Grafisk profilmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profilmanual 1.8.2013"

Transkript

1 Grafisk profilmanual

2 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet. Det är viktigt att alla arbetar i enlighet med den grafiska manualen oavsett om det ska presenteras i tryck eller om den ska presenteras i digital form. Jenny Bergkvist 2

3 Innehåll Innehåll Inledning 2 Om den grafiska manualen 4 Logotyp 6 Logotypversioner 7 Huvudfärg 8 Logotypstorlek 9 Frizon 10 Typografi 11 Gridmall 12 Roll-ups 14 Powerpoint 15 Profilprodukter 17 Logotyphantering 18 Pennor 19 Muggar 20 iphoneskal 21 Keps 22 Tygkasse 23 Tröjor dam 24 Tröjor herr 25 Kuvert 26 Faktura 27 Praktisk information 28 Anteckningar 29 Anteckningar 30 Anteckningar 31 3

4 Om den grafiska manualen Den grafiska manualen beskriver och visar hur den grafiska profil ska se ut. Den förklarar också hur den grafiska profilen är uppbyggd. Viktigast av allt är att den innehåller de regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska byggstenarna ska användas. Allt tryckt och digitalt material som produceras ska ske i enlighet med de regler och anvisningar i den framtagna grafiska manualen. 4

5 Basregler

6 Logotyp Logotyp Logotypen är den viktigaste identitetsbärande komponenten i den grafiska profilen och ska därför finnas med på allt kommunikativt material som har jennybergkvist som avsändare. Logotypen består av text, men får inte placeras in i löpande text om det inte framgår tydligt att det är en logotyp. Logotypen ska placeras så att det tydligt framkommer att det är en logotyp. Använd alltid godkända original. Dessa finns att ladda ner på bildbank. 6

7 Logotypversioner Logotypversioner Logotypen ska i första hand exponeras med den gröna eller svarta färgen, det finns dock tre versioner till i den grafiska profilen som man kan använda sig av. Den tvåfärgade svarta och gröna logotypen som ger en viss visuel 3D effekt. De två andra tilllåtna versionerna är vit text på svart platta som lämpar sig emot de ljusa bakgrunder och den tredje är grön text med svart platta som även den kan tillämpas mot den ljusa bakgrunden och som återknyter till de två ursprungs logotyperna. 7

8 Huvudfärg C=41 M=14 Y=41 K=0 R=166 G=191 B=161 #A7BFA1 PMS C=0 M=0 Y=0 K=100 R=26 G=23 B=27 #1A171B PMS C=0 M=0 Y=0 K=0 R=255 G=255 B=255 #FFFFFF PMS C=41 M=14 Y=41 K=0 Opacitet 50% R=166 G=191 B=161 #A7BFA1 PMS 8

9 Logotypstorlek Logotypen får inte göras för liten. Detta för att säkerställa läsbarhet och tydlighet. Logotypen (oavsett version) får därför inte göras mindre än 15 mm hög från logotypen högsta till lägsta punkt. Bredden ska då vara minst 32 mm från logotypen yttersta vänstra punkt till logotypen yttersta högra punkt. 9

10 Frizon För att logotypen ska framträda så tydligt som möjligt ska det på alla logotyper alltid finnas ett område som är fritt från text och andra grafiska element. Den vita ytan (frizonen) runt logotypen ska alltid vara minst lika bred och hög som e i ordet jennybergkvist. Denna regel gäller för samtliga logotypvarianter. 10

11 Typografi Typsnittet som ska användas är i grunden Calibri som ska finnas i dokument som är kopplade till jennybergkvist. Finns inte Calibri att tillgå så ska Times new roman användas, alternativt Arial. Huvudrubrik Calibri Bold 30pkt ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ,!?:; ( ) Underrubrik Calibri Regular 22pkt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ,!?:; ( ) 11 Brödtext Calibri Regular 16pkt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ,!?:; ( ) *Traditionellt anses det att typsnitt med klackar krävs för att underlätta läsning av längre texter i t ex broschyrer eller kataloger. Enligt Humlab vid Lunds universitet finns ingen forskning som stödjer denna uppfattning. Rubriker, underrubriker, ingresser, bildtexter, citat, bilder och layout bidrar däremot i hög grad till att texterna blir lätta att läsa och ta till sig. Självklart bidrar även textinnehållet i sig och hur texterna är skrivna till den totala läsupplevelsen. (www.lu.se)

12 Gridmall Gridmallen ska vara enkel och ren. Bakgrunden ska vara vit. Det gröna strecket längst upp ska vara 3 pkt i grön färg, 14 cm lång och 1 cm från överkant och 8 cm från den vänstra sidan. Logotypen ska vara 6x3 cm och 1 cm från vänsterkant liksom ifrån överkant. Det gröna strecket längst ner ska vara 3 pkt i grön färg tvärsöver hela pappret och 2 cm ifrån nederkant. Under strecket ska kontaktinformationen finnas skrivet i calibri regular 16 pkt. Jenny Bergkvist Jägarvägen Oxelösund

13 Applikationer

14 Roll-ups Roll-ups ska produceras i linje med anvisningarna i den grafiska manualen och med hjälp av framtagna gridmallar i In- Design. Allmänna tips Tänk på att roll-ups ska betraktas från ett avstånd. Anpassa layouten efter avståndet. För stor text kan ibland vara lika svår att läsa som för liten text. Lägg inte viktig information för långt ner. Försök att inte göra roll-ups som är alltför texttunga. Roll-ups är primärt till för att skapa stämning eller väcka uppmärksamhet. Arbeta gärna med kombinationer av roll-ups. En textbaserad roll-up kan t ex med fördel kombineras med en variant med grafiska element och/eller bilder. Det är bra om roll-upsen kan återanvändas. Undvik (om det går) tids- eller platsbunden information. 14

15 Powerpoint Allmänna tips Anpassa alltid presentationen efter målgrupp och sammanhang, försök också att göra den så direkt och stimulerande som möjligt. Undvik sidor med för mycket text. Dela hellre upp innehållet på flera sidor än att försöka få med allt på en sida. Behöver du text som talarstöd kan du lägga denna i anteckningsfältet nedanför sidan. Tänk på varje sida som en liten annons. Lägg tid på att hitta en bra rubrik och en spännande bild. Tänk på dramaturgin och försök variera utseendet på sidorna. Det ska vara roligt och intressant för åhörarna att lyssna till presentationen. Bilder, t ex foton och illustrationer, som används bör hålla hög kvalitet. Använd därför inte clip-art-bilder och liknande. Öva alltid inför en presentation och kontrollera att du kan hålla din presentation på den tid du har till förfogande. PowerPoint-presentationer ska produceras med hjälp av framtagen mall som laddas ner från se/bildbank. I PowerPointmallen används alltid logotypens alternativtypsnitt Arial och Times New Roman. Praktiska tips Var noga med att presentationen inte väger för mycket. Tunga presentationer kan t ex bli svåra att mejla. Det är framför allt stora och högupplösta bilder som gör att presentationen blir tyngre, för PowerPoint räcker en upplösning på 72 ppi Använd bara bilder i jpg-format och RGB-färg. 15 Exempel på en powerpoint. Den ska vara enkel med få men tydliga punkter som gör det lättläst för åhörarna. Ha gärna bilder som fångar intresse.

16 Profilprodukter

17 Profilprodukter Profilprodukter som varumärkesbyggare. Syftet med jennybergkvists alla profilprodukter är att synliggöra och därmed också göra logotypen mer känd. Profilprodukter används också som gåvor. Genom att ha ett väl genomtänkt, högkvalitativt och målgruppsanpassat utbud bidrar profilprodukterna också till att de positiva attityderna förstärks. Välj produkter med logisk koppling till den verksamhetsom bedrivs. 17

18 Logotyphantering Grundregeln är att logotypen ska finnas med på samtliga profilprodukter. Använd bara godkända logotypvarianter. Logotypen får bara förekomma i färgerna grön, vit eller/ och svart. Frizonen runt logotypen ska alltid vara minst lika bred och hög som e:et i ordet jennybergkvist. Använd den logotypvariant som passar den aktuella profilprodukten bäst. Placera alltid logotypen horisontellt eller vertikalt. Logotypen får inte placeras snett. På textilier i svart ska i första hand den gröna logotypen väljas och i andra hand den vita logotypen. 18

19 Pennor På pennor ska logotypen placeras med texten nedåt mot klämman så att klämman visuellt sett blir som ett understeck och på så sätt följer den grafiska profilens grundregler. 19

20 Muggar Muggarna består endast två färger, vit mugg med grön text och en grön mugg med svart text. Logotypen ska placeras mitt på muggen med logotypens början till höger om muggens handtag. 20

21 iphoneskal iphonerskal/smartfoneskal ska vara stilrent med vit grund alternativt i svart. Skalet med vit grund har logotypen med dubbla färgkombinationen i svart och grönt. Det andra vita skalet har logotypen i svart och i grönt som är upprepande diagonalt. Det svarta skalet ska ha den vita logotypen. 21

22 Keps Kepsarna finns i vitt, grönt och i svart tyg. Den vita ska ha grön text och den gröna ska ha svart text. Den svarta kepsen har grön text som är regeln för textilier(=svart grund med grön logotyp). Logotypen placeras på vänster sida om skärmen. Den ska plaseras rak i linje med kepsens nedre kant. 22

23 Tygkasse Tygkassarna är i vitt med grön logotyp, grönt med svart logotyp och i svart med den gröna logotypen som följer regeln för textil. Logotypen ska placeras mitt på kassens framsida. 23

24 Tröjor dam Damtröjorna är enfärgade med både korta och långa ärmar i vita, gröna och svarta textilier där logotypen är grön på vit, svart på grön och grön på svart. Logotypen placeras på vänster sida ovanför bröstet i en diskret logotyp. 24

25 Tröjor herr Herrtröjorna är enfärgade med både korta och långa ärmar i vit, grön/vit och svart/ grön där logotypen är grön på vit, svart på grön/vit och grön på svart/grön. Logotypen placeras på den vänstra sidan ovanför bröstet i en diskret logotyp. 25

26 Kuvert Använd alltid vitt papper. Logotyp: 60 mm Använd alltid marginal i vitt. Enhetsnamn (avsändare) och adressuppgifter placeras under logotypens frizon. Bård, etikett eller bottenlist används aldrig på kontorstryck. Jägavägen Oxelösund Sverige Porto Betalt Jägavägen Oxelösund Sverige Porto Betalt 26

27 Faktura Använd alltid vitt papper. Logotyp: 60 mm i det vänstra övre hörnet. De gröna fälten är för att hitta lätt och tydliggöra fakturan för mottagren. De ljusare gröna fälten är logotypens gröna grundfärg men med 50% opacitet för att bättre dela in fälten. Faktura Fakturanummer Datum Kund Företag Adress Postadress Orgnummer Benämning Antal a pris Nettol Förfallodatum Nettobelopp Moms Öresavrundning Summa att betala SEK jennybergkvist Jägarvägen Oxelösund Telefon Hemsida jennybergkvist.se Pusgiro Bankgiro Org.nummer 27

28 Praktisk information Tryckteknisk information Stäm alltid av med det aktuella tryckeriet om de vill ha alla färger som CMYK eller Pantone dekorfärg och färdigställ därefter ditt dokument efter det. Fråga också om de vill ha en högupplöst PDF eller om de kan ta emot InDesign. Om du ska göra en högupplöst PDF, be tryckaren om aktuella färgprofiler och job options för att kunna ta fram en så bra PDF som möjligt. Kontrollera att bilderna som används har en upplösning på minst 300 ppi. Var ute i god tid. Räkna med att repro och tryck tar ca 2 till 4 veckor, bland annat beroende på trycksakens omfång och upplaga. Etablera gärna en personlig kontakt med tryckeriet. Begär alltid provtryck ifrån tryckeriet. Beställ gärna en pappersdummy från tryckeriet så kan du kontrollera gramvikterna på omslag och inlaga. Om din broschyr är lite tjockare, be tryckaren kontrollera så att inte den vita 5 mm marginalen krymper på de mittersta sidorna (s k krypning). När du lämnar till tryckeriet: bifoga alltid en redan tryckt broschyr. Då kan tryckeriet anpassa trycket efter detta. För att få så bra färgåtergivning som möjligt bör tryckeriet stämma av mot en färsk Pantonesticka 28

29 Anteckningar 29

30 Anteckningar 30

31 Anteckningar 31

32 jennybergkvist.se Jägarvägen Oxelösund

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning 3 1.1 Kort om oss 3 2.0 Logotyp 4 2.1 Primära varumärken 5

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer