Grafisk profilmanual 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profilmanual 1"

Transkript

1 Grafisk profilmanual 1

2 Innehåll Inledning 3 Profilelement Logotypen 4 Typografi och typsnitt 5 Färger 6 Färgplatta 7 Korrespondensmaterial Brevpapper 8 Kuvert 9 Visitkort 10 Korrespondenskort 11 Power Point 12 Mailsignatur och Mallar 13 Blanketter 14 Marknadsmaterial Broschyrer och produktblad 15 Annonser 16 Webdesign 17 Utställningsskärmar och Roll-ups 18 Flagga och skylt 19 Profilprodukter 19 Förpackningar och emballage 19 Produktetiketter 19 Papper MultiDesign MultiDesign finns i sex kvalitéer och är ett miljövänligt papper. Till brevpapper, visitkort, korrespondenskort och kuvert används Multi Design Original White. Pappersserien finns i gramvikter från 70 till 350 gram och omfattar också kuvert. Alternativt papper Scandia 2000 Scandia 2000 är också ett miljövänligt papper och finns ofta på lager hos tryckerier. Scandia 2000 har ett stort utbud gramvikter och omfattar kuvert. 2

3 Inledning I den grafiska profilmanualen beskrivs hur t ex logotyp, typografi och färger ska användas. Det finns regler som måste följas, men profilmanualen innehåller också variationsmöjligheter vid formgivning av marknadsmaterial. En tydlig och konsekvent kommunikation i annonser, trycksaker, utställningsmaterial, webdesign etc bidrar till att skapa en professionell bild av företaget. Den grafiska profilmanualen finns att hämta på 3

4 Profilelement Logotyp Geveko skrivs med versaler. Utformning av bokstaven E, som är svart och vit, är tänkt att ge läsaren association till vägmarkeringar. Logotypens färger är orange och svart. Logotypen bör inte användas i mindre format än 10 mm hög för att inte förlora i tydlighet, t ex vid tryck på pennor. Logotypen får användas negativ, dvs vit, om den måste placeras på en bakgrundsfärg. 4

5 Typografi En viktig del i den grafiska profilen är typografin. Den spelar en central roll för att skapa igenkänning. För ny logotyp har ett typsnitt valts som är linjärt (utan seriffer). Linjära typsnitt används allt oftare då de anses vara mer lättlästa även i minsta textstorlek t ex på vägskyltar och trafikmärken som måste läsas och förstås snabbt. Ett linjärt typsnitt ger dessutom namnet Geveko en förstärkt karaktär. Typsnitt En enhetlig användning av typsnittet bidrar till att göra den grafiska profilen tydligare. Gevekos typsnitt är Helvetica och ska användas i allt material som produceras. Om detta inte är möjligt används annat linjärt snarlikt typsnitt, t ex Arial. Helvetica Light används i brödtext. Helvetica Light, Medium, Bold och Black används till mellanrubriker och rubriker. Helvetica Oblique (kursiv) används främst till bildtexter och ingresser. Helvetica Light Helvetica Medium Helvetica Bold Helvetica Black Helvetica Light Oblique Helvetica Oblique Helvetica Bold Oblique 5

6 Färger Det är viktigt att rätt färger används. För att vara säker rekommenderas att alltid be om provtryck på det som ska produceras. Logotypfärger Logotypens färger är orange och svart. Logotypfärger ska användas i 100 procent. Logotypen får användas negativ, dvs vit, om den måste placeras på en bakgrundsfärg. Se sidan 4. Orange Komplementfärger Som komplement till logotypfärgen finns följande dekorfärger som kan användas t ex i diagram, illustrationer eller web-design. Blå Pantone 158 EC CMYK 0/65/90/0 RGB 237/127/36 Svart Pantone 652 EC CMYK 50/25/0/10 RGB 135/167/207 Mörkgrå Svart 100% CMYK 0/0/0/100 RGB 26/23/27 Svart 70% CMYK 0/0/0/70 RGB 76/76/76 Ljusgrå Svart 30% CMYK 0/0/0/30 RGB 128/128/128 6

7 Färgplattan Den grafiska formen innehåller även en färgplatta. Observera att färgplattan är obligatorisk på visit- och korrespondenskort och att reglerna för färgplattans storlek och placering ska följas. Färgplattan kan för övrigt användas fritt t ex för att informera om en produktegenskap eller ytterligare förstärka ett budskap. Exempel med färgplatta Miljövänliga produkter Onsequam quis adiatetue veniam Onsequam quis adiatetue Eniscipisi ea aliquis dolesse consequisim quatie dunt la consed ercincidunt lamcorer suscidunt laor secte veniam, susto odolobore te consenim vel enit, consequisit niam, quatem ip et dolorer illamcon ex eu facil dolorem zzriurero dolore min vulputatis nit lore diatie enim num nulla faccumm olortis nullaor sum vel erostrud molorero od tie consequat. Igna aut dolorercip ex ex eniam endit, quat alisi blan hendigna feumsan er seniam veros nullan vendrem iliquis sequis ad magnisciduip euguer adio ea accum volore do el utpat lor incipit ipsusci duisim quam illaore eugueriusci tet lortio enim er si. Wis nim autpat autat, con henim zzriustisi tation utem non endre tem accum amet auguercipit vendre vel dolorem iril ing Ipisis endrer iniatin velesectet nonsed do diam del ulla con henim euguercip ex eugue elisi ex ea faccum dit non venibh enit, quipit, commy nulput velisisi tie magnisim accum diam adigniam erit adigna at at lore tin henissi. Onsequam quis adiatetue It, sequate dolore enibh ea coreet lute ea faccum at la aliquisl ulla adion ute veliquip elese dolore molor suscip eraesequat, sectet, secte feummy nim nibh exero odiam volum nostrud estrud euisl ut nibh eriuscipit lute eu feugiat digna aut la facipit adignibh erci tat. Duisi. Ommy nit nim quis doloreet, se eniam, corer ilisism oloborerat. Vullan ut wisl incilisim zzriustrud exeros aliquisit ulluptat lore dolum eu faccums andipit alit, quisi eum dolore conse vullaore conummy nulputpat augue faci tatum il ute feugue dolum et iriusci blamcorem dunt dolor in ulput ad enim ipissi tatem adit, consed et praessi. Esto od modions equatio dolore modio consequam, sum qui eraesequatue feum dolor ipis nostion henis adipit dignim quat lum nisis non henibh et praesed magniat. Im do consequat. Borem zzrit doloreet nulput atinim ad dionse euip et ad tatue eum ad mod dunt vullaore conulla feugiatem eugait veliqui tin henis nosto duis nibh euipis num iustie vent ad tat. Ut irillaortis accum nostie tie magna aliquat vulla facidunt praesecte et adiam dolortisisi et inibh ea facin ver incilit volum diat velit num quat. Duiscidunt ut alis ad min eu facilisi tatuer alis nim ipismodo digna commodo lutpat. Dui ent iriliquamet vel utpatet, quate facil iustis niam zzril el eraesenim irit praese tate dolobor incidui bla commodi amcommod te minisi. Onsequam quis adiatetue To od magna conulla oreros nulla augiam alit nisit adiam, sequat ilit ipsum do con velit velit prat etuerilis nisi exeriure con veliscinci bla consenis atum vullutpat, conulla consectem dolobortion henibh ex et utatuer sim dolore digna cor alit ut pratin velisit laorperat. Lore faciliq uissi. Im dip exerost incillutpat irit, qui ting ex euis diametum aut adiam, conum diam iuscidunt iriliqu amcorer aessequip eugiamcorem vulla commy nisl iureetum zzrit aliquat praese core erilis ad dolutat. Duis nullamc onsent la consequ ipsusci blan velenisi. I ovanstående exempel är bildytan 1/3 av A4. Färgplattan mäter 70 x 50 mm och är 1/6 av bildytan. 7

8 Korrespondensmaterial Alla exempel visar korrespondensmaterial för Geveko Materialförsäljning. Samma regler gäller även för övriga enheter, som t ex Geveko Produktion och Geveko Administration/Finans. Brevpapper MultiDesign Original White 100 g. Storlek och placering på logotyp 10 mm 20 mm 60 mm Telefon +xx xxxxxx, Fax +xx xxxxxx e-postadress webadress Storlek och placering av adressrad Adressraden skrivs i Helvetica Light 8 pt. Strecket är centrerat och 0,5 pt (orange). 20 mm 5 mm GEVEKO materialförsäljning Telefon +xx xxxxxx, Fax +xx xxxxxx e-postadress webadress 10 mm 8

9 Kuvert MultiDesign Original White. Adressraden ska vara vänsterställd under logotypen och skrivs i Helvetica Light. Observera att text- och logotypstorlek anpassas efter kuvertformat. Logotyp 60 mm C4 10 mm 5 mm 10 mm Logotyp 50 mm C5 10 mm 10 mm 4 mm Logotyp 40 mm C6 10 mm 10 mm 3 mm 9

10 Visitkort MultiDesign Original White 240 g. Format 90 x 55 mm. På visitkort ska förnamn, efternamn, titel, legal enhet (tjänsteställe), adress- och telefonuppgifter placeras som i exemplet. Visitkorten kan vara dubbelsidiga, när det finns behov av två språkversioner. Typsnitt Helvetica Light. Punktstorlek text Namn: 11 pt. Titel: 8 pt Adressrad: 6,5 pt Vertikal linje: 0,3 pt, 100% svart Färgplatta Mått: 30 x 18 mm 3 mm Titel på samma baslinje som färgplattans nederkant Förnamn Efternamn Titel Besöksadress Logotyp 24 mm Telefon xxx xxxxxx, Direkt xxx xxxxxx Mobil xxx xxxxxx, Fax xxx xxxxxx 3 mm Exempel på visitkort för anställda (exempelvis säljpersonal) med behov av mer än en adressuppgift och ett telefonnummer. Förnamn Efternamn Titel Kontor/Bostad Tel xx xxxx xxxxxxxx Mobil xx xxxx xxxxxxx Besöksadress Telefon xxx xxxxxx, Direkt xxx xxxxxx, Fax xxx xxxxxx 10

11 Korrespondenskort MultiDesign Original White 240 g. Format 148,5 x 105 mm. Typsnitt Punktstorlek text Färgplatta Helvetica Light Namn: 11 pt Mått: 50 x 35 mm Titel: 8 pt Adressrad: 6,5 pt Vertikal linje: 0,3 pt, 100% svart 5 mm Förnamn Efternamn Titel 5 mm Logotyp 40 mm, Besöksadress Telefon xx xxxxxx, Direkt xx xxxxxx, Mobil xxx xxxxxx, Fax xx xxxxxx 5 mm Nedan finns exempel på korrespondenskort för de personer (t ex säljpersonal) med behov av mer än en adressuppgift och ett telefonnummer., Besöksadress Telefon xx xxxxxx, Fax xx xxxxxx Kontor/Bostad Telefon xx xxxxx Mobil xx xxxxxx 11

12 Powerpoint Tat ad tatie Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue facing eum dolobor aliquat. Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue facing eum dolobor aliquat. Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue facing eum dolobor aliquat. Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue facing Materialförsäljning Tat ad tatie Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue facing eum dolobor aliquat. Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue facing eum dolobor aliquat. Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue facing eum dolobor aliquat. Lortisl ip et lor ipsum init ilit praesed eugue Materialförsäljning 12

13 Mailsignatur Personlig mailsignatur ska ha följande innehåll: Namn, Titel, Tjänsteställe,, Telefonnummer, Eventuellt direktnummer, Mobilnummer, Faxnummer, E-post och Webadress. Förnamn Efternamn Titel Telefon xxx xxxxxx Direkt xxx xxxxxx Mobil xxx xxxxxx Fax xxx xxxxxxx Mallar Vid produktion och utformning av korrespondensmaterial, broschyrer, utställningsmaterial och webplatser anlitas ofta reklambyråer, tryckerier och webbyråer. Profilmanualen ger riktlinjer om vilka typsnitt, färger, grafiska element etc som ska användas och säkerställer därmed ett konsekvent och professionellt resultat. Vid produktion av brevpapper, kuvert, visit- och korrespondenskort används med fördel de mallar som finns att hämta på Förnamn Efternamn Titel Telefon xxx xxxxxx, Direkt xxx xxxxxx Mobil xxx xxxxxx, Fax xxx xxxxxx Förnamn Efternamn Titel, Besöksadress Telefon xxx xxxxxx, Direkt xxx xxxxxx, Mobil xxx xxxxxx, Fax xxx xxxxxx 13

14 Blanketter Er nuvarande papperskvalitet eller MultiDesign Original White. Adressrad m m Använd Helvetica Light om möjligt. Logotyp Lämplig storlek och placering. 14

15 Telefon e-postadress webadress Marknadsmaterial Broschyrer/Produktblad Omslag och inlaga Färgplattan kan placeras valfritt i kombination med bild och text. Färgplattan är inte obligatorisk, men kan t ex användas för varumärkesnamn eller säljargument. Beträffande logotyp och adressrad på marknadsmaterial så visar undersökningar att de flesta söker information om företaget längst ner på baksidan av trycksaker. Exempel omslag Exempel baksida Onsequam quis adiatetue olobore te consenim vel enit, consequisit niam, quatem ip et dolorer illamcon ex eu facil dolorem zzriurero dolore min vulputatis nit lore diatie enim num nulla faccumm olo Decomark Exempel inlaga Onsequam quis adiatetue veniam Onsequam quis adiatetue Esto od modions equatio dolore modio Eniscipisi ea aliquis dolesse consequisim consequam, sum qui eraesequatue feum quatie dunt la consed ercincidunt dolor ipis nostion henis adipit dignim lamcorer suscidunt laor secte veniam, quat lum nisis non henibh et praesed susto odolobore te consenim vel enit, magniat. Im do consequat. Borem zzrit consequisit niam, quatem ip et dolorer doloreet nulput atinim ad dionse euip illamcon ex eu facil dolorem zzriurero et ad tatue eum ad mod dunt vullaore dolore min vulputatis nit lore diatie enim conulla feugiatem eugait veliqui tin henis num nulla faccumm olortis nullaor sum vel nosto duis nibh euipis num iustie vent ad erostrud molorero od tie consequat. tat. Ut irillaortis accum nostie tie magna Igna aut dolorercip ex ex eniam endit, aliquat vulla facidunt praesecte et adiam quat alisi blan hendigna feumsan er dolortisisi et inibh ea facin ver incilit volum seniam veros nullan vendrem iliquis diat velit num quat. Duiscidunt ut alis ad sequis ad magnisciduip euguer adio min eu facilisi tatuer alis nim ipismodo ea accum volore do el utpat lor incipit digna commodo lutpat. Dui ent iriliquamet ipsusci duisim quam illaore eugueriusci vel utpatet, quate facil iustis niam zzril el tet lortio enim er si. eraesenim irit praese tate dolobor incidui bla commodi amcommod te minisi. Wis nim autpat autat, con henim zzriustisi tation utem non endre tem accum amet Onsequam quis adiatetue auguercipit vendre vel dolorem iril ing To od magna conulla oreros nulla augiam alit nisit adiam, sequat ilit ipsum do con Ipisis endrer iniatin velesectet nonsed velit velit prat etuerilis nisi exeriure con do diam del ulla con henim euguercip veliscinci bla consenis atum vullutpat, conulla consectem dolobortion henibh ex et ex eugue elisi ex ea faccum dit non venibh enit, quipit, commy nulput velisisi utatuer sim dolore digna cor alit ut pratin tie magnisim accum diam adigniam erit velisit laorperat. Lore faciliq uissi. adigna at at lore tin henissi. Im dip exerost incillutpat irit, qui ting ex euis diametum aut adiam, conum diam Onsequam quis adiatetue iuscidunt iriliqu amcorer aessequip It, sequate dolore enibh ea coreet lute eugiamcorem vulla commy nisl iureetum ea faccum at la aliquisl ulla adion ute zzrit aliquat praese core erilis ad dolutat. veliquip elese dolore molor suscip eraesequat, sectet, secte feummy nim nibh blan velenisi. Duis nullamc onsent la consequ ipsusci exero odiam volum nostrud estrud euisl ut nibh eriuscipit lute eu feugiat digna aut la Vullaoreros alis nostio eumsan vero facipit adignibh erci tat. Duisi. odigna faciliquatet aciliqui bla feu feugiamet in ullamet alissis at, qui enis Ommy nit nim quis doloreet, se eniam, dolobore dolore magna feuis nullan henis corer ilisism oloborerat. Vullan ut wisl aut vullam voloborpero odolore tem am, incilisim zzriustrud exeros aliquisit ulluptat conse dolor secte dolore conullut num lore dolum eu faccums andipit alit, quisi quamet nulput nim adit accummy nonullaore tem exerat. Ut lorem zzrit la feuis am eum dolore conse vullaore conummy nulputpat augue faci tatum il ute feugue quat, veniam deliscinci tisit at, sim vent dolum et iriusci blamcorem dunt velit, quisl exer atis nonullaorper ipsustin dolor in ulput ad enim ipissi tatem adit, vel er acinismod er sequat adigna faci consed et praessi. blaore facipsu mmolutate duis niam, se Decomark 15

16 Annonser Färgplattan kan också användas i annonser för förstärkning av ett budskap eller information om företaget. Logotyp placeras valfritt på lämplig plats i annonsen. Exempel platsannons 16

17 Webdesign För framtida uppdatering/nyproduktion av web kan nedanstående layout användas. Ingångssida Lorum ipsum ipsum Lorum Lorum Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum It pratum nostisc iduisl el in henis acilisci tinibh ea adip essissit lam incil ipisim volorer suscidunt dolesed tionsenisit adit aliquip suscidunt utpat vullam dio er in enim zzrit, velenit alit lorem ip et, quatio dolor adit vullut wissed eugiamet niscidunt nonum Lorum Ipsum Agna facincilla Agna facincilla Agna facincilla Lorercil ea facipit vel in heniam diam dolortio del ulla feuis non et ipsum doleniam zzriuscipsum at, consectet utpat, vero et at, se etue el ullaore dolor si. Atum quisis et lore feu feuguero odo dip eugiamet duisi te magna ad te delis numsan vent Lorercil ea facipit vel in heniam diam dolortio del ulla feuis non et ipsum doleniam zzriuscipsum at, consectet utpat, vero et at, se etue el ullaore dolor si. Atum quisis et lore feu feuguero odo dip eugiamet duisi te magna ad te delis numsan vent Lorercil ea facipit vel in heniam diam dolortio del ulla feuis non et ipsum doleniam zzriuscipsum at, consectet utpat, vero et at, se etue el ullaore dolor si. Atum quisis et lore feu feuguero odo dip eugiamet duisi te magna ad te delis numsan vent Lorum ipsum Lorercil ea facipit vel in heniam diam dolortio del ulla Lorum ipsum Lorercil ea facipit vel in heniam diam dolortio del ulla Lorum ipsum Lorercil ea facipit vel in heniam diam dolortio del ulla Lorum ipsum Lorercil ea facipit vel in heniam diam dolortio del ulla Adressrad Exempel övriga sidor Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum Lorum Ipsum t Lorum/Ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum lorum Lorum ipsum lorum Lorum ipsum lorum Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum Lorum ipsum lorum Lorum ipsum lorum It pratum nostisc iduisl el in henis acilisci tinibh ea adip essissit lam incil ipisim volorer suscidunt dolesed tionsenisit adit aliquip suscidunt utpat vullam dio er in enim zzrit, velenit alit lorem ip et, quatio dolor adit vullut wissed eugiamet niscidunt nonum It pratum nostisc iduisl el in henis acilisci tinibh ea adip essissit lam incil ipisim volorer suscidunt dolesed tionsenisit adit aliquip suscidunt utpat vullam dio er in enim zzrit, velenit alit lorem ip et, quatio dolor adit vullut wissed eugiamet niscidunt nonum it alit lorem ip et, quatio dolor adit vullut wissed eugiamet niscidunt nonum Lorum ipsum Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Telefon xxx-xx xx xx Telefax xxx xxx xxx Adressrad 17

18 Utställningsskärmar och Roll-ups Exempel Roll-ups Varumärke/ Säljargument Ute minim velis ad ming esequi ex Varumärke/ Säljargument Varumärke/ Säljargument Exempel utställningsskärmar Varumärke/ Säljargument Varumärke/ Säljargument Varumärke/ Säljargument 18

19 Flagga och skylt Logotyp centreras mot vit botten på valfri storlek. Profilprodukter Logotyp placeras valfritt i lämplig storlek, ej mindre än 10 mm. Förpackningar/emballage och produktetiketter Logotyp placeras valfritt i lämplig storlek, ej mindre än 10 mm. 19

20 20 AB GEVEKO (publ), Box 2137, Göteborg

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008 MANUAL FÖR vår grafiska profil SEPTEMBER 2008 Vikten av en stark grafisk profil Denna manual har syftet att hjälpa oss som medlemmar av Hankens personal i vårt dagliga arbete med att kommunicera vår verksamhet

Läs mer

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v 1.0 2 Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

Acta-serien. Lokal grafisk manual

Acta-serien. Lokal grafisk manual Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Kommunikationsplattform för Lunds kommun

Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationspolicy för Lunds kommun med värdegrund för arbete och relationer Varumärkesstrategi för Lunds kommun 2 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Innehåll Eskilstuna kommun en tydlig avsändare 3 Varför en grafisk profil? 3 Så här använder

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Grafisk profil Riktlinjer

Grafisk profil Riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer 1 Introduktion Sekos grafiska profil ska upplevas trovärdig, modig och modern. På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vår grafiska profil. I den grafiska

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden Collector Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Tio år som uppstickare på finansmarknaden X 2008 i korthet X Detta är Collector X VD har ordet X 10-årsjubileum X Affärsidé, vision & kärnvärden X Marknad

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer