g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009"

Transkript

1 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

2 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p e 5 f ä r g e r 10 t y p s n i tt 11 a n n o n s e r 12 t r y c k s a k e r 17 externa målgrupper 18 interna målgrupper 19 digitala media 20 b rev p a p p e r 24 v i s i t ko r t 27 k u v e r t 29 korrespondenskort / block 31 s k y l t a r 32 r e k l a m 33 enköping - sveriges närmaste stad 34 m ä s s o r 37 b i l a g o r logotypens beståndsdelar 39

3 en organisation - ett ansikte. För att stärka vår profil utåt är det viktigt med ett tydligt och enhetligt ansikte. Syftet med vår grafiska profil är att göra Enköpings kommuns identitet stark och tydlig både internt och i våra kontakter utåt. Målet är att tydligt visa mottagaren att det är Enköpings kommun som är avsändare. om profilen Profilen innehåller regler för hur annonser, trycksaker och digitala presentationer ska utformas samt exempel på tillämpningar av densamma. Enköpings kommuns grafiska profil är ett fastställt dokument och ska användas i arbetet med att grafiskt stärka samhörigheten mellan kommunens olika verksamheter. Den grundläggande grafiska profilen är fastslagen av Kommunstyrelsen Då utvecklingen har gått snabbt framåt sedan profilen tillkom har viss anpassning och komplettering av profilprogrammet skett sedan dess. informationsenheten - ett stöd När det gäller frågetecken som kan uppstå vid tillämpning av profilen - kontakta Informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. 3

4 kort historik I Enköpings medeltida sigill finns de fyra franska liljorna som återfinns i Enköpings vapen. Det äldsta kända stadssigillet är från Liljorna finns även i ett senare sigill från mitten av 1500-talet. De franska liljorna symboliserar Jungfru Maria. Enköpings rika kyrkohistoria berättar vidare att Vårfrukyrkan från 1100-talet vigts åt Jungfru Maria. enköpings kommunvapen Kommunens vapen har fyra franska liljor i guldgult, parvis ställda mot varandra på vapensköldens blå botten. Murgrönan är guldgul och har fem hängtorn. För att anpassa vapnet till dagens teknik har det omarbetats något och stiliserats för att ge hög kvalitet i slutprodukten. Alla förändringar i vapnet har godkänts och registrerats hos Riksheraldikern i Stockholm. Tillstånd för andra än kommunens verksamheter att använda vapnet kan endast ges av Kommunstyrelsen. I alla sammanhang där vapnet används ska original användas. Original finns hos Informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. Det äldsta kända stadssigillet från 1327 Enköpings stads andra sigill från 1550-talet r ä d d n i n g s t j ä n s te n Räddningstjänsten intar en särställning, vilket tillåter undantag från det grafiska profilprogrammet när det gäller kläder och fordon. Starka säkerhetsskäl betonar betydelsen av ett klart och tydligt budskap som visar räddningstjänstens internationella symbol med gamla anor. Rådgör med Informationsenheten angående tillämpningen. 4

5 logotype & variationer 5

6 vår logotype Logotypen är uppbyggd av två olika element: 1. Kommunvapen 2. Namn i särskilt utförande CMYK CMYK CMYK 100% svart a nv ä n d n i n g s o m r å d e: Logotypen ska alltid finnas med, i sitt grundutförande eller variation (se de fastställda variationerna av logotypen på nästa sida). 6

7 variation av logotype Logotypen fungerar även i s/v. CMYK 100% svart 7

8 variation av logotype kombination med förvaltnings- eller nämndnamn Vapnet tillsammans med logotypen. I den gula bården placeras namn på förvaltning eller nämnd, centrerat i typsnitt Gils Sans MT, se exempel här bredvid. Denna variant av logotypen finns både i färg respektive svartvitt. 8

9 färger & typsnitt 9

10 våra färger PANTONE 375 C 656 C 420 C CMYK CMYK CMYK 15% svart 100 % Svart C 110 C 297 C 100 % Magenta C CMYK 100 % Svart CMYK CMYK CMYK 100 % Magenta 10

11 abc ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö våra typsnitt Vi använder två typsnitt, dvs teckenssnitt/ bokstavsstilar: Helvetica Lt Std för text i tryckt material. Arial för text i digitalt material (samt särskild framtagna layoutmallar för externa målgrupper, avsedda endast för Reprotryck). Vid produktion av trycksaker för internt material, inom organisationen, används Times New Roman. Mer om interna trycksaker i avsnittet Trycksaker. abc ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

12 a n n o n s e r 12

13 Det är viktigt att våra annonser har en enhetlig utformning. Vi får större uppmärksamhet, vi förstärker kommunens identitet och vi får maximal utdelning på annonskostnaderna. Grundregeln vid annonsering är att logotypen alltid ska vara med och placeras längst upp till vänster. Platsannonser, kommunfullmäktigeannonser, kungörelser och övriga meddelanden har en egen fastställd form, enligt bild till höger. Observera att Enköpings kommun alltid ska ha stående format - se exempel här till höger. profil- och kampanjannonser Här ges en friare utformning, helt beroende på innehåll, layout, målgrupp, publicering etc. Även i dessa annonser ska logotypen finnas med i kombination med en klar avsändaradress. Placeringen av logotypen avgörs från fall till fall. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Ibh er irit, vel dolobor sumsan ulput nonsecte feu feugiam zzriuscincil exer suscilismodo dolor ing er irilaor ad. Exempel annons i formatet 80x110 mm. 13

14 p l a t s a n n o n s e r Vi söker i typsnittet Helvetica Lt Std, Bold i kapitäler, och Rubriken Yrkestitel i Helvetica LT Std, Bold, båda 100 % svart. Inledande annonstext i kapitäler, 70 % svart. Brödtext i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman och underrubriker i kapitäler, Helvetica Lt Std, Bold. Båda 100 % svart. Annonsen avslutas med basen, där vi marknadsför vår huvudkanal för information, enkoping.se. Här i exemplen, med grå respektive svart bas. Ramen 0,75 punkter bred. Annonsmall finns på Informationsenheten Tjänstetitel pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Exempel annons i formatet 80x110 mm. 14

15 annonser / meddelanden Övriga annonser har samma form och ram som platsannonserna. Exemplen nedan visade med färglogotype. Logotypen placeras högst upp till vänster. Eventuella bilder i annonsen kan placeras längst ned till vänster. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Ibh er irit, vel dolobor sumsan ulput nonsecte feu feugiam zzriuscincil exer suscilismodo dolor ing er irilaor ad. Lpsuscin cillut laoreet num nullaor tionulla alisl pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do Exempel annons i formatet 80x110 mm. Enradig rubrik. Exempel annons i formatet 80x110 mm. Tvåradig rubrik. Exempel annons i formatet 80x110 mm. Enradig rubrik och bildobjekt i annons. 15

16 annonser / samannonsering Annonser där vi samarbetar med andra aktörer har samma form och ram som övriga annonser, men placering av logotyper skiljer sig, då flera aktörer ska synas i annonsen: Logotypen placeras högst upp till vänster. Samarbetspartners logotyper placeras längst ner i annonsen - se exempel 1. Ett annat alternativ kan vara att samarbetspartners skrivs ut i text, se exempel 2. Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Plats för logotype Plats för logotype Plats för logotype Lpsuscin cillut laoreet pis dolor ad dunt lan vel dolore quat utpa augueratio del ea faci tem ing et, velesed tismolor augiam quis eu feu. Ommy nullamc onulluptat. Ure del inci blan velestrud delis adionum quissequat, velendre feugiam quisi. Agnisi eummy nullam ip eugiam, susto dolore magna commolor incinis nulput acil incilis et ut inis nulla facilit la am vent do commy nisl dit vendio dip er iure. Ulputetue molor atuero consequis dip et erciduis. Ibh Evenemanget är ett samarbete mellan Enköpings kommun och samarbetspartner NN, NN och NN. Exempel 1. Annons i formatet 80x110 mm. Exempel 2. Annons i formatet 80x110 mm. 16

17 t r yck s a ke r 17

18 trycksaker - externa När det gäller formgivning av broschyrer, foldrar, affischer etc. ska de särskilt framtagna layoutmallarna för externa trycksaker användas: Foldrar och broschyrer i format A4, A5 Affischer, format A4, A3 Enkla och dubbla kort, format A5, A6 Informationsblad, format A4 - se exempel här till höger. I de fall där särskilda insatser behövs för att ta fram en specifik trycksak som inte omfattas av mallarna - kontakta informationsenheten. Ed ditsi sum eum euacillum. Laore feuipsusto Ed ditsi sum eum euacillum. Mallar för informatörer InDesignmallar finns hos informatör på respektive förvaltning där informatör finns, hos Repro samt på informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. Mallar för användare i Office Word För enklare trycksaker avsedda för Reprotryck, ska de särskilt framtagna layoutmallarna i Word användas. Dokumentets namn Enköpings kommun Information om event. Tid: DD Månad, ÅÅ. Kl: Plats: Peraessim Ed ditsi sum Plats för övrig info: eum In vel eros etummol euacillum. orting erit volore commy nisis eugait augait vercilit digna alis er adignim dolum ip ent vullaortio ea feui tem in veliquis ecte blan er sis aliquam zzrit la commod tatin eui ea aliquat prat ullaor si. Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Typsnitt I externa trycksaker används typsnittet Helvetica Lt Std i all text. Textstorlekar regleras av förinställda teckenformat i respektive mall. ÅÅÅÅ Tabellrubrik Källa ÅÅÅÅ Tabellrubrik Tabellrubrik ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Källa Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ore volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi.san esed magna commod el et, quatummodiam quis ea augait nos aut ipsuscin er iureet prat deliquat. Duis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ed ditsi sum eum euacillum. 18

19 trycksaker - interna När vi kommunicerar inom organisationen skiljer sig utseendet på interna trycksaker från de externa. Sed ercil dolorpe. När det gäller formgivning av broschyrer, foldrar, affischer etc. ska de särskilt framtagna layoutmallarna för interna trycksaker användas: Foldrar och broschyrer i format A4, A5 Affischer, format A4, A3 Informationsblad, format A4 - se exempel här till höger. I de fall där särskilda insatser behövs för att ta fram en specifik trycksak som inte omfattas av mallarna - kontakta informationsenheten. Dokumentets namn Förvaltningsnamn Mallar för informatörer InDesignmallar finns hos informatör på respektive förvaltning där informatör finns, hos Repro samt på informationsenheten, kommunstyrelsekontoret. Mallar för användare i Office Word För enklare trycksaker avsedda för Reprotryck, ska de särskilt framtagna layoutmallarna i Word användas. Typsnitt I interna trycksaker används typsnittet Times New Roman i all text. Textstorlekar regleras av förinställda teckenformat i respektive mall. Tid: DD Månad, ÅÅ. Kl: Ed dit vullamc onsent Plats: nostrud Peraessim Ed dit vullamc mincipis onsent nis nostrud dolor Ed dit vullamc mincipis onsent nis nostrud dolor mincipis nis dolor Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis Plats dit vel doloreetum för övrig iuscili info: sissecte In vel dolortinim eros etummol orting erit volore commy nisis eugait augait vercilit digna alis er adignim dolum ip ent vullaortio ea feui tem velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion in veliquis ecte blan er sis aliquam zzrit la commod tatin eui ea aliquat prat Ore volore min heniametum veliquat auguer si ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. ullaor si. Cumsan etuer sum irit ea feugiam vent ullamcor sustrud. Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel Ugait doloreetum nibh et auguer iuscili sissecte at iriuscilis dolortinim endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam velenim inis ating venit euipis atincin nos utpat, augue consequamet, dolobortion commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion Ore volore min heniametum veliquat auguer si ex eriure feum del diamconulput adipissit iriustio etuerat wisi. ex eriure feum del diamconulpm quis uis nonullaor si exerostrud dolenibh eu facilluptat. Ugait nibh et auguer iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos augue dolobortion Ore volore min heniametum ex eriure veliquat feum del auguer diamconulpm si quis ÅÅÅÅ uis nonullaor Tabellrubrik si exerostrud dolenibh Ore eu facilluptat. volore min heniametum veliquat auguer si Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel doloreetum iuscili sissecte dolortinim Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel velenim venit atincin utpat, consequamet, commy nulpute tumsandiam ÅÅÅÅ inis ating euipis nos augue dolobortion doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Ore volore min heniametum veliquat auguer si ex eriure feum del diamconulpm ÅÅÅÅ quis uis Tabellrubrik nonullaor si exerostrud dolenibh ÅÅÅÅ eu facilluptat. consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel augue. ÅÅÅÅ doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, ÅÅÅÅ Tabellrubrik ÅÅÅÅ Ore volore min heniametum ÅÅÅÅ consequamet, veliquat commy auguer nulpute si tumsandiam inis ating euipis nos Ugait nibh et auguer at iriuscilis ÅÅÅÅ augue. endit 00 lan 000 exero dolore velis dit vel Ore volore min heniametum veliquat auguer si ÅÅÅÅ doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel consequamet, commy nulpute Källa Ore tumsandiam volore min inis heniametum ating euipis nos doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, veliquat auguer si augue. consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel augue dolobortion ex eriure. doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Källa ÅÅÅÅ Tabellrubrik Tabellrubrik Ore volore min heniametum consequamet, veliquat commy auguer nulpute si tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Ugait nibh et auguer at iriuscilis augue endit dolobortion lan exero ex dolore eriure. velis dit vel Ore volore min heniametum veliquat auguer si ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ Källa doloreetum Tabellrubrik iuscili Tabellrubrik sissecte dolortinim ÅÅÅÅ 00,00 velenim venit 00,00 atincin utpat, Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ consequamet, 00,00 commy 00,00 nulpute Ore tumsandiam volore min inis heniametum ating euipis nos consequamet, commy nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 veliquat auguer si ÅÅÅÅ augue 00,00 dolobortion 00,00ex eriure. ÅÅÅÅ 00,00 00,00 doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, Ugait nibh et auguer at iriuscilis endit lan exero dolore velis dit vel ÅÅÅÅ Tabellrubrik Tabellrubrik ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 consequamet, commy nulpute tumsandiam. ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ consequamet, 00,00 commy 00,00 nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ Ore 00,00 volore min 00,00heniametum doloreetum veliquat iuscili auguer sissecte si dolortinim velenim venit atincin utpat, ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ Ugait 00,00 nibh et auguer 00,00 at iriuscilis Källa consequamet, endit lan exero commy dolore nulpute velis tumsandiam. dit vel ÅÅÅÅ 00,00 00,00 ÅÅÅÅ consequamet, 00,00 commy 00,00 nulpute tumsandiam inis ating euipis nos ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Faciduis niatue duis mod magnis ÅÅÅÅ 00,00 00,00 doloreetum iuscili sissecte dolortinim velenim venit atincin utpat, ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Källa consequamet, commy nulpute tumsandiam. ÅÅÅÅ 00,00 00,00 Faciduis niatue duis mod magnis Källa Faciduis niatue duis mod magnis 19

20 digitala media 20

21 digitala presentationer office powerpoint Exempel på våra digitala presentationer. Åtkomst till mallarna via Office PowerPoint. När det gäller formgivning av bildspel i Office PowerPoint ska de särskilt framtagna layoutmallarna användas, se exempel här till höger. Typsnitt I alla digitala presentationer används typsnittet Arial i all text. Textstorlekar regleras av förinställda teckenformat i respektive mall. 21

22 vår webbplats enkoping.se Webbplatsen är uppdelad i tre kolumner; vänstermeny för huvudnavigation, innehållsdel samt högermeny för ytterligare navigationsval. Eventuella undantag gäller för startsidan. Webbplatsens sidor har ett fast huvud som bildmässigt ska ge ett professionellt intryck av Enköpings kommun som organisation. Färgerna i huvudet hålls samspelta för att inte konkurrera med webbsidornas innehåll. Enköpings kommuns logotyp placeras på avsändarplats, till höger på webbplatsens sidfot. 22

23 brev / korrespondens 23

24 b rev p a p p e r s ta n d a rd Logotypen sätts 21 mm från vänsterkant och 10 mm från överkant. Enhet, namn, telefon etc sätts i vänstermarginal 5 mm under logotypen, i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 100 % svart. Sidfot med övriga uppgifter, sätts i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Ciduisim ilismod. 24

25 b rev p a p p e r f ö r p ro j e k t / e n h e t m e d e g e t m ä r k e Kommunens logotype placeras längst upp till vänster, 21 mm från vänsterkant och 10 mm från överkant. Enhet, namn, telefon etc sätts i vänstermarginal 5 mm under logotypen, i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 100 % svart. Sidfot med övriga uppgifter, sätts i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Projektets / enhetens märke placeras längst till vänster i sidfoten. Märket trycks i svart och ska ha god kvalitet. Ciduisim ilismod. 25

26 b rev p a p p e r n e u t ra l t Ett neutralt brevpapper tryckt i färg på papper av god kvalitet. Brevpapperet kan användas av alla förvaltningar vid till exempel inbjudan, intyg, program och andra speciella tillfällen. Logotypen sätts centrerat 10 mm från överkant. Centrerad sidfot i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Inbjudan 26

27 v i s i t ko r t Visitkort, färg. Format 90x55 mm. Papper Color Copy Mondi, vitt 250 g. Logotypen placeras i övre vänstermarginal. Personnamn centrerat i versaler, Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Titeln centrerat under personnamn i Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Övrig text i Helvetica Lt Std, Roman, vänsterjusterad i linje med logotype, en punkt mindre än titeln, 100 % svart. PER per PERSONSSON personsson Planingenjör 27

28 brevpapper & visitkort endast bolagen Enköpings majoritetsägda kommunala bolag ska tydligt informera om sin koncerntillhörighet. På affärstryck, annonser och övrigt skriftligt informationsmaterial ska kommunvapnet alltid finnas med och kompletteras med texten Ingår i koncernen Enköpings kommun. På brevpapper och visitkort placeras vapnet och textraden, som sätts i mindre grad, italic, längst ner till vänster enligt här visade exempel. Grafisk utformning och typografi följer i övrigt de regler och riktlinjer som beslutats av varje enskilt bolag. Vapnet på visitkort är 77 % av A4-format och på brevpapper och på brevpapper 100 % av A4-format. 28

29 k u ve r t C4-kuvert för en förvaltning har märket placerat längst upp till vänster, 15 mm från vänsterkant och 12 mm från överkant, storlek 132 % av A4-format. Märket på C5-kuvert placeras i samma läge som på C4, storlek 104 % av A4-format. Märkenas placering följer reglerna för postens avläsning och sortering. Vid speciella kampanjer kan kuvertet ha en annan färg och layout, men angivna grundregler ska alltid följas. 29

30 ko r re s p o n d e n s ko r t f ä r g Det dubbelvikta kortet, format A6, liggande, har kommunens logotype tryckt på första sidan centrerat i storlek 117 % av A4-formatet. Mittuppslaget har plats för egen text. Kortet kan användas vid uppvaktning, som tackkort och för annan korrespondens. Det enkla kortet, format A6, stående, är ett neutralt kort som kan användas som litet följebrev och vid annan extern korrespondens. Logotypen sätts centrerat 10 mm från överkant. Märke och adressuppgifter har centrerad placering i sidfoten, i typsnittet Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. 30

31 ko r re s p o n d e n s ko r t s va r t v i tt Blocken kan ha olika format. Här ger vi exempel på två format, 99x210 mm samt A6-format. Kommunens logotype placeras centrerat. Linjen ovanför sidfoten, 1 punkt, 15 % svart. Namn under linjen sätts i versaler, Helvetica Lt Std, 70 % svart. Adressuppgifter i Helvetica Lt Std, Roman, 70 % svart. Eventuellt projekt- / enhetsmärke placeras längst ned till vänster i sidfoten, före namn och adressuppgifter. 31

32 s k y l t a r Utformningen av skyltar följer grundregeln - att logotypen ska placeras väl synligt. De majoritetsägda kommunala bolagen ska tydligt ange sin koncerntillhörighet. I här visade exempel placeras logotypen på avsändarplats, alternativt kan kommunvapnet placeras här istället. Adress Adressgatan 1, tfn Vi breddar gång- och cykelvägen till Kungsgatan Adress Adressgatan 1, tfn Besökstid Måndag-fredag kl Telefontid Måndag-fredag kl Besökstid Måndag-fredag kl Telefontid Måndag-fredag kl

33 re k l a m arbetskläder, fordon m m Den grafiska profilen ska tillämpas även när det gäller reklam, presenter, arbetskläder, fordon och andra imageskapande produkter. Här måste formgivaren ta hänsyn till produktens material, färg, användningsområde, livslängd, den yta som får disponeras för tryck med mera. Det är frågor som får aktualiseras inför varje produktion. Kläder ska förses med logotypen och får även förses med logotypvariationen med förvaltningsnamn. När det gäller fordon ska logotypen finnas på de två främre dörrarna, eventuellt logotypvariationen med förvaltningsnamn, som i bildexemplet nedan. Annan långsiktig information får sättas på annan plats. Vid speciella imageskapande kampanjer kan det vara lämpligare att framhäva begreppet Enköping - Sveriges Närmaste Stad, men även i dessa fall ska logotypen finnas med. 33

34 enköping - sveriges närmaste stad 34

35 cirkelmärke och textmärke enköping - sveriges närmaste stad Vid imageskapande annonsering och marknadsföring kan märket Enköping - Sveriges Närmaste Stad bidra till en större genomslagskraft än logotypen och här tillåts alltså undantag från profilprogrammets huvudprinciper. Logotypen ska dock finnas med, men placeras efter fritt val. Märket Enköping Sveriges Närmaste Stad finns i två olika utföranden och finns i färg respektive svartvitt; 1. cirkelmärke (se exempel här bredvid) 2. textmärke (se exempel på följande sidor) 35

36 tex t m ä r ke Textmärket Enköping - Sveriges Närmaste Stad, här nedan i visat exempel satt i profilfärgen grå resp. svartvitt. 36

37 m ä s s o r Montern ska tydligt visa att det är Enköpings kommuns monter. Logotyp och ev cirkel-/ textmärke ska placeras väl synligt på monterns väggar i anpassad storlek. k l ä d s e l Gul skjorta eller top upptill samt marinblått nedtill är det som gäller. Vår logotyp ska vara tryckt på ryggen. Cirkelmärket alternativt textmärket Enköping - Sveriges Närmaste Stad ska vara tryckt på bröstet. Alla tryck ska vara i Blå PMS

38 b i l a g o r 38

39 logotypens beståndsdelar Namn Symbol Färg ENKÖPINGS KOMMUN, i typsnitt Tiepolo Black Enköpings kommunvapen Vapensköld blå PMS 300, svart kontur Franska liljan i gul PMS 123, svart kontur Murkrona i gul PMS 123, svart kontur Svart text 39

40

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Visuell identitet. Riktlinjer

Visuell identitet. Riktlinjer Visuell identitet Riktlinjer Introduktion I denna manual sammanfattas vår visuella identitet vårt verktyg för att skapa en tydlig bild av Svetskommissionen. Vår visuella identitet omfattar bland annat

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer