Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1"

Transkript

1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1

2 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk 15 7.Grafiska element Kontorsmaterial Mallar Powerpoint-presentationer Annonser och kungörelser Arbets- och profilkläder Fordon Utställningsmaterial Skyltar EU projekt Övrigt 43

3 1.Korrekt, enkel och konsekvent kommunikation Länsstyrelsen Västernorrland samordnar de statliga intressena i länet, främjar en hållbar regional utveckling och fungerar som en länk mellan regeringen och riksdag och länets kommuner och invånare. Länsstyrelsens verksamhet har en stor bredd och myndigheten kommunicerar med många olika intressen i samhället. Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt. Vår kommunikation ska vara korrekt, enkel och konsekvent, samt inge förtroende. Den grafiska manualen ger våra medarbetare och samarbetspartners vägledning i kommunikationsarbetet. Härnösand i juni 2012 Hans Wiklund Kommunikationschef 3

4 SOLLEFTEÅ HÖGA KUSTEN Ångermanland Västernorrlands län SUNDSVALL VISIT SUNDSVALL ÅNGE VISIT LJUNGANDALEN Medelpad 2.Länets myndighet Länsstyrelsen Västernorrland har ett ansvarsområde som sträcker sig över kvadratkilometer, två landskap och sju kommuner. Landskapen är Medelpad och Ångermanland. Kommunerna är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Västernorrland har cirka invånare. Inom länet ansvarar länsstyrelsen för att beslut från riksdag och regering genomförs, att den statliga verksamheten samordnas samt att främja en hållbar utveckling i hela länet. 4

5 3.Vår logotyp Vårt märke, eller logotyp som vi kallar det i vardagligt tal, är fundamentet i vår grafiska profil. Att vårda och värna dess form och uttryck är nödvändigt för att bygga en långsiktigt hållbar profil samt för att säkerställa tydlighet och tillgänglighet gentemot vår omvärld. Vår logotyp är sammansatt av tre olika grafiska byggstenar: 1. Länsvapnet med Ångermanlands laxar och Medelpads strömmande älvar. 2. Regeringens heraldiska krona som betonar vårt myndighetsuppdrag. 3. Ordbilden bestående av myndighetens namn skrivet med ett speciellt typsnitt. Ingen av dessa delar får användas enskilt eller i andra kombinationer än vad som visas i den här grafiska manualen. Förhållandet mellan delarna, både vad gäller storlek och placering, får heller inte förändras. De godkända och korrekta filerna som finns att tillgå beskrivs här i den grafiska manualen och kan beställas från Staben Kommunikation. De finns även för nedladdning på länsstyrelsens intranät och externa webbplats. 5

6 Vänsterställd i färg svenska (LST2-V-CMYK-SV.EPS) Vänsterställd i färg engelska (LST2-V-CMYK-ENG.EPS) Vänsterställd i svart svenska (LST1-V-SVART-SV.EPS) Vänsterställd i svart engelska (LST1-V-SVART-ENG.EPS) Vänsterställd i vit svenska (LST1-V-VIT-SV.EPS) Vänsterställd i vit engelska (LST1-V-VIT-ENG.EPS) Vänsterställd eller centrerad Vår logotyp finns i två uppställningar, vänsterställd och centrerad. Inga andra uppställningar av logotypen får förekomma än dessa. Proportionerna mellan namnet, skölden och kronan får heller inte förändras. Därför ska alltid originalfiler användas. Korrekta originalfiler har filnamn enligt uppställningen här på sidan. När storleken på logotypen ska förändras i dokumentet ska alltid justeringen göras likformigt, det vill säga samma förändring i höjd som i bredd. Färgsystem för olika användningsområden Logotypen finns i två olika kulörsystem: 1. CMYK (cyan, magenta, yellow, black) används i trycksaksproduktion. 2. RGB (red, green, blue) används för internt tryck och för webbpublicering. 6

7 Centrerad i färg svenska (LST2-C-CMYK-SV.EPS) Centrerad i färg engelska (LST2-C-CMYK-ENG.EPS) Centrerad i svart svenska (LST1-C-SVART-SV.EPS) Centrerad i svart engelska (LST1-C-SVART-ENG.EPS) Centrerad i vit svenska (LST1-C-VIT-SV.EPS) Centrerad i vit engelska (LST1-C-VIT-ENG.EPS) Fyrfärg, svart eller vit Vår logotyp får återges i tre olika färgversioner. Fyrfärgsversionen är vår grundversion och ska vara det självklara valet vid digital publicering samt vid grafisk produktion där fyrfärgstryck eller fyrfärgsprintning är tillgänglig. Den svarta versionen är vår standard för enklare bruk i vardagen. Den använder vi för interna dokument, såsom beslut och promemorior, enkla trycksaker, samt övrig publicering där färgåtergivning inte är ett bra val med hänsyn till ekonomi, miljö, läsbarhet etc. Den vita versionen eller den negativa versionen används i de fall logotypen ska återges mot en mörk bakgrund i form av färgyta. Den negativa versionen ska ses som ett komplement till den svarta och fyrfärgsversionen för att säkerställa fullgod återgivning av vår logotyp i speciella fall. Undvik att placera logotypen på bildyta. 7

8 Vänsterställd i färg svenska (LHD2-V-CMYK-SV.EPS) Vänsterställd i färg engelska (LHD2-V-CMYK-ENG.EPS) Vänsterställd i svart svenska (LHD1-V-SVART-SV.EPS) Vänsterställd i svart engelska (LHD1-V-SVART-ENG.EPS) Vänsterställd i vit svenska (LHD1-V-VIT-SV.EPS) Vänsterställd i vit engelska (LHD1-V-VIT-ENG.EPS) Landshövdingens version För landshövdingen finns en egen version av vår logotyp. Denna logotyp finns i fyrfärg, svart och vitt samt i svensk och engelsk version. Landshövdingens logotyp ska i första hand användas i landshövdingens korrespondens. I övrigt gäller samma regler och riktlinjer för användningen av landshövdingens logotyp som för länsstyrelsens logotyp. 8

9 Centrerad i färg svenska (LHD2-C-CMYK-SV.EPS) Centrerad i färg engelska (LHD2-C-CMYK-ENG.EPS) Centrerad i svart svenska (LHD1-C-SVART-SV.EPS) Centrerad i svart engelska (LHD1-C-SVART-ENG.EPS) Centrerad i vit svenska (LHD1-C-VIT-SV.EPS) Centrerad i vit engelska (LHD1-C-VIT-ENG.EPS) Internationell version För internationella ändamål finns en engelsk version av vår logotyp i samtliga uppställningar och färgversioner. Denna används i extern kommunikation på andra språk än svenska, företrädesvis engelska. I övrigt gäller samma regler för den internationella versionen som länsstyrelsens svenska logotyp. 9

10 Frizon För att logotypen ska komma till sin rätt behöver den luft omkring sig. Inga externa objekt såsom bildelement, texter eller andra logotyper får befinna sig inom den fastställda frizonen. Frizonen bestäms enligt följande: höjden på den versala bokstaven L i vårt namn Länsstyrelsen ska utgöra måttet på frizonens minimum yta runt logotypen. Det gäller både i höjdled och sidled. 10

11 Minimum 10 mm Minimum 17 mm Minimum 27 mm Minimum 17 mm Minimum 10 mm Logotypens minimimått För att säkerställa läsbarhet och identifiering får storleken på vår logotyp inte vara för liten. Logotypen får proportionerligt minskas så att kronans bredd blir 10 mm. Om kronans bredd i logotypen underskrider 10 mm är logotypen för liten. Logotypen får endast förstoras och förminskas proportionerligt utifrån godkända originalfiler. 11

12 Svart CMYK 0% 0% 0% 100% R 0 G 0 B 0 Sköldblå CMYK 100% 50% 0% 0% R 10 G 80 B 161 Sammetsröd CMYK 0% 100% 18% 18% R 197 G 0 B 94 Sköldröd CMYK 0% 100% 100% 0% R 255 G 0 B 0 Guldgul CMYK 0% 10% 100% 0% R 255 G 235 B 18 4.Färger Logotypfärger Färgerna i logotypens krona och sköld är våra logotypfärger. Det är mycket viktigt att vår logotyp återges korrekt i färg oavsett i vilket media eller sammanhang den publiceras. Här godtas inga avsteg. I färgguiden finns definitioner för de vanligast förekommande färgsystemen. Om tveksamhet råder om återgivning av färgerna ska Staben Kommunikation kontaktas. Fär att säkerställa korrekta logotypfärger i tryckta och digitala medier ska alltid originalfiler användas. 12

13 Lila CMYK 45% 80% 0% 0% R 161 G 80 B 190 Röd CMYK 0% 95% 85% 0% R 231 G 31 B 39 Grön CMYK 70% 10% 100% 0% R 65 G 155 B 49 Blå CMYK 80% 30% 0% 0% R 0 G 141 B 203 Gul CMYK 0% 30% 100% 0% R 249 G 182 B 0 Profilfärger Våra fem profilfärger är valda för att skapa möjligheter till en modern och fungerande grafisk och digital design. De kan användas som accentfärger i tonplattor, ramar och grafiska element. De fungerar som färgpalett när vi bygger utställningar, färgsätter grafer, eller behöver illustrera. De fem profilfärgerna är klara, rena färger som förstärker intrycket av en modern, alert och tillgänglig myndighet. Det är viktigt att vi konsekvent använder de rätta färgblandningarna för att säkerställa rätt kulörer och ett konsekvent uttryck. 13

14 Trebuchet MS, Regular, 25p Trebuchet MS, Bold, 25p Typsnitt vid rubriker ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (+,.;:* -! #%&/=?`) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (+,.;:* -! #%&/=?`) Georgia, Regular, 23p Georgia, Bold, 23p Typsnitt vid brödtext ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (+,.;:* -! #%&/=?`) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (+,.;:* -! #%&/=?`) 5.Typsnitt För myndigheten är enkelhet och tydlighet de främsta kriterierna vid valet av typsnitt. Vi vill använda samma typsnitt oavsett om det handlar om digitala medier, interna kanaler eller externt producerade grafiska budskap. Därför har vi valt två typsnitt, Trebuchet och Georgia, som är allmänt tillgängliga och som fungerar lika bra på webben som i tidningen. Trebuchet är en sans serif, det vill säga ett rakt typsnitt utan klackar. Det lämpar sig därför utmärkt i rubriker, mellanrubriker, bildtexter, tabeller samt faktarutor. Trebuchet finns i flera skärningar från fet till mager. Georgia är en modern antikva, det vill säga ett typsnitt med klackar, lätt att läsa och speciellt lämpligt för längre texter. Georgia är speciellt anpassat för att fungera bra i digitala medier och finns precis som Trebuchet i standarduppsättningen i de flesta persondatorer. Georgia är det självklara valet för längre brödtexter. Storlekar och användning Typsnittens storlek varierar mellan olika användningsområden. För beslut, brev, rapporter, protokoll och fax samt powerpoint finns särskilda mallar som kan laddas ner. För kuvert, visitkort, korrespondenskort och annat tryckt material har Staben Kommunikation de uppgifter som ska lämnas till tryckeriet. 14

15 6.Bildspråk Rätt använda bilder bidrar i högsta grad till att göra vår kommunikation relevant och angelägen. Möjligheterna att använda bilder i många olika kanaler är också stora tack vare den digitala tekniken. Men det ställer också krav på att vi på ett tydligt sätt inkluderar vårt bildspråk i den övergripande profilen. Genom att sträva efter konsekvens i bildspråket förstärker vi vår trovärdighet och igenkänning både externt och internt. Därför ska vi använda oss av några enkla grundregler vid val och användning av bilder i Länsstyrelsen Västernorrlands kommunikation: Våra bilder ska ha ett syfte. Den ska bidra till att kommunicera innehållet i texten, förklara eller förstärka budskapet. Vi ska alltid ha som utgångspunkt att använda bilder från vårt eget län. Bilderna ska spegla mångfalden och jämlikheten i vårt samhälle. Våra bilder som publiceras externt ska alltid vara av hög teknisk kvalitet vad gäller färg, kontrast, ljushet och komposition. Vi ska säkerställa att vi äger rätten att publicera bilden. Upphovsrätten är viktig att beakta i alla sammanhang. Speciellt viktigt är det att vi kontrollera upphovsrätt och publiceringsrätt när vi använder flera mediekanaler. Rätt att publicera i ett medieslag, till exempel rapport, innebär inte att vi automatiskt kan publicera bilden på webben. Fotografens namn ska alltid anges om det är möjligt. Vi ska sträva efter att använda bildtexter där detta är möjligt och bidrar till sammanhanget. Våra bilders metadata ska vara ifyllda för att uppfylla krav på upphovsrätt och tillgänglighet. Vår bildbank som är tillgängligt via intranätet är en bra första källa för bildsök. Vi använder gärna eget bildmaterial, framförallt när det gäller bilder på djur, natur och länets miljöer. Bilderna i banken får inte användas för ändamål utanför länsstyrelsen, av andra myndigheter, andra projekt och så vidare. 15

16 7.Grafiska element För att skapa en gemensam profil med ett modernt uttryck använder vi oss av speciellt designade grafiska element. Genom att använda dem i enlighet med rekommendationerna i manualen kan vi behålla ett eget uttryck i en mängd standardapplikationer. En korrekt användning av våra grafiska element bidrar också till att göra oss tydligare och tillgängligare för allmänheten samt förstärker samhörigheten inom myndigheten. Grafiskt element för helheten: Bården Det grafiska element som används för länsstyrelsen som helhet kallar vi för Bården. Det är en serie av grafiska bilder hämtade ur vår logotyp. Bården byggs upp av fem bilder och är ett bildelement tänkt att skapa igenkänning framförallt i trycksaker, powerpoint-presentationer samt utställningsmaterial. Bården kan återges i samtliga komplementfärger och kan återges både som helhet med alla fem bilder eller i delar med färre bilder. 16

17 8. Kontorsmaterial Korrespondensmaterial Utgångspunkterna för vårt korrespondensmaterial är tydlighet för mottagaren och enkelhet för avsändaren. För brev, beslut och fax använder vi färdiga mallar som laddas ned från vårt intranät. Visitkort, korrespondenskort, block, kuvert med mera produceras centralt och beställs i enlighet med instruktioner på intranätet. Vid behov av andra lösningar kontakta Staben Kommunikation. Visitkort Visitkorten är liggande och dubbelsidiga. På en sida finns kontaktuppgifterna enligt fastställd form och på andra sidan ett utsnitt av vår bård av profilfärgen sköldblå. Engelska visitkort beställs extra vid behov. Visitkort beställs och produceras centralt via intern service. Kuvert Kuvert finns i versionerna C4, C4 fönster, C5 och C5 fönster. Kuvert beställs genom intern service. 17

18 Visitkort framsida Förnamn Efternamn Titel Korrespondentskort Nybrogatan Härnösand Telefon: , Visitkort baksida Länsstyrelsen Västernorrland Postadress: Härnösand Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon: Fax: E-post: Länsstyrelsen Västernorrland Postadress: Härnösand Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon: Fax: E-post: 18

19 Fax A4 engelska och svenska Fax To Fax no. Fax From Date Number of pages (incl. this page) Till Fax nr. Message Från Datum Antal sidor (inkl. denna sida) Meddelande County Administrative Board of Västernorrland Address: Härnösand Sweden Visiting address: Nybrogatan 15 and Pumpbacksgatan 19 Phone: Fax: Länsstyrelsen Västernorrland Postadress: Härnösand Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon: Fax: E-post: 19

20 Kuvert HÄRNÖSAND SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Kuvert HÄRNÖSAND SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ 20

21 E-postsignatur E-post är en av de viktigaste kanalerna för kommunikation från och till myndigheten. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare på länsstyrelsen använder en enhetlig, godkänd e-postsignatur. E-postsignaturen är i dag att betrakta som likvärdig det traditionella brevhuvudet. Det är en del av myndighetens officiella ansikte och ska därför vara enhetlig för samtliga medarbetare. Det vilar ett ansvar på varje medarbetare att kommunicera med korrekt e-postsignatur. Vår e-postsignatur ska se ut som exemplet på sidan. Mall finns att ladda ned på vårt intranät. 21

22 9. Mallar Rapporter av olika slag är en viktig profilbärare för vår myndighet. Om vi konsekvent använder oss av en tydlig och gemensam profil visar vi på bredden och djupet i vår verksamhet. Vi har två mallar för rapportomslag, en med bild och en utan bild på omslagets framsida. Omslaget utformas av Staben Kommunikation. Baksidan ska innehålla logotyp samt kontaktuppgifter. Inlagans utformning framgår av den rapportmall som kan hämtas bland länsstyrelsens mallar. Samtliga rapporter som publiceras med Länsstyrelsen Västernorrland som avsändare ska använda den profil som fastställs i mallarna. Kontakta Staben Kommunikation om du har frågor om användningen. Övriga frågor om rapporter hänvisar vi till foldern om länsstyrelsens publikationsserie. Övriga mallar i Word är brev, beslut, yttrande, protokoll, inbjudan och länets författningssamling. 22

23 Brevpapper A4 engelska och svenska Page 1 (1) Förnamn Efternamn Gatuadress ORTSNAMN Sida 1 (1) Heading Ullamcorper minim ut consequat, consequat vero illum hendrerit iriure magna dolore suscipit zzril vel augue, dolore. Eros iusto, commodo eum eu wisi nulla nostrud minim nulla nulla, aliquip dolore nisl feugait volutpat dignissim. Odio nulla amet ex veniam erat suscipit Huvudrubrik nostrud vero eros duis eu, ea dolor enim, vulputate, zzril wisi elit duis tation enim luptatum qui et. Dolor nulla at te eum, accumsan molestie ut, et nibh lorem blandit quis duis zzril in in, at accumsan, ipsum hendrerit dignissim. Nisl ea iusto molestie, amet delenit odio feugait duis vulputate. Et, vero te eros dignissim et et laoreet nostrud diam vel in iriure lobortis autem. Nonummy sit, ex tation augue facilisi, aliquam feugait, hendrerit facilisis Förnamn Efternamn Gatuadress ORTSNAMN Ullamcorper minim ut consequat, consequat vero illum hendrerit iriure magna dolore suscipit zzril vel augue, dolore. Eros iusto, commodo eum eu wisi nulla nostrud minim nulla nulla, aliquip dolore nisl feugait volutpat dignissim. Odio nulla amet ex veniam erat suscipit nostrud vero eros duis eu, ea dolor enim, vulputate, zzril wisi elit duis tation enim luptatum qui et. Dolor nulla at te eum, accumsan molestie ut, et nibh lorem blandit quis duis zzril in autem iusto nulla eu. Autem illum augue, aliquip, in, qui at vel accumsan, nostrud ipsum lobortis hendrerit zzril dignissim. Nisl ea iusto molestie, amet delenit odio feugait duis vulputate. ullamcorper, facilisis luptatum vel aliquam. Sed hendrerit iriure magna dolore suscipit zzril vel Et, augue, vero te dolore eros dignissim et iusto, et et laoreet nostrud diam vel in iriure lobortis autem. commodo eum eu wisi nulla nostrud minim nulla nulla, Nonummy aliquip dolore. sit, ex Luptatum feugait volutpat dignissim blandit nulla amet tation augue facilisi, aliquam feugait, hendrerit facilisis autem ex veniam iusto nulla erat eu. suscipit Autem illum augue, aliquip, qui vel nostrud lobortis zzril nostrud vero eros duis eu, ea dolor enim, vulputate, ullamcorper, zzril. Qui elit facilisis duis luptatum tation vel aliquam. enim luptatum qui et vel nulla at te eum, accumsan molestie ut, et nibh lorem. Sit quis duis zzril in in, at accumsan, ipsum hendrerit Sed hendrerit dignissim, iriure tincidunt magna ea dolore suscipit zzril vel augue, dolore et iusto, iusto molestie, amet delenit. commodo eum eu wisi nulla nostrud minim nulla nulla, aliquip dolore. Luptatum feugait volutpat dignissim blandit nulla amet ex veniam erat suscipit Feugait lorem diam odio molestie, vero te eros dignissim nostrud vero et. Autem eros duis laoreet eu, ea dolor enim, vulputate, zzril. Qui elit duis tation nostrud diam vel in iriure lobortis autem eum sit, enim ex tation luptatum augue qui facilisi, et vel aliquam feugait, hendrerit facilisis autem iusto nulla nulla at te eum, accumsan molestie ut, et nibh lorem. Sit eu quis dolor duis illum. zzril Ut, in in, aliquip, at accumsan, ipsum hendrerit dignissim, tincidunt ea qui vel nostrud lobortis zzril ullamcorper, facilisis iusto luptatum molestie, vel aliquam amet delenit. illum sed dolore adipiscing quis, in ut delenit facilisis accumsan minim eros nibh ad. Eu, velit adipiscing accumsan exerci commodo Feugait consequat, lorem nulla diam nisl. odio Nisl molestie, vero te eros dignissim et. Autem laoreet luptatum, duis eu augue odio dolore at, eros, commodo nostrud dolore diam vel in esse iriure pra-lobortiesent lobortis et commodo ad, luptatum qui. quam feugait, hendrerit facilisis autem iusto nulla eu dolor illum. Ut, aliquip, autem eum sit, ex tation augue facilisi, ali- qui vel nostrud lobortis zzril ullamcorper, facilisis luptatum vel aliquam illum sed dolore adipiscing quis, in ut delenit facilisis accumsan minim eros nibh First name Second name ad. Eu, velit adipiscing accumsan exerci commodo consequat, nulla nisl. Nisl Unit luptatum, duis eu augue odio dolore at, eros, commodo dolore vel esse praesent lobortis et commodo ad, luptatum Telehone qui. Förnamn Efternamn Enhet Telefon County Administrative Board of Västernorrland Address: Härnösand Sweden Visiting address: Nybrogatan 15 and Pumpbacksgatan 19 Phone: Fax: Länsstyrelsen Västernorrland Postadress: Härnösand Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon: Fax: E-post: 23

24 Beslutsmallar A4 engelska och svenska Decision (1) Dnr First name Second name Gatuadress ORTSNAMN Beslut (1) Dnr Heading Länsstyrelsen s decision Lorem, eu consectetuer, praesent ad, suscipit veniam aliquam laoreet dignissim, veniam dolor iriure. Tation in odio aliquip ex diam augue quis zzril, exerci nulla dolore. Nonummy tation adipiscing in Huvudrubrik et vulputate blandit consequat duis velit, illum, dignissim. Länsstyrelsens beslut The matter Lorem, eu consectetuer, praesent ad, suscipit veniam aliquam laoreet dignissim, veniam Enim tation ut praesent duis duis vel ullamcorper volutpat exerci dolor adipiscing iriure. Tation in odio aliquip ex diam augue quis zzril, hendrerit lorem dolore ipsum adipiscing ad amet ut, exerci enim nulla nostrud dolore. luptatum Nonummy tation adipiscing in et vulputate blandit consequat duis velit, iusto et molestie. Facilisi commodo enim lobortis vulputate, nisl consequat illum, dignissim. ex ex iusto, feugait facilisis minim aliquam duis accumsan zzril tincidunt illum elit vero in molestie dignissim. Beskrivning av ärendet Enim tation ut praesent duis duis vel ullamcorper volutpat exerci adipiscing Reasons for the decision hendrerit lorem dolore ipsum adipiscing ad amet ut, enim nostrud luptatum iusto et molestie. Facilisi commodo enim lobortis vulputate, nisl consequat ex Aliquip odio aliquip ex diam augue quis zzril, exerci nulla dolore exerci tation ex iusto, feugait facilisis minim aliquam duis accumsan zzril tincidunt illum adipiscing in et vulputate blandit consequat duis velit, illum. Nisl dolore blandit eros, facilisis lobortis nisl hendrerit nostrud dignissim consequat delenit elit vero in molestie dignissim. nulla iriure vel nulla luptatum. Skäl till länsstyrelsens beslut How to appeal Aliquip odio aliquip ex diam augue quis zzril, exerci nulla dolore exerci tation adipiscing in et vulputate blandit consequat duis velit, illum. Nisl dolore blandit eros, facilisis lobortis nisl hendrerit nostrud dignissim consequat delenit Veniam erat molestie, dolor tation aliquip duis lobortis eros augue, eu ut feugiat ut at, qui. Tation esse sit feugiat vel nonummy nostrud dolor ea quis. nulla iriure vel nulla luptatum. Dignissim nisl blandit iusto euismod, ut, vel et aliquip diam delenit vel duis. Decision-maker, first name, second name Förnamn Efternamn Gatuadress ORTSNAMN Hur man överklagar Veniam erat molestie, dolor tation aliquip duis lobortis eros augue, eu ut feugiat ut at, qui. Tation esse sit feugiat vel nonummy nostrud dolor ea quis. Dignissim nisl blandit iusto euismod, ut, vel et aliquip diam delenit vel duis. Draftsman, first name, second name UnitBeslutandes för- och efternamn Telehone Föredragandes för- och efternamn Enhet Telefon County Administrative Board of Västernorrland Address: Härnösand Sweden Visiting address: Nybrogatan 15 and Pumpbacksgatan 19 Phone: Fax: Länsstyrelsen Västernorrland Postadress: Härnösand Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon: Fax: E-post: 24

25 Rapport framsida med och utan bild Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nummer 2012:XX Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nummer 2012:XX Huvudrubrik Underrubrik Huvudrubrik Underrubrik 25

26 Rapport baksida Postadress: Härnösand Telefon:

27 10. Powerpoint-presentationer Presentationer via PowerPoint och motsvarande programvaror är en viktig del av vår kommunikation. Trots stora skillnader i innehåll och målgrupper är det viktigt för myndigheten att våra budskap inramas av vår gemensamma profil. Genom att använda den PowerPoint-mall som finns på vårt intranät så säkerställer vi en grundlayout på sidorna. Mallen är enkel och lämnar stor frihet för presentationen men slår fast vissa grundstenar för vår profil som logotypen, bården och typsnitten. De olika sidtyperna visas här. Trebuchet används genomgående som typsnitt i våra PowerPointmallar. I huvudrubrik använder vi Trebuchet i 24 punkter och brödtext Trebuchet i 18 punkter. 27

28 PowerPoint startsida Utveckling för tillstånd av strandnära tomter Förnamn Efternamn, Rapport våren 2012 Biologisk odling Förnamn Efternamn,

29 PowerPoint undersida Höga Kusten naturreservat Ekonomisk uppföljning Q4 29

30 11. Annonser och kungörelser Länsstyrelsens breda ansvar innebär att vi använder flera olika annonstyper med olika syften i vår verksamhet. Det kan gälla rekrytering av medarbetare, information till allmänheten, presentation av projekt, etc. Manualen visar på några grundläggande lösningar som ska kunna användas i flertalet annonser. Lösningarna är vägledande och illustrerar hur vi använder typografin, hur vi placerar logotypen och när vi använder bården. Generellt för vår annonsering gäller att den alltid innehåller en tydlig möjlighet till kontakt. Därför ska som regel alltid en kontaktperson och ett telefonnummer finnas med i annonserna. Huvudregeln är att avsluta annonsens textinnehåll eller budskap med följande formulering: För mer information, kontakta förnamn efternamn, telefon Säkerställ att externa producenter som används för annonsframställning får ta del av exemplen. Kungörelser är ett exempel på formell myndighetskommunikation. Det finns verksamhetsspecifika mallar som stöd för utformning av kungörelsernas innehåll. Ansvar för rekryteringsannonser ligger hos personaladministrationen, som även sköter kontakten med tidningarna. Vad gäller profilannonser ansvarar varje enhet för bokning och inskickning av annons. Staben Kommunikation hjälper till att göra själva annonsen. 30

31 Bildannons Foto: Förnamn Efternamn Annonsrubrik Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea elite commodo consequat. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem. För mer information kontakta förnamn efternamn, telefon

32 Platsannons Vi söker en djurskyddsinspektör Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea elite commodo consequat. Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem. Ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea. För mer information kontakta förnamn efternamn, telefon

33 Kungörelse Kungörelse Miljöbalkstillstånd Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län har i beslut den dd mm åååå meddelat xxx i Sundsvall tillstånd enligt miljöbalken till täkt och förädling av fast berg och mellanlagring och återvinning av avfall inom del av fastigheten Hov 10:1 i Sundsvalls kommun. Beslutet samt upplysningar om hur man överklagar detta finns tillgängliga för allmänheten på Kommunstyrelsekontoret, Sundsvalls kommun och på länsstyrelsens diarium, Pumpbacksgatan 19 i Härnösand. Den som vill klaga över beslutet kan göra det skriftligt hos Mark- och miljödomstolen i Östersund. Skrivelsen ska dock skickas till Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, härnösand, senaste den dd mm åååå. I skrivelsen bör diarienummer xxx-xxxx-xx anges. Länsstyrelsen Västernorrland 33

34 12. Arbets- och profilkläder Kläder märkta med vår logotyp är i de flesta fall arbetskläder där bäraren representerar myndigheten. Därför ska märkningen vara tydlig och enhetlig, men också måttfull och balanserad. Grundregeln är myndighetens logotyp ska tryckas eller broderas på den vänstra delen av bröstet på tröjor och jackor. Om detta inte är lämpligt, kan logotypen även appliceras på vänster överarm. I undantagsfall kan logotypen även tryckas på ryggen. Detta kan vara motiverat när det finns särskilda behov av synlighet. På byxor ska logotypen appliceras på vänster ben enligt illustrationen. Om detta inte är lämpligt, kan logotypen även placeras på benficka eller motsvarande. På ljusa kläder används logotypen i fyrfärg eller svart. På mörka kläder används den i vitt. Staben Kommunikation har också broderade tygmärken med logotypen som kan fästas på kläder. Det finns dels runda tygmärken med centrerad logotyp och dels rektangulära tygmärken med vänsterställd logotyp. 34

35 35

36 36

37 13. Fordon Länsstyrelsens arbetsfordon ska i normalfallet märkas med vår profil. Användingen ska kännetecknas av balans och måttfullhet. Logotypen ska appliceras i enlighet med skisserna. På ljusa fordon ska den svarta logotypen användas. På mörka fordon ska den vita logotypen användas. Logotypen ska placeras på fordonets framdörrar. Därtill ska adressen till länsstyrelsens externa webbplats appliceras bak på bilen. Tjänstebilarna är synliga i hela länet. Om bilarna används som en kanal för att kommunicera andra budskap, till exempel för information om aktuella projekt eller opinionsbildande insatser, används lämpligen sidorutorna längst bak på bilen eller ytan ovanför registreringskylten på baksidan på bilen. lansstyrelsen.se/vasternorrland lansstyrelsen.se/vasternorrland 37

38 14. Utställningsmaterial Utställningsmaterial kan vara av väldigt skiftande typ, från enskilda rollups till hela mässmontrar och stora bildväggar. Därför är det svårt att bestämma enkla, heltäckande rekommendationer och regler. Vid framställning av utställningsmaterial ska därför generella rekommendationer gällande logotypen och dess användning, grafiska element, bildspråk samt typografi användas. Våra övergripande mål att kommunikationen ska vara tydlig, tillgänglig och relevant får tjäna som vägledning vid utformning och val av anslag. En viktig grundprincip att beakta är att bilderna i utställningsmaterialet ska vara från länet och dess två landskap samt visa på den mångfald som länet har både vad gäller miljöer, människor, djur och kultur. 38

39 Rollups Rubrik Kampanj

40 15. Skyltar Grunden för ett konsekvent och gemensamt uttryck när det gäller skyltar skapar vi genom att följa riktlinjerna för typografi, logotyphantering och färger i den här manualen. Skyltar har en mängd utföranden och syften vilket gör det svårt att utarbeta fasta mallar. Följande riktlinjer är styrande oavsett skylttyp. Vår logotyp ska i första hand placeras vänsterställd nere till vänster på skylten. Typografin ska vara Trebuchet. Profilfärgerna kan användas som förstärkning och färgplattor. 40

41 Skyltning Pumpbacksgatan 19 Lantbruk och fiske Miljöskydd och naturvård Kommunikationer Plan och boende Kulturmiljö Jakt och viltvård Regionalekonomi och näringsliv Företagsstöd Mångfald och integration Jämställdhet Öppet: Måndag-fredag Måndag fredag

42 Minimum 10 mm Minimum 17 mm Minimum 17 mm Minimum 10 mm 16. EU projekt Det finns många sammanhang där myndigheten samverkar och därmed samprofileras med EU. I dessa fall ska följande regler beaktas vad gäller exponering av länsstyrelsens och EU:s logotyper: I gemensamma projekt ska både länsstyrelsens och EU:s logotyp exponeras i avsändare, på webbplatser, på skyltar etc. De två logotyperna ska alltid placeras bredvid varandra, på samma horisontallinje. Om detta inte är möjligt av utrymmesskäl ska de placeras över varandra med länsstyrelsens logotyp överst. Det två logotyperna ska storleksmässigt förhålla sig till varandra enligt exemplet här på sidan, det vill säga höjden på skölden och kronan ska vara densamma som höjden på EU:s logotyp. Inklusive raden En investering för framtiden. Storleken på de två logotyperna måste vara anpassad så att kronans bredd ej understiger 10 mm. EU:s logotyp anpassas proportionellt därefter. De två logotyperna får ej placeras närmare varandra horisontalt eller vertikalt än anvisningarna för vår logotyps frizon (se sid 10). 42

43 17. Övrigt För övriga föremål, till exempel redskap och mindre fordon, och för projekt finns dekaler med länsstyrelsens logotyp att hämta hos Staben Kommunikation. 43

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27 (Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 215-8-27 Gräv där du står Vad har vi här i Ljungandalen? Ett väldigt stort kapital. Hela den grafiska profilen har tagits fram med utgångstanken Gräv där du

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Pia Zätterström (ordf. t.o.m. 172), Ola Lundberg (ordf. fr.o.m. 173), Jane Andersson,

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

HEM Halmstads Energi och Miljö AB

HEM Halmstads Energi och Miljö AB Vår grafiska profil INLEDNING HEM Halmstads Energi och Miljö AB Genom affärsmässighet, närhet och en hållbar utveckling skapar vi på HEM framtidsvänliga och miljöanpassade energilösningar Med utgångspunkt

Läs mer

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Grafisk profil F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Det du håller i din hand är Öckerö kommuns grafiska manual. Tanken är att den ska underlätta ditt arbete när du kommunicerar,

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda tek nis ka ver ken 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda Den 18 oktober 1902 är ett alldeles speciellt datum för Tekniska verken. Den dagen

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014

Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Nyheter och möjligheter för Svenska Bostäders hyresgäster Nummer 2 2014 Aktuellt s. 2 Ett nummer för alla frågor. Nu gör vi det ännu enklare för dig att nå oss! Ring 0771-318 318 om har frågor, vill göra

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Inledning 3 Bakgrund 4 Inspiration 5 Idé 6 Lokalavdelning och distrikt 7 Större idé 8 Samtliga logotyper 9 Grafiskt material

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 0.4

Grafisk profilmanual. Version 0.4 Grafisk profilmanual Version 0.4 Innehåll Förord 3 Grundelement Implementering Logotyp 5 Färger 7 Typografi 8 Bilder 9 Kontorstryck 10 Web 14 Trycksaker 16 Annonser 18 Skyltning 20 Utställningsmaterial

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250

Grafisk profil för Eksjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250 Grafisk profil för Eksjö kommun Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250 Innehåll Profil & image 3 Logotyp 4 Logotyp i olika utföranden 5-6 Sär- och

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland

MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 2 Varför en grafisk profil? Liksom andra kommuner, företag och organisationer är vår kommun beroende av hur vi uppfattas av omgivningen.

Läs mer

> Innehåll 1:1. Inledning. Om vikten av en enad grafisk profil. Logotyp. Grundregler och tillämpning av Umeå kommuns logotyp.

> Innehåll 1:1. Inledning. Om vikten av en enad grafisk profil. Logotyp. Grundregler och tillämpning av Umeå kommuns logotyp. > Innehåll 1:1 1 Inledning. Om vikten av en enad grafisk profil. 2 3 4 Logotyp. Grundregler och tillämpning av Umeå kommuns logotyp. Profilfärger. Vår gemensamma färgpalett med färgangivelser. Typografi.

Läs mer

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil [Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil CMYK 0 / 0 / 0 / 20 RGB 209 / 211 / 212 HEX D1D3D4 CMYK 0 / 58 / 100 / 0 RGB 246 / 133 / 31 HEX F6851F Logotypen är nutida; enkel och ren och kommunicerar

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer