Acta-serien. Lokal grafisk manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Acta-serien. Lokal grafisk manual"

Transkript

1 Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

2 Innehåll + inledning Acta-serien, lokal grafisk manual 2 Innehåll 1 Inledning 2 Serier 3 Logotypen 4 Generella regler 5 Undantag 1 Inledning Denna manual följer reglerna i Göteborgs universitets grafiska profil. Den senaste versionen av den grafiska profilen finns tillgänglig för all personal här: Logotypen och dess varianter finns att hämta på samma plats. När det gäller frågor kring profilen och tillämpningen av den, skriv till: Alla som arbetar inom Göteborgs universitet bidrar till hur universitetet uppfattas internt och externt. Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora universitet tillhör vi samma organisation. Hur vi kommunicerar med och bemöter kolleger, studenter, potentiella studenter och externa kontakter påverkar vår identitet och bilden andra har av oss. Acta-serien är i egenskap av sin stora och utmärkta produktion en viktig del av vår kommunikation. Det finns flera anledningar till att ge ett mer samlat, tydligt och professionellt intryck i all kommunikation. Ett skäl är att arbetet med Acta går snabbare och smidigare när det finns ett tydligt regelverk och färdiga mallar att använda för författare och redaktörer. Ett annat skäl är att konkurrensen om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel hårdnar. Internationella rankningar av universitet och högskolor spelar i det här sammanhanget en allt större roll. En otydlig bild av vårt universitet gör att vi får en sämre ranking än vi förtjänar. I denna manual hittar du regler för logotypens användning och för utformning av litteratur som ges ut i Acta-serierna. Manualen skall kompletteras med mallar som redaktörer och författare kan använda. Reglerna bygger på ett långsiktigt arbete med identitet och image och tillämpningar av logotyp, typografi, färgpalett och grafiska element. Manualen ska fungera som en handbok för alla som är delaktiga i publicering av Acta-serien på Göteborgs universitet. Genom att konsekvent och professionellt använda vår gemensamma grafiska profil kan vi tillsammans arbeta för att universitetets mål för framtiden nås. Pam Fredman Rektor

3 Serier Acta-serien, lokal grafisk manual 3 2 Serier Acta Universitatis Gothoburgensis är ett förlag som publicerar följande underserier: Acta Philosophica Gothoburgensia Botanica Gothoburgensia Administreras av Naturvetenskapliga fakulteten (har inte gett ut någonting sedan 1978) Gothenburg Studies in Art and Architecture Gothenburg Studies in English Gothenburg Studies in Social Anthropology Administreras av Samhällsvetenskapliga fakulteten Gothenburg Studies in the History of Science and Ideas Gothenburg Gender Studies Gothenburg Studies in Conservation Administreras av Naturvetenskapliga fakulteten Gothenburg Studies in Educational Sciences Administreras av Utbildningsvetenskapliga fakulteten Göteborger Germanistische Forschungen Nordistica Gothoburgensia Orientalia et Africana Gothoburgensia Romanica Gothoburgensia Slavica Gothoburgensia Studia Graeca et Latina Gothoburgensia Gothenburg Studies in History Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis, är ett eget förlag. Administreras av Universitetsbiblioteket. Språk Actaseriens namn skrivs likadant på alla språk.

4 Logotypen Acta-serien, lokal grafisk manual 4 3 Logotypen Logotypen består av sigillet plus namnet Göteborgs universitet, plus namnet Acta Universitatis Gothoburgensis. Sigill och namn har en fix storleksrelation och placering i förhållande till varandra. Dessa får inte ändras. Namnen får inte skrivas i andra typsnitt. Sigill och namn får inte säras på och sigillet får inte användas ensamt. Använd alltid hela logotypen. Den renoverade logotypen syns tydligare än den gamla även i små storlekar. En grundregel är: gör inte logotypen för stor. Använd istället luft omkring för att göra den tydlig. På omslag till böcker i Acta-serien monteras alltid logotypen i 80% storlek. På svenska utgåvor används den svenska logotypen, på engelska utgåvor används den engelska logotypen. Utgåvor på andra språk använder sig av den svenska logotypen.

5 Generella regler Acta-serien, lokal grafisk manual 5 4 Generella regler Mallarna ska följas så långt som det är möjligt. Eventuella tillfälliga undantag måste motiveras. Det kan exempelvis uppstå situationer då mängden innehåll kräver tillfälliga undantag. I dessa fall avgör redaktören i samråd med actaansvarig hur regelverket bäst anpassas. Se vidare om undantagen på s. 19. Korrektur på layout/omslag samt inledande sidor och publikationslista skickas till senast 14 dagar innan tryckning. Här presenterar vi de generella reglerna. Detaljerade tekniska anvisningar visas i samband med exemplen på efterföljande sidor. Format och papper Stående format 160 x 230 mm. Mjukband eller hårdband är valfritt. Svep (det vill säga ett löst omslag) är inte tillåtet. I inlagan används papperet Munken Pure 90 gram, eller likvärdigt. I mjukbands omslag används papperet Munken Pure 240 gram, eller likvärdigt. Munken Pure är ett obestruket papper, vilket betyder att det inte blänker lika mycket som ett bestruket papper. Det gör texten lättare att läsa. Generella textanvisningar Garamond som används i mallarna är ett lättläst boktypsnitt som dessutom är vanligt och finns på många datorer. Garamond finns i många olika versioner. När det är möjligt använd Adobe Garamond Pro. All text är vänsterställd om inte annat anges. All text trycks i svart om inte annat anges. Siffror är gemena om inte annat anges. Ord som sätts i versaler och kapitäler, samt siffror, ska spärras lätt. Framsida Överst på framsidan står Acta-underseriens namn och utgåvans nummer. I underkant placeras logotypen. Avhandlingens boktitel och underrubrik samt författare placeras däremellan. Det är tillåtet att arbeta med bilder på framsidan, se exempel på följande sidor. Rygg Ryggen ska innehålla författare och boktitel, i den ordningen. Observera att logotypen (eller delar av logotypen!) inte får finnas med på ryggen. Baksida Namn och nummer på underserien ska upprepas på baksidan. Dessa placeras på samma ställe och i samma typsnitt och grad som på framsidan. ISBN-nummer och ISSNnummer ska alltid finnas med längst ned till vänster på baksidan. Observera att logotypen inte ska finnas med på baksidan. Undvik också att sätta kolofonen på baksidan, den hör hemma inuti boken. Presentation av boken Består av en längre text i en spalt som presenterar bokens innehåll. Till vänster under presentationen rekommenderas att också ha med foto och presentation av författare.

6 Generella regler Acta-serien, lokal grafisk manual 6 Inlaga Inlagan består av följande delar: Smutstitel, titelbladets framsida, titelbladets baksida med kolofon, abstract, innehållsförteckning, brödtext, publikationslista. Samarbeten När avhandlingen är ett samarbete mellan olika aktörer så anges det på titelbladets baksida. Inga logotyper används här. Eftersom det är Acta som ger ut boken ska omslag och inlaga följa Actas regler för formgivning. Mallar Ambitionen är att Word- och Indesignmallar för för Acta ska tas fram och finnas tillgängliga för redaktörer. Tryck Utgåvor i Acta-serien ska tryckas på något av universitetets upphandlade tryckerier. Dessa hittas i universitetets avtalsdatabas: Den färdiga trycksaken skall tryckas så miljövänligt som möjligt, och den ska svanenmärkas. Underlag levereras till tryckeriet i PDF-format.

7 Omslag Framsida utan bild Acta-serien, lokal grafisk manual 7 1. acta-underseriens namn och nummer Huvudtitel Undertitel Författarnamn Reserverat för logotypen: 40 mm 2. Omslag Framsida utan bild: 1. Underseriens namn och nummer sätts i Garamond 12 pt, i kapitäler, 14 mm från överkant centrerat på sidan. 2. Logotypen placeras i svartvitt, centrerad, 10 mm från underkant. I 80% storlek. Framsidans nedersta 40 mm är reserverade, där får endast logotypen ligga. 3. Avhandlingens huvudtitel och undertitel samt författare placeras däremellan i valfri typografi, men förslagsvis i den ordningen.

8 Omslag Framsida med utfallande bild Acta-serien, lokal grafisk manual 8 acta-underseriens namn och nummer 16 Huvudtitel Undertitel Författarnamn 1. Omslag Framsida med utfallande bild: 1. Bilden får ta upp hela sidan utom det vita logotypfältet nedtill, som är 40 mm högt. Texten får ligga på eller vid sidan av bilden.

9 Omslag Framsida med bild i ram Acta-serien, lokal grafisk manual 9 acta-underseriens namn och nummer 16 Huvudtitel Undertitel Författarnamn 1. Omslag Framsida med bild i ram: 1. Bilden ligger som närmast 22 mm från överkant, 40 mm från underkant, 10 mm från sidorna. Texten får ligga på eller vid sidan av bilden.

10 Omslag Baksida med presentation Acta-serien, lokal grafisk manual acta-underseriens namn och nummer Huvudtitel Undertitel Erciduis non venis dunt lam, consequam, quatumm olorem vel ute tio delisci liquis ate delit prat acipit nulluptat. Dunt verat, venisl ipsusto consequat amconul landre magnisl eu faci tio erat, suscidunt dolestrud eugue velesto diamet dolore velis ad do cor secte dunt ipit am, sumsan hent dolor rcincil laorem quisl elit duis at la faci erit niam, conullandit nullaor ing enim in ute facin veliquat. Duip el ute dolestin utet wisi blamet erostie magnit augiat. Sent ad magna facipis nulput aciliscil ulaor si. Unt praesenis et dolobore exerostinibh ectet ex enim estrud mincip er augait prat inim vendre facilit niam verostissit venibh et nulla faccod tisit wisit adions eros nulla corper si. Sequi blam, vel ipisim alisim dit ero doloreet iniat. Accum quam, consectetue magnibh eliqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er iure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lorpeure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrud dolore molobore volutpat alit laore min euis ea commy nosto od duis euguer alit exerdunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor ulput lore consed er iure erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. 4. Författaren är accumsandiam vulpute dolobor augiam nonsectem nibh exercil iquamet vel ipit dignisis autat. 5. isbn issn Omslag Baksida: 1. Underseriens namn och nummer sätts i Garamond 12 pt, i kapitäler, 14 mm från överkant centrerat på sidan. Baksidans översta 26 mm är i övrigt fredat utrymme där ingen text får placeras. 2. Avhandlingens huvudtitel sätts i Garamond 18/20. Undertitel sätts i Garamond 14/ Brödtexten sätts i Garamond 11/ Författarfotot ska vara med när det är möjligt. Fotot är 26 mm brett och 30 mm högt. Placeras åtminstone 10 mm från brödtexten. Författarpresentationen sätts i Garamond 10/13, linjerad med bildens underkant. Författarens namn i fetad stil. 5 ISSN- och ISBN- nummer sätts ovanpå varandra i Garamond kapitäler 10/ mm från underkant.

11 Omslag Bokrygg Acta-serien, lokal grafisk manual Elisabeth Björklund Att erövra litteracitet Elisabeth Björklund Att erövra litteracitet 3. Omslag Bokrygg: Typografin är valfri men ska överensstämma med framsidan. Flera titlar inom samma serie ska vara konsekvent typograferade och det ska synas att de tillhör samma serie. 1. Författarens namn placeras 14 mm från överkant. I exemplet är namnet satt i Garamond kursiv 11 pt. 2. Bokens titel placeras 75 mm från överkant. I exemplet är titeln satt i Garamond VERSALER 11 pt, lätt spärrade. 3. Eventuell utfallande bild från framsidan kan fortsätta över ryggen. 4.

12 Inlaga Spikblad Acta-serien, lokal grafisk manual 12 Löst spikblad Innehållet är specifikt för de olika institutionerna. Inlaga Spikblad: Idag bestämmer respektive institution om innehållet i spikbladet. I framtiden är ambitionen att universitetsgemensamma mallar ska tas fram. Vänd dig till redaktören för din underserie för frågor.

13 Inlaga Smutstitel Acta-serien, lokal grafisk manual 13 Huvudtitel Inlaga Smutstitel: Innehåller endast bokens huvudtitel. Den sätts i Garamond 12/14 centrerad på sidan övre del.

14 Inlaga Titelsidans framsida Acta-serien, lokal grafisk manual 14 ACTA-UNDERSERIENS NAMN OCH NUMMER 16 Huvudtitel Undertitel Författarnamn Inlaga Titelbladets framsida: Innehåller underseriens namn+nummer, titel, undertitel, författare och Acta-seriens logotyp. Innehållet sätts på samma sätt som på omslaget.

15 Inlaga Titelsidans baksida + abstract Acta-serien, lokal grafisk manual NAMN EFTERNAMN, ISSN ISSN Eventuell information om redaktörer. Avhandlingen finns även i fulltext på: Prenumeration på serien eller beställningar av enskilda exemplar skickas till: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, Göteborg, eller till ub.gu.se Eventuell information om samarbeten. Omslag: Här skriver du en förklarande text om den (möjliga) omslagsbilden, med sidhänvisning till detaljerad information i boken. Foto: Namn Efternamn Tryck: Tryckeri, Tryckort 2009 Abstract Accum quam, consectetue magnibh elniqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er neiure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lor peure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrudert a dolore molo bore volutpat alit laore min euis ea commy nostode od duis euguer alit exer dunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing et exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor consed er iure erostrud modolesead eum in exerate.ilit dolese vel eugait utem zzriuscil ilisl ullaoil dio odio iliqui estrud elis estrud dolobore dipiscip exerat ullamet volorper sum nonse mod dunt nim quam quip exer alit, vel in ex el ullaoreet ing ectem nim volorpero commodio eu feugait nulluptatie ea facipit, veniam, sequat. Utesde vullan ut adigna cons acilit ilisi blaoreriurer alit augait irit luptat lam, qui blam dunt prat. Iduismolor sectem eugait nullan velit vent luptat prat wisl dolore ea faccumm odiamcommod dolobor sed et volenim inismol uptat, quissi. Lita facinit dunt lore ea coredre te faci tat. Quat num ipisl dolumsandio con henisl irit, sed tisim nit lor sum iure tie dolum iuscing euisisi. Laorperit dolore faccumsan henibh er ing euisci bla commoloreet adio od tio con essed tio elisi. Is nulla faccum zzrit lobore commod mincincil dolore molortis dipit exeromy nulput adio erosto odore feugue feugait alit wisse doloreetum inci et veliquat, quisim numsand ipsustin velit ad tat. Title: Huvudtitel Undertitel Language: Swedish with an English summary. ISBN: ISSN: Keywords: keyword, keyword, keyword, keyword, keyword 1. Inlaga Titelbladets baksida / kolofon: Måste innehålla: Copyrightinformation (namn, år), ISSN, ISBN, url-referens (till avhandlingen på nätet), distribution (Texten formuleras på följande vis: Prenumeration på serien eller beställningar av enskilda exemplar skickas till: Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, Göteborg, eller till ) och tryck (tryckeri, tryckort och tryckår). Kan också innehålla: information om samarbeten, förklaring av omslagsbilden (förklarande text, sidhänvisning och fotograf) och redaktör/er. Sätts i Garamond 10 / 13. Delarna åtskiljs med tom rad. Språket följer resten av boken. 2. Inlaga Abstract: Texten sätts som vanlig brödtext (se nästa sida), på engelska. Innehåller: abstract, samt en lista med följande punkter: title, language, ISBN, ISSN, Keywords. Rubrikerna till punkterna är fetade och de åtskiljs med radavstånd 18.

16 Inlaga Innehållsförteckning Acta-serien, lokal grafisk manual 16 Innehåll KAPITEL 1 KAPITELNAMN 12 Rubrik 14 KAPITEL 2 KAPITELNAMN 17 Rubrik 19 Rubrik 20 Rubrik 20 KAPITEL 3 KAPITELNAMN 24 Rubrik 29 Rubrik 36 Rubrik 39 Nästa rubriknivå 40 Nästa rubriknivå 45 Nästa rubriknivå 47 KAPITEL 4 KAPITELNAMN 54 Rubrik 59 Rubrik 66 Rubrik 69 Nästa rubriknivå 70 Nästa rubriknivå 75 Nästa rubriknivå 77 KAPITEL 5 KAPITELNAMN 84 Rubrik 89 Rubrik 96 Rubrik 99 Nästa rubriknivå 100 Nästa rubriknivå 105 Nästa rubriknivå Inlaga Innehållsförteckning: Texten sätts som vanlig brödtext, med dubbelt avstånd efter rubrik. 1. Kapitelnamn sätts i kapitäler, kapitel åtskiljs med 21 pt radavstånd. 2. Rubriknivåer åtskiljs med helfyrkants blanksteg. 3. Rubriknamn och sidhänvisningar åtskiljs med blanksteg, högerindragstabb (med prickad understrykning, bredd: 0,25 pkt, förskjutning 1,1 pkt), blanksteg. 4. Sidhänvisningarna ligger högerjusterade.

17 Inlaga Brödtext Acta-serien, lokal grafisk manual BOKENS HUVUDTITEL AKTUELLT KAPITEL Huvudrubrik Accum quam, consectetue magnibh elniqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er neiure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lor peure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrudert a dolore molo bore volutpat alit laore min euis ea commy nostode od duis euguer alit exer dunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing et exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor consed er iure erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. Ex enim ad tate esent non velisci blandio odolore tat nullam irillamcon hent nostie mod dit do commy nim quisl iuscip et vendit nit diam, velis adiat, quipit autpat vercip exerill 1 aorperci blanka henim duisl dolorting et velenibh ea feuissisi. Nismodolenis adut nullamcommy nulla am, vent verat. Duismodio od dolor amcorperatem avolore dunt la aliquis 2 aci te te tetummorna lorerit veril dio estrud eugait adipsus ciliscinim exeros nonsenibh et adignit ad molorperit velenis molorer sustie consendio dolorercinci te dunt num zzril exerosto consequissed tem inibh el et prat velit nulland igniamet lum nos dionse dunt lor adigna feu feu facidunt augait wis augait do od del ut num zzriure rcidunt lum qui tat aliscillaore vullum nos niamtat, qua metume vulla con henibh exet eugait ipisit volorpero commod estrud diam, sum alisisim quat, vulput venisit prate magna faccu adionse quiscipit ullan et dolenim nonulput luptati. Vulputetue erilluptat wi adignim quisciliquat delessed ming et, senim zzriuscidunt vel ut wis nostru dunt in hendignim zzriure raesto dolore digna consequat prat dolobor ercinim nostis duisitwis nullaoreros nulpute venim niamet, coreet, sumsandrert verilismodip ent 1 Efternamn Boktitel. s.42 2 Sammanfattning av relevant fakta hämtad från en webbsida. Sökningen gjordes Melesto eugait praesequis ad moloreet ilit prat, sum il dio erci tet, quamet adionsed euisi praesequis ad lovilase. lum sandreet laortie tis alit ulput nulput ver sis er sime quip ero delismo dolorer aestruder. Summolobore adfeumast dolum dolorpero exer se exero odipit irit wis niam zzriuscilit laortio estrud ming euisi te tions duisit, velis amcon henit dolorer ip ero ero odolum eugiam, velesequis nons alisi odipit irit wis niam. Underrubrik Anutet dolesto doluptatue conullupat. Onsed eugait epraessenisim augue facilla feuissed dip esenis aut ullami conum autet vel quatis ad duismod olortisi blaor iriure tio consent autem aute facinci tem ad ent atue dolenis cipsustie magna alit lumsanim venimare adolobore tat wisl dolor augait, conum il exer suscili quatummy nos nonseni amcommolore esseniter adit lum ip eer alit ad ex eum inibh etut nosto ea feui eugiamet ip eummodo lobore elit ex Ex enim ad tate esent non velisci blandio odolore tat nullam irillamcon cipsustie magna alit lumsanim venimare iuscip et vendit nit diam, veliip hent nostie mod dit do commy nim quisl, velis adiat, quipit autpat vercip exerill aorperci blanka henim duisl dolorting ti zzriuscilit laortio estrud il 13 Inlaga Brödtexten: 1. Sidhuvud med boknamn/kapitelnamn sätts i Garamond kapitäler 11 pt centrerade, en tom rad ovanför satsytan. 2. Exempel på lämlig bildstorlek. 3. Rubrik sätts i Garamond 18/14, upphöjd med 5 punkter. 4. Brödtext sätts i Garamond 11/14, marginaljusterad. 5. Bildtext sätts i Garamond 9/12 6. Underrubrik sätts i fetad stil 7. Satsytans marginaler är: övre: 24 mm, undre: 35 mm, inre: 23 mm, yttre: 27 mm 8. Fotnoter sätts i Arial 7/8,5 9. Pagina Garamond kapitäler 10,5 pt, en tom rad nedanför satsytan.

18 Inlaga Publikationslista Acta-serien, lokal grafisk manual Tidigare utgåvor: 1. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 2. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 3. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 4. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 5. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 7. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 8. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 9. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 10. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 11. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 12. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 13. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 14. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 15. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 17. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 18. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 19. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 20. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 21. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 22. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 23. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 24. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 25. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 27. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 28. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 29. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 30. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 13. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 32. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 33. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 34. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 35. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 37. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 38. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 39. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 40. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 41. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 42. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 43. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 44. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 45. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 47. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 48. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 49. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 50. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 51. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 52. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 53. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 54. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 55. NAMN EFTERNAMN & NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel skrivs i kursiv stil. Tryckort och år NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN 57. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 58. NAMN EFTERNAMN Titel: Undertitel 59. NAMN EFTERNAMN, NAMN EFTERNAMN Inlaga Publikationslista: Tidigare utgåvor listas på ovanstående vis, i slutet av boken. 1. Publikationslistan sätts i Garamond 10/11 i två kolumner. Utgåvorna presenteras med nummer, författarnamn, namn, tryckort, tryckår i den ordningen. Författarnamn sätts i kapitäler. Titel sätts i kursiv. Utgåvor åtskiljs med radavstånd 13 pt. Författare och boktitel åtskiljs med halvfyrkants blanksteg. 2. Paginan sätts som i den övriga inlagan.

19 Undantag Acta-serien, lokal grafisk manual 19 5 Undantag Följande serier får göra undantag från den grafiska profilen. Beslutet bygger på att de har ett väl inarbetat utseende som samtidigt inte bryter för mycket mot Actas regelverk. Underserier som vill ha permanenta undantag från reglerna söker tillstånd för detta hos Actanämndens sekreterare via De regler som listas på följande sidor är de som är specifika för underserien. Då instruktioner saknas gäller de generella reglerna. Gothenburg Studies in Art and Architecture Arbetar mycket med bilder och visuell konst och de får därför göra följande två undantag från reglerna: Får variera formatet. Stora bilder eller andra faktorer kan i bland kräva större format eller udda lösningar. Får ha utfallande bilder. Observera att när utfallande bilder används på omslaget så måste den grafiska profilens regler följas när det gäller placering av logotypen. I korthet betyder det att när logotypen placeras på en ljus bakgrund används den svarta logotypen och när logotypen placeras på en mörk bakgrund används den negativa logotypen. Logotypen får inte placeras på en rörig bakgrund utan den ska alltid synas tydligt. Gothenburg Studies in Conservation Arbetar mycket med stora bilder och får därför variera formatet. Gothenburg Studies in Educational Sciences Har under senaste ca 50 utgåvorna varit försedd med en brunorange rygg. Färgfältet är lätt att kombinera med layoutreglerna och underserien får därför fortsätta använda det. Trycks i formatet 170 x 240 mm. Se sida 21 för exempel. Studia Graeca et Latina Gothoburgensia Har sedan starten 1955 haft en grön meanderslinga på omslaget. Stilen passar ämnet väl och underserien får fortsätta använda slingan. Se sida 22 för exempel. Får använda ett gulare papper på omslaget. Tillfälliga undantag När innehållet kräver är det tillåtet också för andra underserier att göra tillfälliga undantag från den grafiska manualen. Detta gäller när stora bilder eller ritningar kräver ett större format. Tillstånd för detta ges av

20 Undantag Gothenburg Studies in Art and Architecture Acta-serien, lokal grafisk manual 20 Omslag Gothenburg Studies in Art and Architecture: Exempel på hur underserien använder stora format för att ge plats för fotografier, och på hur serien använder sig av layouten för att betona innehållets visuella karaktär. Observera att detta är gamla utgåvor och att de därför inte följer de grafiska riktlinjerna i den här manualen.

21 Undantag Gothenburg Studies in Educational Sciences Acta-serien, lokal grafisk manual Huvudtitel Undertitel ACTA-UNDERSERIENS NAMN OCH NUMMER 16 ACTA-UNDERSERIENS NAMN OCH NUMMER 16 Erciduis non venis dunt lam, consequam, quatumm olorem vel ute tio delisci liquis ate delit prat acipit nulluptat. Dunt verat, venisl ipsusto consequat amconul landre magnisl eu faci tio erat, suscidunt dolestrud eugue velesto diamet dolore velis ad do cor secte dunt ipit am, sumsan hent dolorpe rcincil laorem quisl elit duis at la faci erit niam, conullandit nullaor ing enim in ute facin veliquat. Duip el ute dolestin utet wisi blamet erostie magnit augiat. Sent ad magna facipis nulput aciliscil ulaor si. Unt praesenis et dolobore exerostinibh ectet ex enim estrud mincip er augait prat inim vendre facilit niam verostissit venibh et nulla faccod tisit wisit adions eros nulla corper si. Sequi blam, vel ipisim alisim dit ero doloreet iniat. Accum quam, consectetue magnibh eliqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er iure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lorpeure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrud dolore molobore volutpat alit laore min euis ea commy nosto od duis euguer alit exercidunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing exeraessit esectet euipit la alit am, sit lum nibh estrud dolobor erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. Namn Efternamn HUVUDTITEL Huvudtitel Undertitel Författarnamn Författaren är accumsandiam vulpute dolobor augiam nonsectem nibh exercil iquamet vel ipit dignisis autat. ISBN ISSN Omslag Gothenburg Studies in Educational Sciences: 1. Fram-och baksida har en stående färgplatta mot ryggen åt, som går 26 mm ut över sidan. CMYK 0,56,94,34. PMS: Övrigt innehåll anpassas till det ofärgade utrymme som återstår. 3. Texten på ryggen placeras ovanpå färgplattan. 4. Trycks i formatet 170 x 240 mm.

22 Undantag Studia Graeca et Latina Gothoburgensia Acta-serien, lokal grafisk manual STUDIA GRAECA ET LATINA GOTHOBURGENSIA LXIX Editors: KARIN HULT and MAGNUS WIDSTRAND Huvudtitel Undertitel Erciduis non venis dunt lam, consequam, quatumm olorem vel ute tio delisci liquis ate delit prat acipit nulluptat. Dunt verat, venisl ipsusto consequat amconul landre magnisl eu faci tio erat, suscidunt dolestrud eugue velesto diamet dolore velis ad do cor secte dunt ipit am, sumsan hent dolor rcincil laorem quisl elit duis at la faci erit niam, conullandit nullaor ing enim in ute facin veliquat. Duip el ute dolestin utet wisi blamet erostie magnit augiat. Sent ad magna facipis nulput aciliscil ulaor si. Unt praesenis et dolobore exerostinibh ectet ex enim estrud mincip er augait prat inim vendre facilit niam verostissit venibh et nulla faccod tisit wisit adions eros nulla corper si. Sequi blam, vel ipisim alisim dit ero doloreet iniat. NAMN EFTERNAMN HUVUDTITEL STUDIA GRAECA ET LATINA GOTHOBURGENSIA LXIX CHRISTINA THÖRNQVIST ANICII MANLII SEVERINI BOETHI INTRODVCTIO AD SYLLIGOSMOS CATEGORICOS Accum quam, consectetue magnibh eliqui bla feum ea feu facidui tetuerc ilisis nibh ea con ulput lore consed er iure feu feum dunt lutat. Uptat ip essequisim augiam, quatem iuscidunt in verostinit wisim ectet ulluptat lorpeure commodiam nullandre magnim nulputpat praestrud dolore molobore volutpat alit laore min euis ea commy nosto od duis euguer alit exerdunt prate tatum nullam iuscil delit lobore ea facing exeraessit esectet euip la alit am, sit lum nibh estrud dolobor ulput lore consed er iure erostrud modolese tion ut ad eum in exerate. CRITICAL EDITION WITH INTRODUCTION, COMMENTARY AND INDEXES Författaren är accumsandiam vulpute dolobor augiam nonsectem nibh exercil iquamet vel ipit dignisis autat. 4. ISBN ISSN Omslag Graeca et Latina Gothoburgensia 1. Editors sätts under seriens namn och nummer, i Garamond 8/10,5. Namnen sätts i kapitäler. 2. Baksidan innehåller en bokpresentation och författare. 3. Pärmen trycks på ett papper med gulare ton. 4. Rygg: Författarens namn och bokens titel sätts i Garamond versaler 11 pt. 5. Framsidan har en ram som består av två tunna svarta streck samt en grön meanderslinga. Ramen placeras 16 mm från sidorna och 14 mm från över- och underkant. 6. Underseriens namn och nummer (i romerska siffror) sätts i kapitäler. På framsidan sätts den i huvudet 8 mm från ramens innerkant, centrerat på sidan. På baksidan sätts den 14 mm från överkant, centrerad på sidan. 7. Logotypen placeras i botten, centrerad, 8 mm från ramens innerkant. 8. Avhandlingens författare, boktitel samt undertitel placeras däremellan, centrerade. Boktitel sätts i mitten i Garamond versaler 15/21, under boktitel står underrubrik i Garamond versaler 9/13 och överst står författarnamn i Garamond versaler 9/13. Kom ihåg att spärra versala ord ordentligt.

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Innehåll Introduktion om den grafiska profilen...3 Solna stads grafiska profil Solen skiner över Solna...5 Solna stads logotyp...6 Logotypens färger...7 Varianter

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se

Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se Big Mama Media är en media- och kommunikationsbyrå Vårt mål är att skapa innehåll utifrån dina visioner och önskemål. Vi

Läs mer

Att använda ACTA-mallen 2013

Att använda ACTA-mallen 2013 ACTA-UNDERSERIENS NAMN XX (NUMMER I SIFFROR) Att använda ACTA-mallen 2013 Så använder du mallen för din publikation Acta Universitatis Gothoburgensis Att använda ACTA-mallen 2013 /A_smutstitel/ Att använda

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Minimanual Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Varumärkesmanual Det här är Högskolan Kristianstads varumärkesmanual. Den är vårt styrdokument för hur vi ska bygga vårt varumärke för att det

Läs mer

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008 MANUAL FÖR vår grafiska profil SEPTEMBER 2008 Vikten av en stark grafisk profil Denna manual har syftet att hjälpa oss som medlemmar av Hankens personal i vårt dagliga arbete med att kommunicera vår verksamhet

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Grafisk profilmanual 1

Grafisk profilmanual 1 Grafisk profilmanual 1 Innehåll Inledning 3 Profilelement Logotypen 4 Typografi och typsnitt 5 Färger 6 Färgplatta 7 Korrespondensmaterial Brevpapper 8 Kuvert 9 Visitkort 10 Korrespondenskort 11 Power

Läs mer

GRAFISK MANUAL 2014 1

GRAFISK MANUAL 2014 1 GRAFISK MANUAL 2014 1 INNEHÅLL Förord 3 Varumärket 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Färgsättning 6 1.3 Frizon 7 1.4 Logotyp historik 8 2.1 Vårt typsnitt 9 2.3 Typsnitt - trycksaker & webb 10 3.1 Våra färger 11

Läs mer

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012 Grafisk profilmanual Version 2.1 ars 2012 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Grundelement... 4 Logotyp... 5 Varianter... 6 Negativ... 7 Frizon... 8 Storlek... 9 Placering... 10 Samverkan... 11 För den som har

Läs mer

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider.

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider. Grafisk manual De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. Varför en grafisk manual Om vi är många som är med och kommunicerar Oskarshamns budskap är chanserna större att det vi vill säga

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

P R O F I L M A N U A L

P R O F I L M A N U A L PROFILMANUAL Januari 2010 Innehåll 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14 15-16 17-18 19 20 21 22 23 24 25-26 27 28 Vikten av en enhetlig grafisk profil Kontaktuppgifter Ny logotyp Varför ser vapnet ut som det

Läs mer

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Innehåll Eskilstuna kommun en tydlig avsändare 3 Varför en grafisk profil? 3 Så här använder

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK KIL GRAFISK MANUAL 4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK 24 VÅRA TEXTER 26 SÅ HÄR SER VI UT 36 VÅRA SKYLTAR 38 DET SKA VARA LÄTT Den grafiska manualen

Läs mer

nytt Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion

nytt Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion nytt Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Klassning av nöt och sambandet med kundens krav är en komplex ekvation SLS:arnas bästa grilltips I N N

Läs mer

Logotyp LOGOTYP I FÄRG LOGOTYP I SVARTVIT LOGOTYP I NEGATIV ATT TÄNKA PÅ

Logotyp LOGOTYP I FÄRG LOGOTYP I SVARTVIT LOGOTYP I NEGATIV ATT TÄNKA PÅ GRAFISK MANUAL Innehåll LOGOTYP... 1 TYPOGRAFI & FÄRGER... 2 DEKORELEMENT... 3 KONTORSTRYCK... 4 FÖRSÄTTSBLAD... 5 MEDDELANDEHÄFTE... 5 SERVICEKORT... 5 TRAPPHUSREGISTER... 5 ANNONSER... 6 DIGITALA MALLAR...

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v 1.0 2 Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden Collector Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Tio år som uppstickare på finansmarknaden X 2008 i korthet X Detta är Collector X VD har ordet X 10-årsjubileum X Affärsidé, vision & kärnvärden X Marknad

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Om grunderna för varumärket Marks kommun samt riktlinjer för den grafiska profilen

Om grunderna för varumärket Marks kommun samt riktlinjer för den grafiska profilen 1 Om grunderna för varumärket Marks kommun samt riktlinjer för den grafiska profilen VERSION 1.1 Antagen av kommunfullmäktige 200X-XX-XX 2 Om grunderna för varumärket MARK samt riktlinjer för den grafiska

Läs mer

Lindholmsallén. Studentvärden. Sofia. Tomas 1.09. Invigt och inflyttat. studentvärd på Lindholmen. syrelsemedlem med rätt att påverka. sid 3.

Lindholmsallén. Studentvärden. Sofia. Tomas 1.09. Invigt och inflyttat. studentvärd på Lindholmen. syrelsemedlem med rätt att påverka. sid 3. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.09 www.sgsstudentbostader.se Sofia studentvärd på Lindholmen sid 3 Invigt och inflyttat Lindholmsallén Tomas syrelsemedlem med rätt att påverka

Läs mer

Inledning. Inledning 3

Inledning. Inledning 3 Grafisk profil Inledning Inledning 3 Trollhättans vapen 4 Trollhättans stads logotyp 5-6 Designelement 7 Typsnitt 8-9 KONTORSMATERIAL Brevpapper,VISITKORT, KORRESPONDENSKORT 10-11 KUVERT, POWERPOINT 12-13

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Privattandläkarna Grafisk manual Bilaga Varumärkespolicy

Privattandläkarna Grafisk manual Bilaga Varumärkespolicy Bilaga Varumärkespolicy Förord Den visuella identiteten är en betydelsefull del av s varumärke. Omvärlden ska mötas av ett enhetligt formspråk och känna igen i färg, form och bild. Den visuella identiteten

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Grafisk profilmanual Motala kommun uppdaterad 2013-09-17

Grafisk profilmanual Motala kommun uppdaterad 2013-09-17 Grafisk profilmanual Motala kommun uppdaterad 2013-09-17 2 Grafisk Profilmanual Motala Innehåll Inledning Bilden av Motala Våra kärnvärden Logotyp Logotyp / Varianter Devis Logotyp / Devis Logotyp / Verksamheter

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Grafisk. profilmanual

Grafisk. profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll 1 Förord 1:1 Kontaktpersoner 1:2 2 Profilfärger 2:1 Accentfärger 2:2 3 Logotyp 3:1 Logotyp varianter 3:2 3:3 Logotypens placering 3:4 Kommunvapen 3:5 4 Dekorelement 4:1 Illustration

Läs mer

Högskolan i Skövde GRAFISKA RIKTLINJER

Högskolan i Skövde GRAFISKA RIKTLINJER 1 Högskolan i Skövde GRAFISKA RIKTLINJER 1 2 The details are not the details. They make the design. Charles Eames Våra grafiska riktlinjer ger dig pusselbitarna som ska bygga upp all kommunikation för

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK MANUAL FÖR LANDSBYGDSNÄTVERKET

GRAFISK MANUAL FÖR LANDSBYGDSNÄTVERKET GRAFISK MANUAL FÖR LANDSBYGDSNÄTVERKET Varför och hur man använder den grafiska manualen 3 Logotyp Färgvarianter av logotypen 6 Logotypens storlek och frizon 8 Pay-off och faktaruta 10 Landsbygdsnätverkets

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Version 2 juli 2010

GRAFISK MANUAL. Version 2 juli 2010 GRAFISK MANUAL Version 2 juli 2010 INNEHÅLL 2 Genom vår grafiska manual blir Region Blekinges visuella identitet tydlig. Eken vårt landskapsträd är en återkommande symbol som vi ska vara stolta över. Eken

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

grafisk manual för Nya Moderaterna

grafisk manual för Nya Moderaterna grafisk manual för Nya Moderaterna Så uttrycker vi oss 2010 Innehåll Tillsammans ska vi vinna 2010 3 Så uttrycker vi oss 4 Avsändare 2010 5 Språk ett vardagsnära tilltal 6 Våra symboler 7 Visuellt uttryck

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster

Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Box 3196 103 63 Stockholm Tel 08-567 06 100 Fax 08-567 06 199 kansli@lsr.se www.sjukgymnastforbundet.se Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster Välkommen till

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Så ökar du försäljningen

Så ökar du försäljningen Så ökar du försäljningen A Smart Communication Solution Målet är att öka försäljningen Att öka den lönsamma försäljningen är nyckeln till alla affärsframgångar antingen genom att uppmuntra befintliga kunder

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012

Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012 Grafiska riktlinjer och rutiner Mars 2012 Innehållsförteckning Inledning...4 DARE-projektet är huvudavsändare...5 Projektpart är avsändare - DARE finansierar...6 Projektpart är avsändare - DARE har tidigare

Läs mer