om. Är det en huvudprocess kartläggs den på en övergripande nivå, medan beskrivningen av en delprocess ofta ger mer detaljer som stöd för det dagliga arbetet. En processkartläggning skapar förståelse för hur arbetet löper, var det kan gå fel och varför. Metoden ger oss möjlighet att arbeta faktabaserat. Vi standardiserar processen och kan därifrån ständigt förbättra kvaliteten för våra kunder. För att göra en kartläggning behöver vi först definiera vilken del av vårt arbete vi vill kartlägga och avgränsa området genom att definiera början och slutet av processen. Det är viktigt att identifiera kunden och kundens behov. Först kartläggs nuläget. Därefter tar arbetsgruppen fram en bild av ett framtida läge, så som man ser att flödet borde kunna se ut. Till grund för framtidsbilden ligger problem och förbättringsförslag som identifierats i nulägesbeskrivningen. Vi behöver ställa frågor som: Behövs alla aktiviteter, skapar alla värde eller kan något tas bort? Var kan det gå fel idag? Hur kan vi förenkla så att det blir lätt att göra rätt? Innan arbetet går vidare med den handfasta förändringen, upprättas en handlingsplan utifrån beskrivningen av det framtida läget. Handlingsplanen följs upp efter trettio, sextio och nittio dagar för att säkerställa att vi genomfört handlingsplanen och haft möjlighet att anpassa aktiviteterna efter verkligheten. Det skapade framtida läget blir därefter det nya nuläget, som vi fortsätter att förbättra vid behov eller när det uppstår kvalitetsbrister och avvikelser från uppsatt standard. METODER OCH VERKTYG 28 Göingemodellen Göingemodellen 29

16 METODER OCH VERKTYG Pulstavlor Oavsett var vi befinner oss i organisationen, vilken yrkestitel eller vilket ansvar vi har, arbetar vi gemensamt med att ständigt förbättra våra tjänster. Ett viktigt verktyg i arbetet med att styra och utveckla verksamheten är den så kallade Puls- och förbättringstavlan. Beroende på vilken verksamhet vi studerar är pulsen olika. I skolan kanske det är pulsmöte i arbetslaget en gång per vecka. Inom hemtjänsten hålls pulsmöte vid överlämning mellan olika arbetspass under dagen och IT-enheten mäter pulsen varje morgon. Pulstavlorna förenklar styrningen i vardagsarbetet. Det är här varje enhets förbättringsförslag och avvikelser blir synliga vid sidan av mål, resultat och systematiskt arbetsmiljöarbete. För att koppla ihop den dagliga pulsen med den mer översiktliga styrningen, finns det tavlor på alla nivåer i förvaltningen. Pulsmötet hålls alltid stående framför tavlan och pågår sällan mer än en kvart. Mötesformen ger förutsättningar för att bygga en struktur för förbättringsarbete där idéer förädlas och alla kan vara delaktiga. Vid pulsmötet lyfts också medarbetarnas idéer fram och tillfälle ges till lärande och spridning av goda exempel och arbetssätt. Tillsammans skapar vi en aktuell bild av den gemensamma arbetssituationen. 5S Att använda sig av verktyget 5S är ett enkelt och effektivt sätt att få ordning och reda på materiel, utrustning och dokumentation, samtidigt som olika former av slöseri i arbetsmiljön arbetas bort. Det handlar om att nödvändig utrustning och information ska finnas på plats när den behövs. Sortera skilj på nödvändigt och inte nödvändigt Identifiera vad som verkligen behövs och sortera bort resten. Det kan gälla innehållet i ett förrådsrum eller mappar och dokument i en filserver. Det som inte behövs får antingen flyttas till en plats där det hör hemma eller slängas. Strukturera var sak på sin plats Det som ska vara kvar ska ha en bestämd plats som benämns och märks upp så att det blir lätt att hitta. Det gör att vi inte behöver lägga onödig tid på att leta i filstrukturer eller förråd. Det syns också tydligt när förbrukningsmateriel behöver fyllas på. Systematisk städning Håll ordning genom att regelbundet se till att det är städat och att alla saker finns tillgängliga på rätt plats. Att hålla rent innebär en form av besiktning då möjliga brister kan upptäckas innan de orsakat problem. Standardisera kom överens Säkerställ att de tre första punkterna följs. Skapa standarder och rutiner för hur ofta materialet gås igenom, fastställ ansvarsområden och tillvägagångssätt med mera. Skapa vana nöt in beteendet Informera alla. Följ upp efterlevnaden ofta. Använd synliga checklistor och logglistor för 5S. METODER OCH VERKTYG 30 Göingemodellen Göingemodellen 31

17 METODER OCH VERKTYG Rotorsaksanalys 5 varför METODER OCH VERKTYG Agerar vi på rätt fel? För att identifiera grundorsaken till ett problem och därmed få större möjlighet att lösa problematiken på lång sikt, kan man använda metoden som kallas 5 varför. Utifrån ett problem ställer man frågan varför ända tills man anser sig ha fått fram grundorsaken. Problem: Varför har vi så långa möten? 1. Varför drar våra möten ut på tiden? Därför att vi aldrig kommer igång på utsatt tid. 2. Varför kommer mötena aldrig igång på utsatt tid? Därför att utrustningen som behövs inte finns på plats. 3. Varför finns utrustningen inte på plats? Därför att ingen anser sig ha ansvaret för mötesrummen. 4. Varför tar ingen ansvar för mötesrummen? Därför att ansvaret aldrig har delats ut. 5. Varför har ansvaret inte delats ut? Därför att frågan inte har prioriterats. Lösning på problemet: Utse ansvarig och upprätta standard för mötesrummens utrustning. 32 Göingemodellen Göingemodellen 33

18 Lager Överarbete METODER OCH VERKTYG Om vi beställer hem mer av en vara än vad vi vet att vi kommer att förbruka blir överskottet liggande i onödan i ett förråd utan att komma till användning. Onödiga lager kan leda till dålig överblick och längre väntan när vi får mycket att leta igenom i förrådet. Omarbete Att tvingas korrigera arbete som vi eller någon annan utfört felaktigt är ineffektivt. När det finns standarder och rutiner för hur en aktivitet ska utföras minskar riskerna för omarbete. Transporter Att lägga ner mer arbete än vad som egentligen behövs är slöseri. Överflödiga kontroller och fler inblandade aktörer i en tjänsteprocess än vad som är nödvändigt leder till ineffektivitet. Rörelse Onödiga förflyttningar eller böjningar och sträckningar när man utför sitt arbete skapar inget mervärde. Att leta efter saker eller att gå i onödan till en arbetsuppgift som någon annan redan tagit itu med är exempel på onödig rörelse. Väntan METODER OCH VERKTYG Slöserijakt Inom Lean brukar man namnge åtta olika typer av slöseri. Inriktningen är att systematiskt arbeta bort slöserier. Överproduktion Överproduktion är precis vad det låter som. Vi ska inte producera mer än vad som efterfrågas. Att skriva ut fler kopior än vad som egentligen behövs är ett exempel; att varje kvartal skriva rapporten som vi alltid har skrivit men som ingen egentligen efterfrågar, är ett annat. Överproduktion brukar kallas det värsta slaget av slöseri eftersom det i sig själv skapar nya slöserier, exempelvis i form av onödiga lager. Onödiga transporter uppstår ibland när vi organiserar arbetet utan att studera hur materiel och information flödar. Om vi bara ser på en transportsträcka i taget kan det vara svårt att se slöseriet. Ser vi däremot på en hel grupp och över tid kan det vara lättare att upptäcka onödiga transporter. Outnyttjad kreativitet Att inte ta vara på alla medarbetares kunskap, kreativitet och engagemang kan innebära att kvaliteten blir sämre än vad den annars skulle varit. Otydlighet i ansvar och arbetsfördelning skapar frustration och gör att medarbetarnas kreativitet inte kommer till full användning. När medarbetare tvingas vänta på information, beslut eller materiel, innan ett arbetsmoment kan genomföras, uppstår förseningar som ofta drabbar kunden. Lång väntan på återkoppling av besked till en kund kan ibland leda till att en så kallad falsk efterfrågan uppstår. Om till exempel ett väntat svar från en sjuksköterska dröjer kanske kunden söker besked i andra kanaler. I värsta fall kan många personer, utan vetskap om varandra, bli inblandade i denna falska efterfrågan, som innebär ett stort tidsslöseri. 34 Göingemodellen Göingemodellen 35

19 utmana METODER OCH VERKTYG genomför Visualisering METODER OCH VERKTYG Prioriteringsmatrisen Pick-chart För att prioritera bland flera förbättringsidéer kan denna prioriteringsmatris vara till god hjälp. Det är ett fyrfältsverktyg där idéerna skattas utifrån två aspekter: insats och effekt. Liten effekt + liten insats > möjligt Stor effekt + liten insats > genomför Stor effekt + stor insats > utmana Liten effekt + stor insats > avfärda Välj i första hand de idéer som hamnar i fältet Genomför. I bedömningen av insatsens omfattning ryms även en ekonomisk bedömning av genomförandet. En kostbar insats kan klassas som en stor insats även om arbetsinsatsen i sig är liten. PICK kommer av Possible (möjligt), Implement (genomför), Challenge (utmana) och Kill (avfärda). Man hör ofta att en bild säger mer än tusen ord. I trafiken finns skyltar, pilar och trafikljus som talar om för trafikanterna vad de behöver veta för att ta sig fram säkert i trafiken och hitta rätt. I vårt vardagliga arbete är vi mestadels vana att informeras och styras via talade eller skrivna instruktioner. För att kunna styra verksamheten och alltid leverera tjänster av god kvalitet är det viktigt att utvecklingen synliggörs på ett tydligt sätt så att vi kan få tidiga signaler på förändring. Det är här den visuella styrningen och informationen kommer in. Att med de tre färgerna rött, gult och grönt värdera hur vi exempelvis upplever vår arbetsbelastning, kan underlätta när det gäller att utjämna arbete mellan medarbetare. 36 Göingemodellen Göingemodellen 37

20 Ord på vägen Arbetet enligt Göingemodellen ska vara ett stående inslag i vardagsarbetet på varje arbetsplats. Vi ska vara stolta över våra framgångar och vi ska dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter så att vi ständigt lär av varandra. Tillsammans har vi en otrolig kompetens. Låt oss fullt ut ta vara på den och bygga framtidens Östra Göinge Skånes gröna hjärta. Välkommen till imorgon, som inte blir som idag! 38 Göingemodellen Foto: MiP Media, Precious People, SWELO, Sibbhultsverken, Dan Sköld, sydpol.com, IBL bildbyrå, Östra Göinge kommun. Göingemodellen 39

21 kreation.se Östra Göinge kommun Göingemodellen Storgatan Broby Tel: E-post:

MÅL KVALITET I RÄTT TID. Ständiga förbättringar. Medarbetarskap. Ledarskap. Rätt från mig Stoppa vid fel Ansvar Vi lär av varandra 22

MÅL KVALITET I RÄTT TID. Ständiga förbättringar. Medarbetarskap. Ledarskap. Rätt från mig Stoppa vid fel Ansvar Vi lär av varandra 22 Göingemodellen Ledarskap I RÄTT TID Takt/puls Behovsstyrt MÅL Inledning 3 Östra Göinge en del av Skånes gröna hjärta 4 Historien om Göingemodellen 6 Lean grunden för ledningsfilosofin 8 Göingemodellen

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag

Minska slöserierna i skolan. Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Minska slöserierna i skolan Leaninspirerat spel för att identifiera och ta bort slöserier i vår vardag Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för.

Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för. Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för. Åtta slöserier Överproduktion Väntan Onödigt lager Onödiga rörelser Omarbete Överarbete

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kort om mig & Vara kommun 15 762 invånare 1 250 medarbetare Tanke och handling Värde Politiker Verksamhetsansvariga Principer Metoder Verktyg

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

OM Vara kommun kommuninvånare hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2. Bruttobudget = medarbetare 58 chefer

OM Vara kommun kommuninvånare hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2. Bruttobudget = medarbetare 58 chefer OM Vara kommun 15.762 kommuninvånare Fler på dagen än på natten 7.533 hushåll 42% boende på landsbygd 701 km 2 Bruttobudget = 1.009.000.000 1.250 medarbetare 58 chefer Kommundirektör Förvaltningen för

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Mirella Westpil Dagens upplägg Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Arla Foods 72% Skånemejerier 14% Norrmejerier 8% Falköpings

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Lean i korta ordalag. Minneslapp kring lean. Detta är inte Lean. Förutsättningar för framgång. Lean Ledarskap

Lean i korta ordalag. Minneslapp kring lean. Detta är inte Lean. Förutsättningar för framgång. Lean Ledarskap Lean i korta ordalag Foto: Johan Eriksson Minneslapp kring lean Kundens behov i fokus Kundens behov i fokus Stödjande ledarskap Medarbetarna delaktiga Stödjande ledarskap Medarbetarna delaktiga Öka den

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Introduktion till Lean, dag2 AU117G

Introduktion till Lean, dag2 AU117G Introduktion till Lean, dag2 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder Jämna ut flödet Diskussion inlämning 1 (problembeskrivning) Inlämningsuppgift 2 KAP. 5 BEKÄMPA SLÖSERIER Sju + en slöserierna

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 Föreläsare: Tommy Johansson, kommunalråd Östra Göinge kommun tommy.johansson@ostragoinge.se Erik Lidberg, kommunchef Östra

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten

Lean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten Lean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten 2008 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Vara Lean 11 maj 2010

Vara Lean 11 maj 2010 Vara Lean 11 maj 2010 Lean Tanke- och arbetssätt kring systematiskt förbättringsarbete Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete Skapa största möjliga

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Christina Dahlberg Lessebo kommun. Lessebo kommun

Christina Dahlberg Lessebo kommun. Lessebo kommun Christina Dahlberg 2009-11-20 Vad är lean? Här startade det Tanke- och arbetssätt Tanke och arbetssätt för systematiskt förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Vara Lean Christina Dahlberg

Vara Lean Christina Dahlberg Vara Lean Christina Dahlberg Lean vad är det? Tanke- och arbetssätt kring systematiskt förbättringsarbete Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 306 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld OM EN DEL AV HELHETEN Det vinnande laget i en föränderlig värld Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU Frågar NU Uppdraget & kunden Stöder Puffar!Kunskap

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Här ser vi lite längre! Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun

Här ser vi lite längre! Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Här ser vi lite längre! Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Varför? Vad är syftet med att arbeta med lean och varför just lean? Färre ska serva fler Andelen arbetat tid minskar Antalet medborgare i

Läs mer

Policy för Ulricehamn en lärande organisation

Policy för Ulricehamn en lärande organisation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Policy för Ulricehamn en lärande organisation ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-01-08 ANSVAR UPPFÖLJNING: Kommunchef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Lean tanke- & arbetssätt

Lean tanke- & arbetssätt ALLA PRATAR OM LEAN Lean tanke- & arbetssätt Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kunden/brukarens behov i fokus Stödjande ledarskap

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet?

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet? Vad innebär Lean i det dagliga arbetet? erfarenheter från: Torpa Vårdcentral, Vänersborg Herrestads Vårdcentral, Uddevalla Mål Herrestads Vårdcentral Nöjd personal som upplever det attraktivt och utvecklande

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer