P R O F I L M A N U A L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P R O F I L M A N U A L"

Transkript

1 PROFILMANUAL Januari 2010

2 Innehåll Vikten av en enhetlig grafisk profil Kontaktuppgifter Ny logotyp Varför ser vapnet ut som det gör? Logotyp: tillåtna varianter Logotyp: finns det undantag? Profilfärger Typografi: tryck och digital produktion Grafiska element: grå flik och röd bård. Överlappande bilder med opacitet och färgremsor Vårt bildspråk Kontorstryck: brevpapper, visitkort och pappersval Kontorstryck: kuvert, korrespondenskort, post-it-lappar och vykort Kontorstryck: verksamheter med egen logotyp Foldrar och broschyrer - principer Informationsblad och flyers Rekryteringsannonser Logotyp vid samarrangemang Roll-ups Powerpoint Webb Profilprodukter: kasse, t-shirt, paraply, penna, vattenflaska, flagga och standar Skyltar Profilering av fordon

3 3 Vikten av en enhetlig grafisk profil Vi är många anställda som på olika sätt kommunicerar. För att alla ska uppfatta att det är Finspångs kommun som är avsändare är det viktigt att vi uppträder enhetligt och konsekvent. Med tiden skapar vi då kännedom och identifikation hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap. Genom att följa riktlinjerna i den här manualen kan vi i första hand koncentrera oss på innehållet och inte på det grafiska utseendet. Det innebär också att vi sparar tid eftersom vi inte behöver börja om varje gång en trycksak eller liknande ska produceras. Målsättningen med en grafisk profil är att stärka Finspångs identitet och varumärke. Den verkliga genomslagskraften får den först när alla använder den. Se därför denna manual som ett verktyg i arbetet med att profilera och marknadsföra Finspång. Jag hoppas att den fungerar som ett stöd för dig i ditt arbete. Anders Axelsson Kommundirektör Om du har frågor? Titta igenom den grafiska manualen, här finns förmodligen svaret på dina frågor. Är du ändå osäker eller undrar något är det lika bra att fråga. Kontakta: Åsa Rundgren, informationsansvarig Tfn: E-post: Johan Malmberg, marknadsföringssamordnare Tfn: E-post:

4 4 Ny logotyp Vi har haft vår logotyp i många år. Med tiden har det utvecklats allt för många varianter av den. Detta kan ge en splittrad och otydlig bild av Finspång. Dessutom har tidens tand satt sina spår. Vi har därför moderniserat logotypen och samtidigt beslutat om ett begränsat antal varianter. Den nya logotypen använder vi i alla nya produktioner. Vårt kommunvapen är fortfarande vår symbol. Men vi har valt att ta bort ordet kommun i vår logotyp. Vi gör detta för att vi vill kommunicera och marknadsföra Finspång som plats och inte Finspångs kommun som organisation. Typsnittet i ordet Finspång har bytts ut och ersatts av en modernare variant. Minsta tillåtna storlek på logotyp För att vår logotyp ska synas tydligt ger vi den en fri yta runt omkring som minst är så stor som visas här ovan. För att man tydligt ska se logotypens detaljer är det viktigt att vi inte gör den mindre än 15 millimeter hög. 15 mm

5 5 Varför ser vapnet ut som det gör? Finspångs kommuns vapen fastställdes av Hans Kungliga Majestät den 14 maj Det har konstruerats av riksheraldikerämbetet på uppdrag av det som var Finspångs köping. Sköld delad av rött, vari ett järnmärke av guld och silver, vari fem kopplade röda genomgående spetsrutor, den mellersta belagd med tre stolpvis ordnade liljor av guld. Den övre delen av vapnet är röd och har ett järnmärke i guld. Det syftar på den genom seklerna så framgångsrikt bedrivna järnhanteringen vid Finspång bruk. Vapnets nedre del härstammar från De Geers vapen med fem röda rutor på ett silverfält. De franska liljorna sägs ha tillkommit som ett särskilt nådervedermäle av franske kungen Louis XI för utmärkta insatser i kriget. Det De Geerska vapnet sägs i sina grunddelar härstamma från 1100-talet. Vapnet registrerades hos patent- och registreringsverket 1974 och inga andra varianter av vårt kommunvapen får förekomma.

6 6 Logotyp: tillåtna varianter Vi använder bara två varianter av Finspångs logotyp.! Logotyp för word eller ppt finns att hämta på kommunens ntranät. Huvudlogotyp: Huvudlogotypen är stående, med vapnet överst och ordet Finspång centrerat undertill. Logotypen när det nte är vit bakgrund. Liggande variant Den liggande varianten har vapnet till vänster och ordet Finspång centrerat till höger. Denna variant använder vi endast i undantagsfall, främst på skyltar. Logotypen när det nte är vit bakgrund. Svartvit variant Logotypen finns också i en stående och liggande, svartvit, variant.

7 7 Logotyp: finns det undantag? Vi representerar Finspångs kommun. Namnet är Finspång i vår kommunikation och det är den benämning vi ska använda oss av i så gott som alla sammanhang. Detta gäller lokala enheter, avdelningar, sektorer och centrala funktioner. Därför är Finspångs kommun restriktiv med att godkänna andra logotyper. Kommunstyrelsen beslutar Det är kommunstyrelsen som beslutar om andra logotyper. De verksamheter som kommunstyrelsen bedömer tillför värden till kommunen genom egen logotyp och profilering kan få tillåtelse att använda en egen logotyp och grafisk profil. Men det ska finnas ett tydligt behov och vara till fördel för Finspångs kommun som helhet. Kontakta informationsansvarig eller marknadsföringssamordnare angående behov av egen logotyp och grafisk profil. sektor stöd och service kansliavdelningen

8 8 Profilfärger Nedan ser du den färgpalett av grund- och komplementfärger som ska användas. De mest frekventa färger bör vara gråskalan som kompletteras av den röda grundfärgen. Var observant vid användningen av den röda färgen, då den lätt tar överhanden. Grundfärger (vinröd) Denna färg ska aldrig dominera, utan används som komplement. Se exempel sidan 9 Grafiska element. C 0 M 100 Y 100 K 10 PMS 1797 c C 0 M 0 Y 0 K 20 PMS 877 c C 0 M 100 Y 100 K 50 PMS 188 c C 0 M 0 Y 0 K 100 PMS Black C 0 M 100 Y 100 K 10 PMS 872 c (beige/guld) Denna färg används aldrig annat än i vapnet. Grå tonskala K 100 K 90 K 80 K 70 K 60 K 50 K 40 K 30 K 20 K 10

9 9 Typografi: tryck och digital produktion Vi har olika typsnitt beroende på användningsområde. Tryck och ppt-presentationer I rubriker, underrubriker och kortare brödtexter används Gill Sans. I längre brödtexter används Palatino Gill Sans Light adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Regular adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Bold adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Brödtexter Palatino Regular adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Bold adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Webb För webb använder vi typsnittet Verdana. Verdana Regular adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Bold adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö

10 10 Grafiska element: grå flik och röd bård. Överlappande bilder med opacitet och färgremsor En viktig del av vår visuella profil är våra särskiljande grafiska element Den grå fliken är både särskiljande och hjälper till att lyfta fram den text eller bild som den pekar ner på. Vi placerar alltid den går fliken i ovankant. Vi kan däremot variera dess storlek beroende på format och användningsområde. på platsannonsen nedan ser du ungefärliga proportioner. Den röda bården används också som ett särskiljande element och hjälper dessutom till med inramningen. I bården kommunicerar vi alltid adressen till vår webbplats förutom på våra kontorstryck. Placeras flera bilder intill varandra kan vi låta dem överlappa varandra enligt exemplet nedan. Färgremsor, i både grått, rött och vinrött, adderas med opacitet för att få en önskad effekt Brandtekniker till Finspångs Räddningstjänst Se fler exempel på sid 18 Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Senaste ansökningsdag: FinsPångs RäddningsTjäns T Iquatuer in utat velenis cilisci liquatuero core min utet, velenia mconsectet lutpat prat nuiduipisi. Xer atie tem nostrud tet augait lam, cor adigna consequam eriureet ipsustrud ea faccumm olendigna commolorpero conummy nostie tionse do esto colestrud. Se fler exempel under rubrikerna foldrar och broschyrer, roll-ups, Power-point och Webb

11 11 Vårt bildspråk Bilder är en mycket viktig del i Finspång kommuns kommunikation. rätt bild stärker vårt budskap och skapar nyfikenhet och engagemang. Fel bild blir innehållslös och förvillar mer än den bidrar Bilder för Finspång ska kännas positiva, varma och välkomnande. Bilderna ska kännas naturliga och vi använder framförallt bilder som är fotograferade i Finspång. I särskilda fall kan vi använda andra bilder.! Behöver du bilder? Kontakta informationsansvarig eller marknadsför ngssamordnare.

12 12 Kontorstryck: brevpapper, visitkort och pappersval Till brevpapper och kontorstryck använder vi huvudlogotypen. Den grå fliken placeras överst och den röda bården nederst, på både brevpapper och visitkort. Visitkort och brev papper trycks alltid i tre färger. I adressraderna på brevpapperet används versaler för ordet Finspångs kommun. Versaler används också för namnet på visitkortet! Behöver du visitkort eller brevpapper? Kontakta informationsansvarig eller marknadsför ngssamordnare. Pappersval: Vi förordar serien Multidesign för kontorstryck, det är billigt och snyggt. Till vistikort och korrkort rekommenderar vi 240 g, och de andra tunnare gramvikter i samma serie för kopiering och utskrifter. Till foldrar och broschyrer föreslår vi G-print som är ett bestruket papper och ger bättre färgåtergivning i bilder. Åsa RundgRen Informationsansvarig Kansliavdelningen Bergslagsvägen F nspång Telefon Mobi Fax Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax organisationsnummer

13 13 Kontorstryck: kuvert, korrespondenskort och post-it-lappar På kuvert och korrespondenskort placerar vi logotypen uppe i vänstra hörnet, den grå fliken centreras överst och den röda bården placeras nederst. Våra förtryckta post-it-lappar har logotypen uppe i det vänstra hörnet. Den grå filken centreras överst och den röda bården placeras nederst. Kuvert, korrespondenskort och post-it-lappar trycks alltid i tre färger. I adressraderna på dessa enheter används versaler för ordet Finspångs kommun. Kuvert fram och baksida FINSpåNGS KoMMuN Bergslagsvägen Finspång Brunt kuvert

14 14 Kontorstryck: forts. kuvert, korrespondenskort, post-it-lappar och vykort Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax se wwwfinspang se organisationsnummer Korrespondenskort med bilder (framsida) Korrespondenskort med bilder (baksida) Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax se wwwfinspang se organisationsnummer Korrespondenskort utan bilder post-it-lappar Vykort (framsida) Vykort (baksida)

15 15 Kontorstryck: verksamheter med egen logotyp Verksamheter kan behöva en egen logotyp för att profi era sig. Den samordnas då med Finspångs kommuns grafiska profil och fungerar som ett komplement. Brevpapper och visitkort på brevpapper placerar vi verksamhetens logotyp nederst till höger och på visitkort centrerat. förnamn efternamn Titel Bergska skolan Ekmans väg F nspång Telefon mobi fax bergska skolan Finspångs Kommun Ekmans väg Finspång Telefon organisationsnummer

16 16 Kontorstryck: verksamheter med egen logotyp, forts Kuvert och korrespondenskort på kuvert placeras verksamhetens logotypen nere i vänstra hörnet och på korrespondenskort i nedre hörnet till höger. I adressraderna används versaler och fet typografi för verksamhetens namn. Adressraden sätts på baksidan av kuvertet och nertill på korrespondenskortet. BERGSKa SKo LaN FINSpåNGS KoMMuN Bergslagsvägen Finspång Kuvert fram & baksida bergska skolan Finspångs Kommun Ekmans väg Finspång Telefon

17 17 Foldrar och broschyrer - principer Grundprinciperna för framsidor på broschyrer och foldrar i stående format är att vi centrerar den grå fliken överst och den röda bården nederst. Logotypen centreras i den grå fliken. Texten placerar vi centrerat mellan den grå fliken och bilderna. Rubrikerna kan antingen vara röda, svarta eller i gråskalan På broschyrer och foldrar i liggande format placerar vi den grå fliken överst till vänster på sidan. Logotypen centreras i den grå fliken. Texten centreras på mitten av den vänstra sidan. Bilden eller bilderna upptar det nedre högra hörnet. Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och ivskvalité genom samverkan öppenhet och nytänkande Lorem ipsum dolor rubrik. Finspångs Kommun Bergslagsvägen F nspång Telefon Fax se wwwfinspang se organ sat onsnummer Stående a4 & a5 Lorem ipsum dolor rubrik. Lorem ipsum dolor rubrik. L ggande a4 & 3 v k a4

18 18 Foldrar och broschyrer - principer: baksidan på baksidan använder vi den stående varianten av logotypen centrerad nertill på sidan, med den röda bården nederst. För adressraderna används versaler i orden Finspångs kommun och den placeras centrerad under logotypen. Textblock för Finspångs kommuns vision som en kort sammanfattande text sätts mitt på sidan mer rak högermarginal. De fem första orden, Finspång är den attraktiva kommunen, markeras med rött. centreras i den röda bården. Se typsnittsangivelser och punktstorlek nedan: Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalité genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Gill Sans light 12pt/16pt exempel A4: Logotyphöjd 25 mm Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax se wwwfinspang se organisationsnummer Avsändare: Gill Sans Light 8pt/11pt. anges med Gill Sans regular 10pt. Brödtext, logotyp, avsändare och alla alltid vara centrerade på sidan.

19 19 Informationsblad och flyers Välj alltid ett vitt papper, undvik färgade varianter. Om det finns utrymme att göra den grå fliken och loggan tillräckligt stor (se exempel nedan) centrerar vi dem alltid i mitten. om utrymmet är begränsat kan du placera den grå fliken och loggan i övre vänstra hörnet. Den röda bården med centrerat ska alltid finnas med underst Lor acil iustrud mod ea consect. Lor acil iustrud mod ea consect. Lit lam alisit et, vel dolore consed diamet veraesenisim zzriure feugue conullamet, commy nim ad tis doloborper il delit ad dolor sim veliquisit nulput dipsusc ilissequip enim zzriustrud dit at alis alit iriuscinci eniat. Duisi.Tumsan ut vel dolum venis Secte on enim er ipsum inc l t u la aut ius ipit umm d ea con henibh eros n m inc l quat vu lum vel t at iustin u lum quamet praese tie ming ea fa idui blaortie exer si d dolor s d m d m d tatin hendigna cons d te magna alisl uscin ulla onu la feugiam zzrit um nos nostio d gna faccum dolobore ea fa cum es d te ex er ate ver auguerat lortie con eliqui acincilis nonsent i i doloborem in hen m vendre es i. quis i blam ad tat lutpat. Ut n bh exer s sim nos nullaore min henit ulputat. pis t amcommy nu lamet wi it la c mmy nulput at. W ad t qu sis ero ess m ex et incilisl ut praesto eui amet sequ si it qu ssen bh eum al t prat lore duip et vulputat prat lore ming eu ait ni dolore ve it lut wi adipsus c p sl doloborer se ting exer iustincilit a inibh eui amcorperat al t prae to consequi adionse te eummy nonse ve ili doluptat sustin t seniam zzrit nu laor dolor s t ve t wi si Doloreet et ac um volor alit wi al t aut lore tat.wiss am core et dolobore dolorer cin si te moloree dionsequ sit inim volore commy nulpute feum zzrit wis i tat atie conse te faccum wwwfinsp ng se Välkommen till den stora orienteringsfesten 10MILA i Finspång den 1-2 maj 2010 Secte consen m ercipsum incilit u la aut iusc pit lummod ea con henibh eros nim incil quat vul um velit at iustin ullum quamet praese tie ming ea fac dui blaortie exer sis do dolor sed mod mod tatin hendigna consed te magna al sl iuscin u la conu la feug am zzrit lum nos nost o odigna faccum dolobore ea faccum esed te ex er ate ver auguerat lortie con eliqu s acinc lis nonsent ir t doloborem in hen m vendre essi. quissi blam ad tat utpat. Ut nibh exer s sim nos nu laore min hen t ulputat. pis t amcommy nullamet Ut atem dolorer. Secte consenim ercipsum incilit ulla aut iuscipit lummod ea con henibh eros nim inciliquat vullum velit at iustin ullum quamet praese tie ming ea facidui blaortie exer sis do dolor sed mod mod tatin hendigna consed te magna alisl iuscin ulla conulla feugiam zzrit lum nos nostio odigna faccum dolobore ea faccum esed te ex er ate ver auguerat lortie con eliquis acincilis nonsent irit doloborem in henim vendre essi. Iquissi blam ad tat lutpat. Ut nibh exer sisim nos nullaore min henit ulputat.ipisit amcommy nullamet wisit la commy nulputpat. Wis adit, quisis ero essim ex et incilisl ut praesto euis amet, sequisisit, quissenibh eum alit prat lore duip et vulputat prat lore ming eugait nis dolore verit lut wis adipsus cipisl doloborer se ting exer iustincilit acinibh euis amcorperat alit praesto consequis adionsecte eummy nonse verilit doluptat, sustinit, seniam zzrit nullaore dolor sit vent wissi.doloreet et accum volor alit wis alit aut lore tat.wissis am, core et dolobore dolorer cinisi te moloreet dionsequisit inim volore commy nulpute feum zzrit wisci tat. Tatie consecte faccum vero essequi erciliquat alis elesend iatisi. Oborerit acilla feu feugait, susto corerci tie verit dit, quismodolore magnim nos et luptatummy nonsed do eleniscin ulpute eliquat dit ad ming ex elis adionsequip exeratu mmolo rem voloreros acincip ismodiam ver se feum ipis nullaorper sis dolor sum ex essenim elendre del dolore exerosto odolobo rperit luptat, quam quat nonsecte ex er init lobortie veliquis nibh ea commy nos ationse tie min heniscil et do dolore consed mod euipsusci blaor sumsand reraestrud exercipit i samarbete med www finspang se Alltid lördag kl 15 00: Barnteater! Pettson och Findus i Amerika - en skrattfest fylld av värme, upptåg och vänskap s 40 k ö köp on ne www finspong se n pångs Bib iotek Tid Bokn ng Boka on ine la s inspångs olkets Hus E-pos ch ste oj finspong se Kon akt Ch ste Öj ing A angö inspångs kommun Teate ö eningen NBV AB Välkommen till en av änets bästa barnteaterscener! se

20 20 Rekryteringsannonser I rekryteringsannonser placerar vi logotypen centrerad i den grå fliken. Den grå fliken används överst och den röda bården nederst, med centrerat I undantagsfall kan du lägga till ytterligare en logotyp, till exempel för räddningstjänsten. Den placeras då i nedre högra hörnet i förhållande till Finspångs kommuns logotyp Du kan även göra rekryteringsannonserna i svart/vitt. Bården längst ner är då 60 % svart och vi använder den svartvita logotypen. Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit luptat Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Förskollärare till Brenäs förskola Senaste ansökningsdag: Brandtekniker till Finspångs Räddningstjänst Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Senaste ansökningsdag: FinsPångs RäddningsTjäns T Iquatuer in utat velenis ciisci liquatuero core min utet velenia mconsectet lutpat prat nuiduipisi Xer atie tem nostrud tet augait lam cor adigna consequam eriureet ipsustrud ea faccumm olendigna commolorpero conummy nostie tionse do esto colestrud Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit luptat Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Förskollärare till Brenäs förskola Senaste ansökningsdag:

21 21 Logotyp vid samarrangemang Ibland samverkar vi med andra och då kan situationer uppstå då vår logotyp ska synas tillsammans med andra I de fall där Finspång kommun är arrangör eller huvudavsändare (se exempel 1) ska vår logotyp vara centrerad i den grå fliken. Den grå fliken är centrerad överst och den röda bården nederst, med se centrerat I de fall där vi är samarrangörer ska vår logotyp finnas bredvid övriga, nederst på sidan. I dessa fall använder vi huvudlogotypen. Exempel 1: FInspång som huvudavsändare Exempel 3: Infoblad med samarbetspartners Välkommen till den stora orienteringsfesten 10MILA i Finspång den 1-2 maj 2010 Secte c nsenim ercipsum incilit ulla aut iuscipit lumm d ea c n henibh er s nim inciliquat vullum velit at iustin ullum quamet praese tie ming ea facidui bla rtie exer sis d d l r sed m d m d tatin hendigna c nsed te magna alisl iuscin ulla c nulla feugiam zzrit lum n s n sti digna faccum d l b re ea faccum esed te ex er ate ver auguerat l rtie c n eliquis acincilis n nsent irit d l b rem in henim vendre essi.iquissi blam ad tat lutpat. Ut nibh exer sisim n s nulla re min henit ulputat.ipisit amc mmy nullamet i samarbete med se Exempel 2: FInspång som likvärdig avsändare Friyta: Bredden av skölden

22 22 Roll-ups Logotypen centreras i den grå fliken. Den grå fliken använder vi centrerad överst. Fyll på med text och bilder under logotypen och lämna gärna en yta fri där vår röda färg blir en stark signal. Webbadressen anger vi i det röda fältet, under bilderna. Välkommen till gästvänliga Finspång. Idyllen med nästan 400 sjöar! Lätt att vara aktiv. Svårt att inte trivas. Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy nosting et, sis amet la autpat, quissiscipis adit lan ut ipisis ea feuguerosto euguero eugiamet, suscilit iliquamcommy numsand ionsed endre feugiam commolor il dolore faci eugue et lan vero con endre feu faccummod ex ea aut wis nim alisim num zzriurerat volore venim vendipsummy

23 23 Powerpoint Samtliga sidor i våra powerpoint-presentationer ska ha den röda bården nertill och den stående varianten av logotypen placerad uppe till vänster. Logotypen centreras i den grå fliken.! Behöver du en Powerpointmall? Mallen finns att ladda ner på vårt intranät. Lorem ipsum dolor rubrik. Förnamn Efternamn Finspång Förstasida: Du kan hämta hem mallen för denna förstasida (och varianter med andra bilder) på Finspångs kommuns intranät. Lorem ipsum dolor rubrik. Lorem ipsum dolor rubrik. Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Wisseniam adiam susci la con hendreet luptat esse minisisl ut at ir liqui tat nibh estis nos adigna aute te eu facilit eum dipsusciduis augait auguer ip eugue ea feu feum non ut atum ipisisit vel ute con henim ing enibh esto el in ercil in eugait luptat. DuissisBorperci endiam delit lore ex er iuscinciiliquip el ir lit niam It commy nosto odolor iliquam si eraesecte volobore modoluptat aute te vullaore conulput erit in utem am diatie feu faccum zzrit ing ent nis nis dolut iriuscilla a isi Olorem autatuer ipis dolorem atummy nonsecte vercill uptatem dolor seniamet adignis cidunt prat. Consed Bilder i Powerpoint: För bilder i powerpo nt-presentationer gäller samma pr nciper som för övrigt bildmaterial. Se punkten Vårt bildspråk. alla bilder placeras i powerpo nt-mallens bildytor.

24 24 Webb Finspångs kommun nya grafiska profil omfattar även utseendet på vår publika webbplats (). Utseendet följer riktlinjerna för övrigt material men anpassas till digitala förutsättningar. Det nya grafiska utseendet tar hänsyn till att webbplatsen är dynamisk och under ständig utveckling. Logotypen ligger högst upp i det vänstra hörnet, centrerad i den grå fliken. I webbplatsens sidhuvud placeras profilerande bilder som går in i varandra. För bilder på webbplatsen gäller generellt samma principer som för övrigt bildmaterial. Se punkten Vårt bildspråk. Längs ned, i sidfoten, ramas webbplatsen in av den röda bården. Här centrerar vi kontaktuppgifterna till Finspångs kommun. Färgerna är hämtade från den färgpalett som vi även använder oss av i andra sammanhang och typsnittet är Verdana. Informationsansvarig ansvarar för Finspångs kommuns publika webbplats och intranät och ser till att de följer grundprinciperna för vår grafiska profil. Önskemål om webbsidor eller webbplatser som avviker från Finspångs kommuns grafiska profil ska alltid stämmas av med informationsansvarig.

25 25 Profilprodukter: kasse, t-shirt, paraply, penna & vattenflaska Nedan ser du vårt utseende på till exempel påsar, pennor, vattenflaska och t-shirts. Påsen är en bärare av våra tre viktigaste element: vår logotyp, den grå fliken och den röda bården. Där utrymmet är mindre, som till exempel på pennor prioriterar vi vår röda färg och webbadressen. Profilen på t-shirten är medvetet sparsmakad. www finspang se www finspang se Kasse www finspang se paraply wwwfin pang e www f nspang se T-shirt pen www finspang.se Vattenflaska

26 26 Profilprodukter flagga och standar Flaggor och standarer Finspångs kommuns vapen är också vår flagga, godkänd av Hans Kungliga Majestät den 8 oktober Finspångs kommun har en korrekt heraldisk flagga (heraldik = läran om sköldemärken). Den är kvadratisk och har en duk med samma färg, delningar och motiv som vapnet i sköldform. Inga andra varianter av vår flagga får förekomma På standarer (bordsflaggor) där vapnet i sköldform avbildas på en duk, som är monterad på en vågrät stång är det enligt heraldiken tillåtet att komplettera med kommunens namn under skölden. Det har vi gjort Flagga Standar

27 27 Skyltar Skyltar är den enda plats där vi använder den liggande varianten av logotypen. Texten Finspång centrerar vi till höger, den röda bården placeras nertill och webbadressen i nedre högra hörnet På stående samlingsskyltar använder vi huvudlogotypen överst och den röda bården underst, med webbadressen centrerad. På samlingsskyltar där även andra logotyper ska användas rekommenderar vi en skylt i liggande format. Den grå bården placeras i det övre vänstra hörnet och logotypen centreras i den. Namnet på verksamheter skrivs vänsterställt, linjerat med den grå fliken, i Gill Sans Regular. Den röda bården finns nertill och webbadressen i nedre högra hörnet Transportenheten kommunhuset kommunhuset kommunhuset Bergska skolan kommunhuset Storängsgården

28 28 Profilering av fordon Vår princip vid profilering av bilar är densamma oavsett bilens grundfärg. Den grå fliken täcker halva framdörrarna och huvudlogotypen centreras i fliken. Nertill längs med båda dörrar löper den röda bår den med webbadressen centrerat i framdörren. Webbadressen skriver vi som alltid i Gill Sans regular.

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v 1.0 2 Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008 MANUAL FÖR vår grafiska profil SEPTEMBER 2008 Vikten av en stark grafisk profil Denna manual har syftet att hjälpa oss som medlemmar av Hankens personal i vårt dagliga arbete med att kommunicera vår verksamhet

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Kommunikationsplattform för Lunds kommun

Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationspolicy för Lunds kommun med värdegrund för arbete och relationer Varumärkesstrategi för Lunds kommun 2 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Acta-serien. Lokal grafisk manual

Acta-serien. Lokal grafisk manual Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Innehåll Eskilstuna kommun en tydlig avsändare 3 Varför en grafisk profil? 3 Så här använder

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Grafisk. profilmanual

Grafisk. profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll 1 Förord 1:1 Kontaktpersoner 1:2 2 Profilfärger 2:1 Accentfärger 2:2 3 Logotyp 3:1 Logotyp varianter 3:2 3:3 Logotypens placering 3:4 Kommunvapen 3:5 4 Dekorelement 4:1 Illustration

Läs mer