SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil"

Transkript

1 Grafisk profil

2

3 Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda den visuella identiteten i all vår kommunikation gör vi Svenska Cykelförbundet synligare och tydligare. Vi stärker samhörigheten och omvärden får en samlad bild. Denna grafiska profil är framtagen för att underlätta arbetet för formgivaren och för andra externa leverantörer samt för oss alla som arbetar på Svenska Cykelförbundet. Genom att följa den grafiska profilen säkrar vi kvaliteten på våra produkter. 3

4

5 Innehållsförteckning 1. Vårt varumärke 1.1 Inledning 1.2 Logotyp 1.3 Färger 1.4 Grafiska element 1.5 Typografi 2. Kontorstryck 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert 2.4 Korrespondenskort 2.5 Diplom 3. Annonser, broschyrer & presentationer 3.1 Annonser 3.2 Broschyrer 3.3 Powerpoint-presentation 4. Internetprofilering 4.1 Banners 5. Utställarmaterial 5.1 Mässmateriel 5.2 Banderoller och flaggor 5.3 Prispallvägg 6. SWE CUP 6.1 SWE CUP Logotyp 6.2 SWE CUP Logotyper grenar 7. Svenska Cykelförbundet 7.1 SCF Logotyp 7.2 SCF Färger 7.3 SCF Typografi 7.4 SCF Kontorstryck 7.5 SCF Diplom 7.6 SCF Powerpoint-presentation

6

7 1 Vårt varumärke 1.1 Inledning Vår visuella identitet är en viktig byggsten i Svenska Cykelförbundets varumärke. Den har till uppgift att särskilja oss och göra oss synliga i det mediala bruset. Den signalerar att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Det är viktigt att synas och höras men samtidigt vara tydlig och vara enhetlig i texter, bilder och i symboler. Ett starkt varumärke kräver ett tydligt, konsekvent och medvetet arbete där alla i organisationen drar åt samma håll. Det handlar inte bara om att ha en enhetlig grafisk profil utan om hur organisationen, dess grenar och företrädare uppfattas i alla situationer, i direktkontakt med medlemmar och omvärld eller via webbplatsen, media, trycksaker och andra kanaler. Förbundet har två produktvarumärken. Svenska Cykelförbundet som ska användas vid strikta officiella samanhang och vid kommunikation när Svenska Cykelförbundet står som avsändare. SWE Cycling som ska användas i tävlingssamanhang och är gångbar både internationellt och nationell samtidigt som det är en bra symbol för svensk cykel ute i världen. Den hjälper även till att bygga vidare på visionen Svensk Cykel Världens bästa. Vårt kommunikativa budskap ska användas tillsammans med båda våra produktvarumärken Svensk Cykel Idrotten som tar dig längre. Alla värden kan inte finnas i en grafisk profil men ett gemensamt utseende är viktigt för att bli uppfattade av omgivningen så som vi önskar. 7

8

9 1.2 Logotyp Logotypen SWE-CYCLING är ett av våra starkaste kännetecken och den avsändare som vi syns utåt med i alla sammanhang som riktar sig till våra målgrupper. Den måste alltid användas korrekt för att säkerställa den rätta bilden av oss. Grundlogotyp Negativ logotyp Används mot mörka bakgrunder Logotypens frizon Logotypen ska alltid omges av en frizon i vilken inga andra objekt eller budskap får förekomma. I och med detta hålls alltid logotypen tydlig och väl synlig. I standardutförande är denna frizon halva logotypens bredd runt om loggan. För promotionsammanhang, t ex banderoller, kläder och profilprodukter är denna frizon en fjärdedel av logotypens bredd vilket tillåter större exponering av logotypen. 100% 50% 100% 25% Frizon standard Frizon promotion 9

10 1.3 Färger Våra profilfärger är klara, starka och syns väl i vår grafiska kommunikation. Dessa kan användas till färgplattor och andra grafiska ytor där man behöver synliggöra något lite extra. Blå profilfärg Färgdefinitioner Pantone 299 Fyrfärg (CMYK). C90, M20, Y0, K0 RGB. R0, G150, B215 Gul profilfärg Färgdefinitioner Pantone 108 Fyrfärg (CMYK). C0, M5, Y100, K0 RGB. R255, G230, B40 10

11 1.4 Grafiska element Dessa illustrationer som finns i två färgställningar används för att skapa den bakgrund och den bård som är en stor del av vår grafiska profil. Blå bakgrund Gul bakgrund Blått eller gult band 11

12

13 1.5 Typografi För all kommunikation mot våra målgrupper ska vi eftersträva att använda typsnittet Aller. Detta typsnitt har valts ut för sin moderna och aktiva känsla. Nedan exempel på storlekar som lämpar sig för informationsblad och broschyrer. RUBRIK 1 Aller Bold Text 18 p Rad 21 p ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö RUBRIK 2 Aller Bold Text 14 p Rad 16 p ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö BRÖDTEXT Aller Regular Text 10 p Rad 14 p ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Några enkla skrivregler Våra texter skall vara vänsterställda och luftiga. Aller kan användas i normal, kursiv, fet och fet kursiv stil. I vissa fall kan det vara lämpligt att sätta rubriken i vår blå profilfärg. När Aller inte finns tillgängligt I de fall där det inte är möjligt att använda Aller väljs Arial för rubriker och Times New Roman till brödtext. Detta är vanligast i våra kontorsprogram. 13

14

15 2 Kontorstryck Till kontorstryck räknas alla våra tryck som vi använder i den dagliga kommunikationen, t ex visitkort, korrespondenskort, brevpapper, kuvert mm. Dessa kontorstryck tas fram och tillhandahålls av vårt kansli. 2.1 Visitkort Visitkort SWECYCLING engelskt kort Våra visitkort är tryckta på ett helvitt bestruket 300 gr papper. Kontaktinformationen är satt i Aller och baksidan har ett fyrfärgstryck med vår profilbakgrund. Baksida A Framsida A Baksida A Anders Andersson Title Phone: +46 (0) Mobile: +46 (0) Swedish Cycling Federation Idrottens Hus SE Stockholm, Sweden Phone: +46 (0) Anders Andersson Title Phone: +46 (0) Mobile: +46 (0) Framsida Baksida B Framsida B Baksida B Anders Andersson Title 46 (0) (0) scf.se h Cycling Federation s Hus 3 Stockholm, Sweden +46 (0) f.se Baksida Anders Andersson Title Phone: +46 (0) Mobile: +46 (0) Swedish Cycling Federation Idrottens Hus SE Stockholm, Sweden Phone: +46 (0)

16 2.2 Brevpapper Våra brev ska utformas så att de överensstämmer med exemplet nedan. Här används Aller Bold för rubriker i storlek 10,5 punkter. Brödtexten är satt i Aller Regular, storlek 9/ mm Ut volore dolenis Nullamcon henim dolenim ipismolortin verostie do estrud delit vel eugiam dolorersum ad tio dolore volobor inci blaore magna aut utem quisi. Raessi. Osat la feu faccum et prat. Agnibh el dolent wis nummodo loreriusto del ipsustis nonse con volortiniam dolor sum vulput la augiam qui eugiamc ommolum velestie vulputat. Magnibh endrero consendre ver ilit in ut lor autate venisis aliquam quam zzrilit illan ero digna conse tio endit, sed ea corper sed magniamcommy nonsenit pratum quisi. Pero core et alit, velit irit iliqui bla autpat ilit, secte te magnibh er sequat laoreet velit autpat ad tie exer iure diam ip er si et, quamcommy nulputat. Ort Datum 35 mm Putet in eugiam Veliqui tatum vero consent adipsustrud euipissi te dolore vulluptatie min eugait aliquisl iusto dolobor ip eugait dolendre ero del utpatue eumsandre magna feumsan heniat. Loborem ipissismodo delit euissi. Gait veros dolummy num il utpat. Iduipsum quam dolutat ipsuscidunt praesed dolore consequismod molenit atue dolorti ssenism olorero dolortis diate cor augue eu feu faci tat, veniatem ver augait nit vendre dolut inis er in er accum velit vel eriureet adignis et, conse molum quat vulla at. Ut ex ent nulput alis at. Ipisis nit eu facipit non velestrud do odolore rciliquat. In hendre feui blat. Adiam quam, vulla feugait prat. 240 mm Eros adionsed erilla consed magna consequ isciduis eui tat prat vulla consectet il incilis auguercidunt eliquis del ut lore dip et ad dolessent ero odoloreetum iusci bla facipit prat nim aliquisi blandre feugait accum dionummolor aliquat, sent wis aut augiam nullaortie conum iusto con hent lore commod dolore ming eugue dipsummy niam inciduis nos nulput velisit, quis nit praesto ea commy nim il exer sum el exero odolorero odiat veliquat, sum nulputatie feu feu facilit lum in hendre ming exer ipit iustrud do ea facipsusto duipsuscing ex er ipit lummod tismodignim alit lor sustio estrud eros adipsuscin henim vulputpat alit, secte min ut nonse dolum iliquipit dolorem nulla feuisismodolorero do odip elisim ex ea con venim zzrit, sustrud magna feugiamcon ullutpat luptat. Rem alit, venis Ea faccumm odolorem dolesse quatumm odigna faccum nit la alit lore ming endipis eros niam iriliquatin ero odignim vullutem zzrit velit wismod do ent alisis nostiscilis ea consequ iscilis dionsequate magniamet prat. Nullamcon henim dolenim ipismolortin verostie do estrud delit vel eugiam dolorersum ad tio dolore volobor inci blaore magna aut utem quisi. Raessi. Osat la feu faccum et prat. Agnibh el dolent wis nummodo loreriusto del ipsustis nonse con volortiniam dolor sum vulput la augiam qui eugiamc ommolum velestie vulputat. 140 mm Svenska Cykelförbundet Idrottens Hus STOCKHOLM Telefon:

17 2.3 Kuvert Våra kuvert har SWE-Cyclings logotyp tryckt på framsidan och adress tryckt på kuvertet flik. Nedan visas ett C5-kuvert (för ett vikt A4). SVENSKA CYKELFÖRBUNDET IDROTTENS HUS STOCKHOLM 17

18 2.4 Korrespondenskort I vår kommunikation använder vi också korrespondenskort för kortare meddelanden. Dessa trycks på helvitt 300 gram kartong med logotyp och vår organisations namn och webbadress. Svenska Cykelförbundet 18

19 2.5 Diplom För att uppmärksamma bedrifter har SWE-cyclingprofilerade diplom tagits fram. Observera att diplomet är ett speciellt framtaget dokument som på grund av sin funktion gör ett avsteg från regeln att vänsterställa text. DIPLOM TILLDELAT t För prestationen att tidigare ha erövrat alla SCF:s stipulationsmärken Anders Andersson Titel 19

20

21 3 Annonser, broschyrer & presentationer 3.1 Annonser När vi vill nå våra målgrupper genom annonser och broschyrer vill vi kommunicera vår verksamhet med framträdande bild. I vårt fall säger en bild just mer än tusen ord och vårt bildmaterial finns tillgängligt för användning i dessa sammanhang. Exempel på annonser Nem voluptibaus qui torro Iiti res repedis volupti officae magnien itatemporit experro de nis ero officipsant rem dere cum quia dernatum que et vitia dis et erupta. Namus inctem: Nem voluptibaus qui torro Iiti res repedis volupti officae magnien itatemporit experro de nis ero officipsant rem dere cum quia dernatum que et vitia dis et erupta. Namus inctem: 21

22 3.2 Broschyrer Nedan visas exempel på framsida av broschyr. Bild i fokus och vårt kommunikativa budskap tydligt. Svensk Cykel Idrotten som tar dig längre 22

23 3.3 Powerpoint-presentation För våra digitala presentationer använder vi powerpoint-mallen nedan. 23

24

25 4 Internetprofilering 4.1 Banners I de fall vi ges tillfälle att visa oss själva och våra sponsorer på internet föredras en vit bakgrundsfärg utan kanter. Både vår egen och våra sponsorers logotyper kommer bäst till sin rätt mot vitt eftersom de i en banner oftast behöver vara små. Sponsorbanner HUVUDSPONSOR Exempel webbsida med sponsorbanner 25

26

27 5 Utställarmaterial 5.1 Mässmateriel I samband med utställningar, mässor, events och tävlingar finns ett sortiment med exponeringsmaterial, flaggor, banderoller etc. som ger möjligheten att synas på ett enhetligt, utrymmes- och kostnadseffektivt sätt. Samtliga material är lätta att hantera och transportera. Roll-up 27

28 5.2 Banderoller och flaggor Banderoller och beachflaggor skapar stora exponeringsytor med enkla infästningsanordningar. Banderoller och flaggor används för både permanent och tillfällig skyltning. De skapar levande och iögonfallande skyltplatser på fastigheter, längs med trafikleder och vid sportevent. Banderoll med sponsor- och partnerlogos Beachflagga 28

29 5.3 Prispallvägg Vid prisutdelningsceremonier riktas medias och åskådarnas uppmärksamhet mot medaljörerna. Prispallväggen med våra huvudsponsorer ska utgöra bakgrund till prispallen och ge ett enhetligt intryck oavsett var tävlingen arrangeras. 29

30 30

31 6 SWE CUP SWE Cup loggorna kan används i samband med marknadsföring inför och under cuptävlingar, de kan med fördel exponeras tillsammans med SWE Cyclingloggan. 6.1 SWE CUP Logotyp SWE Cup logotypen följer SWE Cyklings grafiska stil genom att vara modern och tydlig. Grundlogotyp SWE CUP CROSS COUNTRY S F C SWE CUP S 31

32 6.2 SWE CUP Logotyper grenar Swe Cup-logos, positiv version Här visas de logotyper för våra specifika grenar som är framtagna. Positiva logoversioner för ljus bakgrund SWE CUP CROSS COUNTRY SWE CUP FOUR CROSS SWE CUP CYCLO CROSS SWE CUP LANDSVÄG VETERAN SWE CUP LANDSVÄG SWE CUP DOWNHILL SWE CUP BMX 32

33 Swe Cup-logos, negativ version Negativa logoversioner för mörk bakgrund SWE CUP CROSS COUNTRY SWE CUP FOUR CROSS SWE CUP CYCLO CROSS SWE CUP LANDSVÄG VETERAN SWE CUP LANDSVÄG SWE CUP DOWNHILL SWE CUP BMX 33

34 singelexponering SWECYCLING GRAFISK PROFIL SWE CUP Singelexponering Ru Sed dol tota ipsa veri bea Nem volu Läs Banderoll Rubrik Sed voluptatem accusa doloremque laudante, totam rem aperiam, equ ipsa quae ab illo invento veritate et quasi architect beate vitae dicta explicas. Nemo enim ipsam voluptate quia voluptas. Läs mer på Svensk Cykel Idrotten som tar dig längre SWECUP Rollup grupperad exponering Beachflagga 34

35 SWE CUP Grupperad exponering SWECUP grupperad exponering 35

36

37 7 Svenska Cykelförbundet Svenska Cykelförbundet (SCF) med klassiska loggan ska användas vid strikta officiella sammanhang och vid kommunikation när Svenska Cykelförbundet står som avsändare. 7.1 SCF Logotyp Logotypens frizon För att säkerställa synbarheten för vår logotyp finns en friyta fastställd som motsvarar 1/4 av logotypens storlek. Inom detta område får ej text eller andra objekt läggas. Frizonen är också det minsta avståndet som logotypen måste ha till sidkant eller annonsyta. 7.2 SCF Färger Blå profilfärg Färgdefinitioner Pantone 287 Fyrfärg (CMYK). C100, M68, Y0, K12 RGB. R53, G72, B139 37

38 7.3 SCF Typografi Våra hustypsnitt För all kommunikation mot våra målgrupper ska vi eftersträva att använda typsnittet Aller. Detta typsnitt har valts ut för sin moderna och aktiva känsla. Nedan exempel på storlekar som lämpar sig för informationsblad och broschyrer. RUBRIK 1 Aller Bold Text 18 p Rad 21 p ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö RUBRIK 2 Aller Bold Text 14 p Rad 16 p ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö BRÖDTEXT Aller Regular Text 10 p Rad 14 p ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Några enkla skrivregler Våra texter skall vara vänsterställda och luftiga. Aller kan användas i normal, kursiv, fet och fet kursiv stil. I vissa fall kan det vara lämpligt att sätta rubriken i vår blå profilfärg. När Aller inte finns tillgängligt I de fall där det inte är möjligt att använda Aller väljs Arial för rubriker och Times New Roman till brödtext. Detta är vanligast i våra kontorsprogram. 38

39 7.4 SCF Kontorstryck Visitkort Framsida Svenska Cykelförbundet / Swedish Cycling Federation Idrottens Hus SE Stockholm, Sweden Phone: +46 (0) Anders Andersson Secreterary General Phone: +46 (0) Mobile: +46 (0) Baksida 39

40 Brevpapper 60 mm Ort Datum Ut volore dolenis Nullamcon henim dolenim ipismolortin verostie do estrud delit vel eugiam dolorersum ad tio dolore volobor inci blaore magna aut utem quisi. Raessi. Osat la feu faccum et prat. Agnibh el dolent wis nummodo loreriusto del ipsustis nonse con volortiniam dolor sum vulput la augiam qui eugiamc ommolum velestie vulputat. Magnibh endrero consendre ver ilit in ut lor autate venisis aliquam quam zzrilit illan ero digna conse tio endit, sed ea corper sed magniamcommy nonsenit pratum quisi. Pero core et alit, velit irit iliqui bla autpat ilit, secte te magnibh er sequat laoreet velit autpat ad tie exer iure diam ip er si et, quamcommy nulputat. 35 mm Putet in eugiam Veliqui tatum vero consent adipsustrud euipissi te dolore vulluptatie min eugait aliquisl iusto dolobor ip eugait dolendre ero del utpatue eumsandre magna feumsan heniat. Loborem ipissismodo delit euissi. Gait veros dolummy num il utpat. Iduipsum quam dolutat ipsuscidunt praesed dolore consequismod molenit atue dolorti ssenism olorero dolortis diate cor augue eu feu faci tat, veniatem ver augait nit vendre dolut inis er in er accum velit vel eriureet adignis et, conse molum quat vulla at. Ut ex ent nulput alis at. Ipisis nit eu facipit non velestrud do odolore rciliquat. In hendre feui blat. Adiam quam, vulla feugait prat. 240 mm Eros adionsed erilla consed magna consequ isciduis eui tat prat vulla consectet il incilis auguercidunt eliquis del ut lore dip et ad dolessent ero odoloreetum iusci bla facipit prat nim aliquisi blandre feugait accum dionummolor aliquat, sent wis aut augiam nullaortie conum iusto con hent lore commod dolore ming eugue dipsummy niam inciduis nos nulput velisit, quis nit praesto ea commy nim il exer sum el exero odolorero odiat veliquat, sum nulputatie feu feu facilit lum in hendre ming exer ipit iustrud do ea facipsusto duipsuscing ex er ipit lummod tismodignim alit lor sustio estrud eros adipsuscin henim vulputpat alit, secte min ut nonse dolum iliquipit dolorem nulla feuisismodolorero do odip elisim ex ea con venim zzrit, sustrud magna feugiamcon ullutpat luptat. Rem alit, venis Ea faccumm odolorem dolesse quatumm odigna faccum nit la alit lore ming endipis eros niam iriliquatin ero odignim vullutem zzrit velit wismod do ent alisis nostiscilis ea consequ iscilis dionsequate magniamet prat. Nullamcon henim dolenim ipismolortin 140 mm Svenska Cykelförbundet Idrottens Hus STOCKHOLM Telefon:

41 Kuvert Svenska Cykelförbundet Idrottens Hus Stockholm Korrespondenskort Svenska Cykelförbundet 41

42

43 7.5 Diplom För att uppmärksamma bedrifter har Svenska Cykelförbundetprofilerade diplom tagits fram. Observera att diplomet är ett speciellt framtaget dokument som på grund av sin funktion gör ett avsteg från regeln att vänsterställa text. DIPLOM TILLDELAT För prestationen att tidigare ha erövrat alla SCF:s stipulationsmärken Anders Andersson Generalsekreterare 43

44 7.6 Powerpoint-presentation Svenska Cykelförbundet har en egen powerpointmall som används när vi presenterar oss digitalt i strikta officiella sammanhang. Svenska Cykelförbundet 44

45

46 Svenska Cykelförbundet Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15A Stockholm

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

Grafiska riktlinjer skapar trygghet

Grafiska riktlinjer skapar trygghet Grafisk manual Vår grafiska profil ett verktyg som bygger identitet. Det är vi som är Storstockholms brandförsvar och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

Inledning. Inledning 3

Inledning. Inledning 3 Grafisk profil Inledning Inledning 3 Trollhättans vapen 4 Trollhättans stads logotyp 5-6 Designelement 7 Typsnitt 8-9 KONTORSMATERIAL Brevpapper,VISITKORT, KORRESPONDENSKORT 10-11 KUVERT, POWERPOINT 12-13

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Odla.nu ska uppfattas som ett engagerat, modernt företag med stor kunskap om odling och trädgård. Odla.nu ska, precis som man är, upplevas

Odla.nu ska uppfattas som ett engagerat, modernt företag med stor kunskap om odling och trädgård. Odla.nu ska, precis som man är, upplevas GRAFISK MANUAL 80% Odla.nu ska uppfattas som ett engagerat, modernt företag med stor kunskap om odling och trädgård. Odla.nu ska, precis som man är, upplevas som det ledande trädgårdsföretaget på nätet.

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010 18 9 34 35 1 2 33 3 KUSTBEVAKNINGEN 32 SWEDISH COAST GUARD 31 VISUELL IDENTITET 3 29 27 28 27 26 25 24 i samarbete med Giv Akt Information 21 INNEHÅ LOGOTYP & SYMBOL FÄRGER TYPOGRAFI FÖR TRYCK TYPOGRAFI

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Grafisk profil F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Det du håller i din hand är Öckerö kommuns grafiska manual. Tanken är att den ska underlätta ditt arbete när du kommunicerar,

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2 F ä r g e r Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är Röd PMS 186 CMYK 0/100/82/7 R 198 G 12 B 48 HTML C60C30 Guld PMS 871 CMYK 40/43/84/8

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Minimanual Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Varumärkesmanual Det här är Högskolan Kristianstads varumärkesmanual. Den är vårt styrdokument för hur vi ska bygga vårt varumärke för att det

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken QUALITY ON INTERNET SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken TEKNIK ÄR TRÅK IGT. Exero conullan er irilla acinibh el exeros nit la feummol orperat. Duipit volutpatem adipisis ad dio dolorperatie

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Grafisk manual för Sollefteå kommun

Grafisk manual för Sollefteå kommun Grafisk manual för Sollefteå kommun Inledning Varför ska vi ha en grafisk profil? Sollefteå kommun har en bred och omfattande verksamhet som riktar sig till ett stort antal målgrupper i samhället. När

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer