Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling"

Transkript

1 Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1

2 2

3 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska Akademin och finansieras av Cancerfonden, Jubileumsklinikens forskningsfond och Västra Götalandsregionen Du är alltid välkommen att ringa till oss om Du undrar över något eller behöver hjälp. Vi finns på telefonnummer Projektets adress: Klinisk Cancerepidemiologi Kapellgången 9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 3

4 Innehåll sidan 1 Inledning Välbefinnande Rörlighet i axlar och skuldror Domningar i armar, händer och fingrar Nervpirrningar i armar, händer och fingrar Kraft i armar och händer Lymfsvullnad i armar händer och fingrar Lungorna Hals och strupe Hjärtat Huden Huden efter strålbehandling Lymfsvullnad i bröst och bröstområdet Obehag, ömhet eller smärta Allmänna frågor Frågor om undersökningen...83 Utrymme för egna reflektioner och synpunkter

5 Syftet med denna undersökning är att samla information om vilka kroppsliga och psykologiska symtom och besvär kvinnor som genomgått behandling för bröstcancer har. Vårt mål är att förfina framförallt strålbehandlingen så att dessa besvär undviks i framtiden. För att få en rättvisande bild är alla svar viktiga, oavsett om besvär finns. Formuläret innehåller frågor om olika besvär. Varje område är indelat i kapitel, frågorna är utformade så att Du svarar på varje fråga genom att kryssa för det svarsalternativ som bäst stämmer in på hur Dina förhållanden har varit det senaste. Om Du tycker att det är svårt att svara på vissa frågor är vi tacksamma om Du ändå försöker lämna ett svar, även om det inte blir helt exakt är informationen värdefull. Det är lätt att missa någon fråga eller kanske en hel sida då man svarar på formuläret så gå gärna igenom det en extra gång då Du är färdig. Dina svar behandlas helt konfidentiellt. Resultaten kommer att redovisas som statistiska tabeller där ingen enskild individ kan spåras. Med vänliga hälsningar Agnetha Sundberg Legitimerad sjuksköterska Gunnar Steineck professor Inledande frågor Nedanstående frågor rör Dig och Din nuvarande situation. Fyll i det som bäst stämmer in på Dig. 1.1 Stämmer det att Du haft bröstcancer? OBS! Om Du har svarat NEJ på ovanstående fråga, kontakta Agnetha Sundberg på telefonnummer eller skicka tillbaka formuläret i det bifogade kuvertet. 5

6 1.2 Dagens datum: 1.3 Vilket år är Du född? År: 1.4 Har du opererats för bröstcancer?, vilket/vilka år 1.5 Har du fått cytostatika (cellgifter) som en del i behandlingen för bröstcancer?, vilket/vilka år 1.6 Har du strålbehandlats som en del i behandlingen för bröstcancer?, vilket/vilka år 1.7 I Äter Du eller har Du ätit antihormoner(nolvadex, Tamoxifen, Femar, Arimidex eller Aromasin) som en del i behandlingen för bröstcancer? 1.8 I vilket bröst satt tumören? Höger bröst Vänster bröst Höger och vänster bröst 1.9 Har du fått någon cancerbehandling, det senaste? Vilken, 6

7 Välbefinnande Försök att uppskatta hur Du har mått i genomsnitt, det senaste 2.1 Har Du oroat Dig för att cancersjukdomen ska komma tillbaka, det senaste?, varje dag 2.2 Har Du förknippat signaler och symtom från Din kropp med cancersjukdom, det senaste?, varje dag 2.3 Hur har Din livskvalitet varit, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Ingen Bästa möjliga livskvalitet livskvalitet 2.4 Har Ditt liv känts meningsfullt, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Aldrig Hela tiden 2.5 Har Du känt Dig nedstämd eller deprimerad, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Aldrig Hela tiden 7

8 2.6 Har Du känt oro eller ångest, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Aldrig Hela tiden 2.7 Hur har Ditt välbefinnande varit, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inget välbefinnande Bästa tänkbara välbefinnande 2.8 Hur skulle Du vilja beskriva att Din livskvalitet varit, det senaste? Ingen kvalitet Liten kvalitet Måttlig kvalitet Bästa möjliga kvalitet 2.9 Har Ditt liv känts meningsfullt, det senaste?, inte alls, lite, måttligt, mycket 2.10 Hur skulle Du vilja beskriva att Din kroppsliga ork, Din kondition, varit det senaste?, ingen ork Lite ork Måttlig ork Mycket ork 2.11 Hur skulle Du vilja beskriva att Din kroppsliga hälsa varit, det senaste? Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 8

9 2.12 Har Din kroppsliga hälsa varit dålig på grund av sjukdom eller kroppsliga besvär många dagar, den senaste månaden?, ingen dag, 1-3 dagar, 4-7 dagar, 8-14 dagar, dagar, alla dagar i månaden 2.13 Hur skulle Du vilja beskriva att Ditt psykiska välbefinnande varit, det senaste? Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 2.14 Har Din psykiska hälsa varit dålig på grund av stress, nedstämdhet eller oro många dagar, den senaste månaden?, ingen dag, 1-3 dagar, 4-7 dagar, 8-14 dagar, dagar, alla dagar i månaden 2.15 Hur nöjd har du varit med Din relation till familjen, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.16 Hur nöjd har du varit med Din relation till vänner, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.17 Hur nöjd har du varit med Ditt tålamod, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 9

10 2.18 Hur nöjd har du varit med Din förmåga att koncentrera Dig, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.19 Hur nöjd har du varit med Din sömn, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.20 Hur nöjd har du varit med Din initiativförmåga, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.21 Hur nöjd har du varit med Din ekonomi, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.22 Hur nöjd har du varit med Ditt minne, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 10

11 Rörlighet i armar, axlar och skuldror Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att du svarar på alla frågor ändå. 3.1 Hur har Din rörlighet i höger arm varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.2 Hur har Din rörlighet i vänster arm varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.3 Hur har Din rörlighet i höger axel varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.4 Hur har Din rörlighet i vänster axel varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.5 Hur har Din rörlighet i höger skuldra varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 11

12 3.6 Hur har Din rörlighet i vänster skuldra varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.7 Har Du haft sjukgymnastik, för att öka rörligheten i höger arm, axel eller skuldra, det senaste? 3.8 Har Du haft sjukgymnastik, för att öka rörligheten i vänster arm, axel eller skuldra, det senaste? 3.9 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra orsakat Dig besvär i Ditt yrkesarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste Inte aktuellt, jag arbetar inte, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 3.10 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra orsakat Dig besvär i Ditt hushållsarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 12

13 3.11 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra orsakat Dig besvär på Din fritid, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 3.12 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra minskat Din livskvalitet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket 3.13 Tänk på Din rörlighet i armar, axlar och skuldror som den varit det senaste! Om den skulle förbli så resten av Ditt liv, kommer den att minska Din livskvalitet då? Inte aktuellt, jag har inte haft något problem med rörligheten, det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket 3.14 Har Du tyckt att rörligheten i armarna påverkat Din förmåga att hålla balansen, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft sämre rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 13

14 3.15 Om din balans skulle förbli i resten av Ditt liv som den varit det senaste, hur skulle Du uppleva det? Inte aktuellt, jag har inte haft något problem med balansen, det senaste Det skulle inte alls beröra mig Det skulle beröra mig lite Det skulle beröra mig måttligt Det skulle beröra mig mycket Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 14

15 Domningar i armarna, händer och fingrar Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att Du svarar på alla frågor ändå. 4.1 Har Du haft domningar i någon hand eller fingrar, det senaste?, i höger hand och/eller höger hands fingrar, i vänster hand och/eller vänster hands fingrar, i både höger och vänster hand eller fingrar 4.2 Har Din högerhand eller fingrar domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.3 Har Din vänsterhand eller fingrar domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.4 Har domningar i Din högra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min högra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 15

16 4.5 Har domningar i Din vänstra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min vänstra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 4.6 Har Du haft domningar i någon arm, det senaste?, i höger arm, i vänster arm, i både höger och vänster arm 4.7 Har höger arm domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.8 Har vänster arm domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.9 Har domningar i Din högra arm minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min högra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 16

17 4.10 Har domningar i Din vänstra arm minskat Ditt välbefinnande det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min vänstra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 4.11 Om Du haft domningar i armar eller händer det senaste och det skulle bestå i resten av ditt liv, skulle Din livskvalitet minska då? Inte aktuellt, jag har inte haft några domningar i armar eller händer, det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 17

18 Nervpirrningar i armarna, händer och fingrar Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att Du svarar på alla frågor ändå. 5.1 Har Du haft nervpirrningar i någon hand eller fingrar, det senaste?, höger hand och/eller höger hands fingrar, vänster hand och/eller vänster hands fingrar, både höger och vänster hand eller fingrar 5.2 Har Du haft nervpirrningar i höger hand eller fingrar, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 5.3 Har nervpirrningar i Din högra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min högra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 5.4 Har Du haft nervpirrningar i vänster hand eller fingrar, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 18

19 5.5 Har nervpirrningar i Din vänstra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min vänstra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 5.6 Har Du haft nervpirrningar i någon arm, det senaste?, i höger arm, i vänster arm, i både höger och vänster arm 5.7 Har Du haft nervpirrningar i höger arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 5.8 Har Du haft nervpirrningar i vänster arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 5.9 Har nervpirrningar i Din högra arm minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min högra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 19

20 5.10 Har nervpirrningar i Din vänstra arm minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min vänstra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 5.11 Om Du haft nervpirrningar i armar eller händer det senaste och det skulle bestå i resten av ditt liv, skulle Din livskvalitet minska då? Inte aktuellt, jag har inte haft några nervpirrningar i armarna eller händerna det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 20

21 Kraft i armar och händer Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att du svarar på alla frågor ändå. 6.1 Hur har kraften i Dina armar varit, det senaste? Fullgod kraft Måttlig kraft Lite kraft Ingen kraft alls 6.2 Har Du haft samma kraft i båda armarna, det senaste?, mindre kraft i höger arm, mindre kraft i vänster arm 6.3 Har Du haft samma uthållighet i båda armarna, det senaste?, mindre uthållighet i höger arm, mindre uthållighet i vänster arm 6.4 Hur har kraften i Dina händer varit, det senaste? Fullgod kraft Måttlig kraft Lite kraft Ingen kraft alls 6.5 Har Du samma kraft i båda händerna?, mindre kraft i höger hand, mindre kraft i vänster hand 6.6 Har Du samma uthållighet i båda händerna?, mindre uthållighet i höger hand, mindre uthållighet i vänster hand 6.7 Vilken hand känns mest naturligt för Dig att använda? Höger hand Vänster hand Använder höger och vänster hand 21

22 6.8 Vilken hand har Du använt mest, det senaste? Höger hand Vänster hand 6.9 Har Du saknat kraft i händerna för att låsa upp dörrar, det senaste?, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 6.10 Har Du saknat kraft i armar och händer för att bära hem en full matkasse från affären, det senaste? Inte aktuellt, det är inte jag som bär hem matkassarna, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 6.11 Har Du haft besvär att hänga tvätt på grund av mindre uthållighet och kraft i armar och händer, det senaste? Inte aktuellt, det är inte jag som hänger tvätten, aldrig, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 6.12 Har Du haft besvär att dammsuga på grund av mindre uthållighet och kraft i armar och händer, det senaste? Inte aktuellt, det är inte jag som dammsuger, aldrig, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 22

23 6.13 Har kraftlöshet, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer påverkat Dig i Ditt yrkesarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte mindre kraft, mindre uthållighet, domningar eller pirrningar i armar eller händer Inte aktuellt, jag yrkesarbetar inte, inte vid något tillfälle, lite, måttligt, mycket 6.14 Har kraftlöshet, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer påverkat Dig i Ditt sätt att sköta hushållsarbetet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft mindre kraft, mindre uthållighet, domningar eller pirrningar i armar eller händer, inte vid något tillfälle, lite, måttligt, mycket 6.15 Har kraftlöshet, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer påverkat Dig på Din fritid, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte mindre kraft, mindre uthållighet, domningar eller pirrningar i armar eller händer, inte vid något tillfälle, lite, måttligt, mycket 6.16 Om Du haft sämre kraft, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer, det senaste, och det blev bestående i resten av Ditt liv, skulle det minska Din livskvalitet då? Inte aktuellt, jag har inte någon sämre kraft, mindre uthållighet domningar eller nervpirrningar i armar eller händer, inte alls, lite, måttligt, mycket 23

24 Lymfsvullnad i armar, händer och fingrar Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att Du svarar på alla frågor ändå 7.1 Har Du fått information om behandling av lymfödem? lite, måttligt, mycket 7.2 Av vem eller vilka har Du fått tillräcklig information om behandling av lymfödem? -Flera rutor kan kryssas i- Läkare på kirurgkliniken efter operationen Sjuksköterska på kirurgkliniken efter operationen Annan personal på kirurgkliniken efter operationen Läkare under tiden för cellgiftsbehandlingen Sjuksköterska under tiden för cellgiftsbehandlingen Annan personal under tiden för cellgiftsbehandling Läkare på strålbehandlingen Sjuksköterska på strålbehandlingen Annan personal på strålbehandlingen Läkare vid återbesök Sjuksköterska vid återbesök Sjukgymnast/Lymfterapeut vid återbesök g har fått söka efter den mesta informationen på egen hand g har inte fått tillräcklig information om behandling av lymfödem 7.3 Tycker Du att Du fått den hjälp från sjukvården som Du behövt för att minska svullnaden i armar och händer? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i armar eller händer Egna kommentarer 24

25 7.4 Har Du någon gång efter bröstcancerbehandlingen haft svullen arm eller hand? Lymfdränage är en manuell behandlingsmetod för att understödja kroppens lymfcirkulation. Med lätta massagerörelser förs den ansamlade lymfvätskan vidare från den svullna kroppsdelen vidare ut i lymfsystemet. Kompressionsstrumpa är ett bandage som är personligt utprovat att passa armen och handen för att hjälpa lymfsystemet att föra lymfvätskan åter till lymfbanorna. 7.5 Har Du någon gång efter bröstcancerbehandlingen fått behandling för en svullen arm eller hand?, lymfdränagebehandling, kompressionsstrumpa, kompressionsstrumpa och lymfdränagebehandling 7.6 Har Du varit svullen i fingrarna på höger hand, det senaste?, varje dag 7.7 Hur svullna upplever Du att fingrarna på höger hand varit, det senaste? Inte aktuellt, fingrarna på höger hand har inte varit svullna, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.8 För hur länge sedan uppmärksammade Du att fingrarna svullnat på höger hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hands fingrar För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 25

26 7.9 Har svullnaden i högra handens fingrar varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hands fingrar, det senaste, svullnaden är mer påtaglig kl 06-12, svullnaden är mer påtaglig kl 12-18, svullnaden är mer påtaglig kl 18-24, svullnaden är mer påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.10 Har Du haft tyngdkänsla i höger hand, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 7.11 Har Du varit svullen i höger hand, det senaste?, varje dag 7.12 Hur svullen upplever Du att höger hand varit, det senaste? Inte aktuellt, höger hand har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.13 För hur länge sedan uppmärksammade Du svullnad i Din höger hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullen höger hand Längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan Kortare tid än 1 år sedan 26

27 7.14 Har svullnaden i höger hand varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hand, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.15 Har Du haft tyngdkänsla i höger arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 7.16 Hur länge har Du haft tyngdkänsla i höger arm? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i höger arm Längre tid än 3 år I 1-3 år Kortare tid än 1 år 7.17 Har tyngdkänslan i höger arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i höger arm, det senaste, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 06-12, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 12-18, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 18-24, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 24-06, tyngdkänslan varierar inte påtagligt över dygnet 7.18 Har Du varit svullen i höger arm, det senaste?, varje dag 27

28 7.19 Hur svullen upplever Du att höger arm varit, det senaste? Inte aktuellt, höger arm har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.20 För hur länge sedan uppmärksammade Du att höger arm svullnat? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 7.21 Har svullnaden i höger arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.22 Har Du använt kompressionsstrumpa på höger arm och/eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm och/eller hand, det senaste, varje dag/natt 28

29 7.23 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i höger arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 7.24 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i höger hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hand, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 7.25 Har Du fått manuellt lymfdränage i höger arm eller hand av sjukgymnast eller lymfterapeut, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm eller hand, det senaste 7.26 Har Du behandlat dig manuellt på egen hand med lymfdränage i höger arm eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm eller hand, det senaste 29

30 7.27 Har manuellt lymfdränage minskat svullnaden i höger arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i höger arm, det senaste, mycket, måttligt, lite 7.28 Har manuellt lymfdränage minskat svullnaden i höger hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hand det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i höger hand, det senaste, mycket, måttligt, lite 7.29 Vad kan möjligen ha utlöst svullnaden i Din högra arm eller hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i min högra arm eller hand - Sätt ett kryss på varje rad för det alternativ som bäst stämmer in på Dig - Insektsbett Sår på arm eller hand Hårt slag mot axel, arm eller hand Tunga lyft Mycket arbete med armar och händer Sol, värme eller bastu Armen har hängt ner i långa perioder Annat, nämligen g vet inte, vad som kan ha utlöst svullnaden 7.30 Har Du haft någon smärta i höger arm eller hand på grund av svullnad, det senaste? 30

31 7.31 Har Du varit svullen i fingrarna på vänster hand, det senaste?, varje dag 7.32 Hur svullna upplever Du att fingrarna på vänster hand varit, det senaste? Inte aktuellt, fingrarna på vänster hand har inte varit svullna, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.33 För hur länge sedan uppmärksammade Du att fingrarna svullnat på vänster hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hands fingrar För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 7.34 Har svullnaden i vänstra handens fingrar varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hands fingrar, det senaste, svullnaden är mer påtaglig kl 06-12, svullnaden är mer påtaglig kl 12-18, svullnaden är mer påtaglig kl 18-24, svullnaden är mer påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.35 Har Du haft tyngdkänsla i vänster hand, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 31

32 7.36 Har Du varit svullen i vänster hand, det senaste?, varje dag 7.37 Hur svullen upplever Du att vänster hand varit, det senaste? Inte aktuellt, vänster hand har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.38 För hur länge sedan uppmärksammade Du att vänster hand svullnat? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 7.39 Har svullnaden i vänster hand varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.40 Har Du haft tyngdkänsla i vänster arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 32

33 7.41 Hur länge har Du haft tyngdkänsla i vänster arm? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i vänster arm Längre tid än 3 år I 1-3 år Kortare tid än 1 år 7.42 Har tyngdkänslan i vänster arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i vänster arm, det senaste, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 06-12, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 12-18, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 18-24, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 24-06, tyngdkänslan varierar inte påtagligt över dygnet 7.43 Har Du varit svullen i vänster arm, det senaste?, varje dag 7.44 Hur svullen upplever Du att vänster arm varit, det senaste? Inte aktuellt, vänster arm har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.45 För hur länge sedan uppmärksammade Du att vänster arm svullnat? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 33

34 7.46 Har svullnaden i vänster arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.47 Har Du använt kompressionsstrumpa på vänster arm och/eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm eller hand, det senaste, varje dag/natt 7.48 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i vänster arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 7.49 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i vänster hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 34

35 7.50 Har Du fått manuell lymfdränagebehandling i vänster arm eller hand av sjukgymnast eller lymfterapeut, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm eller hand, det senaste 7.51 Har Du behandlat dig manuellt på egen hand med lymfdränage i vänster arm eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm eller hand, det senaste 7.52 Har manuell lymfdränagebehandling minskat svullnaden i vänster arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm, det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i vänster arm, det senaste, mycket, måttligt, lite 7.53 Har manuell lymfdränagebehandling minskat svullnaden i vänster hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i vänster hand, det senaste, mycket, måttligt, lite 35

36 7.54 Vad kan möjligen ha utlöst svullnaden i Din vänstra arm eller hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i min vänstra arm eller hand - Sätt ett kryss på varje rad för det alternativ som bäst stämmer in på Dig - Insektsbett Sår på arm eller hand Hårt slag mot axel, arm eller hand Tunga lyft Mycket arbete med armar och händer Sol, värme eller bastu Armen har hängt ner i långa perioder Annat, nämligen g vet inte, vad som kan ha utlöst svullnaden 7.55 Har Du haft någon smärta i vänster arm eller hand på grund av svullnad, det senaste? 7.56 Hur mycket har svullnaden i armar eller händer hämmat Dig i Ditt dagliga liv, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i armar eller händer, det senaste Inte alls Lite Måttligt Mycket 7.57 Har svullnad i armar eller händer hindrat dig i något hushållsarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i armar eller händer det senaste, åtminstone någon gång varje dag 36

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

FEC-handboken Ra d & tips till dig som sta r info r cellgiftsbehandling

FEC-handboken Ra d & tips till dig som sta r info r cellgiftsbehandling FEC-handboken Ra d & tips till dig som sta r info r cellgiftsbehandling Jag heter Anna Lidgard. Sensommaren 2012 fick jag reda på att jag hade bröstcancer och i oktober opererades jag framgångsrikt på

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans A Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans Detta frågeformulär kommer från Arbetslivsinstitutet, Yrkes- och Miljömedicin vid Västernorrlands landsting samt Institutet för

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Ballongvidgning och bypass-operation

Ballongvidgning och bypass-operation Ballongvidgning och bypass-operation INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Kan han utföra 1000 lyckade operationer, kan han göra 1001 För drygt 15 år sedan blev jag njurtransplanterad.

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer