B H V dagar. Borås 10 och 11 april Christina Larsson Leg. tandhygienist, Hälsoodontologisk koordinator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B H V dagar. Borås 10 och 11 april 2013. Christina Larsson Leg. tandhygienist, Hälsoodontologisk koordinator"

Transkript

1 B H V dagar Borås 10 och 11 april 2013 Christina Larsson Leg. tandhygienist, Hälsoodontologisk koordinator

2 Sveriges största tandvårdsorganisation

3 Hälsoodontologiska enheten (HOE) Indelad i tre huvudområden Barn & Ungdom Vuxen Centrum för Äldretandvård

4 HÄLSOODONTOLOGI HOE:s uppgifter: Utveckla och strukturera Folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete Samla, förvalta och utveckla kompetens inom munhälsofrågor

5 F R A M M FLUOR RÅD ARENA MOTIVATION MAT

6 POPULATIONSINRIKTAD PREVENTION till samtliga barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen Regiongemensam modell Principen lika rätt till prevention

7 BAKGRUND 2007 Fluorsköljningar Fluorautomater Tandborstning på dagis Fluortabletter Mutansprover Hälsodagar Fissurförseglingar Fluorlackningar

8 FLUORTANTEN

9 Fluorsköljning

10 UPPDRAG Skapa en gemensam populationsinriktad preventiv modell!

11 MÅLET Bibehålla det friska munhälsotillståndet God egenvård ta eget ansvar för sin munhälsa Evidensbaserade metoder (så långt det är möjligt) Kostnadseffektivt

12 FRAMM två målgrupper

13 En röd tråd.

14 MVC MVC Arabiska Bosniska Kroatiska Serbiska Engelska Persiska Rumänska Somaliska Sorani Turkiska

15 Då barnet är 6 månader Arabiska Bosniska Kroatiska Serbiska Engelska Persiska Rumänska Somaliska Sorani Turkiska Munhälsopaket med broschyr, tandborste och fluortandkräm

16 Munhälsobedömning vid ca 1 år Hälsosamtal om kost, tandborstning och fluortandkräm Anamnes Munhälsobedömning genom inspektion av tänder Samverkan med BVC/Familjecentral

17 3 år Hälsosamtal Praktisk tandborstövning Fluorlackning

18 4 19 år (- 23 år) Undersökning, hälsosamtal, uppföljning Fluorlackning

19 FRAMM i skolan 49 kommuner klassbesök/år barn

20 Populationsinriktad prevention med skolan som hälsofrämjande arena

21 Vad händer i en ungdoms liv mellan 12 och 13 års ålder? många nya tänder samtidigt som man ändrar levnadssätt går från godisförbud på låg- och mellanstadiet till frihet på högstadiet bryr sig mindre om vad föräldrar säger och mera om vad kompisar tycker och gör

22 SKOLAN Samverkan om utbudet i skolcafeér och kioskverksamhet

23 Munhälsolektioner 1 lektion i åk 5 1 lektion i åk 8 Om munhälsa och tobak

24 Fluorlackning 1 gång/termin i åk ggr/termin i åk 0-9 i socio-ekonomiskt utsatta områden

25 Temasamtal

26 Mötet med ungdomarna i skolan är mycket mer än administration av fluor

27 Utvidgad prevention i socioekonomiskt svaga områden i åk 0-9 Fluorlackning 1 ggr/mån från åk 0-9

28 FRAMM i träningsskolan - ett samarbete mellan Folktandvården och skolan

29 FRAMM i träningsskolan För barn med särskilda behov som följer träningsskolans studieplan Anpassat program Tandborstning 4 gånger per termin

30 FRAMM i träningsskolan Träning till tandvård Motivation, råd och stöd till skolpersonal Kontaktskapande - när behov finns för insatser på tandklinik

31 FRAMM i träningsskolan Sjukdom och medicinering kan innebära risk för sämre tandhälsa Vissa barn har försämrad oralmotorik Matrester kan ligga kvar i munnen efter måltid Bra om tandborstning kan utföras efter måltid

32 Små barns tandhälsa

33 När är det störst risk för hål i tänderna? När det kommer nya tänder i munnen samtidigt som man ändrar levnadssätt nya tänder är sköra tänder gamla tänder är starka tänder Vid övergång från amning till övriga familjens kost vid 1 års ålder

34 Nyframbrutna tänder är extra känsliga för karies

35 FLUORENS lokala effekt på tandytan Stärker tandemaljen Läker ut små hål Gör tandytan glatt så bakterierna har svårt att fästa Gör så att bakterierna inte kan bilda så mycket syra avgjort den största förklaringen till förbättrad tandhälsa bland barn och ungdom under de senaste 30 åren anser 55 kariesexperter från hela världen (Bratthall et al., 1996)

36 Rekommenderad mängd Fluortandkräm för barn i olika åldrar Från första tanden upp till 2 år Som barnets lillfingernagel 2 år till 6 år Som en ärta 6 år och äldre 1-2 cm

37 = Enkel matematik för friskare tänder 2 cm Borsta med 2 cm fluortandkräm 2 min Borsta noggrant under 2 min på alla ytor 2 gånger Borsta 2 gånger per dag, morgon och kväll 2 timmar Undvik mat och dryck 2 timmar efter tandborstningen

38 Tand i sikte

39 Den viktiga 6-årstanden

40 Hur påverkas barn och ungdomar av karies?

41 Hur påverkas barn och ungdomar av karies? Smärta Behandlingsproblem Risk att utveckla tandvårdsrädsla Försämrad tillväxt Sömnstörning Påverkan på permanenta tänders bildning Risk för framtida ortodontiska problem Påverkar den framtida orala hälsan Lägre självkänsla Besvärad av att äta eller skratta inför andra

42 Hur påverkas barn och ungdomar av karies? 6.1

43 Den grundläggande hälsofrämjande strategin Att stimulera och stötta föräldrar och barn till Sunda matvanor TANDBORSTNING morgon och kväll med FLUORTANDKRÄM

44 Munhygien och kostfaktorer i ett längre perspektiv

45 Karieserfarenhet under förskoleåldern relaterat till approximal karies vid 15 år

46 Faktorer vid 1 och 3 år som påverkar karies vid 15 år Plack på Ök-incisiver vid 1 års ålder Oregelbunden tandborstning med fluortandkräm vid 3 års ålder Godisätande vid 1 och 3 års ålder Saft, läsk, kakor, kex, glass m.m. vid 1 års ålder Etablera goda vanor tidigt

47 Psykosociala faktorer i ett längre perspektiv Psykosociala faktorer vid 1 år som är relaterade till kariesförekomst vid 15 år Mors självskattning av egen tandskötsel Sociokulturell bakgrund med bristande kunskap om munhälsa Fars uppfattning av sin sociala situation Ensamstående mor Uteblivande

48 Psykosociala faktorer i ett längre perspektiv Psykosociala faktorer vid 1 år som är relaterade till kariesförekomst vid 15 år Mors självskattning av egen tandskötsel Sociokulturell bakgrund med bristande kunskap om munhälsa Fars uppfattning av sin sociala situation Ensamstående mor Uteblivande

49 Riskfaktorer ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck nattmål amning som tröst avsaknad av eller oregelbunden tandborstning med fluortandkräm plack på buckalytorna på överkäkens framtänder infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering funktionshinder/kronisk sjukdom mammans munhälsa negativ attityd karies hos äldre syskon tandvårdsrädsla hos föräldrar bristande gränssättning i familjen

50 Riskfaktorer forts.. uteblivande övriga sociala faktorer som invandrarbakgrund negativ attityd/ointresse till hälsa/tandhälsa Nattmål Söt dryck Plack Uteblivande

51 Nattmål och karies sötad dryck nattetid till små barn är extremt kariesframkallande alla barn som fått sötad dryck nattetid vid 1 eller 2 år hade karies vid 3 år samtliga 1-åringar med karies hade fått saft, juice eller nyponsoppa under natten osötad välling på natten inte speciellt kariesframkallande Små barn som får sötad dryck nattetid betraktas som högrisk!

52 Söt dryck vid tidig ålder 50% av barnen som fick saft i nappflaska eller 1-åringar som fick saft att dricka vid törst hade karies vid 3 år Små barn som får söt dryck bör betraktas som högrisk!

53 Munhygien och plack Karies vid 3 år: mer än 50% av 1-åringarna med synliga beläggningar buckalt på sina framtänder hade karies vid 3 års ålder Kariesfria 3-åringar fick sina tänder mer ofta borstade vid 1 och 2- års ålder än 3-åringar med karies Kariesfria 3-åringar använde i betydligt större utsträckning fluortandkräm vid 2 år än 3-åringarna med karies Små barn som inte får sina tänder borstade regelbundet med fluortandkräm bör betraktas som högrisk!

54 Uteblivande Barn som uteblev vid 1 år hade mer än 4 ggr så många kariesangrepp vid 3 år hade mer än dubbelt så många kariesangrepp vid 15 år jmf med de som kom på tandhälsokontroller Små barn som uteblir bör betraktas som högrisk!

55 Tumme eller napp?

56 Öppet bett 6.4

57 Nappen, för vems skull?

58 Blir barn sjuka av att få tänder? Ofta erupterar primära tänder utan problem Rodnad och svullnad kan uppstå i den orala mucusan där tanden ska eruptera Lokal irritation, dregling och ibland lätt feber En bitring kan rekommenderas, lokal massage kan lindra obehagen

59 Amning och karies 1-åringar som ammades utvecklade mer karies före 3 års ålder men det är inte amningen i sig som ger karies utan familjens vanor kring amning, kost och munhygien Hos barn som ammades och fick karies fanns också andra riskfaktorer såsom plack, oregelbunden tandborstning, söt dryck, småätande och nattmål Det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för att amning i sig ger karies

60 Amning och karies Den kariogena potentialen hos mjölksocker är låg jämfört med sackaros, glukos, fruktos eller invertsocker Det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för att amning ger karies För barn som ammas efter sex månaders ålder är det dock viktigt att tänderna borstas från det att de bryter fram Barn som ammas efter sex månaders ålder och som får sova vid bröstet och får feeding on demand nattetid är en riskgrupp för karies, speciellt om tandborstning inte utförs Text: utdrag ur tidskriften nordisk nutrition nr 3, 2009; Författare docent Christina Stecksén-Blicks och professor Göran Dahllöf.

61 Barntandvård i mångkulturella områden

62 Bergsjön Ca invånare i Bergsjön Ca barn i åldern 0 18 Ca 100 olika nationaliteter

63 Folktandvården Bergsjön 8 behandlingsrum 20 medarbetare 11 nationaliteter

64 3-åring

65 Epidemiologi 2009

66 19-åring

67 Epidemiologi 2009

68 Munhälsobedömning

69 Munhälsobedömning

70 Fluoridanalys av dricksvatten i privata brunnar Ett samarbete mellan Barnhälsovården och Folktandvården

71 Emaljfluoros Hypomineralisering av emaljen (underutvecklad) Förhöjt fluorintag under den tid tandkronan mineraliseras d.v.s. före 6 års ålder

72 Emaljfluoros Endast fluor i dricksvatten eller i produkter som sväljs Lagras in i tänderna under uppbyggnad av hårdvävnad Emaljbildande celler de celler i kroppen som är mest känsliga för fluor

73 Emaljfluoros I lätta former visar sig fluoros som små vita fläckar på tandytan

74

75

76 Barnhälsovården BVC-sköterskan tar ett vattenprov vid första hembesöket BVC-sköterskan fyller i protokollet Vattenprovet och protokollet skickas till Avd. för cariologi Förfrankerade kuvert med adresslapp tillhandahålls av Ftv. Provsvaret förmedlas till föräldern av Folktandvården Ansvarar för att eventuella restriktioner förmedlas

77 Analysen utförs av avdelningen för cariologi på Odontologen

78 Socialstyrelsens föreskrifter om fluoridhalt i dricksvatten SOSFS 2003:17 0-0,7 mg F/liter vatten: Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd. 0,8-1,2 mg F/liter vatten: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. (Idealisk fluoridhalt för tandhälsan).

79 Anvisningar vid högre fluoridhalt i dricksvatten 1,3-1,5 mg F/liter vatten: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under ½ års ålder. 1,6-4,0 mg F/liter vatten: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ års ålder. 4,1-5,9 mg F/liter vatten: Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ års ålder. 6,0 mg F/liter vatten: Dricksvattnet bör ej användas till dryck och matlagning. Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros).

80 Antal analyser i Västra Götalandregionen Antal prover i regionen: 1420 Antal barn som berörs av höga värden: ,2 1,3 1,5 1,6 4,0 4,1 5,9 6,0 mg F/liter vatten 1207

81 Det dolda sockret

82 Trender i samhället idag Små barn bestämmer mer i familjerna när det gäller måltidsordning och val av mat idag jämfört med tidigare Gränssättning i familjen är annorlunda jämfört med unga föräldrars egna barndom Unga vuxna tror att deras barn per automatik kommer att bibehålla friska tänder för att de själva gjort det

83 Socker.. fortfarande boven i kariesdramat i 21:a århundradet

84 HOTEN 70% av 15-åringarna äter godis varje dag 45% av 15-åringarna dricker läskedryck varje dag Ca 25% av 14-åringarna borstar inte tänderna regelbundet = inte varje dag (Klock et al., 1989) (Koivusilta et al., 2003)

85 Mammas godisskålar måste bort liksom pappas dagliga Coca-cola. Malin och Jon har inget val om de vill att sonen Marcus ska få nyttiga matvanor SvD lö 13 mars 2004 Föräldrar måste vara goda matförebilder för sina barn Förskolepersonalen har ett ansvar som förebilder vid måltider Affärer bör bli bättre på att göra läckra grönsaksdiskar och placera frukt, och inte godis, nära kassorna

86 Det dolda sockret Innehåller 78 produkter Visar sockerinnehållet räknat i antal sockerbitar

87 MER Jordgubb med äpple 1 förpackning (20 cl) = 8 sockerbitar Tillsatt socker: 7 sockerbitar Fruktsocker: 1 sockerbit 2005

88 RED BULL Sportdryck 1 burk (250 ml) = 9 sockerbitar Tillsatt socker: 9 sockerbitar 2004

89 PROVIVA Fruktdryck Svartvinbär 1 glas (2 dl) = 8 sockerbitar Tillsatt socker: 6 sockerbitar Fruktsocker: 2 sockerbitar 2005

90 JORDGUBBSYOGHURT 1 portion (2,5 dl) = 5 sockerbitar Tillsatt socker: 4,5 sockerbitar Fruktsocker: 0,5 sockerbit 2011

91 YOGGI YALLA Drickyoghurt Jordgubb-lime 1 flaska (3,5 dl) = 10 sockerbitar Tillsatt socker: 9 sockerbitar Fruktsocker: 1 sockerbit 2011

92 YOPLAIT SAFARI 1 flaska (180 g) = 8 sockerbitar Tillsatt socker: 5 sockerbitar Fruktsocker: 3 sockerbitar 2011

93 RISIFRUTTI Hallon/rabarber 1 burk (175 g) = 7,5 sockerbitar Tillsatt socker: 5 sockerbitar Fruktsocker: 2,5 sockerbit 2011

94 RISIFRUTTI Jordgubb Lättsockrad 1 burk (165 g) = 5 sockerbitar Tillsatt socker: 4 sockerbitar Fruktsocker: 1 sockerbit 2011

95

96

97 Mål i Mun Vad hände sen?

98 Hälsoboxen

99 Munhälsobedömningen vid 1 år Samarbetet med BVC Samma budskap

100 Det fria vårdvalet

101 Det fria vårdvalet Vid 3 år kallas barnet till en tandundersökning Fritt välja tandvårdsmottagning i hela Västra Götaland Om inte ett aktivt val görs kallas barnet per automatik till närmaste Folktandvårdsmottagning Ca 5% väljer privat tandvård

102 Ej Avhörda Barn (EAB)

103 Bakgrund till projektet Andelen barn som inte kommer på undersökning är förhållandevis hög i Göteborg, vilket uppmärksammats av beställarna

104 Varför kommer inte vissa barn? Barnet får sin tandvård utanför VGR Barnet går privat hos vårdgivare utan vårdavtal Barnet går på specialistkliniken för pedodonti Bor utomlands Går på annan FTV-klinik än där hon/han är listad Vägrar pga av olika orsaker t.ex rädsla Försvunna barn (t.ex. saknar hemvist, bortförda, olycka utan konstaterat dödsfall)

105 Mål för projektet är att.. Utveckla rationella och enhetliga metoder i syfte att minska andelen EAB Särskild hänsyn skall tas till behov för barn som far illa - anmälningsplikt Från och med 2012 ska Folktandvården föra uppföljningsregister på EAB. En målrelaterad ersättning är kopplad till utfallet

106 V K V Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

107 V K V Tandvården är en viktig del av barnens skyddsnät under många år. Möjligheter finns att se förändringar över tid. Tandvårdspersonal har unika förutsättningar att upptäcka barn som utsätts för våld eftersom alla barn kallas regelbundet till tandvårdsbesök Mer än hälften av alla misshandelsskador på barn visar sig i mun, huvud och halsregionen

108 V K V Krävs kunskaper inom ämnesområdet Grundutbildning till all folktandvårdspersonal - halvdagsutbildning om Våld i Nära Relationer Fördjupad utbildning till vissa nyckelgrupper - Pedontister, Akuttandvårdskliniker, Käkkirurger, FRAMM personal

109 V K V Rättsintygskurs - Journalföring med särskilt fokus på hur skador efter misstänkt våld dokumenteras. Riktlinjer vid brott mot barn och brott mot vuxna - Hur upptäcka? Hur bemöta? Hur hantera och hur dokumentera? Stöd för medarbetare

110 Hjälp ditt barn att behålla sina tänder friska 6.1

111 EPI

112 Kariesfria 6-åringar

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Ett led i denna verksamhet är att profilera tandvården och visa upp vad tandvården kan erbjuda, och erbjuder, som samarbetspartner.

Ett led i denna verksamhet är att profilera tandvården och visa upp vad tandvården kan erbjuda, och erbjuder, som samarbetspartner. Bild 1 Detta bildspel har satts samman av leg tandläkare Ingalill Persson Bakker, tandläkare och strateg på Tandvårdsnämndens kansli, Region Skåne. Presentationen av bildspelet skedde den 19 maj 2009 vid

Läs mer

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Diarienr: RH09258 Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Pernilla Isaksson Sep 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND Hej! Hej! Det är vi som är Ipan och Jompen. Vi ses på folktandvården. Folktandvården Västernorrland verkar för en god folkhälsa och en god livsmiljö genom att utföra och utveckla

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

Frisk i munnen hela livet. Extra sidor om europaveckan. Lättläst. Tandblekning en del av skönhetshysterin. Spara pengar med nya Frisktandvården

Frisk i munnen hela livet. Extra sidor om europaveckan. Lättläst. Tandblekning en del av skönhetshysterin. Spara pengar med nya Frisktandvården www.vgregion.se ::: nr 1. 2007 Frisk i munnen hela livet Tandblekning en del av skönhetshysterin Sid 4 5 Spara pengar med nya Frisktandvården Sid 6 Rädd för tandläkaren? Här finns hjälpen Sid 18 19 Extra

Läs mer

Graviditet och tandhälsa

Graviditet och tandhälsa familjens munhälsa Graviditet och tandhälsa Under graviditeten utsätts den blivande mammans tänder för påfrestning. Särskilt i slutet av graviditeten ändras salivens buffertkapacitet och hormonbalansen.

Läs mer

TANDHÄLSA I NORDEN HÄLSA OCH DE SOCIALA MEDIERNA TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 JUNI 2011

TANDHÄLSA I NORDEN HÄLSA OCH DE SOCIALA MEDIERNA TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 JUNI 2011 TANDHÄLSA I NORDEN HÄLSA OCH DE SOCIALA MEDIERNA TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 JUNI 2011 Kost och tandhälsa på 2000-talet Trots förbättrad tandhälsa i Norden finns det fortfarande stora utmaningar,

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa

Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa En rapport från Mjölktandsprojektet i Skaraborg FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Ann-Catrin Kramer, leg tandhygienist Folktandvården

Läs mer

Föräldrars kunskaper om kost och karies

Föräldrars kunskaper om kost och karies Sektionen för hälsa och samhälle Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng OH8361 Examensarbete i Oral hälsa Grundnivå, 15 högskolepoäng Essay in Oral Health, 15 ECTS credit points Föräldrars kunskaper

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

TEMA: Frisk i munnen hela livet

TEMA: Frisk i munnen hela livet Ett magasin från Folktandvården Västra Götaland och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Forskning om Munhälsa TEMA: Frisk i munnen hela livet Hon är en riktig tandkrämskramare n Sidan 22 Tandläkaren

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA NOVEMBER 2005 PROFESSORNS BÄSTA RÅD BORSTA BARA DE TÄNDER DU VILL BEHÅLLA! Läs mer på sidan 10 SOCKERFRIA ZONER Dagis

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE MUNHÄLSA 23 APRIL 2006 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL 2006 FLUORTANTEN ÄR TILLBAKA

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Tandborstning i förskolan

Tandborstning i förskolan Tandborstning i förskolan En kvalitativ undersökning av ett tandhälsoprojekt på Hässleholmen Författare: Tobias Edoff Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp Examensarbete i folkhälsovetenskap

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Pedagogikens roll inom tandvården

Pedagogikens roll inom tandvården Kurs: PED K01 Kandidatuppsats, 15 hp Datum: 2008-01-10 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Pedagogikens roll inom tandvården En uppsats om den edukativa processen i mötet med patienten Safeta

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Tema Barn och oral hälsa

Tema Barn och oral hälsa bkn_112_6_cover.qxd:bkn 11/17/12 4:19 PM Page 1 nr.6/2012 Tema Barn och oral hälsa Karies ett folkhälsoproblem Vård av barn med LKG-spalt Barnläkare kräver högre löner IFC-3520 HCP_Nestle+toad.qxd:Layout

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer