Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12"

Transkript

1 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B B PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh GÖTEBORG Offentlig försvarare: Advokat Allan Stutzinsky Advokatfirman Glimstedt AB Box Göteborg Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Trouvé Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Box Göteborg 1. Målsägande 2. Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Line Bergström Melin Waldenberg Melin Advokatbyrå Götabergsgatan Göteborg SLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken Postadress Göteborg Besöksadress Ullevigatan 15 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 Mål nr: B Stöld, 8 kap 1 brottsbalken Grov stöld, 8 kap 4 brottsbalken Övergrepp i rättssak, 17 kap 10 1 st 1 men brottsbalken Olovlig körning, 3 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) Rattfylleri, 4 2 st trafikbrottslagen (1951:649) Narkotikabrott, ringa brott, 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) (4 tillfällen) 8. Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 1 1 st och 4 1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål Påföljd m.m. Fängelse 5 år 6 månader Beslut Skadestånd 1. Yusuf Farah ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 juli 2014 till dess betalning sker. 2. Yusuf Farah ska utge skadestånd till Erika med 450 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 juli 2014 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen narkotika och kniv förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland, beslag nr BG6816 p. 1-2). Häktning m.m. 1. Yusuf Farah ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess 1. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess A:s samt vittnena Sekretess B:s och C:s identitet. Detsamma ska gälla målsägandens identitetsuppgifter i Partsbilaga sekretess till denna dom.

3 Mål nr: B Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Allan Stutzinsky tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Line Bergström Melin tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten. Övrigt 1. Yusuf Farah ska till staten betala tillbaka kostnaderna för provtagning och analys om kr.

4 4 B B YRKANDEN M M Genom denna dom avgörs gemensamt mål B och B Åklagarens yrkanden, se bilaga 1-2. Målsäganden Sekretess A, som biträtt åtalet i åtalspunkten 1 i bilaga 1, har med anledning av gärningarna i denna åtalspunkt, yrkat skadestånd i enlighet med bilaga 3. På Sekretess A:s begäran har tingsrätten också företagit syn på hennes hand och finger. Sekretess A:s identitet framgår av den hemliga domsbilagan Partsbilaga sekretess. Målsäganden Erika (Erika) har med anledning av gärningen i åtalspunkten 3 i bilaga 1 yrkat att tingsrätten förpliktar Yusuf Farah (Yusuf) att till henne betala skadestånd med kr jämte ränta enligt 4 och 6 räntelagen från den 12 juli 2014 till dess betalning sker. Beloppet avser ersättning för följande kr för skadad hängmatta, kr för skadad bogserlina (rep) som hängmattan var fäst i, - 50 kr för frakt för att få hem en ny hängmatta, samt kr för barnvaktskostnad med anledning av att hon, på grund av aktuell stöld och vad som hänt enligt åtalspunkten 1 i bilaga 1, ansåg det nödvändigt att hennes barn inte vistades hemma under några dagar.

5 5 B B SKÄL SKULD Utredningen På åklagarens begäran har de i bilaga 1-2 åberopade personerna hörts. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av nämnda bilagor, samt uppgifter som lämnats under förundersökningen (åtalspunkten 1 i bilaga 1: sid 182 och 215 respektive åtalspunkten 3 i bilaga 1: sid 103), och fotografi av beslag (åtalspunkten 1 i bilaga 1: sid 210). Samtliga sidor är hänförliga till förundersökningsprotokollet (aktbil 36). Åklagaren har också som bevisning avseende åtalet för grov våldtäkt åberopat och visat fotografier. Yusuf har som skriftlig bevisning avseende åtalspunkten 1 och 3 i bilaga 1 åberopat uppgifter ur FASS (sid 4-9 i aktbil 51). Åtalspunkterna 1 och 3 i bilaga 1 (grov våldtäkt m m) Inställningen Yusuf har varken kunnat erkänna eller förneka gärningarna då han, på grund av påverkan av alkohol, droger och medicin, inte har något minne av de påstådda händelserna. Tingsrätten gör följande bedömning Har Sekretess A blivit utsatt för gärningarna i åtalpunken 1? Det är till en början bevisat att Sekretess A, som är en kvinna, utsatts för gärningarna i åtalspunkten 1 på det sätt åklagaren påstått. Tingsrätten har därvid gjort följande överväganden. Sekretess A har gjort ett trovärdigt intryck och lämnat

6 6 B B en tillförlitlig berättelse varav bl a framgått att en för henne okänd man begått gärningarna. Vidare bl a att mannen olovligen trängt sig in till hennes bostad genom ett fönster, att gärningens förlopp på sätt anges i gärningsbeskrivningen ägt rum under närmare fyra timmar, att antalet vaginala samlag varit tre stycken, att mannen tvingat henne runt på flera platser i bostaden, att han i slutskedet tagit fotografier på henne i förnedrande ställningar som han uppmanat henne till samt att hon fruktat för sitt liv. Av berättelsen har bl a också framgått att mannen på samma tid och plats olovligen tillgripit godset och uttalat hotet som åklagaren gjort gällande avseende påståendena om grov stöld och övergrepp i rättssak. Sekretess A:s berättelse stöds av vittnena Sekretess B:s och C:s uppgifter, som tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta samt åklagarens övriga bevisning. Sekretess A:s berättelse uppfyller därmed de höga krav som ställs för att kunna läggas till grund för tingsrättens bedömning. Är det Yusuf som är gärningsmannen avseende åtalspunkten 1? Det är också bevisat att det är Yusuf som är gärningsmannen och därmed begått aktuella gärningar. Av utredningen har i denna del bl a följande framkommit. Sekretess A lämnade ett signalement på gärningsmannen till polisen vilket ledde till att Yusuf några timmar senare greps i ett skogsparti i närheten av Sekretess A:s bostad. Han hade därvid på sig visst stöldgods som stulits i Sekretess A:s bostad. I Yusufs bil som påträffades i närheten av Yusuf fanns ytterligare stöldgods från Sekretess A. Vidare att Yusufs sperma fanns i Sekretess A:s vagina och på hennes säng. Åtalspunkten 3 Genom Erikas uppgifter, som stöds av vittnet Karl-Erik uppgifter, är bevisat att Erikas hängmatta kring tiden för gärningarna i åtalspunkten 1 stals från Erikas trädgård, som ligger bredvid Sekretess A:s bostad, på sätt som åklagaren påstått. Tingsrätten har därvid inte heller haft anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Av Karl-Erik uppgifter framgår också att hängmattan vid

7 7 B B denna tid ett tag placerats under det fönster i Sekretess A:s bostad där Yusuf tog sig in. Hängmattan påträffades också i Yusufs bil tillsammans med stöldgods från Sekretess A:s bostad. Tingsrätten finner därigenom att det är uteslutet att någon annan än Yusuf stulit också hängmattan. Det är därmed också bevisat att Yusuf begått denna gärning. Bedömningen av gärningarna i åtalspunkten 1 och 3 Tingsrätten delar åklagarens bedömning av gärningarna, som därmed ska bedömas på det sätt åklagaren har gjort. Har Yusuf begått gärningarna i åtalspunkterna 1 och 3 med uppsåt? Genom utredningen är klarlagt att Yusuf innan gärningarna intagit viss alkohol och narkotika. Det kan inte uteslutas att Yusuf även intagit medicinen Zolpidem. Det är dock oklart när Yusuf intagit narkotikan och, för det fall han intagit Zolpidem, när detta skulle ha skett och i vilken mängd. Vid bedömningen i uppsåtsfrågan anser tingsrätten att Sekretess A:s uppgifter har avgörande betydelse. Av hennes uppgifter har bl a följande som här är av intresse framkommit. Yusuf har begått den grova våldtäkten under ett utdraget förlopp om nästan fyra timmar. Det har därmed inte varit frågan om något hastigt påkommet som kan ha skett utan medvetenhet från hans sida. Det utdragna förloppet har uppenbarligen haft samma syfte, det vill säga att tilltvinga sig sexuella handlingar vid ett flertal tillfällen och på flera ställen i bostaden med hjälp av upprepat våld. Yusuf har använt en kniv men det har inte skett några livshotande eller allvarligare fysiska skador vilket också med styrka talar för att han varit medveten om vad han gjorde. Yusuf har också frågat efter koder till Sekretess A:s mobiltelefoner och dator vilket också talar för en medvetenhet om skeendet. I slutskedet uppmanade han Sekretess A att inta förnedrande ställningar så han skulle kunna ta fotografier. Denna behandling är i linje med hans tidigare agerande under den grova våldtäkten.

8 8 B B Yusuf var kylig och frågade var hon hade sina pengar. I slutskedet höll Yusuf kniven med den ena handen mot Sekretess A:s hals medan han med den andra handen letade igenom hennes plånbok och kunde därvid urskilja vissa kort m m som han ansåg värdefulla och tillgrep. Härtill kommer att Yusuf frågade Sekretess A om hennes namn, yrke m m och även nämnde att han ansåg att hon hade en god klädsmak. Tingsrätten finner sammantaget att det är uppenbart att Yusuf agerat med en medvetenhet i tid och rum samt rationellt och adekvat med ett långdraget syfte att begå våldtäktsgärningen. Yusuf har därmed haft uppsåt till denna gärning, liksom till de övriga gärningarna. Gärningarna är därmed fullt bevisade och Yusuf ska dömas för dessa. Åtalspunkterna 2 och 4 i bilaga 1 samt åtalet i bilaga 2 (narkotikabrott, ringa brott m m) Yusuf har erkänt gärningarna. Erkännandet stöds av åklagarens övriga utredning. Gärningarna är därmed bevisade och ska bedömas som åklagaren har gjort, varvid gärningen i bilaga 2 avseende narkotikabrott, ringa brott, ska bedömas som narkotikabrott, ringa brott, vid två tillfällen. PÅFÖLJD Yusuf förekommer tidigare under 10 avsnitt i belastningsregistret och har bl a dömts för narkotikabrott, ringa brott, och brott mot knivlagen. Vidare för misshandel begången Av yttrande från frivården framgår bl a att han lever under delvis oordnade sociala förhållanden och periodvis använt cannabis varför han bedömts ha ett övervakningsbehov. Den grova våldtäkten är av avgörande betydelse i påföljdsfrågan. Fråga har här varit om att gärningsmannen olovligen tagit sig in i målsägandens bostad, tvånget bestod av tämligen omfattande våld och med kniv, förloppet ägde rum under närmare fyra timmar, de sexuella övergreppen bestod bl a av tre vaginala samlag samt avslutades

9 9 B B gärningen med att gärningsmannen tog förnedrande fotografier av målsäganden. Härtill kommer den grova stölden och övergrepp i rättssak samt de övriga brotten. Tingsrätten anser, med hänsyn till det sagda och med beaktande av straffskärpningsreformen, att brottens samlade straffvärde uppgår till fängelse i fem år och sex månader. Mot bakgrund av det höga straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. SKADESTÅND Sekretess A:s yrkande Inställningen Yusuf har bestritt yrkandet om ersättning för ren förmögenhetsskada avseende flyttkostnad och där gjort gällande, som han får förstås, att dessa kostnader saknar tillräckligt orsakssamband med gärningen för att vara ersättningsberättigande. Avseende yrkandet i övrigt har Yusuf, med hänvisning till inställningen i skuldfrågan, varken kunnat medge eller bestrida detta. Han har dock godtagit (vitsordat) yrkade belopp för inkomstförlust, sakskador, sjukvårdskostnader och övrig del av vad som yrkats för ren förmögenhetsskada, som skäliga belopp i och för sig. Tingsrättens bedömning Kränkning, sveda och värk, inkomstförlust, sakskador och sjukvårdskostnader: Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Yusuf till en början skyldig att utge skadestånd till Sekretess A i dessa delar. Yrkandet för kränkning är med beaktande av aktuell gärning och rådande praxis skäligt varför detta yrkande ska bifallas. Yrkandet för sveda och värk avser ett knappt år framåt i tiden och utredning om Sekretess A:s akuta lidande för så lång tid framåt saknas. Tingsrätten

10 10 B B anser därför att skälig ersättning för sveda och värk ska utgå med det så kallade schablonbeloppet i denna del för våldtäkt, det vill säga kr. Beloppen för inkomstförlust, sakskador och sjukvårdskostnader är inte tvistiga varför yrkandet i dessa delar också ska bifallas. Lyte: Ersättningsskyldighet för lyte kräver att det är bestående. Aktuella ärr är enbart två månader gamla. Tillräcklig utredning om ärren är bestående eller inte saknas. Ärret på handens ovansida är enligt tingsrättens mening, efter företagen syn, inte framträdande. Härtill kommer att det i rättsintyg bedömts att skadorna förväntas läka utan bestående fysiska men. Vid sådana förhållanden är det inte visat att ärren är bestående varför yrkandet i denna del ska lämnas utan bifall. Ren förmögenhetsskada: Tingsrätten anser, mot bakgrund av gärningen, att yrkade kostnader i dessa delar är en direkt följd av gärningen på sätt att ersättning ska utgå på sätt yrkats. Beloppen är vitsordade och i övrigt saknas anledning att ifrågasättas. Yrkandet i denna del ska därmed också bifallas. Erikas yrkande Inställningen Yusuf har, med hänvisning till inställningen i skuldfrågan, varken kunnat medge eller bestrida yrkandet såvitt avser hängmattan. Han har dock godtagit det yrkade beloppet som skäligt i och för sig. Yusuf har bestritt yrkandet i övrigt och där gjort gällande, som han får förstås, att dessa kostnader saknar tillräckligt orsakssamband med gärningen för att vara ersättningsberättigande. Han har dock, för det fall han bedöms vara ersättningsskyldig i dessa delar godtagit yrkade belopp som skäliga i och för sig.

11 11 B B Tingsrättens bedömning Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Yusuf till en början skyldig att utge skadestånd till Erika för hängmattan och för repen som tingsrätten uppfattat utgjorde en del av och var fästade i hängmattan. Det råder inte tvist om beloppen. Yrkandet i dessa delar ska därmed bifallas. Beträffande yrkandet i övrigt anser tingsrätten att det saknas ett direkt orsakssamand mellan gärningen och yrkade kostnader som krävs för att kostnaderna ska vara ersättningsberättigande, varför yrkandet i dessa delar ska lämnas utan bifall. FÖRVERKANDE Yrkandet är medgett, lagligen grundat och ska bifallas. KOSTNADER FÖR PROVTAGNING M M Återbetalningsskyldighet följer av lag. HÄKTNING Det finns risk att Yusuf på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. För grov våldtäkt är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år samt det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Yusuf ska därför vara kvar i häkte på sätt framgår av domslutet. ÖVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Dv 400) Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 22 oktober 2014 och ställas till Hovrätten för Västra Sverige. Caroline Björne

12 12 B B Avräkningsunderlag, se aktbilaga. SKILJAKTIG MENING: Nämndemannen Anton Palfi anför skiljaktig mening i skadeståndsfrågan avseende Sekretess A:s krav på ersättning för ren förmögenhetsskada beträffande hyreskostnader (den juli, augusti och september 2014), flyttkostnad och fördyrade levnadsomkostnader i form av resekostnader, enligt följande. Det har inte framkommit annat än att lägenheten, även efter brotten den 12 juli 2014, gick att bo i. Enbart den omständigheten att Sekretess A inte ansåg att hon kunde bo där utgör inte tillräcklig grund för att ålägga Yusuf skadeståndsskyldighet i dessa delar. Sekretess A:s skadeståndsyrkanden i dessa delar bör därför lämnas utan bifall.

13 AVRÄKNINGSUNDERLAG Göteborg Mål nr: B Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Efternamn Farah Datum för dom/beslut Förnamn YUSUF Mohamed Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Underskrift Postadress Göteborg Besöksadress Ullevigatan 15 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

14 Bilaga 1 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 59

15

16

17

18

19 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) Göteborgs åklagarkammare Handling 4 Ärende AM Assistentåklagare Johanna Marcusson Handläggare 410-MB Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Göteborgs tingsrätt GÖTEBORG INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Farah, Yusuf Mohamed Yusuf Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress Wieselgrensplatsen 17 Lgh 1304, GÖTEBORG Offentlig försvarare/ombud Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. NARKOTIKABROTT, RINGA BROTT, RATTFYLLERI, OLOVLIG KÖRNING och BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL (P ) Gärning Yusuf Farah har olovligen använt cannabis/hasch, som är narkotika. Det hände den 28 maj 2014 eller dagarna dessförinnan i Göteborg eller på annan plats i landet. Narkotikabrottet bör bedömas som ringa. Yusuf Farah har därefter kört personbil trots att det under eller efter färden fanns narkotika kvar i hans blod. Det hände den 28 maj 2014 på Krumeluren i Göteborg. Yusuf Farah körde vid samma tillfälle fordonet utan att ha rätt till det. Yusuf Farah har vid samma tillfälle olovligen innehaft 2,66 gram cannabis, som är narkotika. Brottet bör bedömas som ringa. Yusuf Farah begick gärningarna med uppsåt. Yusuf Farah hade vid samma tillfälle en kniv på allmän plats trots att det inte var befogat. Yusuf Farah begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 129 Ernst Fontells Plats GÖTEBORG Telefax

20 Ansökan om stämning Sida 2(2) Göteborgs åklagarkammare Handling 4 Ärende AM Assistentåklagare Johanna Marcusson Handläggare 410-MB Lagrum 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) 4 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 3 1 st 1 men trafikbrottslagen (1951:649) 1 1 st och 4 1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål Särskilt yrkande I beslag tagen narkotika och kniv yrkas förverkade (beslagsnummer BG6816 p.1-2). Bevisning 1. Förhör med Yusuf Farah (erkänner ringa narkotikabrott genom bruk, förnekar övriga gärningar) 2. Analysbesked (förundersökningsprotokollet sida 8-11) 3. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokollet sida 14) 4. Utdrag från vägtrafikregister (förundersökningsprotokollet sida 22) Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 30 minuter.

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 11224-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MUSTAFE Abdi Haji Yussuf, 19811202-2598 Frihetsberövande: Häktad c/o Mohammed Edjama Skånegatan 17

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2012-11-06 meddelad i Göteborg

2012-11-06 meddelad i Göteborg DOM Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Lindahl Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Martin Krmic Östra Jonsängsvägen

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2011-06-07 B 3 582-11 Rotel 0111 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

DOM 2012-04-11 Sundsvall

DOM 2012-04-11 Sundsvall HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 1:10 2012-04-11 Sundsvall Mål nr B 86-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hudiksvalls tingsrätts dom den 14 december 2011 i mål nr B 2413-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

Ansökan om stämning Sida 1(7) Malmö Åklagarkammare Handling 296 Ärende AM-25427-12 Kammaråklagare Hans Harding 2012-08-21 Handläggare 313-6

Ansökan om stämning Sida 1(7) Malmö Åklagarkammare Handling 296 Ärende AM-25427-12 Kammaråklagare Hans Harding 2012-08-21 Handläggare 313-6 Ansökan om stämning Sida 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 193 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 193 INKOM: 2012-08-21 MÅLNR: B 5266-12 AKTBIL: 20 TR mål: B

Läs mer

Samtliga sexuella handlingar har konkretiserats i bilaga 1(sekretess) 1 7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (0201-K170010-12)

Samtliga sexuella handlingar har konkretiserats i bilaga 1(sekretess) 1 7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (0201-K170010-12) Ansökan om stämning Sida 1 (8) Norrorts åklagarkammare i Stockholm HÄKTAT ÅKLAGARBUNDET MGD UNDER 18 Attunda tingsrätt Enhet 3 Box 940 191 29 SOLLENTUNA TR mål: B 4684-12 Handl.: Tilltalad: efternamn och

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT 2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS Mål nr B 5881-10 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Göran Kastlund Åklagarkammaren i Västerås mbe, 8201Lövsång argatan 42 724 72 Västerås

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2014-06-10 meddelad i Huddinge

DOM 2014-06-10 meddelad i Huddinge meddelad i Huddinge Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DENNIS Andreas Tapani Kantola, 19860719-0439 Frihetsberövande: Häktad Centralvägen 3 B Lgh 1205 194 76 Upplands Väsby Offentlig försvarare:

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

2011-10-04 meddelad i Karlstad

2011-10-04 meddelad i Karlstad VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3608-09 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 5) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad 1. 2. 3. 4. 5. 6. Målsägande Alexander Borg

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 80 Jordbro Offentlig försvarare:

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2009-08-31 meddelad i Stockholm

2009-08-31 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Norra Stockholms psykiatri c/o Psyk. länsakuten och OBS-avd Box

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Lagrum 1. Medhjälp till rån

Lagrum 1. Medhjälp till rån VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6744-11 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström Åklagarkammaren i Uddevalla 1. Målsägande Brunnereds Bensin AB

Läs mer

l HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT Enhet l Rotel 01 DOM 2012-12-27 meddelad i HÄSSLEHOLM

l HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT Enhet l Rotel 01 DOM 2012-12-27 meddelad i HÄSSLEHOLM l HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT 2012-12-27 meddelad i HÄSSLEHOLM (Mål nr ~ PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Per Carlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kristianstad Målsägande Ola Jörgensen

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B 4883-15 PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad SARA Johanna Justina Andersson, 19870323-6946 Knutsgatan 13 B Lgh 1304 722 14 Västerås Ombud och försvarare:

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

Kriminellt.com. 2012-09-10 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 5. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2012-09-10 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 5. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie-Louise Eskilstorp Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

2007-01-30 meddelad i Sunne

2007-01-30 meddelad i Sunne VÄRMLANDS TINGSRÄTT Rotel 12S 2007-01-30 meddelad i Sunne Mål nr B 4696-06 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Jan PATRIK Fredriksson, 850605-6251 Hensgård 26 686

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Skaraborgs tingsrätt. Box 174 541 24 SKÖVDE. TR mål: B 1902-15 Handl.: VÅLD. Ansvarsyrkanden m.m. MORD (5000-K698204-15)

Skaraborgs tingsrätt. Box 174 541 24 SKÖVDE. TR mål: B 1902-15 Handl.: VÅLD. Ansvarsyrkanden m.m. MORD (5000-K698204-15) Ansökan om stämning Sida 1(6) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Skaraborgs tingsrätt Box 174 541 24 SKÖVDE SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2 INKOM: 2015-10-23 MÅLNR: B 1902-15 AKTBIL: 86 TR

Läs mer

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande ERIKSHJÄLPEN BOX 1 570 15 HOLSBYBRUNN

Läs mer

DOM 2012-01-20 meddelad i Luleå

DOM 2012-01-20 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2896-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Bergström Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga l (hemlig) Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

Kriminellt.com. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM 2014-05-22 meddelad i Stockholm. Mål nr: B 19298-13 B 17826-13

Kriminellt.com. STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM 2014-05-22 meddelad i Stockholm. Mål nr: B 19298-13 B 17826-13 meddelad i Stockholm Mål nr: B 19298-13 B 17826-13 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Max Wictor Kessell, 19901222-0910 Malma-lundby Lilla Kova 3 642 96 Malmköping Offentlig försvarare: Advokat Max

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

2013-03-19 meddelad i Visby

2013-03-19 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Erik Öström Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Tilltalad Mahdi Rahimi, 970124 c/o Hassela

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare My Lindholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Carlsson

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Norrköpings tingsrätt Enhet 2, R 7 Box 418 601 05 NORRKÖPING. TR mål: B 1205-14 Handl.: VÅLD

Norrköpings tingsrätt Enhet 2, R 7 Box 418 601 05 NORRKÖPING. TR mål: B 1205-14 Handl.: VÅLD Ansökan om stämning Sida 1(8) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Norrköpings tingsrätt Enhet 2, R 7 Box 418 601 05 NORRKÖPING NORRKÖPINGS TINGSRÄTT R 7 INKOM: 2014-11-03 MÅLNR: B 1205-14

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 GÖTA HOVRÄTT Avdelning l Rotel 13 DOM 2012-11-15 Jönköping Mål nr B 2276-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1194 Björnkullavägen 7 010-562 50 00 registrator.aksoderort-stockholm@aklagare.se 14124 HUDDINGE Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1194 Björnkullavägen 7 010-562 50 00 registrator.aksoderort-stockholm@aklagare.se 14124 HUDDINGE Telefax Ansökan om stämning Sida 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Södertörns tingsrätt Avdelning 3 141 84 HUDDINGE SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3 INKOM: 2015-12-14 MÅLNR: B 11750-15 AKTBIL:

Läs mer

1. GROV STÖLD och GROVT BEDRÄGERI (1400-K39319-14)

1. GROV STÖLD och GROVT BEDRÄGERI (1400-K39319-14) Ansökan om stämning Sida 1(6) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Alingsås tingsrätt Rotel 1 Box 126 441 23 ALINGSÅS ALINGSÅS TINGSRÄTT Rotel 1 INKOM: 2016-05-09 MÅLNR: B 196-16 AKTBIL: 18

Läs mer

Kriminellt.com HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R1. 2013-08-20 meddelad i Hudiksvall. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R1. 2013-08-20 meddelad i Hudiksvall. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1 Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2006 B 1256-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DN Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW SAKEN Medhjälp

Läs mer

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (9) Datum Rättsavdelningen 2012-01-09 ÅM 2011/7269 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-11-07 B 1346-11 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CK./. riksåklagaren

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2015-11-03 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelning 1 DOM Mål nr B 9259-12 2012-12-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2010-04-20 Meddelad i Uppsala. KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, DO, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm

DOM 2010-04-20 Meddelad i Uppsala. KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, DO, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm 1 UPPSALA TINGSRÄTT PARTER Meddelad i Uppsala Mål nr T 4350-07 KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, DO, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Ulrika Dietersson och Anders Wihelmson Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2015 B 4653-14 KLAGANDE FN Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se 19129 SOLLENTUNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se 19129 SOLLENTUNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(19) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Häktat mål Attunda tingsrätt Enhet 3 Box 940 191 29 SOLLENTUNA ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3 INKOM: 2015-12-23 MÅLNR: B 3997-15

Läs mer

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 DOM 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6666-06 2006 06 22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6666-06 2006 06 22 meddelad i Valhalla Mål nr B 6666-06 2006 06 22 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 5) Åklagare kammaråklagaren Uno Mållös Åklagarmyndigheten i Valhalla, Nittionionde kammaren Referensnummer: xxxxxxxxx Tilltalad

Läs mer