FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 09/ Formalia. 2. Rapporter. Tisdagen den 23 mars kl , Sammanträdesrummet, Nymble

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 09/10. 1. Formalia. 2. Rapporter. Tisdagen den 23 mars 2010. kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 16 09/10 Tisdagen den 23 mars 2010 kl , Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av sekreterare 1.4. Val av justerare 1.5. Anmälda förhinder 1.6. Adjungeringar 1.7. Fastställande av föredragningslista 1.8. Föregående protokoll 1.9. Anmälningsärenden 2. Rapporter Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 2.1. Ordförande Tobias Porserud 2.2. Vice Ordförande Jana Emmerich 2.3. Kanslichef Marianne Fridborn 2.4. Utbildningsansvariga Daniel B., Klara A 2.5. Projektledare ARMADA Moa Mossberg 2.6. Näringslivsansvarig Arnold Ricaforte 2.7. Studiesocialt ansvarig Johan Fagerhem 2.8. Programgruppens ordförande Patriq Banach 2.9. ISS ordförande Kehua Liu Mottagningsansvarig Monica F. L Webbgruppen Linus Ericsson Ekonomisk rapport Jana Emmerich 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av presidiebeslut Tobias Porserud 4. Beslutspunkter 4.1. Projektanställning rörande IT-system Tobias Porserud 4.2. Beslut rörande THS styrelses dispositionsfond Jana Emmerich 4.3. Fyllnadsval av ledamot till Disciplinnämnden Tobias Porserud 5. Diskussionspunkter 5.1. Befattningsnamn - THS ledningsgrupp Tobias Porserud 5.2. Nomineringar till SSSCO styrelse och presidium Tobias Porserud 5.3. Ekonomiska förutsättningar för demokratisk struktur Tobias Porserud 5.4. Samarbete med Ericsson AB Arnold Ricaforte 5.5. Inför kårfullmäktige 7 Tobias Porserud 6. Beslutsuppföljning 7. Övrigt Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 7.1. Övriga frågor 7.2. Nästa möte 7.3. Val av nästkommande mötesordförande 7.4. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm16 Ordförande Sid 1(4) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE KSM16 Arbetsrapport THS Ordförande Löpande verksamhet Här rapporteras vad som gjorts inom den löpande verksamheten. Vilka möten som varit och vilka arbetsuppgifter som utförts. THS Ledningsgrupp Tobias, men framförallt utbildningsutvecklare Daniel Båtsman, har arbetat att formulera argument och sedan förklara för nyckelpersoner i KTH:s ledning om vikten och värdet av att satsa en andel av de medel som KTH:s budgetöverskott de senaste och kommande åren, på att ge samtliga lärare högskolepedagogisk utbildning. Båtsman är fortsatt aktiv i det arbetet. En förbättring som Tobias lyckats argumentera till si,g är att THS i år kommer att ha en mycket bra placering under KTH öppet hus vilken äger rum 21 och 22 mars. Genom att förklara att vi studenter är en vital del av KTH och dess varumärke, kommer THS ledningsgrupp dels få möjligheten att visa potentiella KTH:are att THS är studentlivet, dels hålla en föreläsning i sal E2 för att på så sätt ytterligare visa vad studentlivet vid KTH har att erbjuda. Arbetet med att ta fram en marknadsföringsstrategi går framåt en i allt stadigare takt. I mitten av mars var THS ledningsgrupp på ett kort, men intensivt kommuniceringsinternat. Kommunikationsbyrån Lotsen kommunikation höll i ett antal workshops med syfte att träna ledningsgruppens kunskaper i hur man kommunicerar på ett effektivt sätt. Internatet var både uppskattat och lyckat. THS marknadsföringsgrupp och THS ledningsgrupp kommer i april att strukturera upp sina roller i THS centrala marknadsföring samt bygga en årsplan för när THS ska marknadsföra vad. Ett led i THS arbete mot ökad transparens och kommunicering med oss medlemmar är THS webbplats. Den uppdateras dagligen och Tobias är mycket tillfredställd med den energi och entusiasm ledningsgruppen tar sig an uppgiften att kommunicera ut vad de arbetar med och vad som är på gång inom THS centralt. Speciellt upplyftande är det att se de av THS sektioner som börjat posta och marknadsföra delar av sin verksamhet via webbplatsen. De som nu besöker ths.kth.se får ett mycket brett utbud av nyheter presenterade för sig. Härligt! Ett annat led i vårt arbete mot att bättre visa THS verksamhet och dess bredd, är nu igång. Tobias och rektor har kommit överens om THS ska få skicka med ett gediget informationsmaterial om studentlivet på KTH i samma utskick som KTH postar till samtliga nyantagna under sommaren. Mottagningssamordnaren Monica kommer att ha detta högt uppe på sin prioritetslista under den närmsta tiden. Samarabete men THS fotoförening Knäpp samt Osqledaren för att få fram riktigt bra bilder till broschyren är ett steg på vägen som Tobias tror på. Ett annat delfokus i ledningsgruppen under den närmsta tiden är att tillsammans med THS marknadsföringsgrupp, trycka Flyers med koncis, tydlig och bra information riktade till förtroendevalda, äldre studenter respektive nyantagna. Det ska vara lätt att förstå varför THS är bra och prisvärt. En del av Tobias tid sedan förra rapporteringen har fortsatt varit THS ansökan om kårstatus. Den 1 mars lämnade Tobias in THS ansökan till KTH. Någon vecka senare fick THS komplettering av den grupp vid Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm16 Ordförande Sid 2(4) KTH som behandlar ansökningarna om kårstatus. Kompletteringen innebar att Tobias skickade in samtliga stadgor och reglementen för THS sektioner samt THS centrala reglemente. Tack till alla sektionsordföranden som regerade snabbt och möjliggjorde en snabb komplettering! I ledningsgruppen flyttas fokus nu mer och mer till att tvåvägskommunicera med THS medlemmar. Viljan inom ledningsgruppen att berätta för medlemmarna vad THS innebär och vilka fördelar ett medlemskap innebär är stark och mycket positiv bedömer Tobias till sin glädje. Mer läsning i ämnet under rubriken resonemang Studeranderepresentation Tobias har varje måndag förmiddag möte med rektor och utvalda personer i KTH:s ledning. Sedan förra rapporten har den så kallade rektorsgruppen diskuterat hur KTH kan förbättra sin idag undermåliga miljöredovisning. En utvärdering av skolreformen som genomfördes 2005 kommer också att genomföras under våren. Tobias gör bedömningen att den främsta anledningen till utredningen är att se om skolreformen är orsaken till den drastiskt försämrade genomströmningen av studenter på KTH. THS kommer att vara remissinstans i utredningen. Rektrosgruppen har även diskuterat hur KTH i framtiden kan tutbilda tekniklärare. Det ser bra ut. Stor dela av tiden i rektorsguppen har även ägnats åt hotet mot KTH. Som en konsekvens av införandet av studieavgifter för utomeuropeiskt studenter 2011, kommer med stor sannolikhet flera bland de idag masterprogram vilka inte är populära, att läggas ner. Avgiftens storklek bestäms av KTH men för att det ska gå runt kommer den ligga kring kr per termin eller år. Tack vare överkottet i budgeten kommer KTH att anställa omkring 50 personer ska anställas (post docs, doktorander, gästprofessorer). Ca 30 till doktorander talas det om. Tobias kommer under den närmsta tiden se till att rektorsgruppen diskuterar hur KTH kan underrätta för THS att rekrytera medlemmar samt att uppdateringen av KTH:s kvalitetspolicy sker med stor studentinflytande. Stora delar ur ledningsgruppen var på lunch med rektor den 8 mars där vi tillsammans diskuterade hur THs och KTH kan samarbeta för att underlätta för oss studenter att bli medlem i THS. Sedan föregående rapport har Tobias och THS ordföranden gjort i huvudsak tre saker. Dels hölls ett ordföranderåd som till stor del ägnades åt hur vi ska marknadsföra oss i fortsättningen, dels har arbete lagts ner på att uppskatta kostnaderna för respektive sektion att upprätthålla en demokratisk struktur, och dels har Tobias tillsammans med åtta av THS ordföranden tagit det lugnt ute på THS skärgårdsstuga Osqvik. THS styrelse Se styrelsens rapport. Representation mot externa parter Tobias blev i mitten av februari intervjuad av tidningen Ingenjören där han fick ge sin bild av THS utmaningar i och med det stundande avskaffandet av kårobligatoriet. Se ths.kth.se och sök på Ingenjören: Bättre kår utan obligatoriet. Den världsberömde professorn i internationell hälsa, Hans Rosling, förelästa den 10 mars i F1 för THs medlemmar och andra studenter i Stockholm. Se ths.kth.se för mer info och streaming av föreläsningen. I samband med efterspelet av hotet mot KTH:s studenter, medverkade Tobias i en kort intervju i Sveriges Radio P5 Radio Stockholm. Han fick främst frågor rörande hur studenterna känt sig och känner sig vid intervjutillfället. Lyssna på inslaget via ths.kth.se genom att söka på Reaktioner på det fd hotet mot KTH Genomslag i medier Representation till interna parter Vid sidan av THS webbplats har Tobias använt THS styrelses lunchturné som främsta verktyg för att kommunicera. Samtalen med THS sektionsstyrelser har varig extremt givande för Tobias, då han fått en Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm16 Ordförande Sid 3(4) mer heltäckande bil av hur THS olika sektionsstyrelser arbetar och vilka frågor som de står inför. Tobias upplever att THS är lite mer enat, lite mer målmedvetet efter varje avslutad lunch. Härligt! Tobias har sedan i börja av februari parallellt med övriga arbetsuppgifter fört samtal med tänkbara efterträdare. Ett stort antal personer har I den kommande, och näst sista numret av THS tidning Osqledaren, handlar ordförandekolumnen om sambandet mellan musik, texter och THS breda, variationsrika utbud av verksamhet och möjligheter. Näringsliv Tobias och Arnold påbörjat en turné till utvalda företagare i syfte att skriva avtal om speciella erbjudanden för THS medlemmar. Turnén är fortfarande i sin linda men starten har varit god. Anpassningar på THS webbplats har också börjat genomföras. Projekt Projekt One Webb. Webbmastermöte planeras in inom kort för att öka THS sektioners möjligheter att använda sig av webbplatsen. Projektet med samarbetsavtal mellan THS centralt och THS sektioner kommer att avslutas i modifierad version då THS får besked om kårstatus den 21 april. Se under rubriken Resonemang för mer läsning om projektet. Resonemang Kommande uppgifter som kommer att kräva uppmärksamhet från Tobias sida är THS ansökan om kårstatus. Den 21 april tas beslutet av KTH:s universitetsstyrelse och målet är att ingen debatt ska krävas under själva mötet. Viktigt är också att samtliga inom THS grundstruktur är med på tåget gällande vad som krävs av THS och att motionen rörande reglementeändringar som ligger till Kårfullmäktigemöte 7, verkligen diskuteras igenom innan beslut tas. En annan, och ännu större kommande uppgift i tid och pengar sett, är avslutandet av arbetet med THS fullkonstnadstäckningsmodell (se rapport till KSm14 eller tidigare för förklaring vad det är). I mitten av april kommer modellen var klar, inklusive förklarande texter till varje punkt i modellen. Tobias är stolt över sin insats under söndagen och måndagen i mitten av mars då KTH:s studenter var under ett skriftligt hot om massaker. Stor del av arbetet låg i att delge KTH och polisen studenternas syn på situationen, att informera så många som möjligt (THS webbplats, Facebook, mail och telefon), och att hjälpa KTH med den information de önskade. Tobias är lättad att det hotet kunde avvärjas snabbt och glad för den uppmuntran THS fått för hur vi handlade under det intensiva 48 timmarna. Samarbetet med KTH:s säkerhets chef var gott även om ett uppföljningsmöte för att täppa igenom vissa informationluckor kommer att äga rum inom kort. Varför THS studiesocialt ansvarig Johan Fagerhem, som är krisutbildad, inte fick kontaktas av Tobias ska Tobias, Johan och KTH:s säkerhetschef reda ut. Tobias vill rikta beröm till ledningsgruppen för att de håller ett bra tempo i arbetet och verksamheten nu. Känslan i gruppen är efter den jordnära teambuildningen är ännu bättre, upplever Tobias. Fler skratt hörs och fler goda resultat produceras. Härligt! För att det goda tempot ska bibehållas och för att entusiasmen inom ledningsgruppen ska öka ytterligare, kommer Tobias att ha peppsamtal med samtliga i ledningsgruppen, i förhoppningen att gruppen kan hålla flaggan i topp enda in i mål den 31 juni. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

7 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm16 Ordförande Sid 4(4) Rörande personalfrågor har Tobias framför allt fyra saker at rapportera. 1. THS fastighetsskötare Lasse Simson gick i mitten av mars efter nästan 30 år i Nymble, i pension. Tack för lång och trogen tjänst! 2. THS nya fastighetsskötare har gett ett mycket trevligt och kompetent intryck på Tobias. Tobias ser fram mot mer gott samarbete med Roger Gustavsson. Bara en sådan sak att han på mindre än en vecka tagit in offerter för att få in fler mikrovågsugnar i Nymble inger förtroende hos Tobias. Härligt! 3. THS har gjort en mycket god rekrytering i och med projektanställningen av Gustaf Ryding. Att upphandla ett medlemssystem för THS är mycket komplext och samtidigt viktigt för THS verksamhet och ekonomi. Tobias känner att THS börjar bli bra köpare. Bättre sent än aldrig. Tack till styrelseledamöterna Kristoffer, Annika, Daniel och Per för bra rekrytering. Tack till Gustaf Ryding för riktigt gott utfört arbete med att se vilka behov THS har och för att sedan ställe bra krav på systemföretagen. Nu återstår ett lika viktigt arbete att slutföra upphandlingen och sedan implementera denna långsiktiga investering. En av de uppgifter THS centralt har framför sig är att göra det tydligt med ansvar inom organisationen vid implementeringen. 4. Tobias ser framför sig att THS styrelse tillsammans med Kanslichef Marianne Fridborn nu på allvar ska börja arbetet med att rekrytera en restaurangchef samt en ekonomikunnig person som ersättare för Katinka som går i pension i sommar. I samband med dessa rekryteringar anser Tobias det även bra att se över Kanslichefens ansvarsområden för att effektivisera det administrativa arbetet i THS centralt. Andra frågor som Tobias ser kommer att kräva tid och fokus fram till nästa rapport är, förutom att uppföljande av projekten, att övertyga KTH:s ledning och olika enheter att fullkostnadstäckningsförslagen är rätt väg att gå. Att mer aggressivt kommunicera ligger också högt på prioriteringslistan. Att göra fullgoda arbetsbeskrivningar, att se till att ledningsgruppen och de anställdas roller, struktur och befattningsnamn blir tydligare inför nästa verksamhetsår, att arbeta fram en mycket god och genomtänt verksamhetsplan samt att fortsätta arbetet med att skapa bra företagserbjudanden till THS medlemmar, är högt upp på Tobias agenda fram till sommaren. Tobias ser fram mot utmaningen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

8 Rapport inför kårstyrelsemöte 16 Vice ordförande Sid 1(2) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16 Arbetsrapport Vice ordförande Löpande verksamhet Jana har haft kontakt med sektioner och föreningar och hjälpt de med mindre problem med Hogia. Sedan var THS tvungen att köpa in en ny bärbar dator samt en projektor då båda blev stulna från kontoret. Ekonomiutbildningen genomfördes i början av mars. Antalet anmälda var så hög som 75. Nästan alla dök också upp på de två utbildningstillfällen och enligt feedbacken var utbildningen mycket uppskattad. Lite problematisk var dock att kunskapsnivån var väldigt olika så att vissa hade svårt att följa medans andra frågade efter mer avancerade problem. I slutet av februari gick brandlarmet i samband med en sektionsfest på plan två. Brandkåren kom och med denne följde ett kamerateam från TV4 som filmade brandkårens vardag. Jana kontaktade TV4 för att kunna påverka vad som sänds. Tyvärr är det ej möjligt att stoppa TV4 från att sända inslaget dock har vi gjort vårt yttersta för att THS medlemmarna ska visas å lite som möjligt. Tillsammans med kårordförande Tobias har Jana träffad en person som söker posten SSCOs vice ordförande. Nymble & Ombyggnad Planeringen på detaljnivå för plan ett är i full gång. En större fråga var hur ventilationen skulle läggas. Det behövs mycket ventilation i de nya lokaler för IT Support Center vilket då också är en kostnadsfråga. Att lägga ventilationen i golvet hade varit förknippat med betydlig högre kostnader och en större osäkerhet i byggnadsprocessen varav beslutet togs att ha ventilationen i taket istället. Detta är mindre snygg och leder till mindre takhöjd där ventilationen är. THS och KTH tycker dock att det är en acceptabel lösning. Samma företag (4cycle) som har rivit uppe på plan två kommer även genomföra rivningen på plan ett. Även i denna rivningsfas försöker vi påverka våra i Nymble pluggande studenter så lite som möjligt. Arbetet med ombyggnaden går alltså framåt och det görs allt för att tidsplanen ska kunna hållas. Medlemsregister Jakten på ett medlemssystem som uppfyller våra krav är nu i full gång. Gustaf Ryding har gjort ett väldigt bra förarbete. Tillsammans med honom och delvis övriga från THS Centralt har Jana träffad nuvarande och potentiella leverantörer. För implementering och uppföljning bör THS projektanställa webmaster Linus, som redan varit med på möten, haft samtal med Gustaf och därmed är engagerad samt har mycket bra koll. Detta känns nödvändigt då THS behöver beställarkompetens för att kunna utnyttja full potential av det nya systemet. Café Caféet hade bemanningsproblem när båda anställda var sjuka vilket ledde till att det nu finns en lite längre lista av nödpersonal. Ägarrepresentant THS bokhandel Kårbokhandeln har haft bolagasstämma och styrelsemöte. Tobias Porserud valdes in i styrelsen. På mötet diskuterades bland annat marknadsföringen och hur Kårbokhandeln starkare kan förknippas med THS. Ett nytt möte är inplanerat där marknadsföringsgruppen ska träffa kårbokhandeln och prata möjligheter. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

9 Rapport inför kårstyrelsemöte 16 Vice ordförande Sid 2(2) Jana har varit med i rekryteringsprocessen av den nya fastighetsskötare som började sitt arbete på THS i början av mars. Han har redan startat igång nya mindre men synliga projekt, som att placera fler mikrovågsugnar i Nymble samt att fixa biljardbordet på plan tre. Den f.d. fastighetskötare tackades hej då till med en större frukostfika på sin sista dag. Många f.d. arvoderade dök upp och gratulerade till pensionsdagen. Kontakt Marknadsföringsgruppen Marknadsföringsgruppen har haft ett möte där idéer presenterades hur caféet och valen skulle kunna marknadsföras. Gruppen har nu även en egen filkatalog på kungen vilket kommer underlätte arbetet. Det har också påbörjats en dialog om hur restaurangen och caféet kommer kunna marknadsföras i framtiden. Ledningsgruppen har haft en Workshop med en konsult från Lotsen Kommunikation. Resonemang Det är fortfarande mycket att göra men det känns inte oöverkomlig. Det märks att verksamhetsåret lider mot sitt slut. Ombyggnaden börjar komma i en fas som kräver mindre möten utan kan skötas mer av projektledaren. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

10 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm16 Sid 1(2) Post Kanslichef RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16/KF 7 Arbetsrapport Kanslichefen Löpande verksamhet Nymble Vår fastighetsskötare Lars Simson har slutat efter nästan 30 år hos THS. Han har blivit firad och avtackad av många kollegor från förr och nu. Roger Gustavsson heter Lasses efterträdare och vi är jätteglada för att han är på plats med stor energi och härlig service andan. Vi håller tillsammans på att se över behoven av underhåll i Nymble. Det är väldigt mycket som behöver åtgärdas! Tid och pengar sätter dock begränsningar så det gäller att prioritera. Rogers högsta prio är microugnsprojektet!! Osqvik Vattenledningarna har nu tinat både i stora huset och i bastun!! Projekt Nymble: det stora ombyggnadsprojektet går framåt. Köket har nu tömts och innerväggar och ytskikt är borta. Det har gått smidigt och enligt min uppfattning har det inte stört våra pluggande studenter för mycket. Upphandling av byggare är tyvärr inte klar ännu. Vi räknar fortfarande med att ombyggnationen är klar kring midsommar. Den nya Lunchrestaurangen samt Kårbokhandeln ska öppnas i augusti. Det detaljerade projekteringsarbetet om KTH s IT Support center samt datasal på plan 1 fortskrider. Det är komplicerat och dyrbart att få till ventilationen på ett bra sätt. Vi väljer en väg som innebär en kompromiss- ventilationsschakt blir delvis synliga i tak istället för att läggas ned i golv- detta sparar mycket pengar men på bekostnad av takhöjd i Akvariet och del av korridoren runt om Akvariet. Ambitionen är även för denna hyresgäst att de ska kunna vara på plats till terminsstart i augusti. Föreningarna som idag sitter i lokalerna på plan 1 har flyttat ut. Ang ansökan om permanent serveringstillstånd (av alkohol) så nu är processen igång och vi avvaktar besked. Tidigaste beslutet kan komma i april. Ekonomi (KC) Momssituationen för THS som helhet har utretts under vintern- vi har ännu inte fått bekräfta från Skatteverket att de godtar våra uppgifter. Programgruppen blir momspliktig och bokföring och gränsdragning har inneburit en del huvudbry. Hyreskontrakt med Kårbokhandeln är på gång. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

11 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm16 Sid 2(2) Post Kanslichef Övrigt Nya kassaapparater är nu på plats. Projekt är igång att se över medlemssystemet, bättre betalningslösningar mm. Det inkluderar även studentlegitimations-projektet som ska ske i samråd med KTH from höstterminen. Det är mycket ITdominerade diskussioner, och det har tydliggjort behovet av att THS mer permanent knyter IT kunskaper till sig. Projekt ledaren har jobbat mycket intensivt och involverat KC och Kårexpeditionen för intervjuer med oss och med leverantörer, banken mfl Resonemang Många stora projekt ska bli klara under läsåret- och några har betats av. Det går framåt men tiden räcker inte till för allt som Kanslichefen borde göra. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

12 Rappoert inför kårstyrelsemöte 16 Projektledare THS Armada Sid 1(2) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16 Arbetsrapport Projektledare THS Armada 2010 Inför säljstart Projektgruppen har varit igång i drygt en månad och det börjar närma sig milstolpe 1: säljstart 26 mars. Fokus under som gått har varit de områden som haft deadlines inför säljstart. Det innefattar i stort att ta fram en företags- och eventstrategi för vilka företag vi vill ha på mässan och vilka event Armada bör erbjuda och arrangera, sätta grafisk profil, jobba på hemsidan, ta fram ett koncept för armada2.0, kitta internwebben som används som stödfunktion vid säljet, administrera det anmälningssystem som används vid företagens anmälan (ett gemensamt system som används för alla mässor i ARG (Arbetsmarknadsgruppen inom Refec)), ta fram ett inbjudningsbrev till företagen osv. Framför allt MK (Marknadsföring/Kommunikations-gruppen) och NE (Näringsliv/Event-gruppen) i projektgruppen har fått rivstarta och jag har jobbat relativt tätt med dem som stöd, framför allt då innefattat mkt strategiarbete som jag bör vara delaktig i. Planering har skett inför Miniarmada, den 26:e mars, då presentation av allt som ingår i konceptet Armada sker internt inom projektgruppen och vi skall på säljutbildning på Accenture, för att bli taggade på sälj- vi vill ha en full mässa innan sommaren! Övrigt i Löpande verksamhet En söndag tillbringades på Osqvik med projektgruppen där visioner och målsättningar diskuterades inför Armada Där behandlades framför allt större frågor som skall genomsyra hela Armada (i år och långsiktigt), men även diskussion kring kärnfrågor som tex vilka företag vi vill ha på mässan, inputs på eventidéer osv hölls. Utvärderingarna av 2009 års mässa presenterades (både företagens och studenternas) och användes som bra grund för diskussion. Armadas traditionsenliga Överlämning hölls i förra veckan med projektgruppen 2009, projektgruppen 2010 och HSP (huvudsamarbetspartners) 2009, vilket för mig inneburit en del planering tillsammans med HSP. Gruppdynamik, självkännedom och lärdomar att ta med från 2009 var teman för dagen. Förhandlingar pågår med ett antal företag inför ett eventuellt HSP-skap för Armada 2010, vilket jag och gruppansvarig för NE-gruppen håller i. Jag har jobbat med prissättningen inför säljstart och har deadline på det till helgen som kommer. Jag har i övrigt varit på teambuilding med Ledningsgruppen och på Kommunikationsutbildning med Ledningsgruppen på Osqvik, varifrån jag tog med mig en hel del hem att föra vidare till Armadas MKgrupp vilket var kul! Nästa milstolpe som skall nås är gruppledarrekryteringen, där kampanjen på campus drar igång efter Påsklovet. Projektgruppen har i veckan specificerat de typer av gruppledare och antal de önskar i år, vilket jag och Rekryteringsansvarig skall ta oss en titt på härnäst. MK-gruppen planerar en Armadabaren på Tentapuben på lördag- skall bli kul! ARG (Arbetsmarknadsgrupppen inom Reftec) ARG brukar ha månadsmöten, men tyvärr uteblev ett sådant för mars. Den akuta frågan där, för Armadas del, är det gemensamma anmälningssystemet (där företagen anmäler sig till olika mässor) som inte är helt klart inför säljstart. Diskussioner kring det har förts via Skype och det verkar i dagarna lösa sig. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

13 Rappoert inför kårstyrelsemöte 16 Projektledare THS Armada Sid 2(2) Resonemang Arbetet rullar i stort på bra. Jag ser fram emot säljstart, då det alltid är kul att passera en första milstolpe. Därefter blir projektgruppen i regel mer självständig, eftersom arbetsuppgifterna går från strategi-tänk till att börja verkställa kokreteta mål. Logistikarbetet har för min del legat något på is, då det varit fokus på annat inför säljstart. Logistikgruppen planerar nu inför att använda köken i Stora och Lilla Gasque, vilket jag tycker är klokt. Kontakt med Kårbokhandeln skall tas efter tenta, då Logistik ser ett stort behov av att kunna utnyttja de utrymmena under mässan, hoppas hoppas. Om Styrelsen och ledningsgruppen inte tycker att vi kan ha logistikcentral i Nya Matsalen bör en ombyggnation av trösklarna i Stora Gasque ses över inom kort. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

14 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm 16 Näringslivsansvarig Sid 1(2) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE KSM 16 Arbetsrapport Näringslivsansvarig Löpande verksamhet Destination projekten Nästa vecka (V.12) kommer den såkallade Destination Week att hållas i KTHB och på de respektive företag som är delaktiga i destinationsprojekten. Arnold anser att samtliga destinations projekt går framåt, och samtliga projektdeltagare kommer att få åka till sina respektive destinationer. Dock finns det utrymme för flera sponsorer för att kunna finansiera eventuellt flera medresenärer för att inte göra resorna exklusiva för just projektdeltagarna men framför allt THS medlemmarna, samt ge mer pengar till samtliga projekt. Arnold jobbar väldigt mycket med samtliga projektledarna vad gäller den ekonomiska delen, att de har en budget som täcker samtliga kostnader. Vilket de har likväl finns det små marginaler för felaktigheter. Näringslivsrådet Arnold har bokat in ett nytt näringslivsråd som kommer att gå av stapeln den 23 mars. Vid skrivande stund är det enbart sju (7) sektioner som har anmält sig till rådet vilket inte är den önskade antalet. Arnold anser att det är viktig att kordinera samtliga sektioners näringslivsaktiviteter för att utöka utbytet mellan THS och näringslivet. Frågor som kommer att tas upp är hur på ett bättre sätt kan samtliga sektioner kordinera sina verksamheter. Samt på vilken prisnivå skall sektionerna ligga på, då det skiljer sig mellan de olika sektionerna vad gäller storlek och attraktionen från näringslivet. Etikettförsäljningen Arnold har gjort två etikettförsäljningar externt. Arnold tror att etikettförsäljningen kommer att öka då många företag skall börja rekrytera. Reftec, ARG Arnold jobbar för fullt med ARG:s Utvecklingskonferens. Det har tagit en hel del tid med att kordinera då UK:n arrangeras av THS. Dock anser Arnold att allt arbete kommer att gynna THS i framtiden, att THS visar sig från sin bästa sida med att kunna erbjuda en bra service och proffsighet gentemot näringslivet och resterande ARG. Genom att Arnold anordnar UK:n centralt i Nymble (Gröten) kan medlemmarna se företagsrepresentanterna vilket visar att THS jobbar aktivt med näringslivet utöver det som redan syns. RoS-dagen 2010 Årets RoS hade fem betalande utställare, vilket inte nådde den nivån som projektet velat. Detta med tanke att förra RoS inte skötte sig vilket speglade i hur företagens beslut att vilja ställa ut och att konjunktursläget spelande en faktor i besluten. Dock var samtliga utställare nöjda och många visade stort intresse att vilja ställa ut på nästa års RoS, exemplvis Gröna Lund och Tria. Samtliga utställande uppskattade att det vara lätt att komma i kontakt med studenterna samt att studenterna inte var rädda att gå fram, samt att servicenivån var högt från RoS. Arnold och projektledaren har kollat igenom ekonomin och i dagsläget ser det ut att gå med plus, dock måste ekonomin ses noggrannare för att det skall kunna ge en mer exaktare siffra på vad vinsten landar på. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

15 Rapport inför kårstyrelsemöte KSm 16 Näringslivsansvarig Sid 2(2) THS Näringslivsgrupp Näringslivsgruppen jobbar för fullt med att sälja in event samt att kordinera dem så att de inte krockar med varandra eller ligger dåligt i tiden. I dagsläget planerar näringslivsgruppen en miljövecka som riktar in sig på miljö och teknik. Detta i samband med att Stockholm är miljöhuvudstaden I och med det håller de på att föra samtal med intressanta företag och föreläsare. Utöver detta jobbar näringslivsgruppen med att samordna andra aktiviteter för studenterna. Företagskontakter Arnold har haft möte med ca 8 företag som vill komma i kontak med KTH studenter genom THS. Många av företagen är kända för THS dock har ett nytt företag visat stort intresse att visa upp sig bland studenterna. Då de enbart har riktat sig mot handels och vill pröva på KTH också. Många av företagskontakterna har gjorts genom att Arnold varit på arbetsmarknadsmässorna vilket lätt till att möten har bokats in. Projekt KTH Alumni Inget nytt, då Arnold inte har fått ett nytt möte med dem om hur vi kan fortsätta framåt. Advisory Board Arnold håller på att boka ett möte med samtliga, dock är det lite stopp pga att KTH håller på att byta person som Arnold har haft kontakt med. Arnold jobbar även med att knyta ett företag för ett långlivat samarbetsavtal som förhoppningsvis kommer leda till någonting stort. Resonemang Arbetet kring näringslivsfrågorna anser Arnold gå framåt. Arnold bedömer att mycket av arbetet blir att träffa företag och resonera varför de behöver visa upp sig på KTH/THS. Då många av företagen är försiktiga med att investera i event eller dylik. Arnold börjar även se sig omkring bland företagen ifall det finns något intresse att exempelvis skriva på ett större samarbetsavtal, dock tar detta mycket tid med att lyfta fram frågan men det i framtiden kan leda till något stort. Arbetet kring exklusiva THS erbjudanden går framåt, Arnold och Tobias planerar vilka företag som kan vara intressant att träffa och pressentera konceptet. Som föregående rapportering jobbar Arnold mycket med att försöka locka och stärka banden med näringslivet, för att bibehålla den attraktions kraft som THS och KTH har ute i arbetslivet. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

16 Rappoert inför kårstyrelsemöte 16 Utbildningsansvarig Sid 1(2) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16 Arbetsrapport Utbildningsansvarig Löpande verksamhet CDIO Sedan den 19 februari har Daniel varit på möte med synkgruppen för KTH:s CDIO-projekt. Vi har diskuterat vad nästa steg ska vara för att få skolorna att arbeta vidare med projektet och vi kom fram till att gruppen ska anordna ett möte för kontaktpersonerna på programmen. Syftet med mötet är att få de programansvariga att börja skriva programutvecklingsplanerna. Utanför mötestid har gruppen arbetat med att utforma brevet på ett sådant sätt att verkligen alla dyker upp. Akademisk introduktion Daniel var på möte med arbetsgruppen för akademisk introduktion, vilket är ett led i KTH:s projekt KTH:s framtida utbildningar del A, precis som KTH CDIO också är. Eftersom det var första mötet är gruppen endast i uppstartsfasen och arbetade med att hamra ut gruppens olika uppgifter, vilka är akademisk introduktion, karriärrådgivning och mentorssystemen. Internt arbete Den 8-9 februari var Daniel tillsammans med LG i Osqvik för att utforma THS kommunikationsarbete tillsammans med Lotsen kommunikation. Mycket handlade om hur THS ska utforma och förmedla budskapet om varför organsiationen finns och vad den gör. Daniel har även arbetat med förberedelser kring THS monter på KTH:s Öppet Hus Studeranderepresentation Daniel hade ett möte med Team CSC för att få en bild om vad de arbetar med och hur det kan hjälpa studentrepresentationen på CSC-skolan. Det visade sig att syftet med Team CSC inte var vad Daniel väntat sig utan fortsätter istället diskussionerna med ordförande för sektionerna under CSC-skolan. REFTEC/RUBIK Daniel, Klara och Kehua var i Uppsala för möte med de andra kårerna inom REFTEC. Temat för mötet var arbetsintegrerat lärande, men gruppen kunde inte enas om en gemensam bild om vad som ingår i AiL och vad som inte gör det. Exempelvis diskuterades huruvida inspirationsföreläsningar kunde ses som AiL eller inte. Däremot träffade gruppen två väldigt intressanta personer på Uppsala Universitet som arbetade väldigt näringslivsanknutet och hade många bra idéer och tankar kring samarbetet med näringslivet vilka Daniel tar med sig i det fortsatta arbetet. Projekt Skolråd Team CSC var inte tänkt att användas i syftet att organisera utbildningsbevakningen, så Daniel fortsatte diskussionerna med sektionsordförandena och lämnade Team CSC därhän. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

17 Rappoert inför kårstyrelsemöte 16 Utbildningsansvarig Sid 2(2) Studentombud Daniel har inte arbetat mycket med studentombudsfrågan sedan senaste rapporten, men han har börjat fråga andra kårer och föreningar hur studentombudet arbetar just där för att kunna förbereda diskussionsunderlag till styrelsen. Resonemang Arbetet under den senaste månaden har känts ganska långsamt och det kan nog bero på att arbetet är väldigt beroende på vad KTH arbetar med för projekt och vilka möten som är på gång. Detta har gett Daniel möjlighet att reflektera över olika delar av verksamheten på THS och KTH för att sedan presentera idéer för THS presidium. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

18 Rapport inför kårstyrelsemöte Utbildningsansvarig Sid 1(2) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16 Arbetsrapport Utbildningsansvarig Klara Andersson Löpande verksamhet LG- arbete Klara har tillsammans med resten av Ledningsgruppen och Joakim Lundblad (Lotsen kommunikation) varit på Osqvik och diskuterat kommunikation, hur samarbetet med marknadsföringsgruppen ska se ut och vad det är med THS som är så bra. Dessutom genomfördes en teambuilding, med väldigt bra resultat. Klara har dessutom representerat LG på ett KSm samt haft ett första möte med Patriq Banach om sommarens överlämning. Klara lägger upp saker på hemsidan då och då. Studeranderepresentation Klara representerar i: Utbildningsutskottet, UU. Inget möte har varit sedan förra rapporten. Fakultetsnämnden, FN. Inget möte har varit sedan förra rapporten. Forskarutbildningsansvarigas möten, FA. Inget möte har varit sedan förra rapporten. KTH Ledningsgrupp, KTH LG. Dessa möten fungerar främst för informationsspridning till alla skolorna. Arbetet kring jämställdhetsfrågor har tagits upp, en policy har skrivits och mål satts. Dessa mål följs upp av olika ansvariga personer. Ett virtuellt campus (VC) kommer att skapas, på KTH LG visades detta upp. Detta VC kommer att fungera som kurswebb, bilda och mina sidor är tanken och det kommer finnas en sökfunktion. Till hösten kommer en pilot börja användas på T programmet. Arbetsgrupper EDU Klara sitter med i en arbetsgrupp som utreder bildandet av en ny skola (eller annan struktur) där bland annat bibliotek, högskolepedagogik, studentstöd och outreach ska ingå. Uppdraget för arbetsgruppen är ej ännu fastställt, detta för att gruppen ska få vara med och ta fram uppdraget. Det betyder att arbetsgruppen har stor makt och ganska fria tyglar. Det fortsatta arbetet i denna grupp tror Klara kommer bli mycket spännande och roligt. Forskarkarriärer Klara sitter med i en arbetsgrupp som ser över vilka karriärvägar det finns för de som är anställda som forskare på KTH. Dessa innefattas inte i Tenure Track och därför ska nu kanske nya karriärvägar inrättas för dessa. Klara har varit med på ett av två möten där dagens situation på de olika skolorna diskuterades. KTH:s framtida utbildningar del A Klara sitter med i delprojektet CDIOs processtödsgrupp samt i hela projektets styrgrupp. Styrgruppen har haft ett möte, på detta diskuterades de båda delprojekten. Främst vad som händer och vad som kommer att hända. I delprojektet karriär intro har 4 pilotprogram valts ut. De inventerar olika aktiviteter som görs (eller har prövats) utvärderar dem och kommer senare i vår försöka komma på nya aktiviteter samt förbättra de som finns. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

19 Rapport inför kårstyrelsemöte Utbildningsansvarig Sid 2(2) I processtödsgruppen har en mall till utvecklingsplanen tagits fram och skickats ut. Möten har hållits där vi främst diskuterat hur vi ska gå vidare med arbetet. Samt när och hur gruppen ska träffa alla ansvariga på programmen. Projekt: anonyma tentor Projektet står still. Men klara planerar att ta reda på om arbetsgruppen som Sigbritt sagt ska starta har startat, eller om planen ändrats. Doktorandsektionens styrelsemöte Klara har varit med på ett av doktorandsektionens styrelsemöten. På mötet diskuterades bland annat doktorsprogrammen som ska införas. Hur de kommer att fungera och vilka krav det finns på dem. Rubik Klara har varit på RUBIK i Uppsala. Träffen hade temat AIL (arbetsintegrerat lärande). Diskussionerna kretsade främst kring hur detta skulle kunna införas på skolorna med hög kvalitet. Vad det egentligen är, detta var svårt att komma fram till. En gäst föreläsning skulle kunna vara det, men behöver inte, beroende på innehållet. Veckobrev Klara har fortsatt skriva veckobrev. En version läggs varje vecka ut på THS hemsida medans en annan mejlas ut till SNO, Pasar och andra intresserade studenter via URs mejllista. Klara fick under kommunikations-workshopen några tips från Joakim om brevet som läggs ut på hemsidan. Resonemang EDU arbetsgruppen känns väldigt kul. Det finns många möjligheter och gruppen har en positiv inställning. Först var det sagt att gruppen skulle jobba fram till i sommar, men tidsplanen har redan gått i stöpet och kommer nu hålla på fram till i höst. Att detta år blivit utsett till utbildningens år är roligt, och Klara hoppas att det kommer märkas. Klara var med på en kickoff, och anser att det finns en del att jobba med. Synd att det inte är fokus på utbildningen varje år. Teambuildingen och kommunikations-workshopen var båda väldigt roliga. Efter teambuildingen har stämningen i LG blivit bättre och workshopen väckte många tankar. Veckobreven är roliga att skriva. Dock är det vissa lugna veckor svårt att formulera ett vettigt brev. Tidsåtgång Vissa dagar finns det mycket att göra medans det andra dagar inte finns nästan någonting. Tyvärr har klara svårt att planera sin tid och flexa bort de dagar som arbetsbördan är lätt. Klara jobbar de flesta veckor mer än 40 timmar. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

20 Rapport inför kårstyrelsemöte 16 Studiesocialt ansvarig Sid 1(2) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16 Arbetsrapport Studiesocialt Ansvarig Teambuilding Johan har, Tillsammans med Arnold och Monica, arrangerat en teambuilding för ledningsgruppen, som utföll med mycket lyckat resultat. Lokaler, KTH Johan har träffat lokalförsörjninggsavdelningen på KTH ett par gånger den senaste tiden, främst för att undersöka sektionslokalsfrågorna efter sommaren, då vissa omflyttningar kommer krävas. Dessutom har Johan varit med i startfasen av projektet med att bygga om Kårbokhandelns lokaler till en sektionslokal. Studenthälsa Stockholms läns landsting bedriver en kampanj för att öka vaccinationsandelen i åldersgruppen åringar i Stockholms län. De har därför varit i kontakt med Johan om att anordna en vaccinationskampanj på KTH. Den kommer genomföras den 24/3 och 25/3 i Nymble. I samband med detta har Johan diskuterat marknadsföring med de ansvariga för projektet både mailledes och på möten. STAD En STAD-utbildning hälls i slutet av februari och samtliga deltagare godkändes. Johan har i efterdyningarna av detta sammanställt utvärdering av utbildningen, samt administrerat diplom och diplomutdelning för samtliga deltagare i utbildningen. JMK KTH:s Jämställdhets- och mångfaldskommitée (JMK) har haft ett möte där Johan deltog. På detta diskuterades upplägget av KTH:s handlingsplan för jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete. På pappret ser det bra ut och bara information om vad som ska göras sprids i KTH:s samtliga avdelningar kommer det förhoppningsvis leda till en mindre snedfördelad fakultet med avseende på kön. Dessutom diskuterades frågan om ett bönerum eller ett rum som kan inneha en liknande funktion på Campus Valhallavägen, det ser i dagsläget positivt ut och KTH undersöker möjligheterna att tillhandahålla ett sådant rum. Marknadsföring Johan deltog, tillsammans med resten av ledningsgruppen i en endagsutbildning i kommunikation på Osqvik. Syftet var att Ledningsgruppen skulle få en bättre utgångspunkt i att se på sin verksamhet ur medlemsperspektiv och inse hur man bäst kommunicerar vad som görs inom THS. Föreningar Föreningsflytten i Nymble (plan 1) som sker på grund av ombyggnationerna börjar bli klar, dock har den blivit avsevärt försenad och mycket arbete kvarstår med att utrymma lokalerna. I dagsläget ser THS centralt ut att behöva åtgärda de sista möbelröjningarna. Johan har fått lägga ner mycket tid för att få dessa åtgärder att flyta så smidigt som möjligt för de inblandade föreningarna. Tre föreningar har varit i kontakt med Johan för att påbörja processen med att bli en kårförening, just nu har 6 föreningar uttryckt intresset av att kopplas till THS. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

21 Rapport inför kårstyrelsemöte 16 Studiesocialt ansvarig Sid 2(2) Resonemang De potentiella nya kårföreningar som har varit i kontakt med Johan har varit mest riktade kring särskilda kulturella grupper, med bas antingen i geografiskt ursprung eller kulturellet/religiöst. Med tanke på att ett par sådana redan finns knutna till THS och deras verksamhet skiljer sig en aning från övriga kårföreningars kanske det vore värt att inrätta en separat grupp kårföreningar som samlar studenter med särskilda ursprung och/eller livsåskådningar, för ett utökat utbyte av erfarenheter mellan dessa. Ombyggnationens direkta och indirekta effekter i Nymble är en tidskrävande fråga för Johan, då föreningar i högsta grad är inblandade i processen. Detta gör att områden kring påverkansarbete mot KTH dessvärre har blivit lidande. Detta är beklagligt, men förhoppningsvis kommer denna arbetsbörda minska i samband med att arbetet påbörjas på plan 1. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

22 Rapport KSm16 09/10 Programgruppens ordförande Arbetet med FARFAR har påbörjats och har hållit sitt första evenemang. Ca 50 gäster på ett evenemang som inte gjorts i mannaminne på Nymble. Ekonomin är inte klar, men verkar ha gått ca kr back. Mycket tid går åt att ordna för arr som andra grupper håller, därtill FARFARs övernattning (ca 5 arbetsdagar) och TentaPuben (ca 10 arbetsdagar). Det studiesociala arbetet är fortfarande kraftigt eftersatt till följd av för lite manskap/tid. För övrigt anser jag att THS bör utvärdera omorganisationen utifrån befintliga behov likväl som förbättring. /Patriq

23 Rapport inför kårstyrelsemöte 14 ISS Ordförande Sid 1(2) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16 Arbetsrapport ISS ordförande Internationella Rådet ISS har haft 2 IR mötet sen sist, och protokoll till dessa finns tillgängligt hos Kehua vid behov. Under själva mötet har vi diskuterade det som har hänt under de senaste två veckor för alla sektioner. Vi har haft besök på rådet ett företag (Scanbalt) som är intresserade av samarbete i form av Kiruna resor. IR fundera på nytta och nackdel av detta samarbete, ingenting är bestämt. Sektioner som är närvarande under mötena har haft ett mängd av aktivitet för internationella studenter på sektionsnivå. Närvarande sektioner: M, S, E, F, K, och IN. Vi saknar fortfarande många sektioner. Aktiviteterna VT10 ISS har ordnade löpande aktiviteterna. Salsa kvällar varje tisdag har alltid varit, och är fortfarande en succé. Skidresan till Romme var mycket efterlysta, vi var tvungen att beställa 3 bussar för att rymma alla (dvs. 150 personer). Studenterna blev mycket nöjda, och såg redan fram emot resan nummer 2. Med hjälp av IR tog vi emot en bussfull av internationella studenter från Växjö. De fick en stadsvandringsguide av 2 IR en från F och S. Växjö är mycket tacksamma. Bring A Swede Dinner var inte lika lyckade som man kan önska. Det blev bara 50 middagsgäster, och 250 på efterfesten. Eftersom maten var lagade, så blev det ingen förlust på eventet, men inte mycket vinst heller. Det var en bra erfarenhet för MIG (Maskins Internationella Grupp), och kan leda till fler event från MIG. City Hall Tour var kort, men mycket trevligt. Kehua fick vara guide, eftersom han har jobbade där som guide under flera säsonger. Studenterna fick en reducerad pris tack vare detta, och ISS hade en ekonomiskt vinst på eventet. Tillsammans med student organisation PerSiS (Persian students in Stockholm) ordnade ISS en persiska filmkväll, där vi visade filmen No one knows about persian cats. Det var en lyckade event, med runt 100 deltagare. Just denna vecka har PerSiS med hjälp från ISS ordnade en fotoutställning om Iran i biblioteket. PerSiS har gjort en mycket lysande jobb, och ISS ser fram emot mer samarbete med en väl organiserade organisation. Många aktiviteter är på gång också, inklusive en uppträdandet av Off-Broadway Play: Vagina Monologue, av en kvinnlig teater grupp från Linköping, skidresan nummer 2, Destination Mexico City anordna en event för internationella studenter att lära om hur man söker jobb, och bor kvar i Sverige, ESN Sea Battle, Besök från ESN sektion från Litauen, och Göteborg, en besök av en Estiska band, en karaoke kväll i samarbete med YSCA (Young Swedish Chinese Association). Representation mot externa parter Kehua tillsammans med utbildningsansvariga Klara och Daniel deltog i RUBIK möte i Uppsala. Kehua fick lära att inte alla RUBIK möte ingår ämne från Kehuas arbetsområdet, och borde inte deltar i alla möte. Det var inte så stor slöseri med tid, eftersom det var bara i Uppsala. Kehua var närvarande under Internationella Kansliets DIAK utbildning, och kan nu använda DIAK att tar fram nödvändiga data från databasen. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

24 Rapport inför kårstyrelsemöte 14 ISS Ordförande Sid 2(2) Kehua kommer att representera THS i ESN Internationals Annual General Meeting, och kommer tar samma synpunkter som IR. Om THS vill uttrycka sig på nån särskilt aspekt av mötet, läs gärna AGMs dokument på och kom till Kehua med kommentar. Resonemang ISS har anordnade en rad av olika aktivitet av olika typer. ISS vill försätta att diversifiera våra events, och ser till THS har någonting för alla av olika backgrund, och olika intresse. Samarbete med IR funkar bra, men behöver deltagande av fler sektioner. Kehua vill påminna styrelse om posten av mastersmottagningsansvariga. Innan Kehua kan börja med annonsering av posten behöver han veta om det är en post att enbart tar emot Internationella Masters, eller alla mastersstudenter, eftersom i år kommer vi börja med den internationellsering av master programmen. Marknadsföringssäsong för internationella faddrar börjar snart också, Kehua kommer att söka hjälp av marknadsföringsgruppen. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

25 Rapport inför kårstyrelsemöte 16 Mottagningsansvarig Sid 1(1) RAPPORT INFÖR KÅRSTYRELSEMÖTE 16 Arbetsrapport - Mottagningsansvarig Löpande verksamhet Monica håller mest på med att ta in deadlines rörande väktare, phösarlokaler mm. Utöver detta har Monica mest jobbat med lokalbokningen under mottagningen. Just nu jobbar Monica mycket med planeringen inför den kommande MR-gasquen som hålls den 26/3 samt med att stödja de mottagningsansvariga i olika frågor. Detta gäller till exempel lokalbokningskrockar som ska lösas. Mottagningsråd Monica har genomfört mottagningsråd 2, MR2. Där talades det mest om lokalbokning samt fester. PrGO var där och informerade om vad som gäller angående fester samt alkoholtillståndet som kommer gälla under mottagningen. MR3 hålls den 25/3 och Monica håller på med att planera inför detta. På MR3 kommer det pratas om välkomstbroschyren som KTH skickar ut, utskick från sektionerna och kårspexet under mottagningen. Mottagningsinternat Monica har sammanställt utvärderingen från mottagningsinternatet och resultatet var som förväntat att det var mycket lyckat. 100% rekommenderade att åka på internatet nästa år. Osquariana Monica har tagit kontakt med KTH angående utskicket av denna som ska göras tillsammans med KTH:s välkomstbroschyr under sommaren och bokat möte med dessa. Monica har även kontaktat Lotsen och fått tillgång till deras texter om THS de har som kan användas till Osquariana. Hon har tänkt att sätta igång med Osquariana på allvar efter MR3. Phösarlokaler Monica har haft kontinuerlig kontakt med KTHs lokalplaneringsenhet rörande detta. Det blev i veckan klart att det förmodligen kommer gå att lösa i år igen, vilket har varit oklart länge pga. KTHs omfattande ombyggnation. Projekt Monica har inga projekt än. Resonemang Det känns som att det tuffar på som det ska Det som tagit mest tid är lokalbokningen som är relativt tidskrävande pga allt pusslande. Det enda som har varit problematiskt har varit vissa lokalbokningskrockar under mottagningen som är svårlösta pga traditioner etc. Går det inte att lösa för de inblandade utan mig kommer jag dock ha ett möte tillsammans med dem så får vi se hur det går. Annars har det varit en enorm lättnad att det gick att lösa problemet kring Phösarlokaler även i år. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-12

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-12 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-12 Kårstyrelsemöte 12 09/10 Tisdagen den 19 januari 2010 kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Per

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 9 09/10 Tisdagen den 16 november 2009 kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Kristoffer Renholm Måns Östberg Per Stånge

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 Kårstyrelsesammanträde 10 09/10 Tisdagen den 25 november 2009kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Organisationsschema för projektgruppen 2013

Organisationsschema för projektgruppen 2013 STOCKHOLM, 2013-01-10 Sida 1 (6) Organisationsschema för projektgruppen 2013 LOGISTIK OCH SYSTEM Logistik och systemgruppens primära uppgift är att ansvara för planeringen och genomförandet av det operativa

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05 Kårfullmäktigesammanträde # 5 09/10 Datum: 2010-01-28 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2010-01-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Protokoll Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10 Torsdagen den 2 juli 2009 kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Måns Östberg Kristoffer Renholm Ordförande

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15

Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 MÖTESPROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 04 09/10 Tisdagen den 17 mars 2009kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 140908 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 140908 Samhällsvetarsektionen 1. Preliminä rer 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare Eva Vargas valdes till mötesordförande Ebba Jacobsson valdes till mötessekreterare Eric Insulahn

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemötesprotokoll 2013-10-29 Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Måndagen den 21 oktober, kl. 19:00 Kårhus Örat Vid förhinder skriv på premöten på forumet 1. Mötets öppnande a. 19.08 2. Val av justeringsperson

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15).

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15). Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2004-01-27, 17:15, kårhuset Närvarande: Åsa Lindström, Per Haraldson, Maja Fjaestad, Heide Stollberg, Hanna Bergman, Daniel Westlén

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson,

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-11-26, 7:30, kårhuset Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Sofia Lundberg, Åsa Lindström

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 150822

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 150822 1. Mötets öppnande 2. Närvarande Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 150822 Anna, Niklas, Jonn, Simon, Hanna, Calle, Elin, Veronika 3. Dagens sekreterare Veronika 4. Dagordning a. Information

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer