Grafisk manual Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual Version 1.0"

Transkript

1 Grafisk manual

2 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp Logotypens sammansättning Storlekar & friyta Användning Strapline Operatörslogotyper App-ikon & favicon Betalsajter Inkorrekt användning 2.2 / Typografi Introduktion Typsnitt & användning 2.4 / Grafiska element Uppbyggnad Piktogram Illustration 2.5 / Layout Introduktion Stationery Webb App Fysisk miljö Annonsering Denna PDF innehåller hyperlänkar som gör att man lätt kan hoppa mellan olika sektioner och sidor. T.ex. kan du välja en sektion du vill gå till, klicka, och du hamnar direkt på rätt sida. Eller så kan du gå fram och tillbaka i dokumentet med hjälp av pilarna i högra hörnet. 2.3 / Färger Primär färgpalett Sekundär färgpalett Gradienter 3 / Hjälp 3.1 / Kontakt

3 3 1 / Introduktion

4 4 1.1 / Syfte Den här manualen har tagits fram som stöd i utvecklingen av WyWallets nya grafiska profil. Vår identitet är mer än bara en logotyp. Den är en sammansättning av element som tillsammans skapar ett distinkt och karaktäristiskt grafiskt språk som i sin tur skapar ett starkt varumärke. Allting vi producerar och levererar säger någonting om oss. Hur en bild är fotograferad, hur ett dokument ser ut samt hur vi representerar oss själva. WyWallet levererar framtidens mobila betalningar och all kommunikation vi producerar måste också återspegla detta.

5 5 2 / Grafisk manual

6 6 2.1 / Logotyp

7 Logotyp / Logotypens sammansättning WyWallets logotyp förekommer i endast en variant. Den har utformats med stor noggrannhet för att skapa en unik ordbild med unika karaktärer som speglar WyWallets värden. I framtiden ska W:et kunna användas i som en symbol som representerar WyWallet. I nuläget ska ordbilden dock användas i sin helhet för att bygga igenkänning av namn och logotyp. Det finns undantag för detta som vi tar upp senare i denna manual. Logotypen ska reproduceras i grönt, svart eller vitt. Den gröna färgen är en av vår främsta identitetsbärare. Logotypen får inte ges någon annan utformning än specificerat i denna manual. WyWallets logotyp ska alltid reproduceras från korrekta original och enligt riktlinjerna i denna manual.

8 Logotyp / Storlekar & friyta För att logotypen och symbolen ska komma till sin rätt och alltid sitta som en tydlig avsändare på olika ytor finns det regler för hantering. Logotypen ska alltid ha minsta angivna friyta och får inte placeras för nära hörn, kanter, bilder, textblock eller andra grafiska element. Det finns storleksbegränsningar för hur logotypen får reproduceras på skärm och i tryck. 10 mm 29 px Minsta rekommenderade storlek för logotypen är 10 mm bred för tryck och 29 px bred för skärm. Då endast riktigt litet uttrymme ges på skärm bör en specialritad version tas fram.

9 Logotyp / Användning Logotypen ska alltid vara vänsterställd. Bakgrunden den sitter på är ej definierad men logotypen måste synas klart och tydligt och friytan måste efterföljas.

10 Logotyp / Strapline Ibland måste logotypen synas med WyWallets strapline Betala mobilt. Det finns regler för hur den ska placeras och vilken relation och storlek den ska ha ianslutning till logotypen. Liksom för logotyp utan strapline gäller samma krav på friytor

11 Logotyp / Operatörslogotyper Utöver straplines ibland syns logotypen med en av operatörs-logotyperna, med eller utan strapline. Operatörslogotyperna ska reproduceras i antingen svart eller vitt, beroende på bakgrund. Samma system för friyta gäller

12 Logotyp / Operatörslogotyper Fortsättning från föregående sida Ibland syns logotypen med alla operatörslogotyperna samtidigt, med eller utan strapline. Samma system för friyta gäller

13 Logotyp / App-ikon & favicon Logotypen måste klara att synas på små ytor, både som en app-ikon och favicon. Vid dessa tillfällen gör vi ett undantag från reglerna gällande logotyp och bryter loss W:et från ordbilden som istället bildar en symbol. Dock ska WyWallet vara utskrivet i symbolens omedelbara närhet. 16 px

14 Logotyp / Betalsajter Logotypen ska användas på sajter där man kan betala med WyWallet. På dessa sidor kommer WyWallet konkurrera med andra varumärken och logotypen måste därför synas klart och tydligt så WyWallets kunder lätt kan hitta vårt betalalternativ och därmed känna sig trygga. Logotyp LOGO LOGO LOGO Symbol LOGO LOGO Betal-alternativ 1 Betal-alternativ 2 Även här kan man undantagsvis för att bryta loss W:et och använda det som symbol med WyWallet utskrivet i symbolens omedelbara närhet. LOGO Betal-alternativ 3 WyWallet

15 Logotyp / Inkorrekt användning Det är av yttersta vikt att vi behandlar vår logotyp med respekt och följer riktlinjerna i denna manual. Vi använder bara korrekta original när vi reproducerar logotypen och vi ändrar aldrig dess ordbild, karaktärer eller form. Logotypen får INTE roteras eller göras skev. Logotypen får INTE placeras på en bakgrundsfärg som gör att inte reproduceras tydligt. Logotypens rekommenderade fria yta får INTE överskridas. Om logotypen placeras över en bild MÅSTE det vara över ett monokromt parti som inte stör logotypen. Logotypen får INTE reproduceras i icke angivna färger. Logotypen MÅSTE alltid vara fylld och INTE ha en yttre linje.

16 / Typografi Helvetica Neue Bold 200 pt

17 Typografi / Introduktion Val av typsnitt och hur det hanteras är centralt i det kommunikativa arbetet. Det är också en viktig del av varumärkets personlighet och skapar på sikt igenkänning. WyWallets typografi består av typsnittet Helvetica Neue. Ett rent, modernt och tydligt typsnitt med alla förutsättningar för att leverera intressant och strukturerad information både på skärm och i tryck. Helvetica Neue är ett systemtypsnitt vilket säkerställer utseendet av typografin i webb- och app-miljö för samtliga mottagare. Vid tillfällen då Helvetica Neue inte är tillgängligt ersätts det med systemtypsnittet Arial.

18 Typografi / Typsnitt & användning Vi använder två vikter av Helvetica, Bold och Roman. Detta ger typografin struktur och flexibilitet för att användas vid såväl brödtext som rubriker. Helvetica Neue Bold AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz ÅåÄäÖö !?%&() Helvetica Neue Roman AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz ÅåÄäÖö !?%&()

19 / Färger & gradienter

20 Färger & gradienter / Primär färgpalett Färg är en av de mest igenkännbara delarna av ett varumärke. I bästa fall kan det bli det element som omvärlden främst kopplar till företaget. WyWallets primära färgpalett består av ett begränsat antal färger som fungerar som identitetsbärare. Den primära färgpaletten består av vår tongivande gröna färg och orange tillsammans med svart och vitt. Vår orange färg används som komplement- och markeringsfärg. Rätt användning av dessa färger skapar igenkänning men underlättar även färghantering i vår kommunikation. Våra färger är optimerade för en digital miljö, där WyWallet främst opererar. WyWallet Grön PMS 902 C CMYK 42/0/57/0 RGB 0/225/129 HEX 00E181 WyWallet Orange PMS 1505 C CMYK 0/59/96/0 RGB 255/101/0 HEX FF6500 Svart PMS Black C CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HEX Vit CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HEX FFFFFF

21 Färger & gradienter / Sekundär färgpalett Vår sekundära färgpalett består av ett antal grå toner vars främsta användningsområde är som bakgrundsfärger till tabeller, piktogram etc. I denna palett finns även en turkos och en gul färg som används i WyWallets gradienter. I detta skede av varumärkets utveckling används dessa färgar enbart i gradienterna. WyWallet Turkos PMS 7466 C CMYK 70/0/23/0 RGB 0/174/168 HEX 00AEA8 WyWallet Gul PMS 7548 C CMYK 0/24/94/0 RGB 255/175/0 HEX FFAF00 PMS 426 C CMYK 94/77/53/94 RGB 50/50/50 HEX PMS 425 C CMYK 48/29/26/76 RGB 80/80/80 HEX PMS 424 C CMYK 30/20/19/58 RGB 112/111/111 HEX 706F6F PMS 423 C CMYK 22/14/18/45 RGB 155/155/155 HEX 9B9B9B PMS Cool Gray 4 C CMYK 12/8/9/23 RGB 233/233/233 HEX E9E9E9 PMS Cool Gray 2 C CMYK 5/3/5/11 RGB 240/240/240 HEX F0F0F0

22 Färger & gradienter / Gradienter WyWallet har ett antal gradienter i sin färgpalett. De används främst för att skapa en känsla av djup i digitala miljöer. Gradienterna speglar även transaktionens resa, från en plats till en annan. WyWallet Grön PMS 902 C CMYK 42/0/57/0 RGB 0/225/129 HEX 00E181 WyWallet Gul PMS 7548 C CMYK 0/24/94/0 RGB 255/175/0 HEX FFAF00 WyWallet Turkos PMS 7466 C CMYK 70/0/23/0 RGB 0/174/168 HEX 00AEA8 WyWallet Gul PMS 7548 C CMYK 0/24/94/0 RGB 255/175/0 HEX FFAF00 PMS 425 C CMYK 48/29/26/76 RGB 80/80/80 HEX PMS 424 C CMYK 30/20/19/58 RGB 112/111/111 HEX 706F6F Svart PMS Black C CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HEX PMS 426 C CMYK 94/77/53/94 RGB 50/50/50 HEX

23 / Grafiska element

24 Grafiska element / Uppbyggnad Våra grafiska element är skapade utifrån logotypen. De imiterar vår logotyps karaktäristiska former vilket skapar ett unikt och enhetligt grafiskt språk. Det finns även ett gridsystem för piktogram vilket möjliggör, skapandet av nya utan att vi förlorar enhetlighet. Piktogrammens utformning är inspirerade av logotypens karaktäristiska former. För att öka enhetligheten och underlätta skapandet av nya piktogram har en grid för piktogrammen tagits fram.

25 Grafiska element / Piktogram Våra piktogram är visuella representationer och förkortningar som kan symbolisera alltifrån erbjudanden och tjänster till navigering. Piktogram kan användas där ord behöver förstärkas, uppfattas snabbare eller där ord inte får plats eller behövs. Erbjudanden / Tjänster Mejl Person Meddelande Chat Mobil Navigation Sök Zooma

26 Grafiska element / Illustration I viss kommunikation finns det behov av ytterligare visuella ingredienser. Då kan illustrationer vara ytterligare verktyg i identitetens verktygslåda. Illustration som skapar lekfullhet och flexibilitet i varumärkets kommunikation. I detta skede av identitens utveckling finns två illustrationer, se till höger på denna sida.

27 / Layout

28 Layout / Introduktion Vår identitet ska fungera i en mängd olika miljöer och applikationer. Det är därför avgörande att vi har riktlinjer för hur detta ska gå till. På följande sidor finns exempel och riktlinjer för några av dessa applikationer. Allt eftersom varumärket appliceras, uppstår behov av valideringar, detta dokument kommer behöva anpassas efter nya applikationer.

29 Layout / Stationery WyWallets kontorsmaterial har fått en gemensam utformning. Genom konsekvent placering av logotyp och typografi skapar vi ett sammanhållet och konsekvent varumärke.

30 Layout / Webb Denna sida beskriver hu identiteten applicerats för den egna WyWallethemsidan. Hemsidan utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Detta redovisas löpande i den grafiska manualen.

31 Layout / App Denna sida beskriver hur identiteten applicerats för den egna WyWalletappen. Appen utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Detta redovisas löpande i den grafiska manualen.

32 Layout / Fysisk miljö Det är av yttersta vikt att vi klart och tydligt upplyser konsument när och var man kan betala med WyWallet i butik. Följande är exempel på hur det skulle kunna se ut.

33 Layout / Fysisk miljö Det är av yttersta vikt att vi klart och tydligt upplyser konsument när och var man kan betala med WyWallet i butik. Följande är exempel på hur det skulle kunna se ut.

34 Layout / Annonsering Det är av yttersta vikt att samarbetspartners tar del av denna grafiska manual innan de producerar eget marknadsföringsmaterial. Följande är exempel på hur samannonsering kan se ut.

35 35 3 / Hjälp

36 / Kontakt För mer info om denna manual kontakta: Adam Hasslert / Head of Marketing

37 37 Tack!

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r grafisk manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r JUNI 2014 Inledning precis som i den grafiska profilen innehåller vår grafiska manual delar i fallande rangordning. I detta dokument

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning 3 1.1 Kort om oss 3 2.0 Logotyp 4 2.1 Primära varumärken 5

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Riktlinjer för profilprodukter

Riktlinjer för profilprodukter januari 2012 Riktlinjer för profilprodukter Visions identitet ska kommunicera: Ett modernt och handlingskraftigt fackförbund som levererar medlemsnytta. Ett fackförbund som är närvarande och syns på arbetsplatserna.

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Version 1.0

Grafiska riktlinjer. Version 1.0 Grafiska riktlinjer Version 1.0 Grafiska riktlinjer Innehåll 1:0 Inledning vad och varför? 2:0 Vårt kundlöfte i praktiken 2:1 Skriv så här 3:0 ESSVE och ESSVE 4:0 Vår logotype 4:1 Placering 4:2 Frizon

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer