Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profilmanual för Stora Sköndal"

Transkript

1 Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

2 Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens byggstenar 13 Exempel på layout 14 Annonser 16 Kontorstryck 17 Papper 20 Profilprodukter 21 Observera! Alla mått i denna manual anges i millimeter om inte annat anges. Alla färgblandningar i fyrfärg anges i ordningen CMYK (cyan, magenta, gul, svart). mars 2008

3 Stora Sköndal ETT varumärke Vårt varumärke är uttryck för vår själ, våra ambitioner, vårt agerande och vår vision. Vårt varumärke utgörs av oss som arbetar här, hur vi uttrycker oss, hur vi uttalar oss i olika frågor, i vilka sammanhang vi syns och vad vi säger. Det är också hur vi visar upp oss i färg, form, ord och andra kännetecken likaväl som de associationer och värderingar som vår omvärld har av oss. Vårt varumärke är till största delen beroende av det resultat vi visar upp i vår verksamhet. Stora Sköndal är en fantastisk plats men fram för allt ett företag, en organisation med många olika verksamheter och aktiviteter. Trots vår mångfald av olika verksamheter är vi Ett varumärke. Vi driver verksamheten under namnet Stiftelsen Stora Sköndal men väljer att till vardags enbart säga Stora Sköndal. Dagligen möts människor av mängder av information och varumärken. Genom att vi arbetar med ett varumärke och inte flera ökar våra chanser att synas i det daliga informationsbruset. Vi behöver vara tydliga och lättillgängliga för vår omvärld. Vi ska vara ett känt alternativ för alla de som ska välja vård, boende, behöver hjälp eller vill skänka en gåva. Genom ett enhetligt utseende känner vår omvärld igen oss. Vikten av enhetlighet i hur vi presenterar oss är vad den grafiska manualen handlar om. 3

4 Logotyp Av alla de element som tillsammans skapar en grafisk profil är logotypen den kanske viktigaste. Den ska fungera som ett finger avtryck unikt och alltid likadant. Logotypen utgör den minsta gemensamma nämnaren på allt vi producerar: annonser, affischer, inbjudningar, brevpapper, visitkort Givetvis får vi aldrig leka med vår logotyp (annat än i mycket speciella fall) eller placera den i löpande text! Positiv, Färg Detta är standardutförandet av vår logotyp och det är den som i möjligaste mån ska användas. Den fungerar mot vit bakgrund men också mot de flesta andra ljusa bakgrunder, till exempel vår egen ljusgröna färg. Negativ, färg Används mot alla typer av mörka bakgrunder. Fyrfärg: Text = vit, symbol = PMS-färg: Text = 100% svart, symbol = PMS 3425 storlek Det finns en fastställd storlek på logotypen i olika sammanhang. På brevpapper ska den alltid vara 35 mm bred. På sidan 17 framgår placeringen. Storleken på trycksaker i A4, framgår av sidan 6. Fyrfärg: Text = 100% svart, symbol = PMS-färg: Text = 100% svart, symbol = PMS 3425 Format Logotypen finns tillgänglig i två format: ai = Adode Illustrator och används i alla professionella layoutprogram. jpg = Används i alla Officeprogram. Positiv, svart Används i de fall det inte är möjligt med färgtryck. Text och symbol = 100% svart Negativ Används mot mörka bakgrunder i de fall då det inte är möjligt med fyrfärgstryck. Även när vi återger logotypen mot vår egen mörkgröna färg ska denna version användas. Text och symbol = vit 4

5 Logotyp Logotypens frizon Frizonen reglerar det närmaste avståndet mellan logotypen och andra omkringliggande grafiska element. Detta är viktigt eftersom om vi placerar något för nära kommer logotypen inte vara lika enkel att uppfatta. Denna frizon bestäms av storleken på malteserkorset i logotypens symbol. Frizonen är alltid lika med två kors i bredd och två kors i höjd. Frizonen Oavsett storleken på logotypen är frizonen alltid lika med två kors i bredd och två kors i höjd. 5

6 Logotyp Logotypens Placering på t.ex. broschyrer För att skapa ett så enhetligt intryck som möjligt på trycksaker, som till exempel broschyrer, har vi också fastställt logotypens storlek och placering på framsidan av trycksaker samt adressradernas utformning på baksidan av trycksaker. Vid andra mått på trycksaker se vidare Layout. För frågor kring storlek och placering kontakta gärna de informationsansvariga. Observera att vi i annonser och broschyrer alltid ska ha med vår hemsidesadress. För placering på visitkort, brevpapper och kuvert, se sidan 17. Placering baksida, stående a4 (210x297 mm) Adressraderna är satta med Franklin Gothic Book 7,8 på 10 punkters radavstånd. Neurologiska rehabiliteringskliniken är satt med Franklin Gothic Demi 7,6 på 10 punkters radavstånd, versalt. Placering framsida, stående a4 (210x297 mm) 44 mm 10 mm 20 mm STORA SKÖNDAL NEUROLOGISKA REHABILITERINGSKLINIKEN 10 mm 4 mm POSTADRESS: SKÖNDAL BESÖKSADRESS: HERBERT WIDMANS VÄG 7 TEL: FAX: GÅVOGIRO: mm 20 mm 44 mm 78 mm 6

7 Färger Detta är våra färger som vi i möjligaste mån använder oss av i all kommunikation (trycksaker, annonser, webbplats, osv). De färger vi använder finns angivna både som fyrfärg, PMS, RGB och som webbfärg. ljusgrön Fyrfärg: PMS: 7492 RGB: Webbfärg: cad08d Bra att veta Det finns huvudsakligen två olika sätt att trycka färger: fyrfärg och PMS. Fyrfärg, där alla färgtoner är en blandning av Cyan, Magenta, Yellow (gul) och Key (svart) i olika rastertoner från 1% till 100%. Detta förkortas CMYK. Observera att alla fyrfärgsblandningar i denna manual är angivna i den ordningen. Dessutom finns det en teknik som kallas för PMS-färger, där varje unik färg blandas till i en maskin innan man trycker. För bildskärmar anger man färger i RGB. Detta gäller för t. ex. Microsoft PowerPoint. För Internet finns även webbsäkra färgblandningar angivna som ska kunna visas korrekt på alla typer av färgskärmar. Grön Fyrfärg: PMS: 3425 RGB: Webbfärg: 005a41 Beige Fyrfärg: PMS: 7527 RGB: Webbfärg: d7d7c8 Röd Fyrfärg: PMS: 7427 RGB: Webbfärg: 851a31 Blå Fyrfärg: PMS: 3025 RGB: Webbfärg: 00415a 7

8 Typografi Våra typsnitt är, liksom vår logotyp, element som alltid måste användas konsekvent. Tillsammans med logotypen bidrar typsnitten till att ge en tydlig karaktär. I alla trycksaker ska vi använda typsnittet Franklin Gothic. Ur denna familj kan alla skärningar användas förutom Condensed (förkortas ibland Cond). Condensed betyder att den är ihoptryckt på bredden vilket ger en helt annan karaktär åt typsnittet och därför ska inte denna version användas. i office-program, tex Word I Word ska vi använda Franklin Gothic 11 punkter på enkelt radavstånd. Till mellanrubriker använder vi Franklin Gothic Demi 11 punkter. Huvudrubrik Exempel på storlek: 18 på 20 eller 26 på 30 punkter, versalt eller versalgement Mellanrubrik Exempel på storlek: 9,5 på 13 punkter, spärrat 20 i InDesign (= tusendelars helfyrkant), versalt eller versalgement Ingress Bildtexter och citat Franklin Gothic Heavy Franklin Gothic Demi Franklin Gothic Demi Franklin Gothic Heavy Franklin Gothic Demi Italic Franklin Gothic Book Italic Franklin Gothic Demi Italic Brödtext Exempel på storlek: 9,5 på 13,5 punkter Franklin Gothic Book TYPOGRAFI I OFFICE-PROGRAM Brödtext = Franklin Gothic Book 11 punkter Mellanrubriker = Franklin Gothic Demi 11 punkter 8

9 Illustrationer Vi har tagit fram ett antal illustrationer som vi får använda fritt. Dessa täcker en stor del av Stora Sköndals breda verksamhet. Illustrationer finns komponerade i två stycken kollage ett i liggande format samt ett i stående format. Illustrationerna kan också användas fristående, en och en. Ovan visas de i svart och ljusgrönt men det är också möjligt att ersätta den ljusgröna färgen i illustrationerna med vilken som helst av våra färger. I exemplet till höger används beige i stället för ljusgrönt. Illustrationerna är gjorda av Nadja Wedin. exempel på illustration med beige Illustrationskollage, liggande 9

10 Fotografier Vi jobbar med tre kategorier av fotografier: svartvita, närbilder i färg samt verksamhetsfotografier i färg. I bredare kommunikation, när vi pratar om hela Stora Sköndal ska vi i huvudsak använda de två första kategorierna. När vi berättar om Stora Sköndal mer på verksamhetsnivå och mer i detalj, kan vi komplettera med den tredje kategorin fotografier. De flesta av fotografierna från Stora Sköndal är tagna av Mats Åsman. Kategori 1: Fotografier i svartvit Det finns en bildbank med svartvita fotografier från vår verksamhet att välja bland. Kategori 2: Närbilder i färg I vår bildbank finns också ett antal färgfotografier med naturmotiv att komplettera med. Kategori 3: verksamhetsfotografier i färg Vi har också möjlighet att använda foton från vår verksamhet i fyrfärg vid behov. 10

11 Former Vi har två stycken former att arbeta med. Bägge finns i sin tur i olika färgställningar. Droppmönster finns i olika färgställningar. Ovan syns ljusgrön-mörkgrön, beige-blå, ljusgrön-röd och beige-röd Propellerfigur finns i olika färgställningar. Ovan syns ljusgrönblå, beige-röd, ljusgrön i cirkel och ljusgrön-röd 11

12 Layoutens byggstenar De byggstenar vi har att arbeta med är: 1. Logotyp 2. Typografi 3. Illustrationer 4. Fotografier i svartvit 5. Närbilder i färg 6. Former 7. Verksamhetsfotografier i färg 1. logotyp 4. Fotografier i svartvit 6. Former Vilka byggstenar vi använder är naturligtvis kopplat till i vilket sammanhang. Generellt ska dock ovanstående ordning ses som en prioritetsordning. Det vill säga att i bredare, mer publika sammanhang är logotypen och illustrationerna det som ska sättas i främsta rummet. Detta eftersom det är dessa byggstenar som i första hand särskiljer oss från våra konkurrenter. Endast om vi använt dessa kan vi komplettera med de andra byggstenarna: närbilder i fyrfärg, former och verksamhetsbilder i fyrfärg. Exempel på en rubrik 2. Typografi (Rubriker och texter) 5. Närbilder i färg 7. VerksamhetsFotografier i färg All formgivning sker av, eller i samråd med, våra kommunikationsansvariga inom enheten Diakonal Utveckling. 3. illustrationer 12

13 Exempel på layout EN BRA OCH LAGOM LÅNG RUBRIK EN RUBRIK SOM PASSAR STORA SKÖNDAL VILL TJÄNA MÄNNISKOR ENLIGT TIDENS KRAV OCH I SAMVERKAN MED ALLA GODA KRAFTER GENOM ETT ARBETE SOM UTMÄRKS AV BARMHÄRTIGHET, SOLIDARITET OCH U P P R ÄT T EL SE. Framsida, A4 Kollaget går att använda, både i sin helhet, men också som i detta exempel, beskuret. Med fördel kan vi använda svartvita bilder kant-i-kant med närbilder i fyrfärg. Framsida, A4 I detta exempel har vi använt endast en illustration som fungerar bra med ämnet. Observera att illustrationen också överlappar det övriga. Förutom en svartvit bild och en färgbild har vi också en platta i en av Stora Sköndals färger; beige. Uppslag, A4 I vissa fall vill man lyfta fram en kortare text. Här har vi valt versaler och använt grönt och rött. 13

14 Exempel på layout, fortsättning ORPER INIBH EUGIATIN HENIBH ESE DOLORE ORPER INIBH EUGIATIN HENIBH ESE DOLORE DIATUER AT, CONSEQUI ELESED ET NUM VULLUPTATEM DOLORE EUM IPIT EU FEUGIAM INCIDUISIS AUTE CONSEQUAT, QUAM EU FACIPSUSTO ODOLORPER IPIT, VENDIO OD EXERAT AM, QUIS NULLA COMMY NIM EU FACCUMSANDRE EA COM- MODIGNIS NOS EUIS LORE VEL ESED TET NOSTO EU FACILISL UTPAT VENDIAMETUE MODIAM CORE ET, VEL ILLA Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos nim ing et lor iustio del ullum vulputet, sed tat alit duis. EN PASSANDE MELLANRUBRIK. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos nim ing et lor iustio del ullum vulputet, sed tat alit duis nim velenibh Atue commy nibh ex essi tat lorting enis nulla feum ipit lam, quamet luptat. Gait lan ero del utpat nibh er si. Unt utpat. Dit adio ea faciliquam nonum nullam qui bla facin henit adio odipsum quat non velit praesed tem dignibh ea cor illum dolore veraesequis alit, sum velendit luptatissed tem at, quat. Duisi. Lessectet nisit praesenis ent velent in ercidunt iril utpat, velisit utem eraese er ing etum il do cor auguer sum exeros ad magnim num ing eseniametum volor sit am acillan dignisit lor adiamet, qui blan ut volortio delesto odolorem dolor uppslag, A4 De flesta illustrationerna finns i utförande med grön bakgrund och vita detaljer. I detta exempel har vi lagt en grön utfallande platta på en hel sida och lagt rubriken i vitt. uppslag, A4 Den illustration som heter Magnolia finns också i ett utförande utan svart outline. På vänster sida har vi lagt den över en svartvit bild och multiplicerat den mot bakgrunden. På höger sida har vi använt endast den svarta outlinen och ljusat upp den så att det går att lägga svart text över. 14

15 Exempel på layout, fortsättning LOREVEL ESED NOSTO EU FACILISL UTPAT TET Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos nim ing et lor iustio del ullum vulputet, sed tat alit duis. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos nim ing et lor iustio del ullum vulputet, sed tat alit duis nim velenibh Atue commy nibh ex essi tat lorting enis Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos nim ing et lor iustio del ullum vulputet, sed tat alit duis. EN PASSANDE MELLANRUBRIK. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos alit duis nim velenibh Atue commy nibh ex essi tat lorting enis nulla feum ipit lam, quamet luptat. Gait lan ero del utpat nibh er si. Unt utpat. Dit adio ea faciliquam nonum nullam qui bla facin henit adio odipsum quat non velit praesed tem dignibh ea cor illum dolore veraesequis alit, sum velendit luptatissed tem at, quat. Duisi. Lessectet nisit praesenis ent velent in ercidunt iril utpat, velisit utem eraese er ing etum il do cor auguer sum exeros ad magnim num ing eseniametum volor sit am acillan dignisit lor adiamet, qui blan ut volortio delesto odolorem dolor EN PASSANDE MELLANRUBRIK. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos nim ing et lor iustio del ullum vulputet, sed tat alit duis. EN PASSANDE MELLANRUBRIK. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos alit duis nim velenibh Atue commy nibh ex essi tat lorting enis nulla feum ipit lam, quamet luptat. Gait lan ero del utpat nibh er si. Unt utpat. Dit adio ea faciliquam nonum nullam qui bla facin henit adio odipsum quat non velit praesed tem dignibh ea cor illum dolore veraesequis alit, sum velendit luptatissed tem at, quat. Duisi. Lessectet nisit praesenis ent velent in ercidunt iril utpat, velisit utem eraese er ing etum il do cor auguer sum exeros ad magnim num ing eseniametum volor sit am acillan dignisit lor adiamet, qui blan ut volortio delesto odolorem dolor EN PASSANDE MELLANRUBRIK. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos nim ing et lor iustio del ullum vulputet, sed tat alit duis. EN PASSANDE MELLANRUBRIK. Orper inibh eugiatin henibh ese dolore diatuerat, consequi elesed et num vulluptatem dolore eum ipit eu feugiam inciduisis aute consequat, quam eu facipsusto odolorper ipit, vendio od exerat am, quis nulla commy nim eu faccumsandre ea commodignis nos euis exercipis aute ero commod molessim iniam, se faccum quis num nibh et luptat, sequat, sisim ero dunt num veliqui scilit luptatem doloboreet venim dolorpe rciliquat, commy nos alit duis nim velenibh Lessectet nisit praesenis ent velent in ercidunt iril utpat, velisit utem eraese er ing etum il do cor auguer sum exeros ad magnim num ing eseniametum volor sit am acillan dignisit lor adiamet, qui blan ut volortio delesto odolorem dolor uppslag, A4 Vill man använda sig av flera foton så kan man lägga de på rad som i detta exempel. uppslag, A4 Här ett uppslag som visar hur man kan använda propellerformen. 15

16 Annonser VI BEHÖVER DIN HJÄLP! Tack vare alla eldsjälar som skänkt gåvor under de drygt 100 år som Stiftelsen Stora Sköndal funnits, bedrivs hos oss idag kvalificerat diakonalt arbete inom vård och omsorg, neurologisk rehabilitering och högskola. Vi behöver gåvor till det tysta arbete vi utför för människor i nöd som med jämna mellanrum står på vår tröskel. Det är människor som är asylsökande, hemlösa som får vård hos oss, fattiga, vårdtagare eller boende i svåra situationer. Du kan bidra till vårt diakonala arbete genom att sätta in en gåva på postgiro TACK FÖR DIN GÅVA! I SOMMAR BJUDER VI PÅ KVÄLLSMUSIK I SKÖNDALS KAPELL VARANNAN TORSDAG KL FRÅN 17 JUNI TILL 26 AUGUSTI HANDIKAPP- OCH FRILUFTSBAD. * DAGENS LUNCH I MAGNOLIA RESTAURANG CAFÉ & KONFERENS MÅNDAG LÖRDAG KL VÄLKOMMEN! Herbert Widmans väg 7, Sköndal Gåvogiro: Herbert Widmans väg 7, Sköndal * K arta och info: Gåvogiro: Större annons I detta exempel använder vi en enskild illustration med propellerformen bakom. EN MEDMÄNNISKA BEHÖVER DIG BLI VOLONTÄR PÅ STORA SKÖNDAL Samtala en stund, ta en promenad, hjälp någon till gudstjänsten på söndagen Volontärarbetet är mycket berikande. Både för dig och den du hjälper. Du erbjuds en kurs som förbereder dig för dina uppdrag som volontär på Stora Sköndal. Idag är vi ett 60-tal volontärer i alla åldrar, från olika kulturer, med olika erfarenheter. Alla med en vilja att utvecklas och möta nya människor. Vill du också bli en av oss? Hör av dig så berättar vi mer! Ring Pernilla Köhle, volontärsamordnare på , e-post Mindre annons I detta exempel har valt att använda en stor rubrik och en enskild illustration. Mindre annons I detta exempel har vi valt att använda kollaget av illustrationerna för att visa på bredden av vår verksamhet. Herbert Widmans väg 7, Sköndal Gåvogiro:

17 Kontorstryck 6 41 mm 47 mm FÖrNAmN EFTErNAmN titel På svenska TITEL PÅ ENGELSKA Stora Sköndal Neurologiska rehabiliteringskliniken Postadress/Postal adress: sköndal Besöksadress/Visiting adress: Efraim dahlins väg 1 tel: Fax: Mobil: E-post: bjorn.fl FÖRNAMN EFTERNAMN TITEL PÅ SVENSKA TITEL PÅ ENGELSKA Postadress/Postal adress: Sköndal Besöksadress/Visiting adress: Herbert Widmans väg 7 Tel: Fax: Mobil: E-post: 9 mm 6 mm visitkort, Framsida Namn: Franklin Gothic Demi, versalt, 7,2 på 8,8 punkters radavstånd Titel: Franklin Gothic Book, versalt, 7,2 på 8,8 punkters radavstånd Verksamhetens namn (i förekommande fall): Franklin Gothic Bold, 7,2 på 8,8 punkters radavstånd Övriga uppgifter: Franklin Gothic Book, 7,2 på 8,8 punkters radavstånd visitkort, baksida 17

18 Kontorstryck, fortsättning 35 mm 16 mm 35 mm 16 mm 29 mm 29 mm Brevpapper Adressrader: Franklin Gothic Book, 7,8 på 10 punkters radavstånd, versalt. Verksamhetens namn (i förekommande fall): Franklin Gothic Demi, 7,8 på 10 punkters radavstånd, versalt, med 1,5 millimeters avstånd efter. STORA SKÖNDAL NEUROLOGISKA REHABILITERINGSKLINIKEN POSTADRESS: SKÖNDAL BESÖKSADRESS: EFRAIM DAHLINS VÄG 1 TEL: FAX: GÅVOGIRO: POSTADRESS: SKÖNDAL BESÖKSADRESS: HERBERT WIDMANS VÄG 7 TEL: FAX: GÅVOGIRO: mm 18 mm 16 mm 16 mm 18

19 kuvert, C5 Adressrad: Franklin Gothic Book, 6,5 punkter kuvert, S65 Adressrad: Franklin Gothic Book, 6,5 punkter sköndal sköndal 19

20 Papper Vi ska i möjligaste mån använda oss av obestruket, högvitt papper. Här finns en del att välja emellan men som exempel kan nämnas MultiDesign Original white och Scandia MultiDesign MultiDesign finns i sex kvalitéer och den vi ska använda är MultiDesign Original white. Den har en rå yta med mycket obestruken känsla. Serien finns i gramvikter från 70 till 350 gram och omfattar också kuvert. MultiDesign säljs av Papyrus. Gramvikter MultiDesign Original white: 70, 80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, och 350 gram. Gramvikter Scandia 2000: 70, 80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, och 350 gram. Scandia 2000 Scandia 2000 är ett något billigare papper än MultiDesign och är ett flitigt använt papper vilket gör att de flesta tryckerier har det på lager. Serien omfattar gramvikter från 45 till 440 gram och innehåller också i ett brett kuvertsortiment. Scandia 2000 säljs av Map Sverige. 20

21 Profilprodukter T-shirt På till exempel en T-shirt kandet fungara bra att screentrycka logotypen. Och eftersom T-shirten i detta fall är mörkgrön så ska den negativa versionen av logotypen användas. Tenniströja Snyggast på en tenniströja blir det med brodyr. Eftersom tröjan är ljus så ska i detta exempel standardutförandet av logotypen användas. Hängselbyxor Ofta kan till exempel en ficka bli ett naturligt ställe att placera logotypen på. 21

22 Herbert Widmans väg 7, Sköndal tel: Gåvogiro:

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer