P R O F I L M A N U A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P R O F I L M A N U A L"

Transkript

1 PROFILMANUAL Januari 2010

2 Innehåll Vikten av en enhetlig grafisk profil Kontaktuppgifter Ny logotyp Varför ser vapnet ut som det gör? Logotyp: tillåtna varianter Logotyp: finns det undantag? Profilfärger Typografi: tryck och digital produktion Grafiska element: grå flik och röd bård. Överlappande bilder med opacitet och färgremsor Vårt bildspråk Kontorstryck: brevpapper, visitkort och pappersval Kontorstryck: kuvert, korrespondenskort, post-it-lappar och vykort Kontorstryck: verksamheter med egen logotyp Foldrar och broschyrer - principer Informationsblad och flyers Rekryteringsannonser Logotyp vid samarrangemang Roll-ups Powerpoint Webb Profilprodukter: kasse, t-shirt, paraply, penna, vattenflaska, flagga och standar Skyltar Profilering av fordon

3 3 Vikten av en enhetlig grafisk profil Vi är många anställda som på olika sätt kommunicerar. För att alla ska uppfatta att det är Finspångs kommun som är avsändare är det viktigt att vi uppträder enhetligt och konsekvent. Med tiden skapar vi då kännedom och identifikation hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap. Genom att följa riktlinjerna i den här manualen kan vi i första hand koncentrera oss på innehållet och inte på det grafiska utseendet. Det innebär också att vi sparar tid eftersom vi inte behöver börja om varje gång en trycksak eller liknande ska produceras. Målsättningen med en grafisk profil är att stärka Finspångs identitet och varumärke. Den verkliga genomslagskraften får den först när alla använder den. Se därför denna manual som ett verktyg i arbetet med att profilera och marknadsföra Finspång. Jag hoppas att den fungerar som ett stöd för dig i ditt arbete. Anders Axelsson Kommundirektör Om du har frågor? Titta igenom den grafiska manualen, här finns förmodligen svaret på dina frågor. Är du ändå osäker eller undrar något är det lika bra att fråga. Kontakta: Åsa Rundgren, informationsansvarig Tfn: E-post: Johan Malmberg, marknadsföringssamordnare Tfn: E-post:

4 4 Ny logotyp Vi har haft vår logotyp i många år. Med tiden har det utvecklats allt för många varianter av den. Detta kan ge en splittrad och otydlig bild av Finspång. Dessutom har tidens tand satt sina spår. Vi har därför moderniserat logotypen och samtidigt beslutat om ett begränsat antal varianter. Den nya logotypen använder vi i alla nya produktioner. Vårt kommunvapen är fortfarande vår symbol. Men vi har valt att ta bort ordet kommun i vår logotyp. Vi gör detta för att vi vill kommunicera och marknadsföra Finspång som plats och inte Finspångs kommun som organisation. Typsnittet i ordet Finspång har bytts ut och ersatts av en modernare variant. Minsta tillåtna storlek på logotyp För att vår logotyp ska synas tydligt ger vi den en fri yta runt omkring som minst är så stor som visas här ovan. För att man tydligt ska se logotypens detaljer är det viktigt att vi inte gör den mindre än 15 millimeter hög. 15 mm

5 5 Varför ser vapnet ut som det gör? Finspångs kommuns vapen fastställdes av Hans Kungliga Majestät den 14 maj Det har konstruerats av riksheraldikerämbetet på uppdrag av det som var Finspångs köping. Sköld delad av rött, vari ett järnmärke av guld och silver, vari fem kopplade röda genomgående spetsrutor, den mellersta belagd med tre stolpvis ordnade liljor av guld. Den övre delen av vapnet är röd och har ett järnmärke i guld. Det syftar på den genom seklerna så framgångsrikt bedrivna järnhanteringen vid Finspång bruk. Vapnets nedre del härstammar från De Geers vapen med fem röda rutor på ett silverfält. De franska liljorna sägs ha tillkommit som ett särskilt nådervedermäle av franske kungen Louis XI för utmärkta insatser i kriget. Det De Geerska vapnet sägs i sina grunddelar härstamma från 1100-talet. Vapnet registrerades hos patent- och registreringsverket 1974 och inga andra varianter av vårt kommunvapen får förekomma.

6 6 Logotyp: tillåtna varianter Vi använder bara två varianter av Finspångs logotyp.! Logotyp för word eller ppt finns att hämta på kommunens ntranät. Huvudlogotyp: Huvudlogotypen är stående, med vapnet överst och ordet Finspång centrerat undertill. Logotypen när det nte är vit bakgrund. Liggande variant Den liggande varianten har vapnet till vänster och ordet Finspång centrerat till höger. Denna variant använder vi endast i undantagsfall, främst på skyltar. Logotypen när det nte är vit bakgrund. Svartvit variant Logotypen finns också i en stående och liggande, svartvit, variant.

7 7 Logotyp: finns det undantag? Vi representerar Finspångs kommun. Namnet är Finspång i vår kommunikation och det är den benämning vi ska använda oss av i så gott som alla sammanhang. Detta gäller lokala enheter, avdelningar, sektorer och centrala funktioner. Därför är Finspångs kommun restriktiv med att godkänna andra logotyper. Kommunstyrelsen beslutar Det är kommunstyrelsen som beslutar om andra logotyper. De verksamheter som kommunstyrelsen bedömer tillför värden till kommunen genom egen logotyp och profilering kan få tillåtelse att använda en egen logotyp och grafisk profil. Men det ska finnas ett tydligt behov och vara till fördel för Finspångs kommun som helhet. Kontakta informationsansvarig eller marknadsföringssamordnare angående behov av egen logotyp och grafisk profil. sektor stöd och service kansliavdelningen

8 8 Profilfärger Nedan ser du den färgpalett av grund- och komplementfärger som ska användas. De mest frekventa färger bör vara gråskalan som kompletteras av den röda grundfärgen. Var observant vid användningen av den röda färgen, då den lätt tar överhanden. Grundfärger (vinröd) Denna färg ska aldrig dominera, utan används som komplement. Se exempel sidan 9 Grafiska element. C 0 M 100 Y 100 K 10 PMS 1797 c C 0 M 0 Y 0 K 20 PMS 877 c C 0 M 100 Y 100 K 50 PMS 188 c C 0 M 0 Y 0 K 100 PMS Black C 0 M 100 Y 100 K 10 PMS 872 c (beige/guld) Denna färg används aldrig annat än i vapnet. Grå tonskala K 100 K 90 K 80 K 70 K 60 K 50 K 40 K 30 K 20 K 10

9 9 Typografi: tryck och digital produktion Vi har olika typsnitt beroende på användningsområde. Tryck och ppt-presentationer I rubriker, underrubriker och kortare brödtexter används Gill Sans. I längre brödtexter används Palatino Gill Sans Light adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Regular adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Bold adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Brödtexter Palatino Regular adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Bold adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Webb För webb använder vi typsnittet Verdana. Verdana Regular adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Bold adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö Kursiv adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö adcdefghiljklmnopqrstuvxyzåäö

10 10 Grafiska element: grå flik och röd bård. Överlappande bilder med opacitet och färgremsor En viktig del av vår visuella profil är våra särskiljande grafiska element Den grå fliken är både särskiljande och hjälper till att lyfta fram den text eller bild som den pekar ner på. Vi placerar alltid den går fliken i ovankant. Vi kan däremot variera dess storlek beroende på format och användningsområde. på platsannonsen nedan ser du ungefärliga proportioner. Den röda bården används också som ett särskiljande element och hjälper dessutom till med inramningen. I bården kommunicerar vi alltid adressen till vår webbplats förutom på våra kontorstryck. Placeras flera bilder intill varandra kan vi låta dem överlappa varandra enligt exemplet nedan. Färgremsor, i både grått, rött och vinrött, adderas med opacitet för att få en önskad effekt Brandtekniker till Finspångs Räddningstjänst Se fler exempel på sid 18 Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Senaste ansökningsdag: FinsPångs RäddningsTjäns T Iquatuer in utat velenis cilisci liquatuero core min utet, velenia mconsectet lutpat prat nuiduipisi. Xer atie tem nostrud tet augait lam, cor adigna consequam eriureet ipsustrud ea faccumm olendigna commolorpero conummy nostie tionse do esto colestrud. Se fler exempel under rubrikerna foldrar och broschyrer, roll-ups, Power-point och Webb

11 11 Vårt bildspråk Bilder är en mycket viktig del i Finspång kommuns kommunikation. rätt bild stärker vårt budskap och skapar nyfikenhet och engagemang. Fel bild blir innehållslös och förvillar mer än den bidrar Bilder för Finspång ska kännas positiva, varma och välkomnande. Bilderna ska kännas naturliga och vi använder framförallt bilder som är fotograferade i Finspång. I särskilda fall kan vi använda andra bilder.! Behöver du bilder? Kontakta informationsansvarig eller marknadsför ngssamordnare.

12 12 Kontorstryck: brevpapper, visitkort och pappersval Till brevpapper och kontorstryck använder vi huvudlogotypen. Den grå fliken placeras överst och den röda bården nederst, på både brevpapper och visitkort. Visitkort och brev papper trycks alltid i tre färger. I adressraderna på brevpapperet används versaler för ordet Finspångs kommun. Versaler används också för namnet på visitkortet! Behöver du visitkort eller brevpapper? Kontakta informationsansvarig eller marknadsför ngssamordnare. Pappersval: Vi förordar serien Multidesign för kontorstryck, det är billigt och snyggt. Till vistikort och korrkort rekommenderar vi 240 g, och de andra tunnare gramvikter i samma serie för kopiering och utskrifter. Till foldrar och broschyrer föreslår vi G-print som är ett bestruket papper och ger bättre färgåtergivning i bilder. Åsa RundgRen Informationsansvarig Kansliavdelningen Bergslagsvägen F nspång Telefon Mobi Fax Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax organisationsnummer

13 13 Kontorstryck: kuvert, korrespondenskort och post-it-lappar På kuvert och korrespondenskort placerar vi logotypen uppe i vänstra hörnet, den grå fliken centreras överst och den röda bården placeras nederst. Våra förtryckta post-it-lappar har logotypen uppe i det vänstra hörnet. Den grå filken centreras överst och den röda bården placeras nederst. Kuvert, korrespondenskort och post-it-lappar trycks alltid i tre färger. I adressraderna på dessa enheter används versaler för ordet Finspångs kommun. Kuvert fram och baksida FINSpåNGS KoMMuN Bergslagsvägen Finspång Brunt kuvert

14 14 Kontorstryck: forts. kuvert, korrespondenskort, post-it-lappar och vykort Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax se wwwfinspang se organisationsnummer Korrespondenskort med bilder (framsida) Korrespondenskort med bilder (baksida) Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax se wwwfinspang se organisationsnummer Korrespondenskort utan bilder post-it-lappar Vykort (framsida) Vykort (baksida)

15 15 Kontorstryck: verksamheter med egen logotyp Verksamheter kan behöva en egen logotyp för att profi era sig. Den samordnas då med Finspångs kommuns grafiska profil och fungerar som ett komplement. Brevpapper och visitkort på brevpapper placerar vi verksamhetens logotyp nederst till höger och på visitkort centrerat. förnamn efternamn Titel Bergska skolan Ekmans väg F nspång Telefon mobi fax bergska skolan Finspångs Kommun Ekmans väg Finspång Telefon organisationsnummer

16 16 Kontorstryck: verksamheter med egen logotyp, forts Kuvert och korrespondenskort på kuvert placeras verksamhetens logotypen nere i vänstra hörnet och på korrespondenskort i nedre hörnet till höger. I adressraderna används versaler och fet typografi för verksamhetens namn. Adressraden sätts på baksidan av kuvertet och nertill på korrespondenskortet. BERGSKa SKo LaN FINSpåNGS KoMMuN Bergslagsvägen Finspång Kuvert fram & baksida bergska skolan Finspångs Kommun Ekmans väg Finspång Telefon

17 17 Foldrar och broschyrer - principer Grundprinciperna för framsidor på broschyrer och foldrar i stående format är att vi centrerar den grå fliken överst och den röda bården nederst. Logotypen centreras i den grå fliken. Texten placerar vi centrerat mellan den grå fliken och bilderna. Rubrikerna kan antingen vara röda, svarta eller i gråskalan På broschyrer och foldrar i liggande format placerar vi den grå fliken överst till vänster på sidan. Logotypen centreras i den grå fliken. Texten centreras på mitten av den vänstra sidan. Bilden eller bilderna upptar det nedre högra hörnet. Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och ivskvalité genom samverkan öppenhet och nytänkande Lorem ipsum dolor rubrik. Finspångs Kommun Bergslagsvägen F nspång Telefon Fax se wwwfinspang se organ sat onsnummer Stående a4 & a5 Lorem ipsum dolor rubrik. Lorem ipsum dolor rubrik. L ggande a4 & 3 v k a4

18 18 Foldrar och broschyrer - principer: baksidan på baksidan använder vi den stående varianten av logotypen centrerad nertill på sidan, med den röda bården nederst. För adressraderna används versaler i orden Finspångs kommun och den placeras centrerad under logotypen. Textblock för Finspångs kommuns vision som en kort sammanfattande text sätts mitt på sidan mer rak högermarginal. De fem första orden, Finspång är den attraktiva kommunen, markeras med rött. centreras i den röda bården. Se typsnittsangivelser och punktstorlek nedan: Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalité genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Gill Sans light 12pt/16pt exempel A4: Logotyphöjd 25 mm Finspångs Kommun Bergslagsvägen Finspång Telefon Fax se wwwfinspang se organisationsnummer Avsändare: Gill Sans Light 8pt/11pt. anges med Gill Sans regular 10pt. Brödtext, logotyp, avsändare och alla alltid vara centrerade på sidan.

19 19 Informationsblad och flyers Välj alltid ett vitt papper, undvik färgade varianter. Om det finns utrymme att göra den grå fliken och loggan tillräckligt stor (se exempel nedan) centrerar vi dem alltid i mitten. om utrymmet är begränsat kan du placera den grå fliken och loggan i övre vänstra hörnet. Den röda bården med centrerat ska alltid finnas med underst Lor acil iustrud mod ea consect. Lor acil iustrud mod ea consect. Lit lam alisit et, vel dolore consed diamet veraesenisim zzriure feugue conullamet, commy nim ad tis doloborper il delit ad dolor sim veliquisit nulput dipsusc ilissequip enim zzriustrud dit at alis alit iriuscinci eniat. Duisi.Tumsan ut vel dolum venis Secte on enim er ipsum inc l t u la aut ius ipit umm d ea con henibh eros n m inc l quat vu lum vel t at iustin u lum quamet praese tie ming ea fa idui blaortie exer si d dolor s d m d m d tatin hendigna cons d te magna alisl uscin ulla onu la feugiam zzrit um nos nostio d gna faccum dolobore ea fa cum es d te ex er ate ver auguerat lortie con eliqui acincilis nonsent i i doloborem in hen m vendre es i. quis i blam ad tat lutpat. Ut n bh exer s sim nos nullaore min henit ulputat. pis t amcommy nu lamet wi it la c mmy nulput at. W ad t qu sis ero ess m ex et incilisl ut praesto eui amet sequ si it qu ssen bh eum al t prat lore duip et vulputat prat lore ming eu ait ni dolore ve it lut wi adipsus c p sl doloborer se ting exer iustincilit a inibh eui amcorperat al t prae to consequi adionse te eummy nonse ve ili doluptat sustin t seniam zzrit nu laor dolor s t ve t wi si Doloreet et ac um volor alit wi al t aut lore tat.wiss am core et dolobore dolorer cin si te moloree dionsequ sit inim volore commy nulpute feum zzrit wis i tat atie conse te faccum wwwfinsp ng se Välkommen till den stora orienteringsfesten 10MILA i Finspång den 1-2 maj 2010 Secte consen m ercipsum incilit u la aut iusc pit lummod ea con henibh eros nim incil quat vul um velit at iustin ullum quamet praese tie ming ea fac dui blaortie exer sis do dolor sed mod mod tatin hendigna consed te magna al sl iuscin u la conu la feug am zzrit lum nos nost o odigna faccum dolobore ea faccum esed te ex er ate ver auguerat lortie con eliqu s acinc lis nonsent ir t doloborem in hen m vendre essi. quissi blam ad tat utpat. Ut nibh exer s sim nos nu laore min hen t ulputat. pis t amcommy nullamet Ut atem dolorer. Secte consenim ercipsum incilit ulla aut iuscipit lummod ea con henibh eros nim inciliquat vullum velit at iustin ullum quamet praese tie ming ea facidui blaortie exer sis do dolor sed mod mod tatin hendigna consed te magna alisl iuscin ulla conulla feugiam zzrit lum nos nostio odigna faccum dolobore ea faccum esed te ex er ate ver auguerat lortie con eliquis acincilis nonsent irit doloborem in henim vendre essi. Iquissi blam ad tat lutpat. Ut nibh exer sisim nos nullaore min henit ulputat.ipisit amcommy nullamet wisit la commy nulputpat. Wis adit, quisis ero essim ex et incilisl ut praesto euis amet, sequisisit, quissenibh eum alit prat lore duip et vulputat prat lore ming eugait nis dolore verit lut wis adipsus cipisl doloborer se ting exer iustincilit acinibh euis amcorperat alit praesto consequis adionsecte eummy nonse verilit doluptat, sustinit, seniam zzrit nullaore dolor sit vent wissi.doloreet et accum volor alit wis alit aut lore tat.wissis am, core et dolobore dolorer cinisi te moloreet dionsequisit inim volore commy nulpute feum zzrit wisci tat. Tatie consecte faccum vero essequi erciliquat alis elesend iatisi. Oborerit acilla feu feugait, susto corerci tie verit dit, quismodolore magnim nos et luptatummy nonsed do eleniscin ulpute eliquat dit ad ming ex elis adionsequip exeratu mmolo rem voloreros acincip ismodiam ver se feum ipis nullaorper sis dolor sum ex essenim elendre del dolore exerosto odolobo rperit luptat, quam quat nonsecte ex er init lobortie veliquis nibh ea commy nos ationse tie min heniscil et do dolore consed mod euipsusci blaor sumsand reraestrud exercipit i samarbete med www finspang se Alltid lördag kl 15 00: Barnteater! Pettson och Findus i Amerika - en skrattfest fylld av värme, upptåg och vänskap s 40 k ö köp on ne www finspong se n pångs Bib iotek Tid Bokn ng Boka on ine la s inspångs olkets Hus E-pos ch ste oj finspong se Kon akt Ch ste Öj ing A angö inspångs kommun Teate ö eningen NBV AB Välkommen till en av änets bästa barnteaterscener! se

20 20 Rekryteringsannonser I rekryteringsannonser placerar vi logotypen centrerad i den grå fliken. Den grå fliken används överst och den röda bården nederst, med centrerat I undantagsfall kan du lägga till ytterligare en logotyp, till exempel för räddningstjänsten. Den placeras då i nedre högra hörnet i förhållande till Finspångs kommuns logotyp Du kan även göra rekryteringsannonserna i svart/vitt. Bården längst ner är då 60 % svart och vi använder den svartvita logotypen. Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit luptat Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Förskollärare till Brenäs förskola Senaste ansökningsdag: Brandtekniker till Finspångs Räddningstjänst Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Senaste ansökningsdag: FinsPångs RäddningsTjäns T Iquatuer in utat velenis ciisci liquatuero core min utet velenia mconsectet lutpat prat nuiduipisi Xer atie tem nostrud tet augait lam cor adigna consequam eriureet ipsustrud ea faccumm olendigna commolorpero conummy nostie tionse do esto colestrud Arbetsuppgifter Perat lorerae sequis augue magna at. Rit nos nismodiam vullut velenibh euguerillum dolor si. Ulpute magniam consed essi blaor alit dit luptat Kvalifikationer ulla faccums andigna am zzrit il ute feu faciduiscil dio dolore modiatumsan ex eraestrud dolobortisim dip euipis Anställning Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Förskollärare till Brenäs förskola Senaste ansökningsdag:

21 21 Logotyp vid samarrangemang Ibland samverkar vi med andra och då kan situationer uppstå då vår logotyp ska synas tillsammans med andra I de fall där Finspång kommun är arrangör eller huvudavsändare (se exempel 1) ska vår logotyp vara centrerad i den grå fliken. Den grå fliken är centrerad överst och den röda bården nederst, med se centrerat I de fall där vi är samarrangörer ska vår logotyp finnas bredvid övriga, nederst på sidan. I dessa fall använder vi huvudlogotypen. Exempel 1: FInspång som huvudavsändare Exempel 3: Infoblad med samarbetspartners Välkommen till den stora orienteringsfesten 10MILA i Finspång den 1-2 maj 2010 Secte c nsenim ercipsum incilit ulla aut iuscipit lumm d ea c n henibh er s nim inciliquat vullum velit at iustin ullum quamet praese tie ming ea facidui bla rtie exer sis d d l r sed m d m d tatin hendigna c nsed te magna alisl iuscin ulla c nulla feugiam zzrit lum n s n sti digna faccum d l b re ea faccum esed te ex er ate ver auguerat l rtie c n eliquis acincilis n nsent irit d l b rem in henim vendre essi.iquissi blam ad tat lutpat. Ut nibh exer sisim n s nulla re min henit ulputat.ipisit amc mmy nullamet i samarbete med se Exempel 2: FInspång som likvärdig avsändare Friyta: Bredden av skölden

22 22 Roll-ups Logotypen centreras i den grå fliken. Den grå fliken använder vi centrerad överst. Fyll på med text och bilder under logotypen och lämna gärna en yta fri där vår röda färg blir en stark signal. Webbadressen anger vi i det röda fältet, under bilderna. Välkommen till gästvänliga Finspång. Idyllen med nästan 400 sjöar! Lätt att vara aktiv. Svårt att inte trivas. Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy nosting et, sis amet la autpat, quissiscipis adit lan ut ipisis ea feuguerosto euguero eugiamet, suscilit iliquamcommy numsand ionsed endre feugiam commolor il dolore faci eugue et lan vero con endre feu faccummod ex ea aut wis nim alisim num zzriurerat volore venim vendipsummy

23 23 Powerpoint Samtliga sidor i våra powerpoint-presentationer ska ha den röda bården nertill och den stående varianten av logotypen placerad uppe till vänster. Logotypen centreras i den grå fliken.! Behöver du en Powerpointmall? Mallen finns att ladda ner på vårt intranät. Lorem ipsum dolor rubrik. Förnamn Efternamn Finspång Förstasida: Du kan hämta hem mallen för denna förstasida (och varianter med andra bilder) på Finspångs kommuns intranät. Lorem ipsum dolor rubrik. Lorem ipsum dolor rubrik. Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Ad exerat diametue eraesto cor aliquamcommy Wisseniam adiam susci la con hendreet luptat esse minisisl ut at ir liqui tat nibh estis nos adigna aute te eu facilit eum dipsusciduis augait auguer ip eugue ea feu feum non ut atum ipisisit vel ute con henim ing enibh esto el in ercil in eugait luptat. DuissisBorperci endiam delit lore ex er iuscinciiliquip el ir lit niam It commy nosto odolor iliquam si eraesecte volobore modoluptat aute te vullaore conulput erit in utem am diatie feu faccum zzrit ing ent nis nis dolut iriuscilla a isi Olorem autatuer ipis dolorem atummy nonsecte vercill uptatem dolor seniamet adignis cidunt prat. Consed Bilder i Powerpoint: För bilder i powerpo nt-presentationer gäller samma pr nciper som för övrigt bildmaterial. Se punkten Vårt bildspråk. alla bilder placeras i powerpo nt-mallens bildytor.

24 24 Webb Finspångs kommun nya grafiska profil omfattar även utseendet på vår publika webbplats (). Utseendet följer riktlinjerna för övrigt material men anpassas till digitala förutsättningar. Det nya grafiska utseendet tar hänsyn till att webbplatsen är dynamisk och under ständig utveckling. Logotypen ligger högst upp i det vänstra hörnet, centrerad i den grå fliken. I webbplatsens sidhuvud placeras profilerande bilder som går in i varandra. För bilder på webbplatsen gäller generellt samma principer som för övrigt bildmaterial. Se punkten Vårt bildspråk. Längs ned, i sidfoten, ramas webbplatsen in av den röda bården. Här centrerar vi kontaktuppgifterna till Finspångs kommun. Färgerna är hämtade från den färgpalett som vi även använder oss av i andra sammanhang och typsnittet är Verdana. Informationsansvarig ansvarar för Finspångs kommuns publika webbplats och intranät och ser till att de följer grundprinciperna för vår grafiska profil. Önskemål om webbsidor eller webbplatser som avviker från Finspångs kommuns grafiska profil ska alltid stämmas av med informationsansvarig.

25 25 Profilprodukter: kasse, t-shirt, paraply, penna & vattenflaska Nedan ser du vårt utseende på till exempel påsar, pennor, vattenflaska och t-shirts. Påsen är en bärare av våra tre viktigaste element: vår logotyp, den grå fliken och den röda bården. Där utrymmet är mindre, som till exempel på pennor prioriterar vi vår röda färg och webbadressen. Profilen på t-shirten är medvetet sparsmakad. www finspang se www finspang se Kasse www finspang se paraply wwwfin pang e www f nspang se T-shirt pen www finspang.se Vattenflaska

26 26 Profilprodukter flagga och standar Flaggor och standarer Finspångs kommuns vapen är också vår flagga, godkänd av Hans Kungliga Majestät den 8 oktober Finspångs kommun har en korrekt heraldisk flagga (heraldik = läran om sköldemärken). Den är kvadratisk och har en duk med samma färg, delningar och motiv som vapnet i sköldform. Inga andra varianter av vår flagga får förekomma På standarer (bordsflaggor) där vapnet i sköldform avbildas på en duk, som är monterad på en vågrät stång är det enligt heraldiken tillåtet att komplettera med kommunens namn under skölden. Det har vi gjort Flagga Standar

27 27 Skyltar Skyltar är den enda plats där vi använder den liggande varianten av logotypen. Texten Finspång centrerar vi till höger, den röda bården placeras nertill och webbadressen i nedre högra hörnet På stående samlingsskyltar använder vi huvudlogotypen överst och den röda bården underst, med webbadressen centrerad. På samlingsskyltar där även andra logotyper ska användas rekommenderar vi en skylt i liggande format. Den grå bården placeras i det övre vänstra hörnet och logotypen centreras i den. Namnet på verksamheter skrivs vänsterställt, linjerat med den grå fliken, i Gill Sans Regular. Den röda bården finns nertill och webbadressen i nedre högra hörnet Transportenheten kommunhuset kommunhuset kommunhuset Bergska skolan kommunhuset Storängsgården

28 28 Profilering av fordon Vår princip vid profilering av bilar är densamma oavsett bilens grundfärg. Den grå fliken täcker halva framdörrarna och huvudlogotypen centreras i fliken. Nertill längs med båda dörrar löper den röda bår den med webbadressen centrerat i framdörren. Webbadressen skriver vi som alltid i Gill Sans regular.

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafi sk profi lmanual 1

Grafi sk profi lmanual 1 Grafisk profilmanual 1 Det finns även en varumärkesmanual som beskriver Gästrike Vattens varumärke. Ta kontakt med informationsansvarige på Gästrike Vatten för mer information. Detta dokument får inte

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil Grafisk profil Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, oktober 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2 F ä r g e r Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är Röd PMS 186 CMYK 0/100/82/7 R 198 G 12 B 48 HTML C60C30 Guld PMS 871 CMYK 40/43/84/8

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Grafiska riktlinjer skapar trygghet

Grafiska riktlinjer skapar trygghet Grafisk manual Vår grafiska profil ett verktyg som bygger identitet. Det är vi som är Storstockholms brandförsvar och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken

SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken QUALITY ON INTERNET SLÄPP IN NÖRDEN Och låt oss ta hand om tekniken TEKNIK ÄR TRÅK IGT. Exero conullan er irilla acinibh el exeros nit la feummol orperat. Duipit volutpatem adipisis ad dio dolorperatie

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK KIL GRAFISK MANUAL 4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK 24 VÅRA TEXTER 26 SÅ HÄR SER VI UT 36 VÅRA SKYLTAR 38 DET SKA VARA LÄTT Den grafiska manualen

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Grafisk manual Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Logotypen Att logotypen slår vakt om våra kärnvärden är en viktig del i hela vår sammanhängande företagsidentitet. Grundsymbolen

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010

KUSTBEVAKNINGEN SWEDISH COAST GUARD VISUELL IDENTITET. 240 VISUELL IDENTITET FÖR KUSTBEVAKNINGEN i samarbete med Giv Akt Information 2010 18 9 34 35 1 2 33 3 KUSTBEVAKNINGEN 32 SWEDISH COAST GUARD 31 VISUELL IDENTITET 3 29 27 28 27 26 25 24 i samarbete med Giv Akt Information 21 INNEHÅ LOGOTYP & SYMBOL FÄRGER TYPOGRAFI FÖR TRYCK TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Idé och vision. Det föreslagna identitetsprogrammet

Idé och vision. Det föreslagna identitetsprogrammet En gemensam identitet för Sveriges nationalparker Värt att visa! Visa, vårda, värna. I ambitionen att bygga en stark gemensam identitet för Sveriges nationalparker har vi satt ordet Visa först. Vår bärande

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Minimanual Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Varumärkesmanual Det här är Högskolan Kristianstads varumärkesmanual. Den är vårt styrdokument för hur vi ska bygga vårt varumärke för att det

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer