Ackrediterings- och certifieringsmanual för DF Certifiering AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ackrediterings- och certifieringsmanual för DF Certifiering AB"

Transkript

1 Sida 1 (43) Ackrediterings- och certifieringsmanual för DF Certifiering AB DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

2 Sida 2 (43) Innehållsförteckning 1 Introduktion Ackrediteringsalternativ Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) Ackrediterad lärare (AT) Ackrediterat kursmaterial Godkänd testövervakare (supervisor) Godkänt testcenter (Affiliate) IT Service Management (baserad på ITIL ) ITIL Foundation och Foundation Bridge (v2/v3) Intermediate-kurser Managing Across the Lifecycle (MALC) Service Manager-kurser (Service Manager, Managers Bridge) Ackrediteringsprocessen Mål Ansökan för att bli ATO och/eller ACP Själva ansökan Första kontroll Granskning Beslut om ackreditering Uppskjutet beslut om ackreditering Kostnad för granskningsarbete Avslutning av ackrediteringsprocessen Ansökan för att bli ackrediterad lärare Själva ansökan Första kontroll Granskning Beslut om ackreditering Kostnad för granskningsarbete Avtal för testövervakare Behålla en ackreditering Förändringar Förändringar som måste godkännas innan genomförande Förändringar som behöver rapporteras direkt Förändringar som inte behöver rapporteras Revisioner på plats Avvikelser Underhåll av marknaden Giltighet och upphörande Omrevision Upphörande Sekretessavtal (NDA) och arkivering Hantering av klagomål DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

3 Sida 3 (43) 6 Ackrediteringskrav Generella krav Krav på en utbildningsorganisation och krav på kursmaterial Krav på lärare Krav på kursadministratör Ackreditering av testövervakare Lista över tillgängliga tester Rutin för organisering av testtillfällen Beställning Leverans av tester Papperstester Online tester Avbokning Efter avslutat papperstest Deltagare med speciella behov Resultat Omcertifiering Omprövning/Överklagan Återkallande av certifiering Bilagor Ansökningsformulär för godkänt testcenter (Affiliate) Ansökningsformulär för ackrediterad lärare (AT) Ansökningsformulär och sekretessavtal för testövervakare Testövervakningsguide Testövervakarrapport Enlights testguide Manual och utbildning i testsystemet DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

4 Sida 4 (43) 1 Introduktion Detta dokument riktar sig till organisationer och personer som är intresserade av att bli ackrediterad utbildningsorganisation, ackrediterad kursmaterialleverantör, ackrediterad lärare och/eller testövervakare. Varje utbildningsorganisation knuten till DF Certifiering AB (i manualen förkortat DFC) ska vara en ackrediterad utbildningsorganisation, ATO(Accredited Training Organisation) /ACP(Accredited Course Provider). En ackrediterad lärare och en testövervakare är individer, som antingen tillhör en ackrediterad utbildningsorganisation eller arbetar på frilansbasis. I dokumentet beskrivs de olika ackrediteringsalternativen och hur de hänger ihop. Vidare så beskrivs också nyttan med att vara ackrediterad hos DFC. Senare i dokumentet beskrivs ackrediteringsprocessen och de krav som ställs på de olika ackrediteringsalternativen. Sist i dokumentet beskrivs hur certifiering och övervakning av certifiering administreras och genomförs. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

5 Sida 5 (43) 2 Ackrediteringsalternativ Det finns olika ackrediteringsalternativ som organisationer eller individer kan bli ackrediterade för. Flera av dem hänger ihop och bör hanteras tillsammans när en organisation ansöker om ackreditering. De olika ackrediteringsalternativen är: Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO = Accredited Training Organization) Ackrediterad lärare (AT = Accredited Trainer) Ackrediterat kursmaterial Godkänd testövervakare Godkänt testcenter (affiliate) 2.1 Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) Organisationer som erbjuder utbildningar inom ITIL måste vara ackrediterade av ett examination institute som DFC är. En ackreditering gäller i tre år och behöver därefter förnyas. En ackrediterad utbildningsorganisation erhåller flera tydliga fördelar: Möjlighet att genomföra de kurser som organisationen har ackrediterat och därmed också göra det möjligt för kursdeltagarna att certifiera sig efter genomgången kurs Ta del av kurskrav, övningstester som behövs för att utveckla och underhålla relevanta utbildningar inom ITIL-schemat Exponering på DFC:s hemsida Dokument och certifikat som visar att organisationen är ackrediterad för de olika kurserna och som går att använda i marknadsföring och intern eller extern kommunikation Rättighet att använda ITILs varumärken. För att bli en ackrediterad ATO skall företaget ha: En organisationsstruktur, ledningsstruktur, rättslig ställning och ekonomisk bärkraft. Inneha en Quality Management System (QMS), inklusive ledningsgenomgång, interna audits, samt rutiner för överklagan och felanmälan Ett kurskvalitetssystem för att säkerställa leveranser av lärare och utbildning, dvs för att säkerställa att ATO:n har ackrediterade lärare och utbildningsmaterial Ett registreringssystem för alla utbildningar Ett informationspaket till kunderna innan kursen startar med nödvändig information. Organisationsstruktur för att säkerställa rutiner gentemot DFC Ett dokumenterat kontrollsystem Namngivna och föreslagna ITIL lärare som möter upp mot de av EI:n ställda krav för att ackreditera lärare En fullvärdig uppsättning av utbildningsmaterial som täcker alla Syllabuspunkter för vilken ATO:n söker ackreditering för Ha rättighet att använda ITIL:s varumärken. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

6 Sida 6 (43) 2.2 Ackrediterad lärare (AT) Individer som genomför utbildningar hos en ackrediterad utbildningsorganisation skall vara ackrediterade lärare. Ackrediterade lärare erhåller följande fördelar: En ackrediterad lärare får genomföra utbildningar som leder till certifiering inom ramen för en ackrediterad utbildningsorganisations ackrediterade kurser En ackrediterad lärare får tillgång till kurskrav (Syllabus) och sample papers Dokument och certifikat som visar att läraren är ackrediterad att genomföra specifika kurser Rätten att använda sin ackreditering utanför ATO:n Kraven för att bli en ackrediterad lärare finns under punkt Ackrediterat kursmaterial Organisationer som utvecklar kursmaterial har möjlighet att få sitt material ackrediterat av DFC. Det finns tre nivåer av ackreditering (se DFCs prislista): Full granskning Gäller i första hand material som inte tidigare är ackrediterat. DFCs Expertpanel granskar hela materialet. Kort granskning Gäller i första hand material som redan blivit ackrediterade av annan EI. Materialet gås då bara igenom om ATO:n önskar det. Registrering DFC registrerar ett material som redan är ackrediterat av annan EI. 2.4 Godkänd testövervakare (supervisor) Individer som övervakar certifieringstillfällen skall vara godkända av DFC. För att bli en godkänd testövervakare skall individen ha skrivit på ett sekretessavtal som tillhandahålls av DFC. Se bilaga Godkänt testcenter (Affiliate) Ett testcenter (affiliate) är en utbildningsorganisation som ingår ett kommersiellt avtal med en ATO för att möjliggöra för ATO:n att arbeta bredare, i andra regioner och andra länder än sitt eget, genom ett så kallat tredje parts avtal. Testcenter måste på samma sätt som en ATO arbeta inom ITIL Scheme och dessutom uppfylla följande punkter: Testcenter måste arbeta i enlighet med den QMS (kvalitetssystem) som ATO:n arbetar efter och som blivit godkänt av DFC. Om de använder sitt eget kvalitetssystem måste DFC godkänna även detta. Testcenter måste använda samma ackrediterade material som ATO:n använder. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

7 Sida 7 (43) Alla lärare som arbetar på uppdrag av testcentret måste bli godkända av DFC, till samma nivå som för ATO:n. Testcenter måste marknadsföra kurser/utbildningar i ATO:ns namn. Testcenter kan komma att bli granskade oanmält av DFC och även genomgå en audit på samma sätt som ATO:n. Testcentret kan bara använda ITIL IP för det material som de är ackrediterade att använda och i all annonsering måste det tydligt framgå att testcentret är en del av ATO:n som är ackrediterat och licensierat att använda IP. 3 IT Service Management (baserad på ITIL ) 3.1 ITIL Foundation och Foundation Bridge (v2/v3) ITIL Foundation är grundkurs inom IT Service Management. Det finns två olika versioner av ITIL (version 2 och 3), där den andra versionen kommer att tas bort från marknaden inom en snar framtid. Foundation är första steget inom ITIL och behöver inga förkunskaper oavsett version. Om deltagaren har gjort version två och ska gå över till den tredje versionen finns kursen Foundation Bridge som en övergång. 3.2 Intermediate-kurser Fortsättningskurserna för ITIL version 3 består av två spår: - Capability (SOA, RCV, OSA, PPO) - Lifecycle (SS, SD, ST, SO, CSI) Dessa fortsättningskurser kräver specifika förkunskapskrav i form av en godkänd Foundation v3 kurs. Ackreditering är ett krav för att kunna erbjuda dessa kurser. 3.3 Managing Across the Lifecycle (MALC) Denna övergripande fortsättningskurs inom ITIL version 3 kräver specifika förkunskapskrav. Ackreditering är ett krav för att kunna erbjuda denna kurs. MALC är en obligatorisk kurs för att kunna bli ITIL Expert (22 poäng). 3.4 Service Manager-kurser (Service Manager, Managers Bridge) Dessa fortsättningskurser på version 2 kräver specifika förkunskapskrav i form av Foundation v2. Ackreditering är ett krav för att kunna erbjuda dessa kurser. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

8 Sida 8 (43) 4 Ackrediteringsprocessen 4.1 Mål Målet med ackrediteringsprocessen är att säkerställa att kursdeltagare får en kvalitetssäkrad utbildning som tydligt värde på marknaden, både i Sverige och internationellt. 4.2 Ansökan för att bli ATO och/eller ACP Själva ansökan Första steget är att skicka in ansökan om att bli ATO och/eller ACP tillsammans med de dokument som krävs enligt ansökningskraven punkt 6 i denna manual. När ansökan har skickats in till DFC skickas en bekräftelse Första kontroll När DFC har fått ansökan utförs en första kontroll för att säkerställa att ansökan är komplett och detta tar upp till två veckor. Om materialet är komplett skickas det till en granskare. Det kan ta upp till två månader att genomföra granskningen. Om det är första kursen eller kursmaterialet som ackrediteras skickas ett avtal till utbildningsorganisationen. Detta avtal ska skrivas under och returneras till DFC. Om det handlar om att lägga till en eller flera kurser till en redan ackrediterad utbildningsorganisation skickas inget nytt avtal. Om materialet inte är komplett informeras utbildningsorganisationen om detta. Utbildningsorganisationen har två månader på sig att komplettera ansökan med det som saknas. Om materialet inte är komplett inom två månader måste ansökningsförfarandet tas om från början Granskning För varje ansökan genomförs en granskning. Granskningen utförs av en oberoende expert, som har rätt kompetens och erfarenhet för den specifika ansökan Beslut om ackreditering Om materialet lever upp till alla krav så tilldelas organisationen sin ackreditering. Organisationen blir då ackrediterad enligt DFC:s villkor och eventuella krav från det officiella certifieringsorganet. Om avvikelser har identifierats blir ansökan uppskjuten. Organisationen får en lista över alla avvikelser som har identifierats och har sedan två månader på sig att åtgärda avvikelserna. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

9 Sida 9 (43) Uppskjutet beslut om ackreditering Om ansökan blivit uppskjuten på grund av avvikelser kommer DFC att fatta ett slutgiltigt beslut efter att det korrigerade materialet skickats till DFC och blivit granskat. Detta tar maximalt två månader. Om avvikelser har identifierats under den andra granskningen kommer ansökan att avvisas med en förklaring av avvikelserna. Om organisationen vill fortsätta måste ansökningsförfarandet göras om från början Kostnad för granskningsarbete Om ansökan avvisats kommer DFC att skicka en faktura för granskningsarbetet. Om ansökan avbröts efter den första kontrollen faktureras endast 50 % av priset för den aktuella komponenten. Om ansökan avbröts efter det andra granskningsarbetet faktureras 100 % av priset Avslutning av ackrediteringsprocessen Om DFC fattar beslut om ackreditering skickar DFC ett underskrivet avtal till organisationen. Organisationen behåller ett exemplar av avtalet och returnerar ett underskrivet exemplar till DFC. Först när DFC har fått tillbaka det underskrivna avtalet börjar ackrediteringen att gälla och därmed i tre år. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

10 Sida 10 (43) [Grafisk bild över hur ackrediteringsprocessen ser ut för en ATO och eller ACP.] Utbildningsmaterialet (utformning) Lärarens CV Administrativa rutiner (marknad/ försäljning) Årsredovisning På CD/elektronisk form Databas med experter APMG syllabus Underlag för ackreditering Samla in material Material för ackreditering av utbildn. Ftg. Verifiera Information formalia Ftg. formellt godkänt för ackreditering Verifiera Information av expert Ftg. godkänt för syllabus x och version y Checklista Behov komplettera informationen Bekräfta godk. samt publicera Ftg namn på webbsida (& i databas) DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

11 Sida 11 (43) 4.3 Ansökan för att bli ackrediterad lärare Själva ansökan Första steget är att skicka in ansökan om att bli ackrediterad lärare, se bilaga 7.3, tillsammans med de dokument som krävs enligt ansökningskraven på (se punkt 6.3) enligt den senaste versionen av Trainer Criteria for Delivery of ITIL Accredited Training Courses Första kontroll När DFC har fått ansökan utförs en första kontroll för att säkerställa att ansökan är komplett. Denna kontroll tar upp till två veckor att utföra. Om materialet är komplett skickas det till en granskare. Det kan ta upp till en månad att genomföra granskningen. Om ansökan inte är komplett informeras läraren om detta. Utbildningsorganisationen har två månader på sig att komplettera ansökan med det som saknas. Om materialet inte är komplett inom två månader måste ansökningsförfarandet tas om från början Granskning För varje ansökan genomförs en granskning. Granskningen utförs av en oberoende expert, som har rätt kompetens och erfarenhet för den specifika ansökan Beslut om ackreditering Utifrån expertens rapport fattar DFC beslut om ansökan. Om materialet lever upp till alla krav så tilldelas organisationen (läraren) sin ackreditering för aktuell kurs. Denna ackreditering tillhör läraren och är giltig i tre år. Om avvikelser har identifierats blir ansökan uppskjuten. Organisationen får en lista över alla avvikelser som har identifierats. Organisationen har sedan två månader på sig att åtgärda avvikelserna. När DFC har fått ett korrigerat material kommer ett slutgiltigt beslut att fattas Kostnad för granskningsarbete Om ansökan avvisats kommer DFC att skicka en faktura för granskningsarbetet. Om ansökan avbröts efter den första kontrollen faktureras endast 50 % av priset för den aktuella komponenten. Om ansökan avbröts efter granskningsarbetet faktureras 100 % av priset. 4.4 Avtal för testövervakare Alla ATOer som har utsett testövervakare till ITIL-certifieringar skall säkerställa att dessa har fyllt i sekretessavtal, se bilaga 7.4. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

12 Sida 12 (43) 5 Behålla en ackreditering I det här avsnittet beskrivs aktiviteterna som måste utföras för att behålla en ackreditering. Avsnittet går närmare in på förändringar, revisioner på plats och hanteringen av avvikelser som upptäcks under ackrediteringsperioden. 5.1 Förändringar Förändringar som måste godkännas innan genomförande Följande förändringar måste alltid skickas till DFC för godkännande. Utbildningsorganisationen måste skicka in de ändrade dokumenten tillsammans med en kort förklaring av förändringarna: Förändring Stödjande dokument Framförhållning Ändrat ägarskap Kontakta DFC för information En månad Ändrat kursinnehåll Kursmaterial Två månader Ändrad kurslängd Detaljerat kursprogram Två veckor Tredjepartsavtal Kontakta DFC för information En månad Förändringar som behöver rapporteras direkt Följande förändringar bör rapporteras till DFC inom 30 dagar, tillsammans med en kort förklaring, men inget godkännande behövs. Byte av kontaktperson Ändring av adressuppgifter Förändringar som inte behöver rapporteras Förändringar av stavning eller grammatik i material Förändringar av layout i material 5.2 Revisioner på plats Alla organisationer som är ackrediterade av DFC kommer att revideras på plats minst en gång varje avtalsperiod. Revisionen äger rum hos det ackrediterade bolaget och tar minst en halv dag. DFC informerar om revisionsbesöket minst en månad i förväg. Utöver dessa regelbundna revisioner kan spontana revisioner äga rum. De spontana revisionerna kan äga rum på både huvudkontor eller lokalkontor hos den ackrediterade organisationen. Utbildningsorganisationen förväntas samarbeta fullt ut under ett revisionsbesök. Kostnaden för en revision ingår i ackrediteringskostnaden Avvikelser Om avvikelser identifieras under ackrediteringsperioden kan DFC utvärdera statusen för ackrediteringen. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

13 Sida 13 (43) Om en stor avvikelse identifierats återkallas ackrediteringen med omedelbar verkan. Om små avvikelser identifierats har utbildningsorganisationen två månader på sig att åtgärda avvikelserna. Åtgärderna måste dokumenteras och skickas till DFC för godkännande. Beroende på typen av avvikelse kan även ett revisionsbesök genomföras. Om besöket utfaller positivt behåller organisationen sin ackreditering. Om resultatet av revisionsbesöket är otillfredsställande återkallas ackrediteringen omedelbart Underhåll av marknaden DFC håller marknaden under ständig kontroll för att säkerställa och värna om skyldigheter och rättigheter som följer med de olika certifieringsprogrammen. Om DFC upptäcker aktiviteter som inte är sanktionerade utfärdas en varning till den organisation eller person som utfört aktiviteten. 5.3 Giltighet och upphörande Avtalens giltighet bestäms av villkoren för de olika avtalen Omrevision DFC kommer att meddela fyra månader innan en ackreditering tar slut, om inte annat avtalats. Ett nytt ackrediteringsförfarande bör påbörjas minst två månader innan ackrediteringen tar slut. Under en omrevision behåller organisationen sin ackreditering tills processen har avslutats Upphörande Ackrediteringen upphör om: Om det ackrediterade bolaget skriftligen anhåller om det Om det ackrediterade bolaget inte lever upp till kraven Om ackrediteringen bygger på en tredjepart och denna tredje part inte lever upp till kraven Om DFC slutar erbjuda en specifik certifiering 5.4 Sekretessavtal (NDA) och arkivering Alla dokument, filer och all annan information som DFC får från organisationer som ansöker om ackreditering kommer att hanteras konfidentiellt. Alla oberoende experter som granskar ansökningar och underlag har skrivit på ett sekretessavtal (NDA) med DFC. Dokument som skickas till DFC lagras i tre år. När DFC har fått en ny version av ett existerande material kommer den gamla versionen att förstöras. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

14 Sida 14 (43) 5.5 Hantering av klagomål Om en kursdeltagare har klagomål på kvaliteten på en utbildning eller hur en certifiering genomfördes ska klagomålet först riktas till den aktuella utbildningsorganisationen. Om kursdeltagaren efter hanteringen hos utbildningsorganisationen fortfarande är missnöjd kan klagomålet riktas till DFC som undersöker om utbildningsorganisationen har brutit mot något av ackrediteringskraven. Om en kursdeltagare vill överklaga ett certifieringsresultat ska överklagan skickas via utbildningsorganisationen som har genomfört certifieringen till DFC. DFC bekräftar att överklagan har mottagits och behandlar ärendet inom två månader. 6 Ackrediteringskrav 6.1 Generella krav En organisation som önskar bli ackrediterad för att kunna erbjuda och genomföra ITIL-utbildningar måste uppfylla ett antal generella krav. Dessa krav syftar till att säkerställa att organisationen har de administrativa och ekonomiska rutiner och förutsättningar som krävs. Organisationen skall enligt ITIL V3 Accredited Training Organisation Scheme Brochure och ITIL ATO Accreditation Recognition Process Document tillhandahålla dokument som styrker: Företagets affärsidé och verksamhetsområde Företagets administrativa rutiner Årsredovisning och organisationsbevis Marknadsmaterial som kommer att användas för att marknadsföra utbildningarna Kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001 Kurslokal och utrustning i kurslokal (om organisationen använder extern kurslokal så behövs en beskrivning av rutinerna för att säkerställa kvaliteten på den externa kurslokalen) Allt material ska skickas in i elektronisk form. Alla dokument, filer och all annan information som DFC får från organisationer som ansöker om ackreditering kommer att hanteras konfidentiellt. 6.2 Krav på en utbildningsorganisation och krav på kursmaterial En organisation som önskar ackreditera en eller flera kursmaterial, antingen för eget bruk som kursleverantör eller för att kunna erbjuda andra utbildningsorganisationer, måste uppfylla vissa specifika kurskrav. I tabellen nedan listas de generella kraven för utbildning. Förklaring: Kravet ska tillämpas Kravet är inte tillämpbart 1) Gäller ej om det är distansutbildning eller datorbaserad utbildning. 2) Gäller endast för distansutbildning eller datorbaserad utbildning. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

15 Sida 15 (43) Tabell 1. Generella kurskrav ATO ACP G.1 Kursbeskrivning som ger deltagarna en god bild av kursen så att de i förväg känner till: G.1.1 Kursupplägget (tid och innehåll) ska framgå. Ingår i kursmaterialet. G.1.2 Minimum- och maximumantalet deltagare, där det krävs (se krav för de specifika kurserna i nästa tabell) G.1.3 Förkunskapskrav, när det krävs. Dessa framgår av kraven för respektive kurs. G.1.4 Om övningar eller lärarbedömningar krävs för att uppnå certifiering. G.2 Att det finns en administrativ funktion och rutin för att hantera kursdeltagare. G.2.1 Organisationen har en tydlig och effektiv rutin för att registrera och administrera deltagare. G.2.2 Organisationen har en rutin för att säkerställa att förkunskapskraven är uppfyllda. G.3 Att det finns en rutin för att hantera och allokera lärare. G.3.1 Organisationen använder ackrediterade lärare och att dessa lärare G.3.2 uppfyller DFC:s krav på lärare och eventuella interna krav. Organisationen har en metod för att lära upp lärare hur kursen genomförs och hur kursmaterialet används. G.4 Deltagarna är ordentligt informerade om examinationslitteraturen, som också finns tillgänglig som referens under utbildningen. G.4.1 Relevant litteratur finns tillgänglig under utbildningen. 1) G.4.2 ATO:n förklarar tydligt att deltagaren bör använda relevant litteratur under kursen. G.5 Det finns rutiner för praktiska övningar/uppgifter som utförs i enlighet med kurskraven. G.6 Deltagarna har möjlighet att ge feed-back på kursen, genom att fylla i en utvärdering. G.7 Kurslokalen är lämplig för utbildning och har utrymmen för grupparbeten. G.8 Relevant dokumentation om utbildningsinsatsen sparas så länge utbildningsorganisationen är ackrediterad (dock maximalt i tre år). G.8.1 Registrering och kontroll av förkunskapskrav. G.8.2 Information om deltagare och lärare för respektive kurstillfälle. G.9 Utbildningsorganisationen använder endast ackrediterat och godkänt kursmaterial. G.9.1 Om utbildningsorganisationen använder material från en ackrediterad kursmaterialleverantör så ska det finnas ett avtal som reglerar utveckling, underhåll, förändringar, användandet och så vidare. G.10 Utbildningsorganisationen använder endast ackrediterade och godkända kursledare, och informerar DFC om eventuella lärarförändringar. G.11 Kursmaterialet är noggrant redigerat och väl strukturerat. G.11.1 Kursmaterialet (både lärarmaterial och deltagarmaterial) har en tydlig identifikation (versionsnumrering). G.12 Minimumantalet kontakttimmar uppnås (inräknat certifieringstiden). G.12.1 Antalet kontakttimmar är minst enligt kurskraven (syllabus). 2) DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

16 Sida 16 (43) I tabellen nedan de specifika kraven för de olika kurserna. ITIL v2 ITIL v3 Tabell 2. Specifika kurskrav S.1 Rutiner för att hantera deltagarantalet är inom ramen för riktlinjerna för respektive kurs. S.1.1 Minimumantalet är 6 deltagare. S.1.2 Maximumantalet är 16 deltagare. S.1.3 Maximumantalet är 25 deltagare. 1) 1) 1) S.1.4 Om praktiska övningar ingår i kursen och deltagarantalet överskrider 16 personer så används en andra lärare för att bistå huvudläraren under övningsmomenten. S.1.5 Deltagarna har möjlighet att kontakta 2) 2) 2) 2) 2) 2) läraren. Läraren svarar inom en dag. S.2 Det finns en lärarhandbok och ett detaljerat kursprogram, som tydligt förklarar hur kursen med kursmaterialet genomförs. S.2.1 Lärarhandboken innehåller ett detaljerat kursprogram. För varje avsnitt framgår det tydligt: - Ämnet och målet - Utbildningsmetoden - Referens till relevant litteratur S.2.2 Lärarhandboken innehåller detaljerad information om kursinnehållet, lärarinstruktioner och lösningsförslag på övningar/uppgifter. S.2.3 Kursen har en god balans mellan teori och praktik. Deltagarna uppmuntras att aktivt delta i lärandet. 50 % av kurstiden läggs på diskussioner, övningar, simuleringar eller motsvarande praktiska inslag. S.2.4 Kursen har en god balans mellan teori och praktik, med en betoning på praktisk tillämpning. S.3 Kursinledningen innehåller följande obligatoriska information: S.3.1 I inledningen av kursen informeras 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) deltagarna om kursprogrammet och kursmaterialet. Foundation Manager Foundation Foundation Bridge Intermediate MALC Managers Bridge DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

17 Sida 17 (43) S.3.2 Struktur och upplägg av distansutbildningen eller den datorbaserade utbildningen förklaras. S.3.3 Kursmaterialet innehåller information om bakgrunden till ämnet och relevanta publikationer. S.3.4 Information om andra ramverk och publikationer inom ITSM-området. S.3.5 Utbildningsschemat för ITIL version 3 presenteras. S.3.6 DFC presenteras i kursmaterialet. S.4 Kursinnehållet återspeglar kurskraven (syllabus) på ett korrekt sätt. S.4.1 Om kursprogrammet är utvecklat för en specifik målgrupp som påverkar balansen mellan innehåll och certifieringskrav så gäller även följande kurskrav: - Målgruppen är tydligt beskriven samt förkunskapskraven för målgruppen - Information finns tillgänglig som beskriver kursinnehåll och anpassning för den specifika målgruppen S.5 Kursen innehåller övningar/uppgifter i linje med kurskraven (syllabus). Det ska finna övningar/uppgifter som är på rätt nivå och som är jämnt fördelade över kursen. S.6 Kursmaterialet innehåller information som hjälper deltagarna att förbereda sig in för certifieringen: - Certifieringsinformation (längd och typ av frågor) - Certifieringskrav och -litteratur - Exempelcertifiering och -frågor - Förkunskapskrav för certifiering S.7 Om det är datorbaserad utbildning så ska följande krav uppnås: S.7.1 S.7.2 S.7.3 Datorbaserad utbildning ska ske på fyra nivåer: text, grafik, animering och multimedia. Rena textversioner kan inte ackrediteras. Utbildningen måste minst innehålla text och grafik. Datorbaserad utbildning har hög grad av användarvänlighet (enkel navigering, bra användning av färger, lätt att få hjälp, etc). Läraren ska kunna övervaka deltagarnas aktiviteter i den datorbaserade utbildningen. 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

18 Sida 18 (43) S.8 Översättning av (hela eller delar) ska återge exakt samma innehåll som originalspråket. För ITIL version 3 ska den officiella ordlistan användas. 6.3 Krav på lärare DFC använder terminologin lärare och testledare (supervisor) för de personalkategorier som förekommer vid kurser anordnade av ackrediterade utbildningsanordnare. En person kan inneha fler än en roll i det sammanhanget. Krav på ordinarie lärare ITIL v2 Foundation och v3 Foundation Bridge enligt Trainer Criteria for Delivery of ITIL Accredited Training Courses ; Inneha ITIL Foundation Qualification Påvisar en förmåga att bedriva, leda och genomföra träningskurser Minst tre års praktisk erfarenhet inom IT Service Management Minimum 10 dagars erfarenhet av att genomföra klassrumsbaserad ITIL -träning (det kan vara som lärare under utbildning ) Lärare ska tillgodogjort sig ett minimum av 9 poäng inom ITIL. Krav på ordinarie lärare för kurser över ITIL Foundation nivån enligt Trainer Criteria for Delivery of ITIL Accredited Training Courses. Uppfylla ovanstående krav Läraren innehar ITIL Expert Qualification om undervisning avser nivå högre än Foundation Dessutom innehar läraren certifiering för den kurs man avser hålla utbildning inom Service Lifecycle-kurser; Lärare ska inneha Service Lifecycle-certifikat Service Capability-kurser; Lärare ska inneha Service Capability-certifikat Managing Across the Lifecycle-kurser; Lärare ska inneha Managing Across the Lifecyclecertifikat Managers Bridge-kurser; Lärare ska inneha ITIL v2 Managers-certifikat plus ITIL v3 Managers Bridge-Certifikat. 6.4 Krav på kursadministratör Kursadministratören sköter det dagliga arbetet runt bokningar av kurser och certifieringar. Administratören har hand om kursadministration för såväl kursdeltagare som kursledare. Kursadministratören är DF Certifierings kontaktyta gentemot den ackrediterade utbildningssamordnaren för rutiner kring administrativa ärenden. Kursadministratör; Har kännedom om de certifieringsalternativ som finns Har kännedom om egna och DF Certifierings rutiner kring kursbokningar och tester Har tagit del av manualen för onlinetester Har tagit del av ackrediterings- och certifieringsmanualen. Har tagit del av utbildning för onlinetestning. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

19 Sida 19 (43) 6.5 Ackreditering av testövervakare Processen för att ackreditera testövervakare beskrivs i avsnittet 3.4. För att säkerställa kvalitet och integritet vid våra testtillfällen måste alla ITIL -tester övervakas av en av godkänd testövervakare. Före varje testtillfälle måste en testövervakare i förväg utses. För att bli godkänd som testövervakare ska en ansökningsblankett (Bilaga 6.4) fyllas i och skickas till DFC. Ansökningsblankett samt regler för övervakning av testtillfällen bifogas i detta dokument. 6.6 Lista över tillgängliga tester DFC erbjuder följande ITIL -certifieringar på engelska och i vissa fall svenska och danska. Test Förkortning Typ av test Testformat Tid Förkunskaps krav ITIL Foundation v2 ITIILF Flervalsfrågor Papper/ 60 min - Online ITIL Foundation v3 ITV3F Flervalsfrågor Papper/ 60 min - Online ITIL Foundation Bridge v2- ITV23FB Flervalsfrågor Papper/ 30 min ITILF v3 Online ITIL Service Manager Service Support ITSS Öppna svar Papper 180 min ITILF alt ITV3F* ITIL Service Manager Service Delivery ITSD Öppna svar Papper 180 min ITILF alt ITV3F* ITIL Service Strategy ITV3SS Komplexa Papper 90 min ITV3F* Flervalsfrågor ITIL Service Design ITV3SD Komplexa Papper 90 min ITV3F* Flervalsfrågor ITIL Service Transition ITV3SO Komplexa Papper 90 min ITV3F* Flervalsfrågor ITIL Continual Service ITV3CSI Komplexa Papper 90 min ITV3F* Improvement Flervalsfrågor ITIL Release Control & ITV3RCV Komplexa Papper 90 min ITV3F* Validation Flervalsfrågor ITIL Operational Support ITV3OSA Komplexa Papper 90 min ITV3F* & Analysis Flervalsfrågor ITIL Service Offerings & ITV3SOA Komplexa Papper 90 min ITV3F* Agreements Flervalsfrågor ITIL Planning Protection & ITV3PPO Komplexa Papper 90 min ITV3F* Optimazation Flervalsfrågor ITIL Managing Across the ITV3MALC Komplexa Papper 90 min ** Lifecycle Flervalsfrågor ITIL Service Manager Bridge ITV23MB Flervalsfrågor Papper 90 min ITILSM (dvs ITSS & ITSD)* * Bortsett från godkänd certifieringen krävs också att man genomfört och blivit godkänd på motsvarande kurs, kursen behöver vara ackrediterad hos en godkänd EI. ** För att se om man deltagaren är kvalificerad att skriva denna certifiering hänvisar vi till DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

20 Sida 20 (43) 6.7 Rutin för organisering av testtillfällen Det finns två sätt att organisera testtillfällen hos DFC. Dels kan man välja att skriva traditionella papperstester men vi erbjuder också möjlighet att skriva tester elektroniskt. Fördelen med elektroniska test är bland annat att deltagaren får svaret på testet i samband med att det avslutas. För elektroniska tester använder DFC Enlights testsystem för vidare instruktioner hur testsystemet fungerar se bilaga 6.9 Enlights testguide Beställning Kunden är skyldig att göra en formell beställning av testerna till DFC på senast 10 arbetsdagar innan planerat testdatum för papperstester och senast 5 arbetsdagar innan planerat testdatum för onlinetester. Vid beställning av tester skall följande information finnas med: Utbildningsanordnare Ackrediterad lärare Testövervakare Antal testdeltagare Version och kurs Språk Datum för test Testformat För tester med förkunskapskrav krävs dessutom följande information om testtagaren vid bokning: Namn Kandidatnummer Födelsedatum Kopior på tidigare certifikat om de inte är utfärdade av DFC Vid certifiering för samtliga påbyggnadskurser krävs att deltagaren kan uppvisa att den uppfyller förkunskapskraven Leverans av tester Papperstester Papperstester levereras till beställaren i förseglade kuvert per post senast tre arbetsdagar före planerat testdatum. Detta under förutsättning att beställningen har kommit till DFC minst tio arbetsdagar innan testtillfället. DFC tar inte ansvar för att leverans sker i tid om beställningen inkommit senare än så Online tester Inloggningsuppgifter till online tester levereras per e-post till beställaren alternativt direkt till testövervakaren om det är den personen som är angiven som mottagare i beställningen. Testet når DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

21 Sida 21 (43) man genom Enlights testsystem Instruktioner för hur testsystemet fungerar finns i bilaga Avbokning Avbokning av tester behöver inte göras i förväg. DFC fakturerar i efterskott endast använda tester alternativt brutna kuvert. Alla tester oanvända som använda skall dock skickas tillbaka till DFC efter testillfället Efter avslutat papperstest Testerna skickas tillbaka till DFC med rekommenderat brev eller bud senast 24 timmar efter att testtillfället har ägt rum. Samtliga tester och svarsblanketter, använda som oanvända, skall skickas tillbaka i sina ursprungliga kuvert. 6.8 Deltagare med speciella behov DFC strävar i den mån det är möjligt efter att anpassa testsessionerna till personer med speciella behov. I det fall testtagare har särskilda önskemål på grund av individuella omständigheter behöver detta anmälas och diskuteras med DFC innan testtillfället. 6.9 Resultat Inom tre veckor efter testtillfället skickas resultatlista och certifikat ut till kursadministratören hos beställande ATO om inget annat är överenskommet med DFC. Vid elektroniska test får testtagaren upp resultatet i samband med att testet avslutas. Utbildningssanordnaren är skyldig att vidarebefordra resultat och certifikat till testtagarna och ansvarar för att resultaten inte blir kända för någon annan. Deltagarnas resultat sparas och namn på deltagare som fått godkänt resultat publiceras i APMG:s databas på frivillig basis Omcertifiering Om en deltagare har missat ett test har denne möjlighet att skriva om testet tidigast 3 veckor efter första testtillfället. Ingen begränsning finns för hur många gånger man kan skriva om samma test. Deltagare som gör en omcertifiering kommer i den utsträckning det är möjligt inte att få samma testfrågor tilldelade. Beställningsrutinen är densamma som för ett första test, kommentera dock att det är en omcertifiering. Det är också viktigt att uppge namn och kandidatnummer på deltagaren vid en omcertifiering Omprövning/Överklagan Om en deltagare vill ompröva ett test måste detta göras inom 3 månader efter att resultatet skickats ut från DFC. För att beställa en omprövning kontakta DFC. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

22 Sida 22 (43) 6.12 Återkallande av certifiering Om en deltagare har certifierat sig utan att ha uppfyllt förkunskapskraven kan en certifiering återkallas. En sådan återkallan görs av DFC. Om ett certifikat har återkallats kan deltagaren överklaga beslutet inom två månader från återkallan genomförts. Om DFC eller utbildningsorganisation upptäcker att en deltagare har fuskat i samband med certifieringen återkallas certifikatet. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

23 Sida 23 (43) 7 Bilagor 7.1 Ansökan om att bli en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) 7.2 Ansökan om att bli ett godkänt testcenter (Affiliate) 7.3 Ansökan om att bli en ackrediterad lärare (AT) 7.4 Ansökan och sekretessavtal för testövervakare (supervisor) 7.5 Testövervakningsguide 7.6 Testövervakarrapport 7.7 Enlight testguide manual och utbildning i testsystemet DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

24 Sida 24 (43) 7.1 Ansökan om att bli en Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) Ackreditering av en utbildningsorganisation för ITIL kräver att man följer vissa nyckelkrav i den internationella standarden ISO Uppgifter om företaget: Organisationen namn: Organisationsnummer: Momsregistreringsnummer: Registrerad hos (namnet på myndigheten): Namn på VD: Företagsadress: Typ av organisation: Organisationsstorlek (antalet fast anställda samt antalet tillfälligt anställda): Antal kontor: Namn och ort för de kontor som 1. vill genomföra ITIL ATOaktiviteter inom ramen för den här 2. ansökan (även kallat Affiliates enligt ATO Scheme punkt 7.1) 3. Namn, befattning och telefon till kontaktperson: E-post till kontaktperson: Företagets hemsida: Firmatecknare: Uppskattat antal ITIL Certifieringar inom de kommande 12 månaderna: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

25 Sida 25 (43) Har företaget sedan tidigare en ackreditering av annan EI? Om ja, vilken EI? Vilket datum blev företaget ackrediterat av annan EI? Vänligen beskriv kortfattat er organisations erfarenheter av utbildning: Vilket kvalitetssystem enligt ISO 9001 har ni? Beskriv kortfattat era lokaler för att hålla utbildning: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

26 Sida 26 (43) Uppgifter om kurser, material och lärare: OBS! Vid en ackreditering av en ATO ingår ackrediteringen av en (1) lärare i ackrediteringsavgiften. Tillkommande lärarackrediteringar som ATOn önskar lägga till sker mot en kostnad av 1050 SEK per lärare och kurs. Vänligen markera med kryss (x) vilka ITIL kurser ni vill genomföra samt Material och Lärare till respektive kurs (verifieras genom att bifoga pdf): ITIL Kurs Kryss (x) Material Lärare ITIL Foundation V2 ITIL V2-3 Foundation Bridge ITIL V3 Foundation ITIL V3 Service Strategy ITIL V3 Service Design ITIL V3 Service Transition ITIL V3 Service Operation ITIL V3 Continual Service Improvement ITIL V3 Operational Support & Analysis ITIL V3 Planning, Protection & Optimization ITIL V3 Release, Control & Validation ITIL V3 Service, Offerings & Agreements ITIL V3 Managing Across the LifeCycle ITIL V 2-3 Manager Bridge ITIL Service Manager Certificate DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

27 Sida 27 (43) Jag försäkrar härmed att vi har dokumenterat följande för att få bli en ATO: 1. En organisationsstruktur, ledningsstruktur, rättslig ställning och ekonomisk bärkraft. 2. Ett Quality Management System (QMS), inklusive ledningsgenomgång, interna revisioner, samt rutiner för överklagan och felanmälan. 3. Ett kurskvalitetssystem för att säkerställa leveranser av ITIL lärare, utbildning och material. 4. Ett registreringssystem för alla utbildningar 5. Ett informationspaket till kunderna innan kursen startar med nödvändig information. 6. En organisationsstruktur för att säkerställa rutiner gentemot DFC 7. Ett dokumenterat kontrollsystem (Document control) 8. Namngivna och föreslagna ITIL lärare som möter upp mot de av EIn ställda krav för att ackreditera lärare 9. En fullvärdig uppsättning av utbildningsmaterial som täcker alla Syllabus punkter för vilken ATO:n söker ackreditering för 10. Ha rättighet att använda ITIL:s varumärken enligt bestämmelser. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

28 Sida 28 (43) Declaration I declare that the ATO applicant organization named above meets the following minimum eligibility criteria for ITIL Course Accreditation: 1. The organization must be a legally constituted and recognized body according to the laws of the country in which it is based. 2. The organization must be able to demonstrate, through audited accounts, its financial viability to operate and maintain the scheme for a reasonable period in the future. 3. The organization must have or be capable of establishing a set of documentation, aligned with the key requirements of international standards ISO9001 (in relation to their quality management systems). 4. All approved proctors / invigilators / exam supervisors must agree to maintain the confidentiality and integrity of the process. 5. Education offered by the ATO must be open to all candidates who meet the entry criteria defined in the examination specification. 6. The organization shall only refer to its educations as being part of the ITIL Qualification Scheme where those examinations are recognized by the ITIL Qualifications Board as being part of the Scheme. 7. The organization shall, in the case of examinations for Certificates recognized by the ITIL Qualifications Board use only examinations that conform to the format approved by the ITIL Qualifications Board. 8. The organization shall, upon achieving accredited status, automatically earn a place in ITIL Forum and will be expected to contribute to the ITIL Forum s decision-making processes, and shall respect the property, rights and reasonable interests of the members of the ITIL Forum. 9. The organization will notify DF Certifiering at the earliest opportunity (request 3 months notice) of any intention to withdraw from the scheme. Each ATO will sign a 3 year licensing agreement. 10. The organization will inform DF Certifiering when the organization enters into a commercial agreement with the organization, to enable the organization to work in different countries or in different regions of their own country through a third party agreement. 11. The organization has a documented quality management system (QMS). I further declare that the information on this Application Form and any other information given in support of this application is correct to the best of my belief. I have received, read and understood the documents listed above detailing the requirements for Training organization accreditation and undertake that the organization will comply with all of these requirements. I undertake that the organization will pay all fees due to DF Certifiering AB, whether or not ATO Accreditation is granted. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

29 Sida 29 (43) I confirm that we will not infringe the Intellectual Property Rights or Copyright of material owned by any other organization or individual. I confirm that I understand by signing this application form I declare to give DF Certifiering access to all documents, records, relevant insurances, internal audit results, complaints logs etc on request and as needed for the assessment process. I confirm that I have read the DFC s Accreditation- and Certificate manual. Please send a copy of last year s Audited Account or a Director s statement that the company is solvent and not the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for compulsory winding-up or administration. Namn: Befattning: Signatur: Datum: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

30 Sida 30 (43) 7.2 Ansökningsformulär för godkänt testcenter (Affiliate) Vänligen fyll i följande: Namn på testcentret (utbildningsorganisationen): Namn på kontaktperson för testcentret: Telefonnummer: E-post: Företagsadress: Vilken ATO testcentret ska ingå eller har tredjeparts avtal med: Kontaktperson för ATO:n Markera de kurser som ansökan gäller: Foundation nivå ITIL Foundation ITIL version 2-3 Foundation Bridge ITIL V3 Foundation Intermediate nivå: ITIL V3 Service Strategy ITIL V3 Service Design ITIL V3 Service Transition ITIL V3 Service Operation ITIL V3 Continual Service Improvement ITIL V3 Operational Support & Analysis ITIL V3 Planning, Protection & Optimization ITIL V3 Release, Control & Validation ITIL V3 Service, Offerings & Agreements ITIL V3 Managing Across the LifeCycle Expert nivå: ITIL version 2-3 Manager Bridge ITIL Service Manager Certificate DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

31 Sida 31 (43) Jag har läst och förstått DFC s Ackrediterings- och Certifieringsmanual och de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i den. Namn: Signatur: Datum: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

32 Sida 32 (43) 7.3 Ansökningsformulär för ackrediterad lärare (AT) Ansökan skall mailas till: Elin Söderbäck, Vänligen fyll i: Ackrediterad utbildningsorganisation (ATO): Namn på ansökande lärare: Kandidatnummer: Jag önskar bli ackrediterad lärare (AT) för följande: Foundation nivå ITIL Foundation ITIL version 2-3 Foundation Bridge ITIL V3 Foundation Intermediate nivå: ITIL V3 Service Strategy ITIL V3 Service Design ITIL V3 Service Transition ITIL V3 Service Operation ITIL V3 Continual Service Improvement ITIL V3 Operational Support & Analysis ITIL V3 Planning, Protection & Optimization ITIL V3 Release, Control & Validation ITIL V3 Service, Offerings & Agreements ITIL V3 Managing Across the LifeCycle Expert nivå: ITIL version 2-3 Manager Bridge ITIL Service Manager Certificate DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

33 Sida 33 (43) Bifoga följande uppgifter enligt ackrediteringskraven som hittas i ackrediteringsmanualen punkt 6.3 Kopia av gamla certifikat. CV. Andra underlag för att verifiera ackrediteringskraven. Jag har läst och förstått DFC s Ackrediterings- och Certifieringsmanual och de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i den. Namn: Signatur: Datum: DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

34 Sida 34 (43) 7.4 Ansökningsformulär och sekretessavtal för testövervakare Mailas in till Elin Söderbäck, Vänligen fyll i: Namn på ATO: Testövervakarens namn: E-post: Telefonnummer: Arbetsgivare: Överenskommelsen tecknas mellan DF Certifiering AB och testövervakaren. Genom min ansökan att bli godkänd som testövervakare för DFC godkänner jag: Mottagande av examineringsmaterial från DFC genom min ATO DFC:s regler för tillbakaskickande av examineringsmaterial Att behandla allt examineringsmaterial konfidentiellt och kommer således inte tillåta att examineringsmaterialet kommer i händerna på tredje part annat än testtagarna eller annan person som i processen av examineringen har rätt till materialet Alla copyrighträttigheter av tillhandahållna dokument från DFC genom ATO Att jag inte har några som helst rättigheter att ta bort eller förändra några kännetecken för Copyright eller intellektuell egendomsrätt av examinationsmaterialet. Jag har läst igenom och kommer att följa instruktionerna. Ort och datum Testövervakarens signatur Namnförtydligande DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

35 Sida 35 (43) 7.5 Testövervakningsguide 1. Inför testtillfället 1.1 Meddelande om förhinder Det är obligatoriskt att läsa instruktionerna och göra provet enligt dessa. DF Certifiering uppmanar att alltid använda sunt förnuft och att kontakta oss vid alla eventuella frågeställningar. 1.2 Medtag material Testanordnaren skall tillhandahålla följande vid provtillfället: Provdokument i förseglade kuvert Blyertspennor 2. Allmänna förhållningsrutiner 2.1 Tillåtna medel Varken skriftligt eller tryckt material tillåts, annat än de specificerade inom provdokumenten. Inte heller tillåts personliga almanackor, anteckningsblock, databanker eller andra elektroniska hjälpmedel. Vid tester på engelska tillåts däremot användande av svensk-engelskt lexikon, dock endast pappersbaserat. Elektroniska hjälpmedel är inte tillåtet, inte heller anteckningar i marginalen eller lösa papper i lexikonet accepteras. Testledaren ska kontrollera varje lexikon innan provet startar för att säkerställa att otillåtna hjälpmedel inte förekommer. 2.2 Medförande av väskor och dylikt Inför provet skall deltagare uppmanas att inte medföra väskor, portföljer, m.m. in i provlokalen. Om så sker skall dessa placeras vid en lämplig plats som provvakten anger (Dock inte bredvid deltagarens bord). 2.3 Vid notering om fusk Om testvakten med säkerhet ser att någon fuskar genom att använda sig av anteckningar eller titta på annan deltagares svar, skall testvakten direkt gå fram till deltagaren. Märk väl att DF Certifiering tar mycket allvarligt på alla överträdelser av reglerna. Gör en anteckning i deltagarlistan för den det berör. Efter provet skall du rapportera till DF Certifiering och förklara varför du är övertygad att deltagaren fuskade. Deltagaren har sedan möjlighet att kontakta den provansvarige för att ge en förklaring till det som hänt. Det finns en testövervakarrapport att hämta på hemsidan under de låsta ATO-sidorna vid rapportering av fusk. 2.4 Vid klagomål Om en deltagare önskar anmäla klagomål angående provet eller provförfarandet skall detta göras skriftligen omedelbart i anslutning till provet och inlämnas till DF Certifiering tillsammans med provformuläret. Alternativt kan deltagaren välja att skriva direkt till DF Certifiering inom fyra veckor efter dagen för provet. DF Certifiering AB, St Göransgatan 84, Stockholm, ,

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Tjänstebeskrivning för certifiering av. Rekrytterare

Tjänstebeskrivning för certifiering av. Rekrytterare Tjänstebeskrivning för certifiering av Rekrytterare DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Reviewed by: Valid for: Revision: No.: Victoria

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 2 1.1. PRINCE2 Foundation... 3 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB BiTA SERVICE MANAGEMENT AB Utbildningskatalog 2014 BiTA Service Management AB BiTA erbjuder ett brett utbud av kurser inom IT Service Management (ITSM), kompletterat med intressanta kurser inom angränsande

Läs mer

Certified Specialist Change Management

Certified Specialist Change Management Certified Specialist Change Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Change Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered

Läs mer

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström

Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Certifierad testare SSTB Ingvar Nordström Varför certifierad testare? Bland annat Att få test erkänt som en viktig och professionell yrkesroll. Att möjliggöra för testare att bli erkända hos arbetsgivare.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Certified Specialist Problem Management

Certified Specialist Problem Management Certified Specialist Problem Management SYLLABUS [KURSPLAN] Version 1.0 January 2013 Copyright DF Certifiering AB Syllabus Certified Specialist Problem Management, version 1.0, January 2013 ITIL is a Registered

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Standardbilaga. För Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014. Standardbilaga utgåva 2 2014 2014020303

Standardbilaga. För Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014. Standardbilaga utgåva 2 2014 2014020303 Standardbilaga För Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014. 2014 Svensk Dagligvaruhandel Sid 1 av 12 1 GUIDE TILL CERTIFIERING... 3 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR/ANSLUTNINGSVILLKOR... 3 1.2 NULÄGE OCH

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Yrkesmässig certifiering för ITIL PRAXIS FÖR TJÄNSTEHANTERING. ITIL Foundation-certifikat inom Hantering av IT-tjänster KURSPLAN

Yrkesmässig certifiering för ITIL PRAXIS FÖR TJÄNSTEHANTERING. ITIL Foundation-certifikat inom Hantering av IT-tjänster KURSPLAN Yrkesmässig certifiering för ITIL PRAXIS FÖR TJÄNSTEHANTERING ITIL Foundation-certifikat inom Hantering av IT-tjänster KURSPLAN Page 1 of 11 ITIL FOUNDATION-CERTIFIKAT INOM HANTERING AV IT-TJÄNSTER Syftet

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien.

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumservice AB Box 24092 104 50 Stockholm ANGÅENDE VISUM TILL INDIEN Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumansökningar

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Beställning av certifikat v 2

Beställning av certifikat v 2 Beställning av certifikat 1 (6) Dnr 2014/1651 2015-01-20 Beställning av certifikat v 2 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem:... 3 Skapa en Certificate Sign Request (CSR)...

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

UTBILDNING: Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

UTBILDNING: Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course UTBILDNING: Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Introduktion Revisioner görs för att undersöka om, och säkerställa att, ett kvalitetssystem hos en organisation uppfyller de krav som

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2 1(7) Manual för Syfte Dokumentet beskriver vilka rutiner som gäller när man behöver ett elektroniskt certifikat för att t.ex. säker kommunikation med en server som SLU hanterar. Dokumentet riktar sig till

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar.

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar. Memo Datum 2014-07-03 Kurs för svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

mm^m Diplom &ei Jitngin Mikge[ Jungin HAR DEl.TAGIT DELTAGIT I KURSEN UNDERTIDEN 5-8 mars 1991 , Q-, KURSl.EDARE KURSLEDARE SENATOR

mm^m Diplom &ei Jitngin Mikge[ Jungin HAR DEl.TAGIT DELTAGIT I KURSEN UNDERTIDEN 5-8 mars 1991 , Q-, KURSl.EDARE KURSLEDARE SENATOR mm^m Diplom &ei Jitngin Mikge[ Jungin HAR DEl.TAGIT DELTAGIT I KURSEN &rogramspr&ligt Programspråf(g.t C -grum[(urs- grundkyrs UNDERTIDEN 5-8 mars 1991, Q-, KURSl.EDARE KURSLEDARE SENATOR FUNCTIONAL EDUCATION

Läs mer

Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen Certifigsprocessen Bureau Veritas Certification INLEDNING Vi har tagit fram detta dokument för att leda dig genom den treåriga certifigsprocessen, från offertförfrågan till certifikat och fortsättningen

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Kontrollinformation för dokument

Kontrollinformation för dokument Kontrollinformation för dokument Dokumentinformation Dokumentnamn Syfte med dokumentet Dokumentets versionsnummer 4.2 Dokumentets status Dokumentets ägare Framtaget av Att ge en översikt över studieplanen

Läs mer

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll och upplägg Kursens innehåll och upplägg 17 april 2015 Affärsarkitektur och affärsarkitekten Vi myntade begreppet affärsarkitektur 2006 och lanserade utbildningen Certifierad Affärsarkitekt i februari 2007 Sedan dess

Läs mer

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs

Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Met/Track Software Ver 8.X 1 dagskurs Genom praktiska övningar, hands-on, kommer du att lära dig optimala metoder för att systematiskt samla in information som krävs för att rutinmässigt och konsekvent

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2007 Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser. För beställning eller frågor kontakta EÅ Data AB på 08 55 67 17 44, välj 1 eller New Horizons direkt på 020

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål Public 1 (8) 2008-10-06 A ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt Den som vill använda en repeater inom en mobiloperatörs frekvensband måste

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer