DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESIGN. Varumärkesmanual 1.0"

Transkript

1 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar och ibland några stycken. På följande sidor kan du ta del av riktlinjer för hantering av bestånds-delarna i designen. Manualen avslutas med några inspirationsexempel som kan vägleda hur designen appliceras på olika enheter. riktlinjerna gäller främst formgivning av vårt kommunikativa material. Formgivning av våra produkter behöver inte följa dessa riktlinjer med undantag av logotyphantering. / Norstedts Titling & Berling OsF ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ ,.!?& ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåöä ,.!?& Bildmanér

2 smanual 1.0 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek LOGOTYP Vår logotyp är vårt främsta kännetecken och finns med som avsändare i allt vårt kommunikativa material och på alla våra produkter och tjänster. Det är därför viktigt att logotypen hanteras varsamt och konsekvent. I det här avsnittet finns riktlinjer om hur logotypen ska användas i olika sammanhang. Obs! Skapa aldrig en egen logotyp, utan använd de digitala logotypfiler som finns färdiga.

3 smanual 1.0 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek GRUNDFORM Vi använder oss av två logotyper; en ordbild och en symbol. Ordbilden bygger på typsnittet Norstedts Titling. Ordbilden är förlagsgruppens och Norstedts förlags huvudavsändare och ska användas i all vår kommunikation och på alla våra produkter och tjänster. Symbolen, N, bygger på Karl-Erik Forsbergs originaldesign. Symbolen används enbart på bok- och digitala mediers ryggar, eller där utrymmet är extremt begränsat (t ex URL-ikon). Symbolen är ett komplement och ska aldrig ersätta ordmärket som huvudavsändare. Ordbild Symbol

4 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek FRIZON Frizonen är den definierade yta runt logotypen som säkerställer logotypens integritet. Inga andra element/logotyper får läggas inom detta område. I sammanhang då logotypen uppträder tillsammans med andra avsändare/ logotyper är det t ex viktigt att använda sig av dess frizon. Frizonen är också en bra tumregel för minimiutrymmet mot kant. Frizonen motsvarar ¼-del av logotypens N. Ordbildens frizon Symbolens frizon

5 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek FÄRG Vår logotyp finns i en positiv (svart) och negativ (vit) version. Man ska alltid välja den variant som har den högsta kontrasten mot bakgrunden den placeras på. Dessa logotypversioner används alltid på vårt kontorsmaterial. I vårt marknadsföringsmaterial kan logotypen, förutom positiv och negativ, uppträda i designsystemets övriga färger. I kampanjer med titelns identitet i fokus och på bokomslag kan logotypens färg anpassas efter designen för att ge ett harmoniskt intryck. en kan alltså i dessa sammanhang ha valfri färg, under förutsättning att det passar titelns identitet och är läsligt. Obs! Det är enbart färgen som får justeras - aldrig formen! BOKTITEL HÄR SOMMAR Trädgård HÖST 2009 &HÖST SKÖNLIT- TERATUr 2009 Anna Svensson Kungsbron Stockholm Sweden 20 januari 2009 Hej Anna, Gue modolum quis niat, commy nim vullandre dunt pratem veriusci bla con et nit laortie mincing eum illam quam non eu feugiat prat prat, quam zzril euismolobore verostlennoconsenim zzrit utat, conse magnisi bla conumsandrem inim veniam, quat ute conullamo feuhur feugiatie mincil eui et am velit, conum nullan eugue dip etummol oborera tismod mdiam vent wismod esenibh et volenisim dolesed dolorem in henim venim inisit, sustie faci elisit at, quismodolor il eum zzriure rciduis et lum zzrit, vel irit dipit illa alit, core ea feum irit nostis aut dit nos nos adit nis augiat duisim dolut euipisis num do consequamet nosto conulla autpat. Ommy nim ex et velit eugait wis dunt lam, commodipit verostrud mincipis dionsen ismodiam, senibh exer si ting exercip et, con vulla faccum dunt nullum vulluptat. Oreet, si. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt eleseloquate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam, vel era dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui blalar feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunto elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamlan, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamoo, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamor, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiampr, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam. Böcker: Positiv, negativ eller färgad logotyp för att passa titelns formgivning Marknadsföring: Positiv, negativ eller i någon av Norstedts färger Kontorsmaterial: Positiv logotyp

6 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek PLACERING På marknadsföringsmaterial och kontorsmaterial placerar vi logotypen (ordbilden) i ett av formatets hörn. På böcker där fokus är på bokens egen identitet är placeringen av logotypen (ordbilden) i grunden fri. Men för att ge ett så konsekvent uttryck som möjligt ska vi ändå sträva efter att placera logotypen enligt huvudregeln när det går. Huvudregeln är att placera logotypen i något av de nedre hörnen av boken. N -symbolen används alltid centrerad på bokens rygg 10 mm från den nedre kanten, oberoende av bokens storlek. Detta för att skapa en enhetlig linje på bokhyllan. Mer information om ordbilden och symbolen på böcker och digital media finns under avsnittet Storlekar. Huvudregel: 10 mm Markandsföringmatrial/ Kontorsmaterial Ordbild omslag (ej tvingande) Centrerad på bokryggar

7 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek STORLEKAR PÅ RYGGAR N -symbolen uppträder i tre olika storlekar, en Max 10 mm, en Medium 7 mm och en Mini 5 mm, beroende på ryggens bredd. 5 mm bred symbol upp till 15 mm bred rygg 7 mm bred symbol upp till 20 mm bred rygg Därefter en 10 mm bred symbol I undantagsfall då utrymmet på bokryggen underskrider 6 mm är det tillåtet att använda minsta möjliga storlek på N -symbolen i 4 mm. Symbolen får aldrig uppträda mindre än så. Bokrygg 6 mm Bokrygg 15 mm Bokrygg 20 mm 10 mm 10 mm 5 mm 7 mm 10 mm "N" -symbol bokryggar

8 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek STORLEKAR PÅ OMSLAG en (ordbilden) uppträder i tre olika storlekar: En Max 40 mm för böcker, en Medium 24 mm för mindre böcker och CD-omslag och en Mini 16 mm för CD-skivor och andra mindre enheter. I undantagsfall på större böcker då logotypen kräver en större storlek kan logotypen skalas upp. Kontakta alltid produktionen på Norstedts då det blir aktuellt. Max 40 mm Medium 30 mm Medium 24 mm Mini 16 mm Böcker: 30 mm Mindre böcker, CD-omslag: 25 mm CD-skiva: 16 mm

9 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek MINISTORLEK Vi har en ministorlek för logotypen (ordbilden) och N -symbolen, detta för att ordbilden och symbolen ska synas klart och tydligt och fungera bra i tryck. Ministorleken för logotypen är 16 mm bred och 4 mm bred för symbolen. De får aldrig uppträda mindre än så. Mini 16 mm bred Mini 4 mm bred

10 smanual 1.0 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor TYPOGRAFI Vår typografi är stilfull och klassisk, men på ett modernt och lekfullt sätt. Vi kommer främst att arbeta med två hustypsnitt i vår marknadskommunikation. Hustypsnitt är de typsnitt som vi använder generellt i vår kommunikation. Då vi designar våra böcker och övriga produkter med egen identitet behöver vi inte använda hustypnitten, utan är fria att välja. För att skapa vårt unika typografiska uttryck använder vi oss av två typsnitt: Nostedts Titling och Berling Antikva. Det moderna och lekfulla grafiska uttrycket som varumärkesplattformen lovar, åstadkommer vi genom att använda stora och färglada rubriker i typsnittet Norstedts Titling. För brödtexter, ingresser och underrubriker använder vi Berling Antikva, som ritats av formgivaren Karl-Erik Forsberg. Spännande kontraster uppnås i kataloger och digitala medier genom att kombinera stora rubriker och diskreta små brödtexter. Det ger ett distinkt uttryck som vi på Norstedts kan äga. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ ,.!?& Norstedts Titling för titlar ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåöä ,.!?& Berling Antikva med gemena siffror för underrubriker och brödtexter

11 smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor NORSTEDTS TITLING I RELATION TILL LOGOTYP Eftersom både logotypens typsnitt och rubriktypsnittet är Norstedts Titling är det viktigt att vi skiljer på hur vi hanterar vår logotyp och generella rubriker. Anledningen till det är att vi vill undvika att andra namn och begrepp än Norstedts uppfattas som logotyper. Sträva efter att följa dessa grundprinciper: Arbeta med en konsekvent hantering av logotypens placering och storlek i förhållande till rubrik i Norstedts Titling. Hantera inte namn på avdelningar och erbjudanden som logotyper genom att typografera Norstedts tillsammans med ett tilläggsnamn i avsändarposition. NORSTEDTS KARTOR 2009 KARTOR NORSTEDTS KARTOR

12 smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor ERSÄTTNINGSTYPSNITT Vårt hustypsnitt Berling Antikva ska användas i all vår kommunikation både intern och extern. I vissa fall kan detta vara svårt, t ex i digitala medier såsom PowerPoint, , på webben m.m. När Berling Antikva inte kan användas p g a tekniska förutsättningar så är det tillåtet att ersätta det med systemtypsnittet Georgia. Georgia får aldrig användas för extern marknadskommunikation. Skulle behov av en sans serif uppstå i webbsammanhang kan Arial användas istället för Georgia. Det är inte tillåtet att ersätta en stor titel/budskap som är skriven i versal Norstedts Titling. I de lägen sådana rubriker används måste texten ersättas med en bild (t ex webb). NORSTEDTS TITLING Berling Roman OsF Berling Italic OsF Ersätts av en bild av typsnittet Georgia Georgia Italic

13 Ebultus cavente strarbi sserebute con Etres ium num ium coerfecres ium talibus estrum pultum iae cernum, paridet publicaus opubliamquam publinc vituribus ete con haliumromninte rvivernum no. Quis apector bitamdis, Cat. Dum aricae ni in di tem senatum culii fue ilin se adhui fur, Cati cone none move, et; contemoribem inatum re coeri et inum ad mantiss entemus, aucio efactu compraed re, Catis entempl iendam. emer itanum octum ficest fui patiman temquam merrari nonovit, prae conductum di publiam. Gereo te ta renductes vatius lisqua ducii sentris licasdam, cae con tatus, ubliqui impoendelis pratquit. Catis entempl iendam. emer itanum octum ficest fui patiman temquam merrari nonovit, prae conductum di publiam. Gereo te ta renductes vatius lisqua ducii sentris licasdam, cae con tatus, ubliqui impoendelis pratquit. smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor FRAMSIDOR/ANNONSER För att ge ett starkt intryck används Norstedts Titling alltid i marknadskommunikation där Norstedts är avsändare, t ex på omslag och annonser. Titlarna ska vara stora och färglada. Här får vi vara lekfulla med både storleken på bokstäver och använda oss av okonventionella radbrytningar. Text ska placeras horisontellt och ska alltid vara vänsterställd. SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- SOMMAR &HÖST SKÖNLIT- TERATUr TERATUr 2009 DEN NYA HÖST KOLLEKTIONEN 2008 AHLBERG, DES- SER, BODSTRÖM HEDH, ENQUIST, HOLMBERG, INGEMARSSON, MANNERSTRÖM, MONTEFIORE, FINNS HOS OSS. BOKRELEASE Affischer, kataloger och broschyrer

14 smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor UPPSLAGSSIDOR För att uppnå ett modernt, identitetsskapande uttryck med de antika typsnitten, så är vi smakfullt lekfulla även på uppslagssidor i marknadskommunikation. Spännande kontraster uppnås genom att kombinera kraftfull typografi med stora rena ytor, eller stora rubriker med en diskret, liten brödtext. Vi använder gärna färg i rubrikerna, men brödtexter kommer alltid att vara svarta eller utslagna (vita) mot en stark bakgrundsfärg eller en mörk yta på en bild, då läsbarheten kompromissas mot ljusare färger. Likaså är det tillåtet att understryka rubriker med en linje som ej överskrider 0.5 punkter i tryck eller 1px på skärm. DEN NYA KOLLEkTIONEN Et, sim venim adionulputat nostio od dip eumsandrem dolor aliquamcon velent nulput dolor acipsum eu feugiat nullutpat. Ut auguerciduis nosto dolobore volore enim nonsequat, quis nos dunt praessequam, veliquipit irit lum zzrillaore conulla consequat. Dui tie te magnibh enim iliquisisit, quatue min euip exeriure dolor si ex et lum ing et prat lum delit, ver ing et, si.lestrud dit autpat niamcon henim ipis nulla alis euis aci eugiatum ing er se do odit, quipsus cipisl doloborperci ea ad er sed et num zzrit in ut acipissi eui tatio od tat loborem velit dionsequat, sim vulpute tie faccummy nonsequisl in et landio do consequisi.od dunt aute consectem iure modiam veriure min henim do consed eniamco nullummod tetuer atem velis autatie feugue magna commolore del utet, commod tat, consecte doloreegait lore consequ ationsequi bla alit la con- NYHETER Monika Ahlberg: Mat är konst Ommod dolore magnisit la corperatum vel faccum del ilisi te ea corem acilit, sum quisl iurercilisl doloreet nos num vel utate tat dipisseniat. Atisi. aliquipit luptat wisim venit vent am velit Gait nibh ent el ea faci exerat lore dolorpe nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud rostrud do od ea facip euisi.ro odipis nos exero commoloreros dit alissequisl ent am eriureet ullut la faccumm odiamcon eummod del ullummy nim zzriurem vercipit ver nos nim vel iliquis si. Ommodolessi. Ex ero eumsan henit adipsusci eu faci blandre rcipsustissi te commy Odit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit vullamet la feu faci te volorpero enit nos nul- nulput ulluptat vullan heniam dolenim ilit lute eui eu feuguer sequi tio ero odo odit lutat, secte velis aliquisit niat, quamconsecte lum ipissi.ut nonum ero core te magniam, te dolor in henis dolor sed tinideliquat, sit, qui eu facinibh esectet la aliscil erat et nonsed doloreignis dolore Secte: velis På väg igen Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit magniam. nt am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. D Secte: velis Aliquisit: niat Quamcon: secte Te: dolor in henis dolor Exempel: Stor titel och ingress Exempel: Titlar och brödtext

15 smanual 1.1 hantering FÄRG Grunden för vårt färgsystem är färgerna svart och vitt för att ge ett enkelt, tydligt och grafiskt starkt intryck. För att skapa ett lustfyllt och inspirerande system så använder vi oss av ett brett färgspektrum i våra kompletteringsfärger. Vit PANTONE CMYK RGB 255/255/255 HTML #FFFFFF Svart PANTONE CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML # Norstedts husfärger Gul Orange Röd Magenta PANTONE Yellow 116 C Yellow 115 U CMYK 0/14/100/0 RGB 255/221/0 PANTONE Orange 021 C Orange 021 U CMYK 0/53/100/0 RGB 255/102/0 PANTONE Red 032 C Red 032 U CMYK 0/90/86/0 RGB 225/45/0 PANTONE Rhodamine Red C/U CMYK 3/89/0/0 RGB 221/34/136 HTML #FFDD00 HTML #FF6600 HTML #CC3300 HTML #DD2288 Ljusblå Mellanblå Brun Grön PANTONE 298 C 298 U CMYK 69/7/0/0 RGB 102/204/255 HTML #66CCFF PANTONE 2945 C 2945 U CMYK 100/45/0/14 RGB 0/51/102 HTML # PANTONE 1545 C 1545 U CMYK 0/53/100/72 RGB 85/51/0 HTML # PANTONE 375 C 375 U CMYK 41/0/78/0 RGB 95/190/0 HTML #22AA00 Kompletteringsfärger

16 Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit ilit lute eui eu feuguer sequi tio ero odo oditcore te magniam. Secte: velis Aliquisit: niat Quamcon: secte NAMN EFTERNAMN, TJÄNSTETITEL T: M: NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN smanual 1.1 hantering FÄRGHANTERING Våra husfärger är vitt och svart. Det dominerade intrycket ska vara vitt, där den svarta färgen i logotyp/typografi eller andra element tillför karaktär. Vår grunddesign ska kännas enkel och stilren. Kompletteringsfärgerna ska uppfattas som en lekfull accent, som inte får ta överhanden över basfärgerna. Kontorsmaterial DET ALLRA SENASTE COERFECRES IUM TALIBUS ESTRUM PUL TUM IAE CERNUM, PARIDET PUB LICAUS OPUBLIAMQUA MLINC VITURIBUS ETE CONONEMOVE Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit ilit lute eui eu feuguer sequi tio ero odo oditcore te magniam. Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit ilit lute eui eu TILL ORD- BOKEN. SE På väg igen SOMMAR &HÖST 2009 S K Ö N L I T- TERATUr Webbsida Kampanj-/marknadsföringsmaterial

17 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter MÖNSTER Vårt mönster är randigt. Det skapas genom att kombinera två kompletteringsfärger i proportionerligt format. För att skapa det önskade intrycket innehåller grundformen som huvudregel 6 ränder som sedan kan skalas upp/ner proportionellt efter behov. En del format kan kräva en viss anpassning, t ex mindre format som ett visitkort. Då kan man använda 4 ränder istället. Huvudregel: 6 ränder 4 ränder på t ex visitkort

18 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter FÄRGKOMBINATIONER Våra 8 kompletteringsfärger tillåter en stor variation av färgkombinationer. Alla färgkombinationer har sin egen känsla och karaktär. Man väljer den kombination som lämpar sig bäst för ändamålet. Det betyder dock inte att alla färgkombinationer bör användas vid ett och samma tillfälle. Det är bra om man följer ett färgkoncept, med ett fåtal färgkombinationer, för t ex en säsong, ett evenemang eller ett erbjudande. Norstedts Kartor arbetar konsekvent med den röda färgen i kombination med övriga. Den röda färgen får dock användas av övriga Norstedts också. Våra ordböcker följer inte färgsystemet nedan, utan har sina egna färgkombinationer.

19 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter TYPOGRAFI/LOGOTYP Norstedts Titling kan kombineras med mönstret. Antingen kan text typograferas i mönstrets ränder, eller så kan text typograferas för att efterlikna ett randigt mönster. När typografi uppträder tillsammans med ränder ska texten vara negativ mot en färg. Textraden ska gärna ta stöd av en rand (placeras nära underkant). När typografi uppträder utan mönster mot en vit bakgrund kan texten imitera mönstret, genom att uppträda i två färger på varannan rad. en uppträder i första hand horisontellt i ett av formatets hörn, även då vi använder mönstret. en kan också placeras utfallande över en hel rand. Obs! I undantagsfall när formatet är stort t ex på mässor kan logotypen uppträda vertikalt över mönstret eller spänna över flera ränder. SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr Katalogomslag Påse Undantag roll up Undantag vepa/mässvägg

20 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter VARIANTER Vårt mönster kan användas på olika sätt mönster med två av våra kompletteringsfärger typografisk tolkning med två av våra kompletteringsfärger enfärgade ränder i 100% på en färgbild enfärgade ränder med transparens på bild OBS! Svarta eller vita ränder får aldrig användas i mönstret. SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr BOKRELEASE Trädgård HÖST 2009 NAUtik HÖST MAT&HÄLSA HÖST NYHETER NYHETER kunskaper om sjöfart

21 smanual 1.1 Imagebilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder BILDER Vi indelar våra bilder i 4 kategorier: image-, beskrivande-, porträtt- och produktbilder. Var och en av kategorierna har sin funktion, sitt syfte och sin stil. Imagebilderna bidrar exempelvis med en lekfull aspekt, medan porträttbilderna av våra författare har en mer dokumentär karaktär. Imagebilder Beskrivande bilder Produktbilder Porträtt/Författarbilder

22 smanual 1.1 Imagebilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder IMAGEBILDER Imagebildernas syfte/uppgift är att stärka Norstedts identitet och att skapa en hög igenkänning av vårt varumärke. Imagebilderna speglar varumärkeskonceptet En värld av upplevelser för vuxna där fantasi och lekfullhet är två viktiga komponenter. Tanken är att bilderna ska lämna öppet för läsaren att göra egna associationer och tolkningar. Användning Imagebilderna används i vårt marknadsföringsmaterial i situationer där Norstedts varumärkesidentitet kommuniceras, t ex i en annons eller på en framsida eller ett uppslag i en katalog. När vi vill visa bilder på våra titlar och deras innehåll behöver vi inte använda imagebilder. på titlarnas omslag eller bilder från deras inlaga kan då användas. Bildkoncept Imagebilderna består av konstruerade kompositioner som föreställer olika surrealistiska fantasivärldar. Dessa kompostioner refererar till olika teman och litterära sammanhang. na kan byggas upp i studio eller utomhus, med eller utan modeller, beroende på vad som passar bäst för sammanhanget. Se mer på nästa sida

23 smanual 1.1 Imagebilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder IMAGEBILDER na ska innehålla: Fantasifull rekvisita (referera till temat) Fantasifulla proportioner Norstedts färgskala Passande ljussättning Planperspektiv (fotograferat rakt framifrån) Rekvisitan väljs med omsorg om vad som passar bäst i sammanhanget. Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna och vara mycket fantasifulla, oväntad rekvisita i fel miljö bidrar till att skapa en surrialistisk och fantasifull känsla, t ex en lampskärm i ett träd eller som en hatt. För att förstärka den surrealistiska känslan i kompositionerna kan vi även använda oss av fantasifulla/orealistiska proportioner i rekvisitan t ex en jättestor stol eller boll i förhållande till en människa. Imagebilderna ska alltid gå i Norstedts färgskala, allt i från miljöer till rekvisita och kläder på modellerna. Ljussättningen i bilderna kan variera från bild till bild, beroende på vad som passar bäst i sammanhanget, t ex ett mörkare ljus om man vill skapa en mystiskt känsla och ett ljusare om man vill vara mer lekfull. Vi fotograferar med planperspektiv rakt framifrån.

24 smanual 1.1 Image bilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder BESKRIVANDE BILDER I de fall då vi inte har tillgång till imagebilder och/eller vill lyfta fram ett specifikt ämnesområde, t ex nautika eller trädgård, kan vi använda oss av beskrivande bilder i kombination med ränderna. Beskrivande bilder är bilder av dokumentär karaktär som inte är fotograferade enligt ett särpräglat bildmanér. När du väljer bild, tänk på att den ska fungera färg- och kompositionsmässigt med ränderna. Att arbeta med närbilder kan vara en fördel. De beskrivande bilderna kan vara bilder från en bok eller köpas loss från en bildbyrå. Säkerställ alltid att vi har eller förvärvar bildrättigheter. Trädgård HÖST 2009 NAUtik HÖST MAT&HÄLSA HÖST kunskaper om sjöfart

25 smanual 1.1 Image bilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder PORTRÄTT Våra porträttbilder visar oftast våra författare, men kan även t ex visa våra medarbetare. na ska ha bra kontrast, och gärna kännas naturliga, avslappnade och grafiska. För att skapa ett sammanhängande grafiskt ut-tryck så vill vi gärna att alla våra porträttbilder är svartvita. I de sammanhang de inte går att använda svartvita bilder är det tillåtet att använda färgbilder.

26 smanual 1.1 Image bilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder PRODUKTBILDER Produkterna ska ha en 3D-känsla. Använd avsedd mall för bildhantering. För att skapa ett enkelt intryck ska våra produkter vara frilagda och inte visas med skuggning. Bok med synlig nedre kant, utan skuggning

27 smanual 1.1 Kontorsmaterial Extern kommunikation UPC Enhet Mässa INSPIRATIONSEXEMPEL Vårt designsystem är baserat på en enkel och stilren design som kan accentueras med hjälp av vårt mönster. De visuella exemplen visar olika sätt att använda designsystemet från det väldigt rena uttrycket i kontorsmaterial till det mer lekfulla helhetsintrycket på t ex en mässa. Här visas praktiska exempel på hur vår identitet kan appliceras inom olika områden.

28 NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN T: VAT NO SE NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN T: VAT NO SE NAMN EFTERNAMN, TJÄNSTETITEL T: M: NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB P.O. BOX 2052, SE STOCKHOLM, SWEDEN smanual 1.1 Kontorsmaterial Extern kommunikation UPC Enhet Mässa EXEMPEL KONTORSMATERIAL To: Namn Efternamn From: Namn Efternamn Fax No: Date: Page: Hej Anna, Gue modolum quis niat, commy nim vullandre dunt pratem veriusci bla con et nit laortie mincing eum illam quam non eu feugiat prat prat, quam zzril euismolobore verostocounsenim zzrit utat, conse magnisi bla conumsandrem inim veniam, quat ute conulla feueur feugiatie mincil eui et am velit, conum nullan eugue dip etummol oborera tismod modediam vent wismod esenibh et volenisim dolesed dolorem in henim venim inisit, sustielielisit at, quismodolor il eum zzriure rciduis et lum zzrit, vel irit dipit illa alit, core ea feumirit nostis aut dit nos nos adit nis augiat duisim dolut euipisis num do consequame nostoconulla autpat. Ommy nim ex et velit eugait wis dunt lam, commodipit verostrude mincipis dionsen ismodiam, senibh exer si ting exercip et, con vulla faccum dunt nullumevulluptat. Oreet, si. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesdiuquate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam, vel dio erat. NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, BOX 2052 Med vänlig hälsning, STOCKHOLM TEL , FAX Anna Svensson Kungsbron Stockholm Sweden NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN TRYCKERIGATAN 4, BOX 2052 T: STOCKHOLM VAT NO SE TEL , FAX januari 2009 Hej Anna, Gue modolum quis niat, commy nim vullandre dunt pratem veriusci bla con et nit laortie mincing eum illam quam non eu feugiat prat prat, quam zzril euismolobore verostlennoconsenim zzrit utat, conse magnisi bla conumsandrem inim veniam, quat ute conullamo feuhur feugiatie mincil eui et am velit, conum nullan eugue dip etummol oborera tismod mdiam vent wismod esenibh et volenisim dolesed dolorem in henim venim inisit, sustie faci elisit at, quismodolor il eum zzriure rciduis et lum zzrit, vel irit dipit illa alit, core ea feum irit nostis aut dit nos nos adit nis augiat duisim dolut euipisis num do consequamet nosto conulla autpat. Ommy nim ex et velit eugait wis dunt lam, commodipit verostrud mincipis dionsen ismodiam, senibh exer si ting exercip et, con vulla faccum dunt nullum vulluptat. Oreet, si. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt eleseloquate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam, vel era dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui blalar feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunto elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamlan, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamoo, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamor, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiampr, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam. NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, BOX STOCKHOLM

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890#?!@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890#?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890#?!@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890#?! Namn en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, ikoner, färger, mönster och bilder. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider.

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider. Grafisk manual De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. Varför en grafisk manual Om vi är många som är med och kommunicerar Oskarshamns budskap är chanserna större att det vi vill säga

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad

Minimanual. Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Minimanual Grafiska riktlinjer för Högskolan Kristianstad Varumärkesmanual Det här är Högskolan Kristianstads varumärkesmanual. Den är vårt styrdokument för hur vi ska bygga vårt varumärke för att det

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

GRAFISK MANUAL 2014 1

GRAFISK MANUAL 2014 1 GRAFISK MANUAL 2014 1 INNEHÅLL Förord 3 Varumärket 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Färgsättning 6 1.3 Frizon 7 1.4 Logotyp historik 8 2.1 Vårt typsnitt 9 2.3 Typsnitt - trycksaker & webb 10 3.1 Våra färger 11

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012

TILLVÄXTVERKETS VISUELLA IDENTITET. Grafisk profilmanual. Version 2.1 Mars 2012 Grafisk profilmanual Version 2.1 ars 2012 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Grundelement... 4 Logotyp... 5 Varianter... 6 Negativ... 7 Frizon... 8 Storlek... 9 Placering... 10 Samverkan... 11 För den som har

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008 MANUAL FÖR vår grafiska profil SEPTEMBER 2008 Vikten av en stark grafisk profil Denna manual har syftet att hjälpa oss som medlemmar av Hankens personal i vårt dagliga arbete med att kommunicera vår verksamhet

Läs mer

nytt Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion

nytt Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion nytt Nr 1 Maj 2010 Grönt ljus för Dansk foderfusion Grundcertifiering Gris vi var med på premiären Klassning av nöt och sambandet med kundens krav är en komplex ekvation SLS:arnas bästa grilltips I N N

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster

Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Box 3196 103 63 Stockholm Tel 08-567 06 100 Fax 08-567 06 199 kansli@lsr.se www.sjukgymnastforbundet.se Grafisk manual för Sveriges sjukgymnaster Välkommen till

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Innehåll Introduktion om den grafiska profilen...3 Solna stads grafiska profil Solen skiner över Solna...5 Solna stads logotyp...6 Logotypens färger...7 Varianter

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Inledning. Inledning 3

Inledning. Inledning 3 Grafisk profil Inledning Inledning 3 Trollhättans vapen 4 Trollhättans stads logotyp 5-6 Designelement 7 Typsnitt 8-9 KONTORSMATERIAL Brevpapper,VISITKORT, KORRESPONDENSKORT 10-11 KUVERT, POWERPOINT 12-13

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v 1.0 2 Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se

Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se Big Mama Media Ånäsvägen 34 A 416 68 Göteborg 031-714 75 00 www.bigmamamedia.se Big Mama Media är en media- och kommunikationsbyrå Vårt mål är att skapa innehåll utifrån dina visioner och önskemål. Vi

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Acta-serien. Lokal grafisk manual

Acta-serien. Lokal grafisk manual Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

Kommunikationsplattform för Lunds kommun

Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationspolicy för Lunds kommun med värdegrund för arbete och relationer Varumärkesstrategi för Lunds kommun 2 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

P R O F I L M A N U A L

P R O F I L M A N U A L PROFILMANUAL Januari 2010 Innehåll 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14 15-16 17-18 19 20 21 22 23 24 25-26 27 28 Vikten av en enhetlig grafisk profil Kontaktuppgifter Ny logotyp Varför ser vapnet ut som det

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Grafisk profilmanual 1

Grafisk profilmanual 1 Grafisk profilmanual 1 Innehåll Inledning 3 Profilelement Logotypen 4 Typografi och typsnitt 5 Färger 6 Färgplatta 7 Korrespondensmaterial Brevpapper 8 Kuvert 9 Visitkort 10 Korrespondenskort 11 Power

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer