Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007

2 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare är Britt Edén Engström, Sektionen för Endokrinologi och diabetesvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Under 2007 sammanträdde Svenska Hypofysgruppen 20 april, 7 september och 30 november. Vid samtliga möten diskuterades frågor runt registret. 16 februari hölls ett specifikt registermöte där också sjuksköterskor som arbetar med registret deltog, och som helt ägnades praktiska frågor runt registret. REGISTERANSVARIGA I VARJE REGION ÄR Umeå Norrlands universitetssjukhus Per Dahlqvist Uppsala Akademiska sjukhuset Britt Eden Engström Örebro Universitetssjukhuset Örebro Eva Rask Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset Solna Charlotte Höybye Linköping Universitetssjukhuset i Linköping Bertil Ekman Göteborg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Thord Rosén Lund Universitetssjukhuset i Lund Stig Valdemarsson Malmö Universitetssjukhuset MAS Margareta Bramnert Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Patrik Löfgren REDOVISNING AV RESULTAT FRÅN REGISTRET, UTVECKLING AV VÅRDEN OCH ÅTERKOPPLING TILL ANVÄNDARE Svenska Hypofysgruppen arbetar med gemensam utveckling av omhändertagandet av patienter med sjukdom i hypofysområdet. Som del i detta arbete har data fortlöpande redovisats ur registret vid gruppens möten. Under året har Britt Edén Engström, Uppsala, redovisat data från sitt arbete med akromegalipatienterna, Stig Valdemarsson, Lund, redovisat data från sitt pågående arbete att gå igenom patienter med Cushings sjukdom och Margareta Bramnert, Malmö, data om hypofystumörer i relation till ålder. Incidens och utredning av samt behandling för de olika sjukdomsgrupperna i regionerna har kontinuerligt redovisats och diskuterats vid Svenska Hypofysgruppens möten. Detta har lett till att en ökad gemensam erfarenhet och kunskap har vuxit fram som i sin tur har lett till förenklade rutiner vid värdering av hypofysfunktion före och efter operation. Ett exempel är att ACTH-test införts för värdering av hypofys-binjureaxeln, vilket inneburit att patienterna nu kan testas utan att bli inlagd på vårdavdelning, således en besparing för vården av dessa patienter.

3 Ett annat exempel där Hypofysgruppens arbete kan ha haft betydelse är inställningen till en mer restriktiv hållning till extern konventionell strålbehandling av hypofystumörer, samt att den behandlingen i så fall numera alltid ges med tre fält i stället för med två fält, något som kan minska morbiditeten efter strålbehandling. Riktlinjer för substitutionsbehandling vid sviktande hypofysfunktion har redovisats från Hypofysgruppen i Läkartidningen. Likaså har utredning, diagnostik och behandling av prolaktinom redovisats i Läkartidningen. De resultat som Margareta Bramnert, Malmö, presenterade för gruppen i november, redovisades tidigare under året vid Regionmöte i Södra sjukvårdsregionen. Britt Edén Engström, Uppsala redovisade uppgifter ur registret vid Regionmöte för Uppsala- Örebroregionen i Örebro mars Registeransvariga i varje region, samt vissa andra personer med särskilt intresse, har möjlighet att logga in i registret. Man har då möjlighet att ta ut data för sina patienter, och att bearbeta dessa, samt att göra jämförelser på nationell nivå, och att redovisa sina resultat på hemmaplan. FORSKNING Sammanställning av data för patienter med Cushings sjukdom (Stig Valdemarsson, Lund) och akromegali (Britt Edén Engström, Uppsala) pågår. Data om akromegali kommer att redovisas på Svenska Läkaresällskapets riksstämma hösten Avsikten är att resultaten om Cushings sjukdom och akromegali skall inskickas till vetenskaplig tidskrift under Nästa patientgrupp som skall bearbetas på samma sätt som patienterna med akromegali och Cushings sjukdom är patienter med icke hormonproducerande hypofystumör samt patienter med prolaktinom. Detta beräknas komma igång under slutet av Patienter med Mb Cushing där diagnosen säkerställts med sinus-petrosus-sampling kommer att karakteriseras inklusive långtidsuppföljning. Data angående patienter med akromegali som behandlats med gammakniv kommer att sammanställas. PLANERADE/ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR I REGISTRET En hemsida är under uppbyggnad hösten 2008 där registret presenteras och där resultat kommer att redovisas. Registreringen kommer att under 2008 utökas med ett livskvalitetsformulär EQ5D, VASskala, samt uppgift om arbetsförmåga. Registrering påbörjades 1991 baserad på pappersblanketter. Systemet var tungrott och registreringen avtog/upphörde byggdes ett nytt register baserat på webbbaserad inmatning (det första i sitt slag), och registreringen återupptogs Ett stort problem för registret har varit de patienter som kom till diagnos Det har funnits 3

4 en ambition att få med även dessa i registret, men det har varit svårt då det varit ett mycket tidskrävande arbete. Detta har gjort att inmatning även av nya patienter blivit fördröjd och det har varit svårt att få registreringen fullständig. En förutsättning för att få ett välfungerande register är att det får ekonomiska resurser att avlöna personer så att all inmatning kan ske kontinuerligt. Ett stort problem är att få uppföljningsblanketter ifyllda, då detta sker på många sjukhus i landet. Ekonomiska resurser som gör att personal får möjlighet att resa ut i regionerna för att registrera data om uppföljning, alternativt begära in journaldata för registrering är nödvändigt för att öka registreringen. En förbättrad uppföljning är en förutsättning att få ut goda kvalitetsdata ur registret. Registrering i registret sker webb-baserat, men mycket data registreras först på pappersblanketter. I båda formaten finns brister, och för att underlätta registrering behövs en förbättring. I dagsläget saknas dock ekonomiska resurser för detta. EKONOMISKT BOKSLUT Svenska Hypofysgruppen har tidigare haft stöd från MFR (upphörde 2000) och från läkemedelsindustrin (upphörde 2004 förutom att Novartis betalat en del omkostnader vid gruppens möten). Direkta kostnader för registret har bekostats av Svenska Hypofysgruppen. Ingående saldo Resor och möteskostnader Ernst and Young (revisionsbyrå) Räkningsservice KS/OC Ränta Utgående saldo Det finns inte några pengar avsatta för Hypofysregistret och arbetet bekostas olika i regionerna. Sköterskor har svårt att hinna med inom ramen för sitt ordinarie arbete. I vissa fall har stipendier utbetalats och i vissa fall har arbetet bekostats med forskningsanslag. Läkare har framför allt arbetet med registret på obetald tid. 4

5 ARTIKLAR OCH ABSTRACTS (FRÅN 2003) UTGÅNGNA FRÅN HYPOFYSREGISTRET OCH HYPOFYSGRUPPEN tom 21 september 2008 Artiklar Werner S. Ofta diffusa symtom vid hypofyssjukdom. Läkartidningen. 1997;94: Werner S, Bengtsson BA, Petruson B, Karlsson A, Bolander H, Bramnert M, et al. Prolaktin - hormon med många effekter. Läkartidningen 1999;96: Bramnert M, Ekman B, Karlsson FA, Olsson T, Rosén T, Thorén M, Valdemarsson S, Werner S. Riktlinjer för substitutionsbehandling vid hypofyssvikt hos vuxna. Läkartidningen 2003 Sep 25;100(39): Posters och föredrag Akromegalisjukdom registrerad i Svenska Hypofystumörregistret. Edén Engström B, Bramnert M, Ekman B, Grenbäck E, Karlsson FA, Mattsson C, Rosén T, Valdemarsson S, Werner S - Poster Riksstämman Stockholm 2003 Cushingsjukdom registrerad i Svenska Hypofystumörregistret. Valdemarsson S, Bramnert M, Edén Engström B, Ekman B, Grenbäck E, Karlsson FA, Mattsson C, Rosén T, Werner S - Poster Riksstämman Stockholm 2003 Acromegaly - Incidence and follow up data of the Swedish Pituitary Registry. Edén Engström B, Bramnert M, Ekman B, Grenbäck E, Karlsson FA, Mattsson C, Rosén T, Valdemarsson S, Werner S - Poster ECE, europeiska endokrinmötet Göteborg 2005 ACTH producing pituitary adenoma: Data from the Swedish pituitary tumor group. Valdemarsson S, Bramnert M, Edén Engström B, Ekman B, Grenbäck E, Karlsson FA, Mattsson C, Rosén T, Werner S - Poster ECE Göteborg 2005 Acromegaly - Incidence, 1- and 5-years follow up of the Swedish pituitary registry. Edén Engström B - Föredrag Nordiskt akromegalimöte (Novartis) Stockholm 2005 Cushings disease: Data from the Swedish Pituitary Register and from Southern Sweden. Valdemarsson S - Föredrag Nordiskt akromegalimöte (Novartis) Stockholm 2005 Acromegaly - The swedish Pituitary Registry. Edén Engström B - Föredrag europeiskt akromegaliregistermöte Berlin 2005 Akromegali - Incidens och uppföljning i Svenska Hypofysregistret. Edén Engström B, Bramnert M, Ekman B, Grenbäck E, Karlsson FA, Mattsson C, Rosén T, Valdemarsson S, Werner S - Föredrag Riksstämman Stockholm 2005 ACTH producerande hypofystumörer: Data från Svenska Hypofystumörregistret. Valdemarsson S, Bramnert M, Edén Engström B, Ekman B, Grenbäck E, Karlsson FA, Mattsson C, Rosén T, Werner S - Föredrag Riksstämman Stockholm 2005 Pituitary adenoma: endocrinological outcome and tumour control. Stig Valdemarsson Föredrag The 60 th Annual Congres of the Scandinavian Neurosurgical Society, May

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Hypofystumörer. Regionalt Vårdprogram

Hypofystumörer. Regionalt Vårdprogram Hypofystumörer Regionalt Vårdprogram Januari 2015 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro (RCC) Publiceras endast på RCCs hemsida Regionalt vårdprogram för hypofystumörer 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Mats Lundström EyeNet Sweden Blekingesjukhuset. Rapport angående Nationella indikationer för kataraktoperation

Mats Lundström EyeNet Sweden Blekingesjukhuset. Rapport angående Nationella indikationer för kataraktoperation Mats Lundström EyeNet Sweden Blekingesjukhuset 1 Rapport angående Nationella indikationer för kataraktoperation 2 Gemensamma medicinska indikationer för behandling av katarakt. Kompetenscentrum EyeNet

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF), NKR14-088 Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q-IVF) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014.

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. 1 Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. www.aclregister.nu 14 VI GÖR VÅRDEN BÄTTRE 2 Innehållsförteckning Förord...3 Målsättning & måluppfyllelse...3 Framtidsvision för svenska kvalitetsregistret...5

Läs mer

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3)

TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) nya TRANSPLANTATIONSNYTT DONATION & TRANSPLANTATION 1 / 2011 (årgång 3) Redaktion Lars Bäckman, UAS (ansvarig utgivare) lars.backman@akademiska.se Anne Flodén, SU (redaktör) anne.floden@vgregion.se Lars

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004

Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer, NKR14-004 Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN INNEHÅLL Ordföranden har ordet sid 1 Den nya styrelsen sid 2 Riksstämma,utbildningsfrågor sid 3 Vårmöte, meddelanden sid 3 Klassifikation av neuroåtgärder sid 4 Länsneurologi

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz AllmänMedicin 3 2013 Innehåll Omslagbild: Magda Simonia 3 Ledare: Ersättningssystem i vården Karin Träff Nordström 4 Chefredaktörens rader Ingrid Eckerman 6 SFAM medverkar i pilotprojekt Sara Modig 7 SFAM

Läs mer

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

METIS-projektet. uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport

METIS-projektet. uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport METIS-projektet uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport Artikelnr 2013-5-47 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2013 2 Förord Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Årsrapport för 2013 Svenska Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Inger Westborg - Susanne Albrecht - Gunilla Bjärnhall Elisabet Granstam - Niklas Karlsson 2 Tack till

Läs mer

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01

ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01 ÅRSRAPPORT SWIBREG 2014-09-01 STYRGRUPP Pär Myrelid (Ordf.) Hans Strid (Utbildningsansvarig) Jonas F. Ludvigsson Mattias Block Susanna Jäghult Henrik Hjortswang Jonas Halfvarson Michael Eberhardsson Urban

Läs mer