Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profilmanual. Regelverk för kommunikation"

Transkript

1 Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation

2 Innehåll grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding AB 26 Kuvert 28 Adressetiketter 30 Pressrelease 32 digitalt E-post signatur 36 PowerPoint 38 övrigt Annonser 42 Fasadskyltar 44 Rollup 46 Varför ska vi ha en profilmanual? Helhet, tydlighet utåt, intern och extern identitet, igenkänning, konsekvent avsändare och image är några svar på den frågan. Det är viktigt att våra kunder och patienter tydligt uppfattar vem de har att göra med. Genom en samlad bild av oss stärker vi vårt varumärke och konkurrenskraft. Detta är extra viktigt när vi nu är i en expansiv fas, där flera företag ska införlivas i en gemensam koncern under ett gemensamt varumärke. En förutsättning är att alla följer manualens riktlinjer. Då blir vi lättare att känna igen med en tydlig identitet och får därmed större genomslag. Vi har underlättat för dig genom att skapa ett antal färdiga mallar på visitkort, brevpapper, signaturer, power point med mera som du kan ladda ner från hemsidan. I det fall du vill göra något eget material har du manualen till din hjälp. Här hittar du vilka typsnitt, färger och grafiska element som du får använda dig av och hur de ska appliceras på olika enheter. ladda ner Logotyp & mallar 48 Har du frågor eller behöver hjälp med något kring manualen, kontakta Roxx Communication Group, Jens Lindström eller tel juli 2010

3 4 Grund Logotyp Färgpalett Typografi Bård Payoff Symbol Våg

4 Utseende Logotyp 6 7 Utseende Frizon Färg Inventerad (vit) SvartVit (Alltid 100% svart) Minimistorlek Ej tillåtet Fritt utrymme Minimistorlek Typsnittet Myriad Pro Bold (versaler) Logotypens bredd......fritt utrymme 3 cm Vingar Eskulapstav Det får inte ligga något alldeles intill logon och konkurrera om dess utrymme. En bra tumregel är att avståndet runt logotypen ska vara minst lika stort som hela logotypens bredd. I fallet ovan 4 cm. För att inte förlora läsbarheten i logotypen får den aldrig vara mindre än 3 cm. Logotypens uppbyggnad Typsnittet Myriad Pro Regular Ej tillåtet Logotypens uppbyggnad består av stiliserade vingar, som givetvis symboliserar flyg. Centrerad mellan vingarna är eskulapstaven, en gammal symbol för läkekonst. Tillsammans gör dessa båda symboler att man snabbt förstår verksamhetens kärna. Under logotypen skriver vi företagsnamnet som ovan. Vi har valt bort det regelrätta mellanslaget mellan Air och Ambulance som eftergift åt svensk skrivtradition. Logotypen binds ihop av förkortningen ovanför staven. Färgerna är rött, en traditionell färg inom akutvård som också är en stark signalfärg och blått, som för tankarna till himmel och som ofta symboliserar trygghet, ordning och kompetens. De kontrasterar bra mot varandra och uppfattas tydligt. Scandinavian MediCopter Groupmember of Scandinavian AirAmbulance Byta färg på logotypen. Förvränga logotypen. Använda andra varianter. Ladda ner logotypen här Svensk FlygAmbulans Groupmember of Scandinavian AirAmbulance

5 Färgpalett 8 Färgpalett Profilens grundfärger består av rött och blått från logotypen. Färgerna är rött, en traditionell färg inom akutvård som också är en stark signalfärg och blått, som för tankarna till himmel och som ofta symboliserar trygghet, ordning och kompetens. De kontrasterar bra mot varandra och uppfattas tydligt. Beigt är komplementfärg som används i sammanhang av underordnad betydelse, se exempelvis avsnitt pressrelease. 9 Färger PMS 185 U/C CMYK RGB Den röda färgen är huvudfärg i :s profil. Den används till rubriker och även till balken. PMS 300 U/C CMYK RGB Den blå färgen används i huvudsak i logotypen. CMYK RGB Den beiga färgen är komplement till den röda och blå färgen. PMS står för pantone matching system och används som dekorfärg i tryck. CMYK står för cyan, magenta, yellow och key color (svart). används till fyrfärgstryck. RGB står för rött, grönt och blått. används i digitala sammanhang som t ex powerpoint och på internet.

6 Typografi 10 Typsnitt Exempel Typografi Typografi innefattar läran om hur bokstäver uppfattas. Vilket typsnitt som används är viktigt i och med att det bär upp nästan all kommunikation. För en ovan kan det tyckas vara små skillnader mellan typsnitt, men de har stor betydelse för intrycket. Huvudtypsnittet är Myrial Pro, som har hög läsbarhet och ger ett seriöst men mjukt intryck. Det har en karaktär som passar verksamheten. Du kan använda Myriad Pro Bold (fet) för rubriker och Myriad Pro Regular för brödtext i broschyrer och annonser med mera. I längre brödtexter, till exempel tidningar och nyhetsbrev, ersätts Myriad Pro Regular med Documenta, som är ett modernt antikvatypsnitt med hög läsbarhet och som ofta används i dagstidningar. 11 Myriad Pro Bold Används i rubriker, rubriker är alltid röda. abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ! #%&? Myriad Pro Regular Används i brödtext i t ex broschyrer, annonser m.m. abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ! #%&? Rubriker i Myriad Pro Bold skrivs alltid i rött. När Myriad Pro inte kan använda ersätts det med Arial. Documenta ersätts med Times. Documenta Används i längre brödtexter som t ex tidningar. abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ! #%&?

7 Address Östersund Lugnviksvägen 3, SE Östersund, Sweden Telephone +46 (0) Head Office P.O. Box 120, SE Arlanda, Sweden Telephone +46 (0) Org. nr Address Frösö Park, Byggnad 89, Frösön, Sweden Telephone +46 (0) Fax +46 (0) Address Östersund Lugnviksvägen 3, SE Östersund, Sweden Telephone +46 (0) Head Office P.O. Box 120, SE Arlanda, Sweden Telephone +46 (0) Org. nr Bård 12 Bården skapar helhet Den röda bården i vänsterkant är den viktigaste komponenten i vår profil, tillsammans med logotypen, på så sätt att den uppfattas mycket tydligt. Den ger en snabb igenkänning med sin enkla, tydliga form och den binder ihop de olika komponenterna i profilen, från brevpapper, annonser till broschyrer. Bredden anpassas proportionerligt efter sammanhanget. Regeln är att bården aldrig får vara större än en fjärdedel av ytan. 13 Användning Exempel pressrelease Guercinibh etummy num quam dori Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullumsan ullam, sis at. Velis aliquat at alit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut acidunt lore feummy nonsequi eu feugiam, veliquat.aliquat uercincipit adit wis dion utat autpatio commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo loborpe rilit, quis adion ullan hent wismodit, sum veliquisl ipisl irit praesse nismodit numsan ut in henim del ea commolu ptatum quisl eu feu feugiat. Ut prat, quat ea faci bla al Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullumsan ullam, sis at. Velis aliquat at alit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut acidunt lore feummy nonsequi eu feugiam, veliquat.aliquat uercincipit adit wis dion utat autpatio commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo loborpe rilit, quis adion ullan hent wismodit, sum veliquisl ipisl irit praesse nismodit numsan ut in henim del ea commolu ptatum quisl eu feu feugiat. Ut prat, quat ea faci bla al Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullumsan ullam, sis at. Velis aliquat at alit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut acidunt lore feummy nonsequi eu feugiam, veliquat.aliquat uercincipit adit wis dion utat autpatio commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo loborpe rilit, quis adion ullan hent wismodit, sum veliquisl ipisl irit praesse nismodit numsan ut in henim del ea commolu ptatum quisl eu feu feugiat. Ut prat, quat ea faci bla aliquam, sum do ese et vel ex eugiam, sum illa am in volor autat. Equipit ing exer suscidu ipsustie magnibh er ipis num in volor autat. Equipit ing exer suscidu ipsustie magnibh er ipis commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo in henim del ea commolu ptatum quisl Bården måste alltid vara röd. Enda undantaget är när trycksaken är i svart-vit. Exempel i färg Exempel i svart/vit Exempel på användningsområden Agneta Karlfeldt Chefsjuksköterska Chief flight nurse fixed wing Mobile +46 (0) Website Address P.O. Box 120, SE Arlanda, Sweden Visitkort Tid är Li v Scandinavian Air Ambulance söker Flygtekniker Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ule corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euisslumsm do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullum modit at. Ut at. Ut acilit lorperos modit at. Ut at. Ut acilit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut aci ero exero consed mo Mer om Scandinavian Air Ambulance Ud mod et voleniam iustis nonse Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip es modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er corperc illuptat, sendipit luptatue faci Adress Frösö Park, Byggnad 89, Frösön, Sweden Telefon Fax E-post Platsannons Broschyr Brevpapper

8 Payoff 14 Utseende Exempel Liv Tid är Liv Tid är 15 Färg Inventerad (vit) Payoff:en beskriver essensen av vår verksamhet Payoff:en visar meningen med vår verksamhet och är lätt att förstå. Den använder vi som förstärkning till logotypen i vissa sammanhang. Det kan till exempel vara på broschyrer, annonser, skyltar och så vidare. Typsnitten bryter av mot övriga profilen för att markera dess särställning som payoff. Observera att payoff:en aldrig får användas ensam, utan endast tillsammans med logotypen, med ett miniavstånd motsvarande två logotyper, gärna större. Se exempel nedan. Exempel på användningsområden Liv Tid är Tid är Liv Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ule corperc illuptat, sendipit l Adress Box Arlanda Telefon Hemsida Annons Broschyr

9 Symbol Utseende Exempel Del av logotypen som grafiskt element Logotypen går även att använda som grafiskt element. Som sådan får den endast användas inventerad (vit) mot enfärgad röd, blå eller svart (svartvit) bakgrund. Den ska vara utfallande, d.v.s. beskuren i vänsterkant och med 15 graders lutning. Företagsnamnet ska inte finnas med i detta sammanhang. Detta är ett grafiskt element som endast ska användas varsamt och i noga utvalda sammanhang. Det kan till exempel passa på broschyrbaksidor, profilkläder och gåvor. Exempel på användningsområden Väkommen till seminarie Bore consequat wis eum quamet utetumsan volutat.tet aliquamet lortisis augait velit Fredagen den 7 juni kl sv/vit folder Oreet velenis modionummy Equis autat vet venim alis delenibh essequatum zzrit dnim alis delenibh essequatum zzrit d Address Frösö Park, Byggnad Frösön, Sweden Telefon Fax E-post Hemsida Inbjudan Baksida på visitkort Baksida på mapp

10 Våg 18 Våg Vågen ger en neutral bakgrund till logotypen på ett snyggt och enkelt sätt. Formen är mjuk och leder tankarna till en vinge. Den förekommer till exempel i annonser och på broschyrer. Utseende Exempel Exempel på användningsområden Liv Tid är Tid är Liv Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ule corperc illuptat, sendipit l Adress Box Arlanda Telefon Hemsida Förstasida på broschyr Imageannons

11 Korrespondens 20 Visitkort Brevpapper Brevpapper Holding AB Kuvert Pressrelease

12 Visitkort Utseende Storlek Papper 5 mm 5 mm Agneta Karlfeldt Chefsjuksköterska Chief flight nurse fixed wing Myriad Pro Bold 10 punkter Myriad Pro Regular 8 punkter Mobile +46 (0) Website Address P.O. Box 120, SE Arlanda, Sweden Visitkort framsida 8 mm Myriad Pro Regular och Myriad Pro Bold 7/8,5 punkter 45 mm 7 mm Mått: 90x55 mm Papper: 300g Myriad Pro Regular 11 punkter 7 mm Visitkort baksida

13 Brevpapper mm mm A4 10 mm Mått: 210x297 mm Papper: 80-90g Vattenstämpel Linje 0,5 punkter Kontaktuppgifter Myriad Pro Bold Myriad Pro Regular 6 punkter Address Östersund Lugnviksvägen 3, SE Östersund, Sweden Telephone +46 (0) Head Office P.O. Box 120, SE Arlanda, Sweden Telephone +46 (0) Org. nr mm Ladda ner brevpapper-mall i word på

14 Brevpapper Holding AB Brevpapper Holding AB Förutom -brevpappret och MediCopter-brevpappret. Det som skiljer Holdingbrevpappret från MediCopter-brevpappret är att namnet Scandianavian AirAmbulance Holding AB är skrivet med versaler i blått två punkter större än övriga kontaktuppgifter. A4 12 mm 12 mm 10 mm Mått: 210x297 mm Papper: 80-90g Vattenstämpel Linje 0,5 punkter Kontaktuppgifter Myriad Pro Regular versaler 8 punkter i blått Myriad Pro Bold 6 punkter Myriad Pro Regular 6 punkter Scandinavian air ambulance holding ab Address P. o. box 120, Se arlanda, Sweden Telephone +46 (0) Org. nr mm Ladda ner brevpapper-mall i word på

15 Kuvert 28 Kuvert Kuverten är enkelt utformade och följer profilen när det gäller bård, logotyp och adress. Kuverten finns i C4 och C5 storlekar. 29 C4 C5 Box 120, Arlanda, Sweden C4 Kuvert, 324x269 mm Box 120, Arlanda, Sweden C5 Kuvert, 229x196 mm

16 östersund Address Lugnviksvägen 3, se östersund, sweden Telephone +46 (0) Webb Address Lugnviksvägen 3, Se östersund, Sweden Telephone +46 (0) Webb Adressetikett Adressetikett På kuverten står det adress till huvudkontoret på Arlanda. Vill man ändå ha med sin basadress när man skickar brev så finns det adressetiketter med respektive basadress på. Genom att använda adressetiketter så förlänger man även livslängden på kuverten med tanke på adressändringar som kan uppstå. Givetvis kan man använda adressetiketten på paket och andra försändelser. Utseende Exempel Utrymme för adress Kontaktuppgifter för respektive bas. Samma utforming av typografi som på brevpappren. östersund Address Lugnviksvägen 3, SE Östersund, Sweden Telephone +46 (0) Webb Exempel på användningsområden Agneta Karlfeldt Krusbärsvägen Umeå Agneta Karlfeldt Krusbärsvägen Umeå östersund Fördelen med adressetiketter är att man kan använda dom på helt vita kuvert men ändå få en tydlig avsändare och en del av profilen med på kuvertet. Box 120, Arlanda, Sweden Exempel på C4-kuvert med adressetikett.

17 Pressrelease Pressrelease Pressreleasen ska tydligt signalera att en seriös aktör är avsändare. Vi använder brevpappret som grund, men har frihet att komplettera med imagebild i övre högra hörnet, ovanför rubriken. Denna bild ska inte förväxlas med de bilder som hör till innehållet i pressreleasen. De bifogas som vanligt. Utseende Exempel 12 mm 30 mm 30 mm Utfallande bild i övre högra hörnet Pressrelease Myriad Pro Bold (versaler) 25 punkter pressrelease Guercinibh etummy num quam dori Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullumsan ullam, sis at. Velis aliquat at alit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut acidunt lore feummy nonsequi eu feugiam, veliquat.aliquat uercincipit adit wis dion utat autpatio commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo loborpe rilit, quis adion ullan hent wismodit, sum veliquisl ipisl irit praesse nismodit numsan ut in henim del ea commolu ptatum quisl eu feu feugiat. Ut prat, quat ea faci bla al Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullumsan ullam, sis at. Velis aliquat at alit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut acidunt lore feummy nonsequi eu feugiam, veliquat.aliquat uercincipit adit wis dion utat autpatio commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo loborpe rilit, quis adion ullan hent wismodit, sum veliquisl ipisl irit praesse nismodit numsan ut in henim del ea commolu ptatum quisl eu feu feugiat. Ut prat, quat ea faci bla al Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullumsan ullam, sis at. Velis aliquat at alit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut acidunt lore feummy nonsequi eu feugiam, veliquat.aliquat uercincipit adit wis dion utat autpatio commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo loborpe rilit, quis adion ullan hent wismodit, sum veliquisl ipisl irit praesse nismodit numsan ut in henim del ea commolu ptatum quisl Rubrik Myriad Pro Bold 25 punkter Brödtext Myriad Pro Regular 9/12 punkter Mellanrubrik Myriad Pro Bold 9/12 punkter eu feu feugiat. Ut prat, quat ea faci bla aliquam, sum do ese et vel ex eugiam, sum illa am in volor autat. Equipit ing exer suscidu ipsustie magnibh er ipis num in volor autat. Equipit ing exer suscidu ipsustie magnibh er ipis commy nulput ilit autpatie digna feugue con exer autatie dolum ilis et illaoreet, suscin henim aut lummy nim venismo in henim del ea commolu ptatum quisl Address P.O. Box 120, SE Arlanda, Sweden Telephone +46 (0) Fax +46 (0)

18 Digitalt E-postsignatur PowerPoint 34 35

19 E-post - signatur 36 E-postsignatur E-postsignaturen är en av de mest använda och därför är det också viktigt att alla på företaget följer den och inte laborerar med egna varianter. Grafiska element, som logotypen, har vi undvikit i e-postsignaturen eftersom de måste bifogas som ett separat element, vilket kan leda till irritation hos mottagaren. Signaturen ska utformas som nedan. 37 Utseende Ladda ner Hej Odigna conummy nullandre magnim deliquam ipit lan ullamco nsenis am, quis nonsenis eril iriusci et, consendre tat. Odigna conummy nullandre magnim deliquam ipit lan ullamco nsenis am, quis nonsenis eril iriusci et, consendre tat. Accummolobor si. Uscincinim Agneta Karlfeldt Chefsjuksköterska Cheif flight nurse fixed wing Telephone +46(0) Mobile +46(0) Address P.O. Box Arlanda är med sina åtta baser, som är spridda över hela Sverige, en av Nordens största ambulansflyg och ambulanshelikopterföretag. opererar med eget flygtillstånd, Aircraft Operating Certificate (AOC). Läs mer på Agneta Karlfeldt Chefsjuksköterska Cheif flight nurse fixed wing Telephone +46(0) Mobile +46(0) Address P.O. Box Arlanda är med sina åtta baser, som är spridda över hela Sverige, en av Nordens största ambulansflyg och ambulanshelikopterföretag. opererar med eget flygtillstånd, Aircraft Operating Certificate (AOC). Läs mer på Ladda ner signaturen på

20 PowerPoint Bild i övre högra hörnet Utseende Exempel Rubrik vänsterjusterad (Myriad Pro Bold) Onulla feugue voluptat aut alis essim Del dolorem verosto consed tisim ipsum dolor dolenisi. Im quam adignisl ulput delessim quametum zzriuscilit ing et velit wis adit nim alit, sum uertin ulput aliquatumsan hendionse mod mini- aliquatumsan hendionse mod miniam in eugue sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem vel irit nullamcortin ulput aliquatumonsenim del am in eug aliquatumsan hendionse mod miniam verosto consedel dolorem verosto consed tisim iriure magna commodiat hendionse moonsenim in eugue uequatumsan hendionse mod miniam ipsum dolor sim dionorem verosto consedel del iriure magna commodiatd miniam in eugue in eug aliquatumsan hendionse mod miniam in dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim metue vero do dolumsandre dolore ea faccum eugue uertin ulput aliquatumsan hendionse mod dionorem verosto consedel dolorem verosto dolenisi. Im quam adignisl ulput delessim quametum zzriuscilit ing et velit wis adit nim alit, sum nia vel irit nullamcortin ulput aliquatumsan hen- miniam in eug aliquatumsan hendionse mod mi- consed tisim ipsum dolor sim diononsedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim vel irit nullamcotum zzriuscilit ing et velit wis adit dionse mod m in eugue zzriuscilit ing et velit wis dionsenim del iriure magna commodiat ut lor nim alit, sum vel irit nullamcortin ulputquatumsan hendionse mod miniam in eug aliquatumsan hendionseonseatumsan hendionse mod miniam adit nim alit, sum vel irit nullamcortin ulput aliqan sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure hendionse mod miniam in eugue uertin ulput in eug aliquatumsan hendionse mod miniam in magna cd tisim ipsum dolor sim dionsenim del aliquatumsan hendionse mod miniam in eug eugue uertin ulput aliquatumsan hendionse mod iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq aliquatumsan hendionse mod miniam in eugue miniam in eug aliquatumsan hendionse mod uametue vero do dolumsandre dolore ea faccum uequatumsan hendionse mod miniam in eug miniam in eugue ue Upp till 3 spalter med brödtext vänsterjusterad (Myriad Pro Regular) Exempel med bild och text Onulla feugue voluptat aut alis essim Del dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del doloredel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto condel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del doloredel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim dedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del doloredel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim dedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del doloredel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim desedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionsenim del iriure magna commodiat ut lor sim zzriust inciliq ua Del dolorem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consem verosto corem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionorem verosto consedel dolorem verosto consed tisim ipsum dolor sim dionorem verosto consedel dolorem verosto consed faccum dolenisi. Im quam adignisl ulput delessim quametum zzriuscilit ing et commodiat hendionse moonsenim del iriure magna commodiatd miniam in eugue metue vero do dolumsandre dolore ea faccum dolenisi. Im qua ea faccum dolenisi. Im quam ea faccum dolenisi. Im quam m adignisl ulput delessim quametum zzriuscilit ing et velit wis adit nim alit, sum vel irit nullamcortin ulput aliquatumsan hendionse mod miniam in eug aliquatumsan hendionse mod miniam in eugue ue Exempel enbart text Ladda ner PP-mallen på

21 40 41 Övrigt Annonser Fasadskyltar Rollup

22 Annonser 42 Liv Tid är 43 Platsannons Imageannons Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ule corperc illuptat, sendipit l Adress Box Arlanda Telefon Hemsida Scandinavian Air Ambulance söker Flygtekniker Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ule corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euisslumsm do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ullum modit at. Ut at. Ut acilit lorperos modit at. Ut at. Ut acilit lorperos ero exero consed mod modit at. Ut at. Ut aci ero exero consed mo Mer om Scandinavian Air Ambulance Ud mod et voleniam iustis nonse Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip es modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er corperc illuptat, sendipit luptatue faci Adress Frösö Park, Byggnad 89, Frösön, Sweden Telefon Fax E-post Imageannons Platsannons Tid är Liv m do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ule corperc illuptat, sendipit l Adress Frösö Park, Byggnad 89, Frösön, Sweden Telefon Hemsida Tid är Liv Ud mod et voleniam iustis nonse corperc illuptat, sendipit luptatue facip enim do dit eu feuipis modolum init, quam in ex euissim do odio dolore magna feuisissim alis ametuer cidunt alit ut nibh er accumsan ut ule corperc illuptat, sendipit l Adress Box Arlanda Telefon Hemsida Svart-vit annons Annonser Annonser byggs upp med hjälp av profilmanualens olika element beroende på annonsens storlek och syfte. Imageannons

23 Fasadskyltar Entré Välkommen Välkommen till 50x50 cm 50x50 cm Entré Hangar 50x50 cm Frösön Fasadskyltar Fasadskyltarna kan kompletteras med ortsnamn, hänvisning och Välkommen till enligt exemplen ovan. För enkelhetens skull är komplementen i svart.

24 Rollup 46 Liv Perfekt vid mässor Tid är Roll up, affischer med mera byggs upp med hjälp av profilmanualens olika element beroende på syfte. Utseende Luleå Lycksele Umeå Östersund Uppsala Stockholm Göteborg Visby Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag n Vi opererar helikoptrarna på Scandinavian MediCopters tillstånd. n Ambulansflyg och helikoptrar över hela Sverige. n Jetambulansflyg för längre transporter i Norden/Europa. n Nära samarbete med Sveriges ledande sjukhus. n Varje år ökar patienttransporterna i luften snart 8000/år. n Hög kompetens i flygmedicin. n Ny miljövänlig flyg- och helikopterflotta. SA A 47

25 Ladda ner 48 På hemsidan kan du ladda ner Logotyp och mallar 49 Logotyp Brevpapper För att enkelt få tag i logotyper och mallar så finns de för nedladdning på hemsidan. Gå in på och där kan du ladda ner följande: PowerPoint E-postsignatur Logotyp paket 1 för skärm jpeg-fil png-fil wmf-fil Logotyp paket 2 för tryck Vektoriserad EPS-fil i CMYK Vektoriserad EPS-fil i PMS Vektoriserad EPS-fil i sv/v Det här logotyp-paketet innehåller logotyper för användning på skärm och utskrifter, såsom PowerPoint, Word och Excel. Det här logotyp-paketet innehåller logotyper för proffessionell användning, såsom broschyrer, annonser och skyltar. Brevpapper som wordmall PowerPoint-mall Mall på brevpapper i Microsoft Word. PowerPoint-mall. E-post signatur Mall på E-postsignatur. Ladda ner det du behöver på

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

grafisk manual POSTEN ÅLAND AB

grafisk manual POSTEN ÅLAND AB grafisk manual POSTEN ÅLAND AB GRAFISK MANUAL posten.ax å LOGOTYP Postens logotyp : Logotypens användning :2 Hemsidesadress :5 Användning av logotypens symbol :6 FÄRGER 2 Logotypens färger 2: Webben 2:2

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012 Grafiska riktlinjer och rutiner Mars 2012 Innehållsförteckning Inledning...4 DARE-projektet är huvudavsändare...5 Projektpart är avsändare - DARE finansierar...6 Projektpart är avsändare - DARE har tidigare

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer