Ackrediterings- och certifieringsmanual för DF Certifiering AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ackrediterings- och certifieringsmanual för DF Certifiering AB"

Transkript

1 Sida 1 (43) Ackrediterings- och certifieringsmanual för DF Certifiering AB DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

2 Sida 2 (43) Innehållsförteckning 1 Introduktion Ackrediteringsalternativ Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) Ackrediterad lärare (AT) Ackrediterat kursmaterial Godkänd testövervakare (supervisor) Godkänt testcenter (Affiliate) IT Service Management (baserad på ITIL ) ITIL Foundation och Foundation Bridge (v2/v3) Intermediate-kurser Managing Across the Lifecycle (MALC) Service Manager-kurser (Service Manager, Managers Bridge) Ackrediteringsprocessen Mål Ansökan för att bli ATO och/eller ACP Själva ansökan Första kontroll Granskning Beslut om ackreditering Uppskjutet beslut om ackreditering Kostnad för granskningsarbete Avslutning av ackrediteringsprocessen Ansökan för att bli ackrediterad lärare Själva ansökan Första kontroll Granskning Beslut om ackreditering Kostnad för granskningsarbete Avtal för testövervakare Behålla en ackreditering Förändringar Förändringar som måste godkännas innan genomförande Förändringar som behöver rapporteras direkt Förändringar som inte behöver rapporteras Revisioner på plats Avvikelser Underhåll av marknaden Giltighet och upphörande Omrevision Upphörande Sekretessavtal (NDA) och arkivering Hantering av klagomål DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

3 Sida 3 (43) 6 Ackrediteringskrav Generella krav Krav på en utbildningsorganisation och krav på kursmaterial Krav på lärare Krav på kursadministratör Ackreditering av testövervakare Lista över tillgängliga tester Rutin för organisering av testtillfällen Beställning Leverans av tester Papperstester Online tester Avbokning Efter avslutat papperstest Deltagare med speciella behov Resultat Omcertifiering Omprövning/Överklagan Återkallande av certifiering Bilagor Ansökningsformulär för godkänt testcenter (Affiliate) Ansökningsformulär för ackrediterad lärare (AT) Ansökningsformulär och sekretessavtal för testövervakare Testövervakningsguide Testövervakarrapport Enlights testguide Manual och utbildning i testsystemet DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

4 Sida 4 (43) 1 Introduktion Detta dokument riktar sig till organisationer och personer som är intresserade av att bli ackrediterad utbildningsorganisation, ackrediterad kursmaterialleverantör, ackrediterad lärare och/eller testövervakare. Varje utbildningsorganisation knuten till DF Certifiering AB (i manualen förkortat DFC) ska vara en ackrediterad utbildningsorganisation, ATO(Accredited Training Organisation) /ACP(Accredited Course Provider). En ackrediterad lärare och en testövervakare är individer, som antingen tillhör en ackrediterad utbildningsorganisation eller arbetar på frilansbasis. I dokumentet beskrivs de olika ackrediteringsalternativen och hur de hänger ihop. Vidare så beskrivs också nyttan med att vara ackrediterad hos DFC. Senare i dokumentet beskrivs ackrediteringsprocessen och de krav som ställs på de olika ackrediteringsalternativen. Sist i dokumentet beskrivs hur certifiering och övervakning av certifiering administreras och genomförs. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

5 Sida 5 (43) 2 Ackrediteringsalternativ Det finns olika ackrediteringsalternativ som organisationer eller individer kan bli ackrediterade för. Flera av dem hänger ihop och bör hanteras tillsammans när en organisation ansöker om ackreditering. De olika ackrediteringsalternativen är: Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO = Accredited Training Organization) Ackrediterad lärare (AT = Accredited Trainer) Ackrediterat kursmaterial Godkänd testövervakare Godkänt testcenter (affiliate) 2.1 Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) Organisationer som erbjuder utbildningar inom ITIL måste vara ackrediterade av ett examination institute som DFC är. En ackreditering gäller i tre år och behöver därefter förnyas. En ackrediterad utbildningsorganisation erhåller flera tydliga fördelar: Möjlighet att genomföra de kurser som organisationen har ackrediterat och därmed också göra det möjligt för kursdeltagarna att certifiera sig efter genomgången kurs Ta del av kurskrav, övningstester som behövs för att utveckla och underhålla relevanta utbildningar inom ITIL-schemat Exponering på DFC:s hemsida Dokument och certifikat som visar att organisationen är ackrediterad för de olika kurserna och som går att använda i marknadsföring och intern eller extern kommunikation Rättighet att använda ITILs varumärken. För att bli en ackrediterad ATO skall företaget ha: En organisationsstruktur, ledningsstruktur, rättslig ställning och ekonomisk bärkraft. Inneha en Quality Management System (QMS), inklusive ledningsgenomgång, interna audits, samt rutiner för överklagan och felanmälan Ett kurskvalitetssystem för att säkerställa leveranser av lärare och utbildning, dvs för att säkerställa att ATO:n har ackrediterade lärare och utbildningsmaterial Ett registreringssystem för alla utbildningar Ett informationspaket till kunderna innan kursen startar med nödvändig information. Organisationsstruktur för att säkerställa rutiner gentemot DFC Ett dokumenterat kontrollsystem Namngivna och föreslagna ITIL lärare som möter upp mot de av EI:n ställda krav för att ackreditera lärare En fullvärdig uppsättning av utbildningsmaterial som täcker alla Syllabuspunkter för vilken ATO:n söker ackreditering för Ha rättighet att använda ITIL:s varumärken. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

6 Sida 6 (43) 2.2 Ackrediterad lärare (AT) Individer som genomför utbildningar hos en ackrediterad utbildningsorganisation skall vara ackrediterade lärare. Ackrediterade lärare erhåller följande fördelar: En ackrediterad lärare får genomföra utbildningar som leder till certifiering inom ramen för en ackrediterad utbildningsorganisations ackrediterade kurser En ackrediterad lärare får tillgång till kurskrav (Syllabus) och sample papers Dokument och certifikat som visar att läraren är ackrediterad att genomföra specifika kurser Rätten att använda sin ackreditering utanför ATO:n Kraven för att bli en ackrediterad lärare finns under punkt Ackrediterat kursmaterial Organisationer som utvecklar kursmaterial har möjlighet att få sitt material ackrediterat av DFC. Det finns tre nivåer av ackreditering (se DFCs prislista): Full granskning Gäller i första hand material som inte tidigare är ackrediterat. DFCs Expertpanel granskar hela materialet. Kort granskning Gäller i första hand material som redan blivit ackrediterade av annan EI. Materialet gås då bara igenom om ATO:n önskar det. Registrering DFC registrerar ett material som redan är ackrediterat av annan EI. 2.4 Godkänd testövervakare (supervisor) Individer som övervakar certifieringstillfällen skall vara godkända av DFC. För att bli en godkänd testövervakare skall individen ha skrivit på ett sekretessavtal som tillhandahålls av DFC. Se bilaga Godkänt testcenter (Affiliate) Ett testcenter (affiliate) är en utbildningsorganisation som ingår ett kommersiellt avtal med en ATO för att möjliggöra för ATO:n att arbeta bredare, i andra regioner och andra länder än sitt eget, genom ett så kallat tredje parts avtal. Testcenter måste på samma sätt som en ATO arbeta inom ITIL Scheme och dessutom uppfylla följande punkter: Testcenter måste arbeta i enlighet med den QMS (kvalitetssystem) som ATO:n arbetar efter och som blivit godkänt av DFC. Om de använder sitt eget kvalitetssystem måste DFC godkänna även detta. Testcenter måste använda samma ackrediterade material som ATO:n använder. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

7 Sida 7 (43) Alla lärare som arbetar på uppdrag av testcentret måste bli godkända av DFC, till samma nivå som för ATO:n. Testcenter måste marknadsföra kurser/utbildningar i ATO:ns namn. Testcenter kan komma att bli granskade oanmält av DFC och även genomgå en audit på samma sätt som ATO:n. Testcentret kan bara använda ITIL IP för det material som de är ackrediterade att använda och i all annonsering måste det tydligt framgå att testcentret är en del av ATO:n som är ackrediterat och licensierat att använda IP. 3 IT Service Management (baserad på ITIL ) 3.1 ITIL Foundation och Foundation Bridge (v2/v3) ITIL Foundation är grundkurs inom IT Service Management. Det finns två olika versioner av ITIL (version 2 och 3), där den andra versionen kommer att tas bort från marknaden inom en snar framtid. Foundation är första steget inom ITIL och behöver inga förkunskaper oavsett version. Om deltagaren har gjort version två och ska gå över till den tredje versionen finns kursen Foundation Bridge som en övergång. 3.2 Intermediate-kurser Fortsättningskurserna för ITIL version 3 består av två spår: - Capability (SOA, RCV, OSA, PPO) - Lifecycle (SS, SD, ST, SO, CSI) Dessa fortsättningskurser kräver specifika förkunskapskrav i form av en godkänd Foundation v3 kurs. Ackreditering är ett krav för att kunna erbjuda dessa kurser. 3.3 Managing Across the Lifecycle (MALC) Denna övergripande fortsättningskurs inom ITIL version 3 kräver specifika förkunskapskrav. Ackreditering är ett krav för att kunna erbjuda denna kurs. MALC är en obligatorisk kurs för att kunna bli ITIL Expert (22 poäng). 3.4 Service Manager-kurser (Service Manager, Managers Bridge) Dessa fortsättningskurser på version 2 kräver specifika förkunskapskrav i form av Foundation v2. Ackreditering är ett krav för att kunna erbjuda dessa kurser. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

8 Sida 8 (43) 4 Ackrediteringsprocessen 4.1 Mål Målet med ackrediteringsprocessen är att säkerställa att kursdeltagare får en kvalitetssäkrad utbildning som tydligt värde på marknaden, både i Sverige och internationellt. 4.2 Ansökan för att bli ATO och/eller ACP Själva ansökan Första steget är att skicka in ansökan om att bli ATO och/eller ACP tillsammans med de dokument som krävs enligt ansökningskraven punkt 6 i denna manual. När ansökan har skickats in till DFC skickas en bekräftelse Första kontroll När DFC har fått ansökan utförs en första kontroll för att säkerställa att ansökan är komplett och detta tar upp till två veckor. Om materialet är komplett skickas det till en granskare. Det kan ta upp till två månader att genomföra granskningen. Om det är första kursen eller kursmaterialet som ackrediteras skickas ett avtal till utbildningsorganisationen. Detta avtal ska skrivas under och returneras till DFC. Om det handlar om att lägga till en eller flera kurser till en redan ackrediterad utbildningsorganisation skickas inget nytt avtal. Om materialet inte är komplett informeras utbildningsorganisationen om detta. Utbildningsorganisationen har två månader på sig att komplettera ansökan med det som saknas. Om materialet inte är komplett inom två månader måste ansökningsförfarandet tas om från början Granskning För varje ansökan genomförs en granskning. Granskningen utförs av en oberoende expert, som har rätt kompetens och erfarenhet för den specifika ansökan Beslut om ackreditering Om materialet lever upp till alla krav så tilldelas organisationen sin ackreditering. Organisationen blir då ackrediterad enligt DFC:s villkor och eventuella krav från det officiella certifieringsorganet. Om avvikelser har identifierats blir ansökan uppskjuten. Organisationen får en lista över alla avvikelser som har identifierats och har sedan två månader på sig att åtgärda avvikelserna. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

9 Sida 9 (43) Uppskjutet beslut om ackreditering Om ansökan blivit uppskjuten på grund av avvikelser kommer DFC att fatta ett slutgiltigt beslut efter att det korrigerade materialet skickats till DFC och blivit granskat. Detta tar maximalt två månader. Om avvikelser har identifierats under den andra granskningen kommer ansökan att avvisas med en förklaring av avvikelserna. Om organisationen vill fortsätta måste ansökningsförfarandet göras om från början Kostnad för granskningsarbete Om ansökan avvisats kommer DFC att skicka en faktura för granskningsarbetet. Om ansökan avbröts efter den första kontrollen faktureras endast 50 % av priset för den aktuella komponenten. Om ansökan avbröts efter det andra granskningsarbetet faktureras 100 % av priset Avslutning av ackrediteringsprocessen Om DFC fattar beslut om ackreditering skickar DFC ett underskrivet avtal till organisationen. Organisationen behåller ett exemplar av avtalet och returnerar ett underskrivet exemplar till DFC. Först när DFC har fått tillbaka det underskrivna avtalet börjar ackrediteringen att gälla och därmed i tre år. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

10 Sida 10 (43) [Grafisk bild över hur ackrediteringsprocessen ser ut för en ATO och eller ACP.] Utbildningsmaterialet (utformning) Lärarens CV Administrativa rutiner (marknad/ försäljning) Årsredovisning På CD/elektronisk form Databas med experter APMG syllabus Underlag för ackreditering Samla in material Material för ackreditering av utbildn. Ftg. Verifiera Information formalia Ftg. formellt godkänt för ackreditering Verifiera Information av expert Ftg. godkänt för syllabus x och version y Checklista Behov komplettera informationen Bekräfta godk. samt publicera Ftg namn på webbsida (& i databas) DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

11 Sida 11 (43) 4.3 Ansökan för att bli ackrediterad lärare Själva ansökan Första steget är att skicka in ansökan om att bli ackrediterad lärare, se bilaga 7.3, tillsammans med de dokument som krävs enligt ansökningskraven på (se punkt 6.3) enligt den senaste versionen av Trainer Criteria for Delivery of ITIL Accredited Training Courses Första kontroll När DFC har fått ansökan utförs en första kontroll för att säkerställa att ansökan är komplett. Denna kontroll tar upp till två veckor att utföra. Om materialet är komplett skickas det till en granskare. Det kan ta upp till en månad att genomföra granskningen. Om ansökan inte är komplett informeras läraren om detta. Utbildningsorganisationen har två månader på sig att komplettera ansökan med det som saknas. Om materialet inte är komplett inom två månader måste ansökningsförfarandet tas om från början Granskning För varje ansökan genomförs en granskning. Granskningen utförs av en oberoende expert, som har rätt kompetens och erfarenhet för den specifika ansökan Beslut om ackreditering Utifrån expertens rapport fattar DFC beslut om ansökan. Om materialet lever upp till alla krav så tilldelas organisationen (läraren) sin ackreditering för aktuell kurs. Denna ackreditering tillhör läraren och är giltig i tre år. Om avvikelser har identifierats blir ansökan uppskjuten. Organisationen får en lista över alla avvikelser som har identifierats. Organisationen har sedan två månader på sig att åtgärda avvikelserna. När DFC har fått ett korrigerat material kommer ett slutgiltigt beslut att fattas Kostnad för granskningsarbete Om ansökan avvisats kommer DFC att skicka en faktura för granskningsarbetet. Om ansökan avbröts efter den första kontrollen faktureras endast 50 % av priset för den aktuella komponenten. Om ansökan avbröts efter granskningsarbetet faktureras 100 % av priset. 4.4 Avtal för testövervakare Alla ATOer som har utsett testövervakare till ITIL-certifieringar skall säkerställa att dessa har fyllt i sekretessavtal, se bilaga 7.4. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

12 Sida 12 (43) 5 Behålla en ackreditering I det här avsnittet beskrivs aktiviteterna som måste utföras för att behålla en ackreditering. Avsnittet går närmare in på förändringar, revisioner på plats och hanteringen av avvikelser som upptäcks under ackrediteringsperioden. 5.1 Förändringar Förändringar som måste godkännas innan genomförande Följande förändringar måste alltid skickas till DFC för godkännande. Utbildningsorganisationen måste skicka in de ändrade dokumenten tillsammans med en kort förklaring av förändringarna: Förändring Stödjande dokument Framförhållning Ändrat ägarskap Kontakta DFC för information En månad Ändrat kursinnehåll Kursmaterial Två månader Ändrad kurslängd Detaljerat kursprogram Två veckor Tredjepartsavtal Kontakta DFC för information En månad Förändringar som behöver rapporteras direkt Följande förändringar bör rapporteras till DFC inom 30 dagar, tillsammans med en kort förklaring, men inget godkännande behövs. Byte av kontaktperson Ändring av adressuppgifter Förändringar som inte behöver rapporteras Förändringar av stavning eller grammatik i material Förändringar av layout i material 5.2 Revisioner på plats Alla organisationer som är ackrediterade av DFC kommer att revideras på plats minst en gång varje avtalsperiod. Revisionen äger rum hos det ackrediterade bolaget och tar minst en halv dag. DFC informerar om revisionsbesöket minst en månad i förväg. Utöver dessa regelbundna revisioner kan spontana revisioner äga rum. De spontana revisionerna kan äga rum på både huvudkontor eller lokalkontor hos den ackrediterade organisationen. Utbildningsorganisationen förväntas samarbeta fullt ut under ett revisionsbesök. Kostnaden för en revision ingår i ackrediteringskostnaden Avvikelser Om avvikelser identifieras under ackrediteringsperioden kan DFC utvärdera statusen för ackrediteringen. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

13 Sida 13 (43) Om en stor avvikelse identifierats återkallas ackrediteringen med omedelbar verkan. Om små avvikelser identifierats har utbildningsorganisationen två månader på sig att åtgärda avvikelserna. Åtgärderna måste dokumenteras och skickas till DFC för godkännande. Beroende på typen av avvikelse kan även ett revisionsbesök genomföras. Om besöket utfaller positivt behåller organisationen sin ackreditering. Om resultatet av revisionsbesöket är otillfredsställande återkallas ackrediteringen omedelbart Underhåll av marknaden DFC håller marknaden under ständig kontroll för att säkerställa och värna om skyldigheter och rättigheter som följer med de olika certifieringsprogrammen. Om DFC upptäcker aktiviteter som inte är sanktionerade utfärdas en varning till den organisation eller person som utfört aktiviteten. 5.3 Giltighet och upphörande Avtalens giltighet bestäms av villkoren för de olika avtalen Omrevision DFC kommer att meddela fyra månader innan en ackreditering tar slut, om inte annat avtalats. Ett nytt ackrediteringsförfarande bör påbörjas minst två månader innan ackrediteringen tar slut. Under en omrevision behåller organisationen sin ackreditering tills processen har avslutats Upphörande Ackrediteringen upphör om: Om det ackrediterade bolaget skriftligen anhåller om det Om det ackrediterade bolaget inte lever upp till kraven Om ackrediteringen bygger på en tredjepart och denna tredje part inte lever upp till kraven Om DFC slutar erbjuda en specifik certifiering 5.4 Sekretessavtal (NDA) och arkivering Alla dokument, filer och all annan information som DFC får från organisationer som ansöker om ackreditering kommer att hanteras konfidentiellt. Alla oberoende experter som granskar ansökningar och underlag har skrivit på ett sekretessavtal (NDA) med DFC. Dokument som skickas till DFC lagras i tre år. När DFC har fått en ny version av ett existerande material kommer den gamla versionen att förstöras. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

14 Sida 14 (43) 5.5 Hantering av klagomål Om en kursdeltagare har klagomål på kvaliteten på en utbildning eller hur en certifiering genomfördes ska klagomålet först riktas till den aktuella utbildningsorganisationen. Om kursdeltagaren efter hanteringen hos utbildningsorganisationen fortfarande är missnöjd kan klagomålet riktas till DFC som undersöker om utbildningsorganisationen har brutit mot något av ackrediteringskraven. Om en kursdeltagare vill överklaga ett certifieringsresultat ska överklagan skickas via utbildningsorganisationen som har genomfört certifieringen till DFC. DFC bekräftar att överklagan har mottagits och behandlar ärendet inom två månader. 6 Ackrediteringskrav 6.1 Generella krav En organisation som önskar bli ackrediterad för att kunna erbjuda och genomföra ITIL-utbildningar måste uppfylla ett antal generella krav. Dessa krav syftar till att säkerställa att organisationen har de administrativa och ekonomiska rutiner och förutsättningar som krävs. Organisationen skall enligt ITIL V3 Accredited Training Organisation Scheme Brochure och ITIL ATO Accreditation Recognition Process Document tillhandahålla dokument som styrker: Företagets affärsidé och verksamhetsområde Företagets administrativa rutiner Årsredovisning och organisationsbevis Marknadsmaterial som kommer att användas för att marknadsföra utbildningarna Kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001 Kurslokal och utrustning i kurslokal (om organisationen använder extern kurslokal så behövs en beskrivning av rutinerna för att säkerställa kvaliteten på den externa kurslokalen) Allt material ska skickas in i elektronisk form. Alla dokument, filer och all annan information som DFC får från organisationer som ansöker om ackreditering kommer att hanteras konfidentiellt. 6.2 Krav på en utbildningsorganisation och krav på kursmaterial En organisation som önskar ackreditera en eller flera kursmaterial, antingen för eget bruk som kursleverantör eller för att kunna erbjuda andra utbildningsorganisationer, måste uppfylla vissa specifika kurskrav. I tabellen nedan listas de generella kraven för utbildning. Förklaring: Kravet ska tillämpas Kravet är inte tillämpbart 1) Gäller ej om det är distansutbildning eller datorbaserad utbildning. 2) Gäller endast för distansutbildning eller datorbaserad utbildning. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

15 Sida 15 (43) Tabell 1. Generella kurskrav ATO ACP G.1 Kursbeskrivning som ger deltagarna en god bild av kursen så att de i förväg känner till: G.1.1 Kursupplägget (tid och innehåll) ska framgå. Ingår i kursmaterialet. G.1.2 Minimum- och maximumantalet deltagare, där det krävs (se krav för de specifika kurserna i nästa tabell) G.1.3 Förkunskapskrav, när det krävs. Dessa framgår av kraven för respektive kurs. G.1.4 Om övningar eller lärarbedömningar krävs för att uppnå certifiering. G.2 Att det finns en administrativ funktion och rutin för att hantera kursdeltagare. G.2.1 Organisationen har en tydlig och effektiv rutin för att registrera och administrera deltagare. G.2.2 Organisationen har en rutin för att säkerställa att förkunskapskraven är uppfyllda. G.3 Att det finns en rutin för att hantera och allokera lärare. G.3.1 Organisationen använder ackrediterade lärare och att dessa lärare G.3.2 uppfyller DFC:s krav på lärare och eventuella interna krav. Organisationen har en metod för att lära upp lärare hur kursen genomförs och hur kursmaterialet används. G.4 Deltagarna är ordentligt informerade om examinationslitteraturen, som också finns tillgänglig som referens under utbildningen. G.4.1 Relevant litteratur finns tillgänglig under utbildningen. 1) G.4.2 ATO:n förklarar tydligt att deltagaren bör använda relevant litteratur under kursen. G.5 Det finns rutiner för praktiska övningar/uppgifter som utförs i enlighet med kurskraven. G.6 Deltagarna har möjlighet att ge feed-back på kursen, genom att fylla i en utvärdering. G.7 Kurslokalen är lämplig för utbildning och har utrymmen för grupparbeten. G.8 Relevant dokumentation om utbildningsinsatsen sparas så länge utbildningsorganisationen är ackrediterad (dock maximalt i tre år). G.8.1 Registrering och kontroll av förkunskapskrav. G.8.2 Information om deltagare och lärare för respektive kurstillfälle. G.9 Utbildningsorganisationen använder endast ackrediterat och godkänt kursmaterial. G.9.1 Om utbildningsorganisationen använder material från en ackrediterad kursmaterialleverantör så ska det finnas ett avtal som reglerar utveckling, underhåll, förändringar, användandet och så vidare. G.10 Utbildningsorganisationen använder endast ackrediterade och godkända kursledare, och informerar DFC om eventuella lärarförändringar. G.11 Kursmaterialet är noggrant redigerat och väl strukturerat. G.11.1 Kursmaterialet (både lärarmaterial och deltagarmaterial) har en tydlig identifikation (versionsnumrering). G.12 Minimumantalet kontakttimmar uppnås (inräknat certifieringstiden). G.12.1 Antalet kontakttimmar är minst enligt kurskraven (syllabus). 2) DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

16 Sida 16 (43) I tabellen nedan de specifika kraven för de olika kurserna. ITIL v2 ITIL v3 Tabell 2. Specifika kurskrav S.1 Rutiner för att hantera deltagarantalet är inom ramen för riktlinjerna för respektive kurs. S.1.1 Minimumantalet är 6 deltagare. S.1.2 Maximumantalet är 16 deltagare. S.1.3 Maximumantalet är 25 deltagare. 1) 1) 1) S.1.4 Om praktiska övningar ingår i kursen och deltagarantalet överskrider 16 personer så används en andra lärare för att bistå huvudläraren under övningsmomenten. S.1.5 Deltagarna har möjlighet att kontakta 2) 2) 2) 2) 2) 2) läraren. Läraren svarar inom en dag. S.2 Det finns en lärarhandbok och ett detaljerat kursprogram, som tydligt förklarar hur kursen med kursmaterialet genomförs. S.2.1 Lärarhandboken innehåller ett detaljerat kursprogram. För varje avsnitt framgår det tydligt: - Ämnet och målet - Utbildningsmetoden - Referens till relevant litteratur S.2.2 Lärarhandboken innehåller detaljerad information om kursinnehållet, lärarinstruktioner och lösningsförslag på övningar/uppgifter. S.2.3 Kursen har en god balans mellan teori och praktik. Deltagarna uppmuntras att aktivt delta i lärandet. 50 % av kurstiden läggs på diskussioner, övningar, simuleringar eller motsvarande praktiska inslag. S.2.4 Kursen har en god balans mellan teori och praktik, med en betoning på praktisk tillämpning. S.3 Kursinledningen innehåller följande obligatoriska information: S.3.1 I inledningen av kursen informeras 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) deltagarna om kursprogrammet och kursmaterialet. Foundation Manager Foundation Foundation Bridge Intermediate MALC Managers Bridge DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

17 Sida 17 (43) S.3.2 Struktur och upplägg av distansutbildningen eller den datorbaserade utbildningen förklaras. S.3.3 Kursmaterialet innehåller information om bakgrunden till ämnet och relevanta publikationer. S.3.4 Information om andra ramverk och publikationer inom ITSM-området. S.3.5 Utbildningsschemat för ITIL version 3 presenteras. S.3.6 DFC presenteras i kursmaterialet. S.4 Kursinnehållet återspeglar kurskraven (syllabus) på ett korrekt sätt. S.4.1 Om kursprogrammet är utvecklat för en specifik målgrupp som påverkar balansen mellan innehåll och certifieringskrav så gäller även följande kurskrav: - Målgruppen är tydligt beskriven samt förkunskapskraven för målgruppen - Information finns tillgänglig som beskriver kursinnehåll och anpassning för den specifika målgruppen S.5 Kursen innehåller övningar/uppgifter i linje med kurskraven (syllabus). Det ska finna övningar/uppgifter som är på rätt nivå och som är jämnt fördelade över kursen. S.6 Kursmaterialet innehåller information som hjälper deltagarna att förbereda sig in för certifieringen: - Certifieringsinformation (längd och typ av frågor) - Certifieringskrav och -litteratur - Exempelcertifiering och -frågor - Förkunskapskrav för certifiering S.7 Om det är datorbaserad utbildning så ska följande krav uppnås: S.7.1 S.7.2 S.7.3 Datorbaserad utbildning ska ske på fyra nivåer: text, grafik, animering och multimedia. Rena textversioner kan inte ackrediteras. Utbildningen måste minst innehålla text och grafik. Datorbaserad utbildning har hög grad av användarvänlighet (enkel navigering, bra användning av färger, lätt att få hjälp, etc). Läraren ska kunna övervaka deltagarnas aktiviteter i den datorbaserade utbildningen. 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

18 Sida 18 (43) S.8 Översättning av (hela eller delar) ska återge exakt samma innehåll som originalspråket. För ITIL version 3 ska den officiella ordlistan användas. 6.3 Krav på lärare DFC använder terminologin lärare och testledare (supervisor) för de personalkategorier som förekommer vid kurser anordnade av ackrediterade utbildningsanordnare. En person kan inneha fler än en roll i det sammanhanget. Krav på ordinarie lärare ITIL v2 Foundation och v3 Foundation Bridge enligt Trainer Criteria for Delivery of ITIL Accredited Training Courses ; Inneha ITIL Foundation Qualification Påvisar en förmåga att bedriva, leda och genomföra träningskurser Minst tre års praktisk erfarenhet inom IT Service Management Minimum 10 dagars erfarenhet av att genomföra klassrumsbaserad ITIL -träning (det kan vara som lärare under utbildning ) Lärare ska tillgodogjort sig ett minimum av 9 poäng inom ITIL. Krav på ordinarie lärare för kurser över ITIL Foundation nivån enligt Trainer Criteria for Delivery of ITIL Accredited Training Courses. Uppfylla ovanstående krav Läraren innehar ITIL Expert Qualification om undervisning avser nivå högre än Foundation Dessutom innehar läraren certifiering för den kurs man avser hålla utbildning inom Service Lifecycle-kurser; Lärare ska inneha Service Lifecycle-certifikat Service Capability-kurser; Lärare ska inneha Service Capability-certifikat Managing Across the Lifecycle-kurser; Lärare ska inneha Managing Across the Lifecyclecertifikat Managers Bridge-kurser; Lärare ska inneha ITIL v2 Managers-certifikat plus ITIL v3 Managers Bridge-Certifikat. 6.4 Krav på kursadministratör Kursadministratören sköter det dagliga arbetet runt bokningar av kurser och certifieringar. Administratören har hand om kursadministration för såväl kursdeltagare som kursledare. Kursadministratören är DF Certifierings kontaktyta gentemot den ackrediterade utbildningssamordnaren för rutiner kring administrativa ärenden. Kursadministratör; Har kännedom om de certifieringsalternativ som finns Har kännedom om egna och DF Certifierings rutiner kring kursbokningar och tester Har tagit del av manualen för onlinetester Har tagit del av ackrediterings- och certifieringsmanualen. Har tagit del av utbildning för onlinetestning. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

19 Sida 19 (43) 6.5 Ackreditering av testövervakare Processen för att ackreditera testövervakare beskrivs i avsnittet 3.4. För att säkerställa kvalitet och integritet vid våra testtillfällen måste alla ITIL -tester övervakas av en av godkänd testövervakare. Före varje testtillfälle måste en testövervakare i förväg utses. För att bli godkänd som testövervakare ska en ansökningsblankett (Bilaga 6.4) fyllas i och skickas till DFC. Ansökningsblankett samt regler för övervakning av testtillfällen bifogas i detta dokument. 6.6 Lista över tillgängliga tester DFC erbjuder följande ITIL -certifieringar på engelska och i vissa fall svenska och danska. Test Förkortning Typ av test Testformat Tid Förkunskaps krav ITIL Foundation v2 ITIILF Flervalsfrågor Papper/ 60 min - Online ITIL Foundation v3 ITV3F Flervalsfrågor Papper/ 60 min - Online ITIL Foundation Bridge v2- ITV23FB Flervalsfrågor Papper/ 30 min ITILF v3 Online ITIL Service Manager Service Support ITSS Öppna svar Papper 180 min ITILF alt ITV3F* ITIL Service Manager Service Delivery ITSD Öppna svar Papper 180 min ITILF alt ITV3F* ITIL Service Strategy ITV3SS Komplexa Papper 90 min ITV3F* Flervalsfrågor ITIL Service Design ITV3SD Komplexa Papper 90 min ITV3F* Flervalsfrågor ITIL Service Transition ITV3SO Komplexa Papper 90 min ITV3F* Flervalsfrågor ITIL Continual Service ITV3CSI Komplexa Papper 90 min ITV3F* Improvement Flervalsfrågor ITIL Release Control & ITV3RCV Komplexa Papper 90 min ITV3F* Validation Flervalsfrågor ITIL Operational Support ITV3OSA Komplexa Papper 90 min ITV3F* & Analysis Flervalsfrågor ITIL Service Offerings & ITV3SOA Komplexa Papper 90 min ITV3F* Agreements Flervalsfrågor ITIL Planning Protection & ITV3PPO Komplexa Papper 90 min ITV3F* Optimazation Flervalsfrågor ITIL Managing Across the ITV3MALC Komplexa Papper 90 min ** Lifecycle Flervalsfrågor ITIL Service Manager Bridge ITV23MB Flervalsfrågor Papper 90 min ITILSM (dvs ITSS & ITSD)* * Bortsett från godkänd certifieringen krävs också att man genomfört och blivit godkänd på motsvarande kurs, kursen behöver vara ackrediterad hos en godkänd EI. ** För att se om man deltagaren är kvalificerad att skriva denna certifiering hänvisar vi till DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

20 Sida 20 (43) 6.7 Rutin för organisering av testtillfällen Det finns två sätt att organisera testtillfällen hos DFC. Dels kan man välja att skriva traditionella papperstester men vi erbjuder också möjlighet att skriva tester elektroniskt. Fördelen med elektroniska test är bland annat att deltagaren får svaret på testet i samband med att det avslutas. För elektroniska tester använder DFC Enlights testsystem för vidare instruktioner hur testsystemet fungerar se bilaga 6.9 Enlights testguide Beställning Kunden är skyldig att göra en formell beställning av testerna till DFC på senast 10 arbetsdagar innan planerat testdatum för papperstester och senast 5 arbetsdagar innan planerat testdatum för onlinetester. Vid beställning av tester skall följande information finnas med: Utbildningsanordnare Ackrediterad lärare Testövervakare Antal testdeltagare Version och kurs Språk Datum för test Testformat För tester med förkunskapskrav krävs dessutom följande information om testtagaren vid bokning: Namn Kandidatnummer Födelsedatum Kopior på tidigare certifikat om de inte är utfärdade av DFC Vid certifiering för samtliga påbyggnadskurser krävs att deltagaren kan uppvisa att den uppfyller förkunskapskraven Leverans av tester Papperstester Papperstester levereras till beställaren i förseglade kuvert per post senast tre arbetsdagar före planerat testdatum. Detta under förutsättning att beställningen har kommit till DFC minst tio arbetsdagar innan testtillfället. DFC tar inte ansvar för att leverans sker i tid om beställningen inkommit senare än så Online tester Inloggningsuppgifter till online tester levereras per e-post till beställaren alternativt direkt till testövervakaren om det är den personen som är angiven som mottagare i beställningen. Testet når DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

21 Sida 21 (43) man genom Enlights testsystem Instruktioner för hur testsystemet fungerar finns i bilaga Avbokning Avbokning av tester behöver inte göras i förväg. DFC fakturerar i efterskott endast använda tester alternativt brutna kuvert. Alla tester oanvända som använda skall dock skickas tillbaka till DFC efter testillfället Efter avslutat papperstest Testerna skickas tillbaka till DFC med rekommenderat brev eller bud senast 24 timmar efter att testtillfället har ägt rum. Samtliga tester och svarsblanketter, använda som oanvända, skall skickas tillbaka i sina ursprungliga kuvert. 6.8 Deltagare med speciella behov DFC strävar i den mån det är möjligt efter att anpassa testsessionerna till personer med speciella behov. I det fall testtagare har särskilda önskemål på grund av individuella omständigheter behöver detta anmälas och diskuteras med DFC innan testtillfället. 6.9 Resultat Inom tre veckor efter testtillfället skickas resultatlista och certifikat ut till kursadministratören hos beställande ATO om inget annat är överenskommet med DFC. Vid elektroniska test får testtagaren upp resultatet i samband med att testet avslutas. Utbildningssanordnaren är skyldig att vidarebefordra resultat och certifikat till testtagarna och ansvarar för att resultaten inte blir kända för någon annan. Deltagarnas resultat sparas och namn på deltagare som fått godkänt resultat publiceras i APMG:s databas på frivillig basis Omcertifiering Om en deltagare har missat ett test har denne möjlighet att skriva om testet tidigast 3 veckor efter första testtillfället. Ingen begränsning finns för hur många gånger man kan skriva om samma test. Deltagare som gör en omcertifiering kommer i den utsträckning det är möjligt inte att få samma testfrågor tilldelade. Beställningsrutinen är densamma som för ett första test, kommentera dock att det är en omcertifiering. Det är också viktigt att uppge namn och kandidatnummer på deltagaren vid en omcertifiering Omprövning/Överklagan Om en deltagare vill ompröva ett test måste detta göras inom 3 månader efter att resultatet skickats ut från DFC. För att beställa en omprövning kontakta DFC. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

22 Sida 22 (43) 6.12 Återkallande av certifiering Om en deltagare har certifierat sig utan att ha uppfyllt förkunskapskraven kan en certifiering återkallas. En sådan återkallan görs av DFC. Om ett certifikat har återkallats kan deltagaren överklaga beslutet inom två månader från återkallan genomförts. Om DFC eller utbildningsorganisation upptäcker att en deltagare har fuskat i samband med certifieringen återkallas certifikatet. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

23 Sida 23 (43) 7 Bilagor 7.1 Ansökan om att bli en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) 7.2 Ansökan om att bli ett godkänt testcenter (Affiliate) 7.3 Ansökan om att bli en ackrediterad lärare (AT) 7.4 Ansökan och sekretessavtal för testövervakare (supervisor) 7.5 Testövervakningsguide 7.6 Testövervakarrapport 7.7 Enlight testguide manual och utbildning i testsystemet DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

24 Sida 24 (43) 7.1 Ansökan om att bli en Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) Ackreditering av en utbildningsorganisation för ITIL kräver att man följer vissa nyckelkrav i den internationella standarden ISO Uppgifter om företaget: Organisationen namn: Organisationsnummer: Momsregistreringsnummer: Registrerad hos (namnet på myndigheten): Namn på VD: Företagsadress: Typ av organisation: Organisationsstorlek (antalet fast anställda samt antalet tillfälligt anställda): Antal kontor: Namn och ort för de kontor som 1. vill genomföra ITIL ATOaktiviteter inom ramen för den här 2. ansökan (även kallat Affiliates enligt ATO Scheme punkt 7.1) 3. Namn, befattning och telefon till kontaktperson: E-post till kontaktperson: Företagets hemsida: Firmatecknare: Uppskattat antal ITIL Certifieringar inom de kommande 12 månaderna: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

25 Sida 25 (43) Har företaget sedan tidigare en ackreditering av annan EI? Om ja, vilken EI? Vilket datum blev företaget ackrediterat av annan EI? Vänligen beskriv kortfattat er organisations erfarenheter av utbildning: Vilket kvalitetssystem enligt ISO 9001 har ni? Beskriv kortfattat era lokaler för att hålla utbildning: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

26 Sida 26 (43) Uppgifter om kurser, material och lärare: OBS! Vid en ackreditering av en ATO ingår ackrediteringen av en (1) lärare i ackrediteringsavgiften. Tillkommande lärarackrediteringar som ATOn önskar lägga till sker mot en kostnad av 1050 SEK per lärare och kurs. Vänligen markera med kryss (x) vilka ITIL kurser ni vill genomföra samt Material och Lärare till respektive kurs (verifieras genom att bifoga pdf): ITIL Kurs Kryss (x) Material Lärare ITIL Foundation V2 ITIL V2-3 Foundation Bridge ITIL V3 Foundation ITIL V3 Service Strategy ITIL V3 Service Design ITIL V3 Service Transition ITIL V3 Service Operation ITIL V3 Continual Service Improvement ITIL V3 Operational Support & Analysis ITIL V3 Planning, Protection & Optimization ITIL V3 Release, Control & Validation ITIL V3 Service, Offerings & Agreements ITIL V3 Managing Across the LifeCycle ITIL V 2-3 Manager Bridge ITIL Service Manager Certificate DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

27 Sida 27 (43) Jag försäkrar härmed att vi har dokumenterat följande för att få bli en ATO: 1. En organisationsstruktur, ledningsstruktur, rättslig ställning och ekonomisk bärkraft. 2. Ett Quality Management System (QMS), inklusive ledningsgenomgång, interna revisioner, samt rutiner för överklagan och felanmälan. 3. Ett kurskvalitetssystem för att säkerställa leveranser av ITIL lärare, utbildning och material. 4. Ett registreringssystem för alla utbildningar 5. Ett informationspaket till kunderna innan kursen startar med nödvändig information. 6. En organisationsstruktur för att säkerställa rutiner gentemot DFC 7. Ett dokumenterat kontrollsystem (Document control) 8. Namngivna och föreslagna ITIL lärare som möter upp mot de av EIn ställda krav för att ackreditera lärare 9. En fullvärdig uppsättning av utbildningsmaterial som täcker alla Syllabus punkter för vilken ATO:n söker ackreditering för 10. Ha rättighet att använda ITIL:s varumärken enligt bestämmelser. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

28 Sida 28 (43) Declaration I declare that the ATO applicant organization named above meets the following minimum eligibility criteria for ITIL Course Accreditation: 1. The organization must be a legally constituted and recognized body according to the laws of the country in which it is based. 2. The organization must be able to demonstrate, through audited accounts, its financial viability to operate and maintain the scheme for a reasonable period in the future. 3. The organization must have or be capable of establishing a set of documentation, aligned with the key requirements of international standards ISO9001 (in relation to their quality management systems). 4. All approved proctors / invigilators / exam supervisors must agree to maintain the confidentiality and integrity of the process. 5. Education offered by the ATO must be open to all candidates who meet the entry criteria defined in the examination specification. 6. The organization shall only refer to its educations as being part of the ITIL Qualification Scheme where those examinations are recognized by the ITIL Qualifications Board as being part of the Scheme. 7. The organization shall, in the case of examinations for Certificates recognized by the ITIL Qualifications Board use only examinations that conform to the format approved by the ITIL Qualifications Board. 8. The organization shall, upon achieving accredited status, automatically earn a place in ITIL Forum and will be expected to contribute to the ITIL Forum s decision-making processes, and shall respect the property, rights and reasonable interests of the members of the ITIL Forum. 9. The organization will notify DF Certifiering at the earliest opportunity (request 3 months notice) of any intention to withdraw from the scheme. Each ATO will sign a 3 year licensing agreement. 10. The organization will inform DF Certifiering when the organization enters into a commercial agreement with the organization, to enable the organization to work in different countries or in different regions of their own country through a third party agreement. 11. The organization has a documented quality management system (QMS). I further declare that the information on this Application Form and any other information given in support of this application is correct to the best of my belief. I have received, read and understood the documents listed above detailing the requirements for Training organization accreditation and undertake that the organization will comply with all of these requirements. I undertake that the organization will pay all fees due to DF Certifiering AB, whether or not ATO Accreditation is granted. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

29 Sida 29 (43) I confirm that we will not infringe the Intellectual Property Rights or Copyright of material owned by any other organization or individual. I confirm that I understand by signing this application form I declare to give DF Certifiering access to all documents, records, relevant insurances, internal audit results, complaints logs etc on request and as needed for the assessment process. I confirm that I have read the DFC s Accreditation- and Certificate manual. Please send a copy of last year s Audited Account or a Director s statement that the company is solvent and not the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for compulsory winding-up or administration. Namn: Befattning: Signatur: Datum: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

30 Sida 30 (43) 7.2 Ansökningsformulär för godkänt testcenter (Affiliate) Vänligen fyll i följande: Namn på testcentret (utbildningsorganisationen): Namn på kontaktperson för testcentret: Telefonnummer: E-post: Företagsadress: Vilken ATO testcentret ska ingå eller har tredjeparts avtal med: Kontaktperson för ATO:n Markera de kurser som ansökan gäller: Foundation nivå ITIL Foundation ITIL version 2-3 Foundation Bridge ITIL V3 Foundation Intermediate nivå: ITIL V3 Service Strategy ITIL V3 Service Design ITIL V3 Service Transition ITIL V3 Service Operation ITIL V3 Continual Service Improvement ITIL V3 Operational Support & Analysis ITIL V3 Planning, Protection & Optimization ITIL V3 Release, Control & Validation ITIL V3 Service, Offerings & Agreements ITIL V3 Managing Across the LifeCycle Expert nivå: ITIL version 2-3 Manager Bridge ITIL Service Manager Certificate DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

31 Sida 31 (43) Jag har läst och förstått DFC s Ackrediterings- och Certifieringsmanual och de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i den. Namn: Signatur: Datum: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

32 Sida 32 (43) 7.3 Ansökningsformulär för ackrediterad lärare (AT) Ansökan skall mailas till: Elin Söderbäck, Vänligen fyll i: Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO): Namn på ansökande lärare: Kandidatnummer: Jag önskar bli ackrediterad lärare (AT) för följande: Foundation nivå ITIL Foundation ITIL version 2-3 Foundation Bridge ITIL V3 Foundation Intermediate nivå: ITIL V3 Service Strategy ITIL V3 Service Design ITIL V3 Service Transition ITIL V3 Service Operation ITIL V3 Continual Service Improvement ITIL V3 Operational Support & Analysis ITIL V3 Planning, Protection & Optimization ITIL V3 Release, Control & Validation ITIL V3 Service, Offerings & Agreements ITIL V3 Managing Across the LifeCycle Expert nivå: ITIL version 2-3 Manager Bridge ITIL Service Manager Certificate DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

33 Sida 33 (43) Bifoga följande uppgifter enligt ackrediteringskraven som hittas i ackrediteringsmanualen punkt 6.3 Kopia av gamla certifikat. CV. Andra underlag för att verifiera ackrediteringskraven. Jag har läst och förstått DFC s Ackrediterings- och Certifieringsmanual och de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i den. Namn: Signatur: Datum: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

34 Sida 34 (43) 7.4 Ansökningsformulär och sekretessavtal för testövervakare Mailas in till Elin Söderbäck, Vänligen fyll i: Namn på ATO: Testövervakarens namn: E-post: Telefonnummer: Arbetsgivare: Överenskommelsen tecknas mellan DF Certifiering AB och testövervakaren. Genom min ansökan att bli godkänd som testövervakare för DFC godkänner jag: Mottagande av examineringsmaterial från DFC genom min ATO DFC:s regler för tillbakaskickande av examineringsmaterial Att behandla allt examineringsmaterial konfidentiellt och kommer således inte tillåta att examineringsmaterialet kommer i händerna på tredje part annat än testtagarna eller annan person som i processen av examineringen har rätt till materialet Alla copyrighträttigheter av tillhandahållna dokument från DFC genom ATO Att jag inte har några som helst rättigheter att ta bort eller förändra några kännetecken för Copyright eller intellektuell egendomsrätt av examinationsmaterialet. Jag har läst igenom och kommer att följa instruktionerna. Ort och datum Testövervakarens signatur Namnförtydligande DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

35 Sida 35 (43) 7.5 Testövervakningsguide 1. Inför testtillfället 1.1 Meddelande om förhinder Det är obligatoriskt att läsa instruktionerna och göra provet enligt dessa. DF Certifiering uppmanar att alltid använda sunt förnuft och att kontakta oss vid alla eventuella frågeställningar. 1.2 Medtag material Testanordnaren skall tillhandahålla följande vid provtillfället: Provdokument i förseglade kuvert Blyertspennor 2. Allmänna förhållningsrutiner 2.1 Tillåtna medel Varken skriftligt eller tryckt material tillåts, annat än de specificerade inom provdokumenten. Inte heller tillåts personliga almanackor, anteckningsblock, databanker eller andra elektroniska hjälpmedel. Vid tester på engelska tillåts däremot användande av svensk-engelskt lexikon, dock endast pappersbaserat. Elektroniska hjälpmedel är inte tillåtet, inte heller anteckningar i marginalen eller lösa papper i lexikonet accepteras. Testledaren ska kontrollera varje lexikon innan provet startar för att säkerställa att otillåtna hjälpmedel inte förekommer. 2.2 Medförande av väskor och dylikt Inför provet skall deltagare uppmanas att inte medföra väskor, portföljer, m.m. in i provlokalen. Om så sker skall dessa placeras vid en lämplig plats som provvakten anger (Dock inte bredvid deltagarens bord). 2.3 Vid notering om fusk Om testvakten med säkerhet ser att någon fuskar genom att använda sig av anteckningar eller titta på annan deltagares svar, skall testvakten direkt gå fram till deltagaren. Märk väl att DF Certifiering tar mycket allvarligt på alla överträdelser av reglerna. Gör en anteckning i deltagarlistan för den det berör. Efter provet skall du rapportera till DF Certifiering och förklara varför du är övertygad att deltagaren fuskade. Deltagaren har sedan möjlighet att kontakta den provansvarige för att ge en förklaring till det som hänt. Det finns en testövervakarrapport att hämta på hemsidan under de låsta ATO-sidorna vid rapportering av fusk. 2.4 Vid klagomål Om en deltagare önskar anmäla klagomål angående provet eller provförfarandet skall detta göras skriftligen omedelbart i anslutning till provet och inlämnas till DF Certifiering tillsammans med provformuläret. Alternativt kan deltagaren välja att skriva direkt till DF Certifiering inom fyra veckor efter dagen för provet. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB BiTA SERVICE MANAGEMENT AB Utbildningskatalog 2014 BiTA Service Management AB BiTA erbjuder ett brett utbud av kurser inom IT Service Management (ITSM), kompletterat med intressanta kurser inom angränsande

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Upphandling av produktionssystem för läromedelsframställning

Upphandling av produktionssystem för läromedelsframställning Anbudsinbjudan 2015-08-18 Dnr UPP 2014/166 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag: Upphandling av produktionssystem för läromedelsframställning Innehållsförteckning Anbudsinbjudan och förutsättningar...

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen LARS HOLMBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04134 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Rapport 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp 2 (27) 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Konsumentverket

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

International Standard on Quality Control 1

International Standard on Quality Control 1 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats 15 högskolepoäng VT 2011 International Standard on Quality Control 1 Förändrat arbetssätt? Förbättrad revisionskvalité?

Läs mer

Kunskapscertifiering för arbetsroller i grafisk produktion C E C I L I A T E L J A S

Kunskapscertifiering för arbetsroller i grafisk produktion C E C I L I A T E L J A S Kunskapscertifiering för arbetsroller i grafisk produktion C E C I L I A T E L J A S Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Kunskapscertifiering för arbetsroller i grafisk produktion C E C I L I A T E L

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning

SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Handledning SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet Handledning - 1 - Introduktion till handledningen... 2 Utvärderingsprocessen... 3 Olika modeller och metoder i samma process... 3 De olika stegen i utvärderingsprocessen...

Läs mer

Väsentlighet och risk vid planering av revision

Väsentlighet och risk vid planering av revision Institutionen för Handelsrätt Kandidatuppsats HARK11 HT 2009 Väsentlighet och risk vid planering av revision Författare Anna Åberg Handledare Krister Moberg Sammanfattning Examenarbetets titel: Väsentlighet

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Kostnadseffektiv IT-leverans

Kostnadseffektiv IT-leverans STS 11 027 Examensarbete 30 hp April 2011 Kostnadseffektiv IT-leverans IT Financial Management hos bank- och försäkringsbolaget Skandia Mats Ahlberg Abstract Cost effective IT delivery - IT Financial Management

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer