Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015"

Transkript

1 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015

2 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi 06 Profilfärger 07 Mönster 08 Bilder och film 09 Intern produktion mallar 10 Kontorstrycksaker 11 E-postfot 12 Applikationer 13 Spirit of Food stärker bilden av Kristianstad 14 Profilprodukter 15 Arbetskläder 16 Råd och stöd Sid Den grafiska profilen är skapad i december Därefter är den reviderad mars 2011, mars 2013, januari 2015 och oktober 2015

3 01 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av kommunen. I ord, bild, färg och form skapar vi en tydlighet för mottagaren. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen att känna igen Kristianstads kommun. Profilen bidrar till att kommunen presenteras på ett enhetligt sätt i vår kommunikation. Vår kommunlogotyp med stadsvapnet, våra övriga godkända logotyper, våra profilerande färger och vårt unika mönster visar att kommunen är garant för budskapet. Vår grafiska profil bidrar till att formgivningen blir tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning. Vi ska alltid tydliggöra vår gemensamma avsändare, Kristianstads kommun. Våra logotyper ska användas på samma sätt överallt. Våra profilfärger och unika, igenkänningsmönster ska användas i vår kommunikation. Typsnitt och mallar ska användas, och inga egna clip-art-konstruktioner får förekomma. Vi ska alltid tänka ur mottagarens perspektiv och arbeta enligt de grunder som finns i Kristianstads kommuns kommuniktionspolicy; öppet, enkelt och offensivt. Alla har ett ansvar Alla som verkar inom Kristianstads kommun är med och påverkar hur kommunen uppfattas. Det är varje medarbetares ansvar att använda de typsnitt, mallar och logtyper som finns framtagna på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att hitta egna lösningar och frångå den grafiska profilen. Den grafiska profilhandboken fungerar som en faktakälla och hjälper dig när du ska kommunicera eller presentera vår kommun. Den grafiska profilen uppdateras och kompletteras regelbundet. Om du känner dig tveksam över hur den grafiska profilen ska användas ska du kontakta informationsansvarig innan något material exponeras externt. Kristianstads kommun Grafisk handbok 3

4 02 Vår identitet vårt varumärke Vår identitet beskriver vad vi är och har. Vår image är den bild andra har av vår kommun och av vad vi har att erbjuda. Vår profil är vår egen uppfattning, eller önskan om, hur vi vill att andra ska uppfatta oss antogs en ny vision för Kristianstad, Vi lyfter tillsammans Tillväxt Tanke Trivsel I arbetet med att profilera Kristianstad renodlar vi och lyfter fram några starka områden: den historiska handelsstaden, Kristianstads vattenrike och vårt utbud av mat och dryck. Kristianstads lantbruks- och livsmedelstraditioner och vår djupt rotade känsla för mat har lett fram till profilen Spirit of Food. Begreppet Spirit of Food signalerar att Kristianstad erbjuder upplevelser av mat och dryck. Spirit of Food-logotypen avser platsen Kristianstad som helhet, alltså vårt samlade utbud av varor, tjänster, företag, organisationer och upplevelser. En logotyp som alla aktörer som har koppling till ovan kan använda i sin kommunikation. Platsen Kristianstad omfattar också kommunen som organisation. Men kommunen som organisation är en sak och upplevelsen av den geografiska platsen en annan. Därför finns två olika logotyper. Skilj därför på platsen som helhet och kommunen som enskild organisation. Denna profil handlar om Kristianstads kommun som organisation. Mångfald Framåtanda Närhet Kreativitet Kristianstads kommun Grafisk handbok 4

5 02 Vår identitet vårt varumärke Närhet Kristianstads kommun står för närhet i ordets alla betydelser. En kombination av småstadens trygghet och snabba vägar till omvärldens erbjudanden. Det är också en kommun där invånarna lever och utnyttjar närheten till natur och friluftsliv, och den påverkan det har på livsmiljö och boende. Med närhet menar vi också den närhet vi har till varandra. En närhet som skapar kraft och vilja att agera och utvecklas tillsammans. Mångfald Framåtanda Vi ser mångfald som en möjlighet. Med mångfald menar vi inte minst möjligheten att erbjuda alternativ när det gäller boende, utbildning och kultur. Med mångfald menar vi också ett samhälle där det finns möjlighet att välja livs- och utvecklingsvägar, där var och en ses som individer med rätt att utvecklas på egna villkor och samtidigt har rätt att ingå i en arbets- och samhällsgemenskap på lika villkor med andra. I mångfalden ser vi också de fördelar som etniska och kulturella skillnader kan ge vårt samhälle. I Kristianstad finns ett speciellt klimat också mellan människor. En attityd som präglas av framåtanda och därmed gör det mesta möjligt. Kreativitet Kreativiteten gör det möjligt att låta idéer växa. Gemensamt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö. Kristianstads kommun Grafisk handbok 5

6 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form Riktlinjerna finns till för att göra ditt arbete enklare när du kommunicerar. Därför finns riktlinjer kring: Logotyp Färger Typsnitt Mönster Bilder Kontakta informationsansvarig för detaljerad vägledning om var mallar, mönster och logotyper finns samt vi när du ska använda vad och hur. En grafisk handbok ska vara ett levande material som ständigt är aktuellt och svarar mot omgivningens behov. Profilen uppdateras och revideras löpande. Du bör alltid stämma av med den information som finns på kommunens intranät innan du producerar ditt material. Kristianstads kommun Grafisk handbok 6

7 04 Logotypen Kristianstads kommuns avsändarsymbol är logotypen med stadsvapnet och texten Kristianstads kommun. Vapnet ska alltid användas med den tillhörande texten Kristianstads kommun. Förvaltningsspecifika loggor avskaffades hösten 2015 och ska succesivt fasas ut. Vapnet finns i ett utförande Vapnet har försiktigt moderniserats för att fungera i praktiska applikationer. Dock utan att påverka heraldiska direktiv. Följ typexempel på hur logotyperna appliceras i olika sammanhang, samt generella riktlinjer kring användandet av vårt stadsvapen. Externa komplement I marknadsföringsmaterial, där Kristianstad som geografiskt område är avsändare för budskapet, används vapenlogotypen i kombination med profillogotypen Spirit of Food. Notera hierarkin mellan logotyperna beroende på primär avsändare. Logotypens färg Kristianstads kommuns logotyp har fyra färger, blå, mörkblå, gul och svart. Exakta färger ska alltid användas. 1. Kristianstads kommuns huvudlogotyp 1. Ej tillåten användning av logotyp Logotyperna får inte under några omständigheter förändras genom förvanskade proportioner, beskärning, skevning, rotering, friläggning eller användning av färger utöver de anvisade. Det är inte heller tillåtet att ersätta texten med någon annan kommunal verksamhet. Notera också reglerna om friutrymme runt logotyperna. Logotypens varianter 1. Den färgade logotypen är Kristianstads kommuns huvudlogotyp och ska alltid användas som första val om det är möjligt. Exempel på användning är produktion av applikationer i fyrfärg. 2. Om ett dokument enbart ska skrivas ut i svartvitt, eller köras genom kopieringsapparaten en eller flera gånger, ska den svarta logotypen användas. Att göra svartvita kopior av den färgade logotypen ger ett sämre resultat. 3. Den vita logotypen används på mörk bakgrund. Logotypens exakta färger Kristianstadblå (sköld) C 100 M 80 Y 0 K 20 R 0 G 73 B 144 PMS 280 Guldgul (lejon) C 10 M 20 Y 60 K 0 R 230 G 198 B 124 PMS 458 Mörkblå (skugga bakom lejon) C 100 M 80 Y 0 K 50 R 0 G 37 B 97 PMS 282 Fjälkinge skola Svart (text) C 0 M 0 Y 0 K 100 R 35 G 31 B 32 PMS Black C Kristianstads kommun Grafisk handbok 7

8 04 Logotypen, översikt 1. Huvudlogotyp Logotypen i färg med kommunnamnet på två rader ska alltid användas som första val om det är möjligt. Exempel på användning är produktion av applikationer i fyrfärg. 2. Svart logotyp Är det inte möjligt att avbilda logotypen i fyrfärg, exempelvis när ett dokumentet måste skrivas ut och kopieras utan färg, ska den svarta varianten användas. I enfärgstryck får ingen annan färg förekomma. 3. Vit logotyp Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund, ska den vita logotypen användas. Alternativa utföranden Varianterna av logotypen nedan ska användas ytterst sparsamt Stående logotyp - hanteras som undantag Detta är en variant som ska användas med stor urskiljning och försiktighet. Exempel kan vara gravering på glas eller metall, brodyr eller som sigill. Endast vapensymbol - hanteras som undantag Om endast vapnet används ska det se ut så här. Detta är en variant som ska användas med stor urskiljning och försiktighet. Exempel kan vara gravering på glas eller metall, brodyr eller som sigill. Endast text Vid mycket långsmala och små format kan hemsidesadressen användas som avsändare. Kristianstads kommun Grafisk handbok 8

9 04 Logotypen, frizon Frizon för ökad tydlighet Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig och ska respekteras i all exponering. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en tonplatta eller i en bild. Minsta storlek Logotypens minsta storlek är 20 mm. Under det värdet blir den oläslig i tryck. Frizon Frizon med element från logotypen i form av o:et. 20 mm Minsta storlek Minsta storlek av logotypen är 20 mm. Är utrymmet mindre kan adressen till webbplatsen användas, Förtydliga Vill du förtydliga din tillhörighet? Typsnitt Franklin gothic book används. Storleken på text får aldrig vara större än i loggan. Frizonsreglerna gäller vid placering. Omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun Grafisk handbok 9

10 04 Logotypen, specialfall Följande logotyper har p.g.a inarbetning och historik fått så kallat undantagstillstånd. Inga nya eller andra logotyper kommer att produceras. Varje kommunal förvaltning har tidigare haft egen logga. Hösten 2015 beslutade det förvaltningsövergripande kommunikationsnätverket att ta bort alla de förvaltningsspecifika loggorna och endast ha den kommunö-vergripande logotypen som därmed gäller i alla sammanhang. Syftet är att det ska bli tydligare att det är Kristianstads kommun som är avsändaren. De förvaltningsspecifika loggorna ska successivt försvinna i samband med att grafiskt material uppdateras. För mer information, kontakta informationschefen i Kristianstads kommun. Godkända logotyper KRISTIANSTADS KOMMUN Andra illustrationer Egna illustrationer för ett projekt i syfte att skapa igenkänning är ett komplement och ersätter inte Kristianstads kommuns huvudlogotyp. Egna illustrationer placeras på ett sekundärt ställe i ditt marknadsföringsmaterial, vanligtvis nere till höger. Kristianstads kommun Grafisk handbok 10

11 04 Logotypen, samarbete Vid samarbeten med andra myndigheter, organisationer, företag eller ideella föreningar, ska Kristianstads kommuns huvudlogotype användas. Kommunen driver Om kommunen äger och driver projektet placeras kommunens logga uppe till vänster och samarbetspartnernas loggor på ett sekundärt ställe, vanligtvis nere till höger. Jämlikt samarbete Om kommunen och samarbetspartnerna är jämställda i projektet (finansierar lika mycket) läggs alla loggorna bredvid varandra. Kristianstads kommuns logga placeras längs till vänster. Alla loggor ska uppfattas som lika stora. Kristianstads kommun Grafisk handbok 11

12 05 Typografi Typografi är till för att underlätta för läsaren och för att alltid skapa en enhetlighet. Färg, form, typsnitt och bilder är alla viktiga ingredienser för ett enat ansikte utåt. Versaler och kursiv text ska användas med stor försiktighet i löpande text Typsnitten är valda med hänsyn till: Läsbarhet Tillgänglighet Ekonomi Extern produktion I material som produceras för extern kommunikation (tex broschyrer, affischer och annonser) ska följande typsnitt användas. Franklin Gothic Book Demi RUBRIKER & UNDERRUBRIKER Franklin Gothic Book RUBRIKER & UNDERRUBRIKER KORT BRÖDTEXT Cambria Regular BRÖDTEXT Cambria Italic INLEDNINGAR VIKTIGA TEXTER Intern produktion Används för internt bruk. Finns som standardtypsnitt i Windows. Arial Bold RUBRIKTEXT Cambria BRÖDTEXT Times New Roman BRÖDTEXT Webbproduktion I webbtexter används Verdana, som är lätt att läsa på skärm. Verdana RUBRIK- & BRÖDTEXT Kristianstads kommun Grafisk handbok 12

13 06 Profilfärger Kristianstads kommun har basfärgen blå som sitt huvudsakliga signum. Den har sitt ursprung i vapnet och ska alltid användas i 100%. Övriga färger är komplementfärger och ska användas som accenter i 100% eller toningar i 50%. Toningarna kan t.ex. användas på en färgplatta. Kristianstads blå färg är den dominerande färgen när vi kommunicerar. Även om den inte i alla sammanhang används starkast t.ex. i en illustration, bör den ändå finnas med. När du använder flera färger på ett uppslag, välj då en färg som dominerar och använd de andra som accenter. Detta gör att färgerna blir tydliga och inte uppfattas som ett enda myller. Se exempel på färgkombinationer under mönsteravsnittet. Basfärg: Kristianstadblå C 100 M 80 Y 0 K 20 R 2 G 63 B 136 PMS 280 Komplement 01: Himmelsblå C 60 M 20 Y 0 K 10 Komplement 02: Växtgrön C 50 M 0 Y 100 K 0 Komplement 03: Sandbeige C 0 M 3 Y 6 K 16 Komplement 04: Guldgul C 10 M 20 Y 60 K 0 R 86 G 154 B 202 R 114 G 191 B 68 R 218 G 211 B 204 R 237 G 200 B 124 PMS 542 PMS 376 PMS 400 PMS 458 Basfärg (används alltid i 100%) Komplementfärger Komplementfärger 50% av originalfärgen Kristianstads kommun Grafisk handbok 13

14 07 Profilerande mönster När Kristianstad med omgivning ses från ovan framträder tydliga block. I stan möts du av en ombonad atmosfär där kullerstenarna har stor betydelse för upplevelsen. Utöver det fysiska intrycket vill vi förstärka det successiva, stegiva arbetet och de stabila långsiktliga processer som pågår i kommunen. Att steg för steg bygga långsiktig utveckling och tillväxt vill vi förtydliga. Alla bitar är viktiga. Alla bidrar till en helhet. Det har vi tagit fasta på och återspeglat det grafiska mönstret med utgångspunkt i verkligheten. Mönstret är profilerande, enkelt, tydligt, flexibelt och skalbart och kan användas som ett genomgående element i både interna och externa applikationer. Mönstrets variabler och unika former kommer från verkliga motiv. Formerna är ritade från valda landskap och delar, för att sedan sammanfogas till en stark helhet. Mångfald Närhet Kreativitet Framåtanda Åkrar Ängar Gator Mötesplatser Centrum Kristianstads kommun Grafisk handbok 14

15 07 Mönster, helhet Här syns grundmönstret som all utveckling av mönster och grundillustrationer utgår ifrån. Du kan använda hela, eller delar, enfärgat eller flera färger. Mönstret bildar basen för hur foton/ bilder ska exponeras. Steg för steg bygger vi en helhet där alla bitar är viktiga. Och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi åstadkomma en helhet som ingen kunnat uppnå var för sig. Kristianstads kommun Grafisk handbok 15

16 07 Mönster, färgkombinationer Här kombinerar vi mönster med färg. Variationsmöjligheterna är oändliga. Nedan finns exempel på hur mönstret förändras med olika färgkombinationer. Välj max tre färger i ett mönster, annars kan det upplevas som rörigt. Komplementfärgerna går att tona och det skapar större variationer utan att det blir rörigt. Toner av färger räknas INTE som en ny färg. Kristianstadblå Himmelsblå Växtgrön Växtgrön 50% Himmelsblå 50% Guldgul Guldgul 50% Kristianstadblå Himmelsblå Växtgrön Himmelsblå Himmelsblå 50% Sandbeige Kristianstads kommun Grafisk handbok 16

17 07 Mönster, bitar som kan kombineras Beroende på din egen förmåga kan du skapa oändliga mönster utifrån de kombinationer som bitarna utgör. Du väljer själv det som passar dig bäst. Är du osäker, använd enkla lösningar. Då mönstret är så starkt profilerande blir effekten stor även med enkla kombinationer. Hellre korrekt och enkelt, än överarbetat och fel. Fyrkanter som bildelement kan i vissa fall användas som bakgrund för texter i stor stil och tydliga kontraster. Dessa fem varianter finns som enskilda eps-filer i Kristianstads kommuns profilfärger. Enligt Handisams riktlinjer för tillgänglig kommunikation ska tonplattor bakom text undvikas i största möjliga utsträckning. Mönstret är möjligt att dela upp i enskilda bitar. Dessa kan sedan byggas ihop till nya figurer. Mönsterbitarna kan även användas att skriva text i och bygga modeller av. Det betyder att du kan använda formerna även i stategiska dokument, arbetsflöden och processkedjor. Tänk på att använda ett större textformat för att det ska bli enklare att läsa för den som är synskadad Ostrud estrud modo et dolores Ostrud estrud modo et dolores Ostrud estrud modo et dolores Ostrud estrud Kristianstads kommun Grafisk handbok 17

18 07 Mönster, bård Detta är det grafiska profilelementet för kommunen. Det bildar basen i användningen av mönstret. I alla lägen kan detta användas för igenkänning. Dessa element är tillgängliga att använda i A4- och A5format. Grundutförandet är bården i Kristianstadblå utan någon komplementfärg. Kristianstads kommun Grafisk handbok 18

19 07 Mönster, illustrationer Med mönstret som bas kan du rita illustrationer i all oändlighet. Ur mönstret kan helhet eller delar växa fram, allt beroende på vad du vill kommunicera. Viktigt att du inte förändrar mönstrets urspungliga form, utan bygg och vidareutveckla utan att förändra inbördes förhållanden. Exempel på illustrationer Kristianstads kommun Grafisk handbok 19

20 07 Mönster, illustrationer Exempel på illustrationer Kristianstads kommun Grafisk handbok 20

21 08 Bilder och film En illustration, fotografi eller en film förmedlar en omedelbar känsla, skapar uppmärksamhet hos mottagaren och förstärker budskapet. Bilderna ska väljas efter målgrupp och ska hjälpa till att stödja och stärka budskapet. Genom att tidigt i kommunikationsplaneringen tänka i bilder/film ökar möjligheten att nå ut med budskapet och lyckas med kommunikationen. Är bilden tagen på avstånd? Använd möjligheten att beskära bilden och infoga den i profilmönstret. Bilder som används för att profilera vår verksamhet ska visa: Människor Vi visar människor i olika åldrar, kön och etniskt ursprung. Vi visar även människor i servicesituationer. Detta bidrar att budskapet uppfattas som mänskligt, positivt och äkta. Närhet Vi fokuserar på detaljer och låter ansikten komma fram och undviker sve pande vyer från långt håll. Bilderna ska lyfta fram det mänskliga och varma. Livsbejakande tema Bilden ska ha ett livsbejakande tema såsom natur, kultur, fritidsliv, mat och dryck. Detta bidrar till att vi visar att vi är en aktiv kommun. Kristianstads kommun Grafisk handbok 21

22 09 Intern produktion mallar Worddokument Använd nedanstående mall när du ska arbeta i word. Den svartvita mallen används för internt bruk eller när du vet att materialet ska kopieras i svart/vit skrivare. Alla fält är editerbara utom logotypen. Datum DiareNummer Datum DiareNummer KRISTIANSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret, Näringslivsavdelningen Kristianstad Exempel på brevmall besöksadress Östra Storgatan 25 Tel fax e-post Webb KRISTIANSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret, Näringslivsavdelningen Kristianstad besöksadress Östra Storgatan 25 Tel fax e-post Webb Kristianstads kommun Grafisk handbok 22

23 09 Intern produktion mallar Powerpointdokument PPT-mallen med blå profilfärg och mönster ska användas som standard. Om du lägger in egna foton, gör det med fördel inom ramen för mönstret. Var noga med rubrik- och textplacering. Byt inte typsnittsstorlek utan håll dig till given mall. Tänk på detta när du klistrar in text Ancilore velendi amconse dit iusto delutpat delos Doloreet ing etwisit lute mod Wuam delis nosdelessi Feummodio dit utatio Powerpoint, grundmall. Med typsnitt Franklin Gothic Demi och Franklin Gothic book Alternativa powerpointmallar med olika färgbårder. Kristianstads kommun Grafisk handbok 23

24 10 Kontorstrycksaker Visitkort och kuvert Logotypen med stadsvapnet och Kristianstads kommun ska finnas på allt stationärt material. Baksidan på visitkorten är försedd med Spirit of Food-logotypen och förklarande text som visar kopplingen till platsen och dess upplevelser. Observera att Kristianstads kommun i detta sammanhang är överordnad, Spirit of Food underordnad. Men bägge är integrerade i varandra och bildar sammantaget en stark helhet. För beställning av visitkort, kontakta den person på din förvaltning som har rätt att beställa tryck m.m. Telefon Mobil Växel Fax Claes Sandén Marknadskommunikatör Kommunledningskontoret Kansli & samordning Västra Storgatan Kristianstad Mat och upplevelser för alla sinnen! Visitkort Kristianstads kommun Kristianstad A-post SVERIGE Porto betalt Kuvert Kristianstads kommun Grafisk handbok 24

25 11 E-post signatur Alla medarbetare ska ha en personlig signatur i all e-post som skickas både internt och externt. Detta för att det ska bli tydligt för mottagaren vem som är avsändare och vilka kontaktvägar som finns. Vi har inga loggor eller illustrationer i vår signatur. Signaturen ska vara enkel att göra och bildelement tar upp utrymme. E-postsignatur Använd denna som förlaga när du skapar din egen signatur i ditt e-postprogram. Det långa strecket finns bland specialtecken i Windows. Typsnitt: Franklin Gothic Book Storlek: 10 Förnamn Efternamn Titel Förvaltning, Avdelning Kristianstads kommun Kristianstad Besöksadress: xgatan xx Tfn: Mobil: Kristianstads kommun Grafisk handbok 25

26 12 Applikationer, annonser Quipit nisalit esto doleser ad eugait wis niamis Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si.unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto doleser ad eugait wis niam erostin iliquis augai. Läs mer på Annonsexempel på en helsida där bården ligger i vänsterkanten och bilden får ta ungefär halva ytan möjligheter 30 medarbetare 1 chef är det du? Kristianstads kommuns nya avdelning, Kommunikation & tillväxt, behöver en chef som har förmåga att skapa resultat. Kan du omsätta ord till handling och kombinera kreativt ledarskap med strategi och kommunikation? Då är du personen vi söker! Läs mer om chefsjobbet på Annons med bård och text. Utrymme och kanal avgör val av utformning. Kristianstads kommun Grafisk handbok 26

27 12 Applikationer, annonser Välkommen in i framtidens skola! I de fall där en illustration med utgångspunkt i det grafiska mönstret finns med behövs ingen bård. Här blir illustrationen det profilerande inslaget för Kristianstads kommun. Den gamla Härlövsskolan har totalrenoverats och startade i höst som den nya, fina Slättängsskolan. Gamla och blivande elever, förädrar, morföräldrar, farföräldrar och alla andra intresserade hälsas välkomna till: Öppet hus i Slättängsskolan tisdagen den 30 september kl Skolledning och personal på Slättängs-skolan visar lokalerna och berättar om skolans idéer och arbetssätt. Välkommen in i framtidens skola! Exempel på annons där bården ligger som element i botten. Bilden placeras så att den inte har anknytning till bården. Den gamla Härlövsskolan har totalrenoverats och startade i höst som den nya, fina Slättängsskolan. Gamla och blivande elever, förädrar, morföräldrar, farföräldrar och alla andra intresserade hälsas välkomna till: Öppet hus i Slättängsskolan tisdagen den 30 september kl Skolledning och personal på Slättängsskolan visar lokalerna och berättar om skolans idéer och arbetssätt. KUngörELSEr Lantmäterimyndigheten Lantmäteriförättning Ärende Yrkande har kommit in till Lant- mäterimyndigheten för att räkna om andelstalen i Everöd ga:3, samt att ändra beslut och utlåtande i gemensamhetsanläggningen. Avser vägen mellan Hommentorp och Everöd kyrka. Sökes Delägare som har eller bör ha Quipit nisalit esto doleser ad eugait wis niamis Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si.unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto doleser ad eugait wis niam erostin iliquis augai. Läs mer på När flera bilder finns med i annonsen bör inte bården finnas med, istället formas bildernas yttre form efter Kristianstads kommuns mönster. andel i Everöd ga:3. Sammanträde Onsdagen den 11 februari klockan i Everöds församlingshem. Handlingar i ärendet hålls tillgängliga på Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun, Stadsbyggnadskontoret, Västra Boulevarden 13 i Kristianstad. Upplysningar lämnas av förrättningslantmätare Catarina Carlsson, tel Om annonsen är liten och trycks i dagspress används den svartvita logotypen. Bild och bård utgår. Kristianstads kommun Grafisk handbok 27

28 Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. boka ett personligt möte quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Praestinis dunt lamconsed Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis au- Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. eugait ut wismodip erilis Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit. Wismodip erilis eugait ut Alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis autat. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min Vad händer på arbetsamarknaden? aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel i. språk är är makt! Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis au Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute volorem nibh elisl utpat dolortis augiat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit diam, veniamet eliquis molutpat, quat alit autpat. Nos nim alis nis augiam vel ulla auguera esequi tet accum dolut iriurem ipissim quis nis ad min ent vel eu facilla mconsequi enim diam quamconsequi bla faci endion volore minit wis nonse tie del ipis nim diam, consendreet wissi te do od tion hent acilis nonulputem euipsus cinciliscing elessi. Uptat. Hendre tat, quip estrud magna alit am, sequat. Andit, velit vullam iusciduis ad dolenim quam, quis nulluptatie feugait wisit nullan utatem ip et, con henim vel utpatuercip et lam duisl exero etum autatum sandiatet dip essed ea conse coreet utatissi tem volore digna ad tionsed eum veniam duisi ent atinim el elisit volortio odoloreriure min eriure verat. Os alisim venis nullaor in enibh ex exerat augiat ea alit ute conse vullan essenim qui tatem zzriuscil dunt ver augait, cor si tat, voloboreet blanketter, kontakter och telefonsamtal. Hur tar jag mi fram i det svenska samhället? Aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. rådgivning, stöd och konsultation. Fråga oss! Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute volorem nibh elisl utpat dolortis augiat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit diam, veniamet eliquis molutpat, quat alit autpat. Nos nim alis nis augiam vel ulla auguera esequi tet accum dolut iriurem ipissim quis nis ad min ent vel eu facilla mconsequi enim diam quamconsequi bla faci endion volore minit wis nonse tie del ipis nim diam, consendreet wissi te do od tion hent acilis nonulputem 12 Applikationer, broschyr Exempel på applikatoner där mönster, illustrationer och foton kombineras. OBS! Nedan är visuella exempel, ej färdiga produktioner. Framsida Framgång föder framgång Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Praestinis dunt lamconsed Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis Vi gör det möjligt för andra att lyckas! Behöver du kompetensutveckla dig? Har du erfarenheter som arbetsgivarna har nytta av? Vill du förbättra dina språkkunskaper? Vi hjälper dig med skräddarsydda utbildningar på alla nivåer, praktikplatser samt information och stöd i aktuella arbetsmarknadsfrågor. Använd vår kompetens och skaffas dig verktygen att kunna bestämma själv! niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi. Praestinis dunt lamconsed tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip quis autat. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut Kloka beslut fattar du bäst själv arbetsmarknad Inlaga Vi vill gärna träffa dig! här kommer det text som står en liten rad lagom lång Vad och vem passar dig allra bäst? Språk är makt Kontakt oss för mer information Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute inibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. consequam vero ea faci blam zzriliq Personligt möte Professionalism magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan is dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, s lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Aktuell kunskap om arbetsmarknadentatio Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt. consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Kunskap och kompetens wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam Vilja och engagemang modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci Vem har facit över livet? Kvällar, dagar eller på distans? Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Fleixibilit vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del nibh eliquatum dunt augiat. ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Stötta, diskutera, bolla, vrida och vända Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin t, qui er am venim iusci blan ver iriustrud volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Studie- och yrkesvägledning (SYV) dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del Kontakta oss! ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam. eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla ercipsum vel utpat, volore facin henim quis autat. alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt volorem nibh elisl utpat dolortis au- augiat. giat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit Kristianstads kommun, Kristianstad, Tel: Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Matchningsgruppen gör verkligen nytta Balans mellan efterfrågan och erbjudande är nyckeln till framgång. Vilka talanger, kompetenser och kunskaper har du? Och vad efterfrågar arbetsgivarna? Kanske behöver du komplettera dina meriter med praktik eller utbildning. Eller helt enkelt facin henim quis autat. bryta gamla vanor och tänka helt nytt? Du kan mer än du tror. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute volorem nibh elisl utpat dolortis augiat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit diam, veniamet eliquis molutpat, Matchningsgrupppen hjälper till att hitta lösningar där bägge parter är vinnare. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Omvärldens höga krav Vi hjälper dig att hitta en väg som passar Smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Kontakta oss för information nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. SFI Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis autat. Svenska för invandrare Att kunna uttrycka sig med ord och känna att man blir förstådd och respekterad är grunden för en stark självkänsla. SFI hjälper alla nyanlända, flyktingar och invandrare att använda svenska språket på vardagen. Utbildningar kurser och praktisk träning anpassas utifrån varje enskild människas förutsättningar och behov. Skräddarsydda lösningar med fokus på dina förutsättningar och behov. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip VLC Väglednings- och lärcentrum Delat ansvar, ökat inflytande och möjlighet att själv fatta kloka beslut är inte lätt. Därför finns vi! VLC kan hjälpa dig att hitta lösningar på dina funderingar, drömmar och behov. Vi kan aldrig lova dig ditt drömjobb eller din drömutbildning, men vi kan lova att stå vid din sida och stötta dig. Det är aldrig för sent att tänka i nya något annat. Framsidor euipsus cinciliscing elessi. Uptat. Hendre tat, quip estrud magna alit am, sequat. banor, lära sig nya saker och prova Kristianstads kommun, Kristianstad, Tel: Kristianstads kommun, Kristianstad, Tel: Kristianstads kommun Grafisk handbok 28

29 13 Spirit of Food stärker bilden av Kristianstad Kristianstads kommun har valt att marknadsföra och utveckla profilen Spirit of Food för upplevelse av mat och dryck. Livsmedelsprofilen Spirit of Food använder vi främst mot besöksnäring och näringsliv för att stärka den allmänna bilden av Kristianstad som plats och för att skapa uppmärksamhet i extern kommunikation, Spirit of food ska ge positiva associationer till upplevelser, mat och dryck. Profilen är viktig för besöksnäringen och de många företag i kommunen som har koppling till livsmedelsbranschen. Färgad logotyp Svart logotyp Symbolen Spirit of Food Symbolen Spirit of Food ska underlätta för allmänheten, företag, medarbetare och samarbetspartners för att känna igen matregionen och livsmedelsbranschen i kommunen. Logotypen Spirit of Food ska användas i alla budskap som har koppling till mat och dryck, exempelvis på matsedlar inom kommunens verksamheter och vid annonsering av evenemang där mat serveras. Vit logotyp Logotypen används också i sammanhang där vi vill framkalla positiva associationer till Kristianstad som en känsla för mat och dryck. Logotypen ska inte användas i budskap som för mottagaren uppfattas som negativa, exempelvis i kravbrev och myndighetsbeslut. I logotypen skrivs spirit of food med små bokstäver, men när vi skriver om matprofilen i löpande text använder vi engelsk standard med stora bokstäver i huvudorden, alltså Spirit of Food. Kontakta informationsansvarig för mer information om användningen av denna specifika logotyp. Kristianstads kommun Grafisk handbok 29

30 14 Profilprodukter På produkter som har som syfte att profilera och förstärka Kristianstad som varumärke används Kristianstads kommuns huvudlogotype. Ska produkten även visa Kristianstads profil Spirit of Food ska den loggan finnas med. Förvaltningars eller enskilda avdelningars namn används inte på profilprodukter. Profilkläder Kristianstads kommuns huvudlogotype placeras på höger sida. Loggan Spirit of Food placeras på höger arm. På ryggen finns utrymme för anpassade budskap som Fråga mig? eller Sveriges viktigaste jobb. Förvaltningars eller enskilda avdelningars namn används inte på profilkläder. Observera att andra regler gäller för arbetskläder., se kapitel 15. Namnbrickor Namnbrickor ska vara tydliga och ha en hög läsbarhet. Om namnbrickan i huvudsak används för internt bruk, som i medborgarcenter, reception eller arbetsmiljöenheten, används Kristianstads kommuns huvudlogotype. Om namnbrickan i huvudsak används vid externa tillfällen, som vid mässor eller öppna hus, ska även Spirit of Food finnas med. På namnbrickan ska för och efternamn tydligt framgå. Dessutom finns plats för avdelning eller titel. Förvaltningsnamn och förvaltningsloggor används inte på namnbrickan. Namnbrickor beställs via kommunens intranät under profilprodukter. Innan du tar fram nya profilprodukter ska du kontakta informationsavdelningen på kommunledningskontoret. Kristianstads kommun Grafisk handbok 30

31 15 Arbetskläder På arbetskläder används Kristianstads kommuns huvudlogotype. Huvudlogotypen placeras på höger sida. Förvaltnings, avdelnings eller enhets namn kan skrivas ut som text och placeras på vänster sida. Texten kan också placeras på ryggen. Loggan för Spirit of Food används endast på arbetskläder som har med livsmedel att göra, exempelvis kökskläder.. Kristianstads kommun Grafisk handbok 31

32 16 Råd och stöd Om du utgår från att alltid använda profilerande färger, typsnitt, mönster och föreslagna mallar kommer du väldigt långt när du ska kommunicera. Ett varumärke och en profil tar lång tid att bygga upp, så se till att vara konsekvent och noggrann i din användning. För en dialog med experter inom området för att såväl internt som externt material ska bli så korrekt och bra som möjligt. Informationsavdelningen på kommunledningskontoret är din rådgivare i alla frågor som har med profilering och kommunikation att göra. Tveka inte, utan kontakta dem när du ska kommunicera. Kristianstads kommun Grafisk handbok 32

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2 F ä r g e r Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är Röd PMS 186 CMYK 0/100/82/7 R 198 G 12 B 48 HTML C60C30 Guld PMS 871 CMYK 40/43/84/8

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil Grafisk profil Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Grafiska riktlinjer skapar trygghet

Grafiska riktlinjer skapar trygghet Grafisk manual Vår grafiska profil ett verktyg som bygger identitet. Det är vi som är Storstockholms brandförsvar och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation.

Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation. Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation. Vikten av ett enhetligt utseende. Trafikkontoret har ett fortlöpande behov av att nå ut med budskap till kommunens invånare. Det kan röra sig om

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Acta-serien. Lokal grafisk manual

Acta-serien. Lokal grafisk manual Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafi sk profi lmanual 1

Grafi sk profi lmanual 1 Grafisk profilmanual 1 Det finns även en varumärkesmanual som beskriver Gästrike Vattens varumärke. Ta kontakt med informationsansvarige på Gästrike Vatten för mer information. Detta dokument får inte

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010 18 9 34 35 1 2 33 3 KUSTBEVAKNINGEN 32 SWEDISH COAST GUARD 31 VISUELL IDENTITET 3 29 27 28 27 26 25 24 i samarbete med Giv Akt Information 21 INNEHÅ LOGOTYP & SYMBOL FÄRGER TYPOGRAFI FÖR TRYCK TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Idé och vision. Det föreslagna identitetsprogrammet

Idé och vision. Det föreslagna identitetsprogrammet En gemensam identitet för Sveriges nationalparker Värt att visa! Visa, vårda, värna. I ambitionen att bygga en stark gemensam identitet för Sveriges nationalparker har vi satt ordet Visa först. Vår bärande

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken QUALITY ON INTERNET SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken TEKNIK ÄR TRÅK IGT. Exero conullan er irilla acinibh el exeros nit la feummol orperat. Duipit volutpatem adipisis ad dio dolorperatie

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer