Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen , 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23"

Transkript

1 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen , 23

2 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt 8 Grafiska element 8 Text 9 Bild 9 Kontorsmaterial E-postsignatur 12 Annonser 13 Trycksaker 14 Roll-up 15 Profilprodukter 16 Fordon 17 Arbetskläder 17 Framtagen augusti 2008 Reviderad februari

3 3 Vårt gemensamma ansikte utåt! Att leva och verka i Kumla är något att vara stolt över. Kommunens invånare, företag, föreningar och kommunala förvaltningar bidrar var och en på sitt sätt till att göra Kumla till vad det är. Som kommun är det viktigt att visa upp en gemensam profil i alla sammanhang där den kommunala verksamheten möter medborgarna. Det ska vara tydligt att det är kommunen som är avsändaren. En enhetlig profil verkar också till att förstärka den positiva bilden av Kumla kommun. Att vara konsekvent i användandet av kommunens symboler och att följa en gemensam grafisk profil är en förutsättning för att förmedla detta. Genom att använda våra logotyper, ha enhetlig typografi samt återkommande färger och grafiska element sätter vi en kvalitetsstämpel på vårt informationsmaterial. Kumla

4 4 Kommunvapnet - den officiella profilen Kommunvapnet är registrerat och skyddat enligt bestämmelserna i lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar dvs. ingen annan än kommunen får använda vapnet. Kommundirektören, med informationssamordnaren som ersättare, beslutar om tillåtelse att använda vapnet för andra ändamål än vad som framgår i denna manual. Logotypen Kumla kommuns officiella logotyp består av vapnet samt texten Kumla kommun. Vapnet och texten bildar en enhet som inte ska delas. Vapnet kan i undantagsfall användas ensamt, men rådgör alltid med kommunens informationssamordnare. Logotyp 1 Logotyperna finns för nedladdning på intranätet och får inte på något sätt förvanskas. Logotyp 2 Logotyp 3 4

5 5 Färger Kommunvapnet består av tre färger - rött, silver och svart. Till allt tryck ska nedanstående färger användas, utan några avvikelser. Logotypen finns både i färg och som svartvit. Ska den skrivas ut i svartvitt så ska den svartvita logotypen användas. TRYCK SVART SILVER/GRÅ RÖD Fyrfärg K 100% K 40 % Y 75% M 90% Trefärg 1 Svart PMS 877 (silver) PMS 185 Trefärg 2 Svart PMS 429 PMS 185 Tvåfärg Svart K 40% - Svartvitt Svart - - Hur ska logotypen användas? Den officiella logotypen används i det dagliga arbetet i alla sammanhang där kommunen uppträder som myndighet eller juridisk person. Det kan röra sig om korrespondens, kungörelse, information, platsannonser med mera. Vid externa och interna utskick ska brevpappret förses med det svartvita vapnet. Vid mer formella utskick såsom inbjudningar, beslut med mera ska vapnet i färg användas. På kuvert och visitkort ska vapnet vara i färg. Logotypen får aldrig vara mindre än 20 mm bred. Minst 20 mm bred. Logotyp nummer två och tre används endast vid udda format såsom dekaler, skyltar eller liknande. Rådgör med kommunens informationssamordnare om du är osäker eller vill använda vapnet på något annat sätt. 5

6 6 Blomman - PR-profilen Tanken bakom tillkomsten av blomman som en logotyp vid sidan av vapnet var dels att ha en symbol som inte har samma myndighetsprägel som vapnet. Blomman används endast av turistbyrån och på sådant material som riktar sig till turister/besökare, exempel på det är vår besöksbroschyr. Blomman kan också användas av företag och föreningar i Kumla kommun. Logotypen Blomman och texten En blomstrande kommun bildar en enhet som inte ska delas. Blomman kan i undantagsfall användas ensam, men rådgör alltid med kommunens informationssamordnare vid sådana tillfällen. Logotyp 1 Logotyperna finns för nedladdning på intranätet och får inte på något sätt förvanskas. Logotyp 2 6

7 7 Färger Logotypen består av tre färger - gult, blått och grått. Till allt tryck ska nedanstående färger användas, utan några avvikelser. Logotypen finns både i färg och som svartvit. Ska den skrivas ut i svartvitt så ska den svartvita logotypen användas. TRYCK GRÅ BLÅ GUL Fyrfärg K 60% M 55% C 100% Y 100% M 10% Trefärg PMS 424 PMS 293 PMS 109 Svartvitt Svart Svart - Hur ska logotypen användas? Blomman används endast av turistbyrån och på sådant material som riktar sig till turister/besökare. Logotypen får aldrig vara mindre än 20 mm bred. Logotyp nummer två används endast vid udda format såsom dekaler, skyltar eller liknande. Minst 20 mm bred. Rådgör med kommunens informationssamordnare om du är osäker eller vill använda blomman på något annat sätt. 7

8 8 Profilsymboler I Kumla kommun finns verksamheter som använder sig av egna profilsymboler, exempel på verksamheter är John Norlandergymnasiet och Familjens Hus. Profilsymboler ska i alla sammanhang användas tillsammans med kommunens vapen för att på så sätt förstärka tillhörigheten till Kumla kommun. Profilsymbolerna får inte på något sätt förvanskas. Godkännande av framtagande av profilsymbol görs av kommundirektören och kommunens informationssamordnare. Typsnitt Genom att vi alla använder samma typsnitt i vårt material ökar tydligheten och det blir enhetligt. I Kumla kommun använder vi oss av följande typsnitt: Cambria i rubriker, bildtexter, tabeller m.m. Till kortare texter som till exempel rubriker, bildtexter, tabeller, adressuppgifter och liknande använder vi Cambria, Cambria rekommenderas även för adressuppgifter och andra texter i små storlekar. Calibri i löpande text I löpande text använder vi Calibri. Grafiskt element Förutom gemensam logotyp, fasta typsnitt och färger ingår ett grafiskt element i Kumla kommuns grafiska profil. I trycksaker, affischer, mässmaterial, annonser med mera använder vi oss av den röd-gråa linje som ni ser i botten på detta dokument och i annonsen här bredvid. Denna linje finns även för svartvitt tryck. 8

9 9 Text I Kumla kommun skriver vi klarspråk. Det betyder att vi ska tänka på vem vi skriver till och att vi skriver begripligt. Vi ska arbeta med rätt och lätt information. På kommunens intranät finns dokumentet Språkliga riktlinjer för Kumla kommun. Där finns bland annat förslag på vilka krångliga ord du ska undvika och vilka ord du kan använda istället. skriv ska istället för skall skriv inte istället för ej eller icke Brevmallar, exempelvis internt- och externt tjänsteyttranden, finns i vårt ärendehanteringssystem w3d3 samt att hämta upp i Word Bild Bilder är en viktig del av Kumla kommuns kommunikation och ska därför väljas med omsorg. Kom ihåg att noga kontrollera rättigheterna för de bilder som används så att ekonomiska krav inte kan riktas mot kommunen i efterhand. Om du själv eller någon annan fotograferar bilder för senare publicering måste medgivande tas från personer som förekommer på bilden. Blankett för medgivande vid fotografering finns på kommunens intranät. Bilder finns att tillgå via den bildbank som finns på intranätet och via bilder på fenja (I:). Högupplöst bild beställs sedan av kommunens informationssamordnare. Konstverket Arken av Olle Medin med placering pa Kvarntorpsho gen. Fotograf: Go ran Ekberg 9

10 10 Kontorsmaterial Det är viktigt för helheten att använda rätt logotyp, typsnitt, färg och layout på allt kontorsmaterial såsom brevpapper, kuvert, visitkort, Powerpoint med mera. Huvudavsändaren på allt kontorsmaterial är Kumla kommun. Tilläggsavsändare, som exempelvis kommunledningskontoret, får inte kopplas till logotypen. Allt kontorsmaterial beställs av kommunens post och reproavdelning. Visitkort beställs hos repro via det formulär som finns på kommunens intranät. Kuvert Kuvert finns att beställa med fönster (format A5) och utan fönster (format A4 och A5). Beställning sker hos kommunens post och reproavdelning. 10

11 11 Brevpapper Brevmallar finns framtagna och kan enkelt hämtas i Word 2010 samt i vårt ärendehanteringssystem w3d3. Detta gör det enkelt för oss att följa den grafiska profilen. Logotypens grundplacering på brevpapper är högst upp till vänster. På brevpapprets adressdel, längst ner till höger, kan en liten förvaltningsspecifik symbol placeras. Denna symbol får inte ersätta kommunens logotyp. Här ska också ett litet kommunvapen placeras på de helägda kommunala bolagens brevpapper. Vid externa och interna utskick ska brevpappret prydas med den svartvita logotypen. Vid mer formella utskick såsom inbjudningar, beslut med mera ska vapnet i färg användas. Visitkort Våra visitkort följer den grafiska profilen. Visitkorten kan vara dubbelsidiga, där den ena sida är på svenska och den andra på engelska. Visitkort beställs hos kommunens reproavdelning. Beställning görs via formuläret Beställning av visitkort som finns under rubriken Gemensamt på intranätet. 11

12 12 Powerpoint-mall Vid Powerpoint-presentationer används vår gemensamma mall. Mallen finns att hämta i PowerPoint E-postsignatur Alla e-postsignaturer ska ha en tydlig och enhetlig utformning. Texten ska vara skriven i typsnittet Calibri, storlek 10. Ett långt understrykningsstreck skiljer signaturen från innehållet. Här bredvid visas hur du ska utforma din signatur. Information om hur man ställer in en förvald signatur hittar du på intranätet under Gemensamt/IT-service/IT-handbok/ Lathundar mm/outlook. Välj lathund för E-post och Kontakter. Förnamn Efternamn Titel Förvaltning (alternativt avdelning eller enhet) Kumla kommun Kumla Telefonnummer Mobilnummer E-postadress 12

13 13 Annonser Kumla kommuns annonser är en stor del av den grafiska profilen. Vi har annonser av olika slag, annonser som ger allmän information om Kumla kommun och dess verksamheter, annonser för olika händelser och aktiviteter, platsannonser med mera. Platsannonser samordnas av personalavdelningens personalhandläggare och annonsering av kommuninformation eller specifik förvaltningsinformation sköts av förvaltningarna själva eller av kommunens informationssamordnare. Mallar finns för hur våra annonser ska se ut. Vid frågor eller för att få tillgång till dessa mallar (mallarna är gjorda i InDesign), kontakta kommunens informationssamordnare. Webbplatser Kumla kommuns webbplatser ska följa den grafiska profilen. På sidor där kommunens verksamheter är aktiva inom sociala medier, exempelvis bloggar, twitter och facebook, ska kommunens vapen finns med. Detta för att tydliggöra att sidan tillhör Kumla kommun. Mer information om hur vi ska förhålla oss till sociala medier finns i dokumentet Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun. Vid frågor, kontakta kommunens informationssamordnare. 13

14 14 Trycksaker Kumla kommuns logotyp ska finnas med på samtliga trycksaker som Kumla kommun producerar. Logotypen ska synas tydligt på både fram och baksidan. I de fall där det finns önskemål om att använda en verksamhetsspecifik symbol ska den placeras längst ner i högra hörnet. Mallar för broschyrer, foldrar, affischer med mera finns för programmet Publisher. Dessa finns att hämta upp direkt i Publisher samt på kommunens intranät. Vid frågor, kontakta kommunens informationssamordnare. 14

15 15 Roll-up Kumla kommun har tre stycken roll-up:s för användning vid mässor, utställningar, föreläsningar med mera. Dessa finns att låna hos kommunens informationssamordnare. 15

16 16 Profilprodukter Kumla kommuns profilprodukter har som syfte att stärka vår profil och relation med såväl medborgare och samarbetspartners som leverantörer och kunder. På samtliga profilprodukter ska antingen blomman eller vapnet finnas med. Är du osäker på om det är vapnet eller blomman som du ska använda, kontakta kommunens informationssamordnare. Exempel på profilprodukter som finns är t-shirt, handduk, termos, sittunderlag och pennor. Dessa produkter säljs till förmånliga priser och betalas personligen eller av respektive förvaltning. Vid beställning eller köp av profilprodukter kontakta kommunledningssekreteraren på telefon

17 17 Fordon På kommunens personbilar och övriga fordon ska logotypen placeras på förar samt passagerardörr fram. Som regel är detta den enda märkningen på bilarna. Vid frågor om märkning med förvaltningsnamn eller enhet, kontakta kommunens informationssamordnare. Exempel på märkning av bilar visas här. Arbetskläder Med arbetskläder representerar vi Kumla kommun vilket innebär att kläderna ska vara enhetliga och med logotypen tydligt placerad. På tröjor och jackor placeras logotypen på vänster bröst och avdelningsnamn i typsnittet Cambria (kursiv) på höger bröst. Undantag är kortärmade tröjor där avdelningsnamn placeras på vänster ärmslut. På svarta kläder trycks svart text/symbol i grått. 17

18 18 Kom ihåg! I allt material där kommunen står som avsändare eller på annat sätt medverkar ska Kumla kommuns logotyp finnas med. Kommunens logotyp får inte förvanskas eller ändras, vare sig i färg eller form. På brev, protokoll, kallelser, yttranden, visitkort, kuvert med mera ska kommunens logotyp alltid vara placerad i övre vänstra hörnet. Vid användande av förvaltningsspecifik symbol ska denna placeras i nedre högra hörnet. Cambria och Calibri är de typsnitt som används i Kumla kommun I Kumla kommun skriver vi rätt och lätt Kommunens medborgare är våra kunder! 18

19 19

20 20

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Grafisk manual. v.1.1 2011-11

Grafisk manual. v.1.1 2011-11 Grafisk manual v.1.1 2011-11 Innehållsförteckning 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vår logotyp Otillåten användning av logotyp Placering av logotyp Frizon och storlek Färgsättning och färgkoder för tryck,

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

Vårt språk är klarspråk

Vårt språk är klarspråk Vårt språk är klarspråk Foto: Getty Images Riktlinjer för hur vi skriver Enköpings kommun, ändrade 2013-10-16 Vårt språk är klarspråk Riksbanken, regeringen, riksdagen och Enköpings kommun, alla jobbar

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer