Burlövs kommun. Granskning av rutiner för utförande av beställningsuppdrag inom Kommuntekniks verksamhet. Per Pehrson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Burlövs kommun. Granskning av rutiner för utförande av beställningsuppdrag inom Kommuntekniks verksamhet. Per Pehrson 2011-02-23"

Transkript

1 Burlövs kommun Granskning av rutiner för utförande av beställningsuppdrag inom Kommuntekniks verksamhet Per Pehrson

2 Granskningens syften Vilka regler gäller för utförande av arbete till externa uppdragsgivare och till kommunen? Vilka typer av arbete har utförts 2010 och hur stor är omfattningen? Hur ser rutiner, arbetsfördelning och uppföljning ut? Hur görs fakturering? Nämndens uppföljning och interna kontroll?

3 Avgränsningar Granskningen omfattar grävningstillstånd/markåterställning och asfaltering, skötsel av grönytor, vinterväghållning samt VA-arbeten utförda till ABMA Fakturering av tjänster till kommunens VAabonnenter har redan utretts internt och omfattas inte granskningen

4 Regler avseende utförande av tjänster till externa uppdragsgivare Markåterställning efter grävningar av externa organisationer kan antingen göras av grävande organisation eller av Kommunteknik beroende på om Kommunteknik har tillgänglig kapacitet. Under 2010 har Kommunteknik inte haft resurser att utföra markåterställning åt externa organisationer. Till privatpersoner utför Kommunteknik varken asfaltering, gräsklippning/grönyte-skötsel eller vinterväghållning.

5 Omfattning på externa tjänster 2010 Grävningstillstånd/ markåterställning ca Gräsklippning Vinterväghållning ABMA 125 tkr 7 tkr 31 tkr 210 tkr

6 Noteringar och kommentarer Under granskningen har framkommit att fakturering av grävningstillstånd/markåterställning släpar för 2008, 2009 och 2010 med ca 300 tkr. Eftersläpningen förklaras internt bero på personalbrist, hög personalomsättning samt att eftersläpning i VAdebitering givits högsta prioritet för att den gällt betydligt större belopp. Inte bara faktureringen har brustit, utan hela rutinen har varit klart otillfredställande. En ny rutin har utformats och skall förhoppningsvis råda bot på saken fom 2011.

7 Banverket har grävt vid Åkarps station för ca 3 år sedan, men Kommunteknik har fortfarande inte återställt och fakturerat Banverket. Under 2010 har tjänster till ABMA varit mer omfattande än normalt (210 tkr) pga ny pumpstation. Fom 2011 överförs Burlövs kommuns VA-verksamhet till VA Syd. Åtminstone inledningsvis kommer Kommunteknik att leverera vissa tjänster till VA Syd.

8 Kommunteknik har endast fakturerat ABMA 208 kr per arbetstimme, vilket understiger Kommuntekniks totala självkostnad. Bland annat ingår inte kostnader för fordon och vissa gemensamma kostnader. På grund av överföring av VA-verksamheten till VA Syd, så har självkostnaden för VA-tjänster till ABMA och VA Syd omkalkylerats till 355 kr per timme. Utöver i denna granskning omfattade intäkter så fakturerar berörd assistent på Samhällsbyggnadsförvaltningen även bygglov, tillstånd för egensotning, rivningslov, brandfarlig vara, jordbruksarrenden, tomträtter, odlingslotter, kolonilotter och lokalhyror.

9 Slutsatser och rekommendationer rutiner Eftersläpande fakturering för åren 2008, 2009 och 2010 är under åtgärdande. Den nya rutinen för grävningstillstånd/markåterställning har upprättats i slutet av 2010 och tas i princip i bruk först under Prissättningen gentemot ABMA bör ses över. Det finns ingen anledning att Burlövs kommun inte skall ta ut full självkostnad eftersom men endast äger 45 % av ABMA. Retroaktiv prisjustering för 2010 bör övervägas.

10 Vad gäller fakturering av grävningstillstånd/markåterställning anser vi att det finns fördel i att fakturera grävningstillstånd när tillståndet ges och att sedan fakturera markåterställning när den är slutförd och besiktigad. Rutinbeskrivningar bör upprättas för alla väsentliga rutiner och bör, för att vara aktuell, lagras och återsökas via intranätet. Där bör även eventuella tillämpningsanvisningar finnas. Det är en låg grad av datorisering/automatisering av Kommuntekniks faktureringsrutiner. Det innebär att registrering måste göras flera gånger av samma uppgifter och att möjligheter automatisk avstämning och uppföljning saknas.

11 Ett helhetsgrepp bör tas på Samhällsbyggnadsförvaltningens externa fakturering. Vissa delrutiner/intäktsströmmar är så små att det knappast är kostnadseffektivt att skräddarsy rutiner för dem. Förvaltningschefens ambition är att införa ett nytt system där all personal registrerar hur deras arbetstid fördelar sig på olika arbetsuppgifter, maskintider, utlägg mm registreras samt att man utifrån systemet fakturerar både internt och externt.

12 Slutsatser och rekommendationer intern kontroll Rutinbeskrivningar är en viktig utgångspunkt vid planering av intern kontroll. Sådana saknas för flera delrutiner i den externa faktureringen. Eftersom många delrutiner är små, är det lämpligt att göra en heltäckande rutinbeskrivning över de externa intäktsströmmarna. För alla väsentliga och/eller förtroendekänsliga verksamheter/verksamhetsdelar bör det upprättas riskoch väsentlighetsanalyser. Dessa skall dels vara underlag för den dagliga verksamheten inklusive utformning av rutiner, dels vara underlag för planering av intern kontroll.

13 Under året planerade interna kontroll-moment bör när så är möjligt alltid utföras innan november månads utgång och rapporteras innan december månads utgång. Först därefter kan nämndens årsrapport över intern kontroll upprättas. När ett väsentligt problem har konstaterats (t ex VAfaktureringen eller fakturering av grävningstillstånd/markåterställning), bör omgående problemlösning påbörjas och eventuella finansieringsbehov signaleras. Om planerad intern kontroll hade utförts tidigt under 2010, så skulle problemet med icke fungerande rutin och flerårig eftersläpning av fakturering av grävningstillstånd/markåterställning blivit uppmärksammat och förhoppningsvis åtgärdat långt tidigare. Nu har problemet kommit i fokus först vid denna granskning.

14 Sammanfattningsvis har följande framkommit av granskningen Fakturering av grävningstillstånd/markåterställning släpar sen flera år och eftersläpningen uppgår till ca 300 tkr. Rutinbeskrivningar och risk- och väsentlighetsanalyser saknas för vissa rutiner. ABMA har fakturerats för låg självkostnad för arbete Kommunteknik utfört och retroaktiv debitering för 2010 bör övervägas. Nämndens interna kontroll över externa intäktsströmmar har varit svag.

15 Samhällsbyggnadsförvaltningens rutiner för extern och intern fakturering är otidsenliga och orationella. Det behövs nya och i högre grad datoriserade rutiner. Initialt kräver det viss investering i anskaffande/utveckling av system/programvara och kanske visst temporärt tillskott av personella resurser, men på lite sikt är vår övertygelse att kommunen flerfalt kan tjäna in en sådan investering genom ökad rationalitet, bättre analysmöjligheter och effektivare uppföljning.

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 2014-04-25 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK24 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Självkostnadsprissättning IT-avdelningen Granskningen Gävle kommun har en egen IT-avdelning som samordnar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar

Huddinge kommun. Granskning av manuella utbetalningar Huddinge kommun Granskning av manuella utbetalningar Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och avgränsning...4 2.3 Revisionsfrågor...4 2.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Swedbank AB (publ) FI Dnr 11-563 Att. Styrelseordföranden Delgivning nr 1 105 34 Stockholm

Swedbank AB (publ) FI Dnr 11-563 Att. Styrelseordföranden Delgivning nr 1 105 34 Stockholm 2011-01-19 BESLUT Swedbank AB (publ) FI Dnr 11-563 Att. Styrelseordföranden Delgivning nr 1 105 34 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Skrivelse 2013-10-07. Granskning av Hälso- och sjukv rd till asylsökande m.fl

Skrivelse 2013-10-07. Granskning av Hälso- och sjukv rd till asylsökande m.fl te.., Jämtlands Läns Landsting Skrivelse 1 (3) Landstingets revisorer 2013-10-07 Dnr REV/6/2013 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Hälso- och sjukv rd till

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Läkarnas övertidsarbete 2005

Läkarnas övertidsarbete 2005 Revisionsrapport Läkarnas övertidsarbete 2005 Norrbottens läns landsting Maj 2006 Jan-Erik Wuolo och Torbjörn Sundén Certifierade kommunala revisorer, Komrev 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer