Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015"

Transkript

1 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

2 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi 06 Profilfärger 07 Mönster 08 Bilder och film 09 Intern produktion mallar 10 Kontorstrycksaker 11 E-postfot 12 Applikationer 13 Spirit of Food stärker bilden av Kristianstad 14 Profilprodukter 15 Råd och stöd Sid Den grafiska profilen är skapad i december Därefter är den reviderad mars 2011, mars 2013 och januari 2015

3 01 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är viktig för den samlade bilden av kommunen. I ord, bild, färg och form skapar vi en tydlighet för mottagaren. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen att känna igen Kristianstads kommun. Profilen bidrar till att kommunen presenteras på ett enhetligt sätt i vår kommunikation. Vår kommunlogotyp med stadsvapnet, våra övriga godkända logotyper, våra profilerande färger och vårt unika mönster visar att kommunen är garant för budskapet. Vår grafiska profil bidrar till att formgivningen blir tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning. Vi ska alltid tydliggöra vår gemensamma avsändare, Kristianstads kommun. Våra logotyper ska användas på samma sätt överallt. Våra profilfärger och unika, igenkänningsmönster ska användas i vår kommunikation. Typsnitt och mallar ska användas, och inga egna clip-art-konstruktioner får förekomma. Vi ska alltid tänka ur mottagarens perspektiv och arbeta enligt de grunder som finns i Kristianstads kommuns kommuniktionspolicy; öppet, enkelt och offensivt. Alla har ett ansvar Alla som verkar inom Kristianstads kommun är med och påverkar hur kommunen uppfattas. Det är varje medarbetares ansvar att använda de typsnitt, mallar och logtyper som finns framtagna på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att hitta egna lösningar och frångå den grafiska profilen. Den grafiska profilhandboken fungerar som en faktakälla och hjälper dig när du ska kommunicera eller presentera vår kommun. Den grafiska profilen uppdateras och kompletteras regelbundet. Om du känner dig tveksam över hur den grafiska profilen ska användas ska du kontakta informationsansvarig innan något material exponeras externt. Kristianstads kommun Grafisk handbok 3

4 02 Vår identitet vårt varumärke Vår identitet beskriver vad vi är och har. Vår image är den bild andra har av vår kommun och av vad vi har att erbjuda. Vår profil är vår egen uppfattning, eller önskan om, hur vi vill att andra ska uppfatta oss antogs en ny vision för Kristianstad, Vi lyfter tillsammans Tillväxt Tanke Trivsel I arbetet med att profilera Kristianstad renodlar vi och lyfter fram några starka områden: den historiska handelsstaden, Kristianstads vattenrike och vårt utbud av mat och dryck. Kristianstads lantbruks- och livsmedelstraditioner och vår djupt rotade känsla för mat har lett fram till profilen Spirit of Food. Begreppet Spirit of Food signalerar att Kristianstad erbjuder upplevelser av mat och dryck. Spirit of Food-logotypen avser platsen Kristianstad som helhet, alltså vårt samlade utbud av varor, tjänster, företag, organisationer och upplevelser. En logotyp som alla aktörer som har koppling till ovan kan använda i sin kommunikation. Platsen Kristianstad omfattar också kommunen som organisation. Men kommunen som organisation är en sak och upplevelsen av den geografiska platsen en annan. Därför finns två olika logotyper. Skilj därför på platsen som helhet och kommunen som enskild organisation. Denna profil handlar om Kristianstads kommun som organisation. Mångfald Framåtanda Närhet Kreativitet Kristianstads kommun Grafisk handbok 4

5 02 Vår identitet vårt varumärke Närhet Kristianstads kommun står för närhet i ordets alla betydelser. En kombination av småstadens trygghet och snabba vägar till omvärldens erbjudanden. Det är också en kommun där invånarna lever och utnyttjar närheten till natur och friluftsliv, och den påverkan det har på livsmiljö och boende. Med närhet menar vi också den närhet vi har till varandra. En närhet som skapar kraft och vilja att agera och utvecklas tillsammans. Mångfald Framåtanda Vi ser mångfald som en möjlighet. Med mångfald menar vi inte minst möjligheten att erbjuda alternativ när det gäller boende, utbildning och kultur. Med mångfald menar vi också ett samhälle där det finns möjlighet att välja livs- och utvecklingsvägar, där var och en ses som individer med rätt att utvecklas på egna villkor och samtidigt har rätt att ingå i en arbets- och samhällsgemenskap på lika villkor med andra. I mångfalden ser vi också de fördelar som etniska och kulturella skillnader kan ge vårt samhälle. I Kristianstad finns ett speciellt klimat också mellan människor. En attityd som präglas av framåtanda och därmed gör det mesta möjligt. Kreativitet Kreativiteten gör det möjligt att låta idéer växa. Gemensamt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö. Kristianstads kommun Grafisk handbok 5

6 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form Riktlinjerna finns till för att göra ditt arbete enklare när du kommunicerar. Därför finns riktlinjer kring: Logotyp Färger Typsnitt Mönster Bilder Kontakta informationsansvarig för detaljerad vägledning om var mallar, mönster och logotyper finns samt vi när du ska använda vad och hur. En grafisk handbok ska vara ett levande material som ständigt är aktuellt och svarar mot omgivningens behov. Profilen uppdateras och revideras löpande. Du bör alltid stämma av med den information som finns på kommunens intranät innan du producerar ditt material. Kristianstads kommun Grafisk handbok 6

7 04 Logotypen Kristianstads kommuns avsändarsymbol är logotypen med stadsvapnet och texten Kristianstads kommun. Vapnet ska alltid användas med den tillhörande texten Kristianstads kommun eller förvaltningsnamn kombinerat med Kristianstads kommun. Logotyperna får inte under några omständigheter förändras genom förvanskade proportioner, beskärning, skevning, rotering, friläggning eller användning av färger utöver de anvisade. Notera också reglerna om friutrymme runt logotyperna. Vapnet finns i ett utförande Vapnet har försiktigt moderniserats för att fungera i praktiska applikationer. Dock utan att påverka heraldiska direktiv. Följ typexempel på hur logotyperna appliceras i olika sammanhang, samt generella riktlinjer kring användandet av vårt stadsvapen. Externa komplement I marknadsföringsmaterial, där Kristianstad som geografiskt område är avsändare för budskapet, används vapenlogotypen i kombination med profillogotypen Spirit of Food. Notera hierarkin mellan logotyperna beroende på primär avsändare. Logotypens varianter 1. Den färgade logotypen är Kristianstads kommuns huvudlogotyp och ska alltid användas som första val om det är möjligt. Exempel på användning är produktion av applikationer i fyrfärg. 2. Om ett dokument enbart ska skrivas ut i svartvitt, eller köras genom kopieringsapparaten en eller flera gånger, ska den svarta logotypen användas. Att göra svartvita kopior av den färgade logotypen ger ett sämre resultat. 3. Den vita logotypen används på mörk bakgrund. Logotypens färg Kristianstads kommuns logotyp har fyra färger, blå, mörkblå, gul och svart. Exakta färger ska alltid användas. 1. Kristianstads kommuns huvudlogotyp Logotypens exakta färger Kristianstadblå (sköld) C 100 M 80 Y 0 K 20 R 0 G 73 B 144 PMS 280 Guldgul (lejon) C 10 M 20 Y 60 K 0 R 230 G 198 B 124 PMS 458 Mörkblå (skugga bakom lejon) C 100 M 80 Y 0 K 50 R 0 G 37 B 97 PMS 282 Svart (text) C 0 M 0 Y 0 K 100 R 35 G 31 B 32 PMS Black C Kristianstads kommun Grafisk handbok 7

8 04 Logotypen, översikt 1. Huvudlogotyp Logotypen i färg med kommunnamnet på två rader ska alltid användas som första val om det är möjligt. Exempel på användning är produktion av applikationer i fyrfärg. 2. Svart logotyp Är det inte möjligt att avbilda logotypen i fyrfärg, exempelvis när ett dokumentet måste skrivas ut och kopieras utan färg, ska den svarta varianten användas. I enfärgstryck får ingen annan färg förekomma. 3. Vit logotyp Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund, ska den vita logotypen användas. Alternativa utföranden Varianterna av logotypen nedan ska användas ytterst sparsamt Stående logotyp - hanteras som undantag Detta är en variant som ska användas med stor urskiljning och försiktighet. Exempel kan vara gravering på glas eller metall, brodyr eller som sigill. Endast vapensymbol - hanteras som undantag Om endast vapnet används ska det se ut så här. Detta är en variant som ska användas med stor urskiljning och försiktighet. Exempel kan vara gravering på glas eller metall, brodyr eller som sigill. Logotypen på en rad En del långsmala format tillåter inte att grundformen av logotypen används och då används denna variant. Detta är ett undantag som i huvudsak används på webben. Endast text Vid mycket långsmala och små format kan hemsidesadressen användas som avsändare. Kristianstads kommun Grafisk handbok 8

9 04 Logotypen, frizon Frizon för ökad tydlighet Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig och ska respekteras i all exponering. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en tonplatta eller i en bild. Minsta storlek Logotypens minsta storlek är 20 mm. Under det värdet blir den oläslig i tryck. Frizon Frizon med element från logotypen i form av o:et. 20 mm Minsta storlek Minsta storlek av logotypen är 20 mm. Är utrymmet mindre kan adressen till webbplatsen användas, Kristianstads kommun Grafisk handbok 9

10 04 Logotypen, förvaltningar Förvaltningslogotyper och egna logotyper Följande förvaltningar och verksamheter har egna varianter av logotypen. I första hand ska den kommungemensamma logotypen användas. Förvaltningslogotyperna kan användas vid de tillfällen då man vill förstärka sin egen förvaltning som avsändare. Nya logotyper, eller andra varianter, får ej användas. Arbete & välfärd Förvaltningslogotyper kan exempelvis användas på en dörrskylt eller på en tjänstebil. I kommunala beslut och handlingar används den kommunövergripande vapenloggan med förvaltningsnamnet inskrivet i brevmallen därunder. Förvaltningslogotyper kan exempelvis användas på arbetskläder (ej profilkläder), en dörrskylt eller på en tjänstebil Uppstår en ny förvaltning, alternativt namnändring på befintlig, tillkommer en ny logotyp enligt angiven princip. Namnändringar påverkar Kristianstads kommun Grafisk handbok 10

11 04 Logotypen, specialfall Följande logotyper har p.g.a inarbetning och historik fått så kallat undantagstillstånd. Inga nya eller andra logotyper kommer att produceras. För mer information, kontakta informationschefen i Kristianstads kommun. Godkända logotyper kultur fritid KRISTIANSTADS KOM MUN KRISTIANSTADS KOMMUN Andra illustrationer Egna illustrationer för ett projekt i syfte att skapa igenkänning är ett komplement och ersätter inte Kristianstads kommuns huvudlogotyp. Egna illustrationer placeras på ett sekundärt ställe i ditt marknadsföringsmaterial, vanligtvis nere till höger. Kristianstads kommun Grafisk handbok 11

12 04 Logotypen, samarbete Vid samarbeten med andra myndigheter, organisationer, företag eller ideella föreningar, ska Kristianstads kommuns huvudlogotype användas. Kommunen driver Om kommunen äger och driver projektet placeras kommunens logga uppe till vänster och samarbetspartnernas loggor på ett sekundärt ställe, vanligtvis nere till höger. Jämlikt samarbete Om kommunen och samarbetspartnerna är jämställda i projektet (finansierar lika mycket) läggs alla loggorna bredvid varandra. Kristianstads kommuns logga placeras längs till vänster. Alla loggor ska uppfattas som lika stora. Kristianstads kommun Grafisk handbok 12

13 05 Typografi Typografi är till för att underlätta för läsaren och för att alltid skapa en enhetlighet. Färg, form, typsnitt och bilder är alla viktiga ingredienser för ett enat ansikte utåt. Versaler och kursiv text ska användas med stor försiktighet i löpande text Typsnitten är valda med hänsyn till: Läsbarhet Tillgänglighet Ekonomi Extern produktion I material som produceras för extern kommunikation (tex broschyrer, affischer och annonser) ska följande typsnitt användas. Franklin Gothic Book Demi RUBRIKER & UNDERRUBRIKER Franklin Gothic Book RUBRIKER & UNDERRUBRIKER KORT BRÖDTEXT Cambria Regular BRÖDTEXT Cambria Italic INLEDNINGAR VIKTIGA TEXTER Intern produktion Används för internt bruk. Finns som standardtypsnitt i Windows. Arial Bold RUBRIKTEXT Cambria BRÖDTEXT Times New Roman BRÖDTEXT Webbproduktion I webbtexter används Verdana, som är lätt att läsa på skärm. Verdana RUBRIK- & BRÖDTEXT Kristianstads kommun Grafisk handbok 13

14 06 Profilfärger Kristianstads kommun har basfärgen blå som sitt huvudsakliga signum. Den har sitt ursprung i vapnet och ska alltid användas i 100%. Övriga färger är komplementfärger och ska användas som accenter i 100% eller toningar i 50%. Toningarna kan t.ex. användas på en färgplatta. Kristianstads blå färg är den dominerande färgen när vi kommunicerar. Även om den inte i alla sammanhang används starkast t.ex. i en illustration, bör den ändå finnas med. När du använder flera färger på ett uppslag, välj då en färg som dominerar och använd de andra som accenter. Detta gör att färgerna blir tydliga och inte uppfattas som ett enda myller. Se exempel på färgkombinationer under mönsteravsnittet. Basfärg: Kristianstadblå C 100 M 80 Y 0 K 20 R 2 G 63 B 136 PMS 280 Komplement 01: Himmelsblå C 60 M 20 Y 0 K 10 Komplement 02: Växtgrön C 50 M 0 Y 100 K 0 Komplement 03: Sandbeige C 0 M 3 Y 6 K 16 Komplement 04: Guldgul C 10 M 20 Y 60 K 0 R 86 G 154 B 202 R 114 G 191 B 68 R 218 G 211 B 204 R 237 G 200 B 124 PMS 542 PMS 376 PMS 400 PMS 458 Basfärg (används alltid i 100%) Komplementfärger Komplementfärger 50% av originalfärgen Kristianstads kommun Grafisk handbok 14

15 07 Profilerande mönster När Kristianstad med omgivning ses från ovan framträder tydliga block. I stan möts du av en ombonad atmosfär där kullerstenarna har stor betydelse för upplevelsen. Utöver det fysiska intrycket vill vi förstärka det successiva, stegiva arbetet och de stabila långsiktliga processer som pågår i kommunen. Att steg för steg bygga långsiktig utveckling och tillväxt vill vi förtydliga. Alla bitar är viktiga. Alla bidrar till en helhet. Det har vi tagit fasta på och återspeglat det grafiska mönstret med utgångspunkt i verkligheten. Mönstret är profilerande, enkelt, tydligt, flexibelt och skalbart och kan användas som ett genomgående element i både interna och externa applikationer. Mönstrets variabler och unika former kommer från verkliga motiv. Formerna är ritade från valda landskap och delar, för att sedan sammanfogas till en stark helhet. Mångfald Närhet Kreativitet Framåtanda Åkrar Ängar Gator Mötesplatser Centrum Kristianstads kommun Grafisk handbok 15

16 07 Mönster, helhet Här syns grundmönstret som all utveckling av mönster och grundillustrationer utgår ifrån. Du kan använda hela, eller delar, enfärgat eller flera färger. Mönstret bildar basen för hur foton/ bilder ska exponeras. Steg för steg bygger vi en helhet där alla bitar är viktiga. Och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi åstadkomma en helhet som ingen kunnat uppnå var för sig. Kristianstads kommun Grafisk handbok 16

17 07 Mönster, färgkombinationer Här kombinerar vi mönster med färg. Variationsmöjligheterna är oändliga. Nedan finns exempel på hur mönstret förändras med olika färgkombinationer. Välj max tre färger i ett mönster, annars kan det upplevas som rörigt. Komplementfärgerna går att tona och det skapar större variationer utan att det blir rörigt. Toner av färger räknas INTE som en ny färg. Kristianstadblå Himmelsblå Växtgrön Växtgrön 50% Himmelsblå 50% Guldgul Guldgul 50% Kristianstadblå Himmelsblå Växtgrön Himmelsblå Himmelsblå 50% Sandbeige Kristianstads kommun Grafisk handbok 17

18 07 Mönster, bitar som kan kombineras Beroende på din egen förmåga kan du skapa oändliga mönster utifrån de kombinationer som bitarna utgör. Du väljer själv det som passar dig bäst. Är du osäker, använd enkla lösningar. Då mönstret är så starkt profilerande blir effekten stor även med enkla kombinationer. Hellre korrekt och enkelt, än överarbetat och fel. Fyrkanter som bildelement kan i vissa fall användas som bakgrund för texter i stor stil och tydliga kontraster. Dessa fem varianter finns som enskilda eps-filer i Kristianstads kommuns profilfärger. Enligt Handisams riktlinjer för tillgänglig kommunikation ska tonplattor bakom text undvikas i största möjliga utsträckning. Mönstret är möjligt att dela upp i enskilda bitar. Dessa kan sedan byggas ihop till nya figurer. Mönsterbitarna kan även användas att skriva text i och bygga modeller av. Det betyder att du kan använda formerna även i stategiska dokument, arbetsflöden och processkedjor. Tänk på att använda ett större textformat för att det ska bli enklare att läsa för den som är synskadad Ostrud estrud modo et dolores Ostrud estrud modo et dolores Ostrud estrud modo et dolores Ostrud estrud Kristianstads kommun Grafisk handbok 18

19 07 Mönster, bård Detta är det grafiska profilelementet för kommunen. Det bildar basen i användningen av mönstret. I alla lägen kan detta användas för igenkänning. Dessa element är tillgängliga att använda i A4- och A5format. Grundutförandet är bården i Kristianstadblå utan någon komplementfärg. Kristianstads kommun Grafisk handbok 19

20 07 Mönster, illustrationer Med mönstret som bas kan du rita illustrationer i all oändlighet. Ur mönstret kan helhet eller delar växa fram, allt beroende på vad du vill kommunicera. Viktigt att du inte förändrar mönstrets urspungliga form, utan bygg och vidareutveckla utan att förändra inbördes förhållanden. Exempel på illustrationer Kristianstads kommun Grafisk handbok 20

21 07 Mönster, illustrationer Exempel på illustrationer Kristianstads kommun Grafisk handbok 21

22 08 Bilder och film En illustration, fotografi eller en film förmedlar en omedelbar känsla, skapar uppmärksamhet hos mottagaren och förstärker budskapet. Bilderna ska väljas efter målgrupp och ska hjälpa till att stödja och stärka budskapet. Genom att tidigt i kommunikationsplaneringen tänka i bilder/film ökar möjligheten att nå ut med budskapet och lyckas med kommunikationen. Är bilden tagen på avstånd? Använd möjligheten att beskära bilden och infoga den i profilmönstret. Bilder som används för att profilera vår verksamhet ska visa: Människor Vi visar människor i olika åldrar, kön och etniskt ursprung. Vi visar även människor i servicesituationer. Detta bidrar att budskapet uppfattas som mänskligt, positivt och äkta. Närhet Vi fokuserar på detaljer och låter ansikten komma fram och undviker sve pande vyer från långt håll. Bilderna ska lyfta fram det mänskliga och varma. Livsbejakande tema Bilden ska ha ett livsbejakande tema såsom natur, kultur, fritidsliv, mat och dryck. Detta bidrar till att vi visar att vi är en aktiv kommun. Kristianstads kommun Grafisk handbok 22

23 09 Intern produktion mallar Worddokument Använd nedanstående mall när du ska arbeta i word. Den svartvita mallen används för internt bruk eller när du vet att materialet ska kopieras i svart/vit skrivare. Alla fält är editerbara utom logotypen. Datum DiareNummer Datum DiareNummer KRISTIANSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret, Näringslivsavdelningen Kristianstad Exempel på brevmall besöksadress Östra Storgatan 25 Tel fax e-post Webb KRISTIANSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret, Näringslivsavdelningen Kristianstad besöksadress Östra Storgatan 25 Tel fax e-post Webb Kristianstads kommun Grafisk handbok 23

24 09 Intern produktion mallar Powerpointdokument PPT-mallen med blå profilfärg och mönster ska användas som standard. Om du lägger in egna foton, gör det med fördel inom ramen för mönstret. Var noga med rubrik- och textplacering. Byt inte typsnittsstorlek utan håll dig till given mall. Tänk på detta när du klistrar in text Ancilore velendi amconse dit iusto delutpat delos Doloreet ing etwisit lute mod Wuam delis nosdelessi Feummodio dit utatio Powerpoint, grundmall. Med typsnitt Franklin Gothic Demi och Franklin Gothic book Alternativa powerpointmallar med olika färgbårder. Kristianstads kommun Grafisk handbok 24

25 10 Kontorstrycksaker Visitkort och kuvert Logotypen med stadsvapnet och Kristianstads kommun ska finnas på allt stationärt material. Baksidan på visitkorten är försedd med Spirit of Food-logotypen och förklarande text som visar kopplingen till platsen och dess upplevelser. Observera att Kristianstads kommun i detta sammanhang är överordnad, Spirit of Food underordnad. Men bägge är integrerade i varandra och bildar sammantaget en stark helhet. För beställning av visitkort, kontakta den person på din förvaltning som har rätt att beställa tryck m.m. Telefon Mobil Växel Fax Claes Sandén Marknadskommunikatör Kommunledningskontoret Kansli & samordning Västra Storgatan Kristianstad Mat och upplevelser för alla sinnen! Visitkort Kristianstads kommun Kristianstad A-post SVERIGE Porto betalt Kuvert Kristianstads kommun Grafisk handbok 25

26 11 E-post signatur Alla medarbetare ska ha en personlig signatur i all e-post som skickas både internt och externt. Detta för att det ska bli tydligt för mottagaren vem som är avsändare och vilka kontaktvägar som finns. Vi har inga loggor eller illustrationer i vår signatur. Signaturen ska vara enkel att göra och bildelement tar upp utrymme. E-postsignatur Använd denna som förlaga när du skapar din egen signatur i ditt e-postprogram. Det långa strecket finns bland specialtecken i Windows. Typsnitt: Franklin Gothic Book Storlek: 10 Förnamn Efternamn Titel Förvaltning, Avdelning Kristianstads kommun Kristianstad Besöksadress: xgatan xx Tfn: Mobil: Kristianstads kommun Grafisk handbok 26

27 12 Applikationer, annonser Quipit nisalit esto doleser ad eugait wis niamis Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si.unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto doleser ad eugait wis niam erostin iliquis augai. Läs mer på Annonsexempel på en helsida där bården ligger i vänsterkanten och bilden får ta ungefär halva ytan möjligheter 30 medarbetare 1 chef är det du? Kristianstads kommuns nya avdelning, Kommunikation & tillväxt, behöver en chef som har förmåga att skapa resultat. Kan du omsätta ord till handling och kombinera kreativt ledarskap med strategi och kommunikation? Då är du personen vi söker! Läs mer om chefsjobbet på Annons med bård och text. Utrymme och kanal avgör val av utformning. Kristianstads kommun Grafisk handbok 27

28 12 Applikationer, annonser Välkommen in i framtidens skola! I de fall där en illustration med utgångspunkt i det grafiska mönstret finns med behövs ingen bård. Här blir illustrationen det profilerande inslaget för Kristianstads kommun. Den gamla Härlövsskolan har totalrenoverats och startade i höst som den nya, fina Slättängsskolan. Gamla och blivande elever, förädrar, morföräldrar, farföräldrar och alla andra intresserade hälsas välkomna till: Öppet hus i Slättängsskolan tisdagen den 30 september kl Skolledning och personal på Slättängs-skolan visar lokalerna och berättar om skolans idéer och arbetssätt. Välkommen in i framtidens skola! Exempel på annons där bården ligger som element i botten. Bilden placeras så att den inte har anknytning till bården. Den gamla Härlövsskolan har totalrenoverats och startade i höst som den nya, fina Slättängsskolan. Gamla och blivande elever, förädrar, morföräldrar, farföräldrar och alla andra intresserade hälsas välkomna till: Öppet hus i Slättängsskolan tisdagen den 30 september kl Skolledning och personal på Slättängsskolan visar lokalerna och berättar om skolans idéer och arbetssätt. KUngörELSEr Lantmäterimyndigheten Lantmäteriförättning Ärende Yrkande har kommit in till Lant- mäterimyndigheten för att räkna om andelstalen i Everöd ga:3, samt att ändra beslut och utlåtande i gemensamhetsanläggningen. Avser vägen mellan Hommentorp och Everöd kyrka. Sökes Delägare som har eller bör ha Quipit nisalit esto doleser ad eugait wis niamis Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si.unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto doleser ad eugait wis niam erostin iliquis augai. Läs mer på När flera bilder finns med i annonsen bör inte bården finnas med, istället formas bildernas yttre form efter Kristianstads kommuns mönster. andel i Everöd ga:3. Sammanträde Onsdagen den 11 februari klockan i Everöds församlingshem. Handlingar i ärendet hålls tillgängliga på Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun, Stadsbyggnadskontoret, Västra Boulevarden 13 i Kristianstad. Upplysningar lämnas av förrättningslantmätare Catarina Carlsson, tel Om annonsen är liten och trycks i dagspress används den svartvita logotypen. Bild och bård utgår. Kristianstads kommun Grafisk handbok 28

29 Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. boka ett personligt möte quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Praestinis dunt lamconsed Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis au- Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. eugait ut wismodip erilis Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit. Wismodip erilis eugait ut Alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis autat. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min Vad händer på arbetsamarknaden? aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel i. språk är är makt! Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis au Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute volorem nibh elisl utpat dolortis augiat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit diam, veniamet eliquis molutpat, quat alit autpat. Nos nim alis nis augiam vel ulla auguera esequi tet accum dolut iriurem ipissim quis nis ad min ent vel eu facilla mconsequi enim diam quamconsequi bla faci endion volore minit wis nonse tie del ipis nim diam, consendreet wissi te do od tion hent acilis nonulputem euipsus cinciliscing elessi. Uptat. Hendre tat, quip estrud magna alit am, sequat. Andit, velit vullam iusciduis ad dolenim quam, quis nulluptatie feugait wisit nullan utatem ip et, con henim vel utpatuercip et lam duisl exero etum autatum sandiatet dip essed ea conse coreet utatissi tem volore digna ad tionsed eum veniam duisi ent atinim el elisit volortio odoloreriure min eriure verat. Os alisim venis nullaor in enibh ex exerat augiat ea alit ute conse vullan essenim qui tatem zzriuscil dunt ver augait, cor si tat, voloboreet blanketter, kontakter och telefonsamtal. Hur tar jag mi fram i det svenska samhället? Aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. rådgivning, stöd och konsultation. Fråga oss! Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute volorem nibh elisl utpat dolortis augiat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit diam, veniamet eliquis molutpat, quat alit autpat. Nos nim alis nis augiam vel ulla auguera esequi tet accum dolut iriurem ipissim quis nis ad min ent vel eu facilla mconsequi enim diam quamconsequi bla faci endion volore minit wis nonse tie del ipis nim diam, consendreet wissi te do od tion hent acilis nonulputem 12 Applikationer, broschyr Exempel på applikatoner där mönster, illustrationer och foton kombineras. OBS! Nedan är visuella exempel, ej färdiga produktioner. Framsida Framgång föder framgång Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Praestinis dunt lamconsed Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis Vi gör det möjligt för andra att lyckas! Behöver du kompetensutveckla dig? Har du erfarenheter som arbetsgivarna har nytta av? Vill du förbättra dina språkkunskaper? Vi hjälper dig med skräddarsydda utbildningar på alla nivåer, praktikplatser samt information och stöd i aktuella arbetsmarknadsfrågor. Använd vår kompetens och skaffas dig verktygen att kunna bestämma själv! niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi. Praestinis dunt lamconsed tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip quis autat. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut Kloka beslut fattar du bäst själv arbetsmarknad Inlaga Vi vill gärna träffa dig! här kommer det text som står en liten rad lagom lång Vad och vem passar dig allra bäst? Språk är makt Kontakt oss för mer information Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute inibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. consequam vero ea faci blam zzriliq Personligt möte Professionalism magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan is dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam doloreet del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, s lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Aktuell kunskap om arbetsmarknadentatio Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt. consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Kunskap och kompetens wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin volorti onullam Vilja och engagemang modolobor in eu feummodio dit utatio del ero odit nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci Vem har facit över livet? Kvällar, dagar eller på distans? Pat. Gue tinibh enissequat am, se mod minis dip er aciliqui et eum llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam doloreet, quam delis nos delessi te mincili smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Fleixibilit vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del nibh eliquatum dunt augiat. ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Stötta, diskutera, bolla, vrida och vända Ibh el eugait ut wismodip erilis nos exer sequate tio eum del estin t, qui er am venim iusci blan ver iriustrud volorti onullam doloreet ing et wisit lute modolobor in eu feummodio dit utatio duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Studie- och yrkesvägledning (SYV) dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del Kontakta oss! ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam. eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla ercipsum vel utpat, volore facin henim quis autat. alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt volorem nibh elisl utpat dolortis au- augiat. giat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit Kristianstads kommun, Kristianstad, Tel: Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Matchningsgruppen gör verkligen nytta Balans mellan efterfrågan och erbjudande är nyckeln till framgång. Vilka talanger, kompetenser och kunskaper har du? Och vad efterfrågar arbetsgivarna? Kanske behöver du komplettera dina meriter med praktik eller utbildning. Eller helt enkelt facin henim quis autat. bryta gamla vanor och tänka helt nytt? Du kan mer än du tror. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna acilit inim iriure feu feuisi bla conse eugue conulla feugait diam nonsectet, consed min vel ullute volorem nibh elisl utpat dolortis augiat, cortis exer accum iriure commy nulluptatue ming eummy nosto consenit wismodipisi blan ute modio euisit diam, veniamet eliquis molutpat, Matchningsgrupppen hjälper till att hitta lösningar där bägge parter är vinnare. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Omvärldens höga krav Vi hjälper dig att hitta en väg som passar Smodigna ad magna feuismo doleniat, qui eu faciduisis et am, si. Unt acil exeros alisl init wisis dolore magnim num dolore molortio consectem delit lor iriure del ullan vendiamet alit, sismolor in henibh exero odipiscilit ad dolorero dolor adiat, quam, si. Kontakta oss för information nit acidunt lore velendi amconsecte dit iusto del utpat. Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quipsusto consequam vero ea faci blam zzriliq uatisci llaorem vel in ea conse dunt luptat augiam vel dolutpat ipit alissi tate del illum quis esenismodiam eummolestrud tate min hent lum ipis et lore tat. Lent praestinis dunt lamconsed ex exerili quatuerillan vulput prat nibh eliquatum dunt augiat. Lobore duisl utpat wiscincin utpatem alit nos nostrud tet, qui er am venim iusci blan ver iriustrud duipit ulluptat. Ut luptatie vendipsumsan vel er aut prat. Lenisi. SFI Ros amet ad magnis nim eugait esecte faciliquamet luptat ip ercipsum vel utpat, volore facin henim quis autat. Svenska för invandrare Att kunna uttrycka sig med ord och känna att man blir förstådd och respekterad är grunden för en stark självkänsla. SFI hjälper alla nyanlända, flyktingar och invandrare att använda svenska språket på vardagen. Utbildningar kurser och praktisk träning anpassas utifrån varje enskild människas förutsättningar och behov. Skräddarsydda lösningar med fokus på dina förutsättningar och behov. Or iuscin henisisl ut autpatis alit adiam vel irit nit aut lore magna Quipit nis alit esto dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip Dolesecte velis ex eugue te vercinci euis aute consed et nos et praessenibh ex el iure er ad eugait wis niam erostin henim iliquis augait praessim zzriuscilla alis aliquam, quip VLC Väglednings- och lärcentrum Delat ansvar, ökat inflytande och möjlighet att själv fatta kloka beslut är inte lätt. Därför finns vi! VLC kan hjälpa dig att hitta lösningar på dina funderingar, drömmar och behov. Vi kan aldrig lova dig ditt drömjobb eller din drömutbildning, men vi kan lova att stå vid din sida och stötta dig. Det är aldrig för sent att tänka i nya något annat. Framsidor euipsus cinciliscing elessi. Uptat. Hendre tat, quip estrud magna alit am, sequat. banor, lära sig nya saker och prova Kristianstads kommun, Kristianstad, Tel: Kristianstads kommun, Kristianstad, Tel: Kristianstads kommun Grafisk handbok 29

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden Collector Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Tio år som uppstickare på finansmarknaden X 2008 i korthet X Detta är Collector X VD har ordet X 10-årsjubileum X Affärsidé, vision & kärnvärden X Marknad

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer