meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-11-19 meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Marcus Grevholm Rasmusgatan 19 Lgh Malmö Målsägandebiträde: Advokat Lars Edman Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan Malmö 2. Henric Högman Rasmusgatan 19, lgh Malmö Målsägandebiträde: Advokat Lars Edman Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan Malmö 3. Johanna Modin Stralsundsvägen 92, lgh Lund Företrädd av åklagaren 4. Martin Wetterhorn Fågelbacksgatan 35, lgh Malmö Målsägandebiträde: Advokat Jessica Croneman Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB Kalendegatan Malmö Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 265 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 2 Tilltalad AHMED Basen Mohamed Sala, Frihetsberövande: Häktad Censorsgatan 3 C, lgh Malmö Offentlig försvarare: Advokat Mats Holm Advokaten Mats S Holm AB Kalendegatan Malmö SLUT Begångna brott 1. Grov misshandel Lagrum 3 kap 6 1 st brottsbalken 2. Grov stöld 8 kap 4 brottsbalken 3. Försök till grov stöld 8 kap 4 och 12 samt 23 kap 1 brottsbalken 4. Grovt rån 8 kap 5 1 st 1 p och 6 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 5 år Följande åtal ogillas 1. Bedrägeri, åtalspunkt Olaga hot, åtalspunkt 14 Skadestånd 1. Ahmed Mohamed Sala ska utge skadestånd till Johanna med kr. 2. Ahmed Mohamed Sala ska solidariskt med Ibrahim Smahi utge skadestånd till Henric med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2012 till dess betalning sker. 3. Ahmed Mohamed Sala ska solidariskt med Ibrahim Smahi utge skadestånd till Marcus med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2012 till dess betalning sker. 4. Marcus skadeståndstalan i anledning av åtalspunkten 13 lämnas utan bifall.

3 3 5. Ahmed Mohamed Sala ska utge skadestånd till Martin med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 7 augusti 2012 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagen mantel samt stomme och kolv till pistol förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslagsliggare nr BG10448 p 1 och nr BG10459 p 1). Häktning m.m. Ahmed Mohamed Sala ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Mats Holm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Lars Edman tillerkänns för sitt uppdrag som målsägandebiträde för Henric och Marcus ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, 829 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Jessica Croneman tillerkänns för sitt uppdrag som målsägandebiträde för Martin ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, 737 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 4. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

4 Mål nr meddelad i Malmö 4 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Zivorad Cupric Nydalavägen 9 D, lgh Malmö Företrädd av åklagaren 2. Adel Gharib c/o Turki Saad Dawas Cronmans väg 9 C, lgh Malmö Företrädd av åklagaren 3. Marcus Grevholm Rasmusgatan 19 Lgh Malmö Målsägandebiträde: Advokat Lars Edman Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan Malmö 4. Henric Högman Rasmusgatan 19, lgh Malmö Målsägandebiträde: Advokat Lars Edman Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan Malmö Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 265 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

5 5 5. Gustav Rosengren Bysmedsgatan Malmö Företrädd av åklagaren 6. Philip Schelin Toftakullagatan Limhamn Företrädd av åklagaren 7. Svenska Konsumentförsäkringar AB Stockholm Företrädd av åklagaren 8. Martin Wetterhorn Fågelbacksgatan 35, lgh Malmö Målsägandebiträde: Advokat Jessica Croneman Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB Kalendegatan Malmö Tilltalad Ibrahim-Ahmed Smahi, Frihetsberövande: Häktad c/o Smahi, Nabil-hicham Lektorsgatan 6 B, lgh Malmö Offentlig försvarare: Advokat Teodor Bodin Löfgren Tre Advokater Advokat Magnus Lundh AB Stortorget Malmö SLUT Begångna brott Lagrum 1. Misshandel 3 kap 5 brottsbalken

6 6 2. Stöld 8 kap 1 brottsbalken 3. Försök till grov stöld 8 kap 4 och 12 samt 23 kap 1 brottsbalken 4. Grovt rån 8 kap 5 1 st 1 p och 6 brottsbalken 5. Tillgrepp av fortskaffningsmedel 8 kap 7 1 st brottsbalken 6. Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel 8 kap 7 1 st och 12 samt 23 kap 1 brottsbalken 7. Bedrägeri 9 kap 1 1 st brottsbalken 8. Olovligt brukande 10 kap 7 1 st brottsbalken 9. Rattfylleri 4 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 10. Narkotikabrott 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Fängelse 4 år 6 månader Följande åtal ogillas 1. Misshandel; del av åtalspunkt 2 2. Grov misshandel; åtalspunkt Olaga hot; åtalspunkt Försök till grov stöld; åtalspunkt 14 Skadestånd 1. Gustavs skadeståndstalan lämnas utan bifall. 2. Philips skadeståndstalan lämnas utan bifall. 3. Ibrahim Smahi ska utge skadestånd till Adel med kr. 4. Ibrahim Smahi ska utge skadestånd till Zivorad med kr. 5. Ibrahim Smahi ska utge skadestånd till Svenska Konsumentförsäkringar AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 augusti 2012 till dess betalning sker.

7 Ibrahim Smahi ska solidariskt med Ahmed Mohamed Sala utge skadestånd till Henric med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2012 till dess betalning sker. Ibrahim Smahi ska solidariskt med Ahmed Mohamed Sala utge skadestånd till Marcus med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2012 till dess betalning sker. Martins skadeståndstalan mot Ibrahim Smahi lämnas utan bifall. Förverkande och beslag 1. I beslag taget stämjärn och i beslag tagen skruvmejsel förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslagsliggare nr BG9730 p 1 och 2). 2. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Skåne; beslagsliggare nr BG9729 p 1). Häktning m.m. Ibrahim Smahi ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Teodor Bodin Löfgren tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. I beloppet ingår ersättning till advokaten Jan-Åke Fält. 2. Angående ersättning till målsägandebiträdena; se domslutet för Ahmed Mohamed Sala. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten. Övrigt Ibrahim Smahi ska till staten betala tillbaka kostnaderna för blodanalys på 650 kr.

8 8 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. Johanna har i anledning av åtalet under åtalspunkten 1 yrkat att Ahmed Mohamed Sala ska förpliktas att betala skadestånd till henne med kr avseende kränkning. Gustav och Philip har i anledning av åtalet under åtalspunkten 2 yrkat att Ibrahim Smahi ska förpliktas att betala skadestånd till envar av dem med kr avseende kränkning. Adel har i anledning av åtalet under åtalspunkten 3 yrkat att Ibrahim Smahi ska förpliktas att betala skadestånd till honom med kr, varav 600 kr avser ersättning för kostnad för ersättningslås med nyckel, 400 kr kostnad för nytt bilfönster, 200 kr ersättning för ny rattkåpa och 200 kr ersättning för kostnad för tillgripen nyckel till postbox. Zivorad har i anledning av åtalet under åtalspunkten 5 yrkat att Ibrahim Smahi ska förpliktas att betala skadestånd till honom med kr avseende reparationskostnad för skador på bilen. Svenska Konsumentförsäkringar AB har i anledning av åtalet under åtalspunkten 6 yrkat att tingsrätten ska förplikta Ibrahim Smahi att betala skadestånd till bolaget med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 augusti 2012 till dess betalning sker. Av beloppet avser kr reparationskostnader minus självrisk, kr kostnad för hyrbil och kr avbrottsersättning under 32 dagar. Henric har i anledning av åtalet under åtalspunkten 11 yrkat att Ahmed Mohamed Sala och Ibrahim Smahi ska förpliktas att solidariskt till honom betala

9 9 skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 4 augusti 2012 tills betalning sker. Av beloppet avser kr ersättning för kränkning, kr ersättning för sveda och värk, kr ersättning för tillgripen egendom och kr ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Marcus har i anledning av åtalet under samma åtalspunkt yrkat att Ahmed Mohamed Sala och Ibrahim Smahi ska förpliktas att solidariskt till honom betala skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 4 augusti 2012 till dess betalning sker. Av beloppet avser kr ersättning för kränkning, kr ersättning för sveda och värk samt kr ersättning för tillgripen egendom. För det fall tingsrätten skulle finna att kränkningsersättning inte kan utgå har Marcus yrkat alternativt att han tillerkänns ersättning för ytterligare sveda och värk med ett belopp som motsvarar icke bifallen kränkningsersättning. Vidare har Marcus i anledning av åtalet under åtalspunkten 13 yrkat att tingsrätten ska förplikta Ahmed Mohamed Sala att betala skadestånd till honom med kr avseende ersättning för kränkning jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 6 augusti 2012 till dess betalning sker. Martin har i anledning av åtalet under åtalspunkten 14 yrkat att tingsrätten ska förplikta Ahmed Mohamed Sala och Ibrahim Smahi att solidariskt betala skadestånd till honom med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 7 augusti 2012 till dess betalning sker. Av beloppet avser kr ersättning för kränkning, kr ersättning för sveda och värk samt 350 kr kostnad för läkarbesök. Ahmed Mohamed Sala och Ibrahim Smahi har med anledning av misstanke om brott, som prövas genom denna dom, varit berövade friheten som anhållna eller häktade i enlighet med vad som framgår av bilagda avräkningsunderlag, bilaga 2 och 3.

10 10 SKÄL Skuldfrågan Åtalspunkten 1 Ahmed Mohamed Sala har förnekat gärningen. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier av Ahmed Mohamed Sala tagna i samband med gripandet den 7 augusti På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Johanna, som uppgett: Den 7 augusti 2012 vid omkring kl gick hon längs Pildammsvägen i Malmö. Hon höll sin Iphone 4 i högra handen och höll på att skriva ett sms med sin tumme. Hon hade hörlurar i öronen och lyssnade på musik. Volymen var inte särskilt hög, eftersom hon var ute i trafiken. Plötsligt fick hon i ögonvrån syn på en cyklist snett bakom henne på höger sida. Det var en man i 18- eller 19-årsåldern med svart hår, svarta ögon och gyllenbrun hy. Mannen hade sitt ursprung i Mellanöstern. Han bar en jacka eller en skjorta av tjockt material med stora svarta rutor på en starkt blå grund. Mannen saktade in, tog tag i hennes mobiltelefon och försökte dra den ur handen på henne. Han kom då även delvis åt hennes fingrar. Efteråt hade hon ont i sin tumme. Hon höll i sin telefon allt vad hon kunde medan mannen drog hårt i telefonen. Till slut släppte mannen telefonen. Hon såg då hans ansikte i profil och hon vinnlade sig om att titta noga på honom. Mannen cyklade långsamt vidare. Han svängde in på piazzan utanför operan och sneddade sedan in på Östra Rönneholmsvägen. Hon ringde till polisen. Vad hon minns sade mannen inget. Hon kan inte vid huvudförhandlingen med säkerhet peka ut Ahmed Mohamed Sala som gärningsmannen.

11 11 Hörd över åtalet har Ahmed Mohamad Sala uppgett: Vid tillfället var han kraftigt påverkad och hade inte ätit eller sovit på flera dagar. Han har därför inga klara minnesbilder av händelsen. Dagarna före hade han blivit hotad av några personer och tvingats ta tabletter. Han minns att han cyklade på Pildammsvägen och att han såg Johanna på avstånd. Han ville ha hjälp med att tillkalla ambulans. Han hoppade av cykeln och talade snällt med henne, men hon sade inget. Hon trodde nog att han försökte ta något ifrån henne. Han minns inte att han rörde vid henne. Han minns bara att han tog stöd mot något när han vinglade på cykeln. Han har inte försökt att slita mobiltelefonen ur Johannas hand. Han cyklade vidare och träffade strax därefter på en tjej som hjälpte honom att skicka ett sms. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Pia, som uppgett: Den aktuella förmiddagen stod hon utanför sin arbetsplats på Fersens väg och talade i telefon. Hon fick då syn på en kille som kom cyklande. Framför killen gick en tjej, som höll en mobiltelefon i handen och hade hörlurar i öronen. Killen cyklade lugnt. Pia trodde först att killen kände tjejen, eftersom han lade armen om henne. Hon såg att de höll i mobiltelefonen båda två och att bådas händer därefter sträcktes upp i luften. Hon förstod då att något inte stämde. Killen tog aldrig telefonen ifrån tjejen. När de försvann runt hörnet kunde Pia inte se dem längre. Killen var iklädd en blårutig skjorta. Pia såg killen och tjejen bakifrån på ett avstånd om kanske meter. När polisen kom till platsen berättade hon vad hon hade sett och hon fick titta på den kille som polisen hade tagit. Hon kände igen killens skjorta och cykel. Tingsrätten gör följande bedömning. Johanna har gjort ett trovärdigt intryck. De uppgifter som hon har lämnat får stöd av Pias vittnesmål. Det har inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta tillförlitligheten av Johannas uppgifter. Hennes uppgifter ska därför läggas till grund för bedömningen. Genom hennes uppgifter är klarlagt att en

12 12 man på cykel försökt att olovligen med tillägnelseuppsåt ta en mobiltelefon ur hennes hand, men att mannen misslyckats i sitt uppsåt på grund av att hon lyckats hålla emot. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Ahmed Mohamed Sala har vidgått att han befunnit sig på platsen och att han där träffat på Johanna. Det signalement som Johanna lämnat av gärningsmannen överensstämmer väl med Ahmed Mohamed Salas utseende och klädsel vid gripandet strax efter händelsen. Att Johanna vid huvudförhandlingen inte kände igen Ahmed Mohamed Sala är inte ägnat att förvåna med tanke på att han vid förhandlingen bar skägg och glasögon, vilket inte var fallet vid gripandet. Även Pia har i samband med händelsen känt igen den klädsel som Ahmed Mohamed Sala då bar. Tingsrätten finner det ställt utom rimligt tvivel att det är Ahmed Mohamed Sala som försökt att stjäla Johannas mobiltelefon ur hennes hand. Åtalet är alltså styrkt. Brottet är på det av åklagaren angivna skälet att bedöma som grovt. Åtalspunkten 2 Ibrahim Smahi har förnekat brottslig gärning. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier av Gustav och Philip tagna på platsen i samband med upptagande av anmälan. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Gustav och Philip. De har uppgett: Gustav: Vid det aktuella tillfället befann han sig på McDonald s uteservering på Gustav Adolfs torg i Malmö tillsammans med Sebastian. Philip hade gått in på McDonald s för att hämta vatten för att nyktra till. Gustav höll i två cigaretter när Ibrahim Smahi kom fram till honom och

13 13 började prata. Ibrahim Smahi frågade om han kunde få två cigaretter, en till honom och en till hans kompis. Gustav höll fram cigarettpaketet. När Ibrahim Smahi tog fyra eller fem cigaretter sade Gustav till honom att detta inte var okej och att han skulle lämna tillbaka cigaretterna. Ibrahim Smahi började gå därifrån. Gustav gick efter honom. Han sade åt Ibrahim Smahi att lägga av och att lämna tillbaka cigaretterna. Ibrahim Smahi vände sig om och sade åt Gustav att inte höja rösten mot honom. Gustav sänkte då rösten och sade åt Ibrahim Smahi att ta det lugnt och att lämna tillbaka cigaretterna. När Ibrahim Smahi på nytt gick därifrån sade Gustav åt honom att stanna. Ibrahim Smahi vände sig om och började genast att slå honom på käken och hjässan. Gustav hade inte dessförinnan fattat tag i Ibrahim Smahi eller hotat denne. Han kan möjligen ha sträckt sig efter Ibrahim Smahi och då kommit åt dennes jacka, men det är inte så han minns händelseförloppet. Han fick fyra eller fem slag mot huvudet. Det gjorde ont. Gustav gissar att det första slaget var ett knytnävsslag, men sedan har han svårt att avgöra vilken typ av slag det var, eftersom han böjde ned huvudet för att skydda detta. Han slog inte tillbaka. Smärtan satt i några dagar efter händelsen. Han fick även bulor. Hans underläpp blödde och blev svullen. En ordningsvakt ingrep genom att dra undan och hålla fast Ibrahim Smahi. Därefter kom Philip ut från McDonald s. Det uppstod ordväxling mellan Philip och Ibrahim Smahi. Det var ganska hårda ord från båda sidor och det blev allt mer aggressivt. Ordningsvakten tappade greppet om Ibrahim Smahi, som sprang fram till Philip. Ibrahim Smahi sträckte ut handen, slog Philip mot axeln och greppade tag i hans T-shirt så att den gick sönder. Gustav hade druckit omkring 75 cl vin och två öl under kvällen. Han var inte särskilt berusad vid tillfället. Philip: Han stod ute på McDonald s uteservering och rökte tillsammans med Gustav och Sebastian. Han gick in på McDonald s för att hämta lite vatten. Under tiden höll Gustav hans cigarett. När han hade fått sitt vatten hörde han tjafs utanför McDonald s och vände sig om. Han såg då att

14 14 Gustav stod och pratade med Ibrahim Smahi, som verkade vara irriterad. Han hörde Ibrahim Smahi säga: Höj inte rösten mot mig. Han tog emot sitt vatten. Eftersom Ibrahim Smahi verkade vara argsint, joggade Philip sedan ut från McDonald s och bad Sebastian att hålla hans vatten. Ordningsvakten hade då redan hunnit ingripa och höll på att sära på Ibrahim Smahi och Gustav. Philip såg alltså inte några slag utdelas mot Gustav. Han kan i polisförhör på platsen ha sagt att han sett Ibrahim Smahi utdela slag, men när han tänker efter så har han enbart sett Gustav stå i försvarsposition som om han precis hade blivit slagen. Philip kan därför ha dragit slutsatsen att Ibrahim Smahi slagit Gustav. När han hördes av polis var han skakad av händelsen. Han och Ibrahim Smahi munhöggs och båda uttalade provocerande ord. Ibrahim Smahi lyckades ta sig från ordningsvakten, sprang fram mot Philip och tryckte med sin handflata bak Philips axel. Samtidigt fick han ett tag om tröjan och slet sönder denna. Philip uppfattade det som ett slag, eftersom han hade rejält ont i axeln i 2 3 veckor efter händelsen. Därefter gick Ibrahim Smahi bort till ett tält vid uteserveringen. Under tiden pratade Gustav och Philip med ordningsvakten. Ibrahim Smahi tittade surt på Philip, tog av sin tröja och sprang sedan mot honom. Philip vek undan och Ibrahim Smahi halkade omkull. Han och Gustav var inte mer än salongsberusade vid tillfället. Hörd över åtalet har Ibrahim Smahi uppgett: Han gick fram till Gustav, som stod utanför ingången till McDonald s, och frågade om han kunde få cigaretter, en till honom och en till hans kompis. Gustav svarade att han kunde ta två cigaretter och sträckte fram cigarettpaketet. Ibrahim Smahi tog dock tre eller fyra cigaretter. När han vände sig om sade Gustav att det var hans kompis cigaretter och att det därför inte var okej att ta så många cigaretter. Ibrahim Smahi ignorerade detta och skulle gå därifrån när Gustav tog tag i hans vänstra arm och drog i honom. Ibrahim Smahi sade snällt åt Gustav att släppa honom, men denne fortsatte att dra i hans arm. När Ibrahim Smahi kände hur

15 15 Gustavs naglar gick in i hans biceps smällde han av en ren reflex till Gustav med handen och denne fick sig en lusing på kinden. Gustav slog tillbaka och de började slåss båda två. Det är möjligt att de båda träffades av slag i tumultet. Ordningsvakten särade på dem. Philip kom utrusande från McDonald s och blandade sig i. Han var rasande och började skrika en massa fula ord. Ibrahim Smahi blev irriterad över detta och skrek tillbaka på samma sätt. Han rusade mot Philip. Han slet tag i Philips T-shirt, som gick sönder. Han utdelade inga slag. Ordningsvakten kom och stoppade honom. Ibrahim Smahi gick bort och satte sig utanför tältet. Philip fortsatte att kränka honom verbalt. Ibrahim Smahi blev på nytt arg och tog av sig sin skjorta, eftersom han var rädd om denna och inte ville att den skulle gå sönder. Han rusade mot Philip, men halkade på kullerstenarna och flög in i uteserveringen. När han sade att han vägrade att betala för Philips T-shirt ringde denne till polisen. Ibrahim Smahi hörde hur Philip i telefonen överdrev händelseförloppet. Han blev rädd och gick därifrån. Han var nykter vid tillfället till skillnad från Gustav och Philip, som var fulla och högljudda. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Sebastian. Vidare har på Ibrahim Smahis begäran hållits vittnesförhör med Ramadan. De har uppgett: Sebastian: Han är kompis med Gustav och Philip. Vid det aktuella tillfället stod Gusta med två cigaretter i handen när en kille kom fram och sade åt honom att dela med sig. Sebastian tog fram sitt cigarettpaket, sträckte fram detta och sade att han kunde ta en cigarett. Killen tog dock fyra eller fem cigaretter. Gustav reagerade på detta och sade åt killen att han inte kunde göra så och att det inte var rätt. När killen försökte gå därifrån gick Gustav efter honom, upprepade vad han tidigare hade sagt och fattade tag i killens underarm för att få denne att stanna. Det var ett lätt grepp. Killen skrek: Rör mig inte och fortsatte gå. Han hade då kommit ur greppet. Gustav

16 16 gick efter honom. När Gustav höjde rösten vände sig killen om och sade åt Gustav att inte skrika. Gustav sade på nytt åt killen att han inte kunde göra så. Sedan började killen veva mot Gustav, dvs. han försökte slå Gustav. Sebastian såg inte om Gustav blev träffad, men han hörde smällar. Gustav försökte försvara sig genom att parera med händerna. Philip kom ut från McDonald s, lämnade muggen med vatten till Sebastian och försökte hjälpa Gustav genom att dra undan denne. En väktare särade på killen och Gustav. Väktaren drog undan killen för att lugna ned denne. Någon minut senare försökte dock killen på nytt slå Gustav, men väktaren gick undan med killen igen. Killen tog sig loss och sprang mot Philip, som dock vek undan. Killen ramlade. Han fastnade väl på något sätt i Philip tröja, som gick sönder. Efteråt följde Sebastian med in till sjukhuset. Han fick då veta att Gustav hade fått ett slag mot huvudet. Philip hade på någon vänster fått ett slag mot axeln. Sebastian såg alltså inte Philip bli slagen. Ramadan: Vid det aktuella tillfället arbetade han som väktare. Han stod på andra sidan ett tält, som stod utanför McDonald s uteservering. När han hörde skrik och tjafs vände han sig om. Han såg tre killar slåss. Det var Ibrahim Smahi, Gustav och ytterligare en kille, som inte finns i rättssalen. Ramadan uppfattade den tredje killen som en kompis till Gustav. Killarna höll i varandra som om de brottades. Alla tre var aktiva i slagsmålet. Philip kom ut skrikande från McDonald s och hoppade in i slagsmålet. Alla bråkade med varandra. Ramadan såg bara en samling personer där alla viftade och kan därför inte uttala sig om vem som gjorde vad. Det var ett slagsmål. Han särade på dem. Efteråt såg han att Philips tröja var sönder, men han såg inte hur den gick sönder. Han såg inga skador efteråt. Han gick till och med fram till Gustav och Philip och frågade om de var skadade.

17 17 Tingsrätten gör följande bedömning. I målet är klarlagt att händelseförloppet inleddes med att Ibrahim Smahi erbjöds att ta två cigaretter ur det paket som hölls fram mot honom, att Ibrahim Smahi emellertid tog fler än två cigaretter ur paketet samt att Gustav reagerade över detta och följde efter Ibrahim Smahi när denne gick därifrån. Ibrahim Smahi har vidgått att han tilldelade Gustav en lusing sedan denne tagit tag i hans arm. Gustav har däremot berättat att han tilldelades fyra eller fem slag mot huvudet och att i vart fall ett av slagen var ett knytnävsslag. Han har vidare uppgett att han förutom smärta åsamkades bulor samt en svullen och blödande underläpp. Det kan konstateras att Gustav vid anmälningstillfället inte uppvisade några synliga skador, vilket är ägnat att ifrågasätta hans uppgifter. Vidare motsägs Gustavs uppgift om att han inte fattade tag i Ibrahim Smahi av Sebastians vittnesmål. Enligt tingsrättens mening framstår dessutom Gustavs uppgifter om sitt eget agerande vid tillfället som nedtonade. Mot bakgrund härav anser tingsrätten att de uppgifter som Gustav lämnat inte är sådana att de ensamma kan ligga till grund för en fällande dom. Av Ramadans vittnesmål framgår att han endast iakttagit något som kan betecknas som en brottningsmatch. Vidare har Sebastian inte sett Gustav träffas av några slag och Philip har inte överhuvudtaget sett några slag utdelas. Mot bakgrund härav kan det inte anses tillförlitligen styrkt att Ibrahim Smahi tilldelat Gustav mer än ett slag med öppen hand i ansiktet, vilket orsakat smärta. Ibrahim Smahis påstående om att han ska ha utdelat slaget för att freda sig när Gustav höll tag i hans arm motsägs av Sebastians vittnesmål. Ibrahim Smahi kan därför inte undgå ansvar för misshandel av Gustav. Brottet är att bedöma som ringa.

18 18 I målet är vidare klarlagt att Philips tröja har gått sönder vid tillfället. Philip har uppgett att Ibrahim Smahi i samband därmed tilldelade honom ett så kraftigt slag mot ena axeln att han hade rejält ont i 2 3 veckor efter händelsen. Ibrahim Smahi har förnekat att han skulle ha utdelat något slag. Det kan konstateras att Philip vid anmälningstillfället inte uppvisade några synliga skador och att det inte heller finns några fysiska skador dokumenterade. Vidare motsägs Philip uppgifter om i vilket skede av händelseförloppet som hans tröja gick sönder av Sebastians vittnesmål. Enligt tingsrättens mening framstår även Philips uppgifter om sitt eget agerande vid tillfället som nedtonade. Av Sebastians och Ramadans vittnesmål framgår att de inte sett hur Philips tröja gick sönder. Mot bakgrund härav finner tingsrätten det inte tillförlitligen styrkt att Ibrahim Smahi ska ha tilldelat Philip ett slag på axeln. Åtalet i denna del ska därför ogillas. Åtalspunkterna 3 och 4 Ibrahim Smahi har förnekat gärningen under åtalspunkten 3 och förklarat att han inte har något att erinra mot yrkandet om förverkande av de beslagtagna verktygen. Han har erkänt gärningarna under åtalspunkten 4 och medgett yrkandet om förverkande av den beslagtagna narkotikan. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat brottsanmälan, fotografier av bilen, beslagsprotokoll, rapport från rättskemisk undersökning och analysbesked. Hörd över åtalet har Ibrahim Smahi uppgett: Vid den aktuella tiden var han hemlös och inne i ett intensivt drogmissbruk. Tidigare samma natt hade han träffat på en narkoman på Nydala, inte långt ifrån Granviksgatan. Narkomanen gav honom tabletter, som han tog. Han vet inte vilken slags tabletter det var, men han blev sömnig och avslappnad av dem. Narkomanen berättade för honom hur man tjuvkopplar bilar. Ibrahim Smahi hade dessförinnan ingen kunskap om hur man tjuvkopplar bilar.

19 19 Han gick vidare och kom omkring tio minuter senare till Granviksgatan. Där fick han syn på bilen, som var uppbruten. Förardörren var öppen. Han var påverkad och hans enda tanke var att sova. Han satte sig därför i bilen och somnade. Det är hans väska som hittades på det främre passagerarsätet. Det är dock inte hans stämjärn och skruvmejsel. Han vet inte hur dessa verktyg har hamnat i hans väska. Eftersom han precis hade diskuterat hur man tjuvkopplar bilar, var detta vad han berättade för polisen när han väcktes. Han var då fortfarande påverkad. Den cannabis som han hade på sig var för eget bruk. Han hade rökt cannabis i Malmö flera gånger dagen före gripandet. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med polisassistenten Jesper Thurn, som uppgett: Han och hans kollega blev beordrade till Granviksgatan med anledning av en misstänkt rattfylla. När de kom dit satt Ibrahim Smahi på förarsätet i en personbil och sov. De väckte honom och tog ut honom ur bilen. Det tog dock ett tag innan de lyckades väcka honom. Ibrahim Smahi var påverkad. Han hade stora pupiller och talade mycket långsamt. De hittade misstänkt cannabis på honom och i hans väska fanns ett stämjärn och en skruvmejsel. Bilens tändningslås var uppbrutet. Ibrahim Smahi greps. På vägen in till polisstationen pratade Jesper Thurn med Ibrahim Smahi i baksätet. Ibrahim Smahi fortsatte att förneka att han hade tillgripit bilen. Jesper Thurn ställde lite frågor till honom om hur man skulle göra om man ville tillgripa ett fordon. Ibrahim Smahi berättade då att man ska välja ett fordon av äldre årsmodell än år 1998 och att man behöver ett stämjärn och en skruvmejsel för att knäcka upp kåpan och sedan kunna tjuvkoppla bilen. Han berättade detaljerat hur man går till väga. När Jesper Thurn frågade honom varifrån han fått denna information svarade han att det var en pundare som hade berättat detta för honom. Ibrahim Smahi var yrvaken under de första 5 10 minuterna, men var sedan med i matchen. Han var verbal och talade fullgott.

20 20 Tingsrätten gör följande bedömning. När det först gäller åtalet under åtalspunkten 3 är i målet klarlagt att Adels bil parkerades på Gullviksgatan den 20 juli 2012 kl , att bilen anträffades på Granviksgatan kl följande morgon och att bilen hade tjuvkopplats. Det är alltså utrett att någon olovligen tagit och brukat Adels bil. Av utredningen framgår att Ibrahim Smahi satt och sov på förarsätet när bilen anträffades på Granviksgatan, att bilen då stod snett uppställd mot trottoaren och att det i Ibrahim Smahis väska, som låg på det främre passagerarsätet, anträffades ett stämjärn och en skruvmejsel; verktyg som används för att tjuvkoppla en bil, vilket även Ibrahim Smahi detaljerat redogjort för inför Jesper Thurn. Enligt tingsrättens mening är den förklaring som Ibrahim Smahi lämnat så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Det är alltså ställt utom rimligt tvivel att det är Ibrahim Smahi som olovligen tagit och brukat Adels bil. Han ska därför dömas för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Brottet är inte att bedöma som ringa. Vad därefter beträffar åtalet under åtalspunkten 4 är klarlagt att det vid visitation av Ibrahim Smahi anträffades 17,3 gram cannabisharts i hans högra bakficka. Av utredningen framgår vidare att blodprov togs på honom den 21 juli 2012 kl Analysresultatet utvisar att Ibrahim Smahi då hade 0,006 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram blod. Tetrahydrocannabinol ingår i hasch och cannabispreparat och är klassad som narkotika. Tingsrätten finner genom Ibrahim Smahis erkännande, vilket stöds av hans egna uppgifter och övrig utredning, åtalet för narkotikabrott styrkt. Brotten är att bedöma som ringa. Yrkandena om förverkande är lagligen grundade och ska bifallas.

21 21 Åtalspunkten 5 Ibrahim Smahi har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier, begäran om kriminalteknisk undersökning och träffrapport. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Zivorad, som uppgett: Han tittade ut genom sitt fönster bort mot parkeringsplatsen där han hade parkerat sin bil. Han såg då att bilens varningsblinkers var igång. Han gick därför ut på parkeringsplatsen. Han upptäckte att en ruta på bilen var sönder liksom billåset. Det var mitt i natten. Han hörde ett bankande ljud och såg en kille med grön jacka och mössa, som stod vid en Peugeot och bankade med en skruvmejsel. Bilen stod parkerad omkring tio meter från hans bil. Han frågade killen vad denne gjorde, men fick inget svar. Killen sprang därifrån. Hade han inte avbrutit killen hade denne slagit sönder ytterligare en bil. Han känner i dag igen Ibrahim Smahi som den person som bankade på bilen. På avstånd såg han en maskerad man med kniv. Han vet inte om mannen hörde ihop med mannen på parkeringsplatsen. Han ringde till polisen, som kom till platsen efter 30 minuter. Polisen hittade en cigarettfimp i bilen. Själv röker han inte. Hörd över åtalet har Ibrahim Smahi uppgett: Vid den aktuella tiden var han inne i ett aktivt missbruk och har inget som helst minne av vad han gjorde den aktuella natten. Tingsrätten gör följande bedömning. Av utredningen framgår att Zivorad från sin lägenhet upptäckt att hans bils varningsblinkers aktiverats, varför han gått ut på parkeringsplatsen på Nydalavägen. Det är vidare klarlagt att en ruta på hans bil då hade krossats, att låset på framdörren

22 22 var uppbrutet, att rattkåpan saknades och att kablar hängde lösa under rattkåpan. Det är alltså klarlagt att någon försökt att olovligen ta och bruka Zivorads bil. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Av utredningen framgår vidare att det vid brottsplatsundersökning påträffades en cigarettfimp på bilens främre passagerarsäte. Med hänsyn till platsen där cigarettfimpen anträffats kan det enligt tingsrättens mening hållas för visst att den lämnats där av gärningsmannen. Enligt Statens kriminaltekniska laboratoriums träffrapport talar resultaten extremt starkt för att DNA:t på cigarettfimpen kommer från Ibrahim Smahi, om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Ibrahim Smahi har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till att en cigarettfimp med hans DNA har påträffats i bilen och det har inte framkommit några omständigheter som talar emot att Ibrahim Smahi är gärningsmannen. Med hänsyn härtill finner tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att Ibrahim Smahi är gärningsmannen. Åtalet är alltså styrkt och Ibrahim Smahi ska dömas för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel. Brottet är inte att bedöma som ringa. Åtalspunkten 6 Ibrahim Smahi har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier, beslagsprotokoll och spårredovisning. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Zeljko, som uppgett: Han parkerade bilen den 31 juli 2012 vid tiden. Nästa morgon när han skulle köra till jobbet vid omkring kl upptäckte han att det hade varit inbrott i bilen. Två av bilens rutor var krossade. Han såg att det låg en handske och en järnstång på förarsätet. Han ringde polisen. Ur bilen stals en barnsulky, en borrhammare med

23 23 laddare, en väska med verktyg, en påse med kläder och skor, solglasögon och omkring kr i småmynt till parkeringsavgifter. Hörd över åtalet har Ibrahim Smahi uppgett: Vid den här tiden var han inne i ett aktivt missbruk och har inget minne av att detta skulle ha hänt eller att han skulle ha befunnit sig på platsen. Han mådde inte bra och har många minnesluckor från den här tiden. Tingsrätten gör följande bedömning. I målet är klarlagt att någon berett sig tillträde till Zeljkos bil genom att krossa bilrutorna och sedan ur bilen stulit av åklagaren angiven egendom. Det är vidare utrett att det vid brottsplatsundersökning påträffades en arbetshandske och ett däckjärn ovanpå glassplittret på bilens förarsäte. Med hänsyn till platsen där arbetshandsken och däckjärnet anträffats kan det enligt tingsrättens mening hållas för visst att de lämnats där av gärningsmannen. Enligt Statens kriminaltekniska laboratoriums träffrapport talar resultaten extremt starkt för att DNA:t på arbetshandsken kommer från Ibrahim Smahi, om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Ibrahim Smahi har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till att en arbetshandske med hans DNA har påträffats i bilen tillsammans med ett däckjärn och det har inte framkommit några omständigheter som talar emot att Ibrahim Smahi är gärningsmannen. Med hänsyn härtill finner tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att Ibrahim Smahi är gärningsmannen. Åtalet är alltså styrkt och Ibrahim Smahi ska dömas för stöld. Åtalspunkten 7 Ibrahim Smahi har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier och träffrapport.

24 24 På åklagarens begäran har förhör hållits med Ulrika, företrädare för firman xxx Filial. Hon har uppgett: Hon parkerade bilen den 5 augusti 2012 vid 19-tiden. När hon skulle hämta bilen den 7 augusti 2012 förstod hon att det hade varit inbrott i bilen. Hon såg att det fanns blod på passagerarsätet och ringde polisen. I stort sett allt som hade funnits i bilen stals vid inbrottet, bl.a. sneakers, en kofta, lakan, en ljudbok, parkeringspengar, fönsterskrapa, solglasögon, paraply, Iphone-sladd och parkeringsbricka. Hörd över åtalet har Ibrahim Smahi uppgett: På grund av sitt missbruk minns han inget från de aktuella dagarna. Tingsrätten gör följande bedömning. I målet är utrett att någon berett sig tillträde till bilen genom att krossa rutan på bilens förarsida och sedan ur bilen tillgripit bl.a. en ljudbok, solglasögon, kläder och kontanter. Av utredningen i målet framgår vidare att det vid brottsplatsundersökning säkrades blodspår på det främre passagerarsätet. Med hänsyn till platsen där blodspåret anträffats kan det enligt tingsrättens mening hållas för visst att det kommer från gärningsmannen. Enligt Statens kriminaltekniska laboratoriums rapport talar resultaten extremt starkt för att DNA:t i blodspåret kommer från Ibrahim Smahi, om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Ibrahim Smahi har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till att blodspåret härrör från honom och det har inte framkommit några omständigheter som talar emot att Ibrahim Smahi är gärningsmannen. Med hänsyn härtill finner tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att det är Ibrahim Smahi som är gärningsmannen. Åtalet är alltså styrkt och Ibrahim Smahi ska dömas för stöld. Åtalspunkten 8 Ibrahim Smahi har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen.

25 25 Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier, beslagsprotokoll och träffrapport. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Marianne, som uppgett: Hon var bortrest på semester och blev uppringd av sina grannar, som berättade att de hade hört larmet i hennes hus sätta igång mitt i natten. Det saknas inget från hennes hus. Däremot stals två högtalare, som stod ute på terrassen. Dessa saknade dock värde, då de inte fungerade. Hon skulle köra till Sysav med dem. Hörd över åtalet har Ibrahim Smahi uppgett: Eftersom han var inne i ett aktivt missbruk, saknar han minne av den aktuella tiden. Tingsrätten gör följande bedömning. I målet är klarlagt att någon brutit sig in i Mariannes källare genom att bryta upp ett källarfönster, men att det inte är möjligt att ta sig in i huset via källaren. Det är vidare klarlagt att någon försökt att bryta sig i Mariannes hus genom att krossa ett fönster på baksidan av huset och rutor i entrédörren samt att syftet varit att olovligen tillgripa gods i huset, men att försöket avbrutits då husets larmanordning aktiverats. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Av utredningen framgår att det vid brottplatsundersökning påträffats en gul plasthandske intill husets entrétrappa, att det säkrats DNA-spår på handsken samt att en liknande plasthandske påträffats i källaren, varför det kan hållas för visst att gärningsmannen tagit handsken från källarutrymmet och sedan lämnat den vid entrédörren. Av Statens kriminaltekniska laboratoriums rapport talar resultaten extremt starkt för att DNA:t i handsken kommer från Ibrahim Smahi, om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Ibrahim Smahi har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till att DNA:t i handsken härrör från honom och det har inte framkommit några omständigheter som talar emot att Ibrahim Smahi är

26 26 gärningsmannen. Med hänsyn härtill finner tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att det är Ibrahim Smahi som är gärningsmannen. Åtalet är alltså styrkt och Ibrahim Smahi ska dömas för försök till stöld. Brottet är på det av åklagaren angivna skälet att bedöma som grovt. Åtalspunkterna 9 och 10 Ibrahim Smahi har förnekat gärningen under åtalspunkten 9 och erkänt gärningen under åtalspunkten 10. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ursprungsanmälan, beslagsprotokoll, fotografier och rapport från rättskemisk undersökning. Hörd över åtalet har Ibrahim Smahi uppgett: Han skulle iväg och träna när han fick syn på några ungar på Nydalatorget. En kille i 15-års åldern hade en moped. Han frågade om han fick låna mopeden. Det fick han. Han lånade den i god tro. Han körde och tränade. På vägen tillbaka hade polisen kontroll vid Folkets park. Mopeden lät så mycket att polisen sade åt honom att stänga av den. Han kunde dock inte göra det, eftersom tändningslåset var sönder. Han hade nyckeln i sin ficka, men hann inte få fram den. Han blev tillsagd att stiga av mopeden. Polisen fattade misstankar om att mopeden kunde vara stulen. Han hade sett den 15-åriga killen tidigare, men vet inte vad denne heter. Han skulle lämna tillbaka mopeden två eller tre timmar senare. Han hade inte använt cannabis den dagen, men några dagar tidigare. Han kände sig inte påverkad. Tingsrätten gör följande bedömning. Vad först beträffar åtalet under åtalspunkten 9 är i målet utrett att den aktuella mopeden frånhänts Chukwuma den 12 juli 2012 någon gång mellan kl och kl då den stod uppställd och låst vid stationen i Hyllie samt att

27 27 Ibrahim Smahi stoppades av polis när han kom körande på mopeden på Södra Parkgatan den 22 juli Det är alltså klarlagt att Ibrahim Smahi olovligen brukat Chukwumas moped och därigenom vållat Chukwuma skada eller olägenhet. Av utredningen framgår att mopedens tändningslås var uppbrutet när Ibrahim Smahi tog befattning med mopeden. Enligt Ibrahim Smahis egna uppgifter ska han ha lånat mopeden av en för honom okänd 15-åring. Omständigheterna är sådana att det kan hållas för visst att Ibrahim Smahi när han tog befattning med mopeden måste ha insett att den var stulen. Han ska därför dömas för olovligt brukande. När det därefter gäller åtalet under åtalspunkten 10 framgår av utredningen att Ibrahim Smahi vid tillfället uppvisade blodsprängda ögon och att det med anledning därav togs blodprov på honom den 22 juli 2012 kl Analysresultatet utvisar att Ibrahim Smahi då hade 0,005 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram blod. Tetrahydrocannabinol ingår i hasch och cannabispreparat och är klassad som narkotika. Ibrahim Smahi har alltså fört mopeden efter att ha intagit cannabis i sådan mängd att det under eller efter färden funnits cannabis kvar i blodet. Åtalet för rattfylleri är därmed styrkt. Tingsrätten finner genom Ibrahim Smahis erkännande, vilket vinner stöd av hans egna uppgifter och övrig utredning, åtalet för narkotikabrott styrkt. Brottet är att bedöma som ringa. Åtalspunkterna Ahmed Mohamed Sala har förnekat samtliga gärningar. Ibrahim Smahi har förnekat gärningen under åtalspunkten 11. Ifråga om gärningen under åtalspunkten 12 har han vidgått att han varit på platsen och att han genomfört

28 28 angivna köp och kontantuttag. Han har bestritt ansvar för brott då han inte känt till att bankkortet var stulet och då han saknat uppsåt att vilseleda och orsaka skada. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier över Henrics och Marcus lägenhet i samband med brottsplatsundersökning, fotografier över Henrics skador, journalanteckningar avseende Henric, beslagsprotokoll, promemoria avseende kontroll av kort, fotografier av etui innehållande två träningskort och ett bankkort, fotografier över skor som tagits i beslag vid husrannsakan i Ahmeds lägenhet, bilder från övervakningskamera på centralstationen, uppgifter om trafik på Ahmed Mohamed Salas respektive Henrics mobiltelefoner, spårsökning, kvitton och anteckningar. Vidare har övervakningsfilm från centralstationen spelats upp. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Henric och Marcus. Henric har uppgett: Vid den aktuella tiden var han inneboende hos sin kompis Marcus i en lägenhet på Rasmusgatan i Malmö. På kvällen den 3 augusti 2012 hade han varit på konsert på Debaser och traskade hemåt någon gång efter midnatt. På Seved mötte han två killar och de började prata. Han bjöd med dem hem. De satt i köket och pratade i uppskattningsvis 20 minuter. Killarna rökte en joint. Själv rökte han en cigarett. Plötsligt fick han en äcklig känsla i kroppen. Han sneglade ned på en brödkniv, som låg på köksbordet. Den ena killen tog undan brödkniven, ställde sig upp och drog upp något som Henric uppfattade som en pistol. Pistolen riktades mot honom. Det visade sig vara en elpistol. Han blev skjuten i bröstet. De frågade efter hans mobiltelefon, men han ville inte tala om var den fanns. När de skulle gå ut från köket försökte han smita in på toaletten, men killarna hann ikapp honom, sköt honom med elpistolen så att han skulle släppa taget om toalettdörren och slet upp dörren. Han satte sig på badkarskanten med händerna i vädret. Den ena killen letade efter hans

29 29 mobiltelefon medan den andre höll vakt. Killarna pratade inte så mycket med varandra. När även den andre killen gick iväg för att leta slet Henric av sig sin jacka och lade den bredvid badkaret. Hans mobiltelefon låg i jackan. Han blev sedan tillsagd att gå ut därifrån och lägga sig i soffan i vardagsrummet, vilket han gjorde. Killen fortsatte att leta. När Henric märkte att killen som höll vakt gick därifrån tog han ett träfat, som stod på soffbordet, gick mot killarna och försökte göra motstånd. Då blev han slagen och på nytt skjuten med elpistolen. Slaget träffade på läppen. Sedan blev han nedknuffad i soffan. När han försökte kolla vad som hände satte de på honom en huva. Det kändes som om ett örngott lades på hans huvud och en mössa för att hålla detta på plats. Han vet inte vem av killarna som satte på honom huvan, eftersom han låg på mage med huvudet ned i soffan. Därefter hittade killarna antagligen hans mobiltelefon i badrummet. De ringde nämligen dit fler personer. Henric hörde att det var flera personer i rörelse i lägenheten. Han uppskattar att det var omkring tre personer som kom dit. Han uppfattade det som att dessa kommit dit enbart för att tömma lägenheten. De pratade arabiska med varandra. Det enda Henric uppfattade av vad de sade var att de skulle ringa efter taxi. Han hörde dem nämna flera gånger. Han låg på mage i soffan och försökte smygkolla för att få en uppfattning om vad som pågick. Då drog en av de två ursprungliga killarna av honom byxorna och hotade att han skulle bli våldtagen och sedan dödad. Han kände också något mot ryggen, men han vet inte vad det var. Eventuellt var det elpistolen som trycktes mot hans rygg. Efteråt hade han ett märke på ryggen. Han tänkte att det var kört. Han vet inte hur länge han låg på soffan. Han var livrädd. Vid något tillfälle när han låg i soffan blev han skjuten med elpistolen, men han minns inte i vilket skede det var. Han blev inföst i Marcus sovrum, som ligger intill vardagsrummet. När han stod i dörröppningen fick han ett slag i bakhuvudet av någon som stod bakom honom. Han trillade ned på sängen, som står precis innanför dörren. Han tuppade av. Han vet inte vad klockan var när han vaknade. Han upptäckte att han var inlåst. Han tog sig så småningom ut genom att klättra ut på tegeltaket genom fönstret. Han uppfattade detta som lättare än att forcera dörren. Han klättrade på alla fyra bort till sitt sovrumsfönster, som

30 30 stod på glänt, och tog sig in genom detta. Så fort han hittade sin jobbtelefon ringde han polisen. Vid tillfället blev han av med bl.a. sin dator, mobiltelefon, tatueringsmaskiner med färger och tillbehör, pennor, akvarellfärger, ett par jackor, en tröja, skjortor, ett par byxor, en ryggsäck med innehåll, örhängen, högtalare, en flyttlåda med porslin och glas, hörlurare till telefon, skärpet som han bar samt sin plånbok, som innehöll bl.a. hans körkort och bankkort. Han är född den xx november. De fyra sista siffrorna i hans personnummer är desamma. Hans personnummer är därför mycket lätt att komma ihåg. Han har på Internetbanken sett att hans bankkort senare använts för att betala taxi. Han känner inte Martin. Den korthårige killen var den som var drivande och hade elpistolen på sig inledningsvis. Den andre killen hade längre hår och lite skägg. Det var den senare killen som letade efter mobiltelefonen. Han var med på vad som hände. Annars hade han väl gjort något för att avbryta det hela. Killarna visste vad de sysslade med. Henric hade inte tidigare sett dem. Han känner igen killarna från övervakningsbilderna. Vid en fotokonfrontation kunde han inte peka ut gärningsmännen. Han ville inte peka ut någon om han inte var helt säker. Han har aldrig sagt till läkaren att han skulle ha släppt in några personer sedan de ringt på hans dörr. Vid sjukhusbesöket var han förkrossad. Han minns därför inte om han sade till läkaren att han hade varit avsvimmad. Men han hade en bula i huvudet. Han befann sig i chocktillstånd när han inledningsvis hördes av polis. På grund av händelsen bor Henric och Marcus inte längre kvar i lägenheten. Henric har flyttat till annan ort. Han vågar inte gå ut i Malmö. Han var sjukskriven i två veckor. Han hade sömnproblem och var apatisk. Han mår fortfarande inte bra, men han försöker lägga händelsen bakom sig. Åklagaren har upplyst att ett fotografi av Ahmed Mohamed Sala fanns med bland de fotografier som förevisades Henric vid fotokonfrontationen. Fotografiet har förevisats för tingsrätten, som konstaterar att detta inte liknar hur Ahmed Mohamed Sala såg ut vid gripandet den 7 augusti 2012.

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle Mål nr meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Jonatan Espinoza Lopez Norra Harnäsvägen 53 814

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2011-10-04 meddelad i Karlstad

2011-10-04 meddelad i Karlstad VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3608-09 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad 1. 2. 3. 4. 5. 6. Målsägande Alexander Borg

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-04-11 Sundsvall

DOM 2012-04-11 Sundsvall HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 1:10 2012-04-11 Sundsvall Mål nr B 86-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hudiksvalls tingsrätts dom den 14 december 2011 i mål nr B 2413-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2006 B 1256-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DN Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW SAKEN Medhjälp

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelning 1 DOM Mål nr B 9259-12 2012-12-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer