meddelad i Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-11-20 meddelad i Nyköping"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen Nyköping Målsägandebiträde: Advokat Margareta Warman Advokatfirman Margareta Warman AB Brunnsgatan 5 B, 2tr Nyköping Tilltalad AHMED Abdirahman Deria, Frihetsberövande: Intagen i kriminalvårdsanstalt Sjökaptensvägen 4 Lgh Nyköping Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Knut Lewenhaupt Allenmarks Advokatbyrå AB Kungsgatan Nyköping DOMSLUT Begångna brott Rån Lagrum 8 kap 5 1 st 2 p brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 1 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 333 Folkungavägen måndag - fredag Nyköping E-post: 08:00-16:00

2 DOM B Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd Ahmed Deria ska utge skadestånd till Camilo med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Friges Ahmed Deria från det straff han nu avtjänar innan denna dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom ska han omedelbart häktas och stanna kvar i häkte tills denna dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Margareta Warman tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Knut Lewenhaupt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för målsägandebiträdet och försvararen ska stanna på staten.

3 3 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden och bevisning, se bilaga 1. Camilos skadeståndsanspråk, se bilaga 2. Ahmed Deria har medgivit att han utdelat ett slag mot Camilo men i övrigt förnekat gärningen. Han har medgivit att utge kr för kränkning samt kr för sveda och värk. Ahmed Deria har varit frihetsberövad i målet från det att han anhölls den 20 oktober 2012 till dess att häktningsbeslutet hävdes vid huvudförhandlingen den 13 november DOMSKÄL Camilo har i målsägandeförhör berättat: Det var på natten och han var på väg hem efter att ha varit ute på krogen tillsammans med en kamrat. Han hade druckit alkohol och var berusad. Vid Långbergsskolan i Nyköping träffade han två killar. En av dem var Ahmed Deria. Viss diskussion uppstod om att killarna ville låna hans mobil, vilket han nekade dem. Den andre killen tog hans mobil och lämnade platsen. Ahmed Deria sade att han skulle fixa tillbaka mobilen och de följde efter den andre killen. Något senare tog Ahmed Deria hans Ipod, som han hade i fickan, och hörlurarna till Ipod:en. Han sade åt Ahmed Deria att ge sakerna tillbaka till honom. Ahmed Deria frågade då honom om han ville ha ett slag eller en stab. Därefter slog Ahmed Deria till honom mot sidan av huvudet/tinningen och mot ögat med handloven. Han föll omkull. När han låg ner fick han några sparkar i sidan och mot ryggen. I något skede tappade han även medvetandet. Efteråt gick han därifrån och träffade sedermera på vittnet Martin. Denne hjälpte honom att ringa till polisen. Han uppsökte sjukhus och fick ligga kvar där över natten.

4 4 DOM B Ahmed Deria har hörd över åtalet berättat: Han hade varit på en fest och hamnade efteråt hos en kamrat på Ortvägen i Nyköping. Under kvällen hade han druckit kanske åtta öl och var berusad. När han satt på en parkering utanför det hus där kompisen bodde kom Camilo fram till honom. De började prata. Camilo ville att han skulle lyssna på en låt på hans Ipod och lånade därför därför ut Ipod:en samt hörlurarna till honom. Han upplevde det som att Camilo pratade en massa strunt och slog därför till honom i ansiktet. Camilo sprang då från platsen, utan sin Ipod. Senare blev han gripen av polis. Martin har omvittnat: Han har gått i samma skola som Camilo och känner därför denne till utseendet. Den aktuella kvällen kom han körande i bil. Vid Långbergsskolan såg han Camilo komma gående. Denne vinkade till honom och han stannade för att se om Camilo behövde skjuts. Camilo sade att han hade blivit misshandlad och rånad. Han lånade ut sin mobil så att Camilo kunde ringa till polisen. Camilo berättade sedan lite mer om vad som skulle ha hänt. Denne hade träffat på två killar som ville låna hans mobil. En av killarna tog hans mobil och gick därifrån, varefter den andre killen slog ner honom. Han uppfattade det som att Camilo var berusad. De träffade senare på polisen. Tingsrätten gör följande bedömning. Camilos utsaga har allmänt sett framstått som trovärdig. Den får också stöd av Martins vittnesmål, inte minst av att Camilo i nära anslutning till händelsen berättade om i princip samma händelseförlopp för vittnet. Från försvarets sida har påpekats att Camilo i polisförhör har lämnat uppgifter som delvis avviker från vad han berättat vid huvudförhandlingen. Detta rör emellertid detaljer såsom om han fick ett eller två slag innan han ramlade omkull. Avvikelserna kan förklaras exempelvis av att målsäganden var tämligen

5 5 DOM B berusad vid tidpunkten för gärningen. Tingsrätten anser inte att detta i nämnvärd utsträckning förtar trovärdigheten hos målsägandens uppgifter och hans utsaga kan i huvudsak läggas till grund för bedömningen i målet. Ahmed Derias påstående att Camilo frivilligt lånade ut Ipoden och hörlurarna är därmed motbevisade. Istället är det styrkt att han olovligen tog föremålen och sedan med våld, i vart fall ett slag mot Camilos ansikte samt mer än en spark efter att målsäganden ramlat omkull, hindrade denne från att återta dem. Enligt 8 kap. 5 brottsbalken ska vid fall av rån, om gärningen med hänsyn till våldet eller omständigheterna i övrigt är mindre allvarlig, istället dömas till ansvar för de andra brott som förfarandet omfattar. I detta fall skulle det röra sig om stöld och misshandel. Vad gäller de tillgripna föremålens värde så saknas utredning till stöd för bedömningen. Det kan dock hållas för visst att värdet inte är så ringa att den här behandlade bestämmelsen av detta skäl blir tillämplig. Inte heller våldet eller omständigheterna i övrigt, såsom att Camilo blivit oprovocerat angripen av en för honom okänd person, är sådana att gärningen är att anse som mindre allvarlig. Ahmed Deri ska därför dömas för rån. Påföljd m.m. Ahmed Deria förekommer i belastningsregistret avseende såväl tillgreppsbrott som våldsbrott. Han dömdes för misshandel i juni 2012 och i april I februari 2012 dömdes han för snatteri. Påföljden i den senaste domen avseende misshandel blev ett kort fängelsestraff och tidigare villkorlig medgiven frihet förklarades förverkad. Ahmed Deria började verkställa detta straff genom häktningen i detta mål. Frivården har i yttrande anfört att Ahmed Deria har ett övervakningsbehov då det finns en stor risk för att han återfaller i brott om han inte tar tag i och förändrar sin sociala situation. Skyddstillsyn föreslås därför vid fällande dom.

6 6 DOM B Tingsrätten anser att brottets art, återfallssituationen och brottets straffvärde sammantaget med styrka talar för en frihetsberövande påföljd. Tillräckliga skäl att välja annan påföljd har inte framkommit. Ahmed Deria ska därför dömas till ett fängelsestraff. Det finns risk för att Ahmed Deria på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför häktas om han friges från pågående verkställighet innan denna dom vunnit laga kraft, vilket åklagaren har yrkat vid huvudförhandlingen. Skadestånd Till följd av utgången i ansvarsdelen är Ahmed Deria skadeståndsskyldig mot Camilo. Ersättningen för kränkning kan skäligen bestämmas till kr. Camilo har inte visat att ersättningen för sveda och värk bör överstiga det belopp som Ahmed Deria har medgivit. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 11 december På tingsrättens vägnar Paul Magnusson Avräkningsunderlag, se bilaga 4.

7 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(2) Åklagarkammaren i Nyköping Handling 35 Ärende AM Kammaråklagare Klas Engdahl Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nyköpings tingsrätt Box NYKÖPING INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 12 TR mål: B Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Deria, Ahmed Abdirahman Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Somalia Adress Sjökaptensvägen 4 Lgh NYKÖPING Offentlig försvarare/ombud Lewenhaupt, Knut, Allenmarks Advokatbyrå AB, Kungsgatan 5, NYKÖPING Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. RÅN (0400-K ) Målsägande Camilo; underrättad genom målsägandebiträdet Margareta Warman. Gärning Deria har den 20 oktober 2012 vid Långbergsskolan i Nyköping stulit en ipod och hörlurar från Camilo. När Camilo i direkt anslutning till stölden velat återta det tillgripna har Deria misshandlat honom genom att utdela slag i ansiktet så att han föll till marken och därefter utdelat sparkar mot kropp och huvud. Våldet har förutom smärta medfört blåmärke. Lagrum 8 kap 5 brottsbalken Bevisning Förhör med tilltalade Ahmed Abdirahman Deria Förhör med målsäganden Camilo. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 124 Folkungavägen NYKÖPING Telefax

8 Ansökan om stämning Sida 2(2) Åklagarkammaren i Nyköping Handling 35 Ärende AM Kammaråklagare Klas Engdahl Handläggare Vittnesförhör med Martin angående vad målsäganden berättat för honom i direkt anslutning till händelsen till styrkande av gärningen samt målsägandens trovärdighet m.m. Journalanteckningar samt fotografier (förundersökningsprotokollet s 6-18). Jour Klas Engdahl

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2010-07-30 meddelad i Huddinge

2010-07-30 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer