Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling"

Transkript

1 Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1

2 2

3 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska Akademin och finansieras av Cancerfonden, Jubileumsklinikens forskningsfond och Västra Götalandsregionen Du är alltid välkommen att ringa till oss om Du undrar över något eller behöver hjälp. Vi finns på telefonnummer Projektets adress: Klinisk Cancerepidemiologi Kapellgången 9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 3

4 Innehåll sidan 1 Inledning Välbefinnande Rörlighet i axlar och skuldror Domningar i armar, händer och fingrar Nervpirrningar i armar, händer och fingrar Kraft i armar och händer Lymfsvullnad i armar händer och fingrar Lungorna Hals och strupe Hjärtat Huden Huden efter strålbehandling Lymfsvullnad i bröst och bröstområdet Obehag, ömhet eller smärta Allmänna frågor Frågor om undersökningen...83 Utrymme för egna reflektioner och synpunkter

5 Syftet med denna undersökning är att samla information om vilka kroppsliga och psykologiska symtom och besvär kvinnor som genomgått behandling för bröstcancer har. Vårt mål är att förfina framförallt strålbehandlingen så att dessa besvär undviks i framtiden. För att få en rättvisande bild är alla svar viktiga, oavsett om besvär finns. Formuläret innehåller frågor om olika besvär. Varje område är indelat i kapitel, frågorna är utformade så att Du svarar på varje fråga genom att kryssa för det svarsalternativ som bäst stämmer in på hur Dina förhållanden har varit det senaste. Om Du tycker att det är svårt att svara på vissa frågor är vi tacksamma om Du ändå försöker lämna ett svar, även om det inte blir helt exakt är informationen värdefull. Det är lätt att missa någon fråga eller kanske en hel sida då man svarar på formuläret så gå gärna igenom det en extra gång då Du är färdig. Dina svar behandlas helt konfidentiellt. Resultaten kommer att redovisas som statistiska tabeller där ingen enskild individ kan spåras. Med vänliga hälsningar Agnetha Sundberg Legitimerad sjuksköterska Gunnar Steineck professor Inledande frågor Nedanstående frågor rör Dig och Din nuvarande situation. Fyll i det som bäst stämmer in på Dig. 1.1 Stämmer det att Du haft bröstcancer? OBS! Om Du har svarat NEJ på ovanstående fråga, kontakta Agnetha Sundberg på telefonnummer eller skicka tillbaka formuläret i det bifogade kuvertet. 5

6 1.2 Dagens datum: 1.3 Vilket år är Du född? År: 1.4 Har du opererats för bröstcancer?, vilket/vilka år 1.5 Har du fått cytostatika (cellgifter) som en del i behandlingen för bröstcancer?, vilket/vilka år 1.6 Har du strålbehandlats som en del i behandlingen för bröstcancer?, vilket/vilka år 1.7 I Äter Du eller har Du ätit antihormoner(nolvadex, Tamoxifen, Femar, Arimidex eller Aromasin) som en del i behandlingen för bröstcancer? 1.8 I vilket bröst satt tumören? Höger bröst Vänster bröst Höger och vänster bröst 1.9 Har du fått någon cancerbehandling, det senaste? Vilken, 6

7 Välbefinnande Försök att uppskatta hur Du har mått i genomsnitt, det senaste 2.1 Har Du oroat Dig för att cancersjukdomen ska komma tillbaka, det senaste?, varje dag 2.2 Har Du förknippat signaler och symtom från Din kropp med cancersjukdom, det senaste?, varje dag 2.3 Hur har Din livskvalitet varit, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Ingen Bästa möjliga livskvalitet livskvalitet 2.4 Har Ditt liv känts meningsfullt, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Aldrig Hela tiden 2.5 Har Du känt Dig nedstämd eller deprimerad, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Aldrig Hela tiden 7

8 2.6 Har Du känt oro eller ångest, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Aldrig Hela tiden 2.7 Hur har Ditt välbefinnande varit, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inget välbefinnande Bästa tänkbara välbefinnande 2.8 Hur skulle Du vilja beskriva att Din livskvalitet varit, det senaste? Ingen kvalitet Liten kvalitet Måttlig kvalitet Bästa möjliga kvalitet 2.9 Har Ditt liv känts meningsfullt, det senaste?, inte alls, lite, måttligt, mycket 2.10 Hur skulle Du vilja beskriva att Din kroppsliga ork, Din kondition, varit det senaste?, ingen ork Lite ork Måttlig ork Mycket ork 2.11 Hur skulle Du vilja beskriva att Din kroppsliga hälsa varit, det senaste? Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 8

9 2.12 Har Din kroppsliga hälsa varit dålig på grund av sjukdom eller kroppsliga besvär många dagar, den senaste månaden?, ingen dag, 1-3 dagar, 4-7 dagar, 8-14 dagar, dagar, alla dagar i månaden 2.13 Hur skulle Du vilja beskriva att Ditt psykiska välbefinnande varit, det senaste? Mycket bra Bra Dålig Mycket dålig 2.14 Har Din psykiska hälsa varit dålig på grund av stress, nedstämdhet eller oro många dagar, den senaste månaden?, ingen dag, 1-3 dagar, 4-7 dagar, 8-14 dagar, dagar, alla dagar i månaden 2.15 Hur nöjd har du varit med Din relation till familjen, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.16 Hur nöjd har du varit med Din relation till vänner, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.17 Hur nöjd har du varit med Ditt tålamod, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 9

10 2.18 Hur nöjd har du varit med Din förmåga att koncentrera Dig, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.19 Hur nöjd har du varit med Din sömn, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.20 Hur nöjd har du varit med Din initiativförmåga, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.21 Hur nöjd har du varit med Din ekonomi, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd 2.22 Hur nöjd har du varit med Ditt minne, det senaste? - Sätt en ring runt den siffran som bäst stämmer in på Dig Inte alls nöjd Helt nöjd Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 10

11 Rörlighet i armar, axlar och skuldror Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att du svarar på alla frågor ändå. 3.1 Hur har Din rörlighet i höger arm varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.2 Hur har Din rörlighet i vänster arm varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.3 Hur har Din rörlighet i höger axel varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.4 Hur har Din rörlighet i vänster axel varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.5 Hur har Din rörlighet i höger skuldra varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 11

12 3.6 Hur har Din rörlighet i vänster skuldra varit, det senaste? Fullgod rörlighet Måttlig rörlighet Liten rörlighet Ingen alls 3.7 Har Du haft sjukgymnastik, för att öka rörligheten i höger arm, axel eller skuldra, det senaste? 3.8 Har Du haft sjukgymnastik, för att öka rörligheten i vänster arm, axel eller skuldra, det senaste? 3.9 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra orsakat Dig besvär i Ditt yrkesarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste Inte aktuellt, jag arbetar inte, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 3.10 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra orsakat Dig besvär i Ditt hushållsarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 12

13 3.11 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra orsakat Dig besvär på Din fritid, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 3.12 Har begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra minskat Din livskvalitet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft begränsad rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket 3.13 Tänk på Din rörlighet i armar, axlar och skuldror som den varit det senaste! Om den skulle förbli så resten av Ditt liv, kommer den att minska Din livskvalitet då? Inte aktuellt, jag har inte haft något problem med rörligheten, det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket 3.14 Har Du tyckt att rörligheten i armarna påverkat Din förmåga att hålla balansen, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft sämre rörlighet i någon arm, axel eller skuldra, det senaste, inte vid något tillfälle, åtminstone någon gång varje dag 13

14 3.15 Om din balans skulle förbli i resten av Ditt liv som den varit det senaste, hur skulle Du uppleva det? Inte aktuellt, jag har inte haft något problem med balansen, det senaste Det skulle inte alls beröra mig Det skulle beröra mig lite Det skulle beröra mig måttligt Det skulle beröra mig mycket Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 14

15 Domningar i armarna, händer och fingrar Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att Du svarar på alla frågor ändå. 4.1 Har Du haft domningar i någon hand eller fingrar, det senaste?, i höger hand och/eller höger hands fingrar, i vänster hand och/eller vänster hands fingrar, i både höger och vänster hand eller fingrar 4.2 Har Din högerhand eller fingrar domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.3 Har Din vänsterhand eller fingrar domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.4 Har domningar i Din högra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min högra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 15

16 4.5 Har domningar i Din vänstra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min vänstra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 4.6 Har Du haft domningar i någon arm, det senaste?, i höger arm, i vänster arm, i både höger och vänster arm 4.7 Har höger arm domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.8 Har vänster arm domnat, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 4.9 Har domningar i Din högra arm minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min högra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 16

17 4.10 Har domningar i Din vänstra arm minskat Ditt välbefinnande det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft domningar i min vänstra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 4.11 Om Du haft domningar i armar eller händer det senaste och det skulle bestå i resten av ditt liv, skulle Din livskvalitet minska då? Inte aktuellt, jag har inte haft några domningar i armar eller händer, det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 17

18 Nervpirrningar i armarna, händer och fingrar Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att Du svarar på alla frågor ändå. 5.1 Har Du haft nervpirrningar i någon hand eller fingrar, det senaste?, höger hand och/eller höger hands fingrar, vänster hand och/eller vänster hands fingrar, både höger och vänster hand eller fingrar 5.2 Har Du haft nervpirrningar i höger hand eller fingrar, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 5.3 Har nervpirrningar i Din högra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min högra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 5.4 Har Du haft nervpirrningar i vänster hand eller fingrar, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 18

19 5.5 Har nervpirrningar i Din vänstra hand eller fingrar minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min vänstra hand, det senaste, lite, måttligt, mycket 5.6 Har Du haft nervpirrningar i någon arm, det senaste?, i höger arm, i vänster arm, i både höger och vänster arm 5.7 Har Du haft nervpirrningar i höger arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 5.8 Har Du haft nervpirrningar i vänster arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 5.9 Har nervpirrningar i Din högra arm minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min högra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 19

20 5.10 Har nervpirrningar i Din vänstra arm minskat Ditt välbefinnande, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft nervpirrningar i min vänstra arm, det senaste, lite, måttligt, mycket 5.11 Om Du haft nervpirrningar i armar eller händer det senaste och det skulle bestå i resten av ditt liv, skulle Din livskvalitet minska då? Inte aktuellt, jag har inte haft några nervpirrningar i armarna eller händerna det senaste, inte alls, lite, måttligt, mycket Utrymme för egna kommentarer och beskrivningar 20

21 Kraft i armar och händer Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att du svarar på alla frågor ändå. 6.1 Hur har kraften i Dina armar varit, det senaste? Fullgod kraft Måttlig kraft Lite kraft Ingen kraft alls 6.2 Har Du haft samma kraft i båda armarna, det senaste?, mindre kraft i höger arm, mindre kraft i vänster arm 6.3 Har Du haft samma uthållighet i båda armarna, det senaste?, mindre uthållighet i höger arm, mindre uthållighet i vänster arm 6.4 Hur har kraften i Dina händer varit, det senaste? Fullgod kraft Måttlig kraft Lite kraft Ingen kraft alls 6.5 Har Du samma kraft i båda händerna?, mindre kraft i höger hand, mindre kraft i vänster hand 6.6 Har Du samma uthållighet i båda händerna?, mindre uthållighet i höger hand, mindre uthållighet i vänster hand 6.7 Vilken hand känns mest naturligt för Dig att använda? Höger hand Vänster hand Använder höger och vänster hand 21

22 6.8 Vilken hand har Du använt mest, det senaste? Höger hand Vänster hand 6.9 Har Du saknat kraft i händerna för att låsa upp dörrar, det senaste?, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 6.10 Har Du saknat kraft i armar och händer för att bära hem en full matkasse från affären, det senaste? Inte aktuellt, det är inte jag som bär hem matkassarna, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 6.11 Har Du haft besvär att hänga tvätt på grund av mindre uthållighet och kraft i armar och händer, det senaste? Inte aktuellt, det är inte jag som hänger tvätten, aldrig, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 6.12 Har Du haft besvär att dammsuga på grund av mindre uthållighet och kraft i armar och händer, det senaste? Inte aktuellt, det är inte jag som dammsuger, aldrig, vid färre än hälften av tillfällena, vid hälften av tillfällena, vid fler än hälften av tillfällena, vid varje tillfälle 22

23 6.13 Har kraftlöshet, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer påverkat Dig i Ditt yrkesarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte mindre kraft, mindre uthållighet, domningar eller pirrningar i armar eller händer Inte aktuellt, jag yrkesarbetar inte, inte vid något tillfälle, lite, måttligt, mycket 6.14 Har kraftlöshet, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer påverkat Dig i Ditt sätt att sköta hushållsarbetet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft mindre kraft, mindre uthållighet, domningar eller pirrningar i armar eller händer, inte vid något tillfälle, lite, måttligt, mycket 6.15 Har kraftlöshet, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer påverkat Dig på Din fritid, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte mindre kraft, mindre uthållighet, domningar eller pirrningar i armar eller händer, inte vid något tillfälle, lite, måttligt, mycket 6.16 Om Du haft sämre kraft, mindre uthållighet, domningar eller nervpirrningar i armar och händer, det senaste, och det blev bestående i resten av Ditt liv, skulle det minska Din livskvalitet då? Inte aktuellt, jag har inte någon sämre kraft, mindre uthållighet domningar eller nervpirrningar i armar eller händer, inte alls, lite, måttligt, mycket 23

24 Lymfsvullnad i armar, händer och fingrar Vi är medvetna om att alla frågor inte kommer att kännas relevanta för Dig, men det är mycket viktigt att Du svarar på alla frågor ändå 7.1 Har Du fått information om behandling av lymfödem? lite, måttligt, mycket 7.2 Av vem eller vilka har Du fått tillräcklig information om behandling av lymfödem? -Flera rutor kan kryssas i- Läkare på kirurgkliniken efter operationen Sjuksköterska på kirurgkliniken efter operationen Annan personal på kirurgkliniken efter operationen Läkare under tiden för cellgiftsbehandlingen Sjuksköterska under tiden för cellgiftsbehandlingen Annan personal under tiden för cellgiftsbehandling Läkare på strålbehandlingen Sjuksköterska på strålbehandlingen Annan personal på strålbehandlingen Läkare vid återbesök Sjuksköterska vid återbesök Sjukgymnast/Lymfterapeut vid återbesök g har fått söka efter den mesta informationen på egen hand g har inte fått tillräcklig information om behandling av lymfödem 7.3 Tycker Du att Du fått den hjälp från sjukvården som Du behövt för att minska svullnaden i armar och händer? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i armar eller händer Egna kommentarer 24

25 7.4 Har Du någon gång efter bröstcancerbehandlingen haft svullen arm eller hand? Lymfdränage är en manuell behandlingsmetod för att understödja kroppens lymfcirkulation. Med lätta massagerörelser förs den ansamlade lymfvätskan vidare från den svullna kroppsdelen vidare ut i lymfsystemet. Kompressionsstrumpa är ett bandage som är personligt utprovat att passa armen och handen för att hjälpa lymfsystemet att föra lymfvätskan åter till lymfbanorna. 7.5 Har Du någon gång efter bröstcancerbehandlingen fått behandling för en svullen arm eller hand?, lymfdränagebehandling, kompressionsstrumpa, kompressionsstrumpa och lymfdränagebehandling 7.6 Har Du varit svullen i fingrarna på höger hand, det senaste?, varje dag 7.7 Hur svullna upplever Du att fingrarna på höger hand varit, det senaste? Inte aktuellt, fingrarna på höger hand har inte varit svullna, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.8 För hur länge sedan uppmärksammade Du att fingrarna svullnat på höger hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hands fingrar För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 25

26 7.9 Har svullnaden i högra handens fingrar varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hands fingrar, det senaste, svullnaden är mer påtaglig kl 06-12, svullnaden är mer påtaglig kl 12-18, svullnaden är mer påtaglig kl 18-24, svullnaden är mer påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.10 Har Du haft tyngdkänsla i höger hand, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 7.11 Har Du varit svullen i höger hand, det senaste?, varje dag 7.12 Hur svullen upplever Du att höger hand varit, det senaste? Inte aktuellt, höger hand har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.13 För hur länge sedan uppmärksammade Du svullnad i Din höger hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullen höger hand Längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan Kortare tid än 1 år sedan 26

27 7.14 Har svullnaden i höger hand varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hand, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.15 Har Du haft tyngdkänsla i höger arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 7.16 Hur länge har Du haft tyngdkänsla i höger arm? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i höger arm Längre tid än 3 år I 1-3 år Kortare tid än 1 år 7.17 Har tyngdkänslan i höger arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i höger arm, det senaste, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 06-12, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 12-18, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 18-24, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 24-06, tyngdkänslan varierar inte påtagligt över dygnet 7.18 Har Du varit svullen i höger arm, det senaste?, varje dag 27

28 7.19 Hur svullen upplever Du att höger arm varit, det senaste? Inte aktuellt, höger arm har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.20 För hur länge sedan uppmärksammade Du att höger arm svullnat? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 7.21 Har svullnaden i höger arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.22 Har Du använt kompressionsstrumpa på höger arm och/eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm och/eller hand, det senaste, varje dag/natt 28

29 7.23 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i höger arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 7.24 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i höger hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hand, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 7.25 Har Du fått manuellt lymfdränage i höger arm eller hand av sjukgymnast eller lymfterapeut, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm eller hand, det senaste 7.26 Har Du behandlat dig manuellt på egen hand med lymfdränage i höger arm eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm eller hand, det senaste 29

30 7.27 Har manuellt lymfdränage minskat svullnaden i höger arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger arm det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i höger arm, det senaste, mycket, måttligt, lite 7.28 Har manuellt lymfdränage minskat svullnaden i höger hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i höger hand det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i höger hand, det senaste, mycket, måttligt, lite 7.29 Vad kan möjligen ha utlöst svullnaden i Din högra arm eller hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i min högra arm eller hand - Sätt ett kryss på varje rad för det alternativ som bäst stämmer in på Dig - Insektsbett Sår på arm eller hand Hårt slag mot axel, arm eller hand Tunga lyft Mycket arbete med armar och händer Sol, värme eller bastu Armen har hängt ner i långa perioder Annat, nämligen g vet inte, vad som kan ha utlöst svullnaden 7.30 Har Du haft någon smärta i höger arm eller hand på grund av svullnad, det senaste? 30

31 7.31 Har Du varit svullen i fingrarna på vänster hand, det senaste?, varje dag 7.32 Hur svullna upplever Du att fingrarna på vänster hand varit, det senaste? Inte aktuellt, fingrarna på vänster hand har inte varit svullna, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.33 För hur länge sedan uppmärksammade Du att fingrarna svullnat på vänster hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hands fingrar För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 7.34 Har svullnaden i vänstra handens fingrar varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hands fingrar, det senaste, svullnaden är mer påtaglig kl 06-12, svullnaden är mer påtaglig kl 12-18, svullnaden är mer påtaglig kl 18-24, svullnaden är mer påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.35 Har Du haft tyngdkänsla i vänster hand, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 31

32 7.36 Har Du varit svullen i vänster hand, det senaste?, varje dag 7.37 Hur svullen upplever Du att vänster hand varit, det senaste? Inte aktuellt, vänster hand har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.38 För hur länge sedan uppmärksammade Du att vänster hand svullnat? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 7.39 Har svullnaden i vänster hand varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.40 Har Du haft tyngdkänsla i vänster arm, det senaste?, åtminstone någon gång varje dag 32

33 7.41 Hur länge har Du haft tyngdkänsla i vänster arm? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i vänster arm Längre tid än 3 år I 1-3 år Kortare tid än 1 år 7.42 Har tyngdkänslan i vänster arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon tyngdkänsla i vänster arm, det senaste, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 06-12, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 12-18, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 18-24, tyngdkänslan är som mest påtaglig kl 24-06, tyngdkänslan varierar inte påtagligt över dygnet 7.43 Har Du varit svullen i vänster arm, det senaste?, varje dag 7.44 Hur svullen upplever Du att vänster arm varit, det senaste? Inte aktuellt, vänster arm har inte varit svullen, det senaste Lite Måttligt Mycket 7.45 För hur länge sedan uppmärksammade Du att vänster arm svullnat? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm För längre tid än 3 år sedan För 1-3 år sedan För kortare tid än 1 år sedan 33

34 7.46 Har svullnaden i vänster arm varierat över dygnet, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm, det senaste, svullnaden är som mest påtaglig kl 06-12, svullnaden är som mest påtaglig kl 12-18, svullnaden är som mest påtaglig kl 18-24, svullnaden är som mest påtaglig kl 24-06, svullnaden varierar inte påtagligt över dygnet 7.47 Har Du använt kompressionsstrumpa på vänster arm och/eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm eller hand, det senaste, varje dag/natt 7.48 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i vänster arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 7.49 Har kompressionsstrumpan minskat svullnaden i vänster hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand, det senaste Inte aktuellt, har inte använt kompressionsstrumpa, mycket, måttligt, lite 34

35 7.50 Har Du fått manuell lymfdränagebehandling i vänster arm eller hand av sjukgymnast eller lymfterapeut, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm eller hand, det senaste 7.51 Har Du behandlat dig manuellt på egen hand med lymfdränage i vänster arm eller hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm eller hand, det senaste 7.52 Har manuell lymfdränagebehandling minskat svullnaden i vänster arm, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster arm, det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i vänster arm, det senaste, mycket, måttligt, lite 7.53 Har manuell lymfdränagebehandling minskat svullnaden i vänster hand, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i vänster hand det senaste Inte aktuellt, jag har inte haft manuell lymfdränagebehandling i vänster hand, det senaste, mycket, måttligt, lite 35

36 7.54 Vad kan möjligen ha utlöst svullnaden i Din vänstra arm eller hand? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i min vänstra arm eller hand - Sätt ett kryss på varje rad för det alternativ som bäst stämmer in på Dig - Insektsbett Sår på arm eller hand Hårt slag mot axel, arm eller hand Tunga lyft Mycket arbete med armar och händer Sol, värme eller bastu Armen har hängt ner i långa perioder Annat, nämligen g vet inte, vad som kan ha utlöst svullnaden 7.55 Har Du haft någon smärta i vänster arm eller hand på grund av svullnad, det senaste? 7.56 Hur mycket har svullnaden i armar eller händer hämmat Dig i Ditt dagliga liv, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i armar eller händer, det senaste Inte alls Lite Måttligt Mycket 7.57 Har svullnad i armar eller händer hindrat dig i något hushållsarbete, det senaste? Inte aktuellt, jag har inte haft någon svullnad i armar eller händer det senaste, åtminstone någon gång varje dag 36

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få behandling...

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Example - not for use

Example - not for use Frågeformulär om livskvalitet vid sköldkörtelsjukdomar -ThyPROse- Detta frågeformulär handlar om hur det har påverkat dig att ha en sköldkörtelsjukdom. Besvara varje fråga genom att sätta kryss vid det

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 1 Detta frågeformulär innehåller frågor om Era symptom i andningsorganen, andnöd, smärtor i bröstet, allergiska symptom

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Neurokirurgiska kliniken, lund. Information vid nackoperation och behandling med halskrage

Neurokirurgiska kliniken, lund. Information vid nackoperation och behandling med halskrage Neurokirurgiska kliniken, lund Information vid nackoperation och behandling med halskrage Varje patient bedöms individuellt av ansvarig läkare ifråga om operations-metod, behov av halskrage eller träning

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Body Code studie 2012-2013

Body Code studie 2012-2013 Body Code studie 212-213 Metod och förutsättningar: Studien gick över ca ett halvt år och bestod av 77 sessioner på 2 klienter, varje har fått minst 3 ar, varierande upp till max 7 sessioner. Klienten

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4375501847 1 / 20 SP_k_v2 Instruktion

Läs mer

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem Till dig som vill veta mer om Lymfödem Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Ett sundare liv kunskap om livsstil

Ett sundare liv kunskap om livsstil Ett sundare liv kunskap om livsstil E T T A K T I V T LIV Patienthäfte P A T I E N T H Ä F T E Ett sundare liv är utarbetat av Eli Lilly Danmark A/S i samarbete med Bent Nielsen, överläkare, Ph.D., psykiatriska

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Stå på dig goda vanor för att inte ramla

Stå på dig goda vanor för att inte ramla Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Axelledsluxation Patientinformation Till dig som ska opereras för axelledsluxation Innehåll Axelleden 3 Operation 4-5 Smärtlindring

Läs mer

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas OM BÄLTROS och hur du minskar risken att drabbas Bältros är en virussjukdom, som är både vanlig och potentiellt allvarlig. Var fjärde person får bältros någon gång i livet. Risken att drabbas ökar med

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

Bröstcancer. strålreaktioner på huden

Bröstcancer. strålreaktioner på huden Bröstcancer strålreaktioner på huden Strålbehandling ges till i stort sett alla bröstcancerpatienter efter operation, dels för att försäkra sig om att inga tumörceller blir kvar, dels för att minska risken

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Omtentamen 2 T3 VT 2012 Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Skrivningen består av följande frågor, fråga 1-4 rättas av MH, fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson...

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord Oswestry score Följande frågor är utformade för att ge oss information om hur din rygg påverkar det dagliga livet. Besvara varje avsnitt och markera bara den enda ruta som passar dig. Vi är medvetna om

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande?

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande? 1 Frågeformulär vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Namn Ålder Adress Telefon Mobiltelefon E-mailadress Datum Yrke Studerande Pensionär Har du en av följande sjukdomar? Hjärt-/kjärlsjukdom Smärta i

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Vilka av alternativen nedan passar in på Dina besvär? [1]

Vilka av alternativen nedan passar in på Dina besvär? [1] Vilka av alternativen nedan passar in på Dina besvär? [1] A: Ange med tydligt kryss om Du HAR BESVÄR numera av resp. symtom (NEJ eller JA), t. ex. : : : Efter saneringen (alt. om Du inte har sanerat: numera)

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Önskar du läsa mer om de 7 örterna som Sancho består av gör du det på: http://www.lifeport.se/se/sancho#sancho-how-to-use

Önskar du läsa mer om de 7 örterna som Sancho består av gör du det på: http://www.lifeport.se/se/sancho#sancho-how-to-use Lathund för Sancho Detta är en lathund för dig som använder eller säljer Sancho och som önskar få en översikt och fler tips på bra användningsområden för dessa magiska droppar från bergsfolken i Himalaya!

Läs mer

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000

STOPPARNA BLÖDNINGS- Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 BLÖDNINGS- STOPPARNA Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden www.pfizer.se, tel nr: 08-55052000 REFEU117. Publiceringsdatum: november 2013. VAD ÄR HEMOFILI? Inuti i kroppen har alla pojkar

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer