Begångna brott Skadegörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begångna brott Skadegörelse"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun Vadstena Företrädd av åklagaren Tilltalad Mehdi Ahmadi, c/o Hagabo Hagagården Arnövägen Vadstena Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Sture Ragnarsson Advokatfirman Sture Ragnarsson Box Motala DOMSLUT Begångna brott Skadegörelse Lagrum 12 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. Dagsböter 40 å 50 kr Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 365 Brigadgatan måndag - fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

2 DOM B Följande åtal ogillas Olaga frihetsberövande åtalspunkt 2 Skadestånd Mehdi Ahmadi ska utge skadestånd till Vadstena kommun med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 april 2012 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Sture Ragnarsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 933 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 DOM Mål nr B meddelad i Linköping 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Mohamed Safdari, c/o Hagabo Hagagården Arnövägen Vadstena Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Ylva Orrenius Advokaterna Orrenius & Cederberg HB Poppelgatan Motala DOMSLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Ylva Orrenius tillerkänns - efter rättelse av felräkning - ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, 829 kr tidsspillan, 628 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 365 Brigadgatan måndag - fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

4 4 DOM B YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Åklagaren har framställt yrkanden enligt bilaga 1. Vadstena kommun har på grund av påstådd skadegörelse yrkat skadestånd av Mehdi Ahmadi med kr, avseende kostnad för självrisk på försäkring, jämte ränta enligt 6 räntelagen. Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari har förnekat gärningarna. Mehdi Ahmadi har bestritt skadeståndsyrkandet, men vitsordat yrkat belopp som skäligt i och för sig. UTREDNING OCH DOMSKÄL Åklagaren har åberopat bevisning enligt bilaga 1. Det antecknas att Sirwa Mobaraz numera heter Sirwa Yousif. Gällande skadeståndsyrkandet har åklagaren vidare åberopat vittnesförhör med Dag Samuelsson, förvaltningsekonom i Vadstena kommun. Genom vad som har upptagits i målet har inledningsvis framkommit att Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari är ensamkommande flyktingbarn och att de bor på Hagabo som är ett s.k. hem för vård och boende i Vadstena. Vidare har framkommit att Zeljka Topic och Sirwa Yousif arbetar på boendet och att de den aktuella dagen avsåg att åka till simhallen med Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari och några andra ungdomar från boendet. Beträffande händelsen som omfattar påstådd skadegörelse har i huvudsak följande framkommit. Zeljka Topic och Sirwa Yousif skulle köra varsin bil till simhallen. Mehdi Ahmadi, som satt i den bilen som Sirwa Yousif skulle köra, vägrade att ta på sig bilbältet trots att Sirwa Yousif sade åt honom. Utflykten till simhallen avblåstes därför. Mehdi Ahmadi blev arg och sparkade. Han har själv uppgett att han stod

5 5 DOM B cirka en meter från bilen när han sparkade två-tre gånger i luften utan att träffa något. Sirwa Yousif har uppgett att Mehdi Ahmadi träffade bildörren och att hon därefter såg en buckla där sparken hade träffat. Sirwa Yousif har vidare förklarat att bilen var ganska ny och att hon inte tror att den var skadad redan innan. Genom Sirwa Yousifs vittnesmål är det styrkt att Mehdi Ahmadi inte bara sparkade i luften invid bilen utan att han även träffade bildörren, varvid en skada i form av en buckla uppkom. Mehdi Ahmadi ska därför dömas för skadegörelse. Vid denna utgång i skuldfrågan ska Mehdi Ahmadi utge ersättning för den skada han orsakade. Tvist råder inte om skäligheten av det av Vadstena kommun yrkade beloppet, vilket ska utdömas jämte ränta. Beträffande händelsen som omfattar påstående om olaga frihetsberövande har i huvudsak följande framkommit. Sirwa Yousif var vid tillfället upptagen med anledning av ett tolksamtal med en av ungdomarna på boendet, varför Zeljka Topic var ensam med de övriga ungdomarna som befann sig i det gemensamma köket och tvrummet. Det pågick en enligt ungdomarna viktig fotbollsmatch mellan Barcelona och Real Madrid och de tittade på den via dator på tv-skärmen. Zeljka Topic sade åt Mohamed Safdari att lämna tv-rummet med sin mat och istället äta den i köket, så som reglerna på boendet säger. När Mohamed Safdari hörde rop inifrån tv-rummet trodde han att det kanske hade blivit mål i fotbollsmatchen och gick tillbaka till tvrummet med sin mat. Zeljka Topic sade ånyo åt Mohamed Safdari att gå till köket med maten. När han inte gjorde det drog hon, som någon form av påtryckningsmedel och straff, ur kabeln till tv:n. Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari och de andra ungdomarna sade upprepade gånger till Zeljka Topic att ge dem kabeln, vilket hon vägrade. Enligt Mohamed Safdari, vars uppgift härvidlag får stöd av Hassan Soltanis vittnesmål, uppstod något som påminde om en dragkamp mellan honom och Zeljka Topic då de vid dörröppningen drog i kabeln åt varsitt håll innan Zeljka Topic ryckte till sig kabeln. Zeljka Topic satte sig sedan på en pall längre in i

6 6 DOM B rummet. Zeljka Topic har uppgett att hon kände att hon inte kunde lämna rummet helt lugnt med kabeln när Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari ställde sig rakt upp och ned i dörröppningen framför henne och att hon, för att inte riskera handgripligheter, valde att direkt vända och sätta sig på pallen med kabeln i handen. Ingen av ungdomarna rörde Zeljka Topic fysiskt. Ingen hotade henne eller sade något annat till henne än att hon skulle ge tillbaka kabeln till tv:n. Ungdomarna fortsatte att titta på fotbollsmatchen på datorn som stod på ett bord i rummet. De hade då ryggarna vända mot Zeljka Topic. Sirwa Yousif har i vittnesmål förklarat att Zeljka Topic satt på pallen när hon kom in i rummet samt att Zeljka Topic sade till henne att hon inte tilläts lämna rummet och att hon hade ringt deras chef och polisen. Sirwa Yousif har också uppgett att hon förstod att det hade uppstått bråk om kabeln till tv:n som Zeljka Topic hade tagit. Enligt Sirwa Yousif cirkulerade Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari vid dörröppningen; lite åt vänster sida innanför dörröppningen. Vidare låg det enligt Sirwa Yousif soffkuddar på golvet vid dörröppningen och sammantaget upplevde hon det som att Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari ställde sig i vägen och därigenom hindrade Zeljka Topic från att lämna rummet. Genom utsagorna är det utrett att Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari ville ha kabeln från Zeljka Topic och att det upprepade gånger framfördes till henne. Mot Mehdi Ahmadis och Mohamed Safdaris förnekande är det genom vad som har upptagits emellertid inte styrkt att de blockerade dörröppningen för Zeljka Topic eller än mindre att de hade för avsikt att hindra henne från att lämna det aktuella tvrummet. Av Zeljka Topics egen utsaga framgår att hon inte ensam ville bråka med Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari och att hon istället valde att sätta sig på pallen i rummet och fundera på vad hon skulle göra härnäst. Inte heller i det senare skedet när Sirwa Yousif hade kommit till rummet är det styrkt att Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari blockerade dörröppningen med sina kroppar eller ens att de hade för avsikt att stoppa Zeljka Topic från att lämna rummet. Åtalet för olaga fri-

7 7 DOM B hetsberövande ska lämnas utan bifall, vilket innebär att Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari ska frikännas. Beträffande påföljdsfrågan konstateras att Mehdi Ahmadi vid tillfället för skadegörelsen var endast 16 år och att han är tidigare ostraffad. Utifrån straffmätningsvärdet bestäms påföljden till 40 dagsböter. ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 400) Överklagande ges in till tingsrätten senast den 7 december 2012 och ställs till Göta hovrätt. Katrin Persson

8 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(2) Åklagarkammaren i Linköping Handling 46 Ärende AM Kammaråklagare Kajsa Malmström Handläggare 203A-UC Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Ungdomsmål Linköpings tingsrätt Box LINKÖPING INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 6 Åklagarbundet mål Beräknad förhandlingstid 4-5 timmar TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Ahmadi, Mehdi Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Afghanistan Dari Adress Hagabo, Hagagården Arnövägen VADSTENA Offentlig försvarare/ombud Ragnarsson, Sture, Advokatfirman Sture Ragnarsson, Box 68, MOTALA Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 2 Safdari, Mohamed Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Afghanistan Dari Adress Hagabo, Hagagården Arnövägen VADSTENA Offentlig försvarare/ombud Orrenius, Ylva, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Hospitalstorget 1, LINKÖPING Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. SKADEGÖRELSE (Ahmadi) (0500-K ) Målsägande Vadstena Kommun, , VADSTENA, underrättad Gärning Mehdi Ahmadi har den 21 april 2012 på Arnövägen i Vadstena upprepade gånger sparkat på en personbil varvid skador, i form av en buckla, för okänt värde uppkommit. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 367 Brigadgatan LINKÖPING Telefax

9 Ansökan om stämning Sida 2(2) Åklagarkammaren i Linköping Handling 46 Ärende AM Kammaråklagare Kajsa Malmström Handläggare 203A-UC Lagrum 12 kap 1 brottsbalken Bevisning Mehdi Ahmadis egna uppgifter (förnekar brott). Vittnesförhör med Sirwa Mobaraz och förhör med Zeljka Topic (åsyna vittnen) angående deras iakttagelser av händelseförloppet. Fotografier, fup I s OLAGA FRIHETSBERÖVANDE (Safdari, Ahmadi) (0500-K ) Målsägande Topic, Zeljka, underrättad Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari har den 21 april 2012 på Hagabo på Arnövägen i Vadstena tillsammans och i samförstånd berövat Zeljka Topic friheten genom att hindra henne från att lämna ett rum under minuters tid. När Zeljka Topic rest sig för att lämna rummet har Mehdi Ahmadi och Mohamed Safdari ställt sig i dörröppningen och med sina kroppar hindrat Zeljka Topic från att lämna rummet. Lagrum 4 kap 2 2 st brottsbalken Bevisning Målsägandeförhör med Zeljka Topic angående vad som inträffat. Mohamed Safdaris och Mehdi Ahmadis egna uppgifter (förnekar brott). Vittnesförhör med Sirwa Mobaraz angående omständigheterna i slutet av händelseförloppet. Vittnesförhör med Hassan Soltani angående hans iakttagelser vid tillfället. Fotografier på den aktuella dörröppningen, fup II s 6-8. Kajsa Malmström

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

DOM 2013-01-23 Göteborg

DOM 2013-01-23 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM 2013-01-23 Göteborg Mål nr B 5238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B 13437-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad

DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad KRISTIANSTADS TINGSRÄTT DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad Mål nr B 2062-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kristianstad

Läs mer