Enkätundersökning Almedalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25"

Transkript

1 Enkätundersökning Almedalen

2 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Införande av nya läkemedel Klinisk prövning Sammanfattning

3 Bakgrund Om undersökningen

4 Om undersökningen United Minds har genomfört en enkätundersökning i syfte att få en ökad förståelse för hur viktiga målgrupper ser på processen för införande av nya läkemedel samt klinisk prövning. Totalt genomfördes 34 intervjuer fördelade på 12 läkare, 10 representanter för patientorganisationer och 12 politiker från riksdagens socialutskott Fältperioden sträckte sig mellan 27 maj och 19 juni Datainsamlingen skedde via telefonintervjuer. Undersökningen genomfördes på uppdrag av läkemedelsbolaget Novartis. Urvalet av intervjupersoner baserades på urvalsgrupper som togs fram av Novartis.

5 Om respondenterna Översikt Politiker Läkare Patientorganisationer (PAG) 12 ledamöter/suppleanter i socialutskottet med god proportionerlig representation sett till partistorlek i riksdagen. Samtliga partier representerade förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. En intervjuperson valde att inte fullfölja 12 slumpmässigt utvalda läkare (verksamhetschefer, specialister och överläkare) från ett urval av läkare (46 st.) utvalda av Novartis 1. Universitetssjukhuset Linköping 2. Karolinska universitetssjukhuset Solna 3. Akademiska sjukhuset Uppsala 4. Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 5. Sundsvalls sjukhus 6. Karlstad centralsjukhus 7. Västmanlands sjukhus Västerås 8. Danderyds sjukhus 9. Universitetssjukhuset Lund 10. Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg 10 representanter (ordföranden, opinionsbildare, kanslichefer) för patientorganisationer som Novartis utvecklar läkemedel för 1. Regional bröstcancerförening 2. Regional bröstcancerförening Lungcancerförbundet 3. Nätverket mot cancer 4. TSC föreningen 5. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO 6. Blodcancerförbundet 7. Neurologiskt Handikappades Riksförbund 8. Psoriasisförbundet 9. Astma- och Allergiförbundet

6 Resultat Införande av nya läkemedel Klinisk prövning

7 Införande av nya läkemedel Frågeställning Innan ett läkemedel tas i bruk värderas kostnaden och den patientnytta man menar att det nya läkemedlet tillför. I den värderingen medverkar bland andra myndigheten TLV men även olika enheter inom landstinget. Vad är din åsikt om hur följande åtgärder skulle påverka processen för att introducera nya läkemedel? Svara på en skala 1-5 där 1 betyder mycket negativt, 3 varken negativt eller positivt, och 5 betyder mycket positivt. Vet ej/kan ej svara.

8 Införande av nya läkemedel En mer enhetlig handläggningstid = mycket positivt = Mycket negativt m = 3,6 17 intervjupersoner bedömer att en mer enhetlig handläggningstid fram till beslut eller avslag hos landstingen, skulle påverka processen för införande av nya läkemedel på ett positivt sätt. 12 intervjupersoner svarar att en mer enhetlig handläggningstid varken skulle få en positiv eller negativ effekt. 4 intervjupersoner tror att det skulle påverka processen negativt. 1 intervjuperson svarar vet ej. Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker Påstående: En mer enhetlig handläggningstid fram till beslut eller avslag hos landstingen

9 En mer enhetlig handläggningstid Införande av nya läkemedel 6 av 12 svarande läkare bedömer att en mer enhetlig handläggningstid skulle påverka processen för införande av nya läkemedel positivt. 3 av 12 svarar varken positivt eller negativt, 2 av 12 tror att det skulle få en negativ effekt. En läkare svarar vet ej. 4 av 12 intervjuade politiker tror att en mer enhetlig handläggningstid skulle påverka införandeprocessen positivt. Övriga 8 politiker svarar varken positivt eller negativt. 7 av 10 representanter från patientorganisationer tror på en positiv effekt av en mer enhetlig handläggningstid. 1 svarar varken positivt eller negativt och 2 bedömer att det skulle påverka processen negativt. Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är mycket negativt, 3 varken negativt eller positivt, och 5 mycket positivt Påstående: En mer enhetlig handläggningstid fram till beslut eller avslag hos landstingen

10 Införande av nya läkemedel Nationell centralisering av bedömningar = mycket positivt = Mycket negativt m = 4,5 30 intervjupersoner bedömer att en ökad nationell centralisering kring bedömningar av läkemedlets patientnytta, skulle påverka processen för införande av nya läkemedel positivt. 2 intervjupersoner menar att centraliseringen varken skulle ha en positiv eller negativ inverkan på processen. 1 intervjuperson bedömer att centraliseringen skulle ha en negativ effekt. Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker 1 intervjuperson svarar vet ej. Påstående: En ökad nationell centralisering kring bedömningar av läkemedlets patientnytta

11 Införande av nya läkemedel Nationell centralisering av bedömningar 10 av 12 intervjuade läkare bedömer att en ökad nationell centralisering kring bedömningar av läkemedlets patientnytta, skulle påverka processen för införande av nya läkemedel positivt. 1 läkare svarar varken positivt eller negativt och 1 läkare svarar vet ej. 11 av 12 svarande politiker är av åsikten att en centralisering skulle innebära att processen för införande av nya läkemedel påverkas positivt. 1 politiker bedömer att ökad centralisering skulle påverka negativt. 9 av 10 representanter från patientorganisationer tror på en positiv effekt av en ökad nationell centralisering kring bedömningar. 1 representant svarar varken positivt eller negativt. Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är mycket negativt, 3 varken negativt eller positivt, och 5 mycket positivt Påstående: En ökad nationell centralisering kring bedömningar av läkemedlets patientnytta

12 Införande av nya läkemedel Central finansiering = mycket positivt = Mycket negativt m = 4,1 25 intervjupersoner svarar att processen för införande av nya läkemedel skulle påverkas positivt av att finansieringen av nya läkemedel sker centralt och inte belastar klinikernas budget. 3 intervjupersoner menar att en mer central finansiering varken skulle ha en positiv eller negativ effekt Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker 5 intervjupersoner tror att det skulle påverka processen negativt. 1 intervjuperson svarar vet ej. Påstående: Att finansieringen av nya läkemedel sker centralt och inte belastar klinikernas budget

13 Införande av nya läkemedel Central finansiering 11 av 12 intervjuade läkare menar att processen för införande av nya läkemedel skulle påverkas positivt om finansieringen sker centralt och inte belastar klinikernas budget. 1 läkare tror att en sådan lösning skulle påverka processen negativt. 5 av 12 svarande politiker bedömer att processen skulle påverkas positivt om finansieringen skedde centralt och inte belastar klinikernas budget. 2 politiker tror att en sådan lösning varken skulle påverka positivt eller negativt. 4 politiker tror att det skulle påverka processen negativt, medan 1 svarar vet ej. 9 av 10 representanter från patientorganisationer tror på en positiv effekt om finansieringen av nya läkemedel sker centralt. 1 representant tror varken på en positiv eller negativ effekt. Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är mycket negativt, 3 varken negativt eller positivt, och 5 mycket positivt Påstående: Att finansieringen av nya läkemedel sker centralt och inte belastar klinikernas budget

14 Införande av nya läkemedel Mindre regionala skillnader vid införande = mycket positivt = Mycket negativt m = 4,4 30 intervjupersoner tror att mindre regionala skillnader vid införande av nya läkemedel skulle påverka introduktionsprocessen positivt. 3 intervjupersoner svarar att mindre regionala skillnader varken skulle påverka processen positivt eller negativt. 1 intervjupersoner bedömer att mindre regionala skillnader skulle påverka processen negativt. Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker Påstående: Mindre regionala skillnader vid införandet av nya läkemedel inom landstingen

15 Införande av nya läkemedel Mindre regionala skillnader vid införande 10 av 12 intervjuade läkare menar att mindre regionala skillnader vid införandet av nya läkemedel inom landstingen skulle påverka införandeprocessen positivt. 2 läkare bedömer att det varken skulle påverka positivt eller negativt. 11 av 12 svarande politiker bedömer att mindre regionala skillnader vid införandet skulle ha en positiv effekt. 1 politiker anser att det skulle vara negativt för införandeprocessen. 9 av 10 representanter från patientorganisationer tror på en positiv effekt av mindre regionala skillnader vid införande av nya läkemedel. 1 tror att det varken skulle ha någon positiv eller negativ effekt. Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är mycket negativt, 3 varken negativt eller positivt, och 5 mycket positivt Påstående: Mindre regionala skillnader vid införandet av nya läkemedel inom landstingen

16 Ett ökat samarbete mellan parter Införande av nya läkemedel = mycket positivt = Mycket negativt m = 4,2 27 intervjupersoner menar att det skulle vara positivt för processen vid införande av nya läkemedel med ett ökat samarbete mellan sjukvård, myndigheter, patientorganisationer och läkemedelsbolagen. 6 intervjupersoner bedömer att ett ökat samarbete varken skulle ha en positiv eller negativ påverkan på processen för införande av nya läkemedel intervjuperson tror att ett ökat samarbete skulle påverka processen negativt. Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker Påstående: Ett ökat samarbete mellan sjukvården, myndigheter, patientorganisationer och läkemedelsbolagen

17 Ett ökat samarbete mellan parter Införande av nya läkemedel 9 av 12 intervjuade läkare anser att ett ökat samarbete mellan sjukvård, myndigheter, patientorganisationer och läkemedelsbolagen skulle påverka processen för införande av nya läkemedel positivt. 2 läkare tror att det varken skulle ha en positiv eller negativ effekt på processen, medan 1 tror att det skulle ha negativ effekt. 11 av 12 politiker tror att ett ökat samarbete skulle vara positivt för införandeprocessen. 1 politiker tror inte att det vare sig skulle vara positivt eller negativt. 7 av 10 representanter från patientorganisationer tror att ett ökat samarbete skulle få positiv effekt. Övriga 3 respondenter svarar varken positivt eller negativt. Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är mycket negativt, 3 varken negativt eller positivt, och 5 mycket positivt Påstående: Ett ökat samarbete mellan sjukvården, myndigheter, patientorganisationer och läkemedelsbolagen

18 Större inflytande för landstingen Införande av nya läkemedel = mycket positivt = Mycket negativt m = 2,3 6 intervjupersoner menar att det skulle vara positivt för införandeprocessen om landstingen får större inflytande över beslutet kring vilka läkemedel som ska användas. 5 intervjupersoner svarar att det varken skulle vara positivt eller negativt om landstingen får större inflytande över beslutet intervjupersoner bedömer att det skulle vara negativt om landstingen får större inflytande över beslutet. Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker 2 intervjupersoner svarar vet ej. Påstående: Att landstingen får större inflytande över beslutet kring vilka läkemedel som ska användas

19 Större inflytande för landstingen Införande av nya läkemedel 4 av 12 läkare menar att det skulle vara positivt om landstingen får större inflytande över beslutet kring vilka läkemedel som ska användas. 2 läkare tror att det vare sig skulle vara positivt eller negativt, medan 6 läkare bedömer att det skulle vara negativt. 1 av 12 politiker gör bedömningen att det skulle vara positivt med ett ökat inflytande hos landstingen vad gäller vilka läkemedel som ska användas. 2 svarar varken positivt eller negativt. 8 politiker menar att det skulle vara negativt. 1 svarar vet ej. 1 av 10 representanter från patientorganisationer tror på en positiv effekt av ett ökat inflytande hos landstingen. 1 svarar att det varken är positivt eller negativt. 7 personer svarar att det skulle påverka negativt. 1 svarar vet ej. Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är mycket negativt, 3 varken negativt eller positivt, och 5 mycket positivt Påstående: Att landstingen får större inflytande över beslutet kring vilka läkemedel som ska användas

20 Införande av nya läkemedel Klinisk prövning

21 Klinisk prövning Frågeställning Andelen kliniska prövningar i Sverige har minskat med 48 procent mellan och därefter stabiliserats på en lägre nivå. Också antalet deltagande kliniker har minskat. (Källa: Läkemedelsverket och LIF) I vilken utsträckning instämmer du i att följande har bidragit till minskningen? Värdera varje påstående mellan 1 och 5 där 1 betyder instämmer inte alls och där 5 betyder instämmer helt. Vet ej/kan ej svara

22 Klinisk prövning Sjukhusledningens stöd till läkare 22 intervjupersoner menar att det minskade antalet kliniska prövningar i Sverige hänger ihop med ett för svagt stöd från sjukhusledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar. 4 intervjupersoner svarar varken eller = instämmer helt = Instämmer inte alls 6 intervjupersoner instämmer inte i att ett svagt stöd från sjukhusledning till läkare har bidragit till minskningen. 4 6 m = 3,8 2 intervjupersoner svarar vet ej. 0 Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker Påstående: Stödet från sjukhusledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt

23 Klinisk prövning Sjukhusledningens stöd till läkare 7 av 12 intervjuade läkare menar att det minskade antalet kliniska prövningar kan härledas till ett alltför svagt stöd från sjukhusledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar. 4 läkare instämmer inte i att det är en bidragande orsak. 1 läkare svarar varken eller. 7 av 12 svarande politiker bedömer att ett svagt stöd från sjukhusledning till läkare har bidragit till det minskade antalet kliniska prövningar i Sverige. 2 politiker instämmer inte i att så är fallet. 2 politiker svarar varken eller och 1 svarar vet ej. 8 av 10 representanter från patientorganisationer uppger att ett alltför svagt stöd från sjukhusledningen är en orsak till varför antalet kliniska prövningar har minskat. 1 svarande uppger varken eller och 1 svarar vet ej. Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt Påstående: Stödet från sjukhusledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt

24 Klinisk prövning Stödet från landstingets politiska ledning 21 intervjupersoner anser att stöder från landstingets politiska ledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt och att detta har bidragit till det minskade antalet prövningar. 8 intervjupersoner svarar varken eller = instämmer helt = Instämmer inte alls 3 intervjupersoner instämmer inte i att ett svagt stöd från landstingets politiska ledning är en orsak till minskningen. 8 m = 3,8 2 intervjupersoner svarar vet ej. 2 1 Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker Påstående: Stödet från landstingets politiska ledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt

25 Klinisk prövning Stödet från landstingets politiska ledning 7 av 12 intervjuade läkare anser att en orsak till det minskade antalet kliniska prövningar är att stödet från landstingets politiska ledning att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt. 1 läkare instämmer inte i detta. 3 läkare svarar varken eller och 1 svarar vet ej. 7 av 12 politiker bedömer att stödet från landstingets politiska ledning är för svagt och att det därigenom har bidragit till det minskade antalet kliniska prövningar. 2 politiker instämmer inte i att så är fallet. 3 politiker svarar varken eller. 7 av 10 representanter från patientorganisationer anser att stödet från den politiska ledningen i landstinget är för svagt vilket fått konsekvenser för antalet genomförda kliniska prövningar. 2 svarar varken eller och 1 uppger vet ej Antal intervjupersoner i respektive kategori som svarat 4 eller 5 på en skala 1-5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt Påstående: Stödet från landstingets politiska ledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt

26 Sammanfattning

27 Sammanfattning! Bedömning av åtgärders påverkan vid införande av nya läkemedel (medeltal) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Antal Vet ej En ökad nationell centralisering kring bedömningar av läkemedlets patientnytta 4,5 1 Mindre regionala skillnader vid införandet av nya läkemedel inom landstingen 4,4 0 Ett ökat samarbete mellan sjukvården, myndigheter, patientorganisationer och läkemedelsbolagen 4,2 0 Att finansieringen av nya läkemedel sker centralt och inte belastar klinikernas budget 4,1 1 En mer enhetlig handläggningstid fram till beslut eller avslag hos landstingen 3,6 1 Att landstingen får större inflytande över beslutet kring vilka läkemedel som ska användas 2,3 2 Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker

28 Sammanfattning! Bedömning av i vilken grad faktorer har bidragit till minskat antal kliniska prövningar (medeltal) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Antal Vet ej Stödet från landstingets politiska ledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt 3,8 2 Stödet från sjukhusledning till läkare att delta vid genomförandet av kliniska prövningar är för svagt 3,8 2 Bas: samtliga 34 intervjuade läkare, patientorganisationer och politiker

29 Slussplan 9, Stockholm

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder Öppna jämförelser 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder 3. SET/DET per klinik och kvinnans ålder 4. Flerbördsfrekvens

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010

Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar. April 2010 Sverigedemokraternas sympatisörer -sammanställning av undersökningar April 2010 Undersökning, United Minds 2010 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i mars 2010 av United Minds, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER?

NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? NÄR VET VI MER OM KVINNOR MED SPRIDD BRÖSTCANCER? Seminarium i Almedalen 4 juli 2016 Arrangörer: Roche, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund (BRO) och Dagens Medicin Agenda SE/PERJ/0816/0002 Ett register

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ 2 (5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall utredas för misstänkt ärftlig cancer

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen 3 april 20 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 20 Ipsos Färre tror att Moderaterna kommer att leda nästa regering Tror du att

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2015 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning

Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning 2013-04-05 Projektnr: 1527223 Om undersökningen Ämne: Medicinsk forskning Målgrupp: Svenska allmänheten 18 år och äldre Metod: Webbintervjuer

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi Vårt sjukvårdsuppdrag Åldersstruktur Epidemiologi Immigration Födelsetal Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010 Källa: SCB Figur 2:1 Medellivslängden i Sverige Källa: SCB. Figur 3:1 1 Spädbarnsdödligheten

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Förord. Stockholm i september 2006

Förord. Stockholm i september 2006 AT-ranking 2006 Förord Det är nu sjunde året i följd som SYLF genomför en ranking av landets platser för allmäntjänstgöring (AT). För första gången betygsätter vi i år ett utländskt sjukhus, Ålands centralsjukhus.

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Till ordförande RCC i samverkan

Till ordförande RCC i samverkan Till ordförande RCC i samverkan Vi skriver detta brev till er då vi är djupt oroade över bristen på hematopatologer i Sverige och i er region. Blodcancer är sammanlagt den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan 2017 MP-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll Väljarundersökning om skolan

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

LIF föreslår följande förändringar för att patienter snabbare ska få tillgång till nya läkemedel:

LIF föreslår följande förändringar för att patienter snabbare ska få tillgång till nya läkemedel: Inspel gällande SLL:s ersättningsmodeller LIF de forskande läkemedelsföretagen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på SLL:s ersättningsmodeller för att stödja utvecklingen av värdebaserad vård,

Läs mer

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Jan Lorentzson De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LRF Företagarundersökningar Rapport #3 2014-05-13 1(17) Innehållsförteckning 1. LRF Företagarundersökningar... 2 1.1

Läs mer

Totalt - Andel instämmer helt och instämmer till stor del (N=2905 varav 1271 Män och 1634 Kvinnor) 92% 92% 90% 90% 85% 81% 82% 80% 70% 70% 67%

Totalt - Andel instämmer helt och instämmer till stor del (N=2905 varav 1271 Män och 1634 Kvinnor) 92% 92% 90% 90% 85% 81% 82% 80% 70% 70% 67% Totalt - Andel instämmer helt och instämmer till stor del (N=2905 varav 1271 Män och 1634 Kvinnor) 10 82% 85% 81% 67% 5 2015 2013 4 3 2 1 Medicinsk vård Tillgänglighet Information Bemötande Delaktighet

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business

Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB. Mind Your Own Business Undersökning rörande projektet Mind Your Own Business för Business Region Göteborg AB 2011 1 Bakgrund och data Evimetrix har på uppdrag av Business Region Göteborg genomfört en undersökning rörande rådgivningen

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

Frukostmöte med Socialutskottet

Frukostmöte med Socialutskottet Frukostmöte med Socialutskottet 2014-11-26 Narkolepsiföreningen Sverige NFS Agenda Att leva med narkolepsi Gustav 17, Evelina 21 och Edvin 19 berättar Vaccineringen Behov av bättre behandling Forskning

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar i

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror)

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Enheten för sexualitet och hälsa KOMMENTARER Antalet förlossningar i Stockholms län under första halvåret 2011 uppgick

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remiss 2017-06-05 S2017/03374/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Hovrätten för Västra Sverige

Läs mer

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Augusti 04 Ipsos: Johanna Laurin Gulled, Henrik Karlsson 04 Ipsos. All rights reserved Syfte och metod Undersökningens syfte: Att undersöka vilket parti väljarna tycker

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Clara Wahren Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ankom Stockholms

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2014-01-01-2014-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Lungsjukvård 132 0 100.0

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014 DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 14 Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 14 Ipsos. All rights reserved Väljarna efterfrågar ett blocköverskridande

Läs mer

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan En förnyad syn på regionfrågan Nuläge och bakgrund Östergötland är ett flerkärnigt tillväxtområde med ett unikt läge mellan de tre större tillväxtregionerna. Vi ser att våra grannar kan tillföra Östergötland

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning

Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning Magnus Janzon Verksamhetschef, Överläkare, Docent Kardiologiska kliniken Hjärt- och Medicincentrum 171121 Disposition Bakgrund Huvudmannaavtal

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM)

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM) 2012-01-09 1 (7) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning (PPM) Vecka 10, 2012 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer