DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESIGN. Varumärkesmanual 1.0"

Transkript

1 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar och ibland några stycken. På följande sidor kan du ta del av riktlinjer för hantering av bestånds-delarna i designen. Manualen avslutas med några inspirationsexempel som kan vägleda hur designen appliceras på olika enheter. riktlinjerna gäller främst formgivning av vårt kommunikativa material. Formgivning av våra produkter behöver inte följa dessa riktlinjer med undantag av logotyphantering. / Norstedts Titling & Berling OsF ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ ,.!?& ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåöä ,.!?& Bildmanér

2 smanual 1.0 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek LOGOTYP Vår logotyp är vårt främsta kännetecken och finns med som avsändare i allt vårt kommunikativa material och på alla våra produkter och tjänster. Det är därför viktigt att logotypen hanteras varsamt och konsekvent. I det här avsnittet finns riktlinjer om hur logotypen ska användas i olika sammanhang. Obs! Skapa aldrig en egen logotyp, utan använd de digitala logotypfiler som finns färdiga.

3 smanual 1.0 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek GRUNDFORM Vi använder oss av två logotyper; en ordbild och en symbol. Ordbilden bygger på typsnittet Norstedts Titling. Ordbilden är förlagsgruppens och Norstedts förlags huvudavsändare och ska användas i all vår kommunikation och på alla våra produkter och tjänster. Symbolen, N, bygger på Karl-Erik Forsbergs originaldesign. Symbolen används enbart på bok- och digitala mediers ryggar, eller där utrymmet är extremt begränsat (t ex URL-ikon). Symbolen är ett komplement och ska aldrig ersätta ordmärket som huvudavsändare. Ordbild Symbol

4 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek FRIZON Frizonen är den definierade yta runt logotypen som säkerställer logotypens integritet. Inga andra element/logotyper får läggas inom detta område. I sammanhang då logotypen uppträder tillsammans med andra avsändare/ logotyper är det t ex viktigt att använda sig av dess frizon. Frizonen är också en bra tumregel för minimiutrymmet mot kant. Frizonen motsvarar ¼-del av logotypens N. Ordbildens frizon Symbolens frizon

5 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek FÄRG Vår logotyp finns i en positiv (svart) och negativ (vit) version. Man ska alltid välja den variant som har den högsta kontrasten mot bakgrunden den placeras på. Dessa logotypversioner används alltid på vårt kontorsmaterial. I vårt marknadsföringsmaterial kan logotypen, förutom positiv och negativ, uppträda i designsystemets övriga färger. I kampanjer med titelns identitet i fokus och på bokomslag kan logotypens färg anpassas efter designen för att ge ett harmoniskt intryck. en kan alltså i dessa sammanhang ha valfri färg, under förutsättning att det passar titelns identitet och är läsligt. Obs! Det är enbart färgen som får justeras - aldrig formen! BOKTITEL HÄR SOMMAR Trädgård HÖST 2009 &HÖST SKÖNLIT- TERATUr 2009 Anna Svensson Kungsbron Stockholm Sweden 20 januari 2009 Hej Anna, Gue modolum quis niat, commy nim vullandre dunt pratem veriusci bla con et nit laortie mincing eum illam quam non eu feugiat prat prat, quam zzril euismolobore verostlennoconsenim zzrit utat, conse magnisi bla conumsandrem inim veniam, quat ute conullamo feuhur feugiatie mincil eui et am velit, conum nullan eugue dip etummol oborera tismod mdiam vent wismod esenibh et volenisim dolesed dolorem in henim venim inisit, sustie faci elisit at, quismodolor il eum zzriure rciduis et lum zzrit, vel irit dipit illa alit, core ea feum irit nostis aut dit nos nos adit nis augiat duisim dolut euipisis num do consequamet nosto conulla autpat. Ommy nim ex et velit eugait wis dunt lam, commodipit verostrud mincipis dionsen ismodiam, senibh exer si ting exercip et, con vulla faccum dunt nullum vulluptat. Oreet, si. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt eleseloquate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam, vel era dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui blalar feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunto elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamlan, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamoo, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamor, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiampr, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam. Böcker: Positiv, negativ eller färgad logotyp för att passa titelns formgivning Marknadsföring: Positiv, negativ eller i någon av Norstedts färger Kontorsmaterial: Positiv logotyp

6 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek PLACERING På marknadsföringsmaterial och kontorsmaterial placerar vi logotypen (ordbilden) i ett av formatets hörn. På böcker där fokus är på bokens egen identitet är placeringen av logotypen (ordbilden) i grunden fri. Men för att ge ett så konsekvent uttryck som möjligt ska vi ändå sträva efter att placera logotypen enligt huvudregeln när det går. Huvudregeln är att placera logotypen i något av de nedre hörnen av boken. N -symbolen används alltid centrerad på bokens rygg 10 mm från den nedre kanten, oberoende av bokens storlek. Detta för att skapa en enhetlig linje på bokhyllan. Mer information om ordbilden och symbolen på böcker och digital media finns under avsnittet Storlekar. Huvudregel: 10 mm Markandsföringmatrial/ Kontorsmaterial Ordbild omslag (ej tvingande) Centrerad på bokryggar

7 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek STORLEKAR PÅ RYGGAR N -symbolen uppträder i tre olika storlekar, en Max 10 mm, en Medium 7 mm och en Mini 5 mm, beroende på ryggens bredd. 5 mm bred symbol upp till 15 mm bred rygg 7 mm bred symbol upp till 20 mm bred rygg Därefter en 10 mm bred symbol I undantagsfall då utrymmet på bokryggen underskrider 6 mm är det tillåtet att använda minsta möjliga storlek på N -symbolen i 4 mm. Symbolen får aldrig uppträda mindre än så. Bokrygg 6 mm Bokrygg 15 mm Bokrygg 20 mm 10 mm 10 mm 5 mm 7 mm 10 mm "N" -symbol bokryggar

8 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek STORLEKAR PÅ OMSLAG en (ordbilden) uppträder i tre olika storlekar: En Max 40 mm för böcker, en Medium 24 mm för mindre böcker och CD-omslag och en Mini 16 mm för CD-skivor och andra mindre enheter. I undantagsfall på större böcker då logotypen kräver en större storlek kan logotypen skalas upp. Kontakta alltid produktionen på Norstedts då det blir aktuellt. Max 40 mm Medium 30 mm Medium 24 mm Mini 16 mm Böcker: 30 mm Mindre böcker, CD-omslag: 25 mm CD-skiva: 16 mm

9 smanual 1.1 Grundform Frizon Placering Storlekar på ryggar Storlekar på omslag Ministorlek MINISTORLEK Vi har en ministorlek för logotypen (ordbilden) och N -symbolen, detta för att ordbilden och symbolen ska synas klart och tydligt och fungera bra i tryck. Ministorleken för logotypen är 16 mm bred och 4 mm bred för symbolen. De får aldrig uppträda mindre än så. Mini 16 mm bred Mini 4 mm bred

10 smanual 1.0 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor TYPOGRAFI Vår typografi är stilfull och klassisk, men på ett modernt och lekfullt sätt. Vi kommer främst att arbeta med två hustypsnitt i vår marknadskommunikation. Hustypsnitt är de typsnitt som vi använder generellt i vår kommunikation. Då vi designar våra böcker och övriga produkter med egen identitet behöver vi inte använda hustypnitten, utan är fria att välja. För att skapa vårt unika typografiska uttryck använder vi oss av två typsnitt: Nostedts Titling och Berling Antikva. Det moderna och lekfulla grafiska uttrycket som varumärkesplattformen lovar, åstadkommer vi genom att använda stora och färglada rubriker i typsnittet Norstedts Titling. För brödtexter, ingresser och underrubriker använder vi Berling Antikva, som ritats av formgivaren Karl-Erik Forsberg. Spännande kontraster uppnås i kataloger och digitala medier genom att kombinera stora rubriker och diskreta små brödtexter. Det ger ett distinkt uttryck som vi på Norstedts kan äga. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÅÄÖ ,.!?& Norstedts Titling för titlar ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåöä ,.!?& Berling Antikva med gemena siffror för underrubriker och brödtexter

11 smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor NORSTEDTS TITLING I RELATION TILL LOGOTYP Eftersom både logotypens typsnitt och rubriktypsnittet är Norstedts Titling är det viktigt att vi skiljer på hur vi hanterar vår logotyp och generella rubriker. Anledningen till det är att vi vill undvika att andra namn och begrepp än Norstedts uppfattas som logotyper. Sträva efter att följa dessa grundprinciper: Arbeta med en konsekvent hantering av logotypens placering och storlek i förhållande till rubrik i Norstedts Titling. Hantera inte namn på avdelningar och erbjudanden som logotyper genom att typografera Norstedts tillsammans med ett tilläggsnamn i avsändarposition. NORSTEDTS KARTOR 2009 KARTOR NORSTEDTS KARTOR

12 smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor ERSÄTTNINGSTYPSNITT Vårt hustypsnitt Berling Antikva ska användas i all vår kommunikation både intern och extern. I vissa fall kan detta vara svårt, t ex i digitala medier såsom PowerPoint, , på webben m.m. När Berling Antikva inte kan användas p g a tekniska förutsättningar så är det tillåtet att ersätta det med systemtypsnittet Georgia. Georgia får aldrig användas för extern marknadskommunikation. Skulle behov av en sans serif uppstå i webbsammanhang kan Arial användas istället för Georgia. Det är inte tillåtet att ersätta en stor titel/budskap som är skriven i versal Norstedts Titling. I de lägen sådana rubriker används måste texten ersättas med en bild (t ex webb). NORSTEDTS TITLING Berling Roman OsF Berling Italic OsF Ersätts av en bild av typsnittet Georgia Georgia Italic

13 Ebultus cavente strarbi sserebute con Etres ium num ium coerfecres ium talibus estrum pultum iae cernum, paridet publicaus opubliamquam publinc vituribus ete con haliumromninte rvivernum no. Quis apector bitamdis, Cat. Dum aricae ni in di tem senatum culii fue ilin se adhui fur, Cati cone none move, et; contemoribem inatum re coeri et inum ad mantiss entemus, aucio efactu compraed re, Catis entempl iendam. emer itanum octum ficest fui patiman temquam merrari nonovit, prae conductum di publiam. Gereo te ta renductes vatius lisqua ducii sentris licasdam, cae con tatus, ubliqui impoendelis pratquit. Catis entempl iendam. emer itanum octum ficest fui patiman temquam merrari nonovit, prae conductum di publiam. Gereo te ta renductes vatius lisqua ducii sentris licasdam, cae con tatus, ubliqui impoendelis pratquit. smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor FRAMSIDOR/ANNONSER För att ge ett starkt intryck används Norstedts Titling alltid i marknadskommunikation där Norstedts är avsändare, t ex på omslag och annonser. Titlarna ska vara stora och färglada. Här får vi vara lekfulla med både storleken på bokstäver och använda oss av okonventionella radbrytningar. Text ska placeras horisontellt och ska alltid vara vänsterställd. SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- SOMMAR &HÖST SKÖNLIT- TERATUr TERATUr 2009 DEN NYA HÖST KOLLEKTIONEN 2008 AHLBERG, DES- SER, BODSTRÖM HEDH, ENQUIST, HOLMBERG, INGEMARSSON, MANNERSTRÖM, MONTEFIORE, FINNS HOS OSS. BOKRELEASE Affischer, kataloger och broschyrer

14 smanual 1.1 Norstedts Titling i relation till logotyp Ersättningstypsnitt Framsidor/annonser Uppslagssidor UPPSLAGSSIDOR För att uppnå ett modernt, identitetsskapande uttryck med de antika typsnitten, så är vi smakfullt lekfulla även på uppslagssidor i marknadskommunikation. Spännande kontraster uppnås genom att kombinera kraftfull typografi med stora rena ytor, eller stora rubriker med en diskret, liten brödtext. Vi använder gärna färg i rubrikerna, men brödtexter kommer alltid att vara svarta eller utslagna (vita) mot en stark bakgrundsfärg eller en mörk yta på en bild, då läsbarheten kompromissas mot ljusare färger. Likaså är det tillåtet att understryka rubriker med en linje som ej överskrider 0.5 punkter i tryck eller 1px på skärm. DEN NYA KOLLEkTIONEN Et, sim venim adionulputat nostio od dip eumsandrem dolor aliquamcon velent nulput dolor acipsum eu feugiat nullutpat. Ut auguerciduis nosto dolobore volore enim nonsequat, quis nos dunt praessequam, veliquipit irit lum zzrillaore conulla consequat. Dui tie te magnibh enim iliquisisit, quatue min euip exeriure dolor si ex et lum ing et prat lum delit, ver ing et, si.lestrud dit autpat niamcon henim ipis nulla alis euis aci eugiatum ing er se do odit, quipsus cipisl doloborperci ea ad er sed et num zzrit in ut acipissi eui tatio od tat loborem velit dionsequat, sim vulpute tie faccummy nonsequisl in et landio do consequisi.od dunt aute consectem iure modiam veriure min henim do consed eniamco nullummod tetuer atem velis autatie feugue magna commolore del utet, commod tat, consecte doloreegait lore consequ ationsequi bla alit la con- NYHETER Monika Ahlberg: Mat är konst Ommod dolore magnisit la corperatum vel faccum del ilisi te ea corem acilit, sum quisl iurercilisl doloreet nos num vel utate tat dipisseniat. Atisi. aliquipit luptat wisim venit vent am velit Gait nibh ent el ea faci exerat lore dolorpe nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud rostrud do od ea facip euisi.ro odipis nos exero commoloreros dit alissequisl ent am eriureet ullut la faccumm odiamcon eummod del ullummy nim zzriurem vercipit ver nos nim vel iliquis si. Ommodolessi. Ex ero eumsan henit adipsusci eu faci blandre rcipsustissi te commy Odit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit vullamet la feu faci te volorpero enit nos nul- nulput ulluptat vullan heniam dolenim ilit lute eui eu feuguer sequi tio ero odo odit lutat, secte velis aliquisit niat, quamconsecte lum ipissi.ut nonum ero core te magniam, te dolor in henis dolor sed tinideliquat, sit, qui eu facinibh esectet la aliscil erat et nonsed doloreignis dolore Secte: velis På väg igen Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit magniam. nt am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. D Secte: velis Aliquisit: niat Quamcon: secte Te: dolor in henis dolor Exempel: Stor titel och ingress Exempel: Titlar och brödtext

15 smanual 1.1 hantering FÄRG Grunden för vårt färgsystem är färgerna svart och vitt för att ge ett enkelt, tydligt och grafiskt starkt intryck. För att skapa ett lustfyllt och inspirerande system så använder vi oss av ett brett färgspektrum i våra kompletteringsfärger. Vit PANTONE CMYK RGB 255/255/255 HTML #FFFFFF Svart PANTONE CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML # Norstedts husfärger Gul Orange Röd Magenta PANTONE Yellow 116 C Yellow 115 U CMYK 0/14/100/0 RGB 255/221/0 PANTONE Orange 021 C Orange 021 U CMYK 0/53/100/0 RGB 255/102/0 PANTONE Red 032 C Red 032 U CMYK 0/90/86/0 RGB 225/45/0 PANTONE Rhodamine Red C/U CMYK 3/89/0/0 RGB 221/34/136 HTML #FFDD00 HTML #FF6600 HTML #CC3300 HTML #DD2288 Ljusblå Mellanblå Brun Grön PANTONE 298 C 298 U CMYK 69/7/0/0 RGB 102/204/255 HTML #66CCFF PANTONE 2945 C 2945 U CMYK 100/45/0/14 RGB 0/51/102 HTML # PANTONE 1545 C 1545 U CMYK 0/53/100/72 RGB 85/51/0 HTML # PANTONE 375 C 375 U CMYK 41/0/78/0 RGB 95/190/0 HTML #22AA00 Kompletteringsfärger

16 Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit ilit lute eui eu feuguer sequi tio ero odo oditcore te magniam. Secte: velis Aliquisit: niat Quamcon: secte NAMN EFTERNAMN, TJÄNSTETITEL T: M: NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN smanual 1.1 hantering FÄRGHANTERING Våra husfärger är vitt och svart. Det dominerade intrycket ska vara vitt, där den svarta färgen i logotyp/typografi eller andra element tillför karaktär. Vår grunddesign ska kännas enkel och stilren. Kompletteringsfärgerna ska uppfattas som en lekfull accent, som inte får ta överhanden över basfärgerna. Kontorsmaterial DET ALLRA SENASTE COERFECRES IUM TALIBUS ESTRUM PUL TUM IAE CERNUM, PARIDET PUB LICAUS OPUBLIAMQUA MLINC VITURIBUS ETE CONONEMOVE Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit ilit lute eui eu feuguer sequi tio ero odo oditcore te magniam. Ommod dolore magnisit la corperatum vel iurercilisl doloreet nos num vel utate tat aliquipit luptat wisim venit vent am velit nullandionse tinperit nullut dolutat nostrud exero commoloreros dit alissequisl ent am nos nim vel iliquisodit, quisim num iriurerit nim iliquat aut adit wis nostrud etum iril utpat. Duismodiamet nos eugiam iriurer in hent ilit irit ilit lute eui eu TILL ORD- BOKEN. SE På väg igen SOMMAR &HÖST 2009 S K Ö N L I T- TERATUr Webbsida Kampanj-/marknadsföringsmaterial

17 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter MÖNSTER Vårt mönster är randigt. Det skapas genom att kombinera två kompletteringsfärger i proportionerligt format. För att skapa det önskade intrycket innehåller grundformen som huvudregel 6 ränder som sedan kan skalas upp/ner proportionellt efter behov. En del format kan kräva en viss anpassning, t ex mindre format som ett visitkort. Då kan man använda 4 ränder istället. Huvudregel: 6 ränder 4 ränder på t ex visitkort

18 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter FÄRGKOMBINATIONER Våra 8 kompletteringsfärger tillåter en stor variation av färgkombinationer. Alla färgkombinationer har sin egen känsla och karaktär. Man väljer den kombination som lämpar sig bäst för ändamålet. Det betyder dock inte att alla färgkombinationer bör användas vid ett och samma tillfälle. Det är bra om man följer ett färgkoncept, med ett fåtal färgkombinationer, för t ex en säsong, ett evenemang eller ett erbjudande. Norstedts Kartor arbetar konsekvent med den röda färgen i kombination med övriga. Den röda färgen får dock användas av övriga Norstedts också. Våra ordböcker följer inte färgsystemet nedan, utan har sina egna färgkombinationer.

19 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter TYPOGRAFI/LOGOTYP Norstedts Titling kan kombineras med mönstret. Antingen kan text typograferas i mönstrets ränder, eller så kan text typograferas för att efterlikna ett randigt mönster. När typografi uppträder tillsammans med ränder ska texten vara negativ mot en färg. Textraden ska gärna ta stöd av en rand (placeras nära underkant). När typografi uppträder utan mönster mot en vit bakgrund kan texten imitera mönstret, genom att uppträda i två färger på varannan rad. en uppträder i första hand horisontellt i ett av formatets hörn, även då vi använder mönstret. en kan också placeras utfallande över en hel rand. Obs! I undantagsfall när formatet är stort t ex på mässor kan logotypen uppträda vertikalt över mönstret eller spänna över flera ränder. SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr Katalogomslag Påse Undantag roll up Undantag vepa/mässvägg

20 smanual 1.1 kombinationer /logotyp Varianter VARIANTER Vårt mönster kan användas på olika sätt mönster med två av våra kompletteringsfärger typografisk tolkning med två av våra kompletteringsfärger enfärgade ränder i 100% på en färgbild enfärgade ränder med transparens på bild OBS! Svarta eller vita ränder får aldrig användas i mönstret. SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr SOMMAR &HÖST 2009 SKÖNLIT- TERATUr BOKRELEASE Trädgård HÖST 2009 NAUtik HÖST MAT&HÄLSA HÖST NYHETER NYHETER kunskaper om sjöfart

21 smanual 1.1 Imagebilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder BILDER Vi indelar våra bilder i 4 kategorier: image-, beskrivande-, porträtt- och produktbilder. Var och en av kategorierna har sin funktion, sitt syfte och sin stil. Imagebilderna bidrar exempelvis med en lekfull aspekt, medan porträttbilderna av våra författare har en mer dokumentär karaktär. Imagebilder Beskrivande bilder Produktbilder Porträtt/Författarbilder

22 smanual 1.1 Imagebilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder IMAGEBILDER Imagebildernas syfte/uppgift är att stärka Norstedts identitet och att skapa en hög igenkänning av vårt varumärke. Imagebilderna speglar varumärkeskonceptet En värld av upplevelser för vuxna där fantasi och lekfullhet är två viktiga komponenter. Tanken är att bilderna ska lämna öppet för läsaren att göra egna associationer och tolkningar. Användning Imagebilderna används i vårt marknadsföringsmaterial i situationer där Norstedts varumärkesidentitet kommuniceras, t ex i en annons eller på en framsida eller ett uppslag i en katalog. När vi vill visa bilder på våra titlar och deras innehåll behöver vi inte använda imagebilder. på titlarnas omslag eller bilder från deras inlaga kan då användas. Bildkoncept Imagebilderna består av konstruerade kompositioner som föreställer olika surrealistiska fantasivärldar. Dessa kompostioner refererar till olika teman och litterära sammanhang. na kan byggas upp i studio eller utomhus, med eller utan modeller, beroende på vad som passar bäst för sammanhanget. Se mer på nästa sida

23 smanual 1.1 Imagebilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder IMAGEBILDER na ska innehålla: Fantasifull rekvisita (referera till temat) Fantasifulla proportioner Norstedts färgskala Passande ljussättning Planperspektiv (fotograferat rakt framifrån) Rekvisitan väljs med omsorg om vad som passar bäst i sammanhanget. Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna och vara mycket fantasifulla, oväntad rekvisita i fel miljö bidrar till att skapa en surrialistisk och fantasifull känsla, t ex en lampskärm i ett träd eller som en hatt. För att förstärka den surrealistiska känslan i kompositionerna kan vi även använda oss av fantasifulla/orealistiska proportioner i rekvisitan t ex en jättestor stol eller boll i förhållande till en människa. Imagebilderna ska alltid gå i Norstedts färgskala, allt i från miljöer till rekvisita och kläder på modellerna. Ljussättningen i bilderna kan variera från bild till bild, beroende på vad som passar bäst i sammanhanget, t ex ett mörkare ljus om man vill skapa en mystiskt känsla och ett ljusare om man vill vara mer lekfull. Vi fotograferar med planperspektiv rakt framifrån.

24 smanual 1.1 Image bilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder BESKRIVANDE BILDER I de fall då vi inte har tillgång till imagebilder och/eller vill lyfta fram ett specifikt ämnesområde, t ex nautika eller trädgård, kan vi använda oss av beskrivande bilder i kombination med ränderna. Beskrivande bilder är bilder av dokumentär karaktär som inte är fotograferade enligt ett särpräglat bildmanér. När du väljer bild, tänk på att den ska fungera färg- och kompositionsmässigt med ränderna. Att arbeta med närbilder kan vara en fördel. De beskrivande bilderna kan vara bilder från en bok eller köpas loss från en bildbyrå. Säkerställ alltid att vi har eller förvärvar bildrättigheter. Trädgård HÖST 2009 NAUtik HÖST MAT&HÄLSA HÖST kunskaper om sjöfart

25 smanual 1.1 Image bilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder PORTRÄTT Våra porträttbilder visar oftast våra författare, men kan även t ex visa våra medarbetare. na ska ha bra kontrast, och gärna kännas naturliga, avslappnade och grafiska. För att skapa ett sammanhängande grafiskt ut-tryck så vill vi gärna att alla våra porträttbilder är svartvita. I de sammanhang de inte går att använda svartvita bilder är det tillåtet att använda färgbilder.

26 smanual 1.1 Image bilder Beskrivande bilder Porträtt Produktbilder PRODUKTBILDER Produkterna ska ha en 3D-känsla. Använd avsedd mall för bildhantering. För att skapa ett enkelt intryck ska våra produkter vara frilagda och inte visas med skuggning. Bok med synlig nedre kant, utan skuggning

27 smanual 1.1 Kontorsmaterial Extern kommunikation UPC Enhet Mässa INSPIRATIONSEXEMPEL Vårt designsystem är baserat på en enkel och stilren design som kan accentueras med hjälp av vårt mönster. De visuella exemplen visar olika sätt att använda designsystemet från det väldigt rena uttrycket i kontorsmaterial till det mer lekfulla helhetsintrycket på t ex en mässa. Här visas praktiska exempel på hur vår identitet kan appliceras inom olika områden.

28 NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN T: VAT NO SE NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN T: VAT NO SE NAMN EFTERNAMN, TJÄNSTETITEL T: M: NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB P.O. BOX 2052, SE STOCKHOLM, SWEDEN smanual 1.1 Kontorsmaterial Extern kommunikation UPC Enhet Mässa EXEMPEL KONTORSMATERIAL To: Namn Efternamn From: Namn Efternamn Fax No: Date: Page: Hej Anna, Gue modolum quis niat, commy nim vullandre dunt pratem veriusci bla con et nit laortie mincing eum illam quam non eu feugiat prat prat, quam zzril euismolobore verostocounsenim zzrit utat, conse magnisi bla conumsandrem inim veniam, quat ute conulla feueur feugiatie mincil eui et am velit, conum nullan eugue dip etummol oborera tismod modediam vent wismod esenibh et volenisim dolesed dolorem in henim venim inisit, sustielielisit at, quismodolor il eum zzriure rciduis et lum zzrit, vel irit dipit illa alit, core ea feumirit nostis aut dit nos nos adit nis augiat duisim dolut euipisis num do consequame nostoconulla autpat. Ommy nim ex et velit eugait wis dunt lam, commodipit verostrude mincipis dionsen ismodiam, senibh exer si ting exercip et, con vulla faccum dunt nullumevulluptat. Oreet, si. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesdiuquate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam, vel dio erat. NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, BOX 2052 Med vänlig hälsning, STOCKHOLM TEL , FAX Anna Svensson Kungsbron Stockholm Sweden NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, P.O. BOX 2052 SE STOCKHOLM, SWEDEN TRYCKERIGATAN 4, BOX 2052 T: STOCKHOLM VAT NO SE TEL , FAX januari 2009 Hej Anna, Gue modolum quis niat, commy nim vullandre dunt pratem veriusci bla con et nit laortie mincing eum illam quam non eu feugiat prat prat, quam zzril euismolobore verostlennoconsenim zzrit utat, conse magnisi bla conumsandrem inim veniam, quat ute conullamo feuhur feugiatie mincil eui et am velit, conum nullan eugue dip etummol oborera tismod mdiam vent wismod esenibh et volenisim dolesed dolorem in henim venim inisit, sustie faci elisit at, quismodolor il eum zzriure rciduis et lum zzrit, vel irit dipit illa alit, core ea feum irit nostis aut dit nos nos adit nis augiat duisim dolut euipisis num do consequamet nosto conulla autpat. Ommy nim ex et velit eugait wis dunt lam, commodipit verostrud mincipis dionsen ismodiam, senibh exer si ting exercip et, con vulla faccum dunt nullum vulluptat. Oreet, si. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt eleseloquate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam, vel era dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui blalar feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunto elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamlan, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamoo, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiamor, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il dunt elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiampr, vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui bla feugue dolutem zzriuscipit nosto eu feugue magnim duipis ea feuip et lor senim il duntp elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam vel dio. Em zzriusc iliquisci tem quat. Nim quat, quam, commodiam, suscipisisl ex eui elesequate dolor senibh estie tis am iustrud magna at luptat acilit iriliquis adip eugiam. NORSTEDTS FÖRLAGSGRUPP AB TRYCKERIGATAN 4, BOX STOCKHOLM

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Grafisk profil Riktlinjer

Grafisk profil Riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer 1 Introduktion Sekos grafiska profil ska upplevas trovärdig, modig och modern. På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vår grafiska profil. I den grafiska

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning 3 1.1 Kort om oss 3 2.0 Logotyp 4 2.1 Primära varumärken 5

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual

VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual VisitSwedens kommunikation om Sverige Grafisk manual Version: mars 2009 2 Innehåll Inledning Om den grafiska manualen 3 Företagsnamnet i löpande text 4 Logotyp Utformning och användning 5 Färger 6 Bakgrunder

Läs mer

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden

Collector Årsredovisning 2008. Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden Collector Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Tio år som uppstickare på finansmarknaden X 2008 i korthet X Detta är Collector X VD har ordet X 10-årsjubileum X Affärsidé, vision & kärnvärden X Marknad

Läs mer