Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009"

Transkript

1 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009

2 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet 5 Logotypen 6 Logotypens varianter 7 Logotypens frizon, storlekar 8 Logotypens placering 9 Färgskala 10 Färgad bakgrund 1 11 Färgad bakgrund 2 12 Typsnitt för tryck 1 Primär typografi 13 Typsnitt för tryck 2 Sekundär typografi 14 Typsnitt för Office Applikationer/exempel 15 Kontorsmaterial 16 Rapporter/trycksaker 17 Trycksaker med bild 18 Affischer/flyers/inbjudningar 1 19 Affischer/flyers/inbjudningar 2 20 Roll-ups/utställningsmaterial 21 Annonser 22 Frågor och kontakt

3 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Inledning I denna manual sammanfattas Stockholms universitets studentkårs visuella identitet. Att förvalta Stockholms universitets studentkårs varumärke Den visuella identitetens uppgift Vår visuella identitet är ett verktyg för att profilera Stockholms universitets studentkår som en professionell, modern och kompetent medlemsorganisation. Den särskiljer oss och knyter band till våra medlemmar. Den lyfter fram en driven och ambitiös organisation som alltid har sina medlemmars väl i fokus. Den visuella identiteten ger styrka åt Stockholms universitets studentkårs varumärke bland såväl medlemmar, samarbetspartners som i övriga samhället. Vem ska använda manualen? Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Stockholms universitets studentkår. Manualen är till för att underlätta arbete med trycksaker och marknadsföring samt ett stöd för externa byråer, formgivare och tryckerier. Kommunikationsenheten på Stockholms universitets studentkår September 2009 I vår visuella identitet ingår logotyp, typografi, en begränsad färgpalett, och ett flertal grafiska ut tryck. Genom att utnyttja alla delar bygger vi ständigt en starkare identitet och ett starkare varumärke för studentkåren.

4 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Grundelementen det som bygger en visuell identitet En visuell identitet innehåller ett givet antal byggstenar, som vi kallar grundelement. Ju fler grundelement som används, desto starkare blir det visuella språket och avsändarens tydlighet ökar. Vi räknar sex grundelement: Det viktigaste grundelementet är namnet, som visualiseras i en logotyp. Logotypen kan bestå av endast en ordbild, eller en ordbild kopplad till en symbol eller ett sigill. Typsnitten har som huvudsaklig uppgift att vara läsbara, men är också identitetsbyggare. De delas in i typsnitt för tryck resp. digitala tillämpningar. Färgerna i färgpaletten är framtagna för att skapa styrka och konsekvens i kommunikationen. De ska användas som signaler men också skapa känslor och igenkänning. De förekommer som primära och sekundära färger. Den grafiska hierarkin, hur logotypen förhåller sig till övriga typografiska nivåer i organisationen är det fjärde grundelement. Det här systemet har ofta sin utgångspunkt i en så kallad grid, ett rutnät som tjänar som stöd för både text- och bildplacering. Ett grafiskt element, ibland kallat det femte elementet, kan användas för att ytterligare särskilja organisationen. Bildspråket, hur man använder bilder i kommunikationen, är det sista grundelementet. En konsekvent bildanvändning stärker identiteten. På följande sidor hittar du alla de element som ingår i vår visuella identitet samt information om vilka format och material vi ska använda oss av i tryck.

5 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Logotypen Stockholms universitets studentkårs logotyp består av ett sigill och en förtydligande ordbild. Logotypen är den yttersta bäraren av vår visuella identitet, vårt varumärke. Den ska alltid användas när Stockholms universitets studentkår är avsändare. Logotypen förekommer i olika versioner. I sigillet återges: Lagerkrans SUS statliga uppdrag att verka för en hög utbildningskvalitet i akademin. St:Erik Stockholms skyddhelgen, och en påminnelse om våra 125 år av verksamhet i Sveriges huvudstad. Huvudlogotyp Ugglan Symboliserar empiri, lärdom och en verksamhet byggd på en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet. Runt sigillet löper en så kallad sigillomskrift.

6 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Logotypens varianter Logotypen är i sitt grundutförande tvåfärgad, med svart ord bild och blått sigill. En variant har svart text och grått sigill. Den används vid högtidliga tillfällen, den gråa färgen kan även återges i folierad silverfärg. För enfärgstryck används en helt svart version. Dessa benämns positiva logotyper och används främst på vit eller ljus botten. De negativa varianterna används på mörk, färgad botten och har alltid en vit ordbild samt sigill i blå, grå och vit färg. Negativ/blå Negativ/grå Positiv/grå Positiv Negativ

7 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Logotypens frizon och minsta storlek Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt. För att förhindra att andra grafiska element placeras för nära finns en frizon. Frizonen definierar det minsta avståndet inom vilket inga andra element får placeras. Frizonen kan vara större än angivna mått. Frizonen baseras på en kvadrat som utgörs av en tredjedel av sigillets höjd. Kvadraten benämns X och är proportionell. Logotypens minsta storlek är 23 mm bred. Används endast i undantagsfall.

8 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Logotypens placering För att skapa en enhetlig och tydlig avsändare ska logotypen alltid placeras på ett givet sätt på trycksaker och i layout. Logotypen ska i mesta möjliga mån placeras i det övre högra hörnet. Placeringen följer den grid (det proportionella rutnät) som utgår från kvadraten av en tredjedel av sigillets höjd benämnt X. Avstånden till tryckytans begränsning i överkant är 1 X. Avståndet från logotypens högerkant till tryckytans begränsning vid placering i sidled är 2 X. Alternativ placering Logotypen kan även i vissa undantagsfall placeras med följande avstånd mot tryckytans begränsning; 1 X i överkant och 1 X avstånd till höger om logotypen. Detta är endast aktuellt på smala stående format som till exempel roll-ups, visitkort och bokmärken.

9 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Färgskala De färger som används i Stockholms universitets studentkår är klara och starka. Vi tror att vår målgrupp känner igen sig och attraheras av en modig och kraftfull färgskala. De primära färgerna är en kall röd och en grå färg. De används främst i övergripande kårinformation. Pantone: 234 M CMYK: C 25, M 85, Y 0, K 0 RGB: R 166, G 38, B 112 NCS: S 3055-R30B RAL: 350, 40, 45 Pantone: Cool Gray 4 M CMYK: C 26, M 19, Y 19, K 0 RGB: R 192, G 192, B 192 NCS: S 2002-R50B RAL: 8000 De sekundära färgerna är framtagna för att fungera i applikationer som bakgrunder, tonplattor, diagram och grafiska accenter. En grundregel är att inte blanda fler än två färger i samma trycksak eller digitala tillämpning. Färgerna bör inte heller rastreras, eftersom intrycket av signalfärgerna då blir matta och livlösa. Pantone: 377 M CMYK: C 57, M 17, Y 100, K 0 RGB: R 120, G 152, B 35 Pantone: 7508 M CMYK: C 5, M 20, Y 45, K 0 RGB: R 227, G 189, B 139 Pantone: Cool Gray 9 M CMYK: C 50, M 41, Y 35, K 0 RGB: R 136, G 137, B 141 Pantone: 639 M CMYK: C 85, M 15, Y 0, K 0 RGB: R 0, G 152, B 205 Pantone: 138 M CMYK: C 00, M 50, Y 90, K 0 RGB: R 227, G 124, B 0

10 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Färgad bakgrund 1 Logotypen kan placeras på färgade tonplattor enligt exemplen. Här visas möjliga kombinationer för användning av den positiva logotypen, med svart ordbild. Huvudlogotyp mot ljusgrå bakgrund Huvudlogotyp mot sandfärgad bakgrund

11 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Färgad bakgrund 2 Logotypen kan placeras på färgade tonplattor ur de primära och sekundära färgerna enligt exemplen. Här visas möjliga kombinationer för logotyp med negativ, vit ordbild. Negativ/grå logotyp mot cerise bakgrund Negativ/blå logotyp mot ljusblå bakgrund Negativ/blå logotyp mot grön bakgrund Negativ/blå logotyp mot orange bakgrund Negativ/blå logotyp mot ljusgrå bakgrund Negativ/blå logotyp mot mörkgrå bakgrund

12 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Typsnitt för tryck 1 Typsnitten är viktiga bärare av vår visuella identitet. Typsnitten är valda för att skapa tydlighet och vara lätta att läsa. När alla använder samma typsnitt ger det en samlad och konsekvent bild av vår organisation. Dessutom blir det enklare ett producera material. The Sans av Luc de Groot är en så kallad sanserif med humanistisk form, dess former kan kopplas till handens skrivrörelser. The Sans Plain ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX abcdefghijklmnopqrstuvwxyz The Sans används främst i rubriker, ingresser och kortare texter. Beställa typsnitt The Sans kan beställas från Tänk på att typsnitt är upphovsrättsligt skyddade. Underleverantörer och tryckerier måste köpa egna typsnittslicenser. The Sans Semi Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

13 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Typsnitt för tryck 2 The Serif av Luc de Groot är en så kallad slabserif med kraftigt betonade seriffer (klackar). Typsnittet är framtaget för att harmonisera med The Sans och används främst i längre löpande texter. Beställa typsnitt The Serif kan beställas från Tänk på att typsnitt är upphovsrättsligt skyddade. Underleverantörer och tryckerier måste köpa egna typsnittslicenser. The Serif ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 16/18 10/12 An ut alit velesto ephui bla et alis erostin veros nonsequat outat lorperit augait essent nisl iustrud magnim dolorem dolent nos alit ipis nulluptatie te min eu faccum vel inaero duis nit la facip et, quis ad etue minci tet atue po od esse mo odel ilis adit loreet venisi. Feuguer am, veliqua conseq uismod minim velit lore te tie tio etue feu hoci ex enis dolor iureet ut aliquat. Ent nulputpat alit wis amet amet Minim velit lore pie tio apue feu hoci ex ehnis do lor iureet ut aliquat. Ent nulputpat alit wis amet amet nis nonsed tincduisim justo delobor ipsum sustiscilit essi. Rem nos digna conulla facil imh venit, velit eum dionsendiam augait dolenim et, con ut veniam in velesto euis at laorer augait, co nse tat illa commod magnibh ea commy ip tetue 8/10 Rem nos digna conulla facil imh venit, velit eum dionsende am augait dolenim et, con ut veniam in velesto euis at laorer augait, co nse tat illa comhod magnibh ea commy nonsed i tetue. On ut alit velesto ephui bla et alis erostin veros none sequat outat lorperit augait essent nisl iustrud magnim deil lorem dolent nos alit epis noll uptatie te min eu faccum vel

14 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Typsnitt för Office De typsnitt vi använder i vår interna vardagskommuniktion, i digitala mallar heter Tahoma och Georgia. Tahoma används främst för rubriker medan Georgia används i löpande text. Dessa typsnitt är båda standardtypsnitt i Microsoft Office-paketet. Rubrik Tahoma ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Brödtext Georgia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

15 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Applikationer All kommunikation internt och externt ska bära vår identitet. Genom att alltid följa de grafiska riktlinjerna bidrar vi också till att göra vårt varumärke mer känt. Här finner du antal applikationer såsom korrespondensmaterial, rapporter och broschyrer. Korrespondensmaterial För att vår organisation ska framstå så tydlig som möjligt och skapa de associationer vi vill förmedla, är det viktigt att vi arbetar med en genomtänkt och tydlig form på allt vårt material. Det gäller i all extern och intern kommunikation. Här visas ett urval av SUS korrespondensmaterial. Korrespondensmaterial Uppdateras när mallen är klar. Datum SUS Dnr 22-44/2008 Handläggare Namn Namnsson Rubrik 1 Ert datum Er beteckning Pangea design AB Att: Förnamn Efternamn Stadsgården 6, 8 tr Stockholm Acil dolor sed tatuercincip et, quis acipsummy nibh etuercilis auguercilluhhajt blum ipit la fe ugue ver suscil dolobor perilisl iurer se velisl ute modionsequam iniatue consecte velisl ea corercipit lam acipsum inim ipiscinit volore con ver in hendrem veliquat utationum eu feugue endiam atue magna alis atie ver at. Cum dolore eraesequisim ipisl ipit nis eliquis ea feuis euip ex euipit aliquis do dio od. Patue doluptat, quismod eugait prat autat lam nos ex eumsandit duissequat. Ut augiamet ullam iril et vero odoloreros dolore venit nim dolortie min velessent praestrud do odiamcorem enibh exer suscilit lor sequat lortinim ilit illan voloreet nos augait utpatum nos niam niscip et prat volortinim verit laore faci ea consent lore modipit nulla at. Ommolore venis ad ero odignis ero dui eriustis do con essed magnis eril ut ullumsan henim dionsectet vullute tuerili quatem et, vero odiam, conulputpat augiam, venim nit lor sis acipis aut am ipisl ut alisl doloboreet verostie delent dolorem vel iustrud ex eu facilit volortinim verit laore faci. Rubrik 2 Od tem quamet iriliquatie modipis exeraesto odigna aute dolore vel dolobore tie tatueros nonsectem il ea commy nisit am inciduisim quat, vulla adignisi. Ciliscilla accummy nonse vulla feugait luptat. Utat praesto etumsan hendit velisisl utat. Ut num vulluptate do odionsequis autpat et, quam, quam am esequip ea feugiamet ad tem nummoluptat autpat. Num eum irit iustie veliquis ea feuis euip ex euipit aliquis do dio od dolorem ip exer sectem velit lut luptat. Endre feum zzriure erit wis nullam veniscipit wisl ero od dit inis nim ing exer tem nummoluptat autpat. Num eum irit iustie veliquis. Samira Khoshgbari Verksamhetschef studentinflytande Manager Student Governance Division Phone +46 (0) Mobile +46 (0) Stockholm University Student Union Frescativägen 14 A, Box SE Stockholm Rubrik 3 Od tem quamet iriliquatie modipis exeraesto odigna aute dolore vel dolobore tie tatueros nonsectem il ea commy nisit am inciduisim quat, vulla adignisi. Ciliscilla accummy nonse vulla feugait luptat. Utat praesto etumsan hendit velisisl utat. Ut num vulluptate do odionsequis autpat et, quam, quam am ese quip ea feugiamet ad tem nummoluptat. Stockholm University Student Union Box 50006, SE Stockholm Stockholm University Student Union Visiting address Frescativägen 14 A Box SE Stockholm Phone +46 (0) Telefax +46 (0)

16 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Applikationer Rapporter/trycksaker Här visas några exempel på hur logotyp, färg, typografi och grafiskt element samspelar. När grundelementen sätts samman bildar de en helhet en layout. Placeringen och relationerna mellan de olika grundelementen är bestämda. Färgen, typsnitten och bilder/foton placeras alltid enligt bestämda förhållanden. Stockholms universitets studentkår användar tunna linjer som grafiskt element. Dessa håller och begränsar typografin, se exempel på denna och föjlande sidor. Omslag

17 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual Applikationer Omslag Trycksaker med bild Färgen, typsnitten och bilder/ foton placeras alltid enligt bestämda förhållanden. Foto grafier kan placeras utfallande, som i exemplet til höger eller inom begränsade ytor som i det vänstra exemplet. Var alltid uppmärksam på hur fotografierna fungerar när det gäller reproducerbarhet och läsbarhet. För att kunna placera text i bilden får den inte vara rörig och mångfärgad / 22

18 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Applikationer Affisch Flyer/inbjudan Affischer/flyers bildlösning 1 Var alltid uppmärksam på hur fotografierna fungerar när det gäller reproducerbarhet och läsbarhet. Bilder i denna lösning bör ha ett samlat fokus, inte vara röriga och mångfärgade. Rubriker måste göras tydliga för bästa signaleffekt. Använd enhetliga rubrik färger som kontrasterar bra mot bildbakgrunden. Fotografier bör göras utfallande.

19 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual Applikationer Affisch / 22 Flyer/inbjudan Affischer/flyers bildlösning 2 Var alltid uppmärksam på hur fotografierna fungerar när det gäller reproducerbarhet och läsbarhet. Bilder i denna lösning kan ha mångfärgad bakgrund och dynamisk bakgrund. Rubriker måste göras tydliga för bästa signaleffekt. Använd gärna negativa, vita rubriker men undvik att placera dem på ljusa ytor. Använd enhetliga rub rik färger som kontrasterar bra mot bildbakgrunden. Fotografier bör göras ut fal lande eller inom begränsade ytor. Stockholms universitets studentkår presenterar Wednesday Pub Onsdagspub på Allhuset Fritt inträde fram till kl 21:00 Dansgolv från kl 21:30 Priser: Macka 25 kr Läsk 10 kr Öl/Cider från 19 kr Stockholms universitets studentkår presenterar Wednesday Pub Onsdagspub på Allhuset Fritt inträde fram till kl 21:00 Dansgolv från kl 21:30 Priser: Macka 25 kr Läsk 10 kr Öl/Cider från 19 kr

20 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Applikationer Roll-ups/utställningsmaterial Vi använder inte fotografier på roll-ups utan stor och tydlig negativ typografi. Se exempel på rekommenderad placering i utställningssammanhang till höger. Roll-ups och fondvägg

21 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Applikationer Annonser Här visas exempel på hur logotyp, färg, typografi, ikoner och grafiskt element samspelar i våra annonser. Till längst ner visas en profiloch en platsannons. Logotypen, färgerna, typsnitten och det grafiska elmentet placeras alltid enligt bestämda förhållanden. Annonser Stockholms universitets studentkår är Sveriges största studentkår med mer än medlemmar. Här hittar du till din studentkår VT09 Webben På vår hemsida hittar du alltid den senaste informationen, relevanta nyheter, uppdateringar och kontaktuppgifter till alla som jobbar för dig på studentkåren. Kårexpeditionen i Allhuset Från och med vecka 7 är du välkommen till oss på ordinarie öppettider: måndag fredag tisdagar t.o.m. april: även Tel: Fax: e-post: Nobelhuset Öppettider: måndag onsdag 9 16 lunch 11:30 12:30 torsdag 9 10:30 Tel: Fax: e-post: Frescativägen 14 Box 50006, Stockholm Stockholms universitets studentkår är Sveriges största studentkår med mer än medlemmar. Chefstjänsteman för strategisk utbildningspolitisk påverkan och studentinflytande Vi söker dig som vill arbetsleda SUS studieutskott med 12 heltidstjänster, utveckla vår roll som opinionsbildare och arbeta för framtidens högskola. Hela annonsen hittar du på

22 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual / 22 Frågor och kontakt Om du har frågor om designmanualen, kontakta: Carolina Hawranek Kommunikationsansvarig Stockholms universitets studentkår Tel: Mobile: Stockholms universitets studentkår /Stockholm University Student Union Besöksadress: Frescativägen 14 A Postadress: box 50006, Stockholm

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden Collector Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Tio år som uppstickare på finansmarknaden X 2008 i korthet X Detta är Collector X VD har ordet X 10-årsjubileum X Affärsidé, vision & kärnvärden X Marknad

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual

VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual VisitSwedens kommunikation om Sverige Grafisk manual Version: mars 2009 2 Innehåll Inledning Om den grafiska manualen 3 Företagsnamnet i löpande text 4 Logotyp Utformning och användning 5 Färger 6 Bakgrunder

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015 botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012 Grafiska riktlinjer och rutiner Mars 2012 Innehållsförteckning Inledning...4 DARE-projektet är huvudavsändare...5 Projektpart är avsändare - DARE finansierar...6 Projektpart är avsändare - DARE har tidigare

Läs mer