GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare: Jur.kand. Marcus Andersson c/o Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag Box Gällivare Tilltalad Ana Nikolaevna Lauk, c/o Alexander Milanski Flygkårsvägen Täby Medborgare i Ryssland Offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm Advokatbyrån Vera Gärdemalm Hjalmar Lundbohmsvägen Kiruna SLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Misshandel (ringa) 3 kap 5 brottsbalken 3. Olaga hot 4 kap 5 1 st brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 23 Lasarettsgatan måndag - fredag Gällivare E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 Påföljd m.m Villkorlig dom Dagsböter 30 å 50 kr Skadestånd Ana Nikolaevna Lauk ska utge skadestånd till Emil Lauk med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 30 april 2012 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Marcus Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 710 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Vera Gärdemalm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 3 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Åklagaren har yrkat att Ana Nikolaevna Lauk ska dömas för brott enligt följande gärningsbeskrivningar: 1. Misshandel Ana Nikolaevna Lauk har dels någon gång i augusti september månad 2011 i bostaden i Kiruna uppsåtligen tillfogat den då ettåriga sonen Emil Lauk smärta och rodnad i bakhuvudet genom att slå honom upprepade gånger med öppen hand i bakhuvudet och på axlarna, och dels någon gång i mars april månad 2012 i bostaden i Kiruna uppsåtligen tillfogat Emil Lauk smärta genom att slå honom med öppen hand på hjässan. 2. Misshandel och olaga hot Ana Nikolaevna Lauk har den 14 april 2012 i bostaden i Kiruna hotat Olesia Nedaivodina genom att hålla i en kniv och uttala till Olesia Nedaivodina om hon skulle skära henne med kniven. Hotet har varit ägnat att hos Olesia Nedaivodina framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Ana Nikolaevna Lauk har därefter uppsåtligen tillfogat Olesia Nedaivodina smärta och rodnader på armarna genom att klämma och nypa hårt med sina händer om Olesia Nedaivodinas armar. Emil Lauk har yrkat att tingsrätten ska förplikta Ana Nikolaevna Lauk att till honom betala kr jämte ränta från den 30 april 2012 till dess betalning sker. Beloppet avser kräkning. Ana Nikolaevna Lauk har förnekat brott och bestritt det enskilda anspråket. Hon har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

4 4 UTREDNINGEN I MÅLET Förhör har på åklagarens begäran hållits med målsäganden Olesia Nedaivodina, vittnet Sergei Ivanov, som är sambo med målsäganden samt vittnet polismannen Emil Kågström. Ana Nikolaevna Lauk har hörts över åtalet. Av utredningen framgår till en början följande. Målsäganden Olesia Nedaivodina och hennes sambo Sergei Ivanov samt Ana Nikolaevna Lauk och hennes son Emil som i dag är ett år och åtta månader gammal bodde vid tiden för de påstådda gärningarna tillsammans i en lägenhet i Kiruna. Samtliga är asylsökande från Ryssland. Ana Nikolaevna Lauk var gravid med sonen när hon flyttade in i lägenheten. Lägenheten var på två rum och kök och Ana Nikolaevna Lauk och Emil hade ett rum och Olesia Nedaivodina och hennes sambo Sergei Ivanov delade på ett rum. Samtliga personer är överens om att de till en början kom bra överens men att de sedan blev ovänner. Orsaken till ovänskapen är de inte överens om. En polispatrull blev beordrad till bostaden den 14 april 2012 med anledning av anmälan om misshandel och olaga hot. Anmälare var Olesia Nedaivodina och till bostaden kom bl.a. polismannen Emil Kågström som har hörts som vittne om de iakttagelser som han gjorde i samband med ingripandet. Under utredningen av det påstådda hotet och misshandeln mot Olesia Nedaivodina, uppgav Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov att Ana Nikolaevna Lauk slagit sin son Emil vid flera tillfällen. Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov har hörts om den påstådda misshandeln.

5 5 SKÄL Åtalspunkten 1 Har Ana Nikolaevna Lauk gjort sig skyldig till misshandel av sonen Emil? Vad som talar för åklagarens påstående om misshandel är de uppgifter som lämnats av Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov. Sergei Ivanov har lämnat sina uppgifter under straffansvar efter att ha avlagt vittnesed. Olesia Nedaivodina har i korthet berättat att hon och Sergei Ivanov hade en bra relation med Ana Nikolaevna Lauk till dess att Ana Nikolaevna första gången slog Emil i deras närvaro. Det var någon gång på hösten förra året. De befann sig allihop i köket. Sergei satt vid matbordet mittemot Ana Nikolaevna. Emil satt i sin babysits (en bilbarnstol) och själv var hon i färd med att laga mat. Olesia Nedaivodina har berättat att Emil var grinig och inte ville äta den mat som Ana Nikolaevna försökte mata honom med. Ana Nikolaevna slog då Emil på vänstra sidan av huvudet med öppen hand, varvid Emil började gråta hejdlöst. Sergei Ivanov sa åt Ana Nikolaevna att man inte får fostra barn på det sättet i Sverige. Hon såg inga skador efter slaget. Den andra händelsen ägde rum under våren 2012 i mars eller april, enligt Olesia Nedaivodina. Ana Nikolaevna och Emil befann sig i hallen och var på väg ut. Ana Nikolaevna höll på att klä på Emil ytterkläderna. Olesia Nedaivodina har berättat att hon kom ut ur köket och fick se Ana Nikolaevna Lauk slå Emil flera gånger på huvudet med öppen hand. Enligt Olesia Nedaivodina var det kanske fråga om två snabba slag från Ana Nikolaevnas sida. Sergei Ivanov har i korthet berättat att han bevittnat Ana Nikolaevna Lauk slå Emil vid ett tillfälle. Det var under hösten Han satt i köket vid köksbordet och Olesia Nedaivodina lagade mat. Ana Nikolaevna och Emil satt vid ett mindre bord för sig själva. Emil satt i sin babysits. Ana Nikolaevna höll på att mata Emil med

6 6 sked av någon form av fruktpuré och Olesia Nedaivodina stod och tog ut matvaror ur ett skåp. Emil var kinkig och ville inte äta och maten hamnade på hans kinder och haka. Plötsligt slog Ana Nikolaevna Emil på huvudet med öppen hand, slaget var framför allt med fingrarna. Det var ett slag med höger hand mot den vänstra sidan på Emils huvud. Sergei Ivanov har sagt att han inte räknade antalet slag, men att det kan ha varit två tre snabba slag vilket fick till följd att Emil blev ledsen och sedan ett till slag så att Emil började gråta hejdlöst. Sergei Ivanov har vidare sagt att Olesia Nedaivodina berättat för honom att hon sett Ana Nikolaevna slå Emil ytterligare en gång och att detta ska ha ägt rum i våras i mars eller april i hallen. Ana Nikolaevna har förnekat misshandel och sagt bl.a. följande. Hon menar att allt det som Sergei Ivanov och Olesia Nedaivodina berättat är påhittat och att anledningen till detta är hämndbegär på grund av att hon vänt sig till Migrationsverket och klagat på dem. Hon har sagt att Sergei Ivanov och Olesia Nedaivodina var involverade i stölder tillsammans med en annan man som vid ett par tillfällen sov över i lägenheten. Hon har vidare sagt att när hon konfronterade paret blev hon hotad att de skulle se till att de sociala myndigheterna omhändertog hennes barn. Tingsrätten gör bedömningen att Sergei Ivanovs och Olesia Nedaivodinas uppgifter är tillförlitliga och att Ana Nikolaevnas version av händelseförloppet därmed är vederlagd. Skälen för detta är följande. Både Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov har lämnat spontana och detaljerade berättelser. Det har under förhören inte förekommit några ledande frågor utan båda personerna har självmant berättat om misshandeln. Uppgifterna om händelseförloppet är i stort sett likalydande men inte helt och hållet samstämmiga. Om Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov hade hittat på händelserna hade det varit mer troligt att deras uppgifter varit identiska. Detta talar för att händelsen som de berättar om är självupplevd.

7 7 Det har inte framkommit någon trolig anledning till varför Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov falskeligen skulle vilja beskylla Ana Nikolaevna Lauk för misshandel. Det ska beaktas att Sergei Ivanov avlagt vittnesed och att han i så fall skulle ha begått mened. Det som Ana Nikolaevna Lauk påstått om brottsliga gärningar utförda av Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov får inte stöd av utredningen i övrigt. Sammantaget finner tingsrätten alltså att de uppgifter som Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov lämnat är tillförlitliga och att det genom deras berättelser är bevisat att Ana Nikolaevna Lauk gjort sig skyldig till misshandel av sin son Emil. Våldet och skadorna har varit ringa, men eftersom misshandeln riktats mot ett barn som vid första tillfället endast var ca ett halvår gammalt, ska brottet rubriceras som misshandel av normalgraden. Åtalspunkten 2 misshandel och olaga hot Vad som till att börja med talar för åklagarens påstående om olaga hot och misshandel är de uppgifter som Olesia Nedaivodina lämnat. Hon har i korthet berättat följande. Sergei Ivanov hade gått ut för att handla mat. Det var på morgonen eller förmiddagen. Ana Nikolaevna Lauk satt i köket vid sitt bord. Olesia Nedaivodina gick förbi Ana Nikolaevna på väg till sitt rum. Då började Ana Nikolaevna skrika och svära åt henne samtidigt som hon höll en kniv i handen. Olesia Nedaivodina har berättat att Ana Nikolaevna ställde sig i vägen för henne, höjde kniven och sa ska jag skära dig med kniven, så du inte snackar så mycket. Olesia Nedaivodina bad Ana Nikolaevna att inte göra henne illa. Därefter tog Ana Nikolaevna tag i henne och klämde hårt om hennes armar. Hon vred sig loss, men Ana Nikolaevna tog nytt grepp igen. Efter en stund släppte Ana Nikolaevna och Olesia Nedaivodina gick in på sitt rum och ringde till polisen. Sergei Ivanov kom tillbaka efter det att polis kommit till platsen. Greppet som Ana Nikolaevna höll

8 8 gjorde ont och hon fick rodnader på armarna och sedan framträdde blåmärken på armarna. Mot anklagelserna om olaga hot och misshandel ska ställas Ana Nikolaevna Lauks berättelse. Hon har förnekat brott och sagt att hela händelsen är påhittad. Ana Nikolaevna Lauk har istället anklagat Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov för att ha hotat henne med kniv dock inte vid samma tillfälle. Motivet ska ha varit detsamma, nämligen att de ville bli av med henne. Det kan alltså konstateras att det inte finns några vittnen till den påstådda misshandeln och hotet. Frågan är då om det finns någon annan bevisning som ger stöd åt antingen Olesia Nedaivodinas uppgifter eller åt Ana Nikolaevna Lauks version av händelseförloppet. De fotografier som polisen tagit samma dag visar att Olesia Nedaivodina hade rodnader på armarna. Fotografierna ger alltså ett visst stöd för Olesia Nedaivodinas uppgifter om misshandel. Ana Nikolaevna Lauk har invänt att rodnaderna kan ha uppkommit på annat sätt och har sagt att Olesia Nedaivodina och Sergei Ivanov ofta bråkade med varandra. Sergei Ivanov befann sig alltså inte i lägenheten vid tiden för den påstådda händelsen. Hans uppgifter om vad Olesia Nedaivodina berättade för honom ger dock i någon mån stöd åt Olesia Nedaivodinas uppgifter. Sergei Ivanov har i korthet berättat följande. Han hade varit ute och handlat mat till frukost. När han kom tillbaka såg han en polisbil parkerad utanför trappuppgången. Olesia Nedaivodina berättade att Ana Nikolaevna hade attackerat henne med kniv när de befann sig i köket. Ana Nikolaevna hade viftat med kniven och sedan tagit tag i Olesia Nedaivodinas armar.

9 9 Även de uppgifter som polismannen Emil Kågström lämnat, ger stöd åt målsäganden Olesia Nedaivodinas berättelse. Han och hans kollega kom till platsen. Olesia Nedaivodina var upprörd och han lät henne lugna ner sig innan han kunde ta reda på vad som hade hänt. Olesia Nedaivodina berättade att hennes man gått ut för att handla och att det förekommit en ordväxling mellan Olesia Nedaivodina och Ana Nikolaevna om att Ana Nikolaevna gjorde illa sitt barn. Därefter hade Ana Nikolaevna höjt en kniv mot målsäganden och även tagit tag i målsägandens armar. Det var han som fotograferade målsäganden. Han och hans kollega tog kontakt med socialtjänsten och informerade om att de var på plats. Barnet verkade må bra och de gjorde bedömningen att de kunde lämna barnet i moderns vård. Sammantaget kan det alltså konstateras att det inte finns några vittnen till händelsen och att det därmed står ord mot ord mellan Olesia Nedaivodina och Ana Nikolaevna Lauk i fråga om vad som ägde rum den aktuella dagen. Tingsrätten anser dock att målsägandens uppgifter i förening med övrig bevisning är så tillförlitliga att de ändå utgör tillräcklig bevisning. Skälen för detta är följande. Olesia Nedaivodina har lämnat en spontan och detaljerade berättelse. Det har under förhöret inte förekommit några ledande frågor. Av vad som framkommit under huvudförhandlingen har Olesia Nedaivodina lämnat likalydande uppgifter redan vid det första förhöret som under huvudförhandlingen. Detta har bekräftats av polismannen Emil Kågström. Det har vidare framkommit att Olesia Nedaivodina lämnat en likalydande berättelse till Sergei Ivanov när han kom till lägenheten. Till detta kommer att de rodnader som Olesia Nedaivodina uppvisade är förenliga med hennes uppgifter om misshandel. Det har inte heller framkommit någon trolig anledning till varför Olesia Nedaivodina skulle vilja falskeligen beskylla Ana Nikolaevna Lauk för brott. Olesia Nedaivodina har inte begärt något skadestånd. Den förklaring som Ana Nikolaevna

10 10 Lauk lämnat till varför målsäganden skulle vilja ljuga inför rätten framstår i sig som långsökt. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att Olesia Nedaivodinas uppgifter är så tillförlitliga att de ska läggas till grund för bedömningen av åtalet. Genom målsägandens uppgifter är åtalet styrkt. Ana Nikolaevna Lauk ska dömas för olaga hot och misshandel. Misshandeln ska bedömas som ringa mot bakgrund av att skadorna varit av övergående natur. Vilken påföljd ska Ana Nikolaevna Lauk dömas till? Ana Nikolaevna Lauk ska dömas för misshandel av normalgraden, ringa misshandel och olaga hot. Det finns inte någon anteckning om Ana Nikolaevna Lauk i belastningsregistret. Det har i målet inte inhämtats någon personutredning av den anledningen att Ana Nikolaevna Lauk är asylsökande och har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Av de uppgifter som framkommit om Ana Nikolaevna Lauks levnadsförhållanden saknas det särskild anledning att befara att hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Vid dessa förhållanden ska påföljden bestämmas till villkorlig dom. Eftersom det inte finns någon utredning om förutsättningarna att döma Ana Nikolaevna Lauk till samhällstjänst bör den villkorliga domen istället förenas med ett bötesstraff.

11 11 Skadestånd Mot bakgrund av utgången i ansvarsdelen är Ana Nikolaevna Lauk skyldig att ersätta Emil Lauk för de skador som han orsakats. Tingsrätten anser att skäligt belopp för kränkning uppgår till kr. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV400) Överklagande ställs till Hovrätten för Övre Norrland och ges in till tingsrätten senast den 20 december Niklas Lind

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

DOM 2013-01-23 Göteborg

DOM 2013-01-23 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM 2013-01-23 Göteborg Mål nr B 5238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B 13437-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Kristianstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarkammaren i Kristianstad 1. Målsägande Elin Pettersson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare

2012-11-19 meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Marcus Grevholm Rasmusgatan 19 Lgh 1302

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer