ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A"

Transkript

1 HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Magnus Larsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Motpart (Målsägande) Kevin Nils Ombud och målsägandebiträde: Advokat Git Juhlin, genom substitution företrädd av advokat Katarina Drott Advokatfirman Juhlin & Partners KB Södra Storgatan Helsingborg Klagande (Tilltalad) SOHAIB Faez Fadhil Al-Obaidi, Annerovägen 8 C Lgh Helsingborg Ombud och offentlig försvarare: Advokat Johan Sederholm Advokatfirman Sederholm AB Drottninggatan Helsingborg SAKEN Grov misshandel HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer antalet timmar ungdomstjänst till 75.1 övrigt gäller tingsrättens domslut. Git Juhlin får för biträdet åt målsäganden i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr varav avser arbete, kr tidsspillan, 427 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 846 Hovrättstorget l Malmö E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Johan Sederholm får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 462 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvaret i hovrätten ska staten svara för.

3 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Magnus Larsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Motpart (Målsägande) Kevin Nilsson Ombud och målsägandebiträde: Advokat Git Juhlin, genom substitution företrädd av advokat Katarina Drott Advokatfirman Juhlin & Partners KB Södra Storgatan Helsingborg Klagande (Tilltalad) RAMIFARMAN Alifarman Salman, Annerovägen 18 A Helsingborg Ombud och offentlig försvarare: Advokat Karolina Persson Activa advokaterna i Helsingborg HB Drottninggatan Helsingborg SAKEN Grov misshandel HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer antalet timmar ungdomstjänst till 75.1 övrigt gäller tingsrättens domslut. Ersättning till Git Juhlin för biträdet åt målsäganden i hovrätten, se sid. l. Karolina Persson får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 198 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvaret i hovrätten ska staten svara för.

4 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Magnus Larsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Motpart (Målsägande) Kevin Nilsson Ombud och målsägandebiträde: Advokat Git Juhlin, genom substitution företrädd av advokat Katarina Drott Advokatfirman Juhlin & Partners KB Södra Storgatan Helsingborg Klagande (Tilltalad) Yusif Giiltekin, Skaragatan 58 Lgh Helsingborg Ombud och offentlig försvarare: Advokat Kjell Andersson Wallenburg & Andersson Advokatbyrå AB Box Helsingborg SAKEN Grov misshandel HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer antalet timmar ungdomstjänst till 75.1 övrigt gäller tingsrättens domslut. Ersättning till Git Juhlin för biträdet åt målsäganden i hovrätten, se sid. l. Kjell Andersson får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr varav kr avser arbete, kr tidsspillan, 412 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvaret i hovrätten ska staten svara för.

5 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M. Sohaib Faez Fadhil Al-Obaidi (Sohaib) har yrkat att hovrätten rubricerar gärningen som misshandel av normalgraden och mildrar påföljden. Till följd av detta har han yrkat att hovrätten ogillar Kevin Nilssons (Kevin) skadeståndstalan i de delar som avser ersättning för sveda och värk, förstörda kläder och medicin. Sohaib har medgett att till Kevin betala skadestånd för kränkning med kr. Sohaib har vitsordat skäligheten av övriga belopp som tingsrätten dömt ut i skadeståndsdelen. Han har motsatt sig att betala ersättningen solidariskt med övriga tilltalade. Ramifarman Alifarman Salman (Ramifarman) har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och till följd av detta Kevins skadeståndstalan. I andra hand har han yrkat att hovrätten rubricerar gärningen som misshandel av normalgraden och mildrar påföljden. För det fall hovrätten dömer Ramifarman för gärningen har han medgett att, på sätt tingsrätten bestämt, till Kevin betala skadestånd för kränkning med kr och i övriga delar helt i enlighet med tingsrättens dom. Yusif Giiltekin (Yusif) har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och till följd av detta Kevins skadeståndstalan. I andra hand har han yrkat att hovrätten rubricerar gärningen som misshandel av normalgraden och mildrar påföljden. För det fall hovrätten dömer Ramifarman för gärningen har han medgett att, på sätt tingsrätten bestämt, till Kevin betala skadestånd för kränkning med kr och i övriga delar helt i enlighet med tingsrättens dom. Åklagaren och Kevin har motsatt sig ändring. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Tingsrättens ljud- och bildupptagningar har spelats upp. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Den prövning som hovrätten gjort av bevisningen och av de rättsliga frågorna har lett till att hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att Sohaib, Ramifarman och

6 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Yusif tillsammans och i samförstånd med två andra personer gjort sig skyldiga till den misshandel som åklagaren gjort gällande. Frågan är då om misshandeln ska rubriceras som grov. Vid den bedömningen beaktar hovrätten följande. Fem personer har sökt upp Kevin vid hans skola. Därefter har de tillsammans följt efter Kevin in på skolgården. Där har de numerärt överlägsna misshandlat honom med slag och sparkar bl.a. i ansiktet. Våldet mot Kevin har dessutom fortsatt efter han legat försvarslös på marken. Kevin har då blivit utsatt för spark- och stampvåld. Misshandeln har inte varit helt kortvarig. Det har visserligen framkommit att misshandeln endast medfört lindriga skador. Att Kevin inte fått allvarligare skador verkar emellertid, med hänsyn till det våld som använts, snarast ha berott på en ren tillfällighet. Misshandeln har inte heller föregåtts av någon sådan provokation från Kevins sida som kan påverka bedömningen av gärningens svårhetsgrad. Vid en helhetsbedömning av nu angivna omständigheter anser hovrätten, i likhet med tingsrätten, att misshandeln ska bedömas som grov. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i fråga om påföljdsval. Med hänsyn till det straffvärde som tingsrätten angett för gärningen och med beaktande av de tilltalades ungdom ska emellertid tiden för ungdomstjänsten sättas ned med fem timmar för var och en av att Sohaib, Ramifarman och Yusif. Vid denna utgång är Sohaib, Ramifarman och Yusif på sätt tingsrätten bestämt skadeståndsskyldiga gentemot Kevin. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning av skäligt belopp för kränkning. I övrigt råder ingen tvist.

7 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast den 15 april I avgörandet har deltagit hovrättsråden Agneta Lindelöf och Per G Hansson, tf. hovrättsassessorn Karoline Magnusson (referent) samt nämndemännen Mikael Eskilandersson och Alf Nilsson. Domarna är överens.

8 HELSINGBORGS DOM meddelad i Helsingborg Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Magnus Larsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Kevin Nilsson Dalhemsvägen 92 B Lgh Helsingborg Målsägandebiträde: Advokat Git Juhlin Advokatfirman Juhlin & Partners KB Södra Storgatan Helsingborg Tilltalad SOHAIB Faez Fadhil Al-obaidi, Annerovägen 8 C Lgh Helsingborg Medborgare i Irak Offentlig försvarare: Advokat Johan Sederholm Advokatfirman Sederholm AB Drottninggatan Helsingborg Vårdnadshavare (part) 1. Faez Al-Obaidi, Annerovägen 8 C Lgh HELSINGBORG 2. Asmaa Al-Qaysi, Annerovägen 8 C Lgh HELSINGBORG Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 712 Konsul Perssons måndag - fredag Helsingborg plats l E-post: 08:00-16:00

9 HELSINGBORGS DOM B DOMSLUT Begångna brott Grov misshandel Lagrum 3 kap 6 l st brottsbalken Påföljd m.m. Ungdomstjänst 80 timmar Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 l st brottsbalken Skadestånd 1. Sohaib Al-obaidi ska solidariskt med Hussein Chaban, Ramifarman Salman och Yusif Giiltekin utge skadestånd till Kevin Nilsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 oktober 2012 till dess betalning sker. 2. Av beloppet enligt punkten l ska vardnadshavarna Faez Al-obiadi och Asmaa Alqyasi solidariskt med Sohaib Al-obaidi svara upp till ett belopp om kr. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Johan Sederholm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Git Juhlin tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, 570 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

10 HELSINGBORGS DOM meddelad i Helsingborg Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Magnus Larsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Kevin Nilsson Dalhemsvägen 92 B Lgh Helsingborg Målsägandebiträde: Advokat Git Juhlin Advokatfirman Juhlin & Partners KB Södra Storgatan Helsingborg Tilltalad Hussein Chaban, Dalhemsvägen 81 A Lgh Helsingborg Offentlig försvarare: Advokat Linda Lavré Advokaterna Nordquist & Stahlnacke HB Box Helsingborg Vårdnadshavare (part) 1. Mohammed Abu Hachich, Dalhemsvägen 81 A Lgh HELSINGBORG 2. Sakineh Chaban, Dalhemsvägen 81 A Lgh HELSINGBORG Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 712 Konsul Perssons måndag - fredag Helsingborg plats l E-post: 08:00-16:00

11 HELSINGBORGS DOM B DOMSLUT Begångna brott Grov misshandel Lagrum 3 kap 6 l st brottsbalken Påföljd m.m. Ungdomstjänst 80 timmar Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 l st brottsbalken Skadestånd 1. Hussein Chaban ska solidariskt med Ramifarman Salman, Yusif Giiltekin och Sohaib Al-obaidi utge skadestånd till Kevin Nilsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 oktober 2012 till dess betalning sker. 2. Av beloppet enligt punkten l ska vårdnadshavarna Mohammed Abu Hachich och Sakineh Chaban solidariskt med Hussein Chaban svara upp till ett belopp om kr. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Linda Lavré tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. För ersättning till målsägandebiträdet Git Juhlin; se domslutet för Sohaib Alobaidi. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

12 HELSINGBORGS DOM meddelad i Helsingborg Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Magnus Larsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Kevin Nilsson Dalhemsvägen 92 B Lgh Helsingborg Målsägandebiträde: Advokat Git Juhlin Advokatfirman Juhlin & Partners KB Södra Storgatan Helsingborg Tilltalad RAMIFARMAN Alifarman Salman, Annerovägen 18 A Helsingborg Offentlig försvarare: Advokat Karolina Persson Activa advokaterna i Helsingborg HB Drottninggatan Helsingborg Vårdnadshavare (part) Susan Ridha Ali, Annerovägen 18 A Helsingborg DOMSLUT Begångna brott Grov misshandel Lagrum 3 kap 6 l st brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 712 Konsul Perssons måndag - fredag Helsingborg plats l E-post: 08:00-16:00

13 HELSINGBORGS DOM B Påföljd m.m. Ungdomstjänst 80 timmar Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 l st brottsbalken Skadestånd 1. Ramifarman Salman ska solidariskt med Yusif Giiltekin, Sohaib Al-obaidi och Hussein Chaban utge skadestånd till Kevin Nilsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 oktober 2012 till dess betalning sker. 2. Av beloppet enligt punkten l ska vardnadshavaren Susan Ridha Ali solidariskt med Ramifarman Salman svara upp till ett belopp om kr. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Karolina Persson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 710 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. För ersättning till målsägandebiträdet Git Juhlin; se domslutet för Sohaib Alobaidi. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

14 HELSINGBORGS DOM meddelad i Helsingborg Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Magnus Larsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Kevin Nilsson Dalhemsvägen 92 B Lgh Helsingborg Målsägandebiträde: Advokat Git Juhlin Advokatfirman Juhlin & Partners KB Södra Storgatan Helsingborg Tilltalad Yusif Giiltekin, Skaragatan 58 Lgh Helsingborg Offentlig försvarare: Advokat Kjell Andersson Wallenburg & Andersson Advokatbyrå AB Box Helsingborg Vårdnadshavare (part) 1. Sait Giiltekin, Grönkullagatan 15 D Lgh Helsingborg 2. Taybet Giiltekin, Skaragatan 58 Lgh Helsingborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 712 Konsul Perssons måndag - fredag Helsingborg plats l E-post: 08:00-16:00

15 HELSINGBORGS DOM B DOMSLUT Begångna brott Grov misshandel Lagrum 3 kap 6 l st brottsbalken Påföljd m.m. Ungdomstjänst 80 timmar Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 l st brottsbalken Skadestånd 1. Yusif Giiltekin ska solidariskt med Sohaib Al-obaidi, Hussein Chaban och Ramifarman Salman utge skadestånd till Kevin Nilsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 5 oktober 2012 till dess betalning sker. 2. Av beloppet enligt punkten l ska vårdnadshavarna Sait Giiltekin och Taybet Giiltekin solidariskt med Yusif Giiltekin svara upp till ett belopp om kr. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Kjell Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, l 710 kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. För ersättning till målsägandebiträdet Git Juhlin; se domslutet för Sohaib Alobaidi. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

16 HELSINGBORGS DOM B YRKANDEN M.M. o Åklagarens yrkande, se domsbilaga 1. I anslutning till åtalet har Kevin Nilsson yrkat att Sohaib Al-Obaidi, Hussein Chaban, Yusif Giiltekin och Ramifarman (Rami) Salman solidariskt ska betala skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 5 oktober 2012 till dess full betalning sker. Av det yrkade beloppet avser kr kränkning, kr sveda och värk samt l 950 kr ersättning för förstörda kläder och 364 kr ersättning för mediciner. Skadeståndsyrkandet riktas även mot de tilltalades vårdnadshavare enligt följande. Av det yrkade beloppet ska Sohaib Al-obaidi, Hussein Chaban, Yusif Giiltekin och Rami Salmans vårdnadshavare (Faez Al-Obaidi och Asmaa Al-Qaysi, Sohaibs vårdnadshavare, Mohammed Abu Hachich och Sakineh Chaban, Husseins vårdnadshavare, Susan Ridha Ali, Ramis vårdnadshavare samt Sait Giiltekin och Taybet Giiltekin, Yusifs vårdnadshavare) svara solidariskt med sina barn enligt 3 kap. 5 skadeståndslagen med en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. DOMSKÄL Ansvarsdelen Sohaib Al-Obaidi har erkänt att han utdelat ett knytnävsslag mot Kevin Nilssons axel men förnekat att han gjort detta tillsammans och i samförstånd med de andra tilltalade. Han har vidare gjort gällande att den gärning han utfört ska bedömas som misshandel av normalgraden. Hussein Chaban har erkänt att utdelat ett knytnävsslag mot Kevin Nilssons kind men förnekat att han gjort detta tillsammans och i samförstånd med de andra tilltalade. Han har vidare gjort gällande att den gärning han utfört ska bedömas som misshandel av normalgraden.

17 10 HELSINGBORGS DOM B Yusif Giiltekin och Rami Salman har förnekat gärningen. Sohaib Al-Obaidi, Hussein Chaban, Yusif Giiltekin och Rami Salman har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har hållits målsägandeförhör med Kevin Nilsson samt vittnesförhör med Anton Palmqvist och Simon Vikström. Åklagaren har som skriftligbevisning åberopat fotografier och journalutdrag. Av utredningen framgår följande. Kevin går i årskurs 9 på Kunskapsskolan i Helsingborg liksom Anton och Simon. Yusif har tidigare gått på Kunskapsskolan men går numera på Dalhemsskolan tillsammans med Sohaib, Hussein och Rami. Någon gång under dagen innan den aktuella händelsen skrev någon ett facebook inlägg om "ja till böneutrop i Sverige". Inlägget kommenterades och personer som läste det uttryckte både gillande och ogillande. Bland de som uttryckte ogillande fanns Kevin och Anton. På fredagen pratade Sohaib, Hussein, Yusif och Rami om reaktionerna på facebookinlägget och de bestämde sig för att tillsammans med en femte person söka upp bl.a. Kevin för att konfrontera honom med den åsikt han uttryckt. De tog bussen från Dalhemsskolan och anlände till Kunskapsskolan i samband med lunchrasten. Redan vid grinden till skolan träffade de Kevin och tilltalade honom. Åtalet rör vad som därefter hände. Kevin har berättat att de fem killarna stod i en halvcirkel runt honom och att Hussein slog det första knytnävsslaget som träffade på höger kind under ögat. Därefter överöstes Kevin med slag och sparkar från alla håll. Kevin har förklarat att han kände igen samtliga de inblandade och att han fick motta slag från alla håll. Han har sett att alla slagit på honom men kan inte komma ihåg exakt hur. Kevin har vidare berättat att han försökte backa undan men att han inte lyckades. Till slut fick han en spark eller ett slag som gjorde att han trillade

18 11 HELSINGBORGS DOM B baklänges. Innan han förlorade medvetandet minns han att han fick en spark i huvudet när han låg på marken. Anton och Simon befann sig inne på skolan och såg från en glasad entré vad som hände med Kevin ungefär meter bort. Både Anton och Simon har berättat att Kevin och de andra killarna befann sig på skolgården precis innanför grinden. De har namngett de inblandade killarna och beskrivit hur de stod i en tät klunga runt Kevin. Anton såg att Sohaib tilldelade Kevin ett knytnävsslag i ansiktet och att en annan kille gav honom flera sparkar. Därefter sprang Anton för att hämta en lärare för att få hjälp att avbryta slagsmålet. Simon följde händelseförloppet redan från det att killarna tilltalade Kevin men han såg också att det sedan övergick till att de slog och sparkade på Kevin tills han föll till marken. När Kevin låg på marken fick han en spark mot huvudet. Tingsrätten kan konstatera att Kevin gett ett trovärdigt intryck och att hans uppgifter får mycket stark stöd av vad Anton och Simon berättat. Med hänsyn till deras säkra uppgifter anser tingsrätten att det inte finns något rimligt tvivel att Kevin blivit misshandlad med både slag och sparkar när han först stått upp och som fortsatt efter att han fallit till marken. Det har vidare framkommit att han till följd av misshandeln en kortare stund förlorat medvetandet. Hussein och Sohaib har erkänt att de utdelat var sitt knytnävsslag mot Kevin i samband med misshandeln. Samtliga tilltalade har befunnit sig på platsen. Det framgår att syftet med att de kommit till Kunskapsskolan var att de tillsammans skulle söka upp Kevin och konfrontera med honom om ett facebookinlägg som de uppfattat som kränkande. Av Anton och Simons uppgifter framgår att de iakttagit en grupp om 5-6 angripare omkring Kevin. De fyra tilltalade har således tillsammans med en femte person befunnit sig tillsammans kring Kevin när det första slaget utdelades. Kevin, som har känt till de fem angriparna har berättat att samtliga har varit aktiva. Kevin har således pekat ut även Yusef och Rami som angripare. Enligt tingsrättens

19 12 HELSINGBORGS DOM B bedömning är det visat att de tilltalade tillsammans med en femte person agerat gemensamt och i samförstånd och att de fyra tilltalade är ansvariga för den misshandel som Kevin har utsatts för. Det har varit flera personer har gett sig på en person som överhuvudtaget inte har haft någon möjlighet att freda sig mot angreppet. Trots att Kevin har fällts till marken har misshandeln av honom har fortsatt. Misshandeln har omfattat både slag och sparkar som riktats mot bl.a. huvudet. Kevin har vidare under kort tid förlorat medvetandet. Misshandeln har visserligen inte orsakat skador av allvarlig karaktär men brottet ska mot bakgrund av vad som anförts bedömas vara grovt. Skadeståndsdelen Sohaib har medgett att betala skadestånd med kr avseende kränkning men i övrigt bestritt yrkandet. Han har såsom skälig ersättning vitsordat hela kostnaden för medicin, 975 kr för förstörda kläder och l 100 kr för sveda och värk. Faez Al-Obaidi och Asmaa Al-Qaysi har haft samma inställning till skadeståndsanspråket som Sohaib. Hussein har medgett att betala skadestånd med kr men i övrigt bestritt skadeståndsanspråket. Mohammed Abu Hachich och Sakineh Chaban har haft samma inställning till skadeståndanspråket som Hussein. Yusif och Rami har bestritt skadeståndsanspråket. De har som skälig ersättning vitsordat kr avseende kränkning, hela kostnaden för medicin, 975 kr för förstörda kläder och l 100 kr för sveda och värk.

20 13 HELSINGBORGS DOM B Sait Giiltekin, Taybet Giiltekin och Susan Ridha Ali har haft samma inställning till skadeståndsanspråket som Yusif och Rami. Kevin har genom misshandeln blivit utsatt för en allvarlig kränkning av sin integritet. Kränkningen har varit av så allvarlig karaktär att han är berättigad till ersättning med yrkat belopp om kr. Ersättning bör även utgå för det lidande han utstått till följd av misshandeln. Ersättningen bör skäligen bestämmas till l 100 kr. Vidare ska ersättning utgå för medicinkostnader med begärt belopp. För förstörda kläder bör ersättningen skäligen bestämmas till 975 kr. Ränteyrkandet har godtagits. Denna bedömning innebär att Sohaib, Hussein, Yusif och Rami solidariskt ska betala skadestånd till Kevin med sammanlagt kr jämte yrkad ränta. Solidariskt med de tilltalade åläggs deras vårdnadshavare att betala skadeståndet upp till ett belopp om kr för vardera barn. Påföljdsdelen Ingen av de tilltalade förekommer i belastningsregistret. Av yttranden från socialnämnden i Helsingborgs kommun framgår att ingen av de tilltalade för närvarande har något särskilt behov av åtgärder från nämndens sida och de bedömas alla som lämpliga för ungdomstjänst. Samtliga har samtyckt till att utföra sådan. Misshandel är ett brott av sådan art att det - för en person som vid gärningstillfället hade fyllt 21 år - finns en presumtion för att påföljden bestäms till fängelse. Straffvärdet motsvarar ett års fängelse. Vid bestämmande av påföljd ska de tilltalades ungdom beaktas. Vid gärningstillfället var ingen av dem mer än 15 år gammal. Med hänsyn till vad som framkommit om var och ens personliga förhållanden är den lämpligaste påföljden ungdomstjänst. Med hänsyn till gärningens straffvärde och till de tilltalades ålder vid gärningstillfället bör antalet timmar ungdomstjänst bestämmas till 80.

21 14 HELSINGBORGS DOM B Övriga frågor Då fängelse ingår i straffskalan ska de tilltalade betala föreskriven avgift till brottsofferfonden. Försvararen och målsägandebiträdet tillerkänns begärd ersättning. Med hänsyn till de tilltalades ungdom ska denna kostnad stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2(Dv 400) Överklagandet ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge, men ges in till tingsrätten senast den 11 februari Susanna Pålsson Helander I avgörandet har deltagit rådmannen Susanna Pålsson Helander samt nämndemännen Bertil Burström, Liz Edman och Bengt Åström.

22 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Åklagarkammaren i Helsingborg Kammaråklagare Magnus Larsson Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 118 Ärende AM Handläggare 304A-6 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten UNGDOMSÄRENDE ÅKLAGARBUNDET Helsingborgs tingsrätt Box HELSINGBORG HELSINGBORGS TINGSRÄTT INKOM: AAÅLNR: B AKTBIL: 21 TR mål: B HandL: OVR 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Al-obaidi, Sohaib Faez Fadhil Sohaib Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Irak Adress Annerovägen 8 C Lgh HELSINGBORG Offentlig försvarare/ombud Sederholm, Johan, Advokatfirman Sederholm AB, Drottninggatan 30-36, HELSINGBORG Frihetsberövande m. m. Delgivningsuppgifter 2 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Chaban, Hussein Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress Dalhemsvägen 81 A Lgh HELSINGBORG Offentlig försvarare/ombud Nordquist, Katarina, Adv Nordquist & Ståhlnacke HB, Box 1062, HELSINGBORG Frihetsberövande m. m. Delgivningsuppgifter 3 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Gultekin, Yusif Yusif Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress Skaragatan 58 Lgh HELSINGBORG Offentlig försvarare/ombud Andersson, Kjell, Wallenburg & Andersson Adv byrå AB, Box 1236, HELSINGBORG Frihetsberövande m. m. Delgivningsuppgifter Postadress Box HELSINGBORG Gatuadress Södergatan 11 D Telefon Telefax E-post

23 Åklagarkammaren i Helsingborg Kammaråklagare Magnus Larsson Ansökan om stämning Sida 2(3) Handling 118 Ärende AM Handläggare 304A-6 4 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Salman, Ramifarman Alifarman Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Annerovägen 18 A HELSINGBORG Offentlig försvarare/ombud Persson, Karolina, Activa Advokaterna i Helsingborg HB, Drottninggatan11, HELSINGBORG Frihetsberövande m. m. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. GROV MISSHANDEL (Salman, Chaban, Al-obaidi, Gultekin) (1200- K ) Målsägande Kevin Nilsson (företräds av målsägandebiträdet adv Git Juhlin) Gärning Al-obaidi, Chaban, Giiltekin och Salman har den 5 oktober 2012 utanför Kunskapsskolan på Bergaliden i Helsingborg tillsammans och i samförstånd med varandra och en icke straffmyndig person uppsåtligen tillfogat Kevin Nilsson smärta men även sårskador, svullnader och rodnader i ansiktet genom att slå, sparka och stampa honom på kroppen och i huvudet. Gärningen är att bedöma som grovt brott då gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att numerärt överlägsna söka upp och misshandla Kevin Nilsson på hans skola och fortsatt utöva spark och stampvåld mot honom när han legat försvarslös på marken. Lagrum 3 kap 6 l st brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med målsäganden Kevin Nilsson Förhör med tilltalade Sohaib Al-obaidi (erkänner misshandel genom ett slag på målsägandens arm) Förhör med tilltalade Hussein Chaban (erkänner misshandel genom ett slag i målsägandens ansikte)

24 Åklagarkammaren i Helsingborg Kammaråklagare Magnus Larsson Ansökan om stämning Sida 3(3) Handling 118 Ärende AM Handläggare 304A-6 Förhör med tilltalade Ramifarman Alifarman Salman (förnekar gärningen) Förhör med tilltalade Yusif Giiltekin (förnekar gärningen) Vittnesförhör med Anton Palmqvist; att höras om sina iakttagelser till styrkande av påstått våld och i synnerhet att Sohaib Al-obaidi slagit målsäganden i ansiktet. Vittnesförhör med Simon Vikström; att höras om sina iakttagelser till styrkande av påstått våld. Skriftlig bevisning Journalanteckningar (sid i förundersökningsprotokollet) Fotografier (sid i förundersökningsprotokollet) Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 4 timmar Yttrande från socialnämnden bifogas. Magnus Larsson

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM meddelad i Gävle Mål nr: B 2137-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl FREDRIK Jäderberg, 19870812-7637 Krutåkersvägen 12 A Bv 816 95 Åmotsbruk Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Fredrik

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Gävle

meddelad i Gävle DOM Mål nr B 788-13 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelning 1 DOM Mål nr B 9259-12 2012-12-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli YSTADS TINGSRÄTT DOM 2015-12-11 meddelad i Ystad Mål nr: B 886-15 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bengt EMIL Peter Persson, 19960108-2952 Nötesjö Bygata 6 233 91 Svedala Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand DOM Mål nr B 1052-14 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Hannerfors Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Nathalie Hurtig Braxengatan

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 DOM 2016-06-28 meddelad i Gävle Mål nr: B 321-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mohammed Al-jenaby, 19960602-5774 Tordönsgatan 2 B Lgh 1102 802 77 Gävle Offentlig försvarare: Advokat Conny Engstrand

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:12. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:12. DOM meddelad i Falun 1 Enhet 1 DOM 2016-09-14 meddelad i Falun Mål nr: B 1455-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad AHAMD Mohammes Hussein Elem, 19870361-3235 c/o Rum Nr.208 Mässbacken 2 772 40 Grängesberg Offentlig försvarare:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM M ål nr Avdelning 07 2013-03-22 B 1158-13 Rotel 0713 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 25 januari 2013 i mål nr B 7359-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12)

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12) DOM Mål nr B 4261-12 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Helena Falkerby Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Reza Ahmadi, 970366-7510 c/o Trygg Hamn

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

meddelad i Halmstad

meddelad i Halmstad DOM Mål nr B 2322-12 meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ove Svensson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. 2. Målsägande Katarina Bogdanovic Maratonvägen

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer