Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R"

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box BORÅS TR mål: B Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Frihetsberövande m.m. Anhållande , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 2 S W Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Frihetsberövande m.m. Anhållande , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. GROV MISSHANDEL (S), MEDHJÄLP TILL GROV MISSHANDEL (K) (1400-K ) Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R S har den 26 februari 2007 på XXgatan X i Borås misshandlat målsäganden C genom att utdela flera slag och sparkar i ansiktet och på kroppen, vilket orsakat smärta, blodfyllda kräkningar, medvetslöshet, underhudsblödningar och svullnad i ansiktet, blödning i ögonvita, synnedsättning och spricka i botten på främre skallgropen. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box BORÅS Lilla Brogatan Telefax Webbadress

2 Åklagarkammaren i Borås Ansökan om stämning Sida 2 (6) Misshandeln är grov eftersom S visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att med upprepat våld slå en 9-årig närstående flicka medvetslös i hennes hem. K har vårdnaden om C. Hon har enligt föräldrabalken 6 kap 1 och 2 ansvar för hennes personliga förhållanden och ansvarar för hennes behov, bland annat för att hon ska behandlas med aktning för sin person och inte utsättas för kränkande behandling. K har varit medveten om och närvarande vid Ss agerande som beskrivits ovan och således i vart fall samtyckt till hans agerande och vidare underlåtit att ingripa mot den brottsliga handling som C utsatts för. Hon har på grund av detta främjat brottsligheten. 3 kap 5 och 6 brottsbalken I andra hand även 23 kap 4 brottsbalken 2. OLAGATVÅNG, grovt brott, gällande K i andra hand MEDHJÄLP TILL OLAGA TVÅNG, grovt brott (1400-K ) Målsägande C S W, underrättas genom målsägandebiträdet M R S och K har tillsammans och i samråd eller samförstånd vid ett tillfälle under perioden mars 2007 till februari 2008 på XXgatan X i Borås med hot om brottslig gärning tvingat C att dricka upp en blandning av rengöringsmedel, vatten och hennes egen urin, vilket orsakat henne kräkning. Brottet är grovt eftersom S och K visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att på tortyrliknande sätt tvinga en 10-årig närstående flicka i hennes hem att bland annat dricka sin egen urin. K har vårdnaden om C. Hon har enligt föräldrabalken 6 kap 1 och 2 ansvar för hennes personliga förhållanden och ansvarar för hennes behov, bland annat för att hon ska behandlas med aktning för sin person och inte utsättas för kränkande behandling. K har varit medveten om och närvarande vid Ss agerande som beskrivits ovan och således i vart fall samtyckt till hans agerande och vidare underlåtit att ingripa mot den brottsliga handling som C utsatts för. Om K inte är att bedöma som medgärningsman har hon därmed i andra hand främjat brottsligheten. 4 kap 4 1 och 2 st brottsbalken I andra hand även 23 kap 4 brottsbalken

3 Åklagarkammaren i Borås Ansökan om stämning Sida 3 (6) 3. FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL och OLAGA HOT, grovt brott, i andra hand gällande K MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL och MEDHJÄLP TILL OLAGA HOT, grovt brott (1400-K ) Målsägande C S W, underrättas genom målsägandebiträdet M R S och K har tillsammans och i samråd eller samförstånd vid ett tillfälle under perioden januari februari 2008 på XXgatan i Borås försökt att orsaka målsäganden C smärta och kroppsskada genom att hålla fast hennes armar och ben och med elektrisk utrustning försöka ge henne elstötar i munnen. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Vid tillfället har W S och Z K tillsammans och i samråd eller samförstånd uttalat dödshot till C. Hotet har varit ägnat att hos målsäganden framkalla allvarlig fruktan för den egna personliga säkerheten. Brotten är grova eftersom S och K visat särskild hänsynslöshet och råhet när de angripit en 10-årig närstående flicka i hennes hem på ett tortyrliknande sätt och framkallat påtaglig fruktan för hennes liv. K har vårdnaden om C. Hon har enligt föräldrabalken 6 kap 1 och 2 ansvar för hennes personliga förhållanden och ansvarade för hennes behov, bland annat för att hon ska behandlas med aktning för sin person och inte utsätts för kränkande behandling. K har varit medveten om och närvarande vid Ss agerande som beskrivits ovan och således i vart fall samtyckt till hans agerande och vidare underlåtit att ingripa mot de brottsliga handlingar som C utsatts för. Om K inte är att bedöma som medgärningsman har hon i andra hand, genom detta samt genom att hålla fast C, främjat brottsligheten. 3 kap 5, 6 och 11, samt 23 kap 1 brottsbalken 4 kap 5 1 och 2 st brottsbalken I andra hand även 23 kap 4 brottsbalken Försvårande moment vid påföljdens bestämmande Gärningarna har i sin helhet präglats av stor hänsynslöshet och varit ett led i en upprepad kränkning av C på grund av tro att hon var en häxa. C har varit

4 Åklagarkammaren i Borås Ansökan om stämning Sida 4 (6) särskilt skyddslös och haft svårigheter att värja sig mot kränkningarna som skett av närstående i hennes hemmiljö där hon ska känna sig trygg och få omvårdnad. Brottslighet har således sammantaget varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i hennes förhållande till närstående. försvårande moment 29 kap 2 p 2, 3 och 8 brottsbalken Bevisning åtalspunkt 1-3 Muntlig (personlig inställelse påkallas om inte annat anges) 1. Målsägandeförhör med C S W, åberopas genom uppspelning av fyra videoförhör som hållits under förundersökningen (medtas till huvudförhandlingen av åklagaren, 56 min, 92 min, 125 min respektive 28 min). 2. Förhör med tilltalade W S och Z K, som förnekar 3-4. Vittnesförhör med fosterhemsföräldrarna L-O L och A-M L, angående deras iakttagelser av C och vad hon berättat för dem, till stöd för målsägandens berättelse och därmed till styrkande av åtalet Vittnesförhör med lärare ML och rektor ADE, angående deras kännedom om händelse då C skadat sig och hamnat på sjukhus (anknytning till åtalspunkten 1) och i övrigt vad de iakttagit av C, till stöd för målsägandens berättelse och därmed till styrkande av åtalet Vittnesförhör med lärare M-N FC och kurator LG, angående deras iakttagelser av C, till stöd för målsägandens berättelse och därmed till styrkande av åtalet. 9. Vittnesförhör med socialsekreterare M-L O, angående hennes kännedom och iakttagelser av C, till stöd för målsägandens berättelse och därmed till styrkande av åtalet. Skriftlig (sida i förundersökningsprot.) 1. Anmälningar till socialtjänsten angående C (sid. 8-11) 2. Tjänsteanteckning (sid. 246), för att visa att S och K inte fullföljt skadeärendet hos försäkringsbolag (åtalspunkten 1). 3. Lägenhetsskiss och tjänsteanteckning (sid )

5 Åklagarkammaren i Borås Ansökan om stämning Sida 5 (6) 4. Polisanmälan och utredningsanteckning (sid ), för att visa på att det lämnats olika versioner av vad som hänt C den aktuella dagen (åtalspunkten 1) 5. Minnesanteckningar från skolan, anmälningar och uppsats skriven av C, allt under vårterminen 2007 till vårterminen 2008 (sid , ) 6. Tjänsteanteckning (sid. 239) och journalutdrag (bilaga A, anteckningar i valda delar på sid. 5-8, 13-15, 51-54, 83, 90, 100) 7. Rättsintyg, åtalspunkten 1 (sid ) 8. Remiss till BUP och barnmottagning (bilaga A, sid ) 9. Journalanteckningar från socialtjänsten (bilaga B, sid. 1-80), åberopas genom hänvisning. 4. A) BIDRAGSBROTT och B) URKUNDSFÖRFALSKNING (K) (1400-K ) A) K har den 10 februari 2010 inom Borås kommun i samband med ansökan om aktivitetsstöd hos Försäkringskassan lämnat oriktig uppgift om att hon haft arbetsmarknadspolitisk åtgärd under tiden den 1-10 februari 2010, vilket hon inte haft. Förfarandet har orsakat att aktivitetsstöd felaktigt betalats ut. B) K har i ovan aktuell ansökan samt i en försäkran, inkommen till Försäkringskassan den 11 mars 2010, i Borås kommun skrivit annans namn i intygande angående närvaro vid den arbetsmarknadspolitiska åtgärden. Fara i bevishänseende har förelegat. A) 2 bidragsbrottslagen (2007:612) B) 14 kap 1 brottsbalken Bevisning Muntlig (personlig inställelse påkallas om inte annat anges) 1. Förhör med tilltalade Z K, som förnekar 2. Vittnesförhör med A S, angående hennes kännedom om Ks deltagande den arbetsmarknadspolitiska åtgärden och att hon inte undertecknat ansökan och försäkran, till styrkande av åtalet.

6 Åklagarkammaren i Borås Ansökan om stämning Sida 6 (6) Skriftlig (sida i förundersökningsprot.) 1. Ansökningshandlingar och försäkran (sid. 7-11) 2. Kontoutdrag (sid ) 3. Tjänsteanteckningar (sid ), för att motbevisa Ks påstående om att hon blivit bestulen på sitt ID-kort och anmält detta till polisen. Handläggning Beräknad tid för huvudförhandling: ca 4 dagar. Förslag till förhandlingsplan bifogas separat. Punkten 9 i den skriftliga bevisningen åberopas genom hänvisning. Jag kommer att lämna in en bevisbilaga med samtlig skriftlig bevisning. I den kommer framgå vilka delar i bevispunkterna 6 och 9 som åberopas. Personutredningar bör inhämtas. Daniel Larson

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Se målsägandeförteckning

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer