Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som vill veta mer om. Lymfödem"

Transkript

1 Till dig som vill veta mer om Lymfödem

2 Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill säga att kunskapen och medvetenheten om den förbisedda och även glömda sjukdomen lymfödem ska bli sedd och känd. Omslagsbild: Vattengymnastik är en härlig form av motion som samtidigt påverkar lymfflödet positivt. Foto: INA Agency. Text: Helene Wallskär. Faktagranskning: Ingrid Berglund, Helena Janlöv-Remnerud. Illustration: Annika Röhl (sid 4). Foto: Sandra Jensen (sid 8 övre, sid 10 övre, sid14), Mattias Hansson (sid 8 nedre), SÖF (sid 10 nedre, sid 13 övre o nedre t v, sid 17), Bente Sundet Olsen (sid 13 nedre t h), Röda Korsets sjukhus (sid 16). Grafisk form: Ann Ahlbom Sundqvist. Tryck: Mediagallerian, 2011.

3 Den här skriften är till för dig som har lymfödem eller av andra skäl vill veta mer om detta tillstånd. Lymfödem uppkommer när lymfsystemet inte fungerar som det ska. Detta kan ha medfödda orsaker eller bero på att lymfsystemet blir skadat vid till exempel en operation. Nästan alla delar av kroppen kan drabbas av lymfödem. Det uppstår hinder i lymfbanor, lymfa samlas och vävnaden svullnar. Ingen vet exakt hur vanligt det är med lymfödem. Uppskattningarna brukar hamna på mellan knappt en och fyra procent drabbade i befolkningen. Hundratals nya fall upptäcks varje år i Sverige. Eftersom lymfödem idag inte kan botas, behöver man lära sig leva med det. Flera lindrande behandlingsmetoder finns och du kan också göra en hel del själv för att ha så lite besvär som möjligt av ödemet. 3

4 Ett livsviktigt transportsystem De lymfatiska organen bildar celler som deltar i försvaret mot infektioner. Halsmandlar Brässen Lymfkörtlar i armhålan Mjälten Tarmväggen Lymfkörtlar i ljumsken Lymfatisk vävnad består av ett rikt förgrenat nätverk av lymfkärl som transporterar lymfvätska, vita blodkroppar och proteiner. Även cancerceller kan sprida sig via lymfan. Illustration av Annika Röhl 4

5 Ett försvar mot infektioner Vet du hur ditt lymfsystem fungerar? Många har en ytterst vag uppfattning lymfsystemet skulle kunna kallas en av kroppens doldisar. Några av lymfsystemets främsta uppgifter: Bekämpa infektioner. Transportera bort gamla eller skadade celler, till exempel tumörceller och slaggprodukter. Det är till exempel lymfbanorna som för bort nedbrytningsprodukterna när man fått en blödning under huden ett blåmärke. Tack vare lymfsystemet försvinner blåmärken efter ett tag. Transportera vätska, proteiner och salter som filtrerats ut från blodkärl tillbaka till blodomloppet. Lymfa är en färglös, proteinrik vätska. Den kommer från blodplasma som filtreras ut i vävnaderna från små blodkärl. Merparten av denna vätska sugs upp av vener. En del sugs dock upp av lymfkärl på detta vis bildas omkring två liter lymfa per dygn. Lymfkärlen bildar ett nätverk som förgrenar sig i hela kroppen, utom hjärnan. Tunnast är lymfkapillärerna som börjar under huden. Ju närmare bröstkorgen vi kommer desto färre och större är kärlen. Genom detta nätverk av lymfkärl transporteras lymfan för att till slut tömmas i stora vener på halsen och därmed återvända till blodomloppet. På vägen passeras ett antal lymfkörtlar (lymfknutor) där det finns lymfocyter (vita blodkroppar) som oskadliggör bakterier och andra mikroorganismer i lymfan. När systemet inte fungerar Det är lätt att förstå hur viktigt det är att lymfbanorna klarar att transportera vätskan tillbaka till blodet. Det bildas ju hela tiden ny lymfvätska ute i vävnaderna. I lymfsystemet finns ingen central pump, som i hjärt-kärlsystemet. 5

6 Lymfan pumpas framåt tack vare lymfkärlens egen motorik där muskulaturen i kärlväggen samverkar med ett system av klaffar som hindrar vätskan från att rinna åt fel håll. Även det tryck som skapas i lymfkärlen genom att arm- och benmuskler arbetar hjälper till att föra lymfan framåt. Vid hinder för vätsketransporten någonstans i lymfsystemet kan detta hända: Kroppsdelen svullnar eftersom lymfvätska samlas. Ett ödem har bildats. Vävnaden kan bli inflammerad och göra ont. Immunförsvaret försvagas. Personer med lymfödem har ökad risk för hudinfektionen rosfeber. FAKTA OM ROSFEBER Rosfeber uppkommer genom att bakterier streptokocker eller stafylokocker tränger ned i huden. Ofta är det bakterier som man normalt har på huden som av någon anledning hittar en väg genom hudens skyddsbarriär. Vid lymfödem blir huden i området mer mottaglig för sådana intrång. Vanliga symtom är feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och skarp rodnad. Det är viktigt att söka läkare. Utan behandling kan tillståndet förvärras och man kan få blodförgiftning, sepsis. Rosfeber behandlas med antibiotika. 6

7 Olika typer av ödem Man kan födas med ett otillräckligt lymfsystem och utveckla lymfödem som barn, tonåring eller vuxen. Detta kallas primärt lymfödem. Oftare beror lymfödem på att lymfkörtlar eller lymfbanor tagits bort eller skadats vid en operation eller strålbehandling, till exempel vid bröst- eller prostatacancer. Skador kan också uppstå genom olyckshändelser. Detta är exempel på sekundärt lymfödem. Primärt lymfödem Termen primärt lymfödem betyder att det finns en medfödd svaghet hos lymfsystemet. Ett primärt lymfödem kan visa sig redan när man är liten, men det kan också utvecklas senare i livet. Vid vilken tidpunkt lymfödemet uppkommer beror bland annat på hur stor den medfödda svagheten hos lymfsystemet är. En smygande debut i tonåren är vanlig. Sekundärt lymfödem Detta är den vanligaste formen och utgör uppskattningsvis fyra femtedelar av alla fall av lymfödem. Många kvinnor som opererats för bröstcancer drabbas av lymfödem i armen eller överkroppen på den opererade sidan. Operationer av cancer i underlivet kan orsaka lymfödem i underlivet och benen hos såväl kvinnor som män. Det förekommer också att lymfödem utvecklas efter andra operationer som medfört stora vävnadsskador och efter olyckor. Ofta tar det en tid för lymfödemet att utvecklas efter sjukdomsbehandlingen/skadan. Det kan till och med ta flera år. Tidig upptäckt kan bidra till att lymfödemet blir mindre allvarligt. Därför är det viktigt att cancersjuka personer som behandlas med strålning eller kirurgi informeras om risken för framtida lymfödem. På så sätt ökar deras chanser att tidigt uppmärksamma tecken på att ett lymfödem är på väg att uppstå. 7

8 Sekundärt lymfödem är den vanligaste formen och utgör uppskattningsvis fyra femtedelar av alla fall av lymfödem. Ben och fötter är de kroppsdelar där primärt lymfödem oftast uppkommer. Även andra delar av kroppen kan drabbas. Fler kvinnor än män har primärt lymfödem. 8

9 Flera stadier Man kan dela in utvecklingen av ett lymfödem i olika stadier. Tidigt stadium De första tecknen på lymfödem kan vara: Tyngdkänsla, spänningar och domningar i kroppsdelen. En svullnad som kommer och går. Det uppstår märken på huden efter kläder och smycken. Nästa stadium Så småningom blir svullnaden tydligare. Den kan dock fortfarande minska på natten och om man håller kroppsdelen högt. I detta stadium kan man börja få svårare att röra sig och en del får värk. Sent stadium När lymfvätska blir kvar i vävnaderna kan svullnaden så småningom omvandlas till fettväv (ger områden med mjuk konsistens) och bindväv (ger områden med hårdare konsistens). Huden kan vara glansig och utspänd. I detta stadium är det mycket svårare att påverka svullnaden. Det märks oftast ingen större skillnad efter att man hållit kroppsdelen högt. Svårigheterna att röra sig kan förvärras ytterligare. Tidig upptäckt gör stor skillnad! Om man börjar behandla lymfödemet innan det kommit in i det sena stadiet med fett- och bindvävsbildning, finns goda chanser att hejda utvecklingen. Det går idag inte att bota lymfödem, men det går att hålla det under kontroll. Ju tidigare insatserna sätts in, desto större är chansen att hålla svullnaden nere och se till att lymfödemet aldrig når det svåraste stadiet. Sök hjälp Sök hjälp om du misstänker att du är på väg att utveckla lymfödem! Vänd dig till vårdcentralen eller om du behandlas för en cancersjukdom din onkologmottagning. Kunskapen i hälso- och sjukvården om lymfödem och dess behandling är varierande. En del personer med lymfödem söker vård upprepade gånger innan de får en korrekt diagnos och den hjälp som deras landsting kan erbjuda. 9

10 Kompressionsstrumpor för ben, armar och händer. Bandagering är ett sätt att stimulera lymfflödet.

11 Så kan lymfödem behandlas Det finns för närvarande inga mediciner som hjälper mot lymfödem. Däremot finns det mycket man kan göra för att minska eller få bort svullnaden, öka rörligheten, lindra eventuella smärtor och förebygga infektioner. Om man får kunskap och rätt stöd behöver lymfödem inte vara något hinder för att leva ett bra liv. På de flesta håll i landet (men tyvärr inte överallt) finns lymfterapeuter. De är yrkespersoner inom hälso- och sjukvården ofta sjukgymnaster, men även sjuksköterskor som har specialutbildning i behandling av lymfödem. Om ditt landsting har lymfterapeuter knutna till sig, kan din läkare skriva en remiss till en sådan. Ibland går det också att söka vård hos lymfterapeuten direkt. På finns ett adressregister med många av landets lymfterapeuter. Grunden i behandlingen är rådgivning/information samt kompression med hjälp av kompressionsstrumpa och/eller bandagering. Andra behandlingar som kan ge ytterligare hjälp är manuellt lymfdränage och pulsatorbehandling. Kompression Kompression är den viktigaste komponenten i behandling av lymfödem. Genom att öka det yttre trycket på den drabbade kroppsdelen höjs trycket inne i vävnaden. Det stimulerar lymfbanornas transportfunktion så att mer lymfa kan föras bort från vävnaden och återföras till blodomloppet. På så vis minskar svullnaden. Kompression kan åstadkommas med hjälp av kompressionsstrumpa respektive kompressionsärm. Hjälpmedlet kan måttanpassas och provas ut av van personal. En del personer med lymfödem har kompressionsstrumpa/-ärm på dygnet runt, för andra räcker det att använda den på dagen eller bara när lymfödemet förvärras. Ett annat sätt att öka trycket är att bandagera på ett speciellt sätt, som lymfterapeuter kan lära ut. 11

12 Om man rör på sig blir kompressionen mer effektiv eftersom musklernas arbete hjälper till att stimulera lymfsystemet. Lymfterapeuten eller sjukgymnasten kan lära ut olika andnings- och rörelseövningar. Manuellt lymfdränage Manuellt lymfdränage är en massagemetod som grundar sig på kunskap om hur lymfsystemet är uppbyggt. Massagen är främst till för att öka aktiviteten i oskadade lymfbanor i närheten av ödemet. På så vis kan lymfvätska snabbare transporteras bort. Metoden innehåller både lätta, mjuka grepp och hårdare, som är till för att bearbeta bindväv och fettvävnad som bildats vid lymfödemet. Manuellt lymfdränage kan ges som en intensivbehandling med massage ca 45 minuter varje dag under 2-3 veckor, varefter man kan gå på stödbehandlingar med längre mellanrum. Manuellt lymfdränage kombineras så gott som alltid med kompression. Andra metoder Det finns även andra sätt att stimulera lymfsystemet. En metod som används på en del håll i landet är så kallad pulsatorbehandling. Under behandlingen har patienten på sig en byxa eller jacka med tolv kamrar. Luft pumpas in i kamrarna nerifrån och upp med avtagande tryck uppåt. Det pulserande lufttrycket ska efterlikna manuell lymfmassage. Behandlingar med bland annat laser och infrarött ljus förekommer i en del länder i Europa, men har inte blivit etablerade i Sverige. Fettsugning Om utvecklingen av lymfödemet gått så långt att det börjat bildas fettvävnad i det drabbade området, kan fettsugning ibland vara en effektiv behandlingsmetod. Det nybildade fettet sugs bort. I kombination med kompressionsstrumpa och/eller bandagering som bärs dygnet runt kan detta minska svullnaden och andra symtom. 12

13 Manuellt lymfdränage är en massagemetod för att öka aktiviteten i oskadade lymfbanor i närheten av ödemet. Pulsatorbehandling ska efterlikna manuell lymfmassage. Patienten har på sig en byxa eller jacka med tolv kamrar i vilka luft pumpas in nerifrån och upp med avtagande tryck uppåt. 13

14 Håll igång! Muskelrörelser stimulerar lymfsystemet och hela du mår bättre av att vara i god fysisk form. 14

15 Att leva med lymfödem Hur besvärligt lymfödemet är varierar från person till person. För många orsakar det mycket lidande och problem i vardagen. Andra har lindrigare besvär. En del som drabbas av lymfödem i yrkesverksam ålder kan fortsätta att jobba lika mycket som tidigare medan andra behöver bli sjukskrivna i varierande omfattning eller måste lämna arbetslivet. Egenvård och vardagstips Det finns mycket du själv kan göra för att leva ett så friskt liv som möjligt trots lymfödem: Sköt om din hud och dina naglar för att motverka den ökade infektionsrisken! Smörj in huden två gånger om dagen för att hålla den mjuk och elastisk. Skydda huden mot småsår, brännskador, insektsstick och annat som kan underlätta för bakterier att tränga in och orsaka infektion. Gå inte barfota utomhus, använd skyddshandskar i hushållet och trädgården, ha solkräm med hög skyddsfaktor, använd insektsspray och undvik att raka huden (använd hårborttagningsmedel istället). Undvik blodprov eller sprutor i den kroppsdel där lymfödemet sitter. Håll igång! Muskelrörelser stimulerar lymfsystemet och hela du mår bättre av att vara i god fysisk form. Hitta de former av träning och fysisk aktivitet som just du mår bra av. En del med lymfödem klarar hård träning. Andra märker att mycket ansträngande aktiviteter förvärrar lymfödemet och väljer mer skonsam träning som simning, cykling, promenader, vattengympa, stavgång, qi-gong och stretching. Ta några djupa andetag då och då under dagen. Andas lugnt med magen, in genom näsan och ut genom munnen. På så vis vidgas bröstkorgen och de stora lymfkärlen där stimuleras. Be lymfterapeuten eller sjukgymnasten att lära dig egenmassage. Övervikt kan påverka lymfödemet negativt. Försök hålla normalvikt genom att äta allsidigt och lagom mycket samt vara fysiskt aktiv. 15

16 Minska på saltet i maten. Salt binder vätska i kroppen. Vid flygresor är det extra viktigt att ha kompressionsstrumpan på. Drick gärna lite extra under flygningen och se till att röra på dig. En välsittande behå utan byglar är viktig för kvinnor med lymfödem i armar och överkropp. Om man har bröstproteser efter en canceroperation ska de vara så lätta som möjligt. Axelbandsförstärkare kan avlasta. Har du benödem? Sitt gärna som bilden nedan illustrerar. Denna sittställning underlättar för lymfvätskan att passera ljumskarna. Inget lymfödem är det andra likt Lär känna din kropp och vad just du behöver tänka på för att inte förvärra lymfödemet. Något som många tycker är bra är att undvika kläder som sitter åt på fel sätt. Den som har benödem kanske inte ska stå stilla längre stunder. Det brukar vara bra att byta ställning ofta och att undvika ansträngande eller monotona rörelser. Värme eller kyla kan också påverka ödemet negativt. Hitta balansen Att acceptera tillståndet och de förändringar det för med sig är ett stort steg på vägen till ett gott liv med lymfödem. Det brukar också vara viktigt att hitta en balans i tillvaron så att allt inte fokuseras på lymfödemet och dess behandling. Kunskap om lymfödem och stöd från omgivningen betyder också mycket. 16

17 Styrketräning är en bra form av fysisk aktivitet. Pröva dig fram till vad som är bäst för dig. 17

18 Så här berättar Birgit, 70 år, som fick lymfödem i vänster arm tre år efter en bröstcanceroperation: Jag försöker ha ett vardagstänkande som går ut på att vara rädd om mig, men inte låta lymfödemet styra mitt liv. Normalt använder jag kompressionsstrumpa hela dagen, varje dag. Men jag älskar att vara på badstranden på sommaren och de stunderna fuskar jag. Armen blir lite mer svullen ett tag, men jag blir glad. Och så här säger Lars, 40 år, som sedan fem år har primärt lymfödem i en fot: I början kände jag mig väldigt ensam med mitt lymfödem, men när jag började prata med mina arbetskamrater, anhöriga och vänner om det blev allting mycket enklare. Nu har det blivit vardagsrutin att sköta om foten och i övrigt kan jag göra allt jag vill, bara inte lika länge som förut. Jag jobbar 75 procent och löptränar, spelar golf och åker slalom. Jag lär mig hela tiden mer om var gränserna går och vad jag klarar av utan att foten försämras. 18

19 Svenska Ödemförbundet är Sveriges patient- och intresseförening för lymfödem. Förbundet vill: öka kännedomen om lymfödem och dess behandling. öka kännedomen om manuellt lymfdränage. verka för ökad utbildning av lymfterapeuter. verka för att lymfödempatienter får behandling genom sjukförsäkringssystemet. verka för att patienter får delta i beslut vid val av vårdform. verka för ökad lokal närvaro genom lokalföreningar och lokalavdelningar. stödja forskning och utveckling inom ödemvården. stödja utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika yrkeskategorier som arbetar med lymfödempatienter. stödja utbyte av kunskaper och erfarenheter på lymfödemområdet internationellt (gäller ej lokalföreningar). (Ur SÖF:s stadgar 2010)

20 Bli medlem - ditt medlemskap gör skillnad! Ditt medlemskap bidrar till att vi kan driva föreningen vidare och kämpa för de rättigheter som borde vara självklara för alla lymfödempatienter oavsett var man bor i landet. I medlemsavgiften ingår tidningen Lymfan fyra gånger per år. Läs mer om hur du blir medlem på hemsidan. Du kan också ringa eller mejla. Kontaktuppgifter finns nedan. Glöm inte att uppge namn, adress, telefon, e-mejl och vilken typ av ödem du har (primärt eller sekundärt) när du betalar in avgiften. Din lokalförening heter: Tel eller E-post: Adress: Svenska Ödemförbundet, Box 800, Stockholm Organisationsnr: Plusgiro Bankgiro

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Lymfsystemet. Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att

Lymfsystemet. Lymfsystemets viktigaste uppgifter är att Lymfsystemet Lymfsystemet är viktigt för att kroppen ska kunna försvara sig mot infektioner av olika slag. Systemet består dels av så kallade lymfatiska organ vilka bildar speciella celler som deltar i

Läs mer

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan.

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Målet är att du ska kunna använda armen som innan operationen. Daglig rörelseträning

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION

LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION Ann-Christin Olsson Specialist i allmän internmedicin och hematologi Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, JÖNKÖPING 2016-05-23 ACO 1 LYMFSYSTEMET KLINISK ÖVERSIKT 2016-05-23

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

& Manuell Lymfdränage

& Manuell Lymfdränage Sund Balans Helsingborg den 24 maj 28 maj 2017 LYMFSYSTEMET & av MASSAGE & HÄLSA SUSANNE ANDERSSON www.massageochhalsa.com 1 Lymfsystemet & En berättelse om livsflödet, vårt lymfsystem och vad som händer

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING

BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING Psykofysiologi är vetenskapen om samspelet mellan miljö, tankar, känslor och beteenden å ena sidan och fysiologiska reaktioner å andra sidan. Biofeedback är den praktiska behandlingstillämpningen

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Lymfsystemet håller vårt blodtryck i balans och är kroppens viktigaste skydd mot infektioner Jennie Jansson

Lymfsystemet håller vårt blodtryck i balans och är kroppens viktigaste skydd mot infektioner Jennie Jansson Lymfsystemet håller vårt blodtryck i balans och är kroppens viktigaste skydd mot infektioner Jennie Jansson Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP KAPITEL 1 BLODET Alla delar av blodet har olika uppgifter. Röda blodkroppar är de som gör blodet rött. Det finns väldigt många röda blodkroppar i vårt blod, många

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar. PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar. PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det genom fysioterapi vid Kliniken för Cancersjukdomar PATIENTINFORMATION HUCS Cancercentrum Inledning Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Ulrika Ehn Leg arbetsterapeut/ dipl lymfterapeut Arbetsterapi Specialistvård Gävle Sjukhus 026-154773 ulrika.ehn@ Arbetar i slutenvården inom Arbetsterapi

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Geting- och bistick Sid 2 Hjärnskakning hos barn Sid 4 Frakturer hos barn (benbrott hos barn) Sid 6 Näsblod Sid 7 Skavsår (blåsor) Sid 8 Stukning eller vrickning Sid 9 Sår/Skärsår

Läs mer

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden,

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden, Lymfan Medlemsblad för Svenska Ödem Förbundet ISSN 1404 7489 NR 3 SEP/OKT 2003 ÅRGÅNG 5 Lena Granefelt/Vårdguiden 01:2003 Lisbeth Jonsson vann över bröstcancern, men hennes svullna arm och hand gör sig

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet"

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal blodpropp i benet Information till dig som har haft blodpropp i benet Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet" Det finns flera orsaker till att blodproppar bildas. Tala med din läkare

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson

Kondition, hjärta & blodomlopp Hannah Svensson Kondition, hjärta & blodomlopp 2016-10-25 Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Hjärtat Vårt organ som håller igång vårt blodomlopp och leder ut blod till vår kropp, organ och våra muskler Fungerar som en

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Att förebygga motionsskador

Att förebygga motionsskador Idrottsskador Att förebygga motionsskador Värm upp ordentligt. Töj korta och strama muskler före och efter motionspasset. Använd bra skor och rätt motionsutrustning. Börja träningen lugnt och öka intensiteten

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet?

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? För människor vet vi att bara 1 whiplash olycka kan orsaka långvarig smärta och lidande. Hundens anatomi är i princip samma som

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

Blod och blodomloppet

Blod och blodomloppet Blod och blodomloppet Blodets delar En vuxen människa har ca 4-6 liter blod. Blodet består till ca 45 % av röda och mindre än 1 % vita blodkroppar samt mindre än 1 trombocyter, s.k. blodplättar. Resten

Läs mer

Information och träningsprogram efter bröstoperation

Information och träningsprogram efter bröstoperation Information och träningsprogram efter bröstoperation Information från fysioterapeuten/sjukgymnasten efter bröstoperation med axillutrymning, med eller utan rekonstruktion med protes. Första dagen efter

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

LYMFÖDEM ORSAK OCH BEHANDLING THERAPIES. HAND IN HAND.

LYMFÖDEM ORSAK OCH BEHANDLING THERAPIES. HAND IN HAND. LYMFÖDEM ORSAK OCH BEHANDLING THERAPIES. HAND IN HAND. 2 INNEHÅLL 1. VILKA DELAR AV KROPPEN ÄR INBEGRIPNA NÄR MAN HAR LYMFÖDEM?...5 1.1 Lymfsystemet: uppbyggnad och funktion....5 2. FÖLJDER VID ETT SKADAT

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet

Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet Förebyggande behandling och rehabilitering en beprövad medicinteknik med bevisad vård och kostnadseffektivitet sänker era kostnader större vinst förutsättningar Tre gånger snabbare återhämtning med beprövad

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Omtentamen 2 T3 VT 2012 Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Skrivningen består av följande frågor, fråga 1-4 rättas av MH, fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson...

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Neuro-Strokeenheten Stroke / Hjärntumörer / Neurologiska sjukdomar 20 vårdplatser 45 Dödsfall på Neuro-Strokeenheten år 2012 Du

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Ansiktsbehandling En introduktion

Ansiktsbehandling En introduktion Ansiktsbehandling En introduktion www.arespaschool.se För att få riktigt nöjda gäster behöver du kunna ge dem en skön ansiktsbehandling. En ansiktsbehandling kan du göra som en enstaka behandling eller

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation mot bukhinnecancer

Till dig som ska genomgå en operation mot bukhinnecancer Till dig som ska genomgå en operation mot bukhinnecancer Bukhinnecancer (Peritoneal carcinomatosis) Du har fått information om att du har tumörväxt i bukhålan. Vid operationen börjar vi med att se om ingreppet

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som ska opereras för Karpaltunnelsyndrom Karpaltunnelsyndrom En av handens stora nerver, Nervus Medianus, går tillsammans

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

KOMPRESSIONSSTRUMPOR. Ett stabilt stöd vid rehabilitering En återhämtningshjälp för lymfpatienter. Motion is Life: www.bauerfeind.

KOMPRESSIONSSTRUMPOR. Ett stabilt stöd vid rehabilitering En återhämtningshjälp för lymfpatienter. Motion is Life: www.bauerfeind. KOMPRESSIONSSTRUMPOR Ett stabilt stöd vid rehabilitering En återhämtningshjälp för lymfpatienter Motion is Life: www.bauerfeind.se Behandlingshandledningens innehåll Bästa patient! Lymfsystemets funktion

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer