Organisationsschema för projektgruppen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsschema för projektgruppen 2013"

Transkript

1 STOCKHOLM, Sida 1 (6) Organisationsschema för projektgruppen 2013 LOGISTIK OCH SYSTEM Logistik och systemgruppens primära uppgift är att ansvara för planeringen och genomförandet av det operativa arbetet under mässan. Inom gruppen finns även funktioner för att hantera projektgruppens internweb, rekrytering av personal, teknik samt för att överse säkerheten. Logistik och systemgruppens arbete intensifieras under hösten. Under året kommer gruppen även att vara delaktig i sponsrings- och försäljningsarbetet, delta i vissa marknadsföringsevent, affischera samt intervjua kandidater till gruppledarrekryteringen, korrekturläsning av katalogen samt andra resurskrävande arbeten. Samtliga i gruppen är även ansvariga att se till projektets helhet och hjälpa till där det behövs. Gruppansvarig Log/Sys Systemansvarig Rekryteringsansvarig Husansvarig Nymble Husansvarig KTHB Logistikansvarig Gruppansvarig Logistik och System Samordnar verksamheten för logistik och systemgruppen, d.v.s. koordinerar uppgifterna i gruppen samt följer upp arbetet. Ansvarar för att den budget gruppen tilldelas av projektledaren följs. Rapporterar till projektledaren samt håller sig och sin grupp uppdaterad om arbetet i de andra grupperna. Ansvarar för att gruppen medlemmar ser till helheten i projektet samt fungerar som en extraresurs för samtliga i gruppen vid behov. Logistikansvarig Ansvarar för all logistik innan, under och efter mässan. Personen deltar i det gruppöverskridande team som tar in den s.k. fullständiga anmälan från mässutställarna samt har det yttersta ansvaret för det logistiska och operativa arbetet under mässdagarna. Personen leder även sambandscentralen, specialstyrkan och teknikgruppen. Personen måste ha ett nära samarbete med de flesta rollerna i projektgruppen för att få den helhetsbilden över logistiken som krävs. Ansvarig KTHB - Ansvarar för och leder arbetet i KTHB. Leder planeringsarbetet och samordnar det operativa arbetet som är specifikt för KTHB. Ansvarar för relationerna med lokalansvariga och övriga

2 SIDA 2 (6) berörda parter på KTHB. Deltar i det gruppöverskridande team som tar in den s.k. fullständiga anmälan från mässutställarna. Leder och ansvarar för de gruppledare och värdar som tillhör KTHB, både inom företag och service. Ansvarar för säkerheten i KTHB under mässdagarna. Ansvarig Nymble - Ansvarar för och leder arbetet i Nymble. Leder planeringsarbetet och samordnar det operativa arbetet som är specifikt för Nymble. Ansvarar för relationerna med lokalansvariga och övriga berörda parter på Nymble. Deltar i det gruppöverskridande team som tar in den s.k. fullständiga anmälan från mässutställarna. Leder och ansvarar för de gruppledare och värdar som tillhör Nymble, både inom företag och service. Ansvarar för säkerheten i Nymble under mässdagarna. Systemansvarig - Ansvarar för Armadas internwebb. Ansvarar för att vidareutveckla internwebben utifrån ett långsiktigt perspektiv samt för att årsspecifika lösningar kan implementeras. Jobbar nära många av projektgruppens övriga funktioner, då till exempel rekrytering, sälj, logistik osv till stor del är beroende av stöd i internwebben. Ansvarar för att all gammal data hanteras och är tillgänglig. Ansvarar tillsammans med IT-kommunikationsansvarig även för att bygga det underliggande ramverket för och ger stöd i utvecklingen av denna. Arbetar tillsammans med IT-kommunikationsansvarig för eventuell vidareutveckling av telefonapplikationen. Rekryteringsansvarig - Ansvarar för planering och genomförande av rekrytering av studenter till organisationen. Ansvarar för Stora värdmötet, vars syfte är att välkomna alla värdar till Armada samt informera om kommande arbete. Personen ansvarar för representationen mot REFTEC innan och under mässan samt har då ett nära samarbete med Bankettansvarig och Logistikansvarig.

3 SIDA 3 (6) MARKNADSFÖRING/KOMMUNIKATION M/K-gruppens primära uppgift är att förmedla kännedom och kunskap om Armada mot studenter, media och företag. Gruppen ska planera marknadsföringsstrategier och genomföra reklamkampanjer. I gruppen finns även ansvaret för att ta fram en grafisk profil för Armada 2013 samt för att underhålla hemsidan. Gruppen skapar även Armadakatalogen och andra eventuella kommunikationsverktyg. Under året kommer gruppen även att vara delaktig i sponsrings- och försäljningsarbetet, delta i vissa marknadsföringsevent, affischera, intervjua kandidater till gruppledarrekryteringen, korrekturläsning av katalogen samt andra resurskrävande arbeten. Samtliga i gruppen är även ansvariga att se till projektets helhet och hjälpa till där det behövs. M/K gruppen lägger upp en plan för hur kommunikationen med projektgruppen skall genomföras. Gruppansvarig M/K Art Director Katalog Art Director Kampanj ITkommunikationsansvarig Copywriter Kampanjansvarig Gruppansvarig Marknadsföring/Kommunikation - Samordnar verksamheten för M/K-gruppen, d.v.s. koordinerar uppgifterna i gruppen samt följer upp arbetet. Ansvarar för att den budget gruppen tilldelas av projektledaren följs. Rapporterar till projektledaren samt håller sig och sin grupp uppdaterad om arbetet i de andra grupperna. Ansvarar för att gruppens medlemmar ser till helheten i projektet samt fungerar som en extraresurs för samtliga i gruppen vid behov. Har det yttersta ansvaret för all marknadsföring Armada utför, både den interna mot studenter samt den externa mot media och företag. Leder arbetet med att skapa en strategi för hur Armada ska marknadsföras och kommuniceras, både mot studenter och externa parter. Personen ansvarar även för att "röd tråd" finns i den marknadsföring Armada gör. Ansvarar för att koordinera årets internutbildning för projektet och skall jobba för att alla i projektet får ut så mycket som möjligt av året med Armada. Under mässan ansvarar personen för att skyltning på campus och mässlokaler sker och följer den röda tråden. Personen har huvudansvaret för Orders i Niwen. Kampanjansvarig - Ansvarar för att, i enlighet med den strategi för marknadsföring och kommunikation som M/K-gruppen arbetat fram, utföra reklamkampanjer riktade mot studenter. Planerar och genomför marknadsföring, med input från den personen i projektgruppen som är ansvarig för respektive del, för rekrytering av gruppledare/värdar, Armadas event, mässan och Armadabanketten. Ansvarar för att nya idéer diskuteras på marknadsföringskampanjer som exempelvis filmer, inspring, releasefester, armadabarer på tentapubar etc., både i M/K-gruppen och med övriga berörda i projektgruppen. Ansvarar för att de idéer som klubbats genomförs. Koordinerar projektgruppen och gruppledare i kampanjarbetet.

4 SIDA 4 (6) IT-kommunikationsansvarig - Ansvarar för Armadas IT-kommunikationsverktyg. Skapar tillsammans med AD:s ett grafiskt gränssnitt som matchar årets grafiska profil. Har ett nära samarbete angående hemsidans innehåll med Copywriter och Gruppansvarig M/K. Samarbetar även med systemansvarig angående extra funktionalitet på hemsidan. Har ansvar för att utvärdera, tillsammans med Projektledaren och Gruppansvarig M/K, om en telefonapplikation skall vidareutvecklas. Skall ha ett långsiktigt tänkt i utvecklingen av samtliga uppgifter. Art Director Katalog - Skapar den grafiska profilen tillsammans med AD-Kampanj. Ansvarar tillsammans med AD-Kampanj för den grafiska profilen på hemsidan, tryckt material som exponeras inför och under Armada samt för video- och fotorelaterat material. Är ytterst ansvarig för katalogen, både dess utformning och innehåll. Deltar i det gruppöverskridande team som tar in den s.k. fullständiga anmälan från mässutställarna och ansvarar då för att katalogannonserna uppfyller specifikationerna. Har tillsammans med Art Director Kampanj gemensamt ansvar för att leda grafiskformgruppledarna och eget ansvar för fotogruppledaren. Ansvarar, tillsammans med AD-Kampanj, för Armadas tryckerisamarbeten. Art Director Kampanj - Skapar den grafiska profilen tillsammans med AD-Katalog. Ansvarar tillsammans med AD-Katalog för den grafiska profilen på hemsidan, tryckt material som exponeras inför och under Armada samt för video- och fotorelaterat material. Är ytterst ansvarig för tryckt material som t.ex. företagsinbjudan, affischer, flyers och profilkläder. Har tillsammans med Art Director Katalog gemensamt ansvar för att leda grafiskformgruppledarna i arbetet. Ansvarar, tillsammans med AD-Katalog, för Armadas tryckerisamarbeten. Copywriter - Ansvarar för allt skriftligt material som Armada exponerar utåt, d.v.s. ansvarar för att korrekturläsa alla texter till hemsida, katalog, affischer, flyers, event- och bankettmaterial. Har det övergripande ansvaret för att en röd tråd bibehålls i de informations- och marknadsföringstexter som skrivs. Hjälper projektgruppen när de via M/K vill nå ut till företag eller studenter. Utvärderar var och hur Armada bör exponeras i extern media och är ansvarig för mediesamarbeten. Ansvarar under mässan för skyltningen på campus och i mässlokalerna sker.

5 SIDA 5 (6) NÄRINGSLIV/EVENT Näringsliv/Eventgruppen ska tillsammans arbeta fram en säljplan och ett eventpaket. Ansvaret inom gruppen är att nå målet för rätt antal mässutställare samt för planering och genomförande av Armadas mycket centrala kringarrangemang så som banketten, eventen och loungen. Allt sponsrings- och inköpsarbete koordineras även av denna grupp. Under året kommer gruppen även att vara delaktig i sponsrings- och försäljningsarbetet, delta i vissa marknadsföringsevent, affischera, intervjua kandidater till gruppledarrekryteringen korrekturläsning av katalogen samt andra resurskrävande arbeten. Samtliga är även ansvariga att se till projektets helhet och hjälpa till där det behövs. Gruppansvarig N/E Företagsansvarig Spons- och loungeansvarig Eventansvarig Bankettansvarig Armada GOLDansvarig Gruppansvarig Näringsliv/Event - Samordnar verksamheten för N/E-gruppen, d.v.s. koordinerar uppgifterna i gruppen samt följer upp arbetet. Ansvarar för att den budget gruppen tilldelas av projektledaren följs. Rapporterar till projektledaren samt håller sig och sin grupp uppdaterad om arbetet i de andra grupperna. Ansvarar för att gruppen medlemmar ser till helheten i projektet samt fungerar som en extraresurs för samtliga i gruppen vid behov. Har det yttersta ansvaret för arbetet inom gruppen, d.v.s. kontakten Armada har med näringslivet samt för de event som genomförs i samband med Armada. Har huvudansvaret för kontakten med huvudsamarbetspartners. Ansvarar för bokning och planering av Armadakryssningen. Understödjer i säljarbetet av Armadas tjänster. Företagsansvarig Huvudansvarig för Armadas säljarbete samt för kontakten med företagen innan mässan. Ansvarar för att lägga upp en strategi för vilka företag som ska bjudas in till mässan, med målet att mässutställarna skall täcka olika branscher mot alla inriktningar på KTH. Ansvarar för att säljarbetet följer tidsplanen samt för att Armada når alla de företag som är inbjudna till mässan. Ansvarar även för den kontinuerliga kontakten med de utställande företagen, svarar på frågor etc. Ansvarar för arbetsmarknadsdagar.se, d.v.s. för att den information som ligger uppe på sidan är korrekt och uppdaterad och för administrationen på sidan under säljarbetet. Är delaktig i slutsälj av event tillsammans med de Eventansvarig. Företagsansvarig ansvarar för det team som tar in den fullständiga anmälan. Ansvarar för innehållet (tillsammans med projektledaren) i de utvärderingar som genomförs mot studenter och företag efter Armada samt ser till att utvärderingarna genomförs och sammanställs.

6 SIDA 6 (6) Sponsor- och loungeansvarig - Ska identifiera de behov som finns för sponsring inom Armadas organisation och skapa en strategi för sponsringen. Ansvarar för att koordinera sponsringsarbete inom projektgruppen d.v.s. fördelar och följer upp arbetet. Ansvarar även för Armadas inköp, så som kläder, väskor, mat etc. Ansvarar under mässan för Armadas lunchservice samt för företagsloungerna, vilket kräver ett nära samarbete med den Logistikansvariga. Ansvarar för loungegruppledarnas samt eventuella sponsringsgruppledares arbete. Eventansvarig - Ansvarar för att skapa och utveckla de event som Armada genomför under året. Har yttersta ansvaret för utformningen och planeringen av alla eventen. Ansvarar för Eventgruppledarna, d.v.s. deltar i rekryteringsprocessen samt koordinerar och leder dem i det operativa arbetet för eventen. Eventansvarig har ansvar för kommunikationen med M/K-gruppen om sitt egna tryckta material, att den budget event blir tilldelad efterföljs och för att sälja, tillsammans med Företagsansvarig, eventen till företag. Har även ansvar, tillsammans med Kampanjansvariga, att ta fram en plan över hur eventen ska marknadsförs mot studenterna. Bankettansvarig - Ansvarar för planering och genomförande av Armadabanketten. Ansvarar för alla de uppgifter som tillhör sittningen, d.v.s. mat, lokal och underhållning. Leder de gruppledare och värdar som arbetar med sittningen. Bankettansvarig ansvarar för att den budget banketten blivit tilldelade efterföljs och kommunikationen med M/K-gruppen om sitt egna tryckta material.

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer