Acta-serien. Lokal grafisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acta-serien. Lokal grafisk manual"

Transkript

1 Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

2 Innehåll + inledning Acta-serien, lokal grafisk manual 2 Innehåll 1 Inledning 2 Serier 3 Logotypen 4 Generella regler 5 Undantag 1 Inledning Denna manual följer reglerna i Göteborgs universitets grafiska profil. Den senaste versionen av den grafiska profilen finns tillgänglig för all personal här: Logotypen och dess varianter finns att hämta på samma plats. När det gäller frågor kring profilen och tillämpningen av den, skriv till: Alla som arbetar inom Göteborgs universitet bidrar till hur universitetet uppfattas internt och externt. Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora universitet tillhör vi samma organisation. Hur vi kommunicerar med och bemöter kolleger, studenter, potentiella studenter och externa kontakter påverkar vår identitet och bilden andra har av oss. Acta-serien är i egenskap av sin stora och utmärkta produktion en viktig del av vår kommunikation. Det finns flera anledningar till att ge ett mer samlat, tydligt och professionellt intryck i all kommunikation. Ett skäl är att arbetet med Acta går snabbare och smidigare när det finns ett tydligt regelverk och färdiga mallar att använda för författare och redaktörer. Ett annat skäl är att konkurrensen om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel hårdnar. Internationella rankningar av universitet och högskolor spelar i det här sammanhanget en allt större roll. En otydlig bild av vårt universitet gör att vi får en sämre ranking än vi förtjänar. I denna manual hittar du regler för logotypens användning och för utformning av litteratur som ges ut i Acta-serierna. Manualen skall kompletteras med mallar som redaktörer och författare kan använda. Reglerna bygger på ett långsiktigt arbete med identitet och image och tillämpningar av logotyp, typografi, färgpalett och grafiska element. Manualen ska fungera som en handbok för alla som är delaktiga i publicering av Acta-serien på Göteborgs universitet. Genom att konsekvent och professionellt använda vår gemensamma grafiska profil kan vi tillsammans arbeta för att universitetets mål för framtiden nås. Pam Fredman Rektor

3 Serier Acta-serien, lokal grafisk manual 3 2 Serier Acta Universitatis Gothoburgensis är ett förlag som publicerar följande underserier: Acta Philosophica Gothoburgensia Botanica Gothoburgensia Administreras av Naturvetenskapliga fakulteten (har inte gett ut någonting sedan 1978) Gothenburg Studies in Art and Architecture Gothenburg Studies in English Gothenburg Studies in Social Anthropology Administreras av Samhällsvetenskapliga fakulteten Gothenburg Studies in the History of Science and Ideas Gothenburg Gender Studies Gothenburg Studies in Conservation Administreras av Naturvetenskapliga fakulteten Gothenburg Studies in Educational Sciences Administreras av Utbildningsvetenskapliga fakulteten Göteborger Germanistische Forschungen Nordistica Gothoburgensia Orientalia et Africana Gothoburgensia Romanica Gothoburgensia Slavica Gothoburgensia Studia Graeca et Latina Gothoburgensia Gothenburg Studies in History Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis, är ett eget förlag. Administreras av Universitetsbiblioteket. Språk Actaseriens namn skrivs likadant på alla språk.

4 Logotypen Acta-serien, lokal grafisk manual 4 3 Logotypen Logotypen består av sigillet plus namnet Göteborgs universitet, plus namnet Acta Universitatis Gothoburgensis. Sigill och namn har en fix storleksrelation och placering i förhållande till varandra. Dessa får inte ändras. Namnen får inte skrivas i andra typsnitt. Sigill och namn får inte säras på och sigillet får inte användas ensamt. Använd alltid hela logotypen. Den renoverade logotypen syns tydligare än den gamla även i små storlekar. En grundregel är: gör inte logotypen för stor. Använd istället luft omkring för att göra den tydlig. På omslag till böcker i Acta-serien monteras alltid logotypen i 80% storlek. På svenska utgåvor används den svenska logotypen, på engelska utgåvor används den engelska logotypen. Utgåvor på andra språk använder sig av den svenska logotypen.

5 Generella regler Acta-serien, lokal grafisk manual 5 4 Generella regler Mallarna ska följas så långt som det är möjligt. Eventuella tillfälliga undantag måste motiveras. Det kan exempelvis uppstå situationer då mängden innehåll kräver tillfälliga undantag. I dessa fall avgör redaktören i samråd med actaansvarig hur regelverket bäst anpassas. Se vidare om undantagen på s. 19. Korrektur på layout/omslag samt inledande sidor och publikationslista skickas till senast 14 dagar innan tryckning. Här presenterar vi de generella reglerna. Detaljerade tekniska anvisningar visas i samband med exemplen på efterföljande sidor. Format och papper Stående format 160 x 230 mm. Mjukband eller hårdband är valfritt. Svep (det vill säga ett löst omslag) är inte tillåtet. I inlagan används papperet Munken Pure 90 gram, eller likvärdigt. I mjukbands omslag används papperet Munken Pure 240 gram, eller likvärdigt. Munken Pure är ett obestruket papper, vilket betyder att det inte blänker lika mycket som ett bestruket papper. Det gör texten lättare att läsa. Generella textanvisningar Garamond som används i mallarna är ett lättläst boktypsnitt som dessutom är vanligt och finns på många datorer. Garamond finns i många olika versioner. När det är möjligt använd Adobe Garamond Pro. All text är vänsterställd om inte annat anges. All text trycks i svart om inte annat anges. Siffror är gemena om inte annat anges. Ord som sätts i versaler och kapitäler, samt siffror, ska spärras lätt. Framsida Överst på framsidan står Acta-underseriens namn och utgåvans nummer. I underkant placeras logotypen. Avhandlingens boktitel och underrubrik samt författare placeras däremellan. Det är tillåtet att arbeta med bilder på framsidan, se exempel på följande sidor. Rygg Ryggen ska innehålla författare och boktitel, i den ordningen. Observera att logotypen (eller delar av logotypen!) inte får finnas med på ryggen. Baksida Namn och nummer på underserien ska upprepas på baksidan. Dessa placeras på samma ställe och i samma typsnitt och grad som på framsidan. ISBN-nummer och ISSNnummer ska alltid finnas med längst ned till vänster på baksidan. Observera att logotypen inte ska finnas med på baksidan. Undvik också att sätta kolofonen på baksidan, den hör hemma inuti boken. Presentation av boken Består av en längre text i en spalt som presenterar bokens innehåll. Till vänster under presentationen rekommenderas att också ha med foto och presentation av författare.

6 Generella regler Acta-serien, lokal grafisk manual 6 Inlaga Inlagan består av följande delar: Smutstitel, titelbladets framsida, titelbladets baksida med kolofon, abstract, innehållsförteckning, brödtext, publikationslista. Samarbeten När avhandlingen är ett samarbete mellan olika aktörer så anges det på titelbladets baksida. Inga logotyper används här. Eftersom det är Acta som ger ut boken ska omslag och inlaga följa Actas regler för formgivning. Mallar Ambitionen är att Word- och Indesignmallar för för Acta ska tas fram och finnas tillgängliga för redaktörer. Tryck Utgåvor i Acta-serien ska tryckas på något av universitetets upphandlade tryckerier. Dessa hittas i universitetets avtalsdatabas: Den färdiga trycksaken skall tryckas så miljövänligt som möjligt, och den ska svanenmärkas. Underlag levereras till tryckeriet i PDF-format.

7 Omslag Framsida utan bild Acta-serien, lokal grafisk manual 7 1. acta-underseriens namn och nummer Huvudtitel Undertitel Författarnamn Reserverat för logotypen: 40 mm 2. Omslag Framsida utan bild: 1. Underseriens namn och nummer sätts i Garamond 12 pt, i kapitäler, 14 mm från överkant centrerat på sidan. 2. Logotypen placeras i svartvitt, centrerad, 10 mm från underkant. I 80% storlek. Framsidans nedersta 40 mm är reserverade, där får endast logotypen ligga. 3. Avhandlingens huvudtitel och undertitel samt författare placeras däremellan i valfri typografi, men förslagsvis i den ordningen.

8 Omslag Framsida med utfallande bild Acta-serien, lokal grafisk manual 8 acta-underseriens namn och nummer 16 Huvudtitel Undertitel Författarnamn 1. Omslag Framsida med utfallande bild: 1. Bilden får ta upp hela sidan utom det vita logotypfältet nedtill, som är 40 mm högt. Texten får ligga på eller vid sidan av bilden.

9 Omslag Framsida med bild i ram Acta-serien, lokal grafisk manual 9 acta-underseriens namn och nummer 16 Huvudtitel Undertitel Författarnamn 1. Omslag Framsida med bild i ram: 1. Bilden ligger som närmast 22 mm från överkant, 40 mm från underkant, 10 mm från sidorna. Texten får ligga på eller vid sidan av bilden.

10 Omslag Baksida med presentation Acta-serien, lokal grafisk manual acta-underseriens namn och nummer Huvudtitel Undertitel Erciduis non venis dunt lam, consequam, quatumm olorem vel ute tio delisci liquis ate delit prat acipit nulluptat. Dunt verat, venisl ipsusto consequat amconul landre magnisl eu faci tio erat, suscidunt dolestrud eugue velesto diamet dolore velis ad do cor secte dunt ipit am, sumsan hent dolor rcincil laorem quisl elit duis at la faci erit niam, conullandit nullaor ing enim in ute facin veliquat. Duip el ute dolestin utet wisi blamet erostie magnit augiat. Sent ad magna facipis nulput aciliscil ulaor si. Unt praesenis et dolobore exerostinibh ectet ex enim estrud mincip er augait prat inim vendre facilit niam verostissit venibh et nulla faccod tisit wisit adions eros nulla corper si. Sequi blam, vel ipisim alisim dit ero doloreet iniat. Accum quam, consectetue magnibh eliqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er iure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lorpeure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrud dolore molobore volutpat alit laore min euis ea commy nosto od duis euguer alit exerdunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor ulput lore consed er iure erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. 4. Författaren är accumsandiam vulpute dolobor augiam nonsectem nibh exercil iquamet vel ipit dignisis autat. 5. isbn issn Omslag Baksida: 1. Underseriens namn och nummer sätts i Garamond 12 pt, i kapitäler, 14 mm från överkant centrerat på sidan. Baksidans översta 26 mm är i övrigt fredat utrymme där ingen text får placeras. 2. Avhandlingens huvudtitel sätts i Garamond 18/20. Undertitel sätts i Garamond 14/ Brödtexten sätts i Garamond 11/ Författarfotot ska vara med när det är möjligt. Fotot är 26 mm brett och 30 mm högt. Placeras åtminstone 10 mm från brödtexten. Författarpresentationen sätts i Garamond 10/13, linjerad med bildens underkant. Författarens namn i fetad stil. 5 ISSN- och ISBN- nummer sätts ovanpå varandra i Garamond kapitäler 10/ mm från underkant.

11 Omslag Bokrygg Acta-serien, lokal grafisk manual Elisabeth Björklund Att erövra litteracitet Elisabeth Björklund Att erövra litteracitet 3. Omslag Bokrygg: Typografin är valfri men ska överensstämma med framsidan. Flera titlar inom samma serie ska vara konsekvent typograferade och det ska synas att de tillhör samma serie. 1. Författarens namn placeras 14 mm från överkant. I exemplet är namnet satt i Garamond kursiv 11 pt. 2. Bokens titel placeras 75 mm från överkant. I exemplet är titeln satt i Garamond VERSALER 11 pt, lätt spärrade. 3. Eventuell utfallande bild från framsidan kan fortsätta över ryggen. 4.

12 Inlaga Spikblad Acta-serien, lokal grafisk manual 12 Löst spikblad Innehållet är specifikt för de olika institutionerna. Inlaga Spikblad: Idag bestämmer respektive institution om innehållet i spikbladet. I framtiden är ambitionen att universitetsgemensamma mallar ska tas fram. Vänd dig till redaktören för din underserie för frågor.

13 Inlaga Smutstitel Acta-serien, lokal grafisk manual 13 Huvudtitel Inlaga Smutstitel: Innehåller endast bokens huvudtitel. Den sätts i Garamond 12/14 centrerad på sidan övre del.

14 Inlaga Titelsidans framsida Acta-serien, lokal grafisk manual 14 ACTA-UNDERSERIENS NAMN OCH NUMMER 16 Huvudtitel Undertitel Författarnamn Inlaga Titelbladets framsida: Innehåller underseriens namn+nummer, titel, undertitel, författare och Acta-seriens logotyp. Innehållet sätts på samma sätt som på omslaget.

15 Inlaga Titelsidans baksida + abstract Acta-serien, lokal grafisk manual NAMN EFTERNAMN, ISSN ISSN Eventuell information om redaktörer. Avhandlingen finns även i fulltext på: Prenumeration på serien eller beställningar av enskilda exemplar skickas till: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, Göteborg, eller till ub.gu.se Eventuell information om samarbeten. Omslag: Här skriver du en förklarande text om den (möjliga) omslagsbilden, med sidhänvisning till detaljerad information i boken. Foto: Namn Efternamn Tryck: Tryckeri, Tryckort 2009 Abstract Accum quam, consectetue magnibh elniqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er neiure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lor peure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrudert a dolore molo bore volutpat alit laore min euis ea commy nostode od duis euguer alit exer dunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing et exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor consed er iure erostrud modolesead eum in exerate.ilit dolese vel eugait utem zzriuscil ilisl ullaoil dio odio iliqui estrud elis estrud dolobore dipiscip exerat ullamet volorper sum nonse mod dunt nim quam quip exer alit, vel in ex el ullaoreet ing ectem nim volorpero commodio eu feugait nulluptatie ea facipit, veniam, sequat. Utesde vullan ut adigna cons acilit ilisi blaoreriurer alit augait irit luptat lam, qui blam dunt prat. Iduismolor sectem eugait nullan velit vent luptat prat wisl dolore ea faccumm odiamcommod dolobor sed et volenim inismol uptat, quissi. Lita facinit dunt lore ea coredre te faci tat. Quat num ipisl dolumsandio con henisl irit, sed tisim nit lor sum iure tie dolum iuscing euisisi. Laorperit dolore faccumsan henibh er ing euisci bla commoloreet adio od tio con essed tio elisi. Is nulla faccum zzrit lobore commod mincincil dolore molortis dipit exeromy nulput adio erosto odore feugue feugait alit wisse doloreetum inci et veliquat, quisim numsand ipsustin velit ad tat. Title: Huvudtitel Undertitel Language: Swedish with an English summary. ISBN: ISSN: Keywords: keyword, keyword, keyword, keyword, keyword 1. Inlaga Titelbladets baksida / kolofon: Måste innehålla: Copyrightinformation (namn, år), ISSN, ISBN, url-referens (till avhandlingen på nätet), distribution (Texten formuleras på följande vis: Prenumeration på serien eller beställningar av enskilda exemplar skickas till: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, Göteborg, eller till ) och tryck (tryckeri, tryckort och tryckår). Kan också innehålla: information om samarbeten, förklaring av omslagsbilden (förklarande text, sidhänvisning och fotograf) och redaktör/er. Sätts i Garamond 10 / 13. Delarna åtskiljs med tom rad. Språket följer resten av boken. 2. Inlaga Abstract: Texten sätts som vanlig brödtext (se nästa sida), på engelska. Innehåller: abstract, samt en lista med följande punkter: title, language, ISBN, ISSN, Keywords. Rubrikerna till punkterna är fetade och de åtskiljs med radavstånd 18.

16 Inlaga Innehållsförteckning Acta-serien, lokal grafisk manual 16 Innehåll KAPITEL 1 KAPITELNAMN 12 Rubrik 14 KAPITEL 2 KAPITELNAMN 17 Rubrik 19 Rubrik 20 Rubrik 20 KAPITEL 3 KAPITELNAMN 24 Rubrik 29 Rubrik 36 Rubrik 39 Nästa rubriknivå 40 Nästa rubriknivå 45 Nästa rubriknivå 47 KAPITEL 4 KAPITELNAMN 54 Rubrik 59 Rubrik 66 Rubrik 69 Nästa rubriknivå 70 Nästa rubriknivå 75 Nästa rubriknivå 77 KAPITEL 5 KAPITELNAMN 84 Rubrik 89 Rubrik 96 Rubrik 99 Nästa rubriknivå 100 Nästa rubriknivå 105 Nästa rubriknivå Inlaga Innehållsförteckning: Texten sätts som vanlig brödtext, med dubbelt avstånd efter rubrik. 1. Kapitelnamn sätts i kapitäler, kapitel åtskiljs med 21 pt radavstånd. 2. Rubriknivåer åtskiljs med helfyrkants blanksteg. 3. Rubriknamn och sidhänvisningar åtskiljs med blanksteg, högerindragstabb (med prickad understrykning, bredd: 0,25 pkt, förskjutning 1,1 pkt), blanksteg. 4. Sidhänvisningarna ligger högerjusterade.

17 Inlaga Brödtext Acta-serien, lokal grafisk manual BOKENS HUVUDTITEL AKTUELLT KAPITEL Huvudrubrik Accum quam, consectetue magnibh elniqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er neiure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lor peure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrudert a dolore molo bore volutpat alit laore min euis ea commy nostode od duis euguer alit exer dunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing et exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor consed er iure erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. Ex enim ad tate esent non velisci blandio odolore tat nullam irillamcon hent nostie mod dit do commy nim quisl iuscip et vendit nit diam, velis adiat, quipit autpat vercip exerill 1 aorperci blanka henim duisl dolorting et velenibh ea feuissisi. Nismodolenis adut nullamcommy nulla am, vent verat. Duismodio od dolor amcorperatem avolore dunt la aliquis 2 aci te te tetummorna lorerit veril dio estrud eugait adipsus ciliscinim exeros nonsenibh et adignit ad molorperit velenis molorer sustie consendio dolorercinci te dunt num zzril exerosto consequissed tem inibh el et prat velit nulland igniamet lum nos dionse dunt lor adigna feu feu facidunt augait wis augait do od del ut num zzriure rcidunt lum qui tat aliscillaore vullum nos niamtat, qua metume vulla con henibh exet eugait ipisit volorpero commod estrud diam, sum alisisim quat, vulput venisit prate magna faccu adionse quiscipit ullan et dolenim nonulput luptati. Vulputetue erilluptat wi adignim quisciliquat delessed ming et, senim zzriuscidunt vel ut wis nostru dunt in hendignim zzriure raesto dolore digna consequat prat dolobor ercinim nostis duisitwis nullaoreros nulpute venim niamet, coreet, sumsandrert verilismodip ent 1 Efternamn Boktitel. s.42 2 Sammanfattning av relevant fakta hämtad från en webbsida. Sökningen gjordes Melesto eugait praesequis ad moloreet ilit prat, sum il dio erci tet, quamet adionsed euisi praesequis ad lovilase. lum sandreet laortie tis alit ulput nulput ver sis er sime quip ero delismo dolorer aestruder. Summolobore adfeumast dolum dolorpero exer se exero odipit irit wis niam zzriuscilit laortio estrud ming euisi te tions duisit, velis amcon henit dolorer ip ero ero odolum eugiam, velesequis nons alisi odipit irit wis niam. Underrubrik Anutet dolesto doluptatue conullupat. Onsed eugait epraessenisim augue facilla feuissed dip esenis aut ullami conum autet vel quatis ad duismod olortisi blaor iriure tio consent autem aute facinci tem ad ent atue dolenis cipsustie magna alit lumsanim venimare adolobore tat wisl dolor augait, conum il exer suscili quatummy nos nonseni amcommolore esseniter adit lum ip eer alit ad ex eum inibh etut nosto ea feui eugiamet ip eummodo lobore elit ex Ex enim ad tate esent non velisci blandio odolore tat nullam irillamcon cipsustie magna alit lumsanim venimare iuscip et vendit nit diam, veliip hent nostie mod dit do commy nim quisl, velis adiat, quipit autpat vercip exerill aorperci blanka henim duisl dolorting ti zzriuscilit laortio estrud il 13 Inlaga Brödtexten: 1. Sidhuvud med boknamn/kapitelnamn sätts i Garamond kapitäler 11 pt centrerade, en tom rad ovanför satsytan. 2. Exempel på lämlig bildstorlek. 3. Rubrik sätts i Garamond 18/14, upphöjd med 5 punkter. 4. Brödtext sätts i Garamond 11/14, marginaljusterad. 5. Bildtext sätts i Garamond 9/12 6. Underrubrik sätts i fetad stil 7. Satsytans marginaler är: övre: 24 mm, undre: 35 mm, inre: 23 mm, yttre: 27 mm 8. Fotnoter sätts i Arial 7/8,5 9. Pagina Garamond kapitäler 10,5 pt, en tom rad nedanför satsytan.

18 Inlaga Publikationslista Acta-serien, lokal grafisk manual Tidigare utgåvor: 1. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 2. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 3. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 4. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 5. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 7. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 8. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 9. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 10. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 11. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 12. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 13. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 14. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 15. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 17. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 18. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 19. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 20. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 21. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 22. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 23. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 24. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 25. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 27. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 28. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 29. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 30. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 13. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 32. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 33. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 34. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 35. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 37. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 38. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 39. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 40. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 41. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 42. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 43. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 44. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 45. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 47. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 48. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 49. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 50. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 51. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 52. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 53. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 54. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 55. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 57. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 58. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 59. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN Inlaga Publikationslista: Tidigare utgåvor listas på ovanstående vis, i slutet av boken. 1. Publikationslistan sätts i Garamond 10/11 i två kolumner. Utgåvorna presenteras med nummer, författarnamn, namn, tryckort, tryckår i den ordningen. Författarnamn sätts i kapitäler. Titel sätts i kursiv. Utgåvor åtskiljs med radavstånd 13 pt. Författare och boktitel åtskiljs med halvfyrkants blanksteg. 2. Paginan sätts som i den övriga inlagan.

19 Undantag Acta-serien, lokal grafisk manual 19 5 Undantag Följande serier får göra undantag från den grafiska profilen. Beslutet bygger på att de har ett väl inarbetat utseende som samtidigt inte bryter för mycket mot Actas regelverk. Underserier som vill ha permanenta undantag från reglerna söker tillstånd för detta hos Actanämndens sekreterare via De regler som listas på följande sidor är de som är specifika för underserien. Då instruktioner saknas gäller de generella reglerna. Gothenburg Studies in Art and Architecture Arbetar mycket med bilder och visuell konst och de får därför göra följande två undantag från reglerna: Får variera formatet. Stora bilder eller andra faktorer kan i bland kräva större format eller udda lösningar. Får ha utfallande bilder. Observera att när utfallande bilder används på omslaget så måste den grafiska profilens regler följas när det gäller placering av logotypen. I korthet betyder det att när logotypen placeras på en ljus bakgrund används den svarta logotypen och när logotypen placeras på en mörk bakgrund används den negativa logotypen. Logotypen får inte placeras på en rörig bakgrund utan den ska alltid synas tydligt. Gothenburg Studies in Conservation Arbetar mycket med stora bilder och får därför variera formatet. Gothenburg Studies in Educational Sciences Har under senaste ca 50 utgåvorna varit försedd med en brunorange rygg. Färgfältet är lätt att kombinera med layoutreglerna och underserien får därför fortsätta använda det. Trycks i formatet 170 x 240 mm. Se sida 21 för exempel. Studia Graeca et Latina Gothoburgensia Har sedan starten 1955 haft en grön meanderslinga på omslaget. Stilen passar ämnet väl och underserien får fortsätta använda slingan. Se sida 22 för exempel. Får använda ett gulare papper på omslaget. Tillfälliga undantag När innehållet kräver är det tillåtet också för andra underserier att göra tillfälliga undantag från den grafiska manualen. Detta gäller när stora bilder eller ritningar kräver ett större format. Tillstånd för detta ges av

20 Undantag Gothenburg Studies in Art and Architecture Acta-serien, lokal grafisk manual 20 Omslag Gothenburg Studies in Art and Architecture: Exempel på hur underserien använder stora format för att ge plats för fotografier, och på hur serien använder sig av layouten för att betona innehållets visuella karaktär. Observera att detta är gamla utgåvor och att de därför inte följer de grafiska riktlinjerna i den här manualen.

21 Undantag Gothenburg Studies in Educational Sciences Acta-serien, lokal grafisk manual Huvudtitel Undertitel ACTA-UNDERSERIENS NAMN OCH NUMMER 16 ACTA-UNDERSERIENS NAMN OCH NUMMER 16 Erciduis non venis dunt lam, consequam, quatumm olorem vel ute tio delisci liquis ate delit prat acipit nulluptat. Dunt verat, venisl ipsusto consequat amconul landre magnisl eu faci tio erat, suscidunt dolestrud eugue velesto diamet dolore velis ad do cor secte dunt ipit am, sumsan hent dolorpe rcincil laorem quisl elit duis at la faci erit niam, conullandit nullaor ing enim in ute facin veliquat. Duip el ute dolestin utet wisi blamet erostie magnit augiat. Sent ad magna facipis nulput aciliscil ulaor si. Unt praesenis et dolobore exerostinibh ectet ex enim estrud mincip er augait prat inim vendre facilit niam verostissit venibh et nulla faccod tisit wisit adions eros nulla corper si. Sequi blam, vel ipisim alisim dit ero doloreet iniat. Accum quam, consectetue magnibh eliqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er iure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lorpeure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrud dolore molobore volutpat alit laore min euis ea commy nosto od duis euguer alit exercidunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing exeraessit esectet euipit la alit am, sit lum nibh estrud dolobor erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. Namn Efternamn HUVUDTITEL Huvudtitel Undertitel Författarnamn Författaren är accumsandiam vulpute dolobor augiam nonsectem nibh exercil iquamet vel ipit dignisis autat. ISBN ISSN Omslag Gothenburg Studies in Educational Sciences: 1. Fram-och baksida har en stående färgplatta mot ryggen åt, som går 26 mm ut över sidan. CMYK 0,56,94,34. PMS: Övrigt innehåll anpassas till det ofärgade utrymme som återstår. 3. Texten på ryggen placeras ovanpå färgplattan. 4. Trycks i formatet 170 x 240 mm.

22 Undantag Studia Graeca et Latina Gothoburgensia Acta-serien, lokal grafisk manual STUDIA GRAECA ET LATINA GOTHOBURGENSIA LXIX Editors: KARIN HULT and MAGNUS WIDSTRAND Huvudtitel Undertitel Erciduis non venis dunt lam, consequam, quatumm olorem vel ute tio delisci liquis ate delit prat acipit nulluptat. Dunt verat, venisl ipsusto consequat amconul landre magnisl eu faci tio erat, suscidunt dolestrud eugue velesto diamet dolore velis ad do cor secte dunt ipit am, sumsan hent dolor rcincil laorem quisl elit duis at la faci erit niam, conullandit nullaor ing enim in ute facin veliquat. Duip el ute dolestin utet wisi blamet erostie magnit augiat. Sent ad magna facipis nulput aciliscil ulaor si. Unt praesenis et dolobore exerostinibh ectet ex enim estrud mincip er augait prat inim vendre facilit niam verostissit venibh et nulla faccod tisit wisit adions eros nulla corper si. Sequi blam, vel ipisim alisim dit ero doloreet iniat. NAMN EFTERNAMN HUVUDTITEL STUDIA GRAECA ET LATINA GOTHOBURGENSIA LXIX CHRISTINA THÖRNQVIST ANICII MANLII SEVERINI BOETHI INTRODVCTIO AD SYLLIGOSMOS CATEGORICOS Accum quam, consectetue magnibh eliqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er iure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lorpeure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrud dolore molobore volutpat alit laore min euis ea commy nosto od duis euguer alit exerdunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor ulput lore consed er iure erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. CRITICAL EDITION WITH INTRODUCTION, COMMENTARY AND INDEXES Författaren är accumsandiam vulpute dolobor augiam nonsectem nibh exercil iquamet vel ipit dignisis autat. 4. ISBN ISSN Omslag Graeca et Latina Gothoburgensia 1. Editors sätts under seriens namn och nummer, i Garamond 8/10,5. Namnen sätts i kapitäler. 2. Baksidan innehåller en bokpresentation och författare. 3. Pärmen trycks på ett papper med gulare ton. 4. Rygg: Författarens namn och bokens titel sätts i Garamond versaler 11 pt. 5. Framsidan har en ram som består av två tunna svarta streck samt en grön meanderslinga. Ramen placeras 16 mm från sidorna och 14 mm från över- och underkant. 6. Underseriens namn och nummer (i romerska siffror) sätts i kapitäler. På framsidan sätts den i huvudet 8 mm från ramens innerkant, centrerat på sidan. På baksidan sätts den 14 mm från överkant, centrerad på sidan. 7. Logotypen placeras i botten, centrerad, 8 mm från ramens innerkant. 8. Avhandlingens författare, boktitel samt undertitel placeras däremellan, centrerade. Boktitel sätts i mitten i Garamond versaler 15/21, under boktitel står underrubrik i Garamond versaler 9/13 och överst står författarnamn i Garamond versaler 9/13. Kom ihåg att spärra versala ord ordentligt.

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2 F ä r g e r Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är Röd PMS 186 CMYK 0/100/82/7 R 198 G 12 B 48 HTML C60C30 Guld PMS 871 CMYK 40/43/84/8

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken QUALITY ON INTERNET SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken TEKNIK ÄR TRÅK IGT. Exero conullan er irilla acinibh el exeros nit la feummol orperat. Duipit volutpatem adipisis ad dio dolorperatie

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil Grafisk profil Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda

Läs mer

grafisk profil Westerlundska gymnasiets visuella identitet

grafisk profil Westerlundska gymnasiets visuella identitet grafisk profil Westerlundska gymnasiets visuella identitet Om den grafiska profilen. För att stärka Westerlundska Gymnasiets visuella identitet är det viktigt med ett tydligt och enhetligt ansikte. Syftet

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

Idé och vision. Det föreslagna identitetsprogrammet

Idé och vision. Det föreslagna identitetsprogrammet En gemensam identitet för Sveriges nationalparker Värt att visa! Visa, vårda, värna. I ambitionen att bygga en stark gemensam identitet för Sveriges nationalparker har vi satt ordet Visa först. Vår bärande

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Odla.nu ska uppfattas som ett engagerat, modernt företag med stor kunskap om odling och trädgård. Odla.nu ska, precis som man är, upplevas

Odla.nu ska uppfattas som ett engagerat, modernt företag med stor kunskap om odling och trädgård. Odla.nu ska, precis som man är, upplevas GRAFISK MANUAL 80% Odla.nu ska uppfattas som ett engagerat, modernt företag med stor kunskap om odling och trädgård. Odla.nu ska, precis som man är, upplevas som det ledande trädgårdsföretaget på nätet.

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Grafisk manual Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Logotypen Att logotypen slår vakt om våra kärnvärden är en viktig del i hela vår sammanhängande företagsidentitet. Grundsymbolen

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Innehåll Introduktion om den grafiska profilen...3 Solna stads grafiska profil Solen skiner över Solna...5 Solna stads logotyp...6 Logotypens färger...7 Varianter

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafi sk profi lmanual 1

Grafi sk profi lmanual 1 Grafisk profilmanual 1 Det finns även en varumärkesmanual som beskriver Gästrike Vattens varumärke. Ta kontakt med informationsansvarige på Gästrike Vatten för mer information. Detta dokument får inte

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation.

Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation. Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation. Vikten av ett enhetligt utseende. Trafikkontoret har ett fortlöpande behov av att nå ut med budskap till kommunens invånare. Det kan röra sig om

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Att använda ACTA-mallen 2013

Att använda ACTA-mallen 2013 ACTA-UNDERSERIENS NAMN XX (NUMMER I SIFFROR) Att använda ACTA-mallen 2013 Så använder du mallen för din publikation Acta Universitatis Gothoburgensis Att använda ACTA-mallen 2013 /A_smutstitel/ Att använda

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Varför grafisk profil?

Varför grafisk profil? Grafisk manual Varför grafisk profil? Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Fyrbodals kommunalförbund. Ta dig ett par minuter och titta igenom den, här finns verktygen du behöver

Läs mer

Grafi sk profi lmanual Region Gävleborg, 2009

Grafi sk profi lmanual Region Gävleborg, 2009 Grafisk profilmanual Region Gävleborg, 2009 Innehåll 3 Inledning 4 Region Gävleborgs identitet 5 Logotyp 11 Grundregler 17 Kontorsmallar 27 Trycksaker och profilmaterial Region Gävleborg, 2009 Den grafiska

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se

Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se Big Mama Media är en media- och kommunikationsbyrå Vårt mål är att skapa innehåll utifrån dina visioner och önskemål. Vi

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010 18 9 34 35 1 2 33 3 KUSTBEVAKNINGEN 32 SWEDISH COAST GUARD 31 VISUELL IDENTITET 3 29 27 28 27 26 25 24 i samarbete med Giv Akt Information 21 INNEHÅ LOGOTYP & SYMBOL FÄRGER TYPOGRAFI FÖR TRYCK TYPOGRAFI

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008 MANUAL FÖR vår grafiska profil SEPTEMBER 2008 Vikten av en stark grafisk profil Denna manual har syftet att hjälpa oss som medlemmar av Hankens personal i vårt dagliga arbete med att kommunicera vår verksamhet

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Grafisk manual för Sollefteå kommun

Grafisk manual för Sollefteå kommun Grafisk manual för Sollefteå kommun Inledning Varför ska vi ha en grafisk profil? Sollefteå kommun har en bred och omfattande verksamhet som riktar sig till ett stort antal målgrupper i samhället. När

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafisk profilmanual 1

Grafisk profilmanual 1 Grafisk profilmanual 1 Innehåll Inledning 3 Profilelement Logotypen 4 Typografi och typsnitt 5 Färger 6 Färgplatta 7 Korrespondensmaterial Brevpapper 8 Kuvert 9 Visitkort 10 Korrespondenskort 11 Power

Läs mer

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Minimanual Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Varumärkesmanual Det här är Högskolan Kristianstads varumärkesmanual. Den är vårt styrdokument för hur vi ska bygga vårt varumärke för att det

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

LXXXXXX. Så här får vi alla internt att göra SEB grönare än någonsin.

LXXXXXX. Så här får vi alla internt att göra SEB grönare än någonsin. LXXXXXX Så här får vi alla internt att göra SEB grönare än någonsin. Vi har mer än 1 623 000 goda anledningar att göra en insats för miljön. SEB Miljö Ett e-brev betyder så mycket LXXXXXX För varje e-postadress

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 2 VÅRT VARUMÄRKE Den enade bilden av VMF Qbera HUR VILL VI UPPFATTAS? VMF Qbera ska upplevas som framåtsträvande inom skogsnäringen med hög och modern teknisk kompetens. Vi ska vara

Läs mer

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Innehåll Eskilstuna kommun en tydlig avsändare 3 Varför en grafisk profil? 3 Så här använder

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Vår grafiska identitet

Vår grafiska identitet Grafisk identitet Version 1 : 2008 Vår grafiska identitet Innehåll 0 1 Vår grafiska identitet 02 Logotypen 03 Lokala logotyper 04 Logotypen placering och frizon 05 Logotypens varianter 06 Emblemet 07 Emblemets

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012 Grafisk profilmanual Version 2.1 ars 2012 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Grundelement... 4 Logotyp... 5 Varianter... 6 Negativ... 7 Frizon... 8 Storlek... 9 Placering... 10 Samverkan... 11 För den som har

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK KIL GRAFISK MANUAL 4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK 24 VÅRA TEXTER 26 SÅ HÄR SER VI UT 36 VÅRA SKYLTAR 38 DET SKA VARA LÄTT Den grafiska manualen

Läs mer

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider.

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider. Grafisk manual De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. Varför en grafisk manual Om vi är många som är med och kommunicerar Oskarshamns budskap är chanserna större att det vi vill säga

Läs mer

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Grafisk profil F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Det du håller i din hand är Öckerö kommuns grafiska manual. Tanken är att den ska underlätta ditt arbete när du kommunicerar,

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Sveriges Blåbandsungdoms Grafiska Profil

Sveriges Blåbandsungdoms Grafiska Profil 01 Innehåll 00. Varför en grafisk profil? 01. Namn 02. Logotypen och principer för hantering 02.01 Färger 02.02 Typsnitt 02.03 Kombinerade logotyper 02.04 Filformat av logotypen 03. Kontorstryck 03.01

Läs mer

GRAFISK MANUAL 2014 1

GRAFISK MANUAL 2014 1 GRAFISK MANUAL 2014 1 INNEHÅLL Förord 3 Varumärket 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Färgsättning 6 1.3 Frizon 7 1.4 Logotyp historik 8 2.1 Vårt typsnitt 9 2.3 Typsnitt - trycksaker & webb 10 3.1 Våra färger 11

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

P R O F I L M A N U A L

P R O F I L M A N U A L PROFILMANUAL Januari 2010 Innehåll 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14 15-16 17-18 19 20 21 22 23 24 25-26 27 28 Vikten av en enhetlig grafisk profil Kontaktuppgifter Ny logotyp Varför ser vapnet ut som det

Läs mer

MARS 09. Swerea AB Grafisk manual

MARS 09. Swerea AB Grafisk manual MARS 09 Swerea AB Grafisk manual Så här ska vi se ut! En grafisk profil bidrar till att Swerea blir igenkänt och syns bättre. Det gäller både koncernen som helhet och de enskilda bolagen, dvs moderbolaget

Läs mer

nytt Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion

nytt Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion nytt Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Klassning av nöt och sambandet med kundens krav är en komplex ekvation SLS:arnas bästa grilltips I N N

Läs mer

Logotyp LOGOTYP I FÄRG LOGOTYP I SVARTVIT LOGOTYP I NEGATIV ATT TÄNKA PÅ

Logotyp LOGOTYP I FÄRG LOGOTYP I SVARTVIT LOGOTYP I NEGATIV ATT TÄNKA PÅ GRAFISK MANUAL Innehåll LOGOTYP... 1 TYPOGRAFI & FÄRGER... 2 DEKORELEMENT... 3 KONTORSTRYCK... 4 FÖRSÄTTSBLAD... 5 MEDDELANDEHÄFTE... 5 SERVICEKORT... 5 TRAPPHUSREGISTER... 5 ANNONSER... 6 DIGITALA MALLAR...

Läs mer

Vad ska den heta????? stationsnära läge

Vad ska den heta????? stationsnära läge Vad ska den heta????? stationsnära läge det här är en del av projektet Stationsnära Läge. ett samarbete mellan... INNEHÅLL: Förord Bakgrund/teori xxxxx, s 18 xxxxxr, s 22 xxxxxxxx s 24 Metod xxxxxx xxxxxxx

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v 1.0 2 Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial

Läs mer