B H V dagar. Borås 10 och 11 april Christina Larsson Leg. tandhygienist, Hälsoodontologisk koordinator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B H V dagar. Borås 10 och 11 april 2013. Christina Larsson Leg. tandhygienist, Hälsoodontologisk koordinator"

Transkript

1 B H V dagar Borås 10 och 11 april 2013 Christina Larsson Leg. tandhygienist, Hälsoodontologisk koordinator

2 Sveriges största tandvårdsorganisation

3 Hälsoodontologiska enheten (HOE) Indelad i tre huvudområden Barn & Ungdom Vuxen Centrum för Äldretandvård

4 HÄLSOODONTOLOGI HOE:s uppgifter: Utveckla och strukturera Folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete Samla, förvalta och utveckla kompetens inom munhälsofrågor

5 F R A M M FLUOR RÅD ARENA MOTIVATION MAT

6 POPULATIONSINRIKTAD PREVENTION till samtliga barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen Regiongemensam modell Principen lika rätt till prevention

7 BAKGRUND 2007 Fluorsköljningar Fluorautomater Tandborstning på dagis Fluortabletter Mutansprover Hälsodagar Fissurförseglingar Fluorlackningar

8 FLUORTANTEN

9 Fluorsköljning

10 UPPDRAG Skapa en gemensam populationsinriktad preventiv modell!

11 MÅLET Bibehålla det friska munhälsotillståndet God egenvård ta eget ansvar för sin munhälsa Evidensbaserade metoder (så långt det är möjligt) Kostnadseffektivt

12 FRAMM två målgrupper

13 En röd tråd.

14 MVC MVC Arabiska Bosniska Kroatiska Serbiska Engelska Persiska Rumänska Somaliska Sorani Turkiska

15 Då barnet är 6 månader Arabiska Bosniska Kroatiska Serbiska Engelska Persiska Rumänska Somaliska Sorani Turkiska Munhälsopaket med broschyr, tandborste och fluortandkräm

16 Munhälsobedömning vid ca 1 år Hälsosamtal om kost, tandborstning och fluortandkräm Anamnes Munhälsobedömning genom inspektion av tänder Samverkan med BVC/Familjecentral

17 3 år Hälsosamtal Praktisk tandborstövning Fluorlackning

18 4 19 år (- 23 år) Undersökning, hälsosamtal, uppföljning Fluorlackning

19 FRAMM i skolan 49 kommuner klassbesök/år barn

20 Populationsinriktad prevention med skolan som hälsofrämjande arena

21 Vad händer i en ungdoms liv mellan 12 och 13 års ålder? många nya tänder samtidigt som man ändrar levnadssätt går från godisförbud på låg- och mellanstadiet till frihet på högstadiet bryr sig mindre om vad föräldrar säger och mera om vad kompisar tycker och gör

22 SKOLAN Samverkan om utbudet i skolcafeér och kioskverksamhet

23 Munhälsolektioner 1 lektion i åk 5 1 lektion i åk 8 Om munhälsa och tobak

24 Fluorlackning 1 gång/termin i åk ggr/termin i åk 0-9 i socio-ekonomiskt utsatta områden

25 Temasamtal

26 Mötet med ungdomarna i skolan är mycket mer än administration av fluor

27 Utvidgad prevention i socioekonomiskt svaga områden i åk 0-9 Fluorlackning 1 ggr/mån från åk 0-9

28 FRAMM i träningsskolan - ett samarbete mellan Folktandvården och skolan

29 FRAMM i träningsskolan För barn med särskilda behov som följer träningsskolans studieplan Anpassat program Tandborstning 4 gånger per termin

30 FRAMM i träningsskolan Träning till tandvård Motivation, råd och stöd till skolpersonal Kontaktskapande - när behov finns för insatser på tandklinik

31 FRAMM i träningsskolan Sjukdom och medicinering kan innebära risk för sämre tandhälsa Vissa barn har försämrad oralmotorik Matrester kan ligga kvar i munnen efter måltid Bra om tandborstning kan utföras efter måltid

32 Små barns tandhälsa

33 När är det störst risk för hål i tänderna? När det kommer nya tänder i munnen samtidigt som man ändrar levnadssätt nya tänder är sköra tänder gamla tänder är starka tänder Vid övergång från amning till övriga familjens kost vid 1 års ålder

34 Nyframbrutna tänder är extra känsliga för karies

35 FLUORENS lokala effekt på tandytan Stärker tandemaljen Läker ut små hål Gör tandytan glatt så bakterierna har svårt att fästa Gör så att bakterierna inte kan bilda så mycket syra avgjort den största förklaringen till förbättrad tandhälsa bland barn och ungdom under de senaste 30 åren anser 55 kariesexperter från hela världen (Bratthall et al., 1996)

36 Rekommenderad mängd Fluortandkräm för barn i olika åldrar Från första tanden upp till 2 år Som barnets lillfingernagel 2 år till 6 år Som en ärta 6 år och äldre 1-2 cm

37 = Enkel matematik för friskare tänder 2 cm Borsta med 2 cm fluortandkräm 2 min Borsta noggrant under 2 min på alla ytor 2 gånger Borsta 2 gånger per dag, morgon och kväll 2 timmar Undvik mat och dryck 2 timmar efter tandborstningen

38 Tand i sikte

39 Den viktiga 6-årstanden

40 Hur påverkas barn och ungdomar av karies?

41 Hur påverkas barn och ungdomar av karies? Smärta Behandlingsproblem Risk att utveckla tandvårdsrädsla Försämrad tillväxt Sömnstörning Påverkan på permanenta tänders bildning Risk för framtida ortodontiska problem Påverkar den framtida orala hälsan Lägre självkänsla Besvärad av att äta eller skratta inför andra

42 Hur påverkas barn och ungdomar av karies? 6.1

43 Den grundläggande hälsofrämjande strategin Att stimulera och stötta föräldrar och barn till Sunda matvanor TANDBORSTNING morgon och kväll med FLUORTANDKRÄM

44 Munhygien och kostfaktorer i ett längre perspektiv

45 Karieserfarenhet under förskoleåldern relaterat till approximal karies vid 15 år

46 Faktorer vid 1 och 3 år som påverkar karies vid 15 år Plack på Ök-incisiver vid 1 års ålder Oregelbunden tandborstning med fluortandkräm vid 3 års ålder Godisätande vid 1 och 3 års ålder Saft, läsk, kakor, kex, glass m.m. vid 1 års ålder Etablera goda vanor tidigt

47 Psykosociala faktorer i ett längre perspektiv Psykosociala faktorer vid 1 år som är relaterade till kariesförekomst vid 15 år Mors självskattning av egen tandskötsel Sociokulturell bakgrund med bristande kunskap om munhälsa Fars uppfattning av sin sociala situation Ensamstående mor Uteblivande

48 Psykosociala faktorer i ett längre perspektiv Psykosociala faktorer vid 1 år som är relaterade till kariesförekomst vid 15 år Mors självskattning av egen tandskötsel Sociokulturell bakgrund med bristande kunskap om munhälsa Fars uppfattning av sin sociala situation Ensamstående mor Uteblivande

49 Riskfaktorer ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck nattmål amning som tröst avsaknad av eller oregelbunden tandborstning med fluortandkräm plack på buckalytorna på överkäkens framtänder infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering funktionshinder/kronisk sjukdom mammans munhälsa negativ attityd karies hos äldre syskon tandvårdsrädsla hos föräldrar bristande gränssättning i familjen

50 Riskfaktorer forts.. uteblivande övriga sociala faktorer som invandrarbakgrund negativ attityd/ointresse till hälsa/tandhälsa Nattmål Söt dryck Plack Uteblivande

51 Nattmål och karies sötad dryck nattetid till små barn är extremt kariesframkallande alla barn som fått sötad dryck nattetid vid 1 eller 2 år hade karies vid 3 år samtliga 1-åringar med karies hade fått saft, juice eller nyponsoppa under natten osötad välling på natten inte speciellt kariesframkallande Små barn som får sötad dryck nattetid betraktas som högrisk!

52 Söt dryck vid tidig ålder 50% av barnen som fick saft i nappflaska eller 1-åringar som fick saft att dricka vid törst hade karies vid 3 år Små barn som får söt dryck bör betraktas som högrisk!

53 Munhygien och plack Karies vid 3 år: mer än 50% av 1-åringarna med synliga beläggningar buckalt på sina framtänder hade karies vid 3 års ålder Kariesfria 3-åringar fick sina tänder mer ofta borstade vid 1 och 2- års ålder än 3-åringar med karies Kariesfria 3-åringar använde i betydligt större utsträckning fluortandkräm vid 2 år än 3-åringarna med karies Små barn som inte får sina tänder borstade regelbundet med fluortandkräm bör betraktas som högrisk!

54 Uteblivande Barn som uteblev vid 1 år hade mer än 4 ggr så många kariesangrepp vid 3 år hade mer än dubbelt så många kariesangrepp vid 15 år jmf med de som kom på tandhälsokontroller Små barn som uteblir bör betraktas som högrisk!

55 Tumme eller napp?

56 Öppet bett 6.4

57 Nappen, för vems skull?

58 Blir barn sjuka av att få tänder? Ofta erupterar primära tänder utan problem Rodnad och svullnad kan uppstå i den orala mucusan där tanden ska eruptera Lokal irritation, dregling och ibland lätt feber En bitring kan rekommenderas, lokal massage kan lindra obehagen

59 Amning och karies 1-åringar som ammades utvecklade mer karies före 3 års ålder men det är inte amningen i sig som ger karies utan familjens vanor kring amning, kost och munhygien Hos barn som ammades och fick karies fanns också andra riskfaktorer såsom plack, oregelbunden tandborstning, söt dryck, småätande och nattmål Det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för att amning i sig ger karies

60 Amning och karies Den kariogena potentialen hos mjölksocker är låg jämfört med sackaros, glukos, fruktos eller invertsocker Det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för att amning ger karies För barn som ammas efter sex månaders ålder är det dock viktigt att tänderna borstas från det att de bryter fram Barn som ammas efter sex månaders ålder och som får sova vid bröstet och får feeding on demand nattetid är en riskgrupp för karies, speciellt om tandborstning inte utförs Text: utdrag ur tidskriften nordisk nutrition nr 3, 2009; Författare docent Christina Stecksén-Blicks och professor Göran Dahllöf.

61 Barntandvård i mångkulturella områden

62 Bergsjön Ca invånare i Bergsjön Ca barn i åldern 0 18 Ca 100 olika nationaliteter

63 Folktandvården Bergsjön 8 behandlingsrum 20 medarbetare 11 nationaliteter

64 3-åring

65 Epidemiologi 2009

66 19-åring

67 Epidemiologi 2009

68 Munhälsobedömning

69 Munhälsobedömning

70 Fluoridanalys av dricksvatten i privata brunnar Ett samarbete mellan Barnhälsovården och Folktandvården

71 Emaljfluoros Hypomineralisering av emaljen (underutvecklad) Förhöjt fluorintag under den tid tandkronan mineraliseras d.v.s. före 6 års ålder

72 Emaljfluoros Endast fluor i dricksvatten eller i produkter som sväljs Lagras in i tänderna under uppbyggnad av hårdvävnad Emaljbildande celler de celler i kroppen som är mest känsliga för fluor

73 Emaljfluoros I lätta former visar sig fluoros som små vita fläckar på tandytan

74

75

76 Barnhälsovården BVC-sköterskan tar ett vattenprov vid första hembesöket BVC-sköterskan fyller i protokollet Vattenprovet och protokollet skickas till Avd. för cariologi Förfrankerade kuvert med adresslapp tillhandahålls av Ftv. Provsvaret förmedlas till föräldern av Folktandvården Ansvarar för att eventuella restriktioner förmedlas

77 Analysen utförs av avdelningen för cariologi på Odontologen

78 Socialstyrelsens föreskrifter om fluoridhalt i dricksvatten SOSFS 2003:17 0-0,7 mg F/liter vatten: Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd. 0,8-1,2 mg F/liter vatten: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. (Idealisk fluoridhalt för tandhälsan).

79 Anvisningar vid högre fluoridhalt i dricksvatten 1,3-1,5 mg F/liter vatten: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under ½ års ålder. 1,6-4,0 mg F/liter vatten: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ års ålder. 4,1-5,9 mg F/liter vatten: Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ års ålder. 6,0 mg F/liter vatten: Dricksvattnet bör ej användas till dryck och matlagning. Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros).

80 Antal analyser i Västra Götalandregionen Antal prover i regionen: 1420 Antal barn som berörs av höga värden: ,2 1,3 1,5 1,6 4,0 4,1 5,9 6,0 mg F/liter vatten 1207

81 Det dolda sockret

82 Trender i samhället idag Små barn bestämmer mer i familjerna när det gäller måltidsordning och val av mat idag jämfört med tidigare Gränssättning i familjen är annorlunda jämfört med unga föräldrars egna barndom Unga vuxna tror att deras barn per automatik kommer att bibehålla friska tänder för att de själva gjort det

83 Socker.. fortfarande boven i kariesdramat i 21:a århundradet

84 HOTEN 70% av 15-åringarna äter godis varje dag 45% av 15-åringarna dricker läskedryck varje dag Ca 25% av 14-åringarna borstar inte tänderna regelbundet = inte varje dag (Klock et al., 1989) (Koivusilta et al., 2003)

85 Mammas godisskålar måste bort liksom pappas dagliga Coca-cola. Malin och Jon har inget val om de vill att sonen Marcus ska få nyttiga matvanor SvD lö 13 mars 2004 Föräldrar måste vara goda matförebilder för sina barn Förskolepersonalen har ett ansvar som förebilder vid måltider Affärer bör bli bättre på att göra läckra grönsaksdiskar och placera frukt, och inte godis, nära kassorna

86 Det dolda sockret Innehåller 78 produkter Visar sockerinnehållet räknat i antal sockerbitar

87 MER Jordgubb med äpple 1 förpackning (20 cl) = 8 sockerbitar Tillsatt socker: 7 sockerbitar Fruktsocker: 1 sockerbit 2005

88 RED BULL Sportdryck 1 burk (250 ml) = 9 sockerbitar Tillsatt socker: 9 sockerbitar 2004

89 PROVIVA Fruktdryck Svartvinbär 1 glas (2 dl) = 8 sockerbitar Tillsatt socker: 6 sockerbitar Fruktsocker: 2 sockerbitar 2005

90 JORDGUBBSYOGHURT 1 portion (2,5 dl) = 5 sockerbitar Tillsatt socker: 4,5 sockerbitar Fruktsocker: 0,5 sockerbit 2011

91 YOGGI YALLA Drickyoghurt Jordgubb-lime 1 flaska (3,5 dl) = 10 sockerbitar Tillsatt socker: 9 sockerbitar Fruktsocker: 1 sockerbit 2011

92 YOPLAIT SAFARI 1 flaska (180 g) = 8 sockerbitar Tillsatt socker: 5 sockerbitar Fruktsocker: 3 sockerbitar 2011

93 RISIFRUTTI Hallon/rabarber 1 burk (175 g) = 7,5 sockerbitar Tillsatt socker: 5 sockerbitar Fruktsocker: 2,5 sockerbit 2011

94 RISIFRUTTI Jordgubb Lättsockrad 1 burk (165 g) = 5 sockerbitar Tillsatt socker: 4 sockerbitar Fruktsocker: 1 sockerbit 2011

95

96

97 Mål i Mun Vad hände sen?

98 Hälsoboxen

99 Munhälsobedömningen vid 1 år Samarbetet med BVC Samma budskap

100 Det fria vårdvalet

101 Det fria vårdvalet Vid 3 år kallas barnet till en tandundersökning Fritt välja tandvårdsmottagning i hela Västra Götaland Om inte ett aktivt val görs kallas barnet per automatik till närmaste Folktandvårdsmottagning Ca 5% väljer privat tandvård

102 Ej Avhörda Barn (EAB)

103 Bakgrund till projektet Andelen barn som inte kommer på undersökning är förhållandevis hög i Göteborg, vilket uppmärksammats av beställarna

104 Varför kommer inte vissa barn? Barnet får sin tandvård utanför VGR Barnet går privat hos vårdgivare utan vårdavtal Barnet går på specialistkliniken för pedodonti Bor utomlands Går på annan FTV-klinik än där hon/han är listad Vägrar pga av olika orsaker t.ex rädsla Försvunna barn (t.ex. saknar hemvist, bortförda, olycka utan konstaterat dödsfall)

105 Mål för projektet är att.. Utveckla rationella och enhetliga metoder i syfte att minska andelen EAB Särskild hänsyn skall tas till behov för barn som far illa - anmälningsplikt Från och med 2012 ska Folktandvården föra uppföljningsregister på EAB. En målrelaterad ersättning är kopplad till utfallet

106 V K V Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

107 V K V Tandvården är en viktig del av barnens skyddsnät under många år. Möjligheter finns att se förändringar över tid. Tandvårdspersonal har unika förutsättningar att upptäcka barn som utsätts för våld eftersom alla barn kallas regelbundet till tandvårdsbesök Mer än hälften av alla misshandelsskador på barn visar sig i mun, huvud och halsregionen

108 V K V Krävs kunskaper inom ämnesområdet Grundutbildning till all folktandvårdspersonal - halvdagsutbildning om Våld i Nära Relationer Fördjupad utbildning till vissa nyckelgrupper - Pedontister, Akuttandvårdskliniker, Käkkirurger, FRAMM personal

109 V K V Rättsintygskurs - Journalföring med särskilt fokus på hur skador efter misstänkt våld dokumenteras. Riktlinjer vid brott mot barn och brott mot vuxna - Hur upptäcka? Hur bemöta? Hur hantera och hur dokumentera? Stöd för medarbetare

110 Hjälp ditt barn att behålla sina tänder friska 6.1

111 EPI

112 Kariesfria 6-åringar

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården TANDVÅRD För allmän utförlig information hänvisar vi till Rikshandboken. Samarbetet - Folktandvården består av tandinformation i grupp och att BVC-personal kan remittera eller hänvisa barn som behöver

Läs mer

Seminar i barnetannpleie

Seminar i barnetannpleie Seminar i barnetannpleie Hamar 30 oktober 2003 Lill-Kari Wendt Journalutdrag Pojke, invandrarbakgrund, född 1998 Fördelning av kariesskador vid 5 års ålder Daganteckningar 990201 1-års inf. Barn nr 1.

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND Hej! Hej! Det är vi som är Ipan och Jompen. Vi ses på folktandvården. Folktandvården Västernorrland verkar för en god folkhälsa och en god livsmiljö genom att utföra och utveckla

Läs mer

Vårdprogram - karies

Vårdprogram - karies DATUM 2007-01-01 Vårdprogram - karies Innehåll: Basprogram Översikt över de kollektiva och individuella hälsofrämjande/ förebyggande åtgärder som skall nå samtliga barn och ungdomar. I allmäntandvårdsåtagandet

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Första tecken Första tecken på karies är ofta en kritaktig, matt, rå emaljyta längs gingivalranden, vanligen lokaliserad till buccal- och

Läs mer

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem.

Barns tandhälsa. Minns detta. Disposition. Etiologi. Prevention är möjlig. Karies är fortfarande ett folkhälsoproblem. Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Disposition är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

Hur arbetar Folktandvården med barn som far illa? Eva-Karin Bergström Folktandvården Västra Götaland

Hur arbetar Folktandvården med barn som far illa? Eva-Karin Bergström Folktandvården Västra Götaland Hur arbetar Folktandvården med barn som far illa? Eva-Karin Bergström Folktandvården Västra Götaland Kan folktandvården upptäcka barn som far illa? Child protection and the dental team www.cpdt.org.uk

Läs mer

Barns tandhälsa. Läkarprogrammet t11. Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum EWG

Barns tandhälsa. Läkarprogrammet t11. Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum EWG Barns tandhälsa Läkarprogrammet t11 Elisabeth Wärnberg Gerdin Folkhälsovetenskapligt centrum 2009-04-16 EWG 2009-04-16 Bild: Tandvårdsguiden Minns detta Prevention är möjlig Karies är fortfarande ett

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden 1 Folktandvårdens strategi Gruppinriktad prevention Barn i riskområde Riktade tandhälsoinsatser Individinriktad prevention Barn med sjukdomsaktivitet

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Råd om bra matvanor till barn och ungdomar

Råd om bra matvanor till barn och ungdomar Råd om bra matvanor till barn och ungdomar 1 Innehåll Råd om bra matvanor till barn och ungdomar... 1 Mat och måltider... 3 Kostråd och näringsrekommendationer... 5 Tips på länkar som rör mat och tänder...

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Uppgiften Fullständig, regelbunden och avgiftsfri tandvård skall erbjudas alla barn och ungdomar 0-19 år Fullständig tandvård Karies Bettutvecklingsstörningar

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6 Gäller för: Tandvårdscentrum Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-12-22 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 09.40 Vad har hänt sedan sist? 10.40 Motiverande samtal Monica Jonsson, universitetslektor/barnmorska 11.00 Salut-satsningen

Läs mer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder och

Läs mer

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll.

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll. Efter stroke Vid sjukdom är det lätt att även drabbas av problem med tänderna. Dessutom kan sjukdomstillståndet innebära minskade inkomster och ökade utgifter varvid ekonomin försämras. Vilken hjälp finns

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 08.45 Vad har hänt sedan sist? 10.00 Presentation av data från Hälsoformulär och Barnens hälsa i fokus Eva Eurenius, FoUU-staben

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns Den officiella statistiken missar mjölktandskaries i växelbettet Anita Alm Barntandvårdsdagar 2006 Hål som inte finns Projekt

Läs mer

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies NYTT GENOMBROTT INOM KARIESSKYDD Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies Lär dig hur hål i tänderna uppstår och hur DU bäst

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall Kariesutredning-Patientfall 1 Bakgrund Patienten var senast på VUX-kliniken 2012-10-01, då var patienten på visning för implantat. 2012-10-11, var patienten hos tandhygienist på skolan för undersökning.

Läs mer

Program för kariesprevention Barn och ungdomar

Program för kariesprevention Barn och ungdomar Program för kariesprevention Barn och ungdomar 1 Programmet har utvecklats av Folktandvården Stockholms län AB Uppdaterat mars 2010 INNEHÅLL Sid Inledning 3 Program för att förebygga karies 4 Till dig

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning Det kan vara svårt att borsta tänderna på någon annan. I det här avsnittet vill vi ge praktiska tips på hur tandborstningen kan underlättas och bli så effektiv som

Läs mer

Barn&tänder 0-3 år. Ett faktamaterial. Text: Helena Kellnor, dietist Eva Skogsberg, tandhygienist

Barn&tänder 0-3 år. Ett faktamaterial. Text: Helena Kellnor, dietist Eva Skogsberg, tandhygienist Barn&tänder 0-3 år Ett faktamaterial Text: Helena Kellnor, dietist Eva Skogsberg, tandhygienist Faktagranskning: Ingegerd Johansson, professor i cariologi Dowen Birkhed, professor i cariologi MJÖLKFRÄMJANDET

Läs mer

Early childhood caries (ECC)

Early childhood caries (ECC) Early childhood caries (ECC) Norrtingsdokument med giltighetstid 20160701 20181231 Tecken på karies före 3 års ålder Berörda enheter Samtliga tandvårdskliniker i Folktandvården. Syfte Att få en enhetlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:86 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

Läs mer

Frisk i mun och kropp av samma mat. - samtal över måltid med familjer

Frisk i mun och kropp av samma mat. - samtal över måltid med familjer Att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden - konferens i Örebro den 17-18 mars 2016 Frisk i mun och kropp av samma mat - samtal över måltid med familjer Katharina Wretlind Tandläkare Ulrika Åhs Jonsson

Läs mer

Att genomföra en sockerutställning Copyright Bergklint education 2016

Att genomföra en sockerutställning Copyright Bergklint education 2016 Kunskap ger hälsa Att genomföra en sockerutställning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vad är socker?... 3 Hur mycket socker kan man äta?... 3 Tillsatt socker i livsmedel... 3 Definition av tillsatt

Läs mer

Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som genomför undersökningar på barn och ungdomar.

Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som genomför undersökningar på barn och ungdomar. Styrande Förebygga karies bland barn- och ungdomar Omfattning Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som genomför undersökningar på barn och ungdomar. Bakgrund De första åren efter eruption

Läs mer

Sockerutställning. För skolor

Sockerutställning. För skolor Sockerutställning För skolor Innehåll Bakgrund till sockerutställning Sockerutställning Manual - sockerutställning utan inköpta livsmedel Manual - sockerutställning med inköpta livsmedel Livsmedelsinformation

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 2010-05-24 Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 Sammanfattning Hälften, 49 procent, av de 1736 elever på högstadiets årskurs nio som svarat på Tandläkarförbundets enkät om läsk och godis

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Innehåll: Första tecken... 3 Vanligt förekommande... 4 Riskfaktorer... 4 Söta drycker... 5 Behandling... 6 Intervention... 6 Uppföljning...

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen. Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete

Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen. Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete Eva Eurenius & Lina Tjärnström hälsoutvecklare, Folkhälsoenheten, Staben för verksamhetsutveckling

Läs mer

Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom

Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom Arbetsplats: Division Folktandvård, Norrbottens läns landsting Sida 1 (6) Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Riskåldrar för karies... 2 Riskåldrar för bettutveckling...

Läs mer

Barnens tandhälsa under 30 år Jönköpingsundersökningen 1973 2003

Barnens tandhälsa under 30 år Jönköpingsundersökningen 1973 2003 Barntandvårdsdagarna 26 i Jönköping Barnens tandhälsa under 3 år Jönköpingsundersökningen 23 Övertandläkare Anna Nydell Helkimo Presentationens uppläggning Beskriva förändringar i kariesförekomst bland

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård Rätt munvårdshjälpmedel en hjälp i omvårdnadsarbetet 2009-10-08 Hur ska man kunna bibehålla en god munhälsa på äldre dagar? Ej släppa tandvårdskontakten Sjukhustandvården Mölndals sjukhus, Mun-H-Center

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN. grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård.

FOLKTANDVÅRDEN. grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård. FOLKTANDVÅRDEN grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård. Vi vill att du ska kunna vara frisk i munnen hela livet Folktandvården finns till

Läs mer

Den dementa tanden Hur bevara munhälsan vid demenssjukdom

Den dementa tanden Hur bevara munhälsan vid demenssjukdom Den dementa tanden Hur bevara munhälsan vid demenssjukdom 161007 Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen inger.w.stenberg@vgregion.se

Läs mer

Barntandvård 2014. Karin Sjögren Leg. tandläkare, Odontologi doktor, hälsokommunikatör, lärare i motiverande samtal

Barntandvård 2014. Karin Sjögren Leg. tandläkare, Odontologi doktor, hälsokommunikatör, lärare i motiverande samtal Barntandvård 2014 Tandvårdsrädda barn hjälp dem på bästa sätt genom förtroende, pedagogik och tydlighet Kariesprofylax & erosionsskador ta del av de senaste och effektivaste förebyggande metoderna Barn

Läs mer

Munnen är en del av kroppen det är säkert

Munnen är en del av kroppen det är säkert Munnen är en del av kroppen det är säkert Christina Carlsson, Folktandvården Värmland Pia Skott, Folktandvården Stockholm Pia Gabre, Folktandvården Uppsala Kunskaps- och kompetenscentra för äldretandvård

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Modul II. Det lilla barnet 0-1½ år. Eva Eurenius Hälsoutvecklare, Med dr Salut-satsningen, FoUU-staben Skellefteå lasarett Eva.Eurenius@vll.

Modul II. Det lilla barnet 0-1½ år. Eva Eurenius Hälsoutvecklare, Med dr Salut-satsningen, FoUU-staben Skellefteå lasarett Eva.Eurenius@vll. Modul II Det lilla barnet 0-1½ år Eva Eurenius Hälsoutvecklare, Med dr Salut-satsningen, FoUU-staben Skellefteå lasarett Eva.Eurenius@vll.se Organisation i pilotområdena Processledning Barnläkare Barntandläkare

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Jämlik munhälsa. Med Hageby som modell. Verksamhetschef Lotta Ranggård

Jämlik munhälsa. Med Hageby som modell. Verksamhetschef Lotta Ranggård Jämlik munhälsa Med Hageby som modell Många medarbetare i projektet Folktandvården i Hageby Pedodonti i Norrköping Centrum för hälso- och vårdutveckling i Östergötland MHV och BHV i Östergötland Psykologpartners

Läs mer

Graviditet och tandhälsa

Graviditet och tandhälsa familjens munhälsa Graviditet och tandhälsa Under graviditeten utsätts den blivande mammans tänder för påfrestning. Särskilt i slutet av graviditeten ändras salivens buffertkapacitet och hormonbalansen.

Läs mer

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad 01054 1(6) Planerat startdatum: 20-09-01 Planerat slutdatum: 20-06- Beställare: Bo Hansson Kange, Verksamhetschef, FTV Nyhem Projektledare: Annica Malmlöf, Avdelningschef, FTV Nyhem Öster i Halmstad Innehållsförteckning

Läs mer

Prevention före skolåldern riktad och generell

Prevention före skolåldern riktad och generell Prevention före skolåldern riktad och generell Viktoria Svensson Med dr, Leg dietist, Civ. ing Karolinska Institutet, Stockholm Prevention före skolåldern Behov? Mål? Ansvar? Målgrupp? Ålder? Hur? Exempel

Läs mer

StegVis. 2. Emil i Lönneberga MOT SVERIGES BÄSTA HÄLSA 2020. 9 15 maj. blir Skaraborg friskare!

StegVis. 2. Emil i Lönneberga MOT SVERIGES BÄSTA HÄLSA 2020. 9 15 maj. blir Skaraborg friskare! 1 Hur stor del av Sveriges befolkning är 65 år och äldre? 1. 13% X. 18% 2. 25% Vilken person har Astrid Lindgren inte skrivit om? 1. Pippi Långstrump X. Alfons Åberg 2. Emil i Lönneberga 2 Hur många personer

Läs mer

Aktiv Föreläsning. Kost

Aktiv Föreläsning. Kost Aktiv Föreläsning Kost Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Fluor i kariesprofylaxen

Fluor i kariesprofylaxen Fluor i kariesprofylaxen 1 Innehåll Fluor... 3 Basprofylax- till alla... 4 Förstärkt basprofylax- till sociodemografiskt utsatta områden... 4 Tilläggsprofylax- till barn/ungdomar med stor kariesrisk...

Läs mer

Tandhygieniststudent T3. Karies utredning

Tandhygieniststudent T3. Karies utredning Tandhygieniststudent T3 Karies utredning Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 7 Bakgrund Marlena är en patient som är uppvuxen i Polen, där tandvården inte var, och

Läs mer

Kariesriskbedömning av ettåringar

Kariesriskbedömning av ettåringar Kariesriskbedömning av ettåringar Camilla Göransson, Sofia Svegland Odontologiska institutionen Karolinska Institutet Huddinge Sammanfattning Kariesförekomsten hos barn i Sverige har minskat de senaste

Läs mer

Maria Svensson Kost för prestation

Maria Svensson Kost för prestation Maria Svensson 2016 Kost för prestation Idrott och kost Prestation Mat och dryck Träna Äta - Vila Träna För lite --------------------------------------------------------------------För mycket Äta För lite

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

MUNHÄLSOVÅRD HOS BARN UNDER SKOLÅLDER

MUNHÄLSOVÅRD HOS BARN UNDER SKOLÅLDER Kom ihåg mig på morgonen och kvällen! MUNHÄLSOVÅRD HOS BARN UNDER SKOLÅLDER HÄLSOSAMMA MUNVÅRDSVANOR INNEHÅLL Föräldrarnas hälsovanor reflekteras på barnet 3 Mjölktändernas eruption 4 Borstning av tänder

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län

Dricksvattnets fluorhalt. i Värmlands län Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län 2013 Dricksvattnets fluorhalt i Värmlands län Kommunalt vatten För kommunala vattentäkter gäller sedan 2003 att fluorhalten ska vara lägre än 1,5 mg per liter vatten

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge

Grunda Sunda Vanor. Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Grunda Sunda Vanor Prevention av övervikt och fetma i barnhälsovården Blekinge Ett projekt med referensgrupp bestående av: BHV-samordnare BHV-överläkare Dietist Skolsköterska MHV-överläkare Distriktssköterska

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

"Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" www.maxadinfettforbranning.se

Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre www.maxadinfettforbranning.se 1 "Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Det är detta bränsle som vi ska prata om idag. Träff 1

Det är detta bränsle som vi ska prata om idag. Träff 1 Kroppen är som en maskin: Den måste ha bränsle för att fungera. När du är i rörelse, och även vid vila och sömn, går det år energi. Det du äter, som kallas protein, kolhydrater och fett, blir till energi

Läs mer

DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD

DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD 1 DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD Under graviditeten är det bra att lägga om hela familjens vanor och bruk så att de bidrar till att ge det kommande barnet en god munhälsa. KOST Att modern äter mångsidigt

Läs mer

Cystinos Rapport från frågeformulär

Cystinos Rapport från frågeformulär Cystinos -9-9 Orofacial funktion hos personer med Cystinos Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och mindre kända handikappgrupper,

Läs mer

Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län

Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län Bakgrund Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län Barn upp till 3 års ålder har många nyframbrutna tänder med omogen emalj. Varje tecken på karies bör därför uppmärksammas och behandlas. Om

Läs mer

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr Modul I - det ofödda barnet Salut-satsningen - resultat från fyra pilotområden i Västerbotten Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr 1 FoUU-staben, VLL 2 Epidemiologi, Inst. för Folkhälsa och klinisk

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

FRÅGOR OM MUNHÄLSA OCH MUNFUNKTION

FRÅGOR OM MUNHÄLSA OCH MUNFUNKTION FRÅGOR OM MUNHÄLSA OCH MUNFUNKTION Frågorna är ställda till dig även om någon annan svarar i ditt ställe. Ibland kan de besvaras av föräldrar, vårdpersonal eller någon annan, men alla frågorna handlar

Läs mer

Carina Källestål Epidemiologi Inst för folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet

Carina Källestål Epidemiologi Inst för folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet Carina Källestål Epidemiologi Inst för folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet Utvärdering av kariesförebyggande åtgärder. Kostnadseffektivitet och betydelse av social bakgrund. Vilken är kariesutvecklingen

Läs mer

Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre. Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se

Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre. Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande perspektiv hos äldre Pia Gabre Cheftandläkare, docent Pia.gabre@lul.se Populationsstrategi högriskstrategi Människor med särskilda behov munsjukdom och risk

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Riktlinjer för vårdprogram för vuxna

Riktlinjer för vårdprogram för vuxna Riktlinjer för vårdprogram för vuxna Profylax- och vårdprogrammet är framtaget av Folktandvården Gävleborg AB på uppdrag av beställarenheten Landstinget Gävleborg. Innehåll: RIKTLINJER FÖR VÅRDPROGRAM

Läs mer

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR

FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR FRÄMJA GODA MAT- OCH AKTIVITETSVANOR har till uppgift att bedriva ett hälsofrämjande och preventivt arbete för alla barnfamiljer, både generellt men också med specifika arbetsinsatser vid behov. Hälsosamtalen

Läs mer

En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning)

En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning) En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning) EN ENKÄTSTUDIE Studie 2017-05-09 Pia Borgenstedt och Camilla Andersson, leg. tandhygienister

Läs mer