Kommunikativ plattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikativ plattform"

Transkript

1 Grafisk profil

2 Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares upplevelse av vad vi är (vår identitet), kommunledningens mål för vad vi ska vara (vår profil) och omvärldens uppfattning om oss (vår image). Vad är en grafisk profil och vad innehåller den? Den grafiska profil du håller i din hand behandlar den del av varumärket som uttrycks i vår visuella identitet den bild av kommunen som vi visar i trycksaker, annonser, tidningar, webbsidor och annat material där Vansbro kommun är avsändare. En tydlig och enhetlig visuell identitet bidrar till att tydliggöra och särskilja oss från andra organisationer. Vår kommunikation med omgivningen ska spegla vår verksamhets kärnvärden och vara grafiskt konstant. Vår grafiska profil är det yttre kännetecknet på våra aktiviteter. Därför ska Vansbro kommuns logotyp alltid finnas med och användas på ett enhetligt sätt för att stärka och synliggöra alla de olika aktiviteter där vi deltar. Syftet med en grafisk profil Syftet med den grafiska profilen är att den ska fungera som ett arbetsredskap och ett verktyg som höjer kvaliteten i det dagliga arbetet. Genom tydliga direktiv kan all kommunikation både underlättas och effektiviseras. 2

3 3

4 Vansbro kommuns logotyp Blasonering: I blått fält en yxa och ett svärd i kors, i övre korsvinkeln åtföljda av ett järnmärke, allt av guld. Vapnet innehåller element från de tre tidigare vapnen som användes från Äppelbo, Järna och Nås. Kommunvapnet är mönsterskyddat och kan inte ändras utan tillstånd av Riksheraldikern. Vansbro kommuns logotyp fick sin nuvarande utformning vid 1970 års kommunsammanläggning när Järna, Nås, och Äppelbo kommuner fördes samman under detta namn. Den 80 år unga industriorten Vansbro fick därmed ge namn åt en bygd med månghundraåriga rötter. Logotypen får inte användas av någon annan än kommunen utan särskilt tillstånd av Vansbro kommuns kommunchef, på delegation från kommunstyrelsen. Logotypfärger För att vår logotyp ska vara lätt att uppfatta och minnas ska den i första hand användas i färg. För trefärgstryck använder vi blå PMS 293 och guld PMS 871 och svart. För fyrfärgstryck gäller blå C 93, M 57, Y 2, K 0 och guld C 20, M 30, Y 100, K 0. I de fall där blått eller guld inte går att använda skall logotypen tryckas i svartvitt. 4

5 Logotyp Vansbro kommuns logotyp är hjärtat i den grafiska profilen. Logotypen består av ett vapen och texten Vansbro kommun skrivet i typsnittet The Sans. Förhållandet mellan vapnet och texten är fastslaget. Detta gäller samtliga varianter av logotypen. Därför är det viktigt att alltid använda färdiga logooriginal och inte tillverka några egna. Grundprincipen är att logotypen ska vara komplett när den används, d v s både vapen och namn ska vara med. Vansbro kommuns logotyp ska inte användas i löpande text. Grundlogotypen med liggande text i två rader I första hand ska den liggande logotypen (se nedan) användas. Den bör inte vara mindre än 30 mm i bredd. Skulle logotypen bli mindre än så ska någon av de övriga varianterna av logotypen användas istället. Logotyp med förvaltningsnamn Varje förvaltning har en egen variant av logotypen med dess namn under skrivet i typsnittet Mank Sans. Denna ska användas i de material där förvaltningen är avsändare. Stående Denna variant av logotypen bör användas när utrymmet i bredd är litet och där grundlogotypen blir för liten, exempelvis i enspaltsannonser och stående annonser på en webbsida. 5

6 Frizon Logotypen ska företrädesvis placeras centralt i grafiska produktioner. Frizonsmåtten anger hur nära vår logotyp får placeras mot en ytterkant, textblock, adressrad, en bild eller andra grafiska element. Engelsk logotyp En engelsk variant av grundlogotypen finns. Denna används endast i material där den har sitt berättigande. Kontakta informationsavdelningen för mer information Svartvit Alla varianter av logotypen finns även som svartvit. Dessa används endast i material där färg har uteslutits, exempelvis annonser, informationsblad och svartvita utskrifter. 6

7 Grafiskt element Bilden föreställer den tall som är belägen på udden där Vanån möter Västerdalälven. Tallen är ett riktmärke för deltagarna i Vansbrosimningen som där har avverkat 2 km i Vanån. Den återstående kilometern till målet simmas motströms i Västerdalälven. I sitt magnum opus Med Dalälven från källorna till havet beskriver Karl-Erik Forsslund redan 1926 tallen så här: men allra längst ner står en gammal knotig och kraftig strandtall, låg men med vidvälvd krona, lik en ensam yttersta utpost från de stora skogarna uppikring älvarna, som han ser komma glidande en på var sida, båda breda och mäktiga, och mötas vid hans fot. Här slutar sig Vanåen i Vester Dalelfven Vid Vansbro 100-årsjubileum 1990 etablerades den som grafisk symbol för orten. 7

8 Profilfärger Profilfärger för webben De färger som syns nedan är framtagna speciellt för Vansbro kommun. Att konsekvent använda dessa färger skapar igenkänning. Färgerna är framtagna för att harmoniera med logotypen och det grafiska elementet. Färgernas användningsområde är främst avsedda för webben. 8

9 Profilfärger för tryck Profilfärger som är framtagna för tryck går att använda i ljusare och mörkare toner. Dessa är bara grundfärgerna kring vilka vi alltid skall utgå när vi tar fram tryckt material. ( kontakta alltid informatör vid framtagning av trycksaker) 9

10 Typsnitt Typsnitten är en del av det gemensamma ansiktet utåt och det är viktigt att hålla en konsekvent linje för att förstärka den grafiska profilen. Vansbro kommuns typsnitt ska kännetecknas av hög läsbarhet, vara estetiskt tilltalande och ge ett trovärdigt och seriöst intryck. I undantagsfall kan annat typsnitt användas, men ska då tydligt skilja sig från hustypsnitten och snarare uppfattas som bilder, exempelvis en handtextad rubrik. Typsnitt för tryck I allt tryckt material såsom annonser, broschyrer, skyltar, rollups används de två typsnittsfamiljerna Arial och Times new roman. Arial Detta typsnitt används i första hand i rubriker men kan även användas i sidfötter, ingresser och andra ställen med mindre textmängd. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Times new roman Detta typsnitt används i löpande text A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Times new roman kursiv Detta typsnitt används sparsamt såsom i ingresser, citat och liknande. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

11 Times new roman fet Detta typsnitt används i mellanrubriker och i annan text som behöver markeras. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

12 Typsnitt för skärm I allt material som ska ses på en skärm, såsom webbsidor, nätannonser, PowerPointpresentationer m.m. används de två typsnittsfamiljerna Georgia och Verdana: Georgia normal Detta typsnitt används i rubriker A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Verdana normal Detta typsnitt används i löpande text och länkar. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Verdana fet Detta typsnitt används i mellanrubriker. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

13 Kontorstrycksaker Visitkort, brevpapper, kuvert, korrespondenskort och faxmeddelanden är också profilskapare. Därför är det viktigt att de följer en konsekvent utformning. Följ därför våra generella regler och använd mallar som innehåller färdiga tryckunderlag för Vansbro kommuns kontorstrycksaker. Kontakta alltid informatören innan du börjar. Logotyp Logotypen placeras i övre vänstra hörnet. Det finns två olika versioner där den ena gäller för fyrfärgstryck och den andra för trefärgstryck. I mallarna finns logotypen inlagd. Typsnitt Typsnitt finns framtagna för trycksaker (se sid. 10 kapitel Typsnitt ). För all text i brev och faxmeddelanden gäller typsnitten Times och Arial. Typsnitten finns installerade på alla datorer. Använd Arial regular i rubriker, Times Italic i ingresser och Times bold i mellanrubriker. I brödtexten används Times regular. Grafiskt element Det grafiska elementet används i våra visitkort, korrespondenskort och annonser. Vid användning av det grafiska elementet rådgör alltid med informatören. Färger Kontorstrycksakerna ska alltid tryckas i tre färger. Svart, blå och guld. Se sid 7 för detaljerad information om färgvärden. Pappersval I alla sammanhang ska vita miljövänliga papperskvaliteter användas. Till kontorstrycksaker används ett vitt obestruket papper. 13

14 Brevpapper, A4 En bra rubrik Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 14

15 Kuvert C4 och C5 Visitkort Jan Bjelvenmark enhetschef fastigheter Korrespondenskort tel direkt: tel vx: fax: Medborgarhuset, VANSBRO 15

16 Andra logotyper inom kommunens verksamhet Undantagsvis kan det finnas behov av att ytterligare profilera någon viss verksamhet eller aktivitet. Då kan man behöva en logotyp eller en grafisk profil särskilt utformad för denna. Det måste tydligt framgå att Vansbro kommun ansvarar för verksamheten. Det sker bäst genom att kommunlogotypen finns med i annonser och annat material där vi kommunicerar visuellt utåt. Den särskilt utformade logotypen eller profilen måste också på andra sätt fungera bra tillsammans med kommunens grafiska profil. Informatören ska alltid rådfrågas om en kompletterande logotyp som finns i verksamheten skall användas. Lärcentrum är en enhet under kommunstyrelsen. Deras uppgift är att stödja vuxna i deras lärande på olika nivåer, att tillhandahålla högskoleutbildningar på distans och att på uppdrag sälja utbildningar till det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Biblioteket Vansbro kommun Har tagit fram en egen logotyp för att tydliggöra sin roll inom exempelvis annonsering eller andra arrangemang. Logotypen består av ett äpple som är en symbol för kunskap. 16

17 Ung kultur Vansbro Ung kultur av ungdomar för ungdomar är en kulturförening där det ges möjlighet att ansöka om bidrag till olika arrangemang för ungdomar i Vansbro kommun Näringslivssamverkan Näringslivssamverkan i Vansbro kommun är en ekonomisk förening bildad I föreningen ingår företagarna, industrikraft, Vansbro kommun, LRF samt köpmannaföreningarna i Vansbro och Dala-Järna. 17

18 Bilder och bildspråk Bilder har en viktig funktion i den grafiska profilen. En bild kan lätta upp en trycksak, skapa ett blickfång eller förstärka innehållet i en text. De bilder vi använder bör bidra till den känsla av Vansbro kommun som vi vill förmedla.vansbro kommuns kommande bildarkiv. I kategorin Profilbilder finns ett antal bilder utvalda för att användas i annonser, foldrar, broschyrer, bildspel, roll-ups m.m. De utvalda bilderna är av hög kvalitet och de allra flesta i färg. Välj helst bilder som illustrerar ämnet eller temat och därmed förstärker budskapet. Om man inte hittar det man behöver bland de utvalda profilbilderna kan man använda egna fotografier, tecknade bilder eller andra bilder från bildarkivet. Rådfråga alltid informatören innan. Tänk på att samma kvalitetskrav ställs på dem som på de utvalda profilbilderna. Fotograf Ibland behöver fotograf anlitas och en eller flera nya bilder köpas. Beskriv då uppdraget tydligt, dvs. önskat motiv och i vilket sammanhang bilden ska användas. Det är viktigt att komma överens med fotografen om hur bilden får användas. Är det vid ett eller flera publiceringstillfällen? Får den visas på webbplatsen? En fotograf har alltid rätt till sin bild även om kommunen får använda den fritt. Fotografens namn ska anges, helst i anslutning till bilden. Undantag kan göras om utrymmet är alltför begränsat t.ex. i en liten annons. Fotografen ska då godkänna att namnet utelämnas. Välj annars en annan bild. Bilder som kommunala enheter på ett eller annat sätt kan använda ska läggas i bilddatabasen För varje bild anges där särskilda uppgifter om bl.a. fotograf och rättigheten att använda bilden. 18

19 Språk Den grafiska utformningen av trycksaker, webbsidor och dokument är viktiga för hur Vansbro kommun uppfattas. Men också språket som används i texterna påverkar mottagarens uppfattning. Texter skrivs av olika orsaker. Man kan informera om en händelse, redovisa ett beslut, försöka påverka beteenden m.m. För att läsaren ska ta till sig det skrivna måste man uttrycka sig enkelt och tydligt. Med tre grundregler kommer man långt: Skriv enkelt Skriv kort Skriv rätt Följs dessa grundregler bidrar texten till en positiv bild av Vansbro kommun. En kommun som kännetecknas av tydlighet, öppenhet och god kvalitet. 19

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual Uppdaterad i november 2012 Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Särprofilering 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafiskt profilprogram för Rättviks kommun 2014-02-03 1 2014-02-03

Grafiskt profilprogram för Rättviks kommun 2014-02-03 1 2014-02-03 Grafiskt profilprogram för Rättviks kommun 1 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens beslut och delegationsbeslut 4 Tydlighet, enhetlighet och trovärdighet Annette Riesbeck, kommunalråd 5 Logotyp och kommunvapen

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning Grafisk manual Inledning Vi stärker vårt varumärke! Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt geografiskt område alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Arbetsintegrerande Kooperativ

Arbetsintegrerande Kooperativ Hedemora 2014 01 30 4 Arbetsintegrerande Kooperativ - Medlemsägda Företag som har som ändamål att skapa arbete för personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. - Självständiga och fristående

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015 botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11

Läs mer

Grafisk manual. www.byggebo.se

Grafisk manual. www.byggebo.se Grafisk manual www.byggebo.se Producerad av Daniel Byström Design, www.bystromdesign.se Byggebo Grafisk manual Den grafiska manualen samlar de grafiska regler och riktlinjer som gäller för Byggebo. Den

Läs mer

Varumärket. Vi bygger varumärket Folkhögskola.nu tillsammans

Varumärket. Vi bygger varumärket Folkhögskola.nu tillsammans Varumärket Vi bygger varumärket tillsammans, såväl genom vårt erbjudande som hur vi bemöter och kommunicerar med vår omvärld. Lyckad kommunikation bygger på att avsändaren är tydlig med sitt budskap. Vilka

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen Grafisk Manual 1 Innehållsförteckning 3 Säters Kommuns grafiska profil 4 Sammanfattning av den grafiska profilen 5 Grundregler 6 Logotyp 9 Färger 10 Typografi 14 Layout 16 Papper 17 Tillämpningar 18 Korrespondensmaterial

Läs mer

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual för Videum AB och Videum Science Park Videums vision är att skapa regionens främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag. Vikten av en grafisk profil Vi

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer