Vårdvalet & kampen. om norrbottningarna. no

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdvalet & kampen. om norrbottningarna. no 5 2010"

Transkript

1 no En dag på laboratoriet med Maj-Britt SIDORNA 8 9 Hemodialys hemma en ny möjlighet SIDAN 11 Landstinget en bättre akademisk miljö TEMA FORSKNING SIDORNA 3 5 Vårdvalet & kampen Foto: TOMAS BERGMAN om norrbottningarna SIDAN 7

2 AMMANBOENDE kvinnor med barn upp till sju år lägger i genomsnitt 15 timmar mer på oavlönat arbete varje vecka än vad männen gör. Är det inte makalöst? Siffran är inget hittepå, det är krass statistik direkt från Statistiska centralbyrån. Betänker man sedan att ett antal hyfsat jämställda förhållanden är inräknade så kan man ana hur mycket tid en del kvinnor lägger på hushållsarbete och omsorg om barnen. Det är ingen nyhet att vi fortfarande lever i ett ojämställt samhälle. Men visste ni att skillnaden är så stor vad gäller disk, städning, matlagning och allt det andra som krävs för att få Företaget Familjen AB att gå runt? DEN GENOMSNITTLIGE mannen tillbringar förvisso mer tid på jobbet. Men många kvinnor kombinerar också heltidsjobb och barn ja, ni kan ju räkna ut hur en vanlig vecka ser ut vad gäller deras arbetsbelastning. Är det egentligen konstigt att kvinnor slits ut fysiskt och psykiskt och sjukskrivs betydligt oftare än män? Med tanke på att kvinnor utför lika mycket betalt som obetalt arbete, medan männen arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt, är det inte heller förvånande att kvinnor har sämre löneutveckling och lägre pension. DET HANDLAR INTE OM att vi måste utföra exakt samma sysslor. I stället är frågan varför det anses okej att lägga olika mycket tid på att ta hand om den familj som man bildat tillsammans. Han sköter ju bilen är ett vanligt argument när kvinnor ska förklara varför de gör den största delen av hemarbetet. En stilla undran: Är det verkligen rimligt att däckbyte (två gånger per år), bilbesiktning (en gång per år) samt tvätt av bil i automat (kanske en gång i månaden) ska likställas med ett helt års daglig klädvård, ett arbete som förutom tvätt och strykning även inkluderar full koll på barnens storlekar, klädinköp och organiserandet av bad- och gympapåsar? I UTVECKLINGSPROJEKTET NLL Jämt får 180 landstingsanställda under en tre dagar lång utbildning lära sig hur de praktiskt ska bära sig åt för att införliva jämställdhet i sina verksamheter. Jag håller tummarna för att satsningen ska göra skillnad, både på kort och lång sikt. Men att ifrågasätta och ändra nedärvda mönster är bland det svåraste man kan ge sig i kast med det hänger på oss alla om det ska hända något. En spännande start på det personliga planet kan vara att se över tids- och ansvarsfördelningen hemma TILL SIST: Forskning på frammarsch är temat i detta nummer. Dessutom återupptar vi serien Forskning i landstinget där vi lyfter fram vetenskapliga arbeten. Att det är valår märks på mer än ett sätt hittills har norrbottningar aktivt valt vårdcentral. Läs mer om vårdvalets konsekvenser på sidan 7. ULRIKA ENGLUND, redaktör 2 Vad gör du av din tid? Redaktör: Ulrika Englund Ansvarig utgivare: Lars Tyskling Grafisk form: Tor-Arne Moe, Moe Media AB Besöksadress: Norrbottens läns landstings kansli, Robertsviksgatan 7, Luleå Postadress: Landstingstidningen, NLL Luleå E-post: Upplaga: ex. Teknisk produktion: Tryck i Norrbotten AB, Luleå Distribution: NSD Detta nummer är presslagt 16 sept 2010 Årgång 39 Prenumeranter gör anmälan om ändrad adress till: NSD, Abonnemang Innehållet i Landstingstidningen får gärna citeras om källan anges. Nästa nummer av Landstingstidningen utkommer 30 okt 2010 Norrbottens läns landsting, NLL, har till huvuduppgift att erbjuda länets omkring invånare hälso- och sjukvård samt tandvård, och arbetar dessutom med regional utveckling inom kultur, utbildning, näringspolitik och kommunikationer. NLL bedriver verksamhet vid fem sjukhus, 33 vårdcentraler, 26 tandvårdskliniker och 4 tandvårdsannex. Landstinget är en av länets största arbetsgivare med drygt anställda. Bland dessa finns cirka 730 läkare och sjuksköterskor. 570 personer arbetar med tandvård, 120 med undervisning, 330 med driftservice och 950 med administration. Anders Mörtlund och Kimberley Ahlström med dottern Cornelia är några av de föräldrapar som deltagit i gruppmödravården, ledd av barnmorskan Ingegerd Millebrand. I soffan vid väggen sitter Jaana Veijonen-Sunna och Nils-Erik Sunna med sonen Valtteri och Jari Leinonen med sonen Arvid. Foto: MATTIAS FORSBERG Kirunaföräldrar i nationell studie Mödravården i Kiruna ingår i en nationell studie. I stället för individuella samtal får blivande föräldrar information i grupp. - En fördel är att de lär känna varandra och kan fortsätta att ha kontakt, säger barnmorskan Ingegerd Millebrand. Den svenska mödravården har funnits sedan 1940-talet och under den tiden varit utformad på i stort sett på samma sätt: möten mellan barnmorskan och den gravida kvinnan har kombinerats med en kortare föräldrakurs med flera deltagare. I exempelvis Danmark är upplägget ett annat där har mödravård i grupp funnits länge. För att ta reda på hur vården vid graviditet och barnafödande upplevs och om det är dags att tänka nytt även i Sverige, genomförs en studie vid Karolinska institutet. I undersökningen jämförs Det ger mycket att få arbeta på ett nytt sätt, även om det ställer högre krav på mig som barnmorska. Deltagarna har många frågor, säger Ingegerd Millebrand. och utvärderas två vårdformer: individuell mödravård och gruppmödravård. Ingegerd Millebrand håller i studien för Kirunas del, den enda ort i länet som deltar. Sedan starten för två år sedan har hon genomfört åtta grupputbildningar. Fyra eller fem blivande föräldrapar träffas vid åtta tillfällen före förlossningen och en efteråt, två timmar varje gång. Den första timmen är gemensam. Olika ämnen tas upp, exempelvis fosterutveckling, smärtlindring och amning. Under den andra timmen tar Ingegerd emot paren enskilt för ett kort besök, då hon bland annat mäter kvinnans blodtryck och lyssnar på barnets hjärtljud. Om det finns behov av extra kontroller bokar vi naturligtvis in det. Både kvinnan och hennes partner får fylla i två frågeformulär var ett i början av kontakten med mödravården, ett några månader efter förlossningen. Studien omfattar både de som deltar i grupputbildningen och de som väljer att möta barnmorskan individuellt. Det är främst förstföderskorna som väljer den gemensamma varianten. De som redan har ett eller flera barn har kanske inte samma behov av gruppmödravård. De kan även ha svårt att komma ifrån. Men det har förekommit att flerbarnsmammor deltagit och det har varit positivt, deras erfarenheter har kommit de andra till del. Ingegerd Millebrand ser flera fördelar med mödrahälsovård i grupp. En är att deltagarna får ta del av andras frågor. En annan att mer tas upp än i det individuella mötet med barnmorskan, deltagarna får mer kunskap. En tredje att blivande föräldrar lär känna varandra. Det är sällan man har en kompis som är gravid samtidigt med en själv. I Kiruna finns dessutom många ny inflyttande i barnafödande ålder, exempelvis bland dem som flyttar upp när LKAB expanderar. Har man ingen i omgivningen som är hemma med barn blir man lätt isolerad. Deltagarna turas om att ta med fikabröd och dricker kaffe tillsammans. Den sociala biten är värdefull för individerna men även för Kiruna som samhälle; det kan göra att fler stannar kvar, säger hon. Den här gången har Jaana Veijonen- Sunna och Nils-Erik Sunna, Jari Leinonen och Eva Mannela samt Kimberley Ahlström och Anders Mörtlund samlats för en återträff; det fjärde paret har fått förhinder. Med sig har de Valtteri, Arvid och Cornelia, alla tre födda under sommaren. Ingegerd ber de nyblivna föräldrarna berätta om sina erfarenheter av förlossningen och hur de upplevt omställningen till den nya rollen. Det finns mycket att samtala om och tiden går snabbt. De tre paren har mycket gott att säga om att träffas i grupp. Att andra ställer frågor som man själv inte tänkt på gör att man får många olika synvinklar. Dessutom är det ett mysigt sammanhang, säger Eva Mannela. Hennes sambo Jari håller med. Ens egen oro balanserades upp när man hörde de andras funderingar. Att veta att man befann sig på ungefär samma kunskapsnivå kändes bra, säger han. Jaana Veijonen-Sunna ser ett värde i att möta andra blivande småbarnsföräldrar. Jag har inte bott mer än tre och ett halvt år i Kiruna. På det här sättet har jag lärt känna andra som befinner sig i samma situation. Kimberley Ahlström kommer från Trelleborg och flyttade till Kiruna för lite mer än två år sedan. Hon tvekade aldrig när hon fick erbjudande att delta. Det kändes nytt och spännande och har varit jättebra. Vi har tagit lärdom av varandra, samtidigt som det öppnat för nya kontakter. Hittills har paren inte träffats utanför barnmorskemottagningen de har haft fullt upp med barnafödande och den nya familjemedlemmen. Det vore roligt att fortsätta ses och utbyta erfarenheter. Jag bjuder gärna hem alla på fika, säger Kimberley glatt. ULRIKA ENGLUND

3 Forskning på frammarsch Olin-studierna fyller 25 år i höst och firar med ett stort internationellt tvådagarsseminarium. I en nystartad forskarskola får två sjuksköterskor, en sjukgymnast och en arbetsterapeut möjlighet att fördjupa sig inom sina specialområden. Arbetet med att bygga upp den akademiska miljön inför den regionaliserade läkarutbildningen är i full gång. Från att ha spelat en undanskymd roll är landstingets forskning på väg att bli en etablerad och prioriterad del av verksamheten. Från student till professor i landstinget Karin Zingmark: Medarbetare ska få utveckla sin profession Ett kliniskt forskningscentrum i källaren på Sunderby sjukhus, vägg i vägg med läkarutbildningen. Det blir snart verklighet om Karin Zingmark, chef för Forskningsoch utvecklingsenheten, får som hon vill. Tanken är att du ska kunna gå hela vägen från student till professor i Norrbottens läns landsting. Förutom de stora forskningsprogrammen Olin och Monica har landstingets forskning fram till för bara några år sedan i huvudsak bedrivits av enskilda eldsjälar, mestadels läkare, som lyckats hitta finansiering. Ett 30-tal läkare i landstinget har hittills disputerat och de har i de flesta fall fått bedriva sin forskning vid sidan av sitt vanliga arbete. Bland alla övriga yrkesgrupper är det bara totalt ett tiotal som har disputerat. I dagsläget har vi sjuksköterskor i NLL, varav två är disputerade, berättar Karin Zingmark, som själv är en av de två. Men nu ska det bli ändring på det, hoppas hon. Den kliniska och tillämpbara forskningen måste ske nära patienterna och kräver vårdens resurser. Därför är det naturligt att landstinget står bakom forskningen, vilket också är landstingets skyldighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Karin Zingmark är chef för FoU-enheten i landstinget sedan Hennes ledord är samverkan både mellan olika delar av landstinget och mellan landsting och universitet. Det är när man samverkar som man kan åstadkomma någonting, säger hon. FoU-enheten i sin nuvarande form har funnits sedan år 2002 och består i dagsläget av en statistiker, en administratör, två kliniska lektorer och Karin Zingmark själv som är chef. Dessutom är två forskningssköterskor i Monica-projeket och forskningschefen i Olin-studierna anställda av FoU-enheten. En FoU-strateg håller på att rekryteras. De senaste åren har det hänt mycket både vad gäller ekonomiska förutsättningar och organisation forskningen är på väg att bli en etablerad och allt högre prioriterad del av landstingets verksamhet. Vi behöver stärka den akademiska miljön i landstinget för att kunna genomföra den regionaliserade läkarutbildningen, men också andra yrkesutbildningar med god kvalitet. Tidigare fanns det en pott på totalt 1,5 miljoner kronor som landstingets medarbetare kunde söka pengar ur till sin forskning. I dag är anslagen mångdubblade. Den vanliga modellen är att landstinget skjuter till pengar för en enskild medarbetare som vill forska och att anslaget motsvarar lön på upp till tre månader per år. I början av året var FoU-enheten med och startade en forskarskola i samverkan mellan Luleå tekniska universitet och landstinget, där två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast har fått chansen att doktorera inom sina yrkesområden (se artikel på sidan 5). Det är den första forskarskolan i Sverige där landstinget aktivt deltar i både styrning, planering och genomförande. FoU-enheten ansvarar också för STläkarnas vetenskapliga kurs, att anordna olika seminarier, att stötta forskare med exempelvis statistikhjälp och att vara med och utforma landstingets forskningsstrategi. Karin Zingmark hoppas att det inom en snar framtid ska byggas upp ett kliniskt forskningscentrum på Sunderby sjukhus där all kompetens samlas. Att utvidga forskningsmöjligheterna och få flera landstingsanställda intresserade av forskning ger vinster på många olika plan, anser hon. Naturligtvis är det för patienternas Foto: ANDERS ALM bästa, men också för att enskilda medarbetare ska få utveckla sin profession och kompetens. De som hittills har disputerat får möjlighet att handleda nya doktorander, något som är en förutsättning för att de ska kunna gå vidare med sin egen forskning och så småningom bli docenter. Det blir ett mer moget och levande landsting, där de anställda vill stanna kvar. ULRIKA VALLGÅRDA 3

4 Forskning på frammarsch Olin-studierna visar hur viktig forskningen är När forskare från Norrbotten visade att hälften av alla rökare drabbas av KOL var det till en början ingen som trodde på dem. Samma sak hände när de påvisade att husdjur hemma inte gav flera allergier. Olin-studierna har vält omkull teser och fått fram resultat som gett genklang runt om i hela världen. Arne Åman blåser ut all luft han har i lungorna i ett rör inne i ett undersökningsrum på landstingshuset i Luleå. Strax räknar spirometern ut värdena på hans lungfunktion och skriver ut dem på en remsa. Han genomgår också en allmän hälsoundersökning där han bland annat får blodtrycket kontrollerat. Arne Åman är en av de norrbottningar en femtedel av länets befolkning som deltagit i Olin-studierna sedan de startade för 25 år sedan. Första gången var för 18 år sedan och i samband med det fick Arne Åman beskedet att han hade sjukdomen KOL. De senaste åren har han fått komma och provblåsa en gång per år. Jag tycker det är bra för då får jag veta hur det är med min hälsa, säger han. När han fick diagnosen KOL hade han redan slutat röka, men för många andra har deltagandet i Olin-studien blivit en väckarklocka, som lett till att de hunnit sluta röka innan sjukdomen gått så långt att de blivit helt orkeslösa. Det är en enorm skillnad på hur forskningsvänligt landstinget är i dag jämfört med tidigare och det ser väldigt bra ut inför framtiden. Olin är en förkortning av Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten och är det största medicinska forskningsprojekt som funnits i länet. Forskningen tar sikte på sjukdomarna astma, allergi, KOL, kronisk bronkit och sömnapné, både vad gäller rent medicinska aspekter och hälsoekonomi, livskvalitet och omvårdnad. Bo Lundbäck arbetade för 25 år sedan som läkare på lungkliniken i Boden och började där ifrågasätta det som stod i alla läroböcker att två procent av befolkningen hade astma. Jag upptäckte att om vi bara räknade alla de patienter som kom till oss så blev det mer än två procent, berättar han. Forskning inom landstinget var inte så vanlig på den tiden. Synen på läkare var att de skulle jobba med sjukvård och inte med något så lyxigt som forskning, säger han. För att kunna gå vidare med sin tes började Bo Lundbäck därför på Arbetsmiljöinstitutet i Umeå. Men samtidigt lyckades han få landstingsledningen i Norrbotten intresserad av vad han höll på med. Landstinget ställde upp med en organisation runt forskningen, som möjliggjorde att den kunde fortgå i länet. Forskningsanslag fick de däremot söka från annat håll. I dag är Bo Lundbäck professor vid 4 Bo Lundbäck. Eva Rönmark. Göteborgs universitet, men fortfarande engagerad i Olin. Eva Rönmark, sjuksköterska och docent i lungmedicinsk forskning, tog 2005 över stafettpinnen som chef för Olin-studierna och är sedan ett år tillbaka avlönad av landstinget. Det är en enorm skillnad på hur forskningsvänligt landstinget är i dag jämfört med tidigare och det ser väldigt bra ut inför framtiden, säger hon. Landstinget är huvudman för Olin-studierna, men Umeå universitet, Karolinska institutet, Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet medverkar också. Anslagen kommer i huvudsak från Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden, men även andra fonder bidrar ekonomiskt. Olin-studierna har genom årens lopp genererat tio doktorsavhandlingar. Ett 20-tal personer, varav flera doktorander, arbetar i projektet på ett eller annat sätt. Drygt hälften är stationerade i Norrbotten, resten i övriga Sverige. Det är en tvärvetenskaplig sammansättning av olika yrkeskategorier, till exempel läkare, sjuksköterskor, ekonom, beteendevetare och statistiker, berättar Eva Rönmark. Det som är unikt för Olin-studierna och som möjliggjort alla nydanande rön är att forskarna följt så många människor och under så lång tid. Dels är omflyttningen ganska låg i Norrbotten, dels har vi högt förtroende hos allmänheten. De som kommer till oss känner sig nog lite som i en gräddfil, säger Eva Rönmark. Deltagarna i studierna får ofta hjälp att hitta rätt sjukvård och behandling och de Linnéa Hedman, närmast kameran, har nyligen disputerat om rökning bland tonåringar. Det är den senaste doktorsavhandlingen inom Olin-studierna. Hon delar kontor med Helena Backman som är statistiker. Sigrid Sundberg, forskningssjuksköterska, gör en grundlig hälsoundersökning på Arne Åman. Hon mäter bland annat elasticiteten i blodkärlen. fakta resultat som tas fram vid forskningen får de med sig i de fall de behöver gå vidare och söka vård. Det som forskarna arbetar med att ta reda på är: Hur många som är sjuka, hur stort nyinsjuknandet är, vilka som blir sjuka, varför de blir sjuka, men också varför vissa blir friska igen. Två viktiga mål är att främja en tidig diagnostik och att hitta förebyggande åtgärder. Att sammanfatta alla forskningsrön som Olin-studierna gjort under sina 25 år är omöjligt i en tidningsartikel. En av många intressanta studier gjordes i slutet av 1990-talet då alla barnfamiljer i diverse hälsorekommendationer varnades för att allergi och astma orsakades av familjernas husdjur. Vi satte igång ett enormt projekt i samarbete med skolorna. Över barn fick varje år svara på enkäter om astma och allergier och vi utbildade skolpersonal och städpersonal i hur de skulle jobba förebyggande mot allergi, berättar Eva Rönmark. När de sedan började analysera sina resultat visade det sig att 85 procent av de barn som var allergiska aldrig hade haft något husdjur hemma. Att skydda sig mot allergi genom att Olinresultat några exempel På 1980-talet visade Olin-studierna att 6 procent av Norrbottens befolkning hade astma inte 2 procent som det stod i läroböckerna. I dag har drygt 10 procent av norrbottningarna astma, medan övriga befolkningen ligger på mellan 8-10 procent. På 1990-talet var Olin först i världen med att visa att hälften av rökarna utvecklar KOL, att bara en tredjedel av personer med KOL är diagnostiserade samt att KOL i Sverige kostar 9 miljarder kronor per år. Olin-studierna har kunnat påvisa att 1 procent av alla friska barn utvecklar astma varje år. Men också att risken för att få astma och allergi inte minskar om man gör sig av med sin katt eller hund. På 2000-talet har Olin-studierna visat att en ökad observans och fokusering på bättre miljö och livsföring har lett till kraftig minskad rökning, vilket i sin tur lett till en minskning av olika symptom från luftvägar. Allergierna bland barn fortsätter däremot att öka. NR 4 JUNI 2010

5 Forskarskola studier för patienternas skull Två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast har bland ett 40-tal sökande blivit antagna till den nya forskarskola som landstinget och LTU gemensamt har startat. Det är intressant att få fördjupa sig i problem som jag sett i min kliniska vardag, säger Birgitta Nordström, en av de fyra doktoranderna. Att landsting och universitet tillsammans driver en forskarskola är hittills unikt i Sverige. Totalt har tolv personer antagits. Fyra kommer utifrån, fyra från universitetet och fyra från landstingets egen verksamhet. De fyra sistnämnda får under sin forskarutbildning hela lönen betald av landstinget. Tanken är att de ska arbeta 80 procent med sina forskningsstudier och 20 procent på sina vanliga jobb. Det är bra att behålla kopplingen till kliniken, där verkligheten och livet fortgår som vanligt. På så sätt fortsätter vi att möta patienter under tiden vi forskar, säger Birgitta Nordström. Hon är sjukgymnast i grunden och arbetar som hjälpmedelskonsulent på Björkskatans vårdcentral i Luleå med länsansvar. Nu specialstuderar hon ståendets betydelse för personer med svåra funktionsnedsättningar. Caroline Stridsman är sjuksköterska på lungmottagningen i Sunderbyn. Hon fördjupar sig i hur det är att leva med KOL, särskilt vad gäller fatigue ett symptom som kan innebära allt från trötthet till total utmattning. Ann-Sofie Forslund är forskningssjuksköterska i Monica-projektet där hon sköter hjärtinfarktsregistret. I sin forskning ska hon använda sig av registret för att studera personer som har drabbats av hjärtstopp utanför sjukhuset. Ann-Charlotte Kassberg är arbetsterapeut på rehabenheten i Luleå och doktorerar på förvärvade hjärnskador. Hon har särskilt inriktat sig på användandet av vardagsteknik. Det kan handla om alltifrån att klara av att ladda kaffebryggaren till att skriva sin pin-kod på bankomaten. Hon berättar leende att hon väntade ända till sista dagen innan hon lämnade in ansökan. Jag förstod att det skulle bli blod, svett och tårar och många hinder att övervinna. Det är bra att behålla kopplingen till kliniken, där verkligheten och livet fortgår som vanligt. Vi fortsätter att möta patienter under tiden vi forskar. Men nu är hon och de andra i full gång med forskningsarbetet och engagemanget går inte att ta miste på. Det här är ett jobb som man aldrig går hem från, det finns med en dygnet runt, säger Caroline Stridsman. Var och en av dem har handledare både från universitetet och landstinget. Det gör att vi får en naturlig förankring i landstingsvärlden, säger Ann-Charlotte Kassberg. Förutom att arbeta med sin egen avhandling går de en rad olika kurser i forskningsmetodik, samt kurser i de ämnen de vill fördjupa sig i. De tror att den arbetslivserfarenhet de har hunnit skaffa är berikande när de nu ger sig i kast med forskningsstudierna. Att de representerar olika yrkesgrupper tycker de också är bra. På sikt tror de dock inte att de kommer att begränsa sig till frågor som faller inom det egna yrket, utan arbeta mer brett med utveckling. Vad de redan nu funderar på är hur resultaten av deras forskning på bästa sätt ska kunna förmedlas ut i verksamheten när de är färdiga med sina forskarstudier och disputationer. Forskarskolan är ju inte till för att vi ska få studera, utan för att vi ska åstadkomma något som är till patienternas nytta, säger Birgitta Nordström. ULRIKA VALLGÅRDA Foto: ANDERS ALM inte ha pälsdjur i hemmet fungerade alltså inte, säger Eva Rönmark. Efterhand kom resultaten att bekräftas även av andra forskare. En av Olin-studiernas viktigaste uppgifter i framtiden är att försöka lösa gåtan om varför barn får allergi och astma. Just nu ökar allergierna och det är alarmerande, säger Eva Rönmark. En positiv trend är dock att rökningen har minskat i befolkningen. Det innebär dels att färre vuxna har luftvägsbesvär i dag jämfört med för 10 år sedan, dels att färre barn utsätts för passiv rökning, säger hon. ULRIKA VALLGÅRDA Arne Åman mäter sin lungfunktion ungefär en gång per år. Han hejas på av Sigrid Sundberg. NR 4 JUNI 2010 Birgitta Nordström, Ann-Charlotte Kassberg, Ann-Sofie Forslund och Caroline Stridsman började den nystartade forskarskolan i februari i år. Det är en oerhörd förmån att ha fått den här chansen, säger Ann-Sofie Forslund. Foto: ANDERS ALM 5

6 Hallå där 6 Forskning i landstinget Hennes forskning kan hjälpa barnlösa Åsa Lindholm, överläkare vid kvinnokliniken på Sunderby sjukhus, har doktorerat om polycystiskt ovarialsyndrom, PCOS. Kvinnor med PCOS kan ha mensproblem och svårt att få barn. - Jag träffar ofta patienter med det här syndromet, säger hon. Kvinnorna som lider av PCOS har ofta en högre nivå fritt testosteron än andra kvinnor. De kan ha en ökad behåring av manlig typ till exempel i ansiktet, på mage och bröst. Ungefär hälften är överviktiga. För det mesta samlas fetman kring buken, som den brukar göra hos män, medan armar och ben är smala. Den vanligaste orsaken till att Åsa Lindholm träffar PCOS-patienter är att de har problem med sin menstruation. Det kan gå lång tid mellan blödningarna och när de väl sätter i gång pågår de under lång tid. Kvinnorna har sällan ägglossning. Det innebär att de har svårt att bli gravida; ofta söker de hjälp för att de inte kan få barn. I dag ställs diagnos för det mesta enligt de så kallade Rotterdamkriterierna som kom Ultraljudsbilden är typisk där äggblåsorna ligger som ett pärlband runt äggstocken i stället för att vara huller om buller i olika storlekar redo för ägglossningen. Folliklarna väntar på ett hormonpåslag som inte kommer hos de här kvinnorna. Men den här ultraljudsbilden kan förekomma utan att man har syndromet. För att få diagnosen PCOS krävs ytterligare ett symptom som tecken på ägglossningsstörning eller tecken på hyperandrogenism, exempelvis ökad behåring. De som söker hjälp hos Åsa Lindholm har för det mesta ingen aning om att de Åsa Lindholm är först ut i i den nya omgången av serien Forskning i landstinget. I sin avhandling visar hon att 4,8 procent av kvinnor i barnafödande ålder i norra Sverige lider av PCOS, polycystiskt ovarialsyndrom. Foto: MARIA ÅSÉN har PCOS. De blir lättade när de förstår varför de har trassel med blödningarna och svårt att bli gravida. En del får p-piller för att komma till rätta med menstruationen. Andra som vill få barn kan få medicin för att stimulera ägglossningen eller bli aktuella för provrörsbefruktning. Men då får de inte har ett BMI över 30 eftersom det är lättare att bli med barn och komplikationerna är färre vid en graviditet om man inte är så överviktig. Problemet är att PCOS-patienterna har svårare än andra att gå ner i vikt eftersom testosteron stimulerar aptiten. Det var en av orsakerna till att jag började min forskning. Jag ville ta reda på om det fanns något bra sätt att få dem att gå ner i vikt. Jag ville också undersöka hur många kvinnor i länet som lider av PCOS och vilka risker som är förenade med syndromet, säger Åsa Lindholm. Genom att lägga till enkätfrågor i Monicaprojektet, som vänder sig till befolkningen i Norrbotten och Västerbotten och använda sig av den grupp kvinnor som är mellan 25 och 40 år, kom hon fram till att 4,8 procent har PCOS. Den siffran stämmer väl överens med resten av västvärlden där man räknar med att omkring fem procent av kvinnorna i barnafödande ålder lider av PCOS. Åsa Lindholm har jämfört 135 PCOSpatienter med 81 kvinnor som inte led av syndromet i sin forskning. Det visar sig att överviktiga med PCOS har en sämre Övervikt innebär ju alltid en fara för hjärt- och kärlsjukdomar. Men hos överviktiga med PCOS är den risken ännu större. förmåga att lösa upp de små blodkroppar som kroppen bildar jämfört med andra överviktiga. Bland de normalviktiga hittades det däremot ingen sådan skillnad. Övervikt innebär ju alltid en fara för hjärt- och kärlsjukdomar. Men hos överviktiga med PCOS är den risken ännu större. För att se hur de kan gå ner i vikt gjorde hon en studie på 42 patienter med PCOS i Piteå, Umeå, Uppsala och Lund. Alla fick lägga om sin livsstil. De förde matdagbok och skulle gå steg per dag. Varannan vecka träffade de en forskningssjuksköterska. Hälften av deltagarna fick det viktreducerande preparatet sibutramine och den andra hälften placebo. Att enbart byta livsstil gav en viktnedgång, men de som tog medicinen gick ner mer. Tyvärr är sibutramine numera indraget eftersom studier har visat på ökad risk för proppar och stroke hos redan hjärtsjuka individer. I brist på något godkänt läkemedel måste vi försöka jobba med livsstilsförändringar. En del av de kvinnliga elitidrottare som syns på TV har förmodligen PCOS. De här kvinnorna har en god förmåga att bygga muskler, men om de inte börjar träna i tidig ålder är risken stor att de drabbas av övervikt och fetma. Ett stort ansvar ligger på gympalärarna att uppmärksamma de här flickorna i tonåren och uppmuntra dem att hålla på med någon sport. Det är det bästa sättet att komma till rätta med PCOS. När de går ner i vikt kommer dessutom ofta mensen och ägglossningen i gång och alla problem löses av sig själva, säger Åsa Lindholm. ANN-KATRIN ÖHMAN Camilla Brännström, verksamhetschef vid Öjebyns vårdcentral vars personal utsetts till vinnare i tidningen Du & jobbets tävling Bästa arbetsmiljöidén 2010 med motiveringen Nytänkande arbetsorganisation som sätter samarbete i centrum och minskar merarbetet. Berätta om er gemensamma jourmottagning! Det kom signaler från läkarna om att de kände sig stressade och ensamma i sin yrkesroll, trots många medarbetare. Som en följd av det startade Linnéakuten i början av Arbetssättet innebär att läkarna hjälps åt mer. Två läkare arbetar under förmiddagen och två under eftermiddagen, och utgår då från ett och samma rum. Det har samtidigt gjort det enklare för exempelvis sjuksköterskorna och distriktssköterskorna, som alltid kan gå direkt till Linnéakuten om de behöver rådfråga en läkare. De slipper gå runt och knacka på olika dörrar. Vad säger AT- och ST-läkarna om upplägget? De är mycket nöjda. På det här sättet får de ständig handledning av mer erfarna kollegor, vilket är en trygghet när man är under utbildning. Rekryteringsmässigt vinner vi mycket på att jobba så här. AT- och ST-läkarna vill komma till oss. Vilka är fördelarna för patienterna? Köerna har minskat och väntetiderna har blivit kortare. Om en av läkarna blir fast med en tidskrävande akut patient stoppas kön inte upp den andra fortsätter att plocka patienter från listan. Dessutom är det en kvalitetshöjning då det ibland är två läkare som tillsammans undersöker en patient. Har ni fått några efterföljare? Ja, Piteå vårdcentral har tagit efter modellen. Hur ska ni gå vidare? Ingen vill gå tillbaka till det gamla sättet att jobba. Det här är ett sätt att möta framtiden och bli mindre sårbara. Nu har vi organiserat en gemensam sköterskemottagning på samma sätt. Den bemannas av distriktssköterskor och mottagningssköterskor, två åt gången. ULRIKA ENGLUND Unga gillar umo.se Umo är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. Bland ungdomar mellan 15 och 17 år känner 42 procent till umo.se, att jämföra med 21 procent i hela målgruppen. 71 procent ger sajten helhetsbetyget 4-5. Umo har finansierats av Socialstyrelsen på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Landsting och kommuner står bakom driften. Utvecklingen av sajten sker i samarbete med landets ungdomsmottagningar, skolhälsovården, intresseorganisationer och andra som jobbar med unga. Tystnad kring alkoholproblem Enligt en undersökning som bemanningsföretaget Manpower gjort bland personer misstänker var femte att del kollegor har alkoholproblem, men fyra av tio väljer att blunda. Kan det bli en fara för människoliv är det vanligare att alkoholproblem uppmärksammas, exempelvis inom hälso- och sjukvården och bygg- och anläggningsbranschen, uppger TT.

7 Hittills har norrbottningar listat sig vid en privat vårdcentral. Övertalig personal i landstingets primärvård flyttas till en bemanningspool. Vi arbetar med att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, säger Bo Westerlund, chef för division Primärvård. Personal i bemanningspool när patienter väljer privat vård Vårdval Norrbotten innebär att landstingets monopol på primärvård har upphört. Tre nya vårdcentraler är igång Cederkliniken och Björnen i Piteå samt Hermelinen i Luleå. En fjärde, Åkerbäret i Boden, är tänkt att öppna i slutet av året. En mängd frågeställningar har seglat upp sedan vårdvalsreformen infördes vid årsskiftet. Det tar tid innan en genomgripande förändring av det här slaget hittar sin slutliga form. Det hör vi från andra landsting som befinner sig i samma process, konstaterar Bo Westerlund. Systemet ska utformas enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, en lag som innebär att landstingen ska hantera leverantörer av primärvård på ett konkurrensneutralt sätt. NLL är numera både beställare och utförare, två separata roller. Inom kort rekryteras en ny beställarchef, som ska tillhöra Hälso- och sjukvårdsenheten. Det är ett steg för att skapa lika förutsättningar för all primärvård, oavsett driftsform. Det är något jag välkomnar vi ska ha samma spelregler som konkurrenterna, säger Bo Westerlund. Bo Westerlund, chef för division Primärvård. I fortsättningen styrs primärvårdens innehåll via ett beställningsunderlag. Landstingets vårdcentraler ska göra lika mycket som de privata vårdcentralerna, varken mer eller mindre. Vi har att uppfylla villkoren på samma sätt som de privata aktörerna. För att säkra en god primärvård för norrbottningarna är det viktigt att beställningsunderlaget är så heltäckande som möjligt. Kan det bli aktuellt att bolagisera landstingets primärvård? Jag är övertygad om att vi inom de närmaste åren kommer att se olika system för att hantera konkurrensneutraliteten. Bolag är en av flera möjliga lösningar. Konkurrensverket kommer att ha synpunkter på hur landstingen hanterar driften av primärvård i egen regi kontra de privata aktörerna, något vi följer med intresse. Hittills har division Primärvård genomfört en rad strategiska åtgärder: Samtliga 32 vårdcentralschefer har genomgått en entreprenörsutbildning. De har fått kunskap om de nya ekonomiska förutsättningarna, där varje vårdcentral på sikt ska svara för sina egna kostnader. Vårdcentralerna har sett över sina lokalbehov och sagt upp eller planerar att säga upp lokaler som kan avvaras. Ett treårigt Robin Hood-influerat system har tagits i bruk på hyresområdet. Vårdcentralernas vinster/förluster fördelas enligt en procentuell skala är det skarpt läge då ska varje vårdcentral bära sina egna lokalkostnader. En gemensam marknadsföringsstrategi har antagits, som omfattar samtliga vårdcentraler. Varje enskild vårdcentral har därutöver möjlighet att på egen hand göra reklam för sin verksamhet. fakta Listningar Av aktivt listade norrbottningar har valt någon av de tre privata vårdcentralerna, fördelade så här: Hermelinen i Luleå (5 694), Björnen i Piteå (2 360), Cederkliniken i Piteå (2 345). De kommer bland annat från följande landstingsdrivna vårdcentraler (antalet personer inom parentes): LULEÅ Stadsviken Bergnäset Mjölkudden Gammelstad Hertsön Råneå Örnäset PITEÅ Öjebyn Furunäset Piteå FOTNOT: Siffrorna visar läget den 10 september Ovan finns inte medräknade de som listat om sig mellan landstingets vårdcentraler. I genomsnitt anses varje patient vara värd omkring kronor per år. Att patienter hittills sökt sig till privata alternativ innebär 41,6 miljoner kronor i förlorade intäkter för landstinget. När färre ska ha vård minskar samtidigt utgif- ter för medicin och hjälpmedel. Dessutom blir det mindre att göra. Övertalig personal placeras tills vidare i en gemensam bemanningspool, med start under hösten. Vi måste krympa i vår organisation, men för att undvika ett Fia med knuff över hela stan väntar vi till dess patientströmmarna stabiliserat sig innan vi säger upp någon. Vi för en dialog med facket för att komma överens om laslistor och hur uppsägningarna ska gå till, säger Bo Westerlund. Flera landstingsanställda har på eget initiativ bytt arbetsgivare. Erfarenheter från bland annat Halland har visat att det blir en viss rörlighet, åt båda hållen. Det här är ett bra läge för den som är intresserad av att pröva en annan arbetsgivare. Hermelinen står bakom vårdcentralen Hermelinen i Luleå, Björnen i Piteå och Åkerbäret i Boden. Vårdföretagets vice vd Lars-Erik Sjögren utesluter inte ytterligare etableringar i länet. Mycket ska stämma, men vi är intresserade om förutsättningarna är de rätta. Inte bara kustnära utan även andra ställen kan komma ifråga. I första hand är det större befolkningscentrum som är av intresse. Alternativet är mindre orter, där vi är den enda vårdcentralen. På en liten ort fungerar det inte att två vårdcentraler konkurrerar. ULRIKA ENGLUND Birgit Wikström, Piteå, stannar till en stund vid mässtältet för att tala med Barbro Ökvist, undersköterska vid Piteå vårdcentral. Landstingets personal var på plats på Noliamässan i Piteå. Målet är att få norrbottningarna att intressera sig för landstingsdriven primärvård. Vi kan inte enbart gå på gamla meriter, säger Barbro Nilsson, distriktssköterskebarnmorska. Den vita flaggan vajar i vinden utanför mässtältet. Vattenflaskor ligger på kylning, färdiga att överlämnas till dem som deltar i en frågetävling om just vatten och hälsa. Förpackningar med plåster delas ut. I en bok antecknas synpunkter som ska föras vidare till dem som berörs. Ett exempel på sådant som efterfrå- NR 4 SEPTEMBER 2010 Gunnar Alm och åttaåriga barnbarnet Christoffer Alm, svarar på frågor om vatten och hälsa. Foto: TOMAS BERGMAN Landstinget flaggar för sina vårdcentraler gas är en egen blodtrycksmaskin för att enkelt kunna mäta sitt blodtryck, utan att behöva boka tid. Det finns i Piteå men inte i Luleå, berättar Maria Jakobsson, informatör. Det är första gången division Primärvård deltar i Nolia. Konkurrensen är påtaglig på annat håll på mässområdet står nystartade Cederkliniken och berättar om sin verksamhet. Förutom administrativ personal finns olika yrkeskategorier representerade under de nio dagar som Nolia pågår, däribland sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och läkarsekreterare. Det är viktigt att vårdpersonal finns på plats och pratar med folk. Det är vi som vet vad vi kan leverera, säger distriktsläkaren Christer Nordenhäll, en av dem som bemannar landstingets mässtält den här dagen. Han upplever inte att vårdvalet är någon stor fråga för norrbottningen i allmänhet. Själv ser han fördelar med den konkurrens som reformen för med sig. Landstingets vårdcentraler måste på allvar börja fundera på om man tar emot och hanterar patienterna på rätt sätt. Däremot tror jag inte att vårdvalet kommer att lösa bristen på doktorer. Barbro Nilsson är ansvarig för samordning inom barnhälsovården. I mötet med Christer Nordenhäll, distriktsläkare vid Hortlax vårdcentral, samtalar med Helen Engström som besöker Nolia tillsammans med dottern Wilma, 3 år. Familjen har listat sig vid Porsöns vårdcentral i Luleå, den vårdcentral de tillhör sedan tidigare. Vi vill fortsätta där, främst för barnens skull, säger hon. mässans besökare har hon märkt att alla inte fullt ut förstått vad listningen innebär. En del väljer en läkare på en annan vårdcentral, men har inte klart för sig att de samtidigt tappar den distriktssköterska de är van att gå till eller den barnavårdscentral de tillhör, säger hon. Den som vill kan göra sitt vårdval direkt i mässtältet. Landstinget ser helst att medborgarna listar sig på den vårdcentral de fortsättningsvis vill tillhöra, i stället för att passivt placeras på den som ligger närmast. Det betyder något att man gör ett aktivt val och inte bara stannar kvar, säger Barbro Nilsson. ULRIKA ENGLUND 7

8 08.28 Min ARBETSDAG Foto: MATTIAS FORSBERG I Kiruna igen tack vare jobbet på labbet Maj-Britt Olofsson arbetade 22 år på Huddinge sjukhus. För tre år sedan fick hon ett nytt jobb som biomedicinsk analytiker på Kiruna sjukhus. Det är stor skillnad vad gäller arbetsplatsens storlek och tempot, men jag trivs mycket bra trax före klockan sju är Maj-Britt Olofsson på plats på avdelningen för laboratoriemedicin på plan sex, ombytt och redo att sätta igång. Hon promenerar ofta till jobbet; det tar henne 20 minuter att i rask takt gå från bostaden till sjukhuset. Hon njuter av att befinna sig i Kiruna igen, av fjällmiljön och årstiderna. Efter nära 30 år i södra Sverige återvände hon hem. Jag ser staden på ett annat sätt nu än jag gjorde tidigare, husen till exempel. Dessutom uppskattar jag att det är nära till allt och att jag slipper pendla. När jag bodde i Södertälje tog pendlingen till och från jobbet minst två timmar varje dag. Arbetsdagen börjar oftast med ett kort planeringsmöte i personalrummet. Den här måndagen i augusti är det sommarbemanning och hon beger sig i stället till en whiteboardtavla längst ner i korridoren. Där finns information om vad som är på gång och vad som ska åtgärdas, allt enligt den leanfilosofi som genomsyrar verksamheten. Jag ser staden på ett annat sätt nu än tidigare, husen till exempel. Dessutom uppskattar jag att det är nära till allt och att jag slipper pendla. Ett schema talar om vad de elva anställda har för placering den närmaste tiden. Förutom stationerna för provinlämning, hematologi, hormoner/hjärtmarkörer, koagulation och kemi ska blodcentralen bemannas. Där finns sjukhusets blodlager och dit kommer blodgivarna. Maj-Britt ska göra kemiska analyser av blod- och urinprov. Hon börjar med att starta det monotont surrande analysinstrumentet, en inte helt ny men tekniskt avancerad apparat av märket Vitros. Den utgör hennes självklara centrum under dagen: det är den som utför de analyser som sedan ligger till grund för läkarnas diagnoser. Instrumentet klarar upp till 27 kemiska analyser. Utöver det gör vi lite Maj-Britt Olofsson annat, exempelvis graviditetstester och drogtester. Blodproven centrifugeras efter ankomstregistreringen, för att blodkroppar och plasma ska separeras. Proverna till den kemiska analysen lämnas sedan på Maj- Britts arbetsbänk. Hon tar av gummikorkarna och sätter rören i ett ställ, som hon placerar i Vitrosen. Bredvid står en dator dit provsvaren förs över. Maj-Britt kontrollerar och kontrollerar igen. Ingenting får bli fel personnummer måste stämma och provresultaten ska verka rimliga. Jag köper inte rakt av det som står; det gäller att reagera om något verkar anmärkningsvärt. Det kan ha blivit fel på provet. Faktorer som fibrin, koagel, kan påverka resultatet, säger hon. Vissa prover måste spädas och köras om. Är patienten ny och ett värde avviker mycket från det normala, exempelvis kaliumhalten, ringer hon direkt och uppmärksammar de inblandade på nivån. Är det en känd patient är det en annan sak, då utgår hon från att vårdpersonalen har koll på tillståndet. Under arbetsdagen rör sig Maj-Britt mellan arbetsbänken, kemiinstrumentet och datorn. Däremellan går hon någon vända och talar med sina kollegor; de rådgör och diskuterar. Målet är att få ett snabbt flöde från inlämningen av provet till dess att svaret sänds till journalen via en knapptryckning på datorn. De som inte är anslutna till det vårdadministrativa systemet Vas, exempelvis äldreboenden, får i stället svaret på papper. I vanliga fall analyseras omkring 100 prov avseende kemiska substanser per dag. Under sommaren är det inte lika mycket att göra. Bemanningen på vårdcentralerna är lägre, vilket innebär färre patienter och därmed förre prover. Förmiddagen ägnar hon enbart åt analyser, och gör sedan ett avbrott för nötköttgryta och kokt potatis under en halvtimmes lunch i personalmatsalen. Eftermiddagen blir lugn. Efter någon timme har hon möjlighet att gå till en Namn: Maj-Britt Olofsson. Ålder: 55 år. Bor: I lägenhet i Kiruna. Familj: En vuxen dotter och två barnbarn i Stockholm. Yrke: Biomedicinsk analytiker. Bakgrund: Född och uppväxt i Kiruna. Arbetade på Bolagshotellet innan hon som 23-åring började läsa till mikrobiolog i Örebro. Fick jobb på Astra i Södertälje och därefter på Huddinge sjukhus, där hon arbetade mellan Flyttade tillbaka till Kiruna Fördelar med yrket: Det är varierande arbetsuppgifter. Det blir aldrig rutin, man måste vara uppmärksam och får ibland klura lite. Nackdelar med yrket: När vi har beredskap annan dator för att kontrollera om det kommit in några avvikelserapporter. Samma dag har en av hennes kollegor anmält att det vid två tillfällen varit för lite blod i rören från medicinmottagningen för att analysera de pk-prov som behövs för att fastställa warandosering. Ibland är det i stället vi som får påpekanden att vi bör ändra något. Jag tittar på anmälningarna, bedömer vem som måste vi vara tillgängliga under helger och nattetid. Tyvärr sover jag sämre när jag vet att jag kan bli inringd. Nödvändiga egenskaper: Stresstålighet. Dessutom är det bra att vara noggrann och kritisk. Intressen: Jakt, fiske och golf. Delar en stuga med två systrar i Stenbacken vid Torneträsk ska ha dem och förmedlar dem vidare. De anställda har olika ansvarsområden. Förutom avvikelserna har Maj-Britt åtagit sig att ansvara för dokumenthanteringen. På laboratoriemedicin i Kiruna är det enbart blodcentralen som granskas av Socialstyrelsen. Övrig verksamhet granskas inte av någon myndighet eftersom det inte finns något ackrediterat laboratorium. Men vi följer samma riktlinjer som till exempel Sunderbyn och använder oss av gemensamma dokument. Jag har jobbat många år med kvalitetssystem och ser stora fördelar med att ha allt dokumenterat. I stället för att alla ska sitta på sin kammare och skapa egna rutiner kan vi ta del av dem som tagits fram på andra håll i länet.

9 Maj-Britt Olofssons arbetsdag 08:14 Läser på schemat. På whiteboardtavlan samlas mycket av den information som de elva biomedicinska analytikerna behöver känna till Oöppnade kassetter som inte används på hematologin ska tillbaka till kylskåpet eller frysen. 08:36 Analysinstrumentet ska kontinuerligt laddas med kassetter och pipetter, den ska rengöras och underhållas. Vi har ingen service på nära håll, den finns i Stockholm. Blir det ett allvarligare fel tvingas vi skicka proverna till Gällivare. 09:05 Streckkoden innehåller all information som instrumentet behöver för att utföra den kemiska analysen. Uppgifterna går sedan direkt in i Vas. 09:06 Kontrollerar provsvaren. Den här augustidagen görs kemiska analyser av 65 blodprov. 09:31 Kaffepaus tillsammans med bland andra Sofia Hansson och Elsy Tiensuu (till höger). Ofta fikar de biomedicinska analytikerna klockan nio, men tidpunkten förskjuts framåt om akuta prover ska tas om hand. 11:07 Maj-Britt undersöker förekomsten av drogsubstanser i ett urinprov, däribland amfetamin och morfin. Många företag har via företagshälsovården infört screening av sina anställda för att ta reda på ett eventuellt missbruk. 12:58 Rådgör med sina kolleger, däribland Elsy Tiensuu och Sofia Hansson (i spegeln). Som biomedicinska analytiker jobbar de självständigt men ändå tillsammans. Efter ytterligare ett par körningar i Vitrosen är det tomt på arbetsbänken. Maj-Britt går ut till provmottagningen och sätter igång centrifugeringen av nyanlända blodprov. Samtidigt som vi arbetar självständigt på olika håll är det här ett lagarbete. Vi rådgör med varandra och går in där det behövs. Vi tar aldrig lunch samtidigt; det måste alltid finnas någon här för att ta emot och köra prov. Klockan närmar sig fyra och det är dags att gå hem. Maj-Britt har fått avlösning av en kollega som ska jobba fram till klockan åtta på kvällen. Den som sedan har beredskap är redo att rycka in under resten av kvällen och natten arbetsplatsen stänger aldrig helt. Själv ser hon fram emot en golfrunda och en natts god sömn. ULRIKA ENGLUND :01 Nya prover anländer och ska centrifugeras. Ibland hopar sig mycket jobb, men Maj-Britt känner sig sällan stressad. 13:12 Provsvaren förs över till en dator. Maj-Britt kontrollerar noggrant uppgifterna Förbrukade så kallade slides, som använts för att analysera kemiska tester, samlas i behållaren för avfall. 14:47 Ett snabbt besök på blodcentralen, där Elsy Tiensuu är stationerad. Maj-Britt har tidigare varit in och berättat hur mycket blod som gått åt under helgen. 15:19 Det är för lite serum i röret. Maj-Britt pipetterar upp vätskan i en liten kopp för att instrumentet ska komma åt det. 15:55 Få prover under eftermiddagen gör det möjligt att flexa ut tidigare. Maj-Britt byter om och lämnar sjukhuset.

10 Alla som vill ska få hjälp på vårdcentralerna med att sluta röka, säger Britt- Marie Karlsson, projektledare. Tips för att sluta röka finns i broschyren Tobaksfri inför operation. Tomas Isaksson gläds åt landstingets nya policy att patienterna ska vara rökfria innan de opereras på ortopeden i Piteå. Foto: MARIA ÅSÉN Patienterna ska vara rökfria före operation Sedan den första juli är det rökstopp på ortopeden i Piteå. Alla patienter måste vara rökfria två månader före operation och två månader efter. På så sätt halveras risken för post-operativa komplikationer, säger sektionschef Tomas Isaksson. Varje år opereras 600 höft- och knäleder i Piteå. Dessutom sker 200 övriga operationer, exempelvis i fötter och axlar, och dagkirurgiska ingrepp. Eftersom vi bara har planerade operationer här i Piteå kan vi kräva att patienterna ska vara rökfria. Det är egentligen inte konstigare än att de ska ha blodtryck, blodfetter och blodsocker under kontroll. Vi opererar ju inte heller alkoholister eller de som är rejält överviktiga, menar Tomas Isaksson. Rökarna har sämre hjärt- och lungfunktion. Dessutom har de mer giftiga ämnen i blodet och sämre blodcirkulation vilket innebär att sår får svårare att läka. Rökning påverkar också blodets förmåga att koagulera och ger en ökad risk för blödningar. En svensk studie från 2008 visade att 42 procent av rökarna fick komplikationer efter operation, medan bara 21 procent av icke-rökarna fick det. I en dansk studie drabbades hela 52 procent av rökarna av komplikationer. De allra flesta var sårrelaterade och rökarna var oftare tvungna att göra om operationen. Om sårinfektionen går ner till leden måste vi plocka ur protesen och göra om allt. I värsta fall går det inte och vi måste amputera, säger Tomas Isaksson. Patienterna kan få hjälp av diplomerade tobaksavvänjare på sin vårdcentral. Det är för det mesta distriktssköterskor som har gått en särskild utbildning. Rökarna får sätta ett stoppdatum när de ska sluta Till en början kan de ta hjälp av nikotinläkemedel. Sedan gäller det att ha en strategi. Abstinensen brukar i regel sitta i fem till tio minuter varje gång. Då kan patienterna ta en promenad eller dricka litet vatten. De ska helst inte dämpa röksuget med sötsaker utan försöka äta regelbundet för att hålla blodsockret uppe, säger Britt-Marie Karlsson, projektledare för ökad tillgänglighet för tobaksavvänjning i landstinget. Patienterna behöver bli rökfria två månader före operationen för att hjärtoch lungfunktionen ska fungera normalt. Immunförsvaret förbättras efter fyra veckor och redan första dygnet minskar risken för blodpropp. Efter operationen är det lika viktigt att hålla upp med rökningen för att såret ska läkas. Vi säger att patienterna kan börja röka igen efter två månader. Men studier visar att så många som en tredjedel slutar för gott. Det är en enorm besparing för samhället i framtida sjukvårdskostnader, hävdar Tomas Isaksson. Han tror att de flesta kommer att kunna sluta trots att de som kommer in för operation oftast är äldre som har rökt under lång tid. Jag kan bara jämföra med de som är överviktiga. De brukar klara att gå ner i vikt när de inser hur viktigt det är för att operationen ska lyckas. Men rent teoretiskt kan förstås en rökare vända sig till ett annat landsting och få bli opererad där. Vi kommer att ställas inför en del svåra gränsdragningar. Patienterna behöver inte lämna några prover för att bevisa att de verkligen är rökfria före operationen utan läkarna kommer att lita på deras ord. Margit Nordin, 66 år, från Luleå opererade sitt ena knä den 18 augusti. Trots att hon har rökt i över 40 år lyckades hon sluta före operationen. Det känns mycket lättare när man har ett mål. Nu tar jag en cigarett på kvällen, men jag ska sluta med det också. Det här är ett tillfälle att lägga av helt och hållet, säger hon. ANN-KATRIN ÖHMAN Invest in Norrbotten vill locka investerare Investeringar på cirka 200 miljarder kronor planeras i Norrbotten de närmaste åren. För att underlätta för investerare utifrån har landstinget tillsammans med kommunerna dragit igång projektet Invest in Norrbotten. På sikt handlar det om att skapa fler arbeten i länet och en ökad regional tillväxt. Målsättningen är 200 nya jobb efter tre år. Projektet, som delfinansieras med EU-medel, har varit igång sedan hösten Vi ska exportera kännedom om de affärsmässiga möjligheterna i Norrbotten, och importera etablerare och investerare till länet. Både från utlandet och från övriga Sverige, säger Jörgen Eriksson 10 som tillsammans med Göran Littorin driver Invest in Norrbotten. Hittills har de träffat alla näringslivschefer i länet och besökt många företag. Det har lett fram till att vi mejslat ut åtta sektorer där Norrbotten har goda chanser att locka investerare. Ett samarbete har inletts med Invest Sweden, Sveriges myndighet för investeringsfrämjande. För några månader sedan besökte de länet för att bli bättre rustade att marknadsföra Norrbotten via sina utlandskontor, främst i Asien. Det finns ett reellt internationellt intresse för Norrbotten. Via Invest Sweden har till exempel kontakter tagits från asiatiska bolag som vill investera i gruvnäringen här och från ett amerikanskt bolag som söker en plats för en etablering inom IT-sektorn. Invest in Norrbotten har varit värd för företagsbesök från bland annat Indien och Kina. Det har gällt energiområdet och tester i kallt klimat. Snart kommer också en delegation från Ghana, säger Göran Littorin. Hittills har arbetet inte resulterat i några konkreta etableringar. Men det är inga snabba processer det handlar om. Eriksson och Littorin är övertygade om att Norrbotten kommer att locka till sig både nya företag och investeringar i befintliga. En motsvarande organisation finns i Västerbotten, Västerbotten Investment Agency. Den meddelade nyligen att de på ett och ett halvt år skapat 84 nya arbetstillfällen. PATRIK LINDÉN fakta Åtta sektorer Invest in Norrbotten har identifierat åtta sektorer som särskilt intressanta: Energi (vatten- vind och bioenergi) Gruv- och mineral Metallurgisk forskning Rymden Tester i kallt klimat Besöksnäringen Stadsflytten i Kiruna Europas lägsta energipriser Göran Littorin (till vänster) och Jörgen Eriksson arbetar i projektet Invest in Norrbotten.

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer

Ny syn. på vården. no 4 2010. Journaler granskas med genusglasögonen på

Ny syn. på vården. no 4 2010. Journaler granskas med genusglasögonen på no 4 2010 Lindrande träning för artrospatienter sidan 3 En hjälpande hand för missbrukare sidorna 8 9 Operasångaren som blev kulturchef sidan 16 Ny syn Foto: anders alm på vården Journaler granskas med

Läs mer

Sunderbyn en bra början Foto: maria åsén

Sunderbyn en bra början Foto: maria åsén no 5 2011 Så ska landstinget motverka medicinmissbruk tema: när läkemedel dödar sidorna 3 5 En hundfika på Grans naturbruksskola sidan 7 Nygammal metod minskar förlossningsskador sidan 10 Sunderbyn en

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING B-POSTTIDNING Nummer 2 2015 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Telefon 0920-28 40 00 www.nll.se VI HÄLSAR PÅ VAKTMÄSTERIET, KALIX SJUKHUS PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Magnus Rönnbäck, Erik

Läs mer

Jobbigt att bli äldre på jobbet?

Jobbigt att bli äldre på jobbet? no 3 2009 Checklista för bättre sjukvård sidan 3 De vågar satsa på karriär inom vården sidan 7 Tröttnade på döden blev barnmorska sidorna 8 9 Jobbigt att bli äldre på jobbet? Alla orkar inte arbeta fram

Läs mer

Minns du fluortanten?

Minns du fluortanten? no 3 2010 Friskare norrbottningar vinst för landstinget sidan 6 Piteå älvdals sjukhus satsar på akutgeriatriken sidan 7 En donator kan rädda livet på fem personer sidorna 10 11 Foto: bert persson Minns

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

Så rena. är dina. händer. no 1 2009. Att leva med ständig trötthet tema sidorna 5 7

Så rena. är dina. händer. no 1 2009. Att leva med ständig trötthet tema sidorna 5 7 no 1 2009 De vårdrelaterade infektionerna minskar i Norrbotten. Men det finns mer att göra. Det ultravioletta ljuset i handchecken avslöjar allt Så rena sidan 3 är dina händer Att leva med ständig trötthet

Läs mer

Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer 3 2013

Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer 3 2013 tidningen för personalen vid Norrbottens läns landsting Nummer 3 2013 Semesterpatrullen Utan vikarierna stannar verksamheten i vården TEMA sidorna 6 9 Dags att ställa undan bilen för gott? sidan 3 Självförsvar

Läs mer

Festligt &färgstarkt

Festligt &färgstarkt no 7 2010 Upphandlarens vardag SIDORNA 8 9 Wargen kommer i julstämning SIDAN 15 Han lämnade krigets Afghanistan SIDAN 16 Foto: ANDERS ALM Festligt &färgstarkt Landstingets verkliga veteraner i rampljuset

Läs mer

Hårt tryck på akutsjukvården

Hårt tryck på akutsjukvården tidningen för personalen vid Norrbottens läns landsting Nummer 2 2013 Hårt tryck på akutsjukvården Accelererande ökning av akutbesöken under 2000-talet TEMA sidorna 4 7 Språkundervisning för nyrekryterade

Läs mer

En kväll på akuten. Häng med. Lucas fick handleden i gips efter brottningsmatch på skolgården. Nummer 1, 2015

En kväll på akuten. Häng med. Lucas fick handleden i gips efter brottningsmatch på skolgården. Nummer 1, 2015 Nummer 1, 2015 din tidning från Norrbottens läns landsting Häng med En kväll på akuten Lucas fick handleden i gips efter brottningsmatch på skolgården sidorna 7 9 När natten kommer kliver Åsa på skiftet

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Lille Herbert föddes med förträngd aorta

Lille Herbert föddes med förträngd aorta Forskning för hälsa Stöd forskningen om barnhjärta INSAMLING PÅGÅR Två forskare Tidig upptäckt hjälper hjärtbarnen SCAPIS Blod och gåvor bygger biobanken Rätt diagnos Nu har Ulla Lantz ett värdigt liv

Läs mer

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn.

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. akademiska sjukhusets personaltidning nummer 4 2014 krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. nyheter Akademiska får nytt kök 3 Vårdens detektiver dagboken Biomedicinska analytikern

Läs mer

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2007 SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept SID 7 Stort sug efter fortbildning SID 11 En bild säger mer

Läs mer

Arkeologen som lever för dansen. Nummer 1, 2014. personaltidningen för

Arkeologen som lever för dansen. Nummer 1, 2014. personaltidningen för Nummer 1, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting Arkeologen som lever för dansen sidorna 16 17 Tema: Sjuksköterskornas löner sidorna 6 9 Vistet i Sunderbyn ett hotell växer fram sidorna

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral

Idéspruta. Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Aug 2012 Idéspruta Full fart på Jakobsbergs akademiska vårdcentral Distriktsläkaren med lungkoll Studiecirklar ska minska

Läs mer

vårdguiden fantastisk men skör Sommardrinken kan bli vardagsovana Diabetes så håller du den i schack Ultraljud för män räddar liv Hjärnan nr 3 2010

vårdguiden fantastisk men skör Sommardrinken kan bli vardagsovana Diabetes så håller du den i schack Ultraljud för män räddar liv Hjärnan nr 3 2010 vårdguiden nr 3 2010 för Stockholms län Diabetes så håller du den i schack Sommardrinken kan bli vardagsovana Ultraljud för män räddar liv Hjärnan fantastisk men skör Innehåll nr 3 2010 3 Notiser 4 Tema

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer

Tecken är ett av Annas språk

Tecken är ett av Annas språk Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 2 2012 TEMA: ALLA SKA FÖRSTÅ Tecken är ett av Annas språk + BYGGER FÖR FRAMTIDENS SJUKVÅRD Stor satsning på sjukhusen i länet + FORSKNING: DIABETES Jakten

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer