Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som vill veta mer om. Lymfödem"

Transkript

1 Till dig som vill veta mer om Lymfödem

2 Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill säga att kunskapen och medvetenheten om den förbisedda och även glömda sjukdomen lymfödem ska bli sedd och känd. Omslagsbild: Vattengymnastik är en härlig form av motion som samtidigt påverkar lymfflödet positivt. Foto: INA Agency. Text: Helene Wallskär. Faktagranskning: Ingrid Berglund, Helena Janlöv-Remnerud. Illustration: Annika Röhl (sid 4). Foto: Sandra Jensen (sid 8 övre, sid 10 övre, sid14), Mattias Hansson (sid 8 nedre), SÖF (sid 10 nedre, sid 13 övre o nedre t v, sid 17), Bente Sundet Olsen (sid 13 nedre t h), Röda Korsets sjukhus (sid 16). Grafisk form: Ann Ahlbom Sundqvist. Tryck: Mediagallerian, 2011.

3 Den här skriften är till för dig som har lymfödem eller av andra skäl vill veta mer om detta tillstånd. Lymfödem uppkommer när lymfsystemet inte fungerar som det ska. Detta kan ha medfödda orsaker eller bero på att lymfsystemet blir skadat vid till exempel en operation. Nästan alla delar av kroppen kan drabbas av lymfödem. Det uppstår hinder i lymfbanor, lymfa samlas och vävnaden svullnar. Ingen vet exakt hur vanligt det är med lymfödem. Uppskattningarna brukar hamna på mellan knappt en och fyra procent drabbade i befolkningen. Hundratals nya fall upptäcks varje år i Sverige. Eftersom lymfödem idag inte kan botas, behöver man lära sig leva med det. Flera lindrande behandlingsmetoder finns och du kan också göra en hel del själv för att ha så lite besvär som möjligt av ödemet. 3

4 Ett livsviktigt transportsystem De lymfatiska organen bildar celler som deltar i försvaret mot infektioner. Halsmandlar Brässen Lymfkörtlar i armhålan Mjälten Tarmväggen Lymfkörtlar i ljumsken Lymfatisk vävnad består av ett rikt förgrenat nätverk av lymfkärl som transporterar lymfvätska, vita blodkroppar och proteiner. Även cancerceller kan sprida sig via lymfan. Illustration av Annika Röhl 4

5 Ett försvar mot infektioner Vet du hur ditt lymfsystem fungerar? Många har en ytterst vag uppfattning lymfsystemet skulle kunna kallas en av kroppens doldisar. Några av lymfsystemets främsta uppgifter: Bekämpa infektioner. Transportera bort gamla eller skadade celler, till exempel tumörceller och slaggprodukter. Det är till exempel lymfbanorna som för bort nedbrytningsprodukterna när man fått en blödning under huden ett blåmärke. Tack vare lymfsystemet försvinner blåmärken efter ett tag. Transportera vätska, proteiner och salter som filtrerats ut från blodkärl tillbaka till blodomloppet. Lymfa är en färglös, proteinrik vätska. Den kommer från blodplasma som filtreras ut i vävnaderna från små blodkärl. Merparten av denna vätska sugs upp av vener. En del sugs dock upp av lymfkärl på detta vis bildas omkring två liter lymfa per dygn. Lymfkärlen bildar ett nätverk som förgrenar sig i hela kroppen, utom hjärnan. Tunnast är lymfkapillärerna som börjar under huden. Ju närmare bröstkorgen vi kommer desto färre och större är kärlen. Genom detta nätverk av lymfkärl transporteras lymfan för att till slut tömmas i stora vener på halsen och därmed återvända till blodomloppet. På vägen passeras ett antal lymfkörtlar (lymfknutor) där det finns lymfocyter (vita blodkroppar) som oskadliggör bakterier och andra mikroorganismer i lymfan. När systemet inte fungerar Det är lätt att förstå hur viktigt det är att lymfbanorna klarar att transportera vätskan tillbaka till blodet. Det bildas ju hela tiden ny lymfvätska ute i vävnaderna. I lymfsystemet finns ingen central pump, som i hjärt-kärlsystemet. 5

6 Lymfan pumpas framåt tack vare lymfkärlens egen motorik där muskulaturen i kärlväggen samverkar med ett system av klaffar som hindrar vätskan från att rinna åt fel håll. Även det tryck som skapas i lymfkärlen genom att arm- och benmuskler arbetar hjälper till att föra lymfan framåt. Vid hinder för vätsketransporten någonstans i lymfsystemet kan detta hända: Kroppsdelen svullnar eftersom lymfvätska samlas. Ett ödem har bildats. Vävnaden kan bli inflammerad och göra ont. Immunförsvaret försvagas. Personer med lymfödem har ökad risk för hudinfektionen rosfeber. FAKTA OM ROSFEBER Rosfeber uppkommer genom att bakterier streptokocker eller stafylokocker tränger ned i huden. Ofta är det bakterier som man normalt har på huden som av någon anledning hittar en väg genom hudens skyddsbarriär. Vid lymfödem blir huden i området mer mottaglig för sådana intrång. Vanliga symtom är feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och skarp rodnad. Det är viktigt att söka läkare. Utan behandling kan tillståndet förvärras och man kan få blodförgiftning, sepsis. Rosfeber behandlas med antibiotika. 6

7 Olika typer av ödem Man kan födas med ett otillräckligt lymfsystem och utveckla lymfödem som barn, tonåring eller vuxen. Detta kallas primärt lymfödem. Oftare beror lymfödem på att lymfkörtlar eller lymfbanor tagits bort eller skadats vid en operation eller strålbehandling, till exempel vid bröst- eller prostatacancer. Skador kan också uppstå genom olyckshändelser. Detta är exempel på sekundärt lymfödem. Primärt lymfödem Termen primärt lymfödem betyder att det finns en medfödd svaghet hos lymfsystemet. Ett primärt lymfödem kan visa sig redan när man är liten, men det kan också utvecklas senare i livet. Vid vilken tidpunkt lymfödemet uppkommer beror bland annat på hur stor den medfödda svagheten hos lymfsystemet är. En smygande debut i tonåren är vanlig. Sekundärt lymfödem Detta är den vanligaste formen och utgör uppskattningsvis fyra femtedelar av alla fall av lymfödem. Många kvinnor som opererats för bröstcancer drabbas av lymfödem i armen eller överkroppen på den opererade sidan. Operationer av cancer i underlivet kan orsaka lymfödem i underlivet och benen hos såväl kvinnor som män. Det förekommer också att lymfödem utvecklas efter andra operationer som medfört stora vävnadsskador och efter olyckor. Ofta tar det en tid för lymfödemet att utvecklas efter sjukdomsbehandlingen/skadan. Det kan till och med ta flera år. Tidig upptäckt kan bidra till att lymfödemet blir mindre allvarligt. Därför är det viktigt att cancersjuka personer som behandlas med strålning eller kirurgi informeras om risken för framtida lymfödem. På så sätt ökar deras chanser att tidigt uppmärksamma tecken på att ett lymfödem är på väg att uppstå. 7

8 Sekundärt lymfödem är den vanligaste formen och utgör uppskattningsvis fyra femtedelar av alla fall av lymfödem. Ben och fötter är de kroppsdelar där primärt lymfödem oftast uppkommer. Även andra delar av kroppen kan drabbas. Fler kvinnor än män har primärt lymfödem. 8

9 Flera stadier Man kan dela in utvecklingen av ett lymfödem i olika stadier. Tidigt stadium De första tecknen på lymfödem kan vara: Tyngdkänsla, spänningar och domningar i kroppsdelen. En svullnad som kommer och går. Det uppstår märken på huden efter kläder och smycken. Nästa stadium Så småningom blir svullnaden tydligare. Den kan dock fortfarande minska på natten och om man håller kroppsdelen högt. I detta stadium kan man börja få svårare att röra sig och en del får värk. Sent stadium När lymfvätska blir kvar i vävnaderna kan svullnaden så småningom omvandlas till fettväv (ger områden med mjuk konsistens) och bindväv (ger områden med hårdare konsistens). Huden kan vara glansig och utspänd. I detta stadium är det mycket svårare att påverka svullnaden. Det märks oftast ingen större skillnad efter att man hållit kroppsdelen högt. Svårigheterna att röra sig kan förvärras ytterligare. Tidig upptäckt gör stor skillnad! Om man börjar behandla lymfödemet innan det kommit in i det sena stadiet med fett- och bindvävsbildning, finns goda chanser att hejda utvecklingen. Det går idag inte att bota lymfödem, men det går att hålla det under kontroll. Ju tidigare insatserna sätts in, desto större är chansen att hålla svullnaden nere och se till att lymfödemet aldrig når det svåraste stadiet. Sök hjälp Sök hjälp om du misstänker att du är på väg att utveckla lymfödem! Vänd dig till vårdcentralen eller om du behandlas för en cancersjukdom din onkologmottagning. Kunskapen i hälso- och sjukvården om lymfödem och dess behandling är varierande. En del personer med lymfödem söker vård upprepade gånger innan de får en korrekt diagnos och den hjälp som deras landsting kan erbjuda. 9

10 Kompressionsstrumpor för ben, armar och händer. Bandagering är ett sätt att stimulera lymfflödet.

11 Så kan lymfödem behandlas Det finns för närvarande inga mediciner som hjälper mot lymfödem. Däremot finns det mycket man kan göra för att minska eller få bort svullnaden, öka rörligheten, lindra eventuella smärtor och förebygga infektioner. Om man får kunskap och rätt stöd behöver lymfödem inte vara något hinder för att leva ett bra liv. På de flesta håll i landet (men tyvärr inte överallt) finns lymfterapeuter. De är yrkespersoner inom hälso- och sjukvården ofta sjukgymnaster, men även sjuksköterskor som har specialutbildning i behandling av lymfödem. Om ditt landsting har lymfterapeuter knutna till sig, kan din läkare skriva en remiss till en sådan. Ibland går det också att söka vård hos lymfterapeuten direkt. På finns ett adressregister med många av landets lymfterapeuter. Grunden i behandlingen är rådgivning/information samt kompression med hjälp av kompressionsstrumpa och/eller bandagering. Andra behandlingar som kan ge ytterligare hjälp är manuellt lymfdränage och pulsatorbehandling. Kompression Kompression är den viktigaste komponenten i behandling av lymfödem. Genom att öka det yttre trycket på den drabbade kroppsdelen höjs trycket inne i vävnaden. Det stimulerar lymfbanornas transportfunktion så att mer lymfa kan föras bort från vävnaden och återföras till blodomloppet. På så vis minskar svullnaden. Kompression kan åstadkommas med hjälp av kompressionsstrumpa respektive kompressionsärm. Hjälpmedlet kan måttanpassas och provas ut av van personal. En del personer med lymfödem har kompressionsstrumpa/-ärm på dygnet runt, för andra räcker det att använda den på dagen eller bara när lymfödemet förvärras. Ett annat sätt att öka trycket är att bandagera på ett speciellt sätt, som lymfterapeuter kan lära ut. 11

12 Om man rör på sig blir kompressionen mer effektiv eftersom musklernas arbete hjälper till att stimulera lymfsystemet. Lymfterapeuten eller sjukgymnasten kan lära ut olika andnings- och rörelseövningar. Manuellt lymfdränage Manuellt lymfdränage är en massagemetod som grundar sig på kunskap om hur lymfsystemet är uppbyggt. Massagen är främst till för att öka aktiviteten i oskadade lymfbanor i närheten av ödemet. På så vis kan lymfvätska snabbare transporteras bort. Metoden innehåller både lätta, mjuka grepp och hårdare, som är till för att bearbeta bindväv och fettvävnad som bildats vid lymfödemet. Manuellt lymfdränage kan ges som en intensivbehandling med massage ca 45 minuter varje dag under 2-3 veckor, varefter man kan gå på stödbehandlingar med längre mellanrum. Manuellt lymfdränage kombineras så gott som alltid med kompression. Andra metoder Det finns även andra sätt att stimulera lymfsystemet. En metod som används på en del håll i landet är så kallad pulsatorbehandling. Under behandlingen har patienten på sig en byxa eller jacka med tolv kamrar. Luft pumpas in i kamrarna nerifrån och upp med avtagande tryck uppåt. Det pulserande lufttrycket ska efterlikna manuell lymfmassage. Behandlingar med bland annat laser och infrarött ljus förekommer i en del länder i Europa, men har inte blivit etablerade i Sverige. Fettsugning Om utvecklingen av lymfödemet gått så långt att det börjat bildas fettvävnad i det drabbade området, kan fettsugning ibland vara en effektiv behandlingsmetod. Det nybildade fettet sugs bort. I kombination med kompressionsstrumpa och/eller bandagering som bärs dygnet runt kan detta minska svullnaden och andra symtom. 12

13 Manuellt lymfdränage är en massagemetod för att öka aktiviteten i oskadade lymfbanor i närheten av ödemet. Pulsatorbehandling ska efterlikna manuell lymfmassage. Patienten har på sig en byxa eller jacka med tolv kamrar i vilka luft pumpas in nerifrån och upp med avtagande tryck uppåt. 13

14 Håll igång! Muskelrörelser stimulerar lymfsystemet och hela du mår bättre av att vara i god fysisk form. 14

15 Att leva med lymfödem Hur besvärligt lymfödemet är varierar från person till person. För många orsakar det mycket lidande och problem i vardagen. Andra har lindrigare besvär. En del som drabbas av lymfödem i yrkesverksam ålder kan fortsätta att jobba lika mycket som tidigare medan andra behöver bli sjukskrivna i varierande omfattning eller måste lämna arbetslivet. Egenvård och vardagstips Det finns mycket du själv kan göra för att leva ett så friskt liv som möjligt trots lymfödem: Sköt om din hud och dina naglar för att motverka den ökade infektionsrisken! Smörj in huden två gånger om dagen för att hålla den mjuk och elastisk. Skydda huden mot småsår, brännskador, insektsstick och annat som kan underlätta för bakterier att tränga in och orsaka infektion. Gå inte barfota utomhus, använd skyddshandskar i hushållet och trädgården, ha solkräm med hög skyddsfaktor, använd insektsspray och undvik att raka huden (använd hårborttagningsmedel istället). Undvik blodprov eller sprutor i den kroppsdel där lymfödemet sitter. Håll igång! Muskelrörelser stimulerar lymfsystemet och hela du mår bättre av att vara i god fysisk form. Hitta de former av träning och fysisk aktivitet som just du mår bra av. En del med lymfödem klarar hård träning. Andra märker att mycket ansträngande aktiviteter förvärrar lymfödemet och väljer mer skonsam träning som simning, cykling, promenader, vattengympa, stavgång, qi-gong och stretching. Ta några djupa andetag då och då under dagen. Andas lugnt med magen, in genom näsan och ut genom munnen. På så vis vidgas bröstkorgen och de stora lymfkärlen där stimuleras. Be lymfterapeuten eller sjukgymnasten att lära dig egenmassage. Övervikt kan påverka lymfödemet negativt. Försök hålla normalvikt genom att äta allsidigt och lagom mycket samt vara fysiskt aktiv. 15

16 Minska på saltet i maten. Salt binder vätska i kroppen. Vid flygresor är det extra viktigt att ha kompressionsstrumpan på. Drick gärna lite extra under flygningen och se till att röra på dig. En välsittande behå utan byglar är viktig för kvinnor med lymfödem i armar och överkropp. Om man har bröstproteser efter en canceroperation ska de vara så lätta som möjligt. Axelbandsförstärkare kan avlasta. Har du benödem? Sitt gärna som bilden nedan illustrerar. Denna sittställning underlättar för lymfvätskan att passera ljumskarna. Inget lymfödem är det andra likt Lär känna din kropp och vad just du behöver tänka på för att inte förvärra lymfödemet. Något som många tycker är bra är att undvika kläder som sitter åt på fel sätt. Den som har benödem kanske inte ska stå stilla längre stunder. Det brukar vara bra att byta ställning ofta och att undvika ansträngande eller monotona rörelser. Värme eller kyla kan också påverka ödemet negativt. Hitta balansen Att acceptera tillståndet och de förändringar det för med sig är ett stort steg på vägen till ett gott liv med lymfödem. Det brukar också vara viktigt att hitta en balans i tillvaron så att allt inte fokuseras på lymfödemet och dess behandling. Kunskap om lymfödem och stöd från omgivningen betyder också mycket. 16

17 Styrketräning är en bra form av fysisk aktivitet. Pröva dig fram till vad som är bäst för dig. 17

18 Så här berättar Birgit, 70 år, som fick lymfödem i vänster arm tre år efter en bröstcanceroperation: Jag försöker ha ett vardagstänkande som går ut på att vara rädd om mig, men inte låta lymfödemet styra mitt liv. Normalt använder jag kompressionsstrumpa hela dagen, varje dag. Men jag älskar att vara på badstranden på sommaren och de stunderna fuskar jag. Armen blir lite mer svullen ett tag, men jag blir glad. Och så här säger Lars, 40 år, som sedan fem år har primärt lymfödem i en fot: I början kände jag mig väldigt ensam med mitt lymfödem, men när jag började prata med mina arbetskamrater, anhöriga och vänner om det blev allting mycket enklare. Nu har det blivit vardagsrutin att sköta om foten och i övrigt kan jag göra allt jag vill, bara inte lika länge som förut. Jag jobbar 75 procent och löptränar, spelar golf och åker slalom. Jag lär mig hela tiden mer om var gränserna går och vad jag klarar av utan att foten försämras. 18

19 Svenska Ödemförbundet är Sveriges patient- och intresseförening för lymfödem. Förbundet vill: öka kännedomen om lymfödem och dess behandling. öka kännedomen om manuellt lymfdränage. verka för ökad utbildning av lymfterapeuter. verka för att lymfödempatienter får behandling genom sjukförsäkringssystemet. verka för att patienter får delta i beslut vid val av vårdform. verka för ökad lokal närvaro genom lokalföreningar och lokalavdelningar. stödja forskning och utveckling inom ödemvården. stödja utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika yrkeskategorier som arbetar med lymfödempatienter. stödja utbyte av kunskaper och erfarenheter på lymfödemområdet internationellt (gäller ej lokalföreningar). (Ur SÖF:s stadgar 2010)

20 Bli medlem - ditt medlemskap gör skillnad! Ditt medlemskap bidrar till att vi kan driva föreningen vidare och kämpa för de rättigheter som borde vara självklara för alla lymfödempatienter oavsett var man bor i landet. I medlemsavgiften ingår tidningen Lymfan fyra gånger per år. Läs mer om hur du blir medlem på hemsidan. Du kan också ringa eller mejla. Kontaktuppgifter finns nedan. Glöm inte att uppge namn, adress, telefon, e-mejl och vilken typ av ödem du har (primärt eller sekundärt) när du betalar in avgiften. Din lokalförening heter: Tel eller E-post: Adress: Svenska Ödemförbundet, Box 800, Stockholm Organisationsnr: Plusgiro Bankgiro

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Omtentamen 2 T3 VT 2012 Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Skrivningen består av följande frågor, fråga 1-4 rättas av MH, fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson...

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

KOMPRESSIONSSTRUMPOR. Ett stabilt stöd vid rehabilitering En återhämtningshjälp för lymfpatienter. Motion is Life: www.bauerfeind.

KOMPRESSIONSSTRUMPOR. Ett stabilt stöd vid rehabilitering En återhämtningshjälp för lymfpatienter. Motion is Life: www.bauerfeind. KOMPRESSIONSSTRUMPOR Ett stabilt stöd vid rehabilitering En återhämtningshjälp för lymfpatienter Motion is Life: www.bauerfeind.se Behandlingshandledningens innehåll Bästa patient! Lymfsystemets funktion

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1

Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Varicer- åderbråck Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Hur fungerar cirkulationen i kroppen? Vad är åderbråck? Symptom Riskfaktorer Prevention Prevalens Behandling 2 Varicer åderbråck

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus.

Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus. Nummer 2 Årgång 3 2001 Ordförandeordet I detta nummer: Ordförandeordet 1 Årsmöte svensk Förening för lymfologi Lymfödem i ben efter gyncaner Egenbehandling ben 3 Frågespalt 3 Årsmöte 4 Samtal med Kerstin

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Andning. Hur svårt kan det vara?

Andning. Hur svårt kan det vara? Andning Hur svårt kan det vara? Bertil Brogeland vem är jag och vad gör jag? Gift, en son, bor i villa i Trollhättan, tränar en del, ledare inom skridsko (hastighetsåkning) Andningsterapeut (thoracal mobilisering

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

I detta nummer. Mätmetoder Möt lymfödemmottagningen. Ergonomi Våga hitta en egen arbetsplan. Läsarbrev. Aktiviteter. Lund. Vi får in flera läsarbrev

I detta nummer. Mätmetoder Möt lymfödemmottagningen. Ergonomi Våga hitta en egen arbetsplan. Läsarbrev. Aktiviteter. Lund. Vi får in flera läsarbrev ÅRGÅNG 11 NUMMER 1-2009 I detta nummer Mätmetoder Möt lymfödemmottagningen i Lund Ergonomi Våga hitta en egen arbetsplan Läsarbrev Vi får in flera läsarbrev Aktiviteter Årsmötet och Pillerdagen i fokus

Läs mer

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Ormar som hugger blixtsnabbt. Vargar som ylar i natten. Björnar som ryter. Fästingar som biter sig fast Ska man vara rädd för dem? Nej då! Du behöver

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Jag skall försöka att på ett inspirerat sätt ta er med på en resa genom bindvävens och bindvävsmassagens Historik

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Fettsugning Utförlig information

Fettsugning Utförlig information Fettsugning Utförlig information Om du funderar på en fettsugning kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

I detta nummer. Mösseberg. Nordiska konferensen. Bota lymfödem? SÖF Stockholm. Ger dig tid för reflektion och återhämtning. I år var Sverige värd

I detta nummer. Mösseberg. Nordiska konferensen. Bota lymfödem? SÖF Stockholm. Ger dig tid för reflektion och återhämtning. I år var Sverige värd MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET ÅRGÅNG 12 NUMMER 4-2010 I detta nummer Mösseberg Ger dig tid för reflektion och återhämtning Nordiska konferensen I år var Sverige värd Bota lymfödem? Leif Perbeck

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 BLÖDNINGS- STOPPARNA Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 REFEU117. Publiceringsdatum: november 2013. VAD ÄR HEMOFILI? Inuti i kroppen har alla pojkar

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam

I detta nummer: Ordföranden har ordet. Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam Nummer 1 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 Årsmöte SFL 4 Peter Mortimer 7 Temakväll 10 Professor Hutzschenreuther in memoriam 11 Genmäle 12 Svar på genmäle 14 Stärk ditt lymfsystem

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

I detta nummer. Lipödem. ILF i Brighton. Klättring. Kom igång. Många får aldrig någon diagnos. Patienten är nödvändig i allt arbete

I detta nummer. Lipödem. ILF i Brighton. Klättring. Kom igång. Många får aldrig någon diagnos. Patienten är nödvändig i allt arbete MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET ÅRGÅNG 12 NUMMER 3-2010 I detta nummer Lipödem Många får aldrig någon diagnos ILF i Brighton Patienten är nödvändig i allt arbete Klättring och annat kul på barnoch

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor Medicinska kompressionsstrumpor JOBST kompressionsstrumpor för alla tillfällen Enligt tysk standard RAL Varför JOBST kompressionsstrumpor? Problem med venerna? Friska ben har vener med glatta och elastiska

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer