rivningen av Barsebäcksverket?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rivningen av Barsebäcksverket?"

Transkript

1 Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD Barsebäck Kraft AB

2 Ägarförhållanden Barsebäck Kraft AB E.ON Sverige AB Vattenfall 100 % 70,44 % E.ON Kärnkraft Sverige AB AB 29,56 % Ringhals AB 100 % Äger anläggningen Barsebäck Kraft AB

3 Den svenska modellen Planerad avveckling Tidig rivning Rivningsavfall lagras direkt i slutförvar Myndighetsprövning Friklassad anläggning Drift Avställningsdrift Servicedrift Dekont Projektuppbyggnad Tillstånd Rivning Rivning av byggnader enligt ägarens intentioner 2-3 år ~2 år 5-6 år ~2 år Tid

4 Planeringsscenario för f r avveckling av Barsebäck 1 och 2 Drift B2 Stängning B SFR 3 - Lager för låg och medelaktivt rivningsavfall Planerat klart att ta i drift 2020 Avställ nings drift B1 Avställ nings drift B2 Återetabl Servicedrift B2 B1/B2 Servicedrift B1 Rivning B1 B2 Planering inför rivning Förprojekt År

5 Skyddsbehovet förändrasf Risk Avställning Skyddsbehov Under övergången från en anläggning i drift till en avställd anläggning förändras fokus dramatiskt från nukleära och radiologiska risker till mer konventionella miljörisker och arbetsmiljörisker Drift Bränsletransport Friklassad anläggning Förberedelse för rivning Rivning År Myndigheternas föreskrifter och krav måste följa och harmonisera med det aktuella skyddsbehovet för att kunna vägleda tillståndshavarna under övergången

6 Myndighetskrav Slutlig avställning Avveckling Friklassning Myndighetskrav Byggnation Drift Avställningsdrift Servicedrift Rivning Fri användning ndning Miljöbalken Miljötillstånd/MKB 2012 Barsebäcksverket SSI FS 2002:4 krav på avvecklingsplanering (senast 1 år efter) 10 (senast 4 till 9 mån. före) Ny-/ombyggnad Planering av avveckling Slutligt avställd anläggning Demontering/rivning SKIFS 2004:1 krav på avvecklingsplan samt uppdaterad SAR/STF 9 Kap. 1 Uppdateras vart 10:e år 9 Kap. 2 Säkerhetsgranskad avvecklingsplan inkl. MKB 4 Kap. 2 SAR/STF

7 Servicedrift Enkel Säker Optimerad Ny Säkerhetsredovisning, SAR, och nya säkerhetstekniska driftförutsättningar, STF Ombyggnad och anpassning av anläggningen Anpassning av organisation, verksamhetsstyrsystem, styrning och ledning etc. Långsiktigt personalbehov personer Minska energiförbrukning, ställa av och dränera system etc. Dessutom används Barsebäcksverket för andra ändamål t.ex. utbildning av underhållspersonal Totalt kommer Barsebäck att vara en arbetsplats för minst 160 personer

8 Verksamhetsområde Avvecklingsplanering aktivitetsområden Lagar och krav Kompetensuppbyggnad Planering

9 IAEA:s Säkerhetsstandards WNA Position Paper angående avveckling IAEA DeSa Project EU - WENRA ENISS Pilotanläggning fullskaligt kärnkraftverk Barsebäcksverket Harmonisering av krav i Europa Barsebäcksverket går över till servicedrift Ny: SAR, STF, Org. BVS, etc. Erfarenheterna tas in i IAEA:s Säkerhetsstandards WANO ENISS WNA NKS OECD-NEA EPRI etc.

10 Kompetensuppbyggnad Erfarenhetsutbyte E.ON, Vattenfall, OECD/NEA, EPRI m.fl. Uppdrag IAEA, SKB m.fl. Utveckling Projekt i egen regi och/eller tillsammans med SKB, EPRI m.fl. Konferenser Arrangerade av organisationer som vi är direkt eller indirekt medlemmar i.

11 BKAB:s nätverkn OECD/NEA E.ON Kernkraft Würgassen och Stade NPP Vattenfall Europe Greifswald NPP SKB TLG-Service (USA) EPRI Studsvik IAEA Avveckling/rivning av Risö ENISS Ignalina NPP WANO Vandellos 1 NPP (ENRESA Spanien) Sogin (Italien) Hunterston NPP (BNFL England) Kozloduy NPP ( Bulgarien) WNA

12 BKAB:s approach inför r rivningsfasen Säkrare Eliminera eller reducera riskerna Hur: Systemdekontamination, stora komponenter, väl förberedda åtgärder, SAR/STF för rivning etc. Snabbare Skapa förutsättningar för en smidig logistik Kostnadseffektivare Fokus på tidplanen Hur: Detaljerad karakterisering, kraven fullständigt klara, planering, processen för respektive avfallstyp klarställd i detalj, SFR 3 klart att ta emot rivningsavfall etc. Hur: Planera för mindre än fem års rivning fram till friklassning, tydlig projektledning

13 Rivningslogistik

14 Rivningslogistik stora komponenter

15 Rivningslogistik Systemrivning och Dekontbyggnader

16 Radioaktivt inventarium Bestämning av radioaktivt inventarium genom att ta ut borrkärnor Biologiska skärmen Väggar, golv Genomföringar Pumpsumpar

17 Stora komponenter Demontage av hel reaktortank 530 ton

18 Styrande dokument för f r rivning Kostnadskalkyl Entreprenörer ALARA Miljö I o Y Riskanalys Mätmetod Dok IT-verktyg Krav och styrning SAR/STF/MKB/BVS RIVNINGSPLANER OCH FRIKLASSNINGSPLANER Detalj och struktur I delprojektet R-tank med interna delar Primärsystem Biologiska skyddet Friklassad anläggning för fritt användande Avfall/material Hantering Kolli Transport Mottagare Kategorier av rivningsmaterial Aktivt, miljöfarligt och konventionellt Rivningsmetoder Åtgärder för friklassning AVVECKLINGSPLAN STRATEGI Övergripande plan

19 Huvudaktiviteter för f r Servicedrift Servicedrift Barsebäcksverket Huvudaktiviteter Projekt ANPEL Projekt Dekontaminering Karakterisering av anläggningen Kontaminerat material, byggnader, mark konventionellt farligt avfall Driftavfall Jonbytarmassor Härdkomponenter Rivningsschema och logistik Miljödom inkl MKB förlängd servicedrift Miljödom inkl MKB rivning Framtagning av SAR för rivning Tillsyn och underhåll

20 Huvudaktiviteter för f r rivning Slutlig Rivning av Barsebäcksverket Tidplan Huvudaktiviteter: B1 Etablering inför rivning B1 Tekniska förberedelser B1 Rivning av stora komp B1 Systemrivn och dekont byggn B1 Friklassning av anläggn B2 Etablering inför rivning B2 Tekniska förberedelser B2 Rivning av stora komp B2 Systemrivn och dekont byggn B2 Friklassning av anläggn Återställn av övr byggn enl ägarens intentioner

21 Maine Yankee under drift

22 Maine Yankee efter friklassning och återställning av mark

23 Avvecklingen av Barsebäcksverket, och det arbete som genomförs på Barsebäck Kraft AB idag och i framtiden, blir en viktig erfarenhet för hela den svenska kärnkraftsindustrin Säkrare Snabbare Kostnadseffektivare

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB.

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB. P-08-34 Preliminär avvecklingsplan för Clink Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

KÄRNKRAFTENS SLUTSTEG. Teknik och kostnader för rivning av svenska kärnkraftverk

KÄRNKRAFTENS SLUTSTEG. Teknik och kostnader för rivning av svenska kärnkraftverk KÄRNKRAFTENS SLUTSTEG Teknik och kostnader för rivning av svenska kärnkraftverk Juni 1994 SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB BOX 5864 S-102 40 STOCKHOLM Teknik och kostnader för rivning av svenska kärnkraftverk

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB

Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB SKB International Consultants Juni 2008 Box 1091, SE-101 39 Stockholm, Sweden Phone

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010-2011

Verksamhetsberättelse för 2010-2011 Datum 111020 Verksamhetsberättelse för 2010-2011 1 WIN SVERIGES STRATEGISKA PLAN Grunden till WiN Sveriges strategiska plan lades under styrelsens planeringsworkshop den 19 februari 2010. Detta arbete

Läs mer

Sista numret av Nyheter från Barsebäck

Sista numret av Nyheter från Barsebäck Från starten nr. 45 december 2006 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäck inför framtiden Efter nyår inträder Barsebäck i en ny organisation. Syftet med den är att förbereda

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Innehåll. Kalendarium. Tidplan för ekonomisk information. Bolagsstämma den 20 april 2005

Innehåll. Kalendarium. Tidplan för ekonomisk information. Bolagsstämma den 20 april 2005 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll DETTA ÄR STUDSVIK..............................1 2004 I KORTHET..................................2 MÅL OCH STRATEGIER............................3 VD-ORD........................................4

Läs mer

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Plan 2013 Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013

Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 Årsredovisning 2012 Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, måndagen den 22 april 2013 kl 16:00. Anmälan

Läs mer

Års- och miljöredovisning. Forsmarks Kraftgrupp AB

Års- och miljöredovisning. Forsmarks Kraftgrupp AB Års- och miljöredovisning 2013 Forsmarks Kraftgrupp AB Innehåll Årsredovisning 2 Vd har ordet 3 Kort om Forsmark 4 Så fungerar Forsmarks kraftverk 5 Förvaltningsberättelse 7 Säkerhet 8 Produktion, miljö

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-21 1 (34) Plats och tid Forsmarks kärnkraftverk, informationsbyggnaden, kl 9.00-11.45 Beslutande Anna-Lena Söderblom (M) ordförande Anders Bäckström (M) Bertil Alm (C) Rune Nilsson (FP) Barbro

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Första lasten med ny transportflaska

Första lasten med ny transportflaska EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr 1 2013 Vi garanterar våra kunder bästa tänkbara service. Stefan Berbner, chef för Studsviks verksamhet i Tyskland KREATIVITET EN NYCKELFAKTOR MÖT MICHAEL GRANFORS

Läs mer

KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå.

KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå. PRODUKT- OCH TJÄNSTEKATALOG Utgåva 2012 KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå. Den här katalogen innehåller

Läs mer

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv.

Läs mer

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige PROMEMORIA 2015-05-22 Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för

Läs mer

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag 2005-09-26 Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag Advokat Mats Ericsson och biträdande juristen Nils Leine, Alrutz Advokatbyrå AB, Box 7493, 103

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer